of 47/47
Protocol Borstkliniek AZ Monica

Handboek borstchirurgie

 • View
  235

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Handboek borstchirurgie

 • Protocol Borstkliniek

  AZ Monica

 • Dit is het Protocollenboek versie 2011/1 van de Borstkliniek AZ Monica.

  Hieraan werkten alle leden van het team van de borstkliniek mee.

  Conform het Koninklijk Besluit betreffende het Multidisciplinair Oncologisch Consult maakt dit

  protocol onderdeel uit van het multidisciplinair oncologisch handboek, dat elk ziekenhuis met een

  oncologisch zorgenprogramma nodig heeft. Dit impliceert dat alle patinten met een

  borstpathologie in AZ Monica volgens de richtlijnen van dit protocol behandeld worden. Elke

  afwijking in de behandeling wordt besproken op het MOC van de Borstkliniek AZ Monica.

  Bij opmerkingen of vermeende fouten, gelieve contact op te nemen met de cordinator van de

  Borstkliniek AZ Monica : [email protected]

  2012 niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze verspreid of veranderd worden zonder

  uitdrukkelijke toestemming van de leden van de werkgroep.

 • INHOUDSOPGAVE

  1 Diagnose ......................................................................................................................... 4

  1.1 Anamnese ................................................................................................................................. 4

  1.2 Klinisch onderzoek .................................................................................................................... 4

  1.3 Beeldvorming............................................................................................................................ 4

  1.4 Histologie .................................................................................................................................. 5

  1.5 Staging ...................................................................................................................................... 6

  2 Behandeling .................................................................................................................... 7

  2.1 Behandeling van niet-invasieve borstcarcinomen: .................................................................. 7

  2.2 Behandeling van DCIS ............................................................................................................... 7

  2.3 Chirurgie van invasieve borstcarcinomen ................................................................................ 9

  2.4 Chirurgie van het lokaal recidief ............................................................................................. 11

  2.5 Behandeling van een inoperabel borstcarcinoom ................................................................. 11

  2.6 Zorgpad borstkliniek ............................................................................................................... 12

  2.7 Follow-up ................................................................................................................................ 17

  2.8 Borstcarcinoom bij mannen ................................................................................................... 17

  3 Anatomopathologisch onderzoek .................................................................................. 18

  3.1 Algemene maatregel .............................................................................................................. 18

  3.2 Anatomopathologsch verslag ................................................................................................. 18

  4 Systematische behandeling ........................................................................................... 23

  4.1 Primaire behandeling (uitsluitend M0 tumoren) ................................................................... 23

  4.2 Selectie voor algemene therapie ............................................................................................ 24

  5 Radiotherapie ............................................................................................................... 29

  5.1 thoraxwandbestraling ............................................................................................................ 29

  5.2 okselbestraling ........................................................................................................................ 29

  5.3 mammaria interna en mediaan subclavia bestraling ............................................................. 30

  5.4 borstbestraling ....................................................................................................................... 30

  5.5 boostbestraling ....................................................................................................................... 31

  6 Plastische chirurgie ....................................................................................................... 32

  6.1 Borstreconstructie na mastectomie ....................................................................................... 32

  6.2 Partile borstreconstructie na tumorectomie........................................................................ 33

  6.3 Aanverwante plastische chirurgie ingrepen ........................................................................... 33

  Bijlagen ................................................................................................................................... 34

 • Dia

  gn

  ose

  4

  1 Diagnose

  Basis is de triple diagnostiek.

  Deze omvat :

  kliniek;

  beeldvorming;

  histologie.

  1.1 Anamnese

  internistische pathologie;

  chirurgie;

  medicatie;

  allergie;

  abusus (alcohol, tabak, medicatie);

  GPA;

  borstvoeding;

  menses, menarche/menopauze;

  familiaal risico voor borst, ovarium, en andere carcinomen met vermelding van de leeftijd van de

  familieleden bij de diagnose van borstcarcinoom;

  navragen of reeds genetisch onderzoek in familie bij hoogrisico patinten;

  voelbare / niet voelbare nodus, mastitiskenmerken, intrekking tepel, vochtverlies tepel;

  algemene klachten.

