Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  1/81

   90

  Haralan Popov

  Torturat pentru credinţă

  Agape

  I Titlul original: Tortured For His Faith Copyright 1970 y Haralan Popov Copyright 199!y "ditura AgapePulicată cu per#isiunea a#ailă a Fundaţiei $Poarta %peranţei&' (ucure)tiTiparul: %*C* Agape %*+*,* %tr* Podului ! -.00 Făgăra) /%( 97.9--!220C3P+/%

  Cuv4nt 4nainte Pre5aţă1* 6oi' cei care intraţi aici' părăsiţi orice speranţă-* Te voi 4nsoţi oriunde vei #erge.* 4n direct cu %atan8* 4n direct cu /sus2* estul cu as#ele* ;area repre

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  2/81

  7918-0

  -9.2822.297!1!997102115

  123

  Cuv4nt 4nainteCartea preniei'dar legată de +o#>nia )i prin 5aptul că la 5el ca noi a su5erit secole de asuprire turcească'căreia ia ur#at 4n veacul nostru asuprirea co#unistă*Pe Haralan Popov la# cunoscut personal* "l a 5ost un pastor cre)tin plin de uhul %54nt*Acesta 1a călăunia*

  %au petrecut grone)ti* u#ai puţine din ele au putut 5i descrise'#a?oritatea 4ntrec4nd puterea de 4nţelegere a #inţii )i su5letului o#enesc* ar araria din(ulgaria lea 4ntrecut* " dea?uns să vă spun că o t4nără ulgaroaica a rugat pe te#niceri săpoată vedea #ăcar o dată 5aţa logodnicului* Fusese decapitat* Chiar a)a estialitate nu a5ost 4n +o#>nia*Haralan a stat 4nchis 4n perioada neuniei urii co#uniste* "l a ră#as un o# lini)tit )iechilirat* A 5ost o pildă de cre)tin* 4ntreuinţe< e@presia curentă că $a stat& acolo* 4nrealitate co#uni)tii nu lau lăsat să stea* A treuit să 5acă #unci 5orţate istovitoare' 4ndur4nd 5oa#e )i ătăi' treuind să lucre

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  3/81

  doilea r4nd' era dorinţa de a trăi ca să pot povesti 4ntrun viitor #ai #ult sau #ai puţin 4ndepărtat toate lucrurile la care 5usese# #artor* %copul acestei cărţi nu este de a arătadepravarea u#ană Bacea depravare pe care a# e@peri#entato

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  4/81

  $A# venit pentru perche

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  5/81

  raţele )i ră#4i a)a ne#i)cat& 4n cele din ur#ă' pe la #ie

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  6/81

  gurii* "ra# #istuit de dorinţa de a#i vedea 5a#ilia' de a )ti ce era cu ei' dar ea nu #ia5ost 4#plinită*%4#ătă seara nu a #ai venit ni#eni să #ă ducă la interogatoriul oi)nuit* ar pe la #ie

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  7/81

  5erestruică sau vi

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  8/81

   4ntro seară' el #a invitat să1 4nsoţesc /a o iserică aptistă din apropiere' de)i #ă )tiaateu convins* Fiindui prieten' nu la# putut re5u

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  9/81

  u#ne

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  10/81

  trata#ent $special& 4n 4nchisorile co#uniste*;area intensitate a lucrării noastre din perioada de $cal# dinaintea 5urtunii& nea 5ăcutcunoscuţi* u #ai avea# #ult ti#p la dispo

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  11/81

  5ost 4ncă o dată despărţit de lu#ea e@terioară' 4n celulă era un t4năr pe nu#e Toni* ;ia

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  12/81

  eoarece era# epui

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  13/81

  #4n?i# 4n a)a #ăsură' 4nc4t p4nă )i 5raţii tăi de credinţă vor vori de tine cu sc4ră&*"ra# )ocat de cuvintele lui 6elcio* Planul /ui era diaolic' )i el vorea ca un o# inspirat decel +ău*la# răspuns: $Poporul ulgar #ă cunoa)te* "l va )ti precis din ce cau

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  14/81

  si#plu 4n acest sens' ei au recurs la o #etodă ne#iloasă de lovituri' de privare de hrană )ide tortură după un procedeu care do

