of 61/61
Hoofd – hals tumoren Richtlijnen voor gestandaardiseerde behandeling en follow-up

Handboek hoofd

 • View
  228

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Handboek hoofd

 • Hoofd hals tumoren

  Richtlijnen voor gestandaardiseerde behandeling en follow-up

 • Deelnemende centra:

  Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), AZ Monica, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), AZ

  Sint Maarten Duffel, GZA Ziekenhuizen, AZ Klina Brasschaat, AZ Nikolaas, H.-Hartziekenhuis

  Roeselare-Menen vzw, Sint-Jozef Kliniek Bornem & Willebroek, Jessa Ziekenhuis Hasselt.

  Auteurs:

  Dr. C. Van Laer, Prof. Dr. O. Vanderveken, Dr. L. Carp, Dr. J. Peeters, Dr. M. Dom, Prof. Dr. D. Van

  den Weyngaert, Prof. Dr. J.B. Vermorken, Prof. Dr. P. Specenier, Dr. S. Marien, Dr. J. Claes, Prof. P.

  Van de Heyning, Dr. D. Van Gestel, Prof. Dr. B. Schmelzer, Dr. O. Lenssen, Dr. D. Schrijvers, Dr. H.

  Verstraete, Dr. F. Declau, Dr. A. Declercq, Dr. L. Verstraeten, Dr. R. Vertriest, Dr. K. Hendrickx, Dr. D.

  Verhoeven, Dr. P. Meijnders, Dr. J. Verfaillie, Dr. K. Deben, Dr. J. Van Dinther, Dr. J. Wagemans, Dr.

  V. Vandeputte, Dr. S. Verbeke, Dr. S. De Schepper, Dr. D. della Faille, Dr. M. Rasschaers, Dr. L. Van

  den Hauwe, Dr. H. Valcke, Dr. N. Van Ardenne

  De bedoeling van dit protocol is om een wetenschappelijk gefundeerde richtlijn te zijn voor de

  behandeling van hoofd- en halstumoren.

  De deelnemende centra zullen deze richtlijnen binnen hun centrum toepassen. Na multidisciplinair

  overleg kan steeds van deze richtlijnen worden afgeweken in bijzondere omstandigheden.

  Correspondentieadres:

  Dr. C. Van Laer

  Universitair Ziekenhuis Antwerpen

  Wilrijkstraat 10

  2550 Edegem

  e-mail: [email protected]

  2004-2012 niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze verspreid of veranderd worden zonder

  uitdrukkelijke toestemming van de leden van de werkgroep.

  Hoewel er uiterste zorgvuldigheid is betracht bij de totstandkoming van dit protocol, is het mogelijk

  dat onjuistheden in de tekst zijn geslopen. De werkgroep sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de

  opmaak en de inhoud van deze richtlijn alsmede voor de gevolgen die de toepassing van deze

  richtlijn in de patintenzorg mocht hebben. De werkgroep stelt zich wel open voor attendering op

  (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze richtlijn: gelieve hiervoor contact op te

  nemen met de cordinator.

 • INHOUDSOPGAVE

  1 Hoofd-hals tumoren ....................................................................................................... 7

  1.1 Inleiding .................................................................................................................................... 7

  1.2 Etiologische factoren ................................................................................................................ 7

  1.3 Klachten .................................................................................................................................... 7

  1.4 Histologie .................................................................................................................................. 8

  1.5 Diagnostiek ............................................................................................................................... 8

  1.6 Halsniveaus ............................................................................................................................ 10

  1.7 TNM-classificatie(UICC-2009) ................................................................................................. 12

  2 Multidisciplinaire behandeling ...................................................................................... 14

  2.1 Primaire tumor ....................................................................................................................... 14

  2.1.1 Halskliermetastasen ............................................................................................................... 14

  2.1.2 Locoregionaal recidief ............................................................................................................. 14

  2.1.3 Metastasen op afstand ........................................................................................................... 15

  2.2 Frequentie controles (indicatie / afhankelijk van initile stadium) ........................................ 15

  2.3 Indicaties voor postoperatieve radiochemotherapie ............................................................. 15

  3 Tumoren van de larynx ................................................................................................. 16

  3.1 Begrenzing van de larynx ........................................................................................................ 16

  3.2 Anamnese ............................................................................................................................... 16

  3.3 Diagnostiek ............................................................................................................................. 17

  3.4 Histologie ................................................................................................................................ 17

  3.5 TNM-classificatie (UICC 2009) ................................................................................................ 17

  3.6 Behandeling ............................................................................................................................ 19

  3.6.1 Negatieve halsklieren (N0)...................................................................................................... 19

  3.6.2 Positieve halsklieren (N+) ........................................................................................................ 20

  3.6.3 Recidief ................................................................................................................................... 20

  4 Tumoren van de hypopharynx ...................................................................................... 21

  4.1 Begrenzing van de hypopharynx ............................................................................................ 21

  4.2 Diagnostiek ............................................................................................................................. 21

  4.3 Histologie ................................................................................................................................ 21

  4.4 TNM classificatie (UICC 2009) ................................................................................................. 22

  4.5 Behandeling ............................................................................................................................ 23

  4.5.1 Hypopharynx met of zonder halsklieren ................................................................................. 23

  5 Tumoren van de mondholte en de oropharynx .............................................................. 24

  5.1 Begrenzing van de mondholte en de oropharynx .................................................................. 24

  5.2 Diagnostiek ............................................................................................................................. 24

  5.3 Histologie ................................................................................................................................ 24

  5.4 TNM classificatie (UICC 2009) ................................................................................................. 25

  5.5 Behandeling ............................................................................................................................ 25

 • 5.5.1 Mondholte: lipcarcinoom ........................................................................................................ 25

  5.5.2 Mondholte: mondbodemcarcinoom ....................................................................................... 26

  5.5.3 Mondholte: tongcarcinoom .................................................................................................... 27

  5.5.4 Mondholte: wangcarcinoom/ trigonum retromolare ............................................................. 27

  5.5.5 Mondholte: palatum durum carcinoom ................................................................................. 28

  5.5.6 Oropharynx: tonsilcarcinoom ................................................................................................. 28

  5.5.7 Oropharynx: palatum molle carcinoom .................................................................................. 29

  5.5.8 Oropharynx: tongbasiscarcinoom ........................................................................................... 29

  5.5.9 Oropharynx: pharynxachterwandtumoren ............................................................................. 30

  6 Tumoren van de nasopharynx ....................................................................................... 31

  6.1 Begrenzing van de nasopharynx ............................................................................................. 31

  6.2 Anamnese en diagnostiek ....................................................................................................... 31

  6.3 Histologie ................................................................................................................................ 32

  6.4 TNM classificatie (UICC 2009) ................................................................................................. 32

  6.5 Behandeling ............................................................................................................................ 33

  6.6 Follow-up ................................................................................................................................ 34

  7 Tumoren van de neus en sinussen ................................................................................. 35

  7.1 Begrenzing van de neus en de sinussen ................................................................................. 35

  7.2 Anamnese en diagnostiek ....................................................................................................... 35

  7.3 Histologie ................................................................................................................................ 35

  7.4 TNM classificatie (UICC 2009) ................................................................................................. 36

  7.5 Behandeling ............................................................................................................................ 40

  8 Speekselkliertumoren ................................................................................................... 42

  8.1 Inleiding .................................................................................................................................. 42

  8.2 Diagnostiek ............................................................................................................................. 42

  8.3 Histologie ................................................................................................................................ 43

  8.4 Korte omschrijving van enkele tumoren ................................................................................ 43

  8.5 TNM classificatie (UICC 2009) ................................................................................................. 45

  8.6 Behandeling ............................................................................................................................ 46

  8.6.1 Benigne tumoren .................................................................................................................... 46

  8.6.2 Primaire maligne tumoren ...................................................................................................... 47

  9 Schildkliertumoren ....................................................................................................... 48

  9.1 Diagnostiek ............................................................................................................................. 48

  9.2 TNM classificatie (UICC 2009) ................................................................................................. 49

  9.3 Behandeling papillair en folliculair carcinoom ....................................................................... 51

  9.3.1 Chirurgie ................................................................................................................................. 51

  9.3.2 Iodium-131 therapie ............................................................................................................... 52

  9.3.3 Thyroxine substitutie suppressie therapie ........................................................................... 53

  9.3.4 Externe radiotherapie ............................................................................................................. 53

  9.3.5 Chemotherapie ....................................................................................................................... 53

  9.3.6 Follow-up ................................................................................................................................ 54

 • 9.4 Behandeling medullair schildkliercarcinoom.......................................................................... 55

  9.4.1 Heelkunde ............................................................................................................................... 55

  9.4.2 Radiotherapie ......................................................................................................................... 55

  9.4.3 Chemotherapie ....................................................................................................................... 55

  9.5 Behandeling anaplastisch schildkliercarcinoom ..................................................................... 55

  9.5.1 Heelkunde ............................................................................................................................... 55

  9.5.2 Radiotherapie ......................................................................................................................... 55

  9.5.3 Chemotherapie ....................................................................................................................... 55

  10 Halskliermetastasen onbekende primaire tumor ........................................................... 56

  10.1 Histologie ................................................................................................................................ 56

  10.2 Diagnostiek ............................................................................................................................. 56

  10.3 BEHANDELING......................................................................................................................... 56

  10.3.1 Adenocarcinoom ..................................................................................................................... 56

  11 Reconstructies in het hoofd-halsgebied ......................................................................... 57

  12 Literatuur ..................................................................................................................... 61

 • Ho

  ofd

  -hal

  s tu

  mo

  ren

  7

  1 Hoofd-hals tumoren

  1.1 Inleiding

  Maligne tumoren in het hoofd-halsgebied vormen, althans in de westerse landen, een klein

  percentage van het totaal aantal maligniteiten. De laatste jaren lijkt er een toename te bestaan,

  mogelijk ten gevolge van de veroudering en het toenemende gebruik van alcohol en tabak, die als

  belangrijkste etiologische factoren worden beschouwd. Sinds enkele jaren is ook het HPV virus

  meer en meer verantwoordelijk voor vooral orofarynxcarcinomen. In Belgi werden in 2008 1.935

  nieuwe gevallen van hoofd en hals kanker bij mannen gediagnosticeerd en 580 bij vrouwen. Hoofd

  en hals kanker is de vierde meest frequente tumor bij mannen (6.0%) en de negende meest

  frequente bij vrouwen (2.1%). De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 62 jaar bij mannen en 63 jaar

  bij vrouwen.