  1.2 Klinisch onderzoek

  Dit omvat klinisch onderzoek van de borsten, axillaire regio, sub en supraclaviculaire regio, abdominale

  organomegalie.

  1.3 Beeldvorming

  Mammografie/echo bilateraal blijft de standaard

  1.1.1. Mammografie bilateraal: Bijkomend kan een :

  Vergrotingsopnames: micro-calcificaties

  Spotcompressie opnames: indien een densiteit op de mammografie te zien is.

  Mammografie hernomen worden , bij een vermoeden van een artefact.

  1.1.2. Echografie borsten : Ter beoordeling van een:

  voelbaar letsel

  Niet voelbaar letsel dat wel mammografisch afwijkingen heeft.

  Echo axillae met FNAC wordt aangeraden bij klinisch verdachte klieren t.h.v. de axilla en preoperatief bij een sentinelklierprocedure.

 • Dia

  gn

  ose

  5

  1.1.3. NMR: ( best te plannen dag7-14 van de cyclus) Een NMR wordt niet routinegewijs aanbevolen bij de preoperatieve evaluatie bij een patint . Dit wordt wel

  gedaan in de volgende indicaties:

  wanneer er discrepantie is i.v.m. de uitgebreidheid van het borstletsel tussen het klinisch onderzoek /mammografie/echografie;

  bij een groot borstcarcinoom ter uitsluiting van bilateraliteit en/of satellietletsels;

  bij een invasief lobulair carcinoom;

  distorsie op de mammografie/ dense mammografie;

  ter uitwerking bij BRCA + patinten;

  bij neo-adjuvante chemo;

  bij mammografie met uitgebreide microcalcificaties ter uitsluiting van invasiviteit;

  bij kapselvorming /lekkage van borstprothesen (NMR met specifiek opnames ter beoordeling van de prothesen);

  datum tussen littekenweefsel na borstsparende chirurgie met RT en recidief;

  multiple benigne tumoren in de borst;

  bloederig tepelverlies zonder afwijkingen op mammo/echo.

  NMR wordt niet routinegewijs gedaan bij beninge pathologie van de borst, wordt niet routinegewijs gedaan

  als staging van het borstcarcinoom.

  1.4 Histologie

  BORSTBIOPSIE:

  1. Tru-cut:

  bij nodulaire letsels, asymmetrie;

  intracystische vegetaties;

  letsels > 5 mm zichtbaar op mammografie.

  2. Mammotoom:

  verdachte cluster micro-calcificaties;

  intracystische vegetaties;

  elk verdacht letsel dat enkel op mammografie en niet op echo te zien is;

  letsels < 5mm enkel zichtbaar op mammografie.

  3. Open biopsie of tumorectomie:

  wanneer tru cut /mammotoom technisch niet mogelijk zijn;

  wanneer tru cut /mammotoom inconclusief is;

  wanneer tru cut mammotoombiopt ADH/ ALH/ LCIS geeft als diagnose;

  wanneer discordantie tussen diagnose van truc ut bioptie/mammotoom en kliniek/ beeldvorming;

  wanneer evolutie van een eerder op APD bevestigd benigne letsel;

  bij een papillair letsel;

  bij een phyllodes tumor;

  bij radial scar;

  bij intracystische vegatatie;

  bij weigering van de patinte voor een tru cut biopt/mammotoomprocedure.

