of 28 /28
HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA Grado Profesionala DONOSTIAKO FRANCISCO ESCUDERO KONTSERBATORIO PROFESIONALA 0

HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOAconservatorioescudero.eus/wp-content/uploads/2015/...motibikoa eta erabili den baliabide konpositiboa adieraziz. 3. Hiruhilabetean zehar

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA...

 • HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA Grado Profesionala DONOSTIAKO FRANCISCO ESCUDERO KONTSERBATORIO PROFESIONALA

  0

 • SARRERA

  Mendebaldeko musika-hizkuntzaren barruan, kontzeptu mailan desberdinak diren,

  eta ondorioz, analitikoki zatitu daitezkeen arren, musikazko testuinguru batean

  unitarioki hautematen ditugun elementu ugari sartzen dira. Harmonia, alde batetik,

  testuinguru morfológico baten barruan, denborako une berean ekoizten denaz

  arduratzen da, eta bestetik, testuinguru sintaktikoan, aurretik egindakoa eta gero

  etorriko denarekin dagoen loturaz arduratzen da, bere testuinguruan betetzen duen

  funtzioaz, alegia. Tonuen sistema gizakiak egin duen asmakuntzarik garrantzitsu eta

  emankorrenetariko bat dela esan daiteke, eta eragiten duen sinplifikazioaren

  ondorioz, bere postulatu eta mekanikaren arabera konposatu gabeko musika lanak

  entzuteko muga izatera ere irits daiteke. Horren berezitasunak ezagutzea, bere

  formazio eta disoluzioei dagozkien puntu guztiak ezagutzen dituenarentzat,

  entzuketa adimentsu eta kontzientea garatzeko tresna ahaltsua da. Tresna horrek,

  beraz, bai tonuen sistemaren printzipioen arabera konposaturiko musika lanak, eta

  bai horietara egokitzen ez direnak, bere neurrian baloratzeko aukera eskainiko du.

  Azken irakasgai horren ikasketen barruan egotea. Bestalde, intonazioa praktikatzea,

  ikasitako instrumentuaren errepertorioa eta ikasleak bere inguru sozialak berezko

  dituen musika-jarduerekin izandako harremanen maiztasunak, zalantzarik gabe,

  praktika eta errepertorio jakin batekin jarriko zuten harremanetan. Praktika

  eta errepertorio horiek ikasleak egin dituen musikako ikasketen etapa honetan jaso

  duen prestakuntza eta hezkuntzan tonuen sistema ia guztiz nagusi izanik

  konposatutako musika lanez osaturik egongo dira. Arestian aipatutakoa kontuan

  izanik.

  Honetaz gain, ezin dugu ahaztu sistema hau historian zehar asko eboluzionatu

  denik, hainbat etapa ezberdinetatik pasatuz, sistema tonal beraren barruan idazkera

  1 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • hainbat mota eta estilo ezberdina sortuz. Ikasleak, analisi eta estilo ezberdinetako

  idazkeraren bidez ezagutu behar du. Beraz, harmoniak, musitaren historia ala

  akonpaniamenduarekin harremana importante bat duela esan dezakegu. Lehen

  kasuan, hizkuntza musikalaren eboluzio historikoaren barruan dagoelako, eta

  bigarren kasuan, hainbat helburu eta eduki, harmoniarekin hamankomunean

  edukitzeagatik. Gainera, ikasle kopuru haundi batek ikasturte berean bi gaiak

  ikasten ditu.

  Hemen dugun programazioak, edukiak ikasteko hainbat helburu garatzen ditu,

  ikasleen bizitza profesionalean baliabideak izateaz gain, haien sormena motibatzeko

  arrazoia ere izanez. Normalean teorikotzat hartuta izan den gai baten praktika osoa

  bihurtuz, analisi, kanta herrikoien harmonizazioa eta benetako obren sormena ere

  landuz. Beste modu batean esanez, musika sormenaren gozoa bizitzea, egiten diren

  ekintza guztien bidez, beste guztiei emanez,

  Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak haren Titulo I-en VI.

  Atalan irakaskuntza artistikoak aipatzen du. Honetaz gain, 229/2007 DEKRETUA,

  abenduaren 11koak Euskal Herriko MUSIKA IRAKASKUNTZA PROFESIONALAK

  finkatzen ditu.

  Arau hauen babosean, programazio honek ondoko: helburuak, edukiak,

  ebaluaketaren irizpideak eta kapazidadeen adkizioak proposatzen ditu, harmoniako

  ikasleak, programaketa honetan lantzen dituen eduki guztiak, haren bizitzan aurki

  daiteken benetako inguruan praktikan jar ditzala. Beraz, ikasle bakoitzaren obren

  azterketa, doinuen harmonizazioa eta obra txikien idazkera, gaiaren ildoa dela esan

  dezakegu, Harmonian ikasten diren eduki teorikoen praktikara eramateko baliabideak

  izaten direlako.