  Tumoren in het hoofd-halsgebied nemen een speciale plaats in binnen de oncologie door hun

  locatie in een gebied dat voor iedereen zichtbaar is en dat voor vele vrijwel onmisbare

  levensfuncties als eten, drinken, ademhalen, praten etc. bijzonder belangrijk is. De diagnostiek en

  behandeling van deze relatief zeldzame tumoren dient bij voorkeur te geschieden in daartoe

  gespecialiseerde centra, door een multidisciplinair team, dat moet kunnen beschikken over een

  hoofd-halschirurg, radiotherapeut, plastisch chirurg, kaakchirurg, anatoompatholoog, medisch

  oncoloog en een tandarts-prothesist en een gespecialiseerd logopedisch team. Technische

  omkadering met PET-CT , MRI, laserchirurgie, robotchirurgie zijn noodzakelijk.

  1.2 Etiologische factoren

  alcohol

  tabak

  virus infectie

  gebit (slechte mondhygine), irritatie door prothese

  voedingsstoffen

  blootstelling aan (beroeps)elementen

  uv-straling (lip en huid)

  1.3 Klachten

  zwelling in hals

  pijn, uitstralend naar oren

  bloedingen

  heesheid

  slikklachten

  trismus

 • Ho

  ofd

  -hal

  s tu

  mo

  ren

  8

  1.4 Histologie

  Plaveiselcelcarcinoom

  Tumoren uitgaande van de speekselklieren

  Basocellulair carcinoom

  Melanoma

  Sarcoma

  Metastase van elders

  Maligne lymfomen

  Overige zeldzame tumoren

  1.5 Diagnostiek

  T-classificatie:

  Volledig hoofd- en hals onderzoek met inbegrip van endoscopie

  Inspectie + palpatie tumorproces

  Nauwkeurige beschrijving van tumor en eventuele metastasen (met afmetingen) en het aspect

  van de primaire laesie (exofytisch, ulcererend, submuceus groeiend of infiltrerend

  Onderzoek onder narcose (bepaling infiltratie, uitbreiding en screening tweede primaire tumor).

  Aanvullende oesophagoscopie bij mondholte, oro- en hypopharynxtumoren.

  Optionele onderzoeken afhankelijk van lokalisatie:

  OPG

  CT-scan/MRI

  CT voor initile oppuntstelling

  - CT: CT is gemakkelijker toegankelijk dan MRI: niet alleen beschikt (bijna) elk ziekenhuis over een toestel, maar de

  wachttijden zijn voor CT veel korter. Bovendien duurt het CT-onderzoek minder lang, wat voor patinten met

  slikproblemen of ademhalingsproblemen een pluspunt is. Multislice-CT (16, en nu zelfs 64) laat toe om

  reconstructies uit te voeren in verschillende vlakken

  - MRI: MRI is zeker nuttig wanneer het CT-onderzoek een aantal vragen niet kan beantwoorden (vb. Is er

  kraakbeeninvasie bij larynxtumoren? Wat is tumor en wat is retentie van vocht bij tumoren van de paranasale

  sinussen?

  N-classificatie

  Inspectie + palpatie van de hals

  Echo hals + cytologie (FNAC)

  CT/MRI: zie onder T-classificatie

  Slechts open biopsie indien alle vorige onderzoeken geen resultaat opleverden of wanneer er

  een sterk vermoeden van lymfoom is

  PET-CT

  Het uitvoeren van een sentinel node biopsie kan overwogen worden in studieprotocol

  M-classificatie:

  RX-Thorax of CT thorax bij hoog risico patinten

  Echo-lever (optioneel ) (wordt meestal meegescand bij CT-thorax)

  PET-CT

 • Ho

  ofd

  -hal

  s tu

  mo

  ren

  9

  als radiotherapie gepland wordt: Overige:

  Consult tandarts met inbegrip van OPG indien radiotherapie is gepland. Molaren in de

  onderkaak zijn at risk. Extractie lijkt aangewezen als posterieure mandibula in het

  bestralingsgebied is (regio I en II).

  Welke beeldvormingsmodaliteit?

  Voordelen van MRI > CT:

  onderscheidend vermogen in weke delen pathologie

  aantonen van perineurale tumoruitbreiding

  uitsluiten van beenmerginvasie

  diffusie-gewogen beeldvorming als veelbelovend tool voor het onderscheid tussen

  posttherapeutisch tumorvrij weefsel en tumurresidu na orgaansparende

  chemoradiotherapie

  Orgaanspecifiek:

  Neus- en sinusholten: onderscheid tussen tumor en inflammatie

  Nasofarynx: evaluatie van retrofaryngeale / prevertebrale uitbreiding

  Orofarynx: evaluatie van invasie farynxwand (spieren - fascia)

  Mondholte/tong/mondbodem: minder prothese-artefacten (bvb. amalgam)

  Speekselklieren: betere differentiatie (aantonen cystecomponent, perineurale

  tumoruitbreiding, )

  Voordelen van CT > MRI:

  aantonen van botcortex aantasting

  Orgaanspecifiek:

  Hypofarynx/larynx: minder bewegingsartefacten

  ! 10-20% zowel MRI als CT nodig voor therapieplanning:

  CT additioneel aan MRI:

  o Neus- en sinusholten: aantonen van cortexaantasting van orbita schedelbasis (maar

  MRI voor aantonen van invasie periorbita - dura )

  MRI additioneel aan CT:

  o Larynx: beter aantonen van kraakbeeninvasie en van betrokkenheid voorste

  commissuur

  Voordeel van echografie > CT MRI:

  Schildklier: betere resolutie en opsporing van microcalcificaties

  Lymfonodi: karakterisering

 • Ho

  ofd

  -hal

  s tu

  mo

  ren

  10

  Positron emissie tomografie (PET) met F-Fluorodeoxyglucose (FDG)

  Moleculaire beeldvorming met FDG-PET heeft een vaste plaats verworven bij de diagnostiek en

  opvolging van hoofd-hals tumoren. In de praktijk wordt dit onderzoek standaard aangevuld met

  een lage dosis CT-scan (zonder contrast) die wordt gebruikt voor beeldcorrectie en anatomische

  correlatie. Optioneel kunnen er detailopnamen worden gemaakt van de hoofd-hals regio, al dan

  niet met inbegrip van een diagnostische CT-scan met contrast (van de halsstreek en eventueel

  thorax/abdomen), dit in samenwerking met de diensten Radiologie.

  In de praktijk kan een PET/CT onderzoek zinvol zijn in de volgende gevallen:

  1. Initile stadiring: -

  a. Evaluatie van de locoregionale lymfeklierstatus (NB. de gevoeligheid van FDG-PET

  voor de detectie van halskliermetastasen daalt in geval van een klinisch negatieve

  hals)

  b. Bevestigen of uitsluiten van metastasen op afstand

  c. Bevestigen of uitsluiten van een secundaire primaire tumor

  2. Therapie-evaluatie:

  Evaluatie van de therapierespons na een behandeling in curatieve opzet bij patinten met

  locoregionaal gevorderde ziekte met als voorkeurstijdstip 12 weken na het einde van de

  behandeling. Bij een negatief PET/CT onderzoek kan meestal een afwachtende houding

  worden aangenomen, terwijl een positief PET/CT onderzoek doorgaans histologische

  bevestiging zal vragen.

  3. Follow-up:

  Bevestigen of uitsluiten van een ziekterecidief, locoregionaal of op afstand. Bij een negatief

  PET/CT onderzoek kan meestal een afwachtende houding worden aangenomen, terwijl een

  positief PET/CT onderzoek doorgaans histologische bevestiging zal vragen.

  4. Halskliermetastasen van onbekende oorsprong: PET/CT kan leiden tot het vinden van een

  primaire tumor in 30-50% van de gevallen. Bij voorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd

  voorafgaand aan een panendoscopie om een vals-positief PET-resultaat veroorzaakt door

  biopsienames te vermijden. Bovendien kan er op die manier bij de panendoscopie extra

  aandacht worden besteed aan de PET-positieve zones.

  Opmerking: het succes van een FDG-PET-onderzoek hangt af van de intensiteit van opname van

  FDG door het tumoraal proces, de zogenaamde FDG-aviditeit. Plaveiselcelcarcinomen vertonen

  doorgaans een hoge FDG-aviditeit (necrotische letsels uitgezonderd), doch tumoren van een

  andere histologie vertonen soms een lage(re) FDG-aviditeit. Om deze reden kan een uitgangs

  PET/CT-onderzoek bij de initile stadiring van belang zijn voor de verdere follow-up omdat

  hiermee de FDG-aviditeit bij aanvang kan worden beoordeeld. In geval van een lage FDG-

  aviditeit is verdere follow-up met FDG-PET doorgaans minder zinvol.

  1.6 Halsniveaus

  Niveau I: submentale (Ia) (begrensd door voorste buiken van de musculi digastrici, kin en hyod) en

  submandibulaire (Ib) (begrensd door mandibula, hyod en de musculus digastricus) driehoek.

  Niveau II: lymfklieren rond het craniale 1/3 van de vena jugularis interna en nervus accesorius

  gelegen. Begrensd door schedelbasis, het hyod (carotis-bifurcatie), achterrand van de musculus

  sternohyodeus en van de musculus sternocleidomastodeus. IIa: onder de N. accessorius, IIb:

  boven de N. Accessorius.

 • Ho

  ofd

  -hal

  s tu

  mo

  ren

  11

  Niveau III: dit gebied ligt onder regio II. De overige grenzen zijn: de musculus omohyodeus (of

  onderrand cricod) en de posterieure rand van de musculus sternocleidomastodeus.

  Niveau IV: laag-jugulaire lymfklieren. Grenzen: musculus omohyodeus (of onderrand cricod), de

  musculus sterno-hyodeus, de clavicula en de achterrand van de musculus sternocleidomastodeus.

  Niveau V: klieren in de achterste halsdriehoek. Grenzen: de achterrand van de musculus

  sternocleidomastodeus, de musculus trapezius en de clavicula. In deze regio liggen dus de

  lymfklieren rond het caudale gedeelte van de nervus accessorius, rond de arteria transversa colli en

  de supraclaviculaire lymfklieren. Va: boven niveau cricod onderrand. IVb: onder niveau cricod

  onderrand.

  Niveau VI: bevat de lymfklieren tussen hyod, jugulum en de mediale begrenzing van de

  carotisschede.

  Niveau VII: bovenste mediastinum.

 • Ho

  ofd

  -hal

  s tu

  mo

  ren

  12

  1.7 TNM-classificatie(UICC-2009)

  T-classificatie afhankelijk van de primaire tumor.