  4. Fine needle aspiration (FNAC):

  banale cysten met klinisch klachten

  differentieel diagnose cysten/vast weefsel

 • Dia

  gn

  ose

  6

  Nadelen FNAC:

  vals negatieve waarde: ongeveer 7%;

  niet betrouwbaar bij letsels

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  7

  2 Behandeling

  2.1 Behandeling van niet-invasieve borstcarcinomen:

  2.1.1 Vroege precursor en hoogrisico letsels

  Wanneer pleomorfe lobulaire carcinoma in situ of lobulaire carcinoma in situ met comedonecrose

  wordt aangetroffen in een dikke naald biopsie, is volledige excisie met negatieve snijvlakken

  aanbevolen en zijn anti-hormonale behandeling en/of radiotherapie een optie.

  Indien atypische lobulaire hyperplasie of atypie van het plaatepitheel voorkomt aan de snijvlakken

  van een resectiestuk is een nieuwe excisie niet nodig.

  Wanneer lobulaire carcinoma in situ of atypische ductale hyperplasie voorkomt aan de snijvlakken

  wordt een nieuwe excisie niet aangeraden.

  Wanneer atypische lobulaire hyperplasie/lobulaire carcinoma in situ, atypisch plaatepitheel of een

  atypische intraductale proliferatie die doet denken aan atypische ductale hyperplasie wordt

  aangetroffen in een dikke naald biopsie is diagnostische excisie aangeraden.

  Een jaarlijkse follow-up mammografie is gendiceerd na een diagnose van lobulair carcinoma in situ

  of atypische ductale hyperplasie.

  2.2 Behandeling van DCIS

  2.2.1 Borstsparende chirurgie

  1. Indicaties:

  wanneer het carcinoom 3 cm;

  wanneer het carcinoom uni focaal is;

  wanneer de snijranden vrij zijn;

  wanneer een mooi esthetisch resultaat mogelijk is;

  wanneer de patint hiermee akkoord is.

  Van Nuys prognostic index < 7

  2. Techniek:

  Bij borstsparende chirurgie wordt een minimale radiale excisie marge van 2 mm bij pathologisch

  onderzoek aanbevolen.

  Bij borstsparende chirurgie worden oncoplastische reconstructietechnieken aangeboden wanneer

  men vermoedt dat men geen correcte cosmesis zal verkrijgen.

  Brede excisie van het de voelbare nodus/brede excisie rond de harpoen.

  Markeren van het stuk. Bij harpoen stukradiografie. Clips in de tumorectomieholte.

  Hemostase. Spoelen v d holte. Sluiten v d huid intradermaal met monocryl 4-0.

  De tumor moet in toto verwijderd worden en mag peroperatief niet ingesneden worden.

  Incisie van borst en oksel gebeurt via twee aparte incisies.

  De incisie gebeurt t.h.v. de borst best t.h.v de tumor waarbij tunnelen wordt vermeden.

  Bij een niet voelbaar letsel moet preoperatief een harpoenlocalisatie gebeuren. Preoperatief moet

  van deze lokalisatie een oblique en cranio-caudale mammografie en een echo gemaakt worden. De

  radioloog plaatst tevens een stip op de huid. Peroperatief wordt een stukradiografie uitgevoerd.

  Vriescoupe is hier niet aangewezen.

  De tumor wordt steeds gemarkeerd met twee draden of harpoen en 1 draad .

  De tumor wordt gefixeerd alvorens transport naar het labo.

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  8

  De tumorectomieholte wordt gemarkeerd met clips voor de radiotherapie.

  2.2.2 Ablatio borst

  1. Indicaties:

  wanneer gezwel >3 cm;

  wanneer het een multifocaal carcinoom betreft;

  wanneer meerdere snijranden ingenomen zijn;

  wanneer geen mooi esthetisch resultaat mogelijk is;

  wanneer recidief;

  wanneer reeds bestraling van de borst in de voorgeschiedenis.

  Van Nuys prognostic index >7

  2. Techniek:

  Bij een ablatio wordt met de patinte steeds de mogelijkheid van reconstructieve chirurgie

  besproken, tenzij bij belangrijke co morbiditeit.

  Ellipsvormige incisie t.h.v. de huid.