  2 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • Honetaz gain, ezin dugu ahaztu sistema hau historian zehar asko eboluzionatu

  denik, hainbat etapa ezberdinetatik pasatuz, sistema tonal beraren barruan idazkera

  hainbat mota eta estilo ezberdina sortuz. Ikasleak, analisi eta estilo ezberdinetako

  idazkeraren bidez ezagutu behar du. Beraz, harmoniak, musitaren historia ala

  akonpaniamenduarekin harremana importante bat duela esan dezakegu. Lehen

  kasuan, hizkuntza musikalaren eboluzio historikoaren barruan dagoelako, eta

  bigarren kasuan, hainbat helburu eta eduki, harmoniarekin hamankomunean

  edukitzeagatik. Gainera, ikasle kopuru haundi batek ikasturte berean bi gaiak

  ikasten ditu.

  Hemen dugun programazioak, edukiak ikasteko hainbat helburu garatzen ditu,

  ikasleen bizitza profesionalean baliabideak izateaz gain, haien sormena motibatzeko

  arrazoia ere izanez. Normalean teorikotzat hartuta izan den gai baten praktika osoa

  bihurtuz, analisi, kanta herrikoien harmonizazioa eta benetako obren sormena ere

  landuz. Beste modu batean esanez, musika sormenaren gozoa bizitzea, egiten diren

  ekintza guztien bidez, beste guztiei emanez,

  Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak haren Titulo I-en VI.

  Atalan irakaskuntza artistikoak aipatzen du. Honetaz gain, 229/2007 DEKRETUA,

  abenduaren 11koak Euskal Herriko MUSIKA IRAKASKUNTZA PROFESIONALAK

  finkatzen ditu.

  Arau hauen babosean, programazio honek ondoko: helburuak, edukiak,

  ebaluaketaren irizpideak eta kapazidadeen adkizioak proposatzen ditu, harmoniako

  ikasleak, programaketa honetan lantzen dituen eduki guztiak, haren bizitzan aurki

  daiteken benetako inguruan praktikan jar ditzala. Beraz, ikasle bakoitzaren obren

  3 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • azterketa, doinuen harmonizazioa eta obra txikien idazkera, gaiaren ildoa dela esan

  dezakegu, Harmonian ikasten diren eduki teorikoen praktikara eramateko baliabideak

  izaten direlako.

  4 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • HARMONIA MODERNA

  PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

  (Grado Profesionala)

  3 eta 4

  5 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • HARMONÍA MODERNA 1

  (Musikako ikasketa profesionaletako 3. maila)

  AURKIBIDEA

  1. Helburuak

  2. Edukiak

  3. Ebaluazioa:

  • Ebaluazio-prozedurak

  • Ebaluazio-irizpideak

  • Kalifikazio-irizpideak

  • Gaiaren errekuperaketa

  4. Metodologia

  5. Sarrera-frogak

  6. Bibliografia

  6 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 1. HARMONIA MODERNA: LEHEN MAILAKO HELBURU DIDAKTIKOAK

  (Musikako Ikasketa profesionaletako hirugarrn maila)

  Musikako Ikasketa profesionaletako hirugarren ikasturtean zehar, harmonia moderna

  ikasiko duten ikasleek, ondoko helburu hauek bete beharko dituzte:

  1. Harmonia moderna ondo ezagutzeko beharrezkoak diren elementu

  teorikoak ondo menperatzea.

  2. Estilo ezberdinetan erabiltzen den akordeen zifratua ezagutzea eta

  menperatzea

  3. Akorde guztiak eta edozein posiziotan ondo erabiltzea, bakoitzaren tensioak

  ezagutuz eta hainbat lanetan praktikatuz.

  4. Jazz-standard tonalak azterketaren bidez, sistema tonala modernoan aurki

  ditzakegun prozedurak, aldaketa motibikoak eta beste ezaugarri guztiak

  identifikatzea.

  5. Musika modernoan harmonizazio eta berharmonizazio egiteko baliabideak

  jakitea.

  6. Hainbat kanta moderno idaztea, baliabide melodiko guztiak eta zifratu

  harmoniko modernoa erabiliz.

  7. Elkar aldaketa modala akordeak jakitea eta erabiltzea, harmonizazioan eta

  kantak idazterakoan erabiliz.

  8. Ikasturtean zehar egiten diren lan praktikoak erakusteko egingo diren

  ekintzetan partizipazioa bultzatzea.

  9. Aztertzeko eta harmonia egiteko gaitasuna garatzeko asmoz, ikasteko

  teknikak eta ohiturak erabiltzea.

  10. Programaketa honetako hainbat edukietan sakontzeko asmoz, baliabide

  teknologikoak ondo erabiltzea.

  7 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 2- HARMONIA MODERNA: LEHEN MAILAREN EDUKI DIDAKTIKOAK

  1. Bitarteko melodiko eta harmonikoak, eskala eta armadura, akorde triadak,

  koatriadak, oinarrizko egoera eta alderanzketak, akorde Maj6, m6, sus4 y

  add9, erritmo harmonikoa.

  2. Tonalitate maiorra: tonalitate maiorrako unibersoaren eraketa: akorde

  diatonikoak eta kromatikoak, modu maiorretako akorde bakoitzaren eskala-

  akorde erlazioa, tensio posibleak eta galeraztekoak.

  3. Tobalitate menorra: tonalitate menorreko unibersoaren eraketa: modu

  menorrean sorteen diren eskala propioak; modu menorreko akorde

  bakoitzaren eskala-akorde erlazioa, tonalitate menorreko eskala propio

  guztiak kontuan izanez, posible diren tensioak.

