Handledning ll 12 p£¥ webben Handledning f£¶r FirstClass 12 p£¥ webben 2 ... skriva i Wikisidor och

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Handledning ll 12 p£¥ webben Handledning f£¶r FirstClass 12 p£¥...

 • Handledning till FC 12 på webben

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  2

  Innehåll

  Webbläsare ............................................................................................................................................. 3

  Logga in.................................................................................................................................................... 3

  Webbklientens startsida .......................................................................................................................... 4

  1. Din profil, inställningar, byta lösenord och logga ut ........................................................................... 4

  2. Brevlådan ............................................................................................................................................. 5

  3. Kalender............................................................................................................................................... 7

  4. Arbetsyta ............................................................................................................................................. 8

  5. Ytan för konferenser, communitys, mappar och appar. ..................................................................... 9

  6. Hem (”brödsmulevägen”) .................................................................................................................. 11

  7. Senast besökta................................................................................................................................... 11

  8. Sök ..................................................................................................................................................... 11

  9. Sociala medier funktioner ................................................................................................................. 12

  Extra tips ................................................................................................................................................ 13

  Flytta ett meddelande mellan olika behållare .................................................................................. 13

  Ta bort röd plupp (tidigare röd flagga) .............................................................................................. 13

  Komma åt ett meddelande utan att öppna det i högerspalt ............................................................ 14

  Markera flera meddelande................................................................................................................ 14

  Signatur i meddelanden .................................................................................................................... 14

  Sammanfoga en gruppkalender i den personliga kalendern ............................................................ 15

  Bilder ................................................................................................................................................. 15

  Film .................................................................................................................................................... 16

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  3

  Webbläsare

  Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass.

  Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år som FirstClass funnits. Med FC

  12 går vi från att i första hand använda FirstClass-klientprogrammet till att använda webben.

  Samtidigt finns FC-klienten kvar, en FC12- klient finns att ladda ner från Folkbildningsnätets hemsida,

  folkbildning.net. Allt som skapats tidigare finns kvar. Inloggningsuppgifterna är desamma som

  tidigare, liksom epostadressen, etc.

  Webbklienten är byggd med den allra senaste tekniken, HTML 5, vilket möjliggör snabba och

  moderna funktioner. Det enda krav som ställs på dig som användare är att du har en webbläsare som

  klarar denna teknik. Det gör de senaste versionerna av de stora webbläsarna. Följande webbläsare

  stödjer FC 12:

  • Internet Explorer 10 http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/download-ie

  • Safari 6* och senare http://support.apple.com/kb/dl1531) För Windows

  • Firefox 16 och senare http://www.mozilla.org/sv-SE/firefox/new/

  • Chrome 22 och senare https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=sv

  • Opera 12 och senare http://www.opera.com/sv/downloads

  * Safari utvecklas inte längre för Windows operativsystem. Senaste versionen för Windows är 5.1.7 som

  fungerar med webbklienten.

  En rekommendation är att ladda ner flera olika webbläsare enligt ovan. Är det någon funktion som

  inte fungerar med t.ex. Internet Explorer 10, testa en annan webbläsaren du laddat ned.

  Logga in

  Du når FirstClass genom hemsidan www.folkbildning.net eller så kan du kan du skriva in adressen

  firstclass.folkbildning.net i din webbläsare då kommer du till inloggningsrutan:

  I inlogggningsrutan skriver du in dina inloggningsuppgifter till Folkbildningsnätet.

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  4

  Webbklientens startsida

  1. Din profil, inställningar, byta lösenord och logga ut

  I din profil berättar du lite om dig själv. Du lägger in en bild på dig själv så som

  är så vanligt i sociala medier. Du kommer åt profilen genom att klicka på de tre

  gröna strecken intill ditt namn och klicka på Min presentation och väljer sedan

  fliken Profil som du kan uppdatera när du vill. I anslutning till profilen i övre högra fönstret finns en

  statusrad där du kan dela något med övriga på Folkbildningsnätet.

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  5

  På samma ställe som du väljer att redigera ”Min presentation”, dvs. i övre högra hörnet klickar du på

  de tre gröna strecken där du kan redigera dina inställningar,

  byta lösenord,

  eller logga ut.

  2. Brevlådan

  Röd plupp talar om att det finns ett nytt oläst meddelande. Siffran i ringen talar om hur många olästa

  mejl det finns. Finns det nya meddelanden så ligger de här i kortversion.

  • Klicka på plustecknet för att direkt öppna ett nytt meddelande.

  • Klicka på pilen och fönstret expanderar över hela vänstra kolumnen.

  • Klicka på texten Brevlåda för att öppna den.

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  6

  Brevlådan i öppnat läge

  Meddelandena i brevlådan visas alltid i forumläge med sammanhängande diskussionstrådar.

  Endast ett av meddelanden i diskussionstråden visas, när alla meddelanden i tråden är lästa. Klicka

  på den ofyllda eller fyllda ringen till vänster i meddelandet eller på parentesen som visar hur många

  meddelanden tråden innehåller så visas alla meddelanden.

  • Klicka på plussymbolen och du öppnar formuläret för ett nytt meddelande.

  • Klicka på pilen intill plussymbolen och du kan skapa ett dokument eller behållare (med

  behållare menas mapp, konferens, community mm. Observera att det krävs särskilda rättigheter

  för att kunna göra allt).

  • Sortera efter ger dig möjligheter att sortera dina meddelanden på många olika sätt. Klicka

  på knappen och välj sorteringsmöjlighet. Senast ändrad är standardinställningen.

  • Med Filter gör du en blixtsnabb filtrering av meddelandena på namn, ärende eller tid.

  • Klicka på och du kan ta tillbaks raderade objekt samt ändra visningsläge för brevlådan,

  m.m.

  Brevlådan i öppnat läge och visar innehållet i ett meddelande

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  7

  Klicka på ett meddelande och det ändrar färg till gult och meddelandet i sin helhet visas till höger.

  Öppnar du meddelandet för första gången försvinner också den röda pluppen.

  I den gula rutan visas tre gröna ränder. Klicka på ränderna och du kan välja att ta bort meddelandet,

  kolla historiken, lägga en bevakning på ärendetråden och återta meddelandet om det är ett

  meddelande du själv skickat. Med ” Växla oläst” menas att man sätter tillbaks den röda pluppen. Är

  det ett meddelande du fått finns alternativet ta bort.

  Överst till höger på den gröna listen ovanför det öppna meddelandet finns knappar för olika

  svarsalternativ, knapp för vidarebefodran, göra det oläst, ta bort

  meddelandet samt skriv ut-knapp.

  3. Kalender

  • Klicka på plustecknet för att skapa en ny

  händelse direkt.

  • Klicka på pilen för att göra fönstret större

  och kunna snabbkolla händelser.

  • Klicka på pilarna åt höger eller åt vänster för att

  ändra månad.

  • Klicka på ordet Kalender för att öppna den.

  Kalendern kan visas i dag-, vecko- eller månadsläge.

  • Klicka på plustecknet för att skapa en ny händelse eller klicka på pilen för att skapa en ny

  händelse eller uppgift och fyll i dina kalenderuppgifter