  N-classificatie (niet voor schildklier of nasopharynx carcinomen) en M-classificatie

  N: regionale klieren

 • Ho

  ofd

  -hal

  s tu

  mo

  ren

  13

  Stadiumindeling

 • Mu

  ltid

  isci

  plin

  aire

  beh

  and

  elin

  g

  14

  2 Multidisciplinaire behandeling

  Het is gezien de complexiteit en relatieve zeldzaamheid van voorkomen van hoofd en hals tumoren

  absoluut noodzakelijk dat deze multidisciplinair worden aangepakt. Er moeten minstens de drie

  basisdisciplines bij betrokken zijn: NKO of MKA chirurg met specifieke oncologische scholing,

  radiotherapeut en medisch oncoloog. Best worden deze bijgestaan door anatoom patholoog,

  radioloog en specialist in de nucleaire geneeskunde. Paramedische omkadering door logopedist,

  oncologische verpleegkundige, prothesist, kinesitherapeut is noodzakelijk.

  Specifieke behandeling zie per tumorlokalisatie.

  De primaire, in opzet curatieve behandeling bestaat in principe, afhankelijk van de lokalisatie en

  grootte van het tumorproces, uit primaire chirurgie, endoscopische chirurgie door middel van CO2

  laser of koude instrumenten, transorale robotchirurgie, radiotherapie of een

  combinatiebehandeling van deze modaliteiten of chemotherapie met radiotherapie met als doel

  een maximale oncologische behandeling + optimaal functiebehoud. Cetuximab als radiosensitizer

  (bioradiatie) is aangewezen voor patinten die cisplatinum niet verdragen. Andere

  behandelingsvormen zoals fotodynamische therapie, intratumorale chemotherapie

  (elektroporatie) nemen vooralsnog geen vooraanstaande plaats in bij de protocollaire behandeling

  van hoofd-halstumoren.

  Voor de initile behandeling van de hals wordt principieel dezelfde behandelingsmodaliteit

  gekozen als deze voor de primaire tumor.

  Bij functioneel of anatomisch inoperabele tumoren: chemoradiatie

  Bij stadium III en IV moet inductie chemotherapie overwogen worden met de bedoeling de kans op

  metastasen op afstand te verminderen.

  2.1 Primaire tumor

  Afhankelijk van lokalisatie en T-stadium (per tumorsoort apart vermeld).

  Onvolledige of marginale resectie (Ook rexcisie overwegen)

  Perineurale of vaso-invasieve groei

  2.1.1 Halskliermetastasen

  Absolute indicatie:

  Meer dan n positieve klier

  Kapseldoorbraak

  Klier > 3 cm (N2 en N3)

  Extranodale tumorlokalisaties (perineurale invasie, invasie in omgevende structuren,)

  Marginale resectie na halsklierevidement

  Vele auteurs verkiezen echter om radiotherapie te starten bij pN+ (dus ook N1).

  2.1.2 Locoregionaal recidief

  Na primaire chirurgie : indien mogelijk rexcisie gevolgd door radiotherapie

  Na primaire radiotherapie : indien mogelijk chirurgie , herbestraling overwegen.

  Na combinatiebehandeling : individualiseren, maar indien mogelijk rexcisie, radiotherapie

  en chemotherapie

 • Mu

  ltid

  isci

  plin

  aire

  beh

  and

  elin

  g

  15

  2.1.3 Metastasen op afstand

  Palliatieve chemotherapie te overwegen

  Bij solitaire longmetastasen chirurgie met longperfusie (zeker bij maligne

  speekselkliertumoren) of radiotherapie te overwegen.

  Radiotherapie bij botmetastasen indien dreigende dwarslaesie

  2.2 Frequentie controles (indicatie / afhankelijk van initile stadium)

  1e jaar: afhankelijk van de tumor om de 1-2 maanden

  2e jaar: om de 2-3 maanden

  3e jaar: om de 3-6 maanden

  4e jaar: om de 5-6 maanden

  5e jaar: om de 6 maanden

  vanaf het 6e jaar: jaarlijks

  Bij controle:

  anamnese gericht op klachten die het gevolg zijn van recidief en/of metastasen en/of

  nieuwe tumorgroei, nevenwerkingen en toxiciteit van de behandeling.

  gewicht, performance-status

  inspectie en palpatie van de behandelde gebieden (cave: 2e primaire tumor)

  inspectie en palpatie van de regionale kliergebieden

  echo-punctie ( FNAC) op indicatie

  bij stadia III en IV en hoog risico patinten lijkt het aangewezen voor jaarlijks CT thorax en

  ook 1x per jaar CT thorax bij maligne speekselkliertumoren)

  na chemoradiotherapie voor stadium III en IV tumoren PET-CT en/of NMR na 3

  maanden na het beindigen van de behandeling

  2.3 Indicaties voor postoperatieve radiochemotherapie

  kapseldoorbraak

  krappe snijrand

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  lary

  nx

  16

  3 Tumoren van de larynx

  3.1 Begrenzing van de larynx

  De craniale begrenzing is de epiglottisrand en caudaal de onderzijde van het cricod. Er worden drie

  gebieden onderscheiden:

  1. supraglottis: de laryngeale zijde en de linguale zijde en de vrije rand van de epiglottis,

  aryepiglottische plooi, arythenod, valse stembanden, infrahyodale deel van de epiglottis

  en sinus Morgagni

  2. glottis: stembanden, voorste en achterste commissuur

  3. subglottis: 0,5 cm vanaf de vrije rand van stemband tot onderste begrenzing van cricod

  3.2 Anamnese

  heesheid > 3 weken

  slikklachten > 6 weken

  gerefereerde oorpijn

  stridor

  prikkelhoest

  foetor ex ore

  zwelling in de hals

  vermagering

  roken-alcohol

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  lary

  nx

  17

  3.3 Diagnostiek

  Volledig NKO onderzoek en halspalpatie, indirecte laryngoscopie, fiberendoscopische

  laryngotracheoscopie (+ narrow band imaging (NBI) en stroboscopie (op indicatie)

  radiologie

  - CT-scan / MRI cfr. hoofdstuk radiologie

  - echo-geleide punctie (FNAC)

  - RX-thorax, CT thorax

  - echo abdomen( facultatief)

  PET-CT op indicatie

  directe laryngoscopie

  - ook panendoscopie andere lokalisaties ( secundaire synchrone tumoren)

  - preferentieel excisionele (fonochirurgische) biopsie d.m.v. endoscopische resectie

  (d.m.v. CO2 laser of koude instrumenten)

  3.4 Histologie

  Meer dan 90% van de tumoren is een plaveiselcelcarcinoom. Differentiatie dient te gebeuren met

  de relatief vaak voorkomende premaligne afwijkingen (lichte / matige / ernstige dysplasie en

  hyperplasie).

  Bij tumoren van de larynx komen relatief frequent (15-40 %) tweede primaire tumoren voor.

  3.5 TNM-classificatie (UICC 2009)

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  lary

  nx

  18

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  lary

  nx

  19

  3.6 Behandeling

  3.6.1 Negatieve halsklieren (N0)

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  lary

  nx

  20

  3.6.2 Positieve halsklieren (N+)

  3.6.3 Recidief

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  hyp

  op

  har

  ynx

  21

  4 Tumoren van de hypopharynx

  4.1 Begrenzing van de hypopharynx

  De hypopharynx is dat deel van de pharynx, dat craniaal begrensd is door het hyod en caudaal

  door het cricod.. Er worden drie gebieden onderscheiden:

  1. sinus piriformis

  2. postcricod regio

  3. hypopharynxachterwand

  4.2 Diagnostiek

  Indirectie laryngoscopie, volledig NKO-onderzoek en halspalpatie

  radiologie

  - CT-scan (MRI op indicatie)

  - echo-geleide punctie (FNAC)

  - RX-thorax, CT thorax

  - echo abdomen( facultatief)

  PET-CT op indicatie

  directe laryngoscopie

  - preciesere aflijning van de primaire tumor (soms moeilijk klinisch te evalueren)

  - ook panendoscopie andere lokalisaties ( secundaire synchrone tumoren)

  - nemen van diepe biopsies

  4.3 Histologie

  Meer dan 90% van de tumoren is een plaveiselcelcarcinoom. Bij tumoren van de hypopharynx

  komen relatief frequent (tot 40%) secundaire tumoren voor in andere delen van de mond-

  keelholte, in de longen en in de oesofagus.

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  hyp

  op

  har

  ynx

  22

  4.4 TNM classificatie (UICC 2009)

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  hyp

  op

  har

  ynx

  23

  4.5 Behandeling

  4.5.1 Hypopharynx met of zonder halsklieren

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  mo

  nd

  ho

  lte

  en

  de

  oro

  ph

  aryn

  x

  24

  5 Tumoren van de mondholte en de oropharynx

  5.1 Begrenzing van de mondholte en de oropharynx

  De mondholte wordt aan de ventrale zijde begrensd door de lippen. De dorsale begrenzing wordt

  gevormd door een denkbeeldig vlak door het palatum molle, de voorste pharynxbogen en de

  tongbasis ter hoogte van de papillae circumvallatae. Tumoren van de huidgedeelten van boven en

  onderlip worden beschouwd als huidtumor.

  De oropharynx wordt aan de ventrale zijde begrensd door het denkbeeldige vlak door het palatum

  molle, de voorste pharynxbogen en de tongbasis ter hoogte van de papillae circumvallatae. Naar

  craniaal door de nasopharynx en naar dorsaal door de pharynx achterwand. Het caudale vlak loopt

  door de vallecula

  Er worden 4 gebieden onderscheiden in de oropharynx

  1. achterwand

  2. laterale wand (tonsil, tonsilloge, pharynxbogen)

  3. voorwand (tongbasis, vallecula)

  4. bovenwand (palatum molle en uvula)

  5.2 Diagnostiek

  Volledig hoofd en hals onderzoek, met inbegrip van endoscopie en MKA onderzoek en

  endoscopie

  Inspectie + palpatie tumorproces

  Consult tandarts

  OPG, CT hals/thorax, MRI, echo hals met punctie, routine labo

  Meestal onderzoek onder narcose (bepaling uitbreiding en screening tweede primaire

  tumor).

  HPV bepaling op weefsel

  5.3 Histologie

  Meer dan 90% van de tumoren is een plaveiselcelcarcinoom.

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  mo

  nd

  ho

  lte

  en

  de

  oro

  ph

  aryn

  x

  25

  5.4 TNM classificatie (UICC 2009)

  5.5 Behandeling

  5.5.1 Mondholte: lipcarcinoom

  N0 lipcarcinoom

  T1 < 1 cm: bij voorkeur chirurgie (wigexcisie)

  1 - 2 cm: brachytherapie

  T2 brachytherapie

  chirurgische behandeling

  geen electieve behandeling van de hals

  T3-4 Chirurgische behandeling.

  Indien inoperabel: chemoradiatie.

  Electieve behandeling van de hals.

  Postoperatieve radio(chemo)therapie

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  mo

  nd

  ho

  lte

  en

  de

  oro

  ph

  aryn

  x

  26

  N+ lipcarcinoom

  De therapiekeuze is gekoppeld aan de behandelingskeuze van de primaire tumor.