  4. Kadentzia autentikoa, plagala, subdominante menorreko akordeak modu

  maiorrean, pikardiazko hiruduna, kadentzierdiak, definizioa eta ariketa

  praktikotan egitea.

  5. Kanta herrikoien harmonizazioa, modu maiorrean bai menorrean; lehen

  harmonizaziotik, grado tonalak: I, IV, V soilik erabiliz, 7.harmonizazio iritsi

  arte, pasako akorde gutxituak erabiliz. Uniberso tonala, bai maiorra bai

  menorra eratzen duten akorde guztiak azalduko dira. Harmonizatzeko eta

  berharmonizatzeko kanta herrikoiak erabiltzen dira, eta astero jotzen dira.

  6. II-V lotureen mota ezberdinak: extensiokoak, jarraiak, e.a. Ariketa praktiko-

  etan aplikazioa: harmonizazio eta berharminizazioa, temen konposizioa,

  egitura propioak eginez.

  7. Kantak konposatzea, konposatzeko hainbat baliabide erabiliz: errepikapen

  motibikoa, nota gidariak, sekuentzi motibikoa, diseinu interbalikoa,

  aurrekaria-atzekaria, e.a.

  8. Akorde bereziak: V7sus4, V7alt., idazkera, erabilera, eskala-akorde

  erlazioa, tensioak, e.a.

  8 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 9. Lau ahotsetarako egikera: harmonia gelditua, lotura harmonikoa, ahotseen

  arteko mugimendua, lotura melodikoa, doinuaren ahots gidaria,

  harmoniaren ahots finkagarria.

  10. Hainbat gairen azterketa, konposatzeko baliabide ezberdinak landuz, eta

  gai bakoitzaren eskema formala eta harmonikoa adieraziz.

  11. Modu maiorrean bai menorrean hainbat obren idazkera: ikasle berak

  idazten dituen egitura harmonikoak erabiliz: ikasten den konposatzeko

  baliabide bakoitza idazterakoan erabiliz.

  12. Entrenamendu auditiboa, egitura harmonikoren diktaketak pianoan eginez,

  akordeen arteko lotura ezberdinak landuz, bai oinarrizko egoeran bai

  alderanzketan.

  13. Doinu ornituratzeko noteen identifikazio eta sailkapena: pasadako notak,

  bordadurak, atzeratzeak, apoiaturak, aurreratzeak, iheskariak, nota pedala,

  hainbat partitura analizatuz, idazteko ariketetan praktikan jarriz.

  14. Eskemak eta mapa konzeptuak eta antolatzekoak, ikasturtean antolatzen

  diren ekintzak ondo egiteko asmoz.

  15. Ikasturtean zehar egiten den lan guztia praktikan jartzeko antolatzen diren

  ekintzeetan parte hartzea: ikasleen harmonizazio ala konposizio

  aurkezteko entzunaldiak, taldekide bakoitzaren errepertoriotik hartuak

  diren hainbat partituraren analisiak, zentruan bai kanpoan antolatzen diren

  kontzertuetara joatea,

  16. Ikasturtean antolatzen diren ekintza guztietan, posible diren baliabide

  teknologiko guztien erabilpena, egin den lan praktikan jartzeko antolatzen

  diren ekintzeetan bereziki.

  9 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 3. EBALUAZIOA

  EBALUAZIO-PROZEDURAK

  Lehen hiruhilabetea:

  1. Diktaketa harmonikoa: 4-8 konpaseko egitura harmonikoak, modu maiorrean eta

  grado tonalak bakarrik erabiliz.

  2. Modu maiorrean idatzita dagoen kanta baten analisi ariketa, eskema formala,

  egitura harmonikoa eta kanta eratzen duten akorde guztien eskala-akorde

  erlazioa adieraziz.

  3. Doinu maior baten harmonizazioa, modu maiorraren unibersoa eratzen duten

  akorde guztiak adieraziz.

  4. Hiruhilabete honetan idazkera modu maiorrean landuko da, errepikapen

  motibikoa baliabidea landuz. Hiruhilabete bukaeran doinuak konposatuak eta

  harmonizatuak entregatu beharko dira.

  Bigarren hiruhilabetea:

  1. Diktaketa harmonikoa: 8 konpaseko egitura harmonikoak (4 konpaseko

  periodotan banatuta), modu maiorraren akorde zazpidun guztiak erabiliz.

  2. Analisi-ariketa: egitura formala, egirura harmonikoa, analisi melodikoa eta

  motibikoa eta erabili den baliabide konpositiboa adieraziz.

  3. Hiruhilabetean zehar kanta herrikoiak modu menorrean harmonizatzeaz gain,

  hainbat kanta ere konposatzen dira, konposatzeko baliabide ezberdinak erabiliz:

  nota gidatriak, sekuentzi motibiko batean osatuak dauden doinuen idazkera,

  transformazio motibikoa eta diseinu interbalikoa.

  4. Hiruhilabete bukaeran harmonizatu eta konposatu diren obra guztiak entregatu

  beharko dira.

  10 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • Hirugarren hiruhilabetea:

  1. Diktaketa harmonikoa: 4-8 konpaseko egitura harmonikoak modu menorrean,

  modu honen akorde propioak erabiliz.