  Ontwikkelen bovenste en onderste huidflap. Verwijderen v d borst met de fascia v d Musculus

  Pectoralis major.

  Hemostase. Plaatsen van een redon subcutaan Redon wordt vastgemaakt met een polysorb 2-0.

  Sluiten subcutis v het mastectomielitteken met polysorb 3-0. Sluiten v d huid intradermaal met een

  biosyn 3-0.

  2.2.3 Sentinelklierprocedure

  1. Indicaties:

  hoog risicopatinten met een palpabele massa;

  hoog risicopatinten met uitgebreide microcalcificaties;

  wanneer een ablatio met of zonder reconstructie gepland is.

  2. Techniek:

  Inspuiten van patent blauw peri-areolair v d borst. Ontsmetten en steriel afdekken borst + oksel.

  Incisie t.h.v de huid. Opzoeken met de neoprobe van de sentinelklier met de hoogste radioactiviteit.

  Excisie 1 radioactieve en blauwe klier. Opsturen voor vriescoupe. Vriescoupe is negatief. Hemostase.

  Redon. Sluiten v d oksel t.h.v. de subcutis met een polysorb 3-0 en t.h.v de huid met een biosyn 4-0.

  ndags/tweedagsprotocol kan. Bij het niet aankleuren van de sentinelklieren op de dynamische

  opnames van de lymfoscintigrafie kan een tweede inspuiting met radioactief technetium gegeven

  worden.

  De sentinelklieren worden peroperatief met een vriescoupe en DEP-preparaat onderzocht.

  Wanneer de sentinelklieren niet aankleuren of op vriescoupe/Dep een macrometastase tonen, volgt

  een volledige okselklierdissectie.

  Bij micrometastasen / ITC volgt geen okselklierdissectie.

  Wanneer de sentinelklieren op vriescoupe/Dep geen macrometastase aantonen, volgt geen

  okselklierdissectie en wordt gewacht op de paraffinecoupes.

  2.2.4 Volledige okselklierdissectie

  Is niet aangewezen bij DCIS.

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  9

  2.2.5 Radiotherapie

  Na borstsparende chirurgie kan men overwegen RT over te slaan indien het risico erg laag wordt

  ingeschat en na bespreking op het MOC.

  Niet aangewezen na een ablatio.

  2.2.6 Hormonale therapie

  Adjuverende hormonale therapie is aangewezen.

  2.3 Chirurgie van invasieve borstcarcinomen

  2.3.1 Borstsparende chirurgie

  1. Indicaties:

  wanneer carcinoom 3 cm;

  wanneer het carcinoom uni focaal is;

  wanneer de snijranden vrij zijn;

  wanneer een mooi esthetisch resultaat mogelijk is;

  wanneer de patint hiermee akkoord is.

  T1 N0,N1

  T2 N0,N1-2

  Bij borstsparende chirurgie wordt een minimale radiale excisie marge aanbevolen waarbij er geen

  transectie is van de snijranden bij pathologisch onderzoek

  Bij borstsparende chirurgie worden oncoplastische reconstructietechnieken aangeboden wanneer men

  vermoedt dat men geen correcte cosmesis zal verkrijgen.

  2. Techniek:

  Brede excisie van het de voelbare nodus/brede excisie rond de harpoen.

  Markeren van het stuk. Bij harpoen stukradiografie. Clips in de tumorectomieholte.

  Hemostase. Spoelen v d holte. Sluiten v d huid intradermaal met monocryl 4-0.

  De tumor moet in toto verwijderd worden en mag peroperatief niet ingesneden worden.

  Incisie van borst en oksel gebeurt via twee aparte incisies.

  De incisie gebeurt t.h.v. de borst best t.h.v de tumor waarbij tunnelen wordt vermeden.