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  15/81

  #enea purtări rutale' dar gardienii su5ereau o #utilare su5letească ireversiilă* e aceea' 4n ti#pul ătăilor' căuta# să#i păstre< cu#pătul )i să #ă rog pentru ei* A# descoperit căacest lucru 4#i u)ura #ult su5erinţele 4ndurate*$6ore)te despre activităţile tale de spiona?& a răcnit anchetatorul* $"u sunt pastor' eu***&)i 4nainte de a#i ter#ina propo

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  16/81

  E 5eră #are 4#i scutura tot corpul* eshidratarea 4ncepea să)i 5acă e5ectul' )i eu era#pradă unei agonii aproape insuportaile* Di a

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  17/81

  sa 4ntors cu un alt o5iţer* "rau nedu#eriţi* Au

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  18/81

  că acest chin diaolic se va s54r)i 4n cur4nd* "ra ca )i cu# eternitatea ar 5i 4nceput de?apentru #ine' )i #ai ră#ăsese doar $5or#alitatea& #or32

  ţii* "ra# pregătit )i #ă si#ţea# de?a 4n pre

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  19/81

  durere cu #ult #ai #are dec4t cea pe care o si#ţea# la cap*"ra# pro5und decepţionat* Fusese# gata să 4n5runt #oartea' )i era# tot 4n viaţă* Fusese#gata să, 4nt4lnesc pe Cristos' dar #ă a5la# tot l4ngă "leas* e ce#i 5usese re5u

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  20/81

  care treuia să#i ia interogatoriu p4nă #ă va 5ace să $#ărturisesc&* 4n 5iecare noapte #i secerea să scriu despre viaţa #ea' despre prietenii #ei' despre prietenii prietenilor #ei'despre #unca #ea* "l voia să )tie tot ce #ă privea*Părea ceva 5ără i#portanţă' un #i?loc de a #ă putea odihni puţin' a)a că a# 4nceput săscriu* ;a# hotăr4t să adaug #ărturii depuse pentru Cristos prin toate #i?loacele posiile*

  6oiau să )tie asolut totul despre #ine* Asta 4#i convenea de #inune* ,e putea# spune ce 4nsea#nă Cristos pentru #ine Dtia# că vor citi tot ce scria#' a)a că a# acoperit paginileale care#i erau puse la dispo

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  21/81

  5ost atin)i de aceste #esa?e*ar ei erau 5oarte vicleni* Tot volu#ul #eu de scrieri ia a?utat să culeagă incidente i

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  22/81

  supus 4n continuare $#eniului #orţii&* e)i nu pri#ea# #4ncare' acu# #i se per#itea celpuţin să dor#' a)a că arn 4nceput să#i #ai revin* A# renunţat să #ă #ai ră

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  23/81

  40

   4n ase#enea 4#pre?urări de cele #ai #ari sacri5icii* 4n anii care au ur#at a# vă

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  24/81

  destul de atent* Făcea #ereu ha< de #ine )i #ă at?ocorea* A)a cu# a# #enţionat' orele dedupă #ie

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  25/81

  L43

  lor )i nopţilor de stat 4n picioare' de lipsă de hrană' de lovituri' de 4n?urături )i ale celor treiluni de tortură au 5ost uitate* Corpul #eu chinuit )i slăit sa 4ndreptat* A# pă)it sprei#itri drept ca o statuie* "l #ă do#ina' pentru că era un ărat 4nalt )i puternic* A#pri#it trei lovituri 4ntre ochi* asul #i sa u#5lat )i a 4nceput să#i s4ngere

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  26/81

  p4nă ce vine ;anov' apoi #ergi 4n celulă )i te odihne)ti&* ;a# a)e

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  27/81

  847

  panto5i de piele' dar #ie greu să nu#ăr c4te perechi de saoţi a# purtat* Pentru pri#adată 4n noaptea aceea' a# au