  2. Gai baten analisi ariketa: eskema formala, egitura harmonikoa, kadentziak eta

  kadentzierdiak, transformazio motibikoa eta baliabide konpositiboak adieraziz.

  Gaia modu maiorrean bai menorrean egon daiteke.

  3. Doinu harmonizatu bat entregatu behar da, akorde diatoniko eta ez diatonikoak,

  modu maiorrean ala menorrean eta ABA’ forma eginez. Egitura harmonikoa

  ikasleak sortu behar du, tonu maiorraren ala menorraren uniberso tonalean aurki

  ditzakegun akorde guztiak erabili ahal izanez.

  4. Hamonia modernoaren ikasle guztiak parte hartuz, entzunaldia egingo da,

  ikasturtean zehar ikasleek konposatutako gaiak aurkeztuz. Ikasle bakoitzak

  entzunaldian aurkeztuko duen gaia ala gaiak, ikasturtean egin dituenetatik

  aukeratu beharko ditu. Partizipazioa, obreen kalitatea eta interpretazioa

  egiaztatuko da, ikasturte bukaerako notan eraginez. Ikasturte honetan, gaia

  ikasleak bakarrik jo dezake ala irakasleak pianoan lagunduta. Hala ere, posible

  izan ezkero, taldea osatuko da hau egiteko asmoz.

  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK:

  Musikako ikasketa profesinaletako hirugarren mailan emango den Harmonia

  modernaren lehenengo mailan, ondoko ebaluazio-irizpideak jarraituko dira: :

  1. Harmonia modernaren elementu propioak ezagutzea eta erabiltzea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, harmonia tonal modernaren

  elementuak ezagutzen dituela eta haren bizitzan, praktikan ondo jartzen dakiela

  egiaztatuko da.

  11 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 2. Musika modernaren zifratu propioa gaiak analizatzeko momentuan bai

  doinu propioak idazterakoan kontrolatzen jakitea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, partitura batean identifikatzen dakiela

  eta haren konposizioetan akordeak sailkatzeko eta idazteko duen gaitasuna

  egiaztatuko da.

  3. Akordeak eta haien posizioak ezagutzea, ariketa praktikotan aplikatuz

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, harmonia tonal modernoa osatzen duten

  akordeak dakizkiela eta akorde hauek idazteko era ezberdinak menperatzen

  dituela ere egiaztaztatuko da.

  4. Musika tonal modernoan akorde bakoitzean sortzen diren tensioak

  ezagutzea eta menperatzea, era berean akorde bakoitzari dagokion eskala

  ezagutuz.

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, haren bizitza profesionalean aurki

  ditzaken akordeak ezagutzen eta erabiltzen dakizkiela egiaztatuko da.

  5. Gai bat, hainbat ikuspuntutik analizatzeko gaitasuna erakustea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, gaiak konposatzeko metodoak eta

  erabili diren teknikak ezagutzen dituela egiaztatuko da, era honetan, praktikan

  jartzeko garaian teknika hauek ere erabiltzeko gaitasuna egiaztatuko da.

  6. Doinuen konposizioa eta idazkera motibikoen dauden baliabideak

  menperatzea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, konposatzeko dauden baliabideak

  erabiltzeko duen gaitasuna egiaztatuko da, praktikan honela erabiliz.

  12 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 7. Ikasturteko edukiak erabiltzerakoan, baliabide teknologikoen menperatzeko

  gaitasuna erakustea.

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasturtean zehar egiten diren lan praktikoak

  hobeto egiteko, eskura dituen baliabide teknologikoak erabiltzeko duen gaitasuna

  egiaztatuko da.

  8. Ikasturtean zehar ikasten diren gaiak pratikan jartzeko, antolatuko diren

  entzunaldietan parte hartzea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, ikasitako edukiak praktikan jartzeko

  eta haren musika publikoaren aurrean defendatzeko duen gaitasuna egiaztatuko

  da.

  KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

  Ebaluazioa, ondoko porzentai hauek jarraituz egingo da:

  1. Gelan asteroko glasean egiten den lana, analisiak, ariketa idatziak eta

  entzunaldiak: %ko 40.

  2. Ikasleak klasean duen jarrera: 10%

  3. Hiruhilabete bukaerako azterketa eta entregatzeko diren lanak: : %ko 50, haien

  arteko erdia eginez.

  - Lehen eta bigarren ebaluazioak informatzeko izaten dira, ikaslearen

  ikasteko gaitasuna eta jarrera egiaztatuz. Hirugarrena berriz, bukaerako

  ebaluazioa da.

  - Bukerako kalifikazioa: 1-10 artean egongo da, ikasleak gaindiBukerako

  kalifikazioa: 1-10 artean egongo da, gainditzeko gutxienez 5 ateratzea

  13 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • beharrezkoa izanez. Kalifikazio hau baino gutxiago ateratzen dutenek, ez

  dute ikasturtea gaindituko.

  GAIAREN ERREKUPERAKETA

  1. Ezetzko kalifikazioa ateratzen duten ikasleek, ikasturtea bukatu aurretik gaia

  errekuperatzeko aukera izango dute, aprobatu ez duten azterketaren antzeko bat

  eginez. Ezetzko kalifikazioa lan bat ez emateagatik gertatu ezkero, irakasleak

  jarriko duen epe baten barruan entregatu beharko da.