  Bij een niet voelbaar letsel moet preoperatief een harpoen lokalisatie gebeuren. Preoperatief moet

  van deze lokalisatie een oblique en cranio-caudale mammografie en een echo gemaakt worden. De

  radioloog plaatst tevens een stip op de huid. Peroperatief wordt een stukradiografie uitgevoerd.

  Vriescoupe is hier niet aangewezen.

  De tumor wordt steeds gemarkeerd met twee draden of harpoen en 1 draad.

  De tumor wordt gefixeerd alvorens transport naar het labo.

  De tumorectomieholte wordt gemarkeerd met clips voor de radiotherapie.

  2.3.2 Mastectomie (met volledige okselklierdissectie)

  1. Indicaties:

  wanneer gezwel >3 cm;

  wanneer het een multifocaal carcinoom betreft;

  wanneer meerdere snijranden ingenomen zijn;

  wanneer geen mooi esthetisch resultaat mogelijk is;

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  10

  wanneer recidief;

  wanneer reeds bestraling van de borst in de voorgeschiedenis.

  2. Contra-indicaties:

  T4, N2, N3, inflammatoire tumor;

  gemetastaseerd borstcarcinoom;

  uitzondering is de mastectomie de proprit.

  3. Techniek:

  De okselklieren moeten en bloc verwijderd worden.

  De top van de oksel wordt gemarkeerd met een lange draad.

  Ellipsvormige incisie t.h.v. de huid.

  Ontwikkelen bovenste en onderste huid flap. Verwijderen v d borst met de fascia v d Musculus

  Pectoralis major.

  Opzoeken v.d. rand van de Musculus Pectoralis Major, Musculus pectoralis minor, Musculus

  Lattissimus Dorsi en vena axillaris.

  Vrijwaren v d Nervus thoracicus longus en de Nervus thoracodorsalis. Verwijderen van al het

  okselvet en bloc, in n stuk met de borst en de klieren van Rotter. Okseltop wordt gemarkeerd met

  een lange draad.

  Hemostase. Plaatsen van een redon subcutaan (=mediaal) en van een redon t.h.v de oksel

  (=lateraal).

  Redons worden vastgemaakt met een polysorb 2-0. Sluiten subcutis v het mastectomielitteken met

  polysorb 3-0. Sluiten v d huid intra-dermaal met een biosyn 3-0.

  Een okselklierdissectie bevat gemiddeld 10 okselklieren.

  Dissectie gebeurt tot caudaal van de vena axillaris. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt wanneer

  zich een verdacht okselklierpakket bevindt craniaal van de vena axillaris. Dit wordt omzichtig

  verwijderd.

  2.3.3 Sentinelklierprocedure

  1. Indicties:

  tumoren kleiner of gelijk aan 3 cm, N0 MO;

  na kleine tumorectomie;

  DCIS op indicatie.

  2. Contra-indicaties:

  voorgeschiedenis van radiotherapie;

  neoadjuvante chemotherapie;

  recente uitgebreide chirurgie van de borst /oksel

  3. Techniek.

  Inspuiten van patent blauw peri-areolair v d borst. Ontsmetten en steriel afdekken borst + oksel.

  Incisie t.h.v de huid. Opzoeken met de neoprobe van de sentinelklier met de hoogste radioactiviteit.

  Excisie 1 radioactieve en blauwe klier. Opsturen voor vriescoupe. Vriescoupe is negatief. Hemostase.

  Redon. Sluiten v d oksel t.h.v de subcutis met een polysorb 3-0 en t.h.v de huid met een biosyn 4-0.

  ndags/tweedagsprotocol kan. Bij het niet aankleuren van de sentinelklieren op de dynamische

  opnames van de lymfoscintigrafie kan een tweede inspuiting met radioactief technetium gegeven

  worden.

  De sentinelklieren worden peroperatoir met een viescoupe en DEP-preparaat onderzocht.

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  11

  Wanneer de sentinelklieren niet aankleuren of op vriescoupe/Dep een macrometastase tonen, volgt

  een volledige okselklierdissectie.