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  28/81

  5ost citit de către avocatul guvernului ulgar' secundat de procurorul general Macov*Pri#ul che#at la ară a 5ost pastorul aptist iOola ;4hailov* /nterogarea lui a durat ore* "l 5usese cel #ai $prelucrat& pentru a #ărturisi ce voiau co#uni)tii* e 5apt' pastorulKiapOov' liderul tuturor isericilor evanghelice din (ulgaria' ar 5i treuit să 5ie audiatpri#ul' dar era evident că %ul nu avea 4ncredere 4n el )i se te#ea că el nu va vrea să se

  $u#ilească&*Pastorul ;ihailov sa dovedit un $#artor i#portant& 4#potriva tuturor celorlalţi pastori' )i#ai ales 4#potriva pastorului KiapOov* u#ai #ărturia lui ar 5i 5ost su5icientă ca să neconda#ne la #oarte pe toţi' dar pentru că noi ne $#ărturisise#& activităţile de spiona?' pedeapsa noastră 5usese co#utată la sentinţe grele de 4nchisoare' cu intenţia de a de#onstra$#ila& co#uni)tilor*Al doilea pastor che#at să depună #ărturie a 5ost pastorul #e48

  todist /anOo /vanov* "l a repetat ce spusese pastorul aptist )i ia con5ir#at #ărturia*A doua

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  29/81

  acestui e)ec se a5lă 4n cuvintele lui Pavel către Ti#otei: „Dar uvîntul lui Dumnezeu nu estelegat" B-*Ti#otei -:9* Cuv4ntul lui u#ne

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  30/81

  Pastorul 6asili KiapOov' liderul adunărilor evanghelice' a pri#it cea #ai grea pedeapsă* 4nciuda nete#einiciei acu

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  31/81

  au 5ost conda#naţi la 4nchisoare pe viaţă )i la con5iscarea averii de către stat* Fa#iliile lorau 5ost lăsate nu#ai cu hainele de pe ele*Ceilalţi pastori )i cu #ine' #e#ri ai Consiliului %uperior al (isericilor "vanghelice unite'a# 5ost conda#naţi la cincispre

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  32/81

  Di doa#na Cernev a treuit să u#le pe stră

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  33/81

  A# oservat i#ediat co#porta#entul ciudat al pastorului ;* "l era de acord cu #odul 4ncare procedaseră co#uni)tii* Conversaţiile noastre cu ;* erau supravegheate' )i noi a# 4nţeles că %ul 4l pusese 4n celula noastră ca să ?oace rolul de in5or#ator* irectorul 4nchisorii 1a che#at de #ai #ulte ori la el )i 1a interogat* ,ucru tragic' el nu nu#ai că5usese

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  34/81

  toate acestea*

  27Pentru pri#a oară 4n acel an a# 4nceput să #ă te# că#i pierd #inţile* e c4t ti#p era#acolo' de o

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  35/81

  care avusese aceea)i soartă ca )i #ine* A#4ndoi a# 5ost du)i la eta?ul opt )i 4nchi)i 4n aceea)icelulă* Acolo a# găsit ni)te sc4nduri pe care lea# a)e

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  36/81

  Cititorul să#i per#ită săi e@plic di5erenţa dintre $5r4ngerea voinţei unui individ& )i$spălarea creierului& practicată asupra lui* 6oin01ţa #ea 5usese 4n5r4ntă după )ase luni de lovituri )i #altratări' p4nă c4nd corpul #eu' a?unsla li#itele 5i

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  37/81

  %ingura 5ereastră din celulă era 4n tavan* e)i ea era #ereu deschisă' aerul era 5ierinte )iviciat* "ra vară' )i celula era ticsită de oa#eni care transpirau puternic din cau

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  38/81

  #inţile* ,e au

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  39/81

  pentru pri#a dată de la arestare avea# ceva #ai #ult spaţiu* +aţia

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  40/81

  au 4#părtă)it ucuria i#ensă )i au #ulţu#it lui u#ne

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  41/81

  9* Persin' o insulă a groa

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  42/81

  ne4ndeplinirea nor#ei* o?ana a durat două ore* Aia t4r

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  43/81

  arăta# ca ni)te schelete nu avea# dec4t o idee 4n cap: să s#ulge# un s#oc de uruieni casă1 #4ncă#* Di iată un iepure eţinuţii lau 4ncon?urat' lau ucis )i lau ascuns ca să1 iaseara la 4nnoptare* "ra# redu)i la $#eniul #orţii&' )i totu)i treuia să continuă# lucrul*%eara au venit trei gardieni la locul de #uncă )i au cerut să iasă 4n 5aţă cel care uciseseiepurele* a ie)it ni#eni* C4nd ei au 4nţeles că nu va recunoa)te ni#eni 5apta' neau