  2. Bigarren ebaluazioan, oraindik lehen ebaluazioa gainditua ez badago, gaiaren

  karakter jarraitua kontuan izanez, hirugarren ebaluazioan berdin egingo da.

  3. Bukaerako ebaluazioan gaia gainditua ez badago, ekainan ohiz kanpoko froga

  egingo da, ikasturtean zehar eman den edozein gaia galdetzea posible izanez.

  Aurreko bi ebaluazioetan gertatu den bezala, ezetzko kalifikazioa lana ez

  emateagatik sortu ezkero, falta diren lanak, gaiaren irakasleak jarriko duen

  apearen barruan entregatu beharko dira, normalean, errekuperaziorako egun

  bertan izanez.

  4. Harmonia moderna suspendituta izan arren, ikasturtez pasatzen diren ikasleek,

  hurrengo ikasturteko klaseetan errekuperatu beharko dute. Gainditu ez duten

  gaia, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketan gaindi dezakete, irakasleak hala

  uste badu eta ebaluazio-juntari abisatuz.

  4. METODOLOGIA

  • Klaseen gaiei dagozkien ariketak

  • Eskema tonalak eta modalak, analisiak, harmonizazioa ala gai baten

  konposizioa egin aurretik.

  14 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • • Gai musikaleen analisia: analisi harmoniko eta formala, egingo diren gai

  guztietan derrigorrez egin beharko dira. Baliabide musical konkretu bat lan

  egiten denean, analisia, baliabide musical horretan finkatuko da.

  • Gaien harmonizazio eta berharmonizazioak.

  • Ikasgai bakoitzean adierazten diren urratsak jarraituz, gai konposizioa.

  Irakasleak, erabiltzen diren konzeptuen eskemak emango ditu, ikasleak asteroko

  lana eginez, erabil distan.

  5. SARRERAKO FROGAK

  Musikako Ikasketa profesionaletako, harmonia modernaren 4. mailara egin

  behar diren sarrerako frogak, ondoko hauek izango dira

  Harmonia modernarako ariketak (musika moderna ikasi nahi duten ikasleak)

  Edukiak:

  Programaketa honetan agertzen direnak.

  Arikerak:

  1. Jazz partitura baten analisia, egitura harmonikoa, formala eta akorde bakoitzari

  dagokion eskala eta posible diren tensioak adieraziz: Iraunpena: 2 ordu.

  2. Proposatzen den gai baten harmonizazio librea. Iraunpena: 2 ordu.

  6. BIBLIOGRAFÍA

  Irakasleak egiten dituen apunte eta eskemak. Honetaz gain, ondoko liburu hauek, bai

  konsulta moduan bai ariketak egiteko, interesgarriak gerta daitezke:

  Harmonía moderna:

  - Enric Herrera: “Teoría de la música I y II” (l’Aula-Barcelona)

  15 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • - . Ted Pearse: “jazz composition” (Berklee editions)

  - Barry Nettles: Harmony 1, 2 (Berklee college of music)

  Analisi musikala:

  - Real Book: 1, 2, 3, etc.

  - Hainbat egileren partiturak: Miles Davis, Charlie Parker, Pat Metheny, etc.

  - Ted Pearse: “jazz composition” (Berklee college music)

  Partiturak eta audioak, haien analisia ondo egiteko asmoz:

  Interneten aurki ditzakegun metodoak:

  VADEMECUM MUSICAL, IEM metodoa (Irakaskuntza musikalarako institutoa),

  Hainbat konzepturen definizio eta azpalpenak, Enclave Creativa argitaretxea.

  Gai honekin zerikusirik duten hainbat web orri, Zentruaren hainbat programaketa eta

  memoria.

  16 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • HARMONÍA MODERNA 2

  (Musikako ikasketa profesionaletako 4. maila)

  AURKIBIDEA

  1. Helburuak

  2. Edukiak

  3. Ebaluazioa:

  • Ebaluazio-prozedurak

  • Ebaluazio-irizpideak

  • Kalifikazio-irizpideak

  • Gaiaren errekuperaketa

  4. Metodologia

  5. Sarrera-frogak

  6. Bibliografia

  17 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 1. HARMONIA MODERNA IRAKASKUNTZAREN BIGARREN MAILA (musikako

  ikasketa profesionaletako 4. maila)

  Musikako ikasketa profesionaletako 4 mailan, harmonia moderna ikasten duten

  ikasleek ondoko helburu hauek bete beharko dituzte:

  1. Modulatzeko teknikak eta harmoniaren funzionamendua ezagutzea: akorde

  modulagarriak, akorde komunak, nota diferentziala, e.a.

  2. Harmonia modala: gehien erabiltzen diren modoak, haien ezaugarri

  harmoniko eta melodikoak ezagutzea eta erabiltzea.

  3. Baliabide harmoniko ezberdinak: ostinato, nota pedala, egitura iraunkorrak,

  e.a., ezagutzea eta praktikan erabiltzea.

  4. Akorde hibridoak: funzionamendua, tonalitatean posible direnak, haien

  erabiltzeko modua, sonoritatea, ezagutzea eta praktikatzea.

  5. Doinu ezberdineen berharmonizazioa egiten jakitea, bai kanta herrikoak bai

  jaz standarrak erabiliz.