  Heelkundige resectie primaire tumor en halsklieren (niveau III-III-(IV)), eventueel

  gecombineerd met een parotidectomie.

  Postoperatieve radiotherapie

  Indien radiotherapie van de primaire tumor: locoregionale radiotherapie van de hals

  Bij klieren > 3 cm uni- of bilateraal selectief halsklierevidement achteraf (volgens

  lokalisatie) . Indien negatieve PET-CT na 3 maanden is afwachtende houding echter

  gerechtvaardigd.

  5.5.2 Mondholte: mondbodemcarcinoom

  N0(2) mondbodemcarcinoom

  T1 Transorale excisie evt met behulp van de robot. Reconstructie dmv een huident.

  Radiotherapie of brachytherapie als curatief alternatief, mits de tumor op voldoende

  afstand van de mandibula ligt

  T2 Excisie van het tumorproces eventueel met robot, afhankelijk van de uitbreiding in

  combinatie met marginale of segmentaire mandibularesectie. Optioneel ipsilaterale

  selectieve halsklierdissectie (niveaus I t/m III) in continuteit met het primaire

  tumorproces (Commandoprocedure) * of pull-trough procedure.

  Bij mediane/paramediane lokalisatie optioneel bilaterale selectieve nekdissectie

  (supra-omohyodale dissectie, d.w.z. uitruimen niveaus I t/m III). Evt. aanvullende

  radiotherapie op indicatie

  T3-4 Lateraal gelokaliseerde tumor: Commandoprocedure *

  Mediaan/paramediaan gelokaliseerde tumor: commandoprocedure* + selectieve

  contralaterale halsklierdissectie.

  Bij functioneel inoperabele tumoren: (chemo)radiatie.

  (3) Bij N0: indien tumordikte 0.4 cm en primaire chirurgische therapie: nekdissectie

  te doen (occulte metastasen > 15%)

  N+ mondbodemcarcinoom

  En bloc resectie van primaire tumor en halsklieren ( commando)* niveaus I t/m IV.

  Postoperatieve radio(chemo)therapie

  Bij radiotherapie van primaire tumor ook bestraling halsklieren.

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  mo

  nd

  ho

  lte

  en

  de

  oro

  ph

  aryn

  x

  27

  5.5.3 Mondholte: tongcarcinoom

  N0(2) tongcarcinoom

  T1 Transorale excisie (evt met CO2 laser) met een marge van minimaal 1 cm normaal

  weefsel

  evt. brachytherapie als alternatief

  T2 Transorale excisie ( evt. met robot) met een marge van minimaal 1 cm normaal

  weefsel

  Evt halsklierevidement op indicatie + aanvullende radiotherapie op indicatie

  T3-4 Chirurgische behandeling indien operabel (d.w.z. en bloc resectie*, anders

  chemotherapie en radiotherapie)

  Postoperatieve radio(chemo)therapie op indicatie.

  (2) Bij N0: indien tumordikte 0.4 cm en primaire chirurgische therapie: nekdissectie

  te doen (occulte metastasen > 15%)

  N+ tongcarcinoom

  En bloc resectie* van primaire tumor en halsklieren niveaus I t/m IV.

  Postoperatieve radio(chemo)therapie

  * En bloc resectie: bedoeld wordt gecombineerde continue excisie van primaire tumor en

  halsklieren ipsilateraal (soms wordt ook een deel van de mandibula gereseceerd).

  Nota: Bij bovengenoemde chirurgische resectie is vaak reconstructie dmv myocutane lap (pect.

  maior, latissimus dorsi,..) of vrije, micro-vasculaire lap (radialis voorarm, DCIA, fibula, rectus

  abdominis, ) noodzakelijk om mucosa en/of beenderige defecten te herstellen. ( zie addendum

  reconstructies in hoofd-halsgebied)

  5.5.4 Mondholte: wangcarcinoom/ trigonum retromolare

  N0 Wangcarcinoom

  T1-2 Lokale resectie ( evt door CO2 laser) of radiotherapie of brachytherapie

  T3-4 Chirurgie met zonodig marginale of segmentaire resectie mandibula/ maxillectomie

  Selectief halsklierevidement (I-III)

  Postoperatieve radio(chemo)therapie

  Chemoradiatie indien inoperabel

  N+ wangcarcinoom/ trigonum retromolare

  Resectie primaire tumor en halsklieren (niveau I t/m IV)

  Postoperatieve radio(chemo)therapie

  Chemoradiatie indien inoperabel

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  mo

  nd

  ho

  lte

  en

  de

  oro

  ph

  aryn

  x

  28

  5.5.5 Mondholte: palatum durum carcinoom

  N0 palatum durum carcinoom

  T1-2 externe radiotherapie

  heelkunde

  T3-4 Bovenkaaksresectie (partile of totale) met afsluitende tandheelkundige klos in

  dezelfde zitting, indien operabel. Indien niet, chemoradiatie.

  Postoperatieve radio(chemo)therapie

  Halsklierbehandeling op indicatie

  N+ palatum durum carcinoom

  Resectie primaire tumor en halsklieren (niveau I t/m III - IV)

  Postoperatieve radio(chemo)therapie

  Chemoradiatie indien inoperabel

  5.5.6 Oropharynx: tonsilcarcinoom

  N0 tonsilcarcinoom

  T1-2 Locoregionale radiotherapie. Transorale robotchirurgie (TORS) eventueel gevolgd

  door radiotherapie.

  T3-4 1/ Locoregionale chirurgie (en bloc resectie) (zie mondbodem):

  Waarbij de behandeling van de hals kan variren van een selectief -

  halsklierevidement bijvoorbeeld niveaus I t/m IV (anterolateraal) tot

  (gemodificeerd) radicaal halsklierevidement;

  Reconstructie: zie mondbodem

  Postoperatieve radio(chemo)therapie

  2/ chemotherapie of chemoradiatie

  N+ tonsilcarcinoom

  T1-4 Zoals in geval van N0

  Indien chirurgische behandeling gekozen wordt halsevidement (varirend van een

  selectief halsklierevidement tot een radicale nekdissectie.

  Indien radio(chemo)therapie wordt de hals mee bestraald. Bij negatieve PET-CT of

  negatieve NMR diffusie gewogen na 3 maanden is afwachtende houding

  gerechtvaardigd. Bij positieve PET-CT of positieve NMR diffusie gewogen dient

  overgegaan te worden tot halsevidement.

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  mo

  nd

  ho

  lte

  en

  de

  oro

  ph

  aryn

  x

  29

  5.5.7 Oropharynx: palatum molle carcinoom

  N0 palatum molle carcinoom

  T1 Locoregionale radiotherapie in combinatie met brachytherapie (als boost)

  Bij Tis/T1CO2 laser chirurgie

  T2 Locoregionale radiotherapie

  T3-4 Locoregionale chirurgie (commandoprocedure) (zie mondbodem), waarbij de

  behandeling van de hals kan variren van een selectief halsklierevidement

  bijvoorbeeld niveaus I t/m IV (anterolateraal) t/m (gemodificeerde) radicaal

  halsklierevidement

  Vaak reconstructie door vrije lap

  Postoperatieve radio(chemo)therapie

  Indien (functioneel) inoperabel: radiotherapie en chemotherapie

  N+ palatum molle carcinoom

  T1-4 Zoals in geval van N0

  Indien chirurgische behandeling gekozen wordt halsevidement (varirend van een

  selectief halsklierevidement tot een radicale nekdissectie.

  Indien radio(chemo)therapie wordt de hals mee bestraald. Bij negatieve PET-CT of

  negatieve NMR diffusie gewogen na 3 maanden is afwachtende houding

  gerechtvaardigd. Bij positieve PET-CT of positieve NMR diffusie gewogen dient

  overgegaan te worden tot halsevidement.

  5.5.8 Oropharynx: tongbasiscarcinoom

  N0 tongbasiscarcinoom

  T1-2 Locoregionale radiotherapie, klassieke chirurgie of transorale robot chirurgie (TORS).

  T3-4 1/ Locoregionale chirurgie (en bloc resectie) (zie mondbodem):

  Waarbij de behandeling van de hals kan variren van een selectief -

  halsklierevidement bijvoorbeeld niveaus I t/m IV (anterolateraal) tot

  (gemodificeerd) radicaal halsklierevidement;

  Reconstructie: zie mondbodem

  Postoperatieve radio(chemo)therapie

  2/ chemotherapie of chemoradiatie

  3/ indien functioneel inoperabel: steeds chemotherapie of chemoradiatie

  N+ tongbasiscarcinoom

  T1-4 Zoals in geval van N0

  Indien chirurgische behandeling gekozen wordt halsevidement (varirend van een

  selectief halsklierevidement tot een radicale nekdissectie.

  Indien radio(chemo)therapie wordt de hals mee bestraald. Bij negatieve PET-CT of

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  mo

  nd

  ho

  lte

  en

  de

  oro

  ph

  aryn

  x

  30

  negatieve NMR diffusie gewogen na 3 maanden is afwachtende houding

  gerechtvaardigd. Bij positieve PET-CT of positieve NMR diffusie gewogen dient

  overgegaan te worden tot halsevidement.

  5.5.9 Oropharynx: pharynxachterwandtumoren

  N0 pharynxachterwandtumoren

  T1-2 Radiotherapie

  Bij Tis/T1: CO2 laser chirurgie, transorale robotchirurgie (TORS), heelkunde klassiek, ..

  T3-4 Meestal functioneel inoperabel: chemotherapie en radiotherapie

  N+ pharynxachterwandtumoren

  T1-4 Zoals in geval van N0

  Indien chirurgische behandeling gekozen wordt halsevidement (varirend van een

  selectief halsklierevidement tot een radicale nekdissectie.

  Indien radio(chemo)therapie wordt de hals mee bestraald. Bij negatieve PET-CT of

  negatieve NMR diffusie gewogen na 3 maanden is afwachtende houding

  gerechtvaardigd. Bij positieve PET-CT of positieve NMR diffusie gewogen dient

  overgegaan te worden tot halsevidement.

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  nas

  op

  har

  ynx

  31

  6 Tumoren van de nasopharynx

  6.1 Begrenzing van de nasopharynx

  De nasopharynx wordt gevormd door dat gedeelte van de pharynx dat zich uitbreidt van het niveau

  van het palatum molle tot de schedelbasis en dat aan de voorzijde begrensd wordt door de

  choanae, aan de onderzijde door het palatum molle, aan de zijkant door de laterale pharynxwand

  en aan de achterzijde door de achterste pharynxwand.