  Bij micrometastasen / ITC volgt geen okselklierdissectie.

  Wanneer de sentinelklieren op vriescoupe/Dep geen macrometastase aantonen, volgt geen

  okselklierdissectie en wordt gewacht op de paraffinecoupes.

  Bij meerdere klinisch verdachte klieren , kan bij een negatieve vriescoupe toch besloten worden om

  een volledige okselklierdissectie te doen.

  2.4 Chirurgie van het lokaal recidief

  wordt steeds voorafgegaan door een bespreking op het MOC;

  recidief na borstsparende chirurgie: mastectomie;

  recidief na mastectomie: uitgebreide resectie met vrije snijranden van de resectie. Het defect kan

  eventueel gesloten worden d.m.v. oncoplatische technieken;

  recidief oksel na sentinelklierprocedure : volledige okselklierdissectie;

  recidief oksel na volledige okselklierdissectie: brede excisie van de tumormassa;

  adjuvante behandeling wordt besproken op het MOC.

  2.5 Behandeling van een inoperabel borstcarcinoom

  T4 tumoren;

  tru cut biopt/mammotoombiopt of open biopsie indien punctie inconclusief, dit ter bepaling type

  carcinoom + receptoren, Neu-oncogen, Ki 67%;

  staging aangewezen;

  steeds te bespreken op het MOC;

  bij locally advanced tumoren: kan een downstaging met hormono/chemotherapie .

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  12

  2.6 Zorgpad borstkliniek

  Figuur 1: Zorgpad Borstkliniek

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  13

  Figuur 2: Zorgpad Borstkliniek

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  14

  Figuur 3: Zorgpad totale okselklieruitruiming

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  15

  Figuur 4: Zorgpad Sentinelklierprocedure

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  16

  Figuur 5: Flowchart NABORAM

 • Be

  ha

  nd

  eli

  ng

  17

  2.7 Follow-up

  2.7.1 Ductaal carcinoma in situ

  1. Mastectomie (oksel):

  a. 6-maandelijkse controle: Anamnese en klinisch onderzoek.

  b. Jaarlijks mammo-echo contralaterale borst, te vergelijken met vorige opnames.

  2. Borstsparende behandeling:

  a. 6-maandelijkse controle: Anamnese en klinisch onderzoek.

  b. Jaarlijks mammo-echo, te vergelijken met vorige opnames .

  2.7.2 Invasief carcinoom

  Jaar 1 en 2:

  3 maandelijks

  Anamnese Klinisch onderzoek RX mammo-echo jaarlijks

  Jaar 3 tot 5:

  6 maandelijks

  Anamnese Klinisch onderzoek RX mammo-echo jaarlijks

  Na 5 jaar:

  jaarlijks

  Anamnese Klinisch onderzoek RX mammo-echo jaarlijks

  Bijkomende onderzoeken :(echo lever,rx-thorax, botscan) enkel op indicatie uit anamnese, klinisch

  onderzoek en/of labo.

  Labo niet routinematig, enkel op indicatie ( calcium, GOT, GPT, LDH; GGT; AF; CA 15,3).

  Echo baarmoeder te doen bij vaginaal bloedverlies of op indicatie.

  Botdensitometrie: bij gekend verhoogd risico op osteoporose; bij aromatase-inhibitoren.

  Genetisch onderzoek bij genetisch risico op borstkanker :

  Ashkenazi joden;

  voorgeschiedenis van ovariumcarcinoom op elke leeftijd;

  bij borstkankerpatinte met een eerste graad familielid met borstkanker voor de leeftijd van 50

  jaar;

  twee of meer eerste of tweede graad familieleden met borstkanker, ongeacht de leeftijd;

  patinte of een familielid met bilateraal borstkanker;

  borstkanker bij een man.