  ordonat să ne 4ntoarce# laaracă 4n pas alergător* 4n ti#p ce reu)ea# să scăpă# de loviturile de ici )i să a?unge# laculcu)ul nostru' pese#ne că un in5or#ator lea trădat pe cel care ucisese iepurele' căcinenorocitul a pri#it ordinul să iasă 4n 5aţă* Avea 4n ?ur de cinci

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  44/81

  aceea' la Persin' au 5ost uci)i #ulţi deţinuţi* oi au 5ost 4#pu)caţi pentru ca sau aventurat 4n

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  45/81

  72care era aproape toată su apă* Kdrenţele ni sau udat i#ediat* 4ntro lună' nivelul 5luviuluia crescut de la unu la trei #etri*(arăcile noastre stăteau acu# 4n #i?locul unei ălţi enor#e de noroi gros de )apte

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  46/81

  corp erau a#orţite de 5rig* Curentul rapid' 4ncălţările grele )i haina continuau să #ă tragăla 5undul apei* Totu)i' #ă lupta# să revin la supra5aţă' apoi dispărea# din nou* "ra# lacapătul puterilor* A# renunţat să #ai lupt* Aproape si#ţea# 4#răţi)area #orţii*Cu o ulti#ă s5orţare a# strigat: Doamne, a8ută%mă( Di deodată a# si#ţit o 4ntărire aputerilor 4n corpul #eu 4ngheţat )i epui

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  47/81

  Crăciunul acelui an )i alte douăspre

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  48/81

  cu cuvinte dintre cele #ai oscene*Di ceilalţi au treuit să plătească pentru că in5or#atorii 5useseră ătuţi* A# 5ost oligaţi săne duce# pe #alul unării )i' su a#eninţarea aionetelor' să stă# acolo 4n picioare ti#pde

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  49/81

  vedea doar ni)te siluete 4ntunecate 4ncovoiate su povara grea a u)tenilor door4ţi )ideplas4nduse cu greutate* Cei care cădeau ră#4neau chiar acolo unde se prău)iseră' iarcorpurile lor se 4nnegreau )i deveneau ca piatra su e5ectul 4ngheţului* C4nd 4n s54r)itcadavrele erau duse de acolo' raţele )i picioarele ior 4ngheţate păstrau 5or#ele grote)ti pecare le luaseră 4n #o#entul c4nd că

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  50/81

  tocite de tot* Pantalonii erau a)a de str4#ţi' că nu lea# putut 4nchide nasturii )i a treuitsăi ţine# cu' #4na* %copul era de a ne distruge ceea ce #ai ră#ăsese din a#orulpropriu'dar noi a# traversat curtea nierg4nd cu #4ndrie )i cu 5runtea sus )i ţin4ndune pantalonii!- 4n -0 aprilie a# 5ost 4nchi)i 4ntro ca#eră )i a# 5ost supu)i $#eniului #orţii& raţia noastră

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  51/81

  5ra

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  52/81

  !2colţ al culoarului de trecere era un utoi cu apă de ăut' 4n celălalt colţ era alt utoi'destinat să 5ie toaletă pentru o sută de ăraţi* $u)u#eaua& nu era dec4t nisip u#ed )irece* 4n această groapă 4ntunecoasă' lipsită de aer' a treuit cur4nd să ne scoate# toatehainele' nepăstr4nd dec4t #ini#ul' )i nea# culcat pe solul u#ed pentru a 4ncerca să găsi#puţin aer*A)tepta# să vină #oartea* $;esele& de di#ineaţă )i seară erau singurele puncte de reper 4nti#p* +aţia noastră

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  53/81

  pătrundeau 4n groapă atunci c4nd se deschidea trapa* 4n 5iecare celulă $individuală&' 4nău)itoare' era# )aptespre