  6. Abesti forma ezberdinak ezagutzea eta praktikatzea, forma bakoitza bai

  analisi bai idazkera ikuspuntutik landuz eta hainbat formetan ere idatziz:

  AABA, ABAC, ABCA.

  7. Bakoitzaren gaiak konposatzeko eta konpontzeko baliabide harmoniko

  ezberdinak erabiltzea: soli, background, e.a.

  8. Ikasturtean zehar, landuko diren jazz-baliabide eta konposatzeko

  prozedurak ulertzea eta praktikan jartzea.

  9. Ikasturtean zehar egiten diren lan praktikoak erakusteko egingo diren

  ekintzetan partizipazioa bultzatzea.

  10. Aztertzeko eta harmonia egiteko gaitasuna garatzeko asmoz, ikasteko

  teknikak eta ohiturak erabiltzea.

  18 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 11. Programaketa honetako hainbat edukietan sakontzeko asmoz, baliabide

  teknologikoak ondo erabiltzea.

  2. HARMONIA MODERNAKO BIGARREN IKASTURTEARI DAGOZKION EDUKI

  DIDAKTIKOAK

  1. Modulazioa: definizioa eta sailkapena: modulazio zuzena, akorde “pívot”

  erabiliz, bostduneen zikloa erabiliz, e.a.; modulazioaren nota ezaugarria,

  gertuko tonoak; eskala-akorde erlazioa modulazioan.

  2. Musika modala: Definizioa, idazkera motak, modoak eta sortzen diren

  akordeak; nota berezia, lehen eta bigarren mailako akordeak, jaezaren

  konzeptu modala, modalitatea berharmonizazioetan eta konposiziotan;

  laudunazko akordeak, hurbiltzeko akordeak, doinu modala.

  3. Pedal eta egitura konstanteen definizioa eta egiketa: ostinatoa, hainbat

  estilotan dauden ostinato mota ezberdinak.

  4. Akorde hibridoak: Definizioa eta sailkapena, tonu batean sortzen diren

  akorde hibridoak, akorde hauek ariketa praktikotan.

  5. Baliabide harmoniko ezberdinen bidez, berharmonizazioa: harmoniak

  doinuarekin duen harremana aldatuz, jarraipen harmonikoa eta patroi

  harmonikoak sortuz, elkar arteko aldaketa modeleko akordeak erabiliz,

  doinua eta harmoniaren tensioa gehitzen duten akordeak sartuz,

  doinuarekin kontrapuntu sortzen duten bajoen doinuak sortuz, pedalak eta

  egitura konstanteak sartuz.

  6. Hainbat forma duten obren konposizioa: AABA, ABAC y ABCA.

  7. Konborako konponketak egiteko sarrera: “soli” bi ahotsetara, eskema

  harmonikoaren “background” idazkera, sarrera, interludio eta kodaren

  idazkera: musika modernan erabiltzen diren instrumentoen ezaugarri

  orokorrak.

  19 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 8. Hainbat obren azterketa musikala, konposatzeko baliabide harmonikoak eta

  motibikoak landuz, era berean, gai bakoitzaren eskema formala eta

  harmonikoa ere landuko da.

  9. Modu maiorrean bai menorrean, hainbat obren konposizioa: ikasleak egiten

  duen egitura harmonikoak erabiliz, eta ikasturtean zehar ikasten diren

  baliabideak erabiliz.

  10. Entrenamendu auditiboa, egitura harmonikoen gainean hainbat diktaketa

  harmoniko eginez, pianoan jotzen eta tonu ezberdinak erabiliz. Lau

  ahotsetarako ariketak, akordeen arteko loturak ere landuz, bai oinarrizko

  egoeran, bai inbersiotan.

  11. Eskemak eta mapa konzeptuak eta antolatzekoak, ikasturtean antolatzen

  diren ekintzak ondo egiteko asmoz.

  12. Ikasturtean zehar egiten den lan guztia praktikan jartzeko antolatzen diren

  ekintzeetan parte hartzea: ikasleen harmonizazio ala konposizio aurkezteko

  entzunaldiak, taldekide bakoitzaren errepertoriotik hartuak diren hainbat

  partituraren analisiak, zentruan bai kanpoan antolatzen diren kontzertuetara

  joatea,

  13. Ikasturtean zehar antolatzen diren ekintza guztietan, posible diren baliabide

  teknologiko guztien erabilpena, egin den lan praktikan jartzeko antolatzen

  diren ekintzeetan bereziki.

  20 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 3. EBALUAZIOA

  EBALUAZIO-PROZEDURAK:

  Lehenengo hiruhilabetea:

  1. Diktaketa harmonikoa: 4-8 konpaseko egitura harmoniko modulagarriak,

  modulaketa mota ezberdinak landuz. Egitura harmoniko modalak, modu guztietan

  eginez.

  2. Hiruhilabetean zehar landutako baliabide harmonikoak dituen tema baten azter-

  keta musikala: musika moala, modulazioa.

  3. Doinu modulagarri hala modal baten harmonizazioa eta idazkera, harmonia

  hirudunetara ala musika modalaren kasuan laudunetara eginez.