  Er worden 3 gebieden onderscheiden in de nasopharynx

  1. dak en achterwand

  2. laterale wand (fossa van Rosenmller)

  3. onderwand (dorsale zijde van palatum molle)

  6.2 Anamnese en diagnostiek

  Anamnese

  Neusverstopping

  Afscheiding uit de neus

  Epistaxis

  Unilaterale slechthorendheid (otitis serosa)

  Pijn

  Zwelling (vaak zijn zwellingen aan de hals door metastasen eerder waarneembaar dan

  zwellingen door de primaire tumor)

  Craniale zenuwuitval (met name niveaus V en VI)

  Foetor ex ore

  Spraakverandering

  Trismus

  Ras (Chinees, Noord-Afrikaans)

  Geboorteplaats en/of streek waar jeugd is doorgebracht (waar EBV virus endemisch is)

  Diagnostiek

  Nauwkeurige beschrijving van tumor en eventuele metastasen.

  Tumoruitbreiding aangeven op schema

  Endoscopisch onderzoek door middel van nasopharynx-optieken

  Otoscopie

  Beoordeling functie hersenzenuwen

  Epstein-Barr virusserologie , ook plasma DNA (als marker te volgen )

  biopsie onder algehele narcose

  CT/MRI-scan

  echo hals + punctie (FNAC)

  Rx-thorax

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  nas

  op

  har

  ynx

  32

  6.3 Histologie

  ongedifferentieerd carcinoom van het nasopharyngeale type (WHO 3)

  plaveiselcelcarcinoom (WHO 1 en 2)

  maligne lymfomen

  6.4 TNM classificatie (UICC 2009)

  Vaststelling op grond van klinisch, rntgenologisch en endoscopisch onderzoek.

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  nas

  op

  har

  ynx

  33

  6.5 Behandeling

  N0 nasopharynxcarcinoom

  T1-2 Locoregionale radiotherapie inclusief hals (niveaus I t/m V beiderzijds)

  T3-4 (Inductiechemotherapie) + radio(chemo)therapie

  N+ nasopharynxcarcinoom

  T1-4 (Inductiechemotherapie) + radio(chemo)therapie

  Bij onvoldoende regressie van de kliermetastase(n) 6 - 8 weken na radiotherapie en

  complete remissie van primaire tumor, indien mogelijk halsklierevidement.

  Bij negatieve PET-CT na 3 maanden is afwachtende houding echter gerechtvaardigd

  Recidief nasopharynxcarcinoom

  Er is geen standaard behandeling. Evt. chemotherapie, halsklierevidement.

  Rerradiatie te overwegen!

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  nas

  op

  har

  ynx

  34

  6.6 Follow-up

  Quantitatieve PCR bepaling EBV titer DNA in serum voor therapie en zes weken na de therapie

  eerst te bepalen !! (als na therapie nog meer dan 500 kopies is prognose lager dan 40% als lager is

  prognose 90% in termen van 5jaars overleving)

  Advies tijdens follow-up: optioneel bij elke controle en zeker bij vermoeden recidief en/of baseline

  hoge waarden

  Plasma DNA clearance !

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  neu

  s e

  n s

  inu

  ssen

  35

  7 Tumoren van de neus en sinussen

  7.1 Begrenzing van de neus en de sinussen

  Onder "neus en sinussen" wordt de bekleding van het inwendige van de neus en de sinussen

  verstaan. Aan de achterzijde gaat het slijmvlies ter hoogte van de choanae over in dat van de

  nasopharynx.

  7.2 Anamnese en diagnostiek

  Anamnese

  Neusverstopping

  Rhinorrhea

  Unilaterale slechthorendheid (otitis serosa)

  Pijn

  Foetor

  Spraakverandering

  Contact met hardhout, leer en zware metalen

  Diagnostiek

  Nauwkeurige beschrijving van tumor en eventuele metastasen.

  Tumoruitbreiding aangeven op schema, eventueel kleurenfoto

  Endoscopisch onderzoek door middel van optieken

  Beoordeling orbita en functie hersenzenuwen

  Beoordeling palatum

  biopsie: tangbiopt van endonasaal letsel zonder anesthesie meestal mogelijk

  CT-scan

  MRI-scan

  Rx-thorax

  7.3 Histologie

  Adenocarcinoom in Belgi meest voorkomend (meubelindustrie)

  plaveiselcelcarcinoom

  adenod cystic carcinoom

  melanoom

  maligne lymfomen

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  neu

  s e

  n s

  inu

  ssen

  36

  7.4 TNM classificatie (UICC 2009)

  Neusholte en sinus ethmoidalis

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  neu

  s e

  n s

  inu

  ssen

  37

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  neu

  s e

  n s

  inu

  ssen

  38

  Sinus maxillaris

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  neu

  s e

  n s

  inu

  ssen

  39

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  neu

  s e

  n s

  inu

  ssen

  40

  7.5 Behandeling

  N0 neusbijholtetumoren

  Combinatie radiotherapie en chirurgie: volgorde individueel te overleggen (meestal

  eerst chirurgie)

  Verschillende type operaties al naar gelang de uitbereiding:

  1. Tumoren uitgaande van de sinus maxillaris: maxillectomie. Deze wordt

  gevolgd door een klos of prothese.

  2. Tumoren met uitbreiding in de ethmoden:Indien mogelijk is endoscopische

  mediale maxilectomie aangewezen. Anders benadering via laterale

  rhinotomie, Denker procedure of facial degloving de tumor verwijderd, tenzij

  duidelijk aantasting van de schedelbasis met intracranile uitbreiding bestaat.

  3. Cranio-faciale resectie met medeneming van de orbita is soms gendiceerd bij

  uitbreiding in schedelbasis of orbita.

  Bij adenocarcinomen wanneer de operatie niet curatief is of bij recidief wordt de

  operatieholte middels 5-FU oplossing en tetracyclinegazen, volgens Sato,

  nabehandeld:

  - Postoperatief gedurende 4 weken: 2 maal per week necrotomie + applicatie

  van 5-FU oplossing en tetracyclinegazen.

  - Na 2-3 maanden: inspectie operatieholte onder narcose.

  N0 vestibulum nasi tumoren

  T1 Brachytherapie of externe radiotherapie of heelkunde

  T2-4 Externe radiotherapie

  Geen electieve behandeling van de hals. Wel nauwgezette stagering en follow-up.

  Chirurgie voor recidieven

  N+ neusbijholtetumoren

  Halsklierevidement niveaus I t/m IV aan aangedane zijde.

  Bij inoperabele halsklieren: chemoradiatie.

  Postoperatieve radiotherapie van de hals: zie 1.4.1. Ook premaxilaire en

  retrostyloidale LN bestralen ?

  N+ vestibulum nasi tumoren

  Halsklierevidement niveaus I t/m IV plus op indicatie parotidectomie.

 • Tu

  mo

  ren

  van

  de

  neu

  s e

  n s

  inu

  ssen

  41

  Lokaal recidief neusbijholtetumoren

  Bij adenocarcinoom: herhalen debulking met 5-FU of Radiotherapie

  Radiotherapie na chirurgie.

  Chirurgie na radiotherapie.

  Chirurgie (meestal palliatieve debulking) na radiotherapie. Eventueel cytostatische

  therapie lokaal (5FU) of systemisch bij voorkeur in onderzoeksverband.

  Cranio-faciale resectie.

  Lokaal recidief vestibulum nasi tumoren

  Chirurgie na radiotherapie, indien mogelijk. Eventueel met partile maxillectomie

 • Sp

  eeks

  elk

  liert

  um

  ore

  n

  42

  8 Speekselkliertumoren

  8.1 Inleiding

  Speekselklier tumoren komen voor in de glandula parotis, submandibularis, sublingualis en de

  kleine mucosale speekselklieren in mondholte en pharynx. Speekselklierweefsel is het weefsel met

  het grootste aantal histologische tumordiagnosen. Derhalve wordt in deze richtlijn niet specifiek op

  iedere diagnose ingegaan.

  8.2 Diagnostiek

  Klinisch verloop

  Benigne tumoren hebben vrijwel altijd een langzaam progressief verloop van een zwelling zonder

  bijkomend klachten. Zelden is sprake van een snelle progressie (Whartin). Bij een ligging in de

  diepe kwab is de tumor vaak minder mobiel en/of is een parapharyngeale zwelling zichtbaar.

  Maligne tumoren kunnen eveneens langzaam progressief zijn en klinisch niet te onderscheiden van

  een benigne proces. Snelle groei (NHL), fixatie van de tumor, pijn, parese/paralyse van de nervus

  facialis, ulceratie en/of verdachte klieren in de hals zijn suggestief voor een maligniteit.

  Cytologisch onderzoek

  Het cytologisch onderzoek dient ter uitsluiting van laesies die niet chirurgisch behandeld hoeven te

  worden zoals een reactieve klier, infectie, lymfoom of metastase. Tevens is het onderscheid

  benigne maligne speekselklier tumor van groot belang. De accuraatheid van cytologisch

  onderzoek voor dit onderscheid ligt rond de 80-90%. Bij een kleine of cysteuze laesie kan

  echogeleid (FNAC) een meer betrouwbare aspiratie worden verricht. In een groot aantal gevallen

  kan cytologisch het precieze tumor type worden herkend.

  Beeldvorming

  De indicaties voor MRI en CT zijn:

  Maligne tumor: onderzoek naar lymfklier metastasen

  Cytologisch bevestigde maligne tumor

  Vermoeden van diepe lob tumor (minder mobiel, parapharyngeale zwelling)

  Recidief of residu na eerdere excisie

  Histologisch onderzoek

  Wanneer er cytologisch sprake is van een maligne tumor (en geen metastase) is een chirurgische

  resectie vrijwel altijd nodig. Bij een lymfoom om de exacte classificatie mogelijk te maken, bij

  andere primaire tumoren als onderdeel van de behandeling. Omdat er bij benigne tumoren

  meestal onvoldoende zekerheid bestaat omtrent de diagnose, deze tumoren langzaam progressief

  zijn en bovendien kunnen ontaarden is ook hier een chirurgische resectie meestal aangewezen. Een

  true-cut biopt levert frequent te weinig materiaal om een lymfoom te classificeren en heeft risico

  op entmetastasen bij een carcinoom en pleiomorf adenoma. Een open biopt heeft een groter risico

  op het kwetsen van de N.facialis en tumor spilling en is derhalve gecontrandiceerd (uitzondering:

  ulcererende tumoren). Zowel voor het verkrijgen van histologisch materiaal als voor therapie is een

  (partile) oppervlakkige of totale parotidectomie gendiceerd. Belangrijke bij voorkeur niet

  gefixeerde biopsie.