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  54/81

  K4#etul cordial al lui TriciOov a dispărut i#ediat* ;ia spus: $Popov&* Titlul de$tovară)& dispăruse $Popov' nu te grăi "ste ceva serios' 4ţi propun să te #ai g4nde)ti*6rei săţi reve

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  55/81

  e 5iecare dată c4nd un o# 4)i arăta interesul pentru Cristos' ne ruga# 4#preună' oriundene a5la#* acă era# la lucru pe c4#p' ne punea# pe genunchi' ca )i cu# a# 5i privit laceva de pe sol de 5apt' noi ne ruga#* 4ntro

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  56/81

  mîncat, şi în gura mea el a fost dulce ca mierea.;ă dăduse# lui u#ne

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  57/81

   4n 5elul acesta 4)i trans#iteau deţinuţii ve)tile' prin $tele5onul ara&* Telegra5ul 4nchisoriiconsta dintrun #orse ele#entar* E ătaie 4n perete 4nse#na litera $A& doua ătăi' $(&trei ătăi' $C&' etc*** Ast5el' pentru a trans#ite un cuv4nt 4n care se a5la litera $6&' dura ove)nicie Di totu)i ne descurca#* 4n singurătate' #ia venit o idee* acă $telegra5ul 4nchisorii& putea 5i 5olosit pentru a

  răsp4ndi ve)ti' de ce nar 5i putut răsp4ndi )i "van9.ghelia= A# 4nceput să at 4n perete cu cana de ăut apă )i a# a)teptat* upă c4teva clipea# au

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  58/81

  #urile cu

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  59/81

  ,a intrarea 4n 4nchisoare se putea citi o placă #are: $Astă

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  60/81

  care Tito rupsese legăturile cu 3niunea %ovietică a 5ost elierat 4n 1922* 4n #ai 192 a 5ostelierat un alt grup i#portant' 4n care se a5lau patru sute de deţinuţi din (elene )i alţiopt

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  61/81

  de vre#e ce erau acolo' #ă ucura# să #ă a5lu 4ntre ei*%pre deoseire de alţi pastori' eu schi#a# $iserica& nu prin votul adunării' ci prin voinţaco#andantului 4nchisorii 4n toţi cei treispre

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  62/81

  %chi#area survenită 4n viaţa lor era re#arcailă' oservată de toţi* "i au 4nceput să spună)i celorlalţi deţinuţi' )i 4n 5elul acesta "vanghelia se răsp4ndea din celulă 4n celulă* Ea#eniipetreceau noaptea a)e

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  63/81

  $C4t de puţin=&$Patru ani&*$Mi se pare puţin=&$" puţin după ce a# stat

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  64/81

   4nainte de a ne duce la lucru' a# 5ost interogaţi unul c4te unul de către Poliţia %ecretă* C4nda# spus că era# pastor evanghelic' unul dintre agenţii Poliţiei #ia răspuns că ru)ii lautri#is pe /uri Iagarin pe o orită 4n ?urul pă#4ntului )i că el nu ,a găsit nicăieri pe u#ne

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  65/81

  de a )ti că 4n 5iecare 4nchisoare )i 4n 5iecare celulă prin care trecuse# lăsase# 4n ur#a #eaoa#eni care 4l cuno)teau pe Cristos pentru că eu #ă găsea# acolo* Dtia# că pretutindeniunde 5usese# se ţineau acu# cursuri ilice' )i rodul lucrării #ele ră#ăsese* 6ersetele pecare le gravase# pe

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  66/81

  seara* u putea# suporta g4ndul că treuie să stau toată

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  67/81

  at4tea ori #a# g4ndit că nu #ai scapi&* 4ndoielile lui ,adin erau 4nte#eiate* C4nd a 5ost elierat după ce )ia ispă)it pedeapsa decinci ani' 4#i aducea provi

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  68/81

  )edere 4n %o5ia* ar u#ne

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  69/81

  $Haralan&' #ia spus ea odată' $cooară din #ansardă E să ţine# o adunare derugăciune' )i tu o vei conduce&i#eni nu 4ndră

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  70/81

  "a #ia răspuns' cu lacri#i 4n ochi: $Haralan' tu e)ti soţul #eu' )i vreau să 5iu cu tineoriunde teai a5la* u#i pasă de condiţiile de viată".