  4. Hiruhilabete honetan zehar tema modulagarri eta modalak lantzen dira, ikasgai

  bakoitzaren elementu harmoniko propioak erabiliz.

  Bigarren hiruhilabetea:

  1. Diktaketa harmonikoa. Akorde hibridoak, pedalak eta egitura konstanteak dituzten

  egitura harmonikoak.

  2. Hiruhilabetean zehar ikasitako elementuak dituen hainbat temen azterketa

  musikala: pedalak, egitura konstanteak, akorde hibridoak, e.a.

  3. Hainbat doinuren harmonizazioa eta tema modalen idazkera ere lantzen da,

  hiruhilabetean landutako elementu harmonikoen partizipazioa exigituz.

  4. Hiruhilabete bukaeran, egin diren lanak entregatuko dira.

  Hirugarren hiruhilabetea:

  1. Diktaketa harmonikoa: blues-egitura harmonikoak, eskala pentatonikoak erabiliz,

  eskala honen aukera guztiak landuz.

  21 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 2. Hainbat temen azterketa musikala: blues eta abesti-forma, mota bakoitzaren

  hainbat tema eztertuz.

  3. Hainbat blues eta jazz doinuen harmonizazioa, hiruhilabetean zehar landutako

  elementu hamonikoak erabiliz.

  4. Hainbat blues eta abesti formako temen konposizioa. Ikasturte osoan zehar ika-

  sitako baliabide guztiak erabil daitezke.

  5. Harmonia modernako ikasturteko ikasle guztien entzunaldian partizipazioa,

  ikasturtean zehar egindako temak eskeiniz. Ikasle bakoitzak, haien temen artean

  bat gutxienez aukeratuko du. Partizipazioaz gain, temen kalitatea eta

  interpretazioa baloratuko dira, bukaerako notan eraginez. Ikasturte honetan,

  ikasleak bakarrik ala taldean jo dezake.

  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

  Musikako ikasketa profesionaletako harmonia moderna irakaskuntzaren laugarren

  mailari dagozkion ebaluazio irizpideak, ondoko hauek izango dira

  1. Modulazio mota guztiak menperatzen direla erakustea, tema modulagarriak

  idatziz

  Ebaluazio-irizpide honen biartez, ikasleak, era ezberdinetako modulazioak

  egiteko gaitasuna egiaztatuko da, modulazio zuzenean hasirik “pívot” akordeak

  erabili arte, azkeneko honen aukera guztiak ere landuz.

  2. Musika modala jakitea eta menperatzea, harmonia honen barruan azterketa

  musikala eta konposizio eta harmonizazio ariketa praktikoak eginez, modu

  ezberdineetan landuz.

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, idazkera modalaren prozedurak

  ikusteko eta musika mota honetan idazteko duen gaitasuna egiaztatuko da.

  22 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 3. Musika modalan erabiltzen diren parametru harmoniko eta melodikoak

  (pedalak, ostinatoak, egitura konstanteak, e.a.) menperatzen direla

  erakustea, aztertzen diren obreetan, harmonizazioetan eta konposizioetan

  erabiliz.

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez ikasleak, egiten diren azterketeetan eta

  konposizioetan, elmentu harmoniko hauek ezagutzen eta menperatzen dituela

  egiaztatuko da.

  4. Modu guztietan ager daitezken akorde hibrido guztiak ezagutzea, ikasketa

  baten bidez eta ariketa praktikoetan erabiltzen jakitea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, tema batean identifikatzeko eta

  idazteko ariketeetan erabiltzeko duen gaitasuna egiaztatuko da.

  5. Doinuen harmonizazio, berharmonizazio eta idazkera, orain arte ikasitako

  elementu harmoniko guztiak erabiliz, menperatzen direla erakustea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, ikasturte honetan zehar ikasuitako ba-

  liabide tekniko guztiak menperatzeko eta praktikan jartzeko duen gaitasuna egiaz-

  tatuko da.

  6. Eskala pentatoniko mota guztiak, hainbat temen azterketa eta

  konposizioaren bidez, ezagutzen eta menperatzen direla erakustea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, eskala pentatonikoak ezagutzeko eta

  ariketa praktikoetan erabiltzeko duen gaitasuna egiaztatuko da.

  23 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 7. Blues estiloaren mota guztiak, bai azterketaren, bai konposizioaren

  ikuspuntutik menperatzea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, azterketarako temeetan eta

  entzunaldietan, blues mota ezberdinak identifikatzeko eta idazkeran egiteko

  gaitasuna egiaztatuko da, eskema harmoniko eta melodiko guztien gainean

  landuz.

  9. Ikasturtean zehar ikasten diren gaiak pratikan jartzeko, antolatuko diren

  entzunaldietan parte hartzea

  Ebaluazio-irizpide honen bitartez, ikasleak, ikasitako edukiak praktikan jartzeko

  eta haren musika publikoaren aurrean defendatzeko duen gaitasuna egiaztatuko

  da.

  KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

  Ebaluaketa ondoko porzentaiak jarraituz egingo da:a

  1. Gelan asteroko lana, azterketa ariketak, idatziak eta entzunaldiak: %eko 40a.

  2. Ikasleen jarrera: %eko 10a.

  3. Hiruhilabe bukaerako azterketa eta hiruhilabeteko lanak: %eko 50a, bien arteko

  erdia eginez.