 • Sp

  eeks

  elk

  liert

  um

  ore

  n

  43

  8.3 Histologie

  Een algemene regel is dat hoe kleiner de speekselklier waar de tumor van uitgaat, hoe groter de

  kans op maligniteit. Parotistumoren zijn in 80% benigne, glandula submandibularis tumoren in 50%

  terwijl 80% van de overige speekselkliertumoren maligne zijn.

  Classificatie:

  1. Adenomas

  a. Pleiomorf adenoma (gemengd gezwel)

  b. Myoepithelioom

  c. Basaalcel adenoom

  d. Whartin (adenolymfoom)

  e. Oncocytoom

  f. Zeldzaam: Canaliculair adenoom, Sebaceous adenoom, Ductaal papilloom, Inverted

  ductaal papilloom, Intraductaal papilloom, Sialadenoma papilliferum,

  Cystadenoma, Papillair cystadenoma, Mucinous cystadenoma

  2. Carcinomas

  a. Acinic cel carcinoom

  b. Mucoepidermoid carcinoom

  c. Adenoid cystic carcinoom

  d. Polymorf low-grade adenocarcinoom (Terminale duct adenocarcinoom)

  e. Carcinoom-ex-pleiomorf adenoom

  f. Epitheliaal-myoepitheliaal carcinoom

  g. Basaalcel adenocarcinoom

  h. Zeldzaam: Sebaceous carcinoom, Papillair cystadenocarcinoom, Mucineus

  adenocarcinoom, Oncocytisch adenocarcinoom, Salivary duct adenocarcinoom,

  Adenocarcinoom, Maligne myoepithelioom, Plaveiselcel carcinoom, Kleincellig

  carcinoom, Ongedifferentieerd carcinoom

  i. Overige carcinomen

  3. Lymfomen

  4. Niet-epitheliale tumoren: sarcomen, fibromen e.d.

  5. Metastasen

  6. Niet-neoplastische zwellingen

  a. Cystische lymphoide hyperplasie (AIDS), cysten, necrotiserende sialometaplasie,

  onocytosis, sialoadenosis, chronische scleroserende sialoadenitis

  8.4 Korte omschrijving van enkele tumoren

  Pleiomorf adenoom:

  Meest voorkomende benigne tumor van de parotis (70-80%), meestal in de oppervlakkige kwab.

  (parotis : submandibularis : sublingualis = 100 : 10 : 1). Heeft een langzaam progressief verloop en

  kan (10%) maligne ontaarden. Komt op alle leeftijden voor, met een piek tussen de 40-60 jaar.

  Multipele lokalisaties komen vrijwel uitsluitend bij een recidief voor. Na adequate chirurgische

  resectie treden locale recidieven treden bij 1-4% op, vaak pas na 10 tot 20 jaar.Vrij groot gevaar

  voor entmetastasen bij tumor spilling.

  Metastasen zijn beschreven, doch zeer zeldzaam. Maligne ontaarding (carcinoom ex pleiomorf

  adenoom) komt vaker voor als de tumor langer bestaat (10% bij > 15 jaar).

 • Sp

  eeks

  elk

  liert

  um

  ore

  n

  44

  Warthin tumor:

  Tweede meest voorkomende benigne tumor van de parotis (5-10%). Zeldzaam in de andere

  lokalisaties. Komt vooral bij mannen voor. Heeft een langzaam progressief verloop doch kan, door

  infectie, plots in grootte toenemen. In 10-15% zijn multipele lokalisaties aanwezig (in ipsi/contra

  laterale parotis). Maligne ontaarding komt vrijwel niet voor. Locale recidieven zijn zeldzaam na

  adequate excisie.

  Mucoepidermod carcinoom:

  Meest voorkomende maligne tumor. Er zijn meerdere graderingssystemen om binnen deze

  tumoren hooggradige en laaggradige tumoren te onderscheiden. Gradering van Mucoepidermod

  carcinomen zegt alleen iets over de tumoren uitgaande van de parotis. Mucoepidermoid

  carcinomen van de kleine speekselklieren moeten altijd als hooggradig beschouwd worden.

  Overheersen van mucineuze cellen of >10% cysten wijzen in de parotis op lage tumor graad (lage

  graad: 6-12% recidief en geen metastasen versus hoge graad: recidief 50%, metastasen 70-80%).

  De stagering en radicaliteit van de operatie is ook bepalend voor lokale recidivering en prognose.

  Acinic cel carcinoom:

  Komt vooral voor in de parotis, soms bilateraal. Deze tumoren kunnen metastaseren (16-19%)

  soms pas na vele jaren. Maar er is vooral een kans op lokaal recidief. Dit laatste soms met een

  interval van 30 jaar. Er worden meerdere celtypen en groeipatronen onderscheiden die geen

  prognostisch belang hebben. Het stadium is van prognostisch belang.

  Adenod cystic carcinoom:

  Er zijn drie typen van groeiwijzen (glandulair, tubulair en solide) met neiging tot infiltratieve,

  perineurale groei en een slechte begrenzing. Met name de adenod cystic carcinomen met een

  solide groeiwijze hebben een ongunstiger klinisch beloop. Het beloop is meestal langzaam

  progressief en hoewel locoregionale controle vaak mogelijk is, metastaseren 30-50% van deze

  tumoren op de lange duur, zelfs na vele jaren, naar longen en bot. Het tumor stadium en de

  radicaliteit van de operatie zijn bepalend voor de prognose.

  Maligne lymfoom:

  Dit kunnen zowel lokalisaties van de ziekte van Hodgkin (15%) als van een non-Hodgkin lymfoom

  (85%) betreffen. Patinten met de ziekte van Sjgren hebben een hogere kans op een NHL van de

  parotis (40x).

 • Sp

  eeks

  elk

  liert

  um

  ore

  n

  45

  8.5 TNM classificatie (UICC 2009)

 • Sp

  eeks

  elk

  liert

  um

  ore

  n

  46

  8.6 Behandeling

  8.6.1 Benigne tumoren

  Indien klinisch onderzoek en cytologie op een benigne tumor wijzen, is de aangewezen

  behandeling ruime extratumorale resectie met dissectie en sparen van de n.facialis. Het doel is

  indien mogelijk- de tumor volledig te verwijderen bedekt door een laagje normaal weefsel. Hierbij

  wordt de n.facialis (of enkele takken) antegraad opgezocht vanaf de hoofdstam, vrijgeprepareerd

  en gespaard. De n.auricularis magnus kan soms deels worden gespaard, doch het nut hiervan is

  omstreden. ). Tumor van de diepe lob van de parotis kan transcervicaal of via transorale robot

  chirurgie worden verwijderd.

 • Sp

  eeks

  elk

  liert

  um

  ore

  n

  47

  Een benigne tumor van de overige lokalisaties wordt eveneens chirurgisch behandeld (resectie

  glandula submandibularis

  Na macroscopisch en microscopisch volledige resectie is er geen plaats voor radiotherapie. Bij een

  onvolledige resectie of contaminatie van het operatieveld bij een pleiomorf adenoom is re-excisie

  meestal gendiceerd.( uitzonderlijk radiotherapie).

  8.6.2 Primaire maligne tumoren

  Indien klinisch onderzoek en/of cytologie wijzen op maligne tumor is de verdere behandeling

  afhankelijk van de TNM-classificatie. Indien operabel is een chirurgische resectie altijd gendiceerd (

  oppervlakkige parotidectomie of totale parotidectomie). De behandeling van tumoren van de

  accessoire speekselklieren moet van geval tot geval bekeken worden. Deze worden geclassificeerd

  volgens de criteria van plaveiselcel carcinomen van sublokalisaties (UICC 2002).

  Bij ongestoorde functie van N VII altijd proberen zenuw te sparen. Indien de zenuw verantwoord

  uitgeprepareerd kan worden is microscopische irradicaliteit acceptabel.

  Bij preoperatieve parese of paralyse zullen de betrokken zenuwtakken meestal moeten worden

  opgeofferd

  Bij opofferen van de N VII, dient zo mogelijk primaire reconstructie plaats te vinden. Hiervoor kan

  frequent de n.auricularis magnus / suralis worden gebruikt

  Secundaire statische reconstructies (blepharoplastie, sling procedure, goud implantatie) kunnen

  nuttig zijn voor esthetische revalidatie.

  Bij een resectie van de huid, kan dit gereconstrueerd worden met een split-skin graft, een full-

  thickness skin graft, een lokale rotatie flap of een vrije gevasculariseerde lap, afhankelijk van de

  grootte en lokalisatie van het defect.

  Halsklieren

  Preoperatief wordt de hals door palpatie, ( FNAC ) en CT gevalueerd.

  Indien dit onderzoek positief is wordt een halsklierevidement (I t/m III) verricht met postoperatieve

  radiotherapie.

  Radiotherapie

  Na chirurgische behandeling van maligne tumoren is postoperatieve radiotherapie nodig.

  Kleine laaggradige carcinomen zoals acinic cel carcinoom, low-grade Mucoepidermod carcinomen

  en epitheliaal myoepitheliaal carcinomen hoeven meestal niet bestraald te worden (enkel bij

  recidief).

  Bij maligne tumoren die inoperabel zijn en/of onvolledige resectie hebben, kan een verwijzing voor

  protonentherapie aangewezen zijn.

  Chemotherapie

  Evt. chemotherapie (liefst in studieverband) te overwegen.

 • Sch

  ildkl

  iert

  um

  ore

  n

  48

  9 Schildkliertumoren

  9.1 Diagnostiek

  (NB geen jodiumhoudende contrastvloeistoffen gebruiken!)

  bloedonderzoek (hematologie, stolling, lever- en nierfunctie, TSH, T4, Tg, calcitonine)

  schildklierscan

  FNAC (3)

  echo schildklier

  CT/MRI

  RX thorax

  (3) Bij FNAC hier een uitstrijkje en recipient vullen met punctievocht (zodat hierop

  immuunhistochemie voor thyroglobulines kan uitgevoerd worden)

  Naar aanleiding van de diagnosestelling kunnen prognostische factoren bepaald worden.