  Kiua plecării lui +uth 4n %uedia a venit prea repede* A# 4nsoţito la aeroport* ea# luat larevedere cu lacri#i 4n ochi' ne)tiind dacă ne vo# #ai revedea vreodată* "a sa 4ntors 4n%uedia' iar eu 4n #ansarda #ea singuratică' cople)it de tristeţe )i cu ini#a

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  71/81

  5usese 4nchisă $din lipsă de interes& din partea credincio)ilor* 4n toate #arile ora)e au ră#as deschise una sau două iserici' dar pastorii erau $aproaţi&de %* %trăinii puteau să se ducă acolo )i să constate că e@ista $liertatea religioasă&* Cutoate acestea' 4n 5iecare din isericile o5iciale #ai era 4ncă o $ră#ă)iţă& de credincio)i' hotăr4ţi să)i păstre

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  72/81

   4nghesuite 4ntro ca#eră' a)tept4nd 4nceputul adunării*e oicei' ăraţii stăteau 4n picioare' spri?iniţi de perete* Fe#eile )edeau pe paturi sau5ăceau cu schi#ul pe scaune' iar cei #ai tineri se a)e

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  73/81

  esigur' Poliţia %ecretă reu)ea uneori să descopere o adunare secretă responsailul eraatunci arestat' erau luate nu#ele celor care

  L11!participaseră unii ăraţi erau che#aţi la poliţie pentru a 5i supu)i interogatoriilor )iuneori pentru a 5i ătuţi toată noaptea 4n localurile %ului*ar sa produs un 5eno#en #inunat: pe #ăsură ce cuptorul persecuţiei se 5ăcea tot #ai5ierinte' paiele )i pleava erau #istuite' ră#4n4nd doar oul de gr4u copt* %u5erinţa a purificat (iserica )i ia unit pe credincio)i 4ntrun spirit #inunat de părtă)ie 5răţească cu#a 5ost 5ără 4ndoială ca

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  74/81

  (ilie,a# luat de raţ )i' duc4ndu1 la o parte' ca să nu 5i# au

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  75/81

  acasă pentru a copia cu #4na c4t #ai #ulte versete' de la #ie

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  76/81

  "l #ia citit #irarea pe 5aţă )i a 4nceput să r4dă' răspun

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  77/81

  (ulgaria au 4nceput să se roage 4n acest sens' cer4nd ca u#ne

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  78/81

  urca# scara' (aa ;ăria a strigat după #ine: $Făţi aga?ele' Haralan E să pleci cur4nd 4n %uedia& (ătr4na (aa ;ăria nu se 4ndoia nici o clipă de 5idelitatea lui u#ne

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  79/81

  şi%au sc0imbat părerea*" ,a ora 1- )i ?u#ătate' o voce ărătească #a strigat pe nu#e* ;a# sculat rug4ndu#ă: $oa#ne' 5acăse voia Ta&6ocea #a che#at din nou: $Haralan Popov' veniţi aici Pa)aportul du#neavoastră estegata& ;a# grăit apoi la Agenţia (alcanică de 6oia? ca să#i iau ilet la avionul de adoua

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  80/81

  Di totu)i' această parte a Corpului lui Cristos care trăie)te 4n lu#ea co#unistă e torturată' 4nchisă' )i su5eră cu# nu au #ai su5erit cre)tinii de c4nd cu (iserica pri#ară* u si#ţi ceeace 4ndură ei=+ecent' #ai #ulţi conducători ai (isericii Tăcerii din +usia au #urit 4n 4nchisoare' #ai ales/van ;oiseiev' care)i 5ăcea stagiul #ili1-9

  tar' din cau

 • 8/19/2019 Haralan Popov - Torturat Pentru Credință

  81/81

  u pot să uit una din celulele de pe insula Persin* Pe peretele de ci#ent se putea citi oinscripţie 5ăcută de vreun cre)tin necunoscut care trăise acolo 4naintea #ea:  „are Dumnezeu m%a părăsit*"Acest strigăt de spai#ă reprodus pe un