  - Lehenengo eta bigarren ebaluaketa, informatzeko izaten dira, ikasleen

  garapena eta jarrera egiaztatuz. Hirugarrena berriz, bukaerako ebaluaketa

  da.

  - Bukaerako kalifikazioa 1-10 artean izango da, dezimalik erabili gabe.

  Gainditzeko, ikasleak gutxienez 5 atera beharko du, kalifikazio hau baino

  gutxiago ateratzen duten guztiek suspendituz.

  24 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • GAIAREN ERREKUPERAKETA

  1. Ezetzko kalifikazioa ateratzen duten ikasleek, ikasturtea bukatu aurretik gaia

  errekuperatzeko aukera izango dute, aprobatu ez duten azterketaren antzeko bat

  eginez. Ezetzko kalifikazioa lan bat ez emateagatik gertatu ezkero, irakasleak

  jarriko duen epe baten barruan entregatu beharko da.

  2. Bigarren ebaluazioan, oraindik lehen ebaluazioa gainditua ez badago, gaiaren

  karakter jarraitua kontuan izanez, hirugarren ebaluazioan berdin egingo da.

  3. Bukaerako ebaluazioan gaia gainditua ez badago, ekainan ohiz kanpoko froga

  egingo da, ikasturtean zehar eman den edozein gaia galdetzea posible izanez.

  Aurreko bi ebaluazioetan gertatu den bezala, ezetzko kalifikazioa lana ez

  emateagatik sortu ezkero, falta diren lanak, gaiaren irakasleak jarriko duen

  apearen barruan entregatu beharko dira, normalean, errekuperaziorako egun

  bertan izanez.

  4. Harmonia moderna suspendituta izan arren, ikasturtez pasatzen diren ikasleek,

  hurrengo ikasturteko klaseetan errekuperatu beharko dute. Gainditu ez duten

  gaia, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketan gaindi dezakete, irakasleak hala

  uste badu eta ebaluazio-juntari abisatuz.

  4. METODOLOGIA

  • Klaseko gaiei dagozkien ariketak

  • Azterketa musikala, harmonizazioa ala tema baten idatzi aurretik egin

  behar diren eskema tonalak ala modalak.

  • Tema musikaleen azterketa. Azterketa harmoniko-fromala derrigorrez tema

  guztietan egin behar dira. Baliabide musikal konkretu bat landu nahi izan

  ezkero, azterketa musikalan, baliabide hori azpimarratuko dugu.

  25 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • • Ikasturte honetan ikasten diren konzeptu teoriko guztiak praktikan jarri

  behar dira. Klase praktikeetan egiten diren ekintza guztiak gai honetako

  konzeptuak praktikan jartzeko izaten dira. Klase teorikan egiten diren

  ekintzeekin konparatuz, orain lantzen diren temak benetakoak dira,

  musikoak eguneroko errealitatean aurki ditzaken lanean ariketak praktikoak

  izanez.

  • Doinuen harmonizazio eta berharmonizazioa, ikasitako konzeptu bakoitza

  praktikan jarriz.

  • Temen konposizioa, konzeptu bakoitza praktikan jarriz.

  5. SARRERA-FROGAK

  Musikako Irakaskuntza profesionaleen harmonia modernako 5.mailan sartzeko

  egin behar diren frogak, ondoko hauek izango dira:

  Harmonia modernaren ariketa (musika moderna ikasten duten ikasleentzako):

  Edukiak:

  Programaketa honetan aurki ditzakegunak.

  Ariketak:

  1. Jazz partitura bat aztertzea, egitura harmoniko eta formala adieraziz, teman

  agertzen den akorde bakoitzari dagokion eskala eta posible diren tensioak era

  berean esanez (web orrian dagoen adibidea ikus daiteke).

  Iraunpena: 2 ordu.

  2. Proposatzen den tema baten harmonizazio librea (web oeeian dagoen adibidea

  ikus daiteke).

  Iraunpena: 2 ordu.

  26 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA

 • 6. BIBLIOGRAFÍA

  Irakaslearen apunteak eta eskemak. Honetaz gain, harmoniako ondoko liburuak,

  konsultatzeko eta ariketak egiteko aproposak izan daitezke.

  Harmonía:

  - Irakaslearen apunteak

  - Enric Herrera: “Teoría de la música I y II” (l’Aula-Barcelona)

  - Ted Pearse: “jazz composition” (Berklee editions)

  - Barry Nettles: Harmony 3, 4 (Berklee college of music)

  Azterketa musikala:

  - Real Book: 1, 2, 3, e.a.

  - Hainbat egilaren partiturak: Miles Davis, Charlie Parker, Pat Metheny, etc.

  - Ted Pearse: “jazz composition” (Berklee college music)

  Partiturak eta hauek entzuteko diskak:

  Interneten aurki dezakegun metodoa:

  VADEMECUM MUSICAL, Irakaskuntza musikalaren institutoa, enclave creativa

  argitaletxearen eskutik, definizioak eta terminoak ulertzeko hainbat ariketa

  eskeintzen ditu.

  Gai honekin zerikusirik duten hainbat web orri, Zentruaren hainbat programaketa eta

  memoria.

  27 HARMONIA MODERNAREN PROGRAMAKETA DIDAKTIKOA