  3 risicogroepen

  zeer laag risico unifocaal Ca1cmN0M0 of T2N0M0

  multifocale T1N0M0

  ongunstige histologie

  hoog risico alle T3 en T4

  alle T1N1 of M1

 • Sch

  ildkl

  iert

  um

  ore

  n

  49

  9.2 TNM classificatie (UICC 2009)

 • Sch

  ildkl

  iert

  um

  ore

  n

  50

 • Sch

  ildkl

  iert

  um

  ore

  n

  51

  9.3 Behandeling papillair en folliculair carcinoom

  9.3.1 Chirurgie

  TUMOR

  Keuze van operatie:

  Hemithyroidectomie lobectomie, isthmusresectie en resectie van pyramidale lob

  Bijna-totale thyroidectomie totale thyroidectomie en isthmusresectie, resterend schildklierweefsel contralateraal maximaal 2g

  Totale thyroidectomie resectie van beide schildklierlobben en isthmus

  (Bijna)totale thyroidectomie is superieur aan lobectomie voor de behandeling van gekende

  schildkliercarcinomen wegens hoge incidentie (20-80%) voor multicentrische aantasting van de

  beide schildklierlobben.

  behandeling:

  1. Totale thyroidectomie

  2. Hemithyroidectomie alleen in geval van kleine tumoren (< 1 cm) en very low risk

  a. Vrouwen < 45 jaar

  b. Unifocaal

  c. Geen kapselinvasie

  d. Geen halsklieren

  e. Papillair type

  Opmerking:

  Indien na een hemithyroidectomie wegens veronderstelde benigne tumor toch de diagnose van

  schildkliercarcinoom wordt vastgesteld (toevallige vondst), dan volstaat deze ingreep uitsluitend

  indien voldaan wordt aan de factoren genoemd onder 2. In alle andere gevallen dient zo snel

  mogelijk een heringreep in de vorm van een (bijna-)totale thyroidectomie plaats te vinden.

  LYMFEKLIEREN

  - geen profylactische heelkunde

  - selectief halsklierevidement bij aangetaste klieren

 • Sch

  ildkl

  iert

  um

  ore

  n

  52

  9.3.2 Iodium-131 therapie

  Doelstelling:

  - destructie van resterend normaal schildklierweefsel

  - destructie van occulte microscopische metastasen

  - in follow-up: betere interpretatie van jodium total body schildklierscan (I-TBS) en

  thyroglobuline (Tg)

  Indicaties:

  1. na totale thyroidectomie bij hoog-risico patinten:

  a. patinten met complete excisie doch hoog risico voor relaps t.g.v.

  histologisch subtype :

  - tall cell

  - columnar cel diffuus scleroserende papillaire variant

  - uitgebreide invasieve of slecht gedifferentierde folliculaire subtypes

  - Hurthle cell carcinoom

  uitbreiding van de tumor

  - uitbreiding van de tumor

  - grote T massa

  - kapseldoorbraak

  - aangetaste LN

  2. incomplete heelkunde

  3. stijging bloed Tg concentratie zonder klinische of radiologische aanwijzingen voor ziekte

  tijdens follow-up

  4. stijging bloed Tg concentratie meer dan 3 mnd na heelkunde zonder TSH-stijging

  5. metastatische ziekte

  Schema:

  1 week na opname: posttherapeutische I-TBS ter evaluatie I-131 uptake

  Bijwerkingen:

  - nausea, maagpijn

  - sialenodinitis

  - (pijnlijke) zwelling van de speekselklieren

  Profylaxe: veel citroensap drinken

 • Sch

  ildkl

  iert

  um

  ore

  n

  53

  Voorbereiding:

  - Iodium-arm dieet (geen zeevruchten, eieren), geen Iodiumhoudend zout

  - geen Iodiumhoudende contrastvloeistoffen gedurende 6 weken voor I-131 toediening

  - bepaalde medicatie zoals Amiodaron stoppen

  Contra-indicatie:

  - zwangerschap

  9.3.3 Thyroxine substitutie suppressie therapie

  Doelstelling:

  - TSH 0.01 ng/ml

  - dagelijkse T4 substitutie therapie

  - onderdrukking hypothalame hypophysaire as met gunstig effect op

  o tumor groeisnelheid

  o recurrence rate

  o tumor progressie

  o mortaliteit tgv schildkliercarcinoom

  9.3.4 Externe radiotherapie

  Individueel te bekijken

  Indicaties voor radiotherapie in curatieve opzet:

  - geringe I-131 uptake

  - lokaal irresectabele tumor, vnl. bij afwezigheid van I-131 uptake

  - bulky tumor (bijv. mediastinale ziekte) niet controleerbaar met I-131 alleen

  - residuele bulky tumor in centrale nek, tracheale en/of oesofageale streek of cervicale LK

  regio na heelkunde van de schildklier en lymfadenectomie, niet controleerbaar door I-131

  alleen

  - lokaal recidief na heelkunde

  Indicaties voor radiotherapie in palliatieve opzet:

  - skeletmetastasen

  - I-131 uptake klein of onbestaande

  - kans op pathologische fractuur ongeacht I-131 uptake

  - opheffing compressieve symptomen in vitale streek tgv weke delen massa

  - vena cava superior syndroom

  - hersenmetastasen

  9.3.5 Chemotherapie

  - er is geen standaard chemotherapie voor het schildkliercarcinoom

  - indien toch chemotherapie wordt gegeven dient dit enkel in studieverband plaats te vinden

  - geobserveerde respons is meestal van korte duur

 • Sch

  ildkl

  iert

  um

  ore

  n

  54

  9.3.6 Follow-up

  Doelstelling

  - adequate T4 therapie (TSH

 • Sch

  ildkl

  iert

  um

  ore

  n

  55

  9.4 Behandeling medullair schildkliercarcinoom

  9.4.1 Heelkunde

  Totale thyroidectomie

  Bij aangetaste lymfeklieren: bilateraal selectief halsklierevidement

  9.4.2 Radiotherapie

  Geen plaats voor I-131

  EBRT: palliatie voor locale recurrente tumoren

  MIBG: te bespreken bij positieve octriotidescan (100 mCi MIBG)

  9.4.3 Chemotherapie

  Occasionele respons beschreven

  Opmerking:

  - Bij behandeling van medullaire schildkliercarcinomen dient men te denken aan een

  genetische aandoening in het kader van het MEN syndroom.

  - Voor bijschildkliertumoren en het MEN syndroom: zie het protocol endocrinologische

  tumoren.

  9.5 Behandeling anaplastisch schildkliercarcinoom

  9.5.1 Heelkunde

  Indien mogelijk totale thyroidectomie voor symptoomreductie

  Tracheostomie vaak noodzakelijk

  9.5.2 Radiotherapie

  Geen plaats voor I-131

  Externe bestraling: IMRT evt. geccellereerd schema

  9.5.3 Chemotherapie

  Doxorubicine : tot 30 % partiele remissie

  Combinatie met cisplatinum superieur

  Concomitante chemoradiotherapie (met gemcitabine) alleen in studieverband

  Chemotherapie voor het anaplastisch schildkliercarcinoom dient bij voorkeur binnen studieverband

  plaats te vinden.

 • Hal

  sklie

  rmet

  asta

  sen

  on

  bek

  end

  e p

  rim

  aire

  tu

  mo

  r

  56

  10 Halskliermetastasen onbekende primaire tumor

  Men spreekt van halskliermetastase(n) van een onbekende primaire tumor, indien na uitgebreide

  diagnostiek, inclusief PET-CT, panendoscopie, gerichte biopten van de ring van Waldeyer,

  bloedname incl. CEA en calcitonine (medullair schildkliercarcinoma), geen aanwijzingen gevonden

  worden voor een primair tumorproces.

  10.1 Histologie

  - Plaveiselcelcarcinoom (meestal)

  - Adenocarcinoom

  10.2 Diagnostiek

  Uitgebreid klinisch onderzoek met inbegrip van hoofd-hals onderzoek met inbegrip van endoscopie

  - Cytologische punctie onder echografie ( FNAC)

  - CT thorax

  - MRI of CT

  - PET-CT

  - Echo abdomen op indicatie

  - Virus serologie

  - Panendoscopie onder narcose van het hoofd-halsgebied met gerichte biopten van de ring

  van Waldeyer en hypopharynx en eventueel tonsillectomie.

  - Bij supraclaviculaire klieren steeds denken aan viscerale oorsprong (maag, long, mamma, ..)

  - Excisionele biopsie enkel te verrichten indien vorige onderzoeken geen primaire tumor

  hebben opgeleverd. Houdt steeds rekening met de definitieve behandeling

  (halsklierevidement) in het kiezen van de incisie. Idealiter is vriesbiopt gevolgd door

  halsklierevidement.

  10.3 BEHANDELING

  Indien in oppuntstelling toch primaire tumor wordt gevonden: behandeling zoals in desbetreffende

  tumor.

  In alle andere gevallen:

  1. (inductie chemotherapie) + chemoradiatie.

  2. Bij negatieve PET-CT of negatieve NMR diffusie gewogen na 3 maanden is afwachtende

  houding gerechtvaardigd. Bij positieve PET-CT of positieve NMR diffusie gewogen dient

  overgegaan te worden tot halsevidement.

  10.3.1 Adenocarcinoom

  Bij het adenocarcinoom is, met uitzondering van de primaire speekselklier- en schildkliertumoren,

  de primaire tumor vaak buiten het hoofd-halsgebied gelokaliseerd. Onderzoek naar de primaire

  tumor dient zich in dit geval te beperken tot die lokalisaties, waarbij zinvolle (eventueel palliatieve)

  therapie mogelijk is (bijvoorbeeld mamma, schildklier, prostaat).

  Indien geen primaire tumor bekend is, wordt wat de halskliermetastase betreft gendividualiseerd,

  uitgaande van de richtlijnen van het plaveiselcelcarcinoom van onbekende primaire origine.

 • Rec

  on

  stru

  ctie

  s in

  het

  ho

  ofd

  -hal

  sge

  bie

  d

  57

  11 Reconstructies in het hoofd-halsgebied

  Reconstructie in hoofd-halsgebied:

  De laatste twee decennia is de overleving van de onfrequent voorkomende groep van maligne

  hoofd hals tumoren niet toegenomen, behoudens de resultaten tgv de preventieve en

  vroegdiagnostische inspanningen die men geleverd heeft. Daarom is men zich naast de overleving

  zich meer gaan toeleggen op een verbetering op de QOL en is het belang van de reconstructieve

  fase in toegenomen.

  De (oncologische) hoofd hals chirurgie kan ingedeeld worden in een ablatieve en reconstructieve

  fase. Reconstructieve heelkunde in hoofdhalsgebied omvat een drieluik: analyse van het ontstane

  defect, patintanalyse en analyse van het donorweefsel/reconstructieve techniek.

  Defectanalyse/functionele-esthetische unit concept :

  Grootte defect

  Localisatie van het defect, communicatie met hals,neusbijholte,...

  Samenstelling van de weefselcomponenten van het defect

  Doorgemaakte heelkunde, radio- en/of chemotherapie, aanwezigheid van bloedvaten in de hals,

  littekenformatie

  De ectodermale hoofd-halsregio kan men indelen esthetische units(aangezichtshuid) en/of

  funtionele units(orale-orfaryngeale slijmvliezen): lip wang, kaakwal, voorste mondbodem,

  achterste mondbodem, tong ventraal, tong dorsaal,tongpunt, tongbasis, amandelpijlers, palatum

  durum, palatum molle,...... De reconstructie tracht esthetisch en functioneel een adequate

  oplossing te bieden. Functieherstel berust eerder op behoud van de restfunctie na resectie. Indien

  een deel van de unit nog voldoende kwalitatief en kwantitatief aanwezig is hoeft complexe

  flapchirurgie(axiaal of microchirurgische geanastomoseerde flapchirurgie) niet aangewend te

  worden. De reconstructieve techniek( primair sluiten, secundair laten genezen, non

  gevasculariseerd transplantaat, lokale random pattern flapchirurgie) mag de reserende functie van

  de getroffen en aanpalende units niet compromiteren. Een volledig verloren gegane unit vraagt

  herstel dmv axiaal gesteelde of vrije flap chirurgie.

  Patintenanalyse

  ASA patient

  Prognose patient

 • Rec

  on

  stru

  ctie

  s in

  het

  ho

  ofd

  -hal

  sge

  bie

  d

  58

  Analyse van het donorweefsel/reconstructieve techniek:

  Voorraad aan te oogsten weefsel

  Samenstelling van het donorweefsel

  Indien gevasculariseerd, configuratie van de steel

  Donor site mordititeit

  Bij weefselverlies zal men streven om het verloren gegane weefsel te vervangen door analoog

  weefsel met een functioneel en esthetsich herstel. Imediaat reconstrueren is aangewezen (uitz:

  maxillectomie/klosprothese) vermits radiotherapie en littekenformatie reconstructieve chirurgie in

  tweede instantie bemoeilijken. Als regel grijpt men naar de meest eenvoudige behandeloptie in de

  reconstructieve ladder:

  1.primair sluiten

  2.secundair laten genezen

  3.non gevasculariseerd huid/mucosatransplantaat

  4.gevasculariseerd:

  41.lokale flapplastie(random pattern)

  42.axiaal gesteelde flap

  43.vrije flapreconstructie

  Primair sluiten:

  kan voor kleine defecten tot zelfs 1/4 van tong(goede restfunctie) of 1/3 van onderlip en bepaalde

  defecten in de aangezichtshuid(klein(>1cm), evenwijding met RSTL, uit de buurt van non

  distortable structures zoals ooglid, neusvleugel, lip) een mooi esthetisch resultaten functioneel

  resultaat opleveren.

  Secundaire genezing:

  wordt niet frequent toegepast vermits wondcontractie de functionaliteit kan hypothekeren.

  Mucosale palatum durum defecten en kleine geexcideerde faciale huidtumoren -die niet te dicht

  bij non distortable structuren zoals neusvleugel, lip, ooglid gepositioneerd zijn- lenen zich hiertoe.

  Niet haalbaar in geval van voorafgaande radiotherapie

  Niet gevasculariseerd transplantaat:

  wordt toegepast voor oppervlakkige defecten. Iindien primair sluiten/secundair laten opgranuleren

  niet haalbaar zijn.

  Kan bestaan uit split of full thickness huid(donorsite bovenbeen, buikwand), wangslijmvlies of

  palatale (durum)mucosa, bot, kraakbeen(oorschelp al dan niet met huid, rib osteocartigalineus),

  vet, zenuw.... Heeft per definitie geen autonome bloedvoorziening en zal succesvol toegepast

  worden indien aan volgende voorwaarden voldaan is: immobilisatie(tampon, osteosynthesis), goed

  gevasculariseerde ondergrond en beperkte afmetingen van het defect(oppervlakte en diepte).

  Onmiddellijke nabijheid van vitale structuren, beenderige ondergrond (zeker indien corticaal bot),

  voorafgaande radiotherapie, communicerend defect tussen primaire tumorsite en hals,

  reconstructie aanpalend aan neusbijholte vormen voor deze techniek geen ideale uitgangssituatie.

  Voorbeeld dewelke dit geheel vervat is bv. de mandibulaire segmentresectie: kan met een vrije

  botgreffe behandeld worden indien goede immobilisatie d.m.v. osteosynthesis, er geen

  communicatie is met de mondholte, er een goede omringende vascularisatie aanwezig is

  (kaakhoek: masseter en pterygoideus medialis spier) en het defect een beperkte dimensie heeft(<

  5cm).

 • Rec

  on

  stru

  ctie

  s in

  het

  ho

  ofd

  -hal

  sge

  bie

  d

  59

  De lokale transpositieflap (random pattern):

  Zijn weinig toepasbaar op het slijmvlies van de bovenste aerodigestieve tractus. De afmetingen van

  de verschillende functionele units zijn klein en er zijn quasi geen zgn. Lender zones voorhanden: dit

  zijn gebieden waar men (quasi)straffeloos weefsel kan mobiliseren en verplaatsen zonder op de

  donorsite de functionaliteit te compromitteren (uitz.: mucosa van het palatum durum).

  Ze worden des te meer toegepast bij reconstructie van huiddefecten van het aangezicht. Patint-,

  defect- en aangewende lokale flapanalyse komen hier opnieuw aan bod. Hier is het concept van

  esthetische units dominant op de functionele- behoudens nVII naar de diepte toe en de non

  lender= nondistortable structuren in het gelaat zoals oogleden, neusvleugel,lip ed.. Ook is het

  gebruik van huid in de buurt van het defect de beste garantie voor een optimaal mimerend effect.

  Het aangezicht heeft ,itt slijmvliesdefecten, wel regionen waar men huid kan lenenom een defect

  te sluiten. Plaatsen van expander vormt soms een oplossing in geval van tekort aan

  laatstgenoemde. Excisie van een volledige huidunit is soms aangewezen voor een optimaal

  cosmetisch resultaat.

  Axiaal gesteelde flap:

  Zitten slechts vast met hun vaatsteel aan de donorsite. De pectoralis major myocutane flap is het

  meest gekende voorbeeld en (oude) werkpaard. De indicaties voor deze flap zijn nog steeds legio:

  reconstructie van de orofarynx en posterieure mondholte, de hals vrijwaren van

  speekselcontaminatie en sluiten van daaruit voorvloeiende fistels, afwezigheid van vaten voor

  microvasculaire anastomosis, beschermen van de belangrijke halstructuren(grote hals vaten, steel

  van de vrije flap), reconstructie van cervicale huidflapnecrose/dehiscenties of contracturen en last

  but not least: vrije gevasculariseerd flapfalen.

  Andere axiaal gesteelde flappen zijn: De deltopectorale, latissimus dorsi, trapezius, platysma,

  palatale, buccinator, Bichat, nasolabiale, Abbe en temporalis(spier of fascia)flap.

  Er zijn beperkingen aan dit type flapreconstructie. De vaatsteel is de beperking wat betreft de

  reikwijdte van de reconstructie: niet geschikt voor voor anterieure mondholte, palatum ...

  Deze type van reconstructie levert geen botcompartiment(rib?).

  Gevasculariseerde vrije flap:

  Heeft de reconstructieve heelkunde in hoofd halsregio igv grote defecten en ongunstige condities

  van de receptor site veel meer mogelijkheden aangeboden. Maakt de hierboven beschreven

  technieken niet overbodig. Donor site morbiditeit dient steeds in rekenschap genomen te worden.

  Voor herstel van epitheliale belijning gebruikt men het nieuwe werkpaard: de voorarmflap. Is zeer

  frequent gebruikt omdat het een veilige flap is: eenvoudig te oogsten, een lange steel met mooi

  kaliber (cfr de fibulaflap igv nood aan bot). Bovendien is het een dunne, plooibare en zeer

  makkelijk te modelleren flap. Donor site morbiditeit is wel aanwezig. De viscerale

  flappen(darmsegment, omentum) hebben dit nog meer.

  Alternatieven vormen de brachialis flap en (antero)lateral thigh flap. Beiden zijn op de te oogsten

  plaats primair te sluiten. Zowel de bovenarm als been flap kunnen ifv de constitutie van de patient

  dikker en minder plooibaar zijn (kan aangewezen zijn igv tongdefect). Bovendien heeft de

  bovenarmflap een korte en dunne steel. Beiden zijn technisch meer uitdagend om te preleveren

  dan de voorarmflap. De ALT flap is een perforator flap.

  Voor grotere defecten kan men beroepen op de flappen afkomstig van het subscapularis systeem:

  de latissimus dorsi, serratus anterior, scapulaire(indien groot, complec defect en beperkte

  botmassa nodig) en parascapulaire flappen. De flappen zijn hoofdzakelijk uit spiermasa opgebouwd

 • Rec

  on

  stru

  ctie

  s in

  het

  ho

  ofd

  -hal

  sge

  bie

  d

  60

  en kunnen de grotere defecten vullen met een rijke gevasculariseerde massa. De spieren gaan

  denervatieatrofie vertonen. Daarom is in geval van contourherstel initiele overcorrectie

  aangewezen. Igv uitgebreide scalpreconrstuctie kan men de latissimus dorsi flap best zonder

  huideiland aanwenden en een huidgreffe hier bovenop aanbrengen. De rectus abdominis flap

  (primitieve voorloper van de TRAM flap) wordt aangewend in geval van uitgebreide tongdefecten

  of indien een meningeale bres in bestraald gebied gesloten dien te worden. In beide situaties is de

  voorste rectusschede behulpzaam.

  Indien er noodzaak is aan bot in de reconstructie-meer en meer in de context van

  osteoradionecrose- kan men beroepen op de fibulaflap, DCIA(deep Circumflex Iliac Artery) flap,

  Scapula of Radial fore arm composite flap. Laatstgenoemde wordt wieing aangewend in deze

  omstandigheden owv beperkte stock aan bot en risc op fractuur thv donorsite. De DCIA flap wordt

  gebruikt voor herstel van maxilaire midfaciale en onderkaaksdefecten, indien deze een verticale

  component vereisen: een betande onderkaak of een maxilectomiedefect met craniale extensie

  richting orbita. In laatste geval vormt de scapulaflap een alternatief, zeker indien er naast bot ook

  huid in de resectie is betroken. Donorsite morbiditeit van de DCIA flap kan gereduceerd worden

  door een monocorticale flap thv de tabula interna van de crista iliaca te oogsten.

  De vrije fibulalap levert een longitudinale stock aan bot, met huid en spiercuff zo nodig. Is ideaal

  voor de meer uitgestrekte botdefecten. Mist wel hoogte ivgl met DCIAflap ter reconstructie van

  een dentate kaak. Double barrel techniek vormt het alternatief. Preop. evaluatie van de

  doorgankelijkheid van de vaten van het onderste lidmaat is vereist.

  Extra literatuur:

  Calhoun KH, Seikaly H, Quinn FB.

  Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1998 Jan;124(1):60-6.

  Teaching paradigm for decision making in facial skin defect reconstructions.

  Shan R Baker.

  Local flaps in Facial Reconstruction

  Second Edition