  2.8 Borstcarcinoom bij mannen

  slechts 1% van alle borstcarcinomen;

  borstsparende chirurgie is tegenaangewezen, steeds een borstamputatie;

  sentinelklierprocedure kan bij kleinere tumoren;

  volledige okselklierdissectie indien contra-indicatie voor een sentinelklierprocedure;

  tepelreconstructie met tatoeage van de areola kan postoperatief aangeboden worden;

  chemotherapie/radiotherapie na bespreking op het MOC;

  hormonale therapie: preferentieel tamoxifen. Aromatase-inhibitoren enkel bij contra-indicatie voor

  tamoxifen (trombose) . 5 jaar wordt niet overschreden.

 • An

  ato

  mo

  pa

  tho

  log

  isch

  on

  de

  rzo

  ek

  18

  3 Anatomopathologisch onderzoek

  3.1 Algemene maatregel

  3.1.1 Standaardaanvraagformulier (zie bijlage)

  administratieve gegevens

  klinische gegevens

  lokalisatie letsel

  type ingreep

  neoadjuvante behandeling

  bevindingen kliniek

  bevindingen beeldvorming

  eerdere histologische bevindingen bevindingen ander labo ( bv. mammotoombiopten), met ref. en/of

  kopie verslag.

  orintatie specimen

  draden + benoeming

  methyleenblauw

  3.1.2 Peroperatief onderzoek.

  Borst

  contra-indicaties

  niet palpabele tumoren (letsels minder dan 1 cm)

  microcalcificaties

  sectieranden enkel macroscopische beoordeling

  Sentinel

  cytologie (afdrukpreparaat) + vriescoupe

  3.1.3 Verzending bewaring stalen.

  vers en zo snel mogelijk naar labo (tot 18 u), tel 5845-5846-5863-5864-5922 of formol gefixeerd in

  voldoende groot recipint (na 18 u) noteren tijdstip fixatie.

  Opmerking:

  maximum koude ischemietijd : 1 u

  minimumfixatieduur 6-8 uur : stalen gefixeerd na 13 u kunnen zelfde dag niet meer ingezet worden,

  versnelde procedure volgende dag

  3.2 Anatomopathologsch verslag

  3.2.1 Invasieve carcinomen (standaardverslaggeving zie bijlage)

  specimen : type resectiestuk : biopsie

  tumorectomie mastectomie

  Lateraliteit: enkelvoudige meervoudige tumoren, aantal aparte tumoren lokalisatie tepel centraal LSK MSK LIK MIK - axillaire uitloper onbekend

 • An

  ato

  mo

  pa

  tho

  log

  isch

  on

  de

  rzo

  ek

  19

  tumor : histologisch type WHO classificatie 2003

  ductaal lobulair

  ipsilaterale T simultane bilaterale T : aantal en afmeting van verschillende invasieve foci

  diameter tumor :

  max. diameter bij driedimensionale meting in cm microinvasieve tumor in m

  gradering volgens Ellis en Elston (Nottingham modificatie van de Bloom en Richardson methode) graad I : goed gedifferentieerd

  graad II : matig gedifferentieerd graad III : weinig gedifferentieerd

  optioneel MAI - Mitotic Activity Index : aantal mitosen x 400 in gebied 1,6 mm, aan periferie tumor resectieranden : transsectie geen transsectie igv. vrije randen minimum vrije marge meten en benoemen. bloedvatinvasie : aan/afwezig

  lymfevatinvasie : aan/afwezig

  predictieve factoren:

  ER (oestrogenen) - receptorstatus: Allred score : intensiteitsscore (score 1-2-3) + kwantitatieve score (score 1-2-3-4-5) Allredscore max 8/8

  PR (progesteron) - receptorstatus : Allred score : intensiteitsscore (score 1-2-3) + kwantitatieve score (score 1-2-3-4-5) Allredscore max 8/8

  Her2 NEU - c-erb-B2 : Interpretatie volgens CAP-ASCO-criteria: Score 0 : negatief. Score 1 : negatief. Score 2 : equivocal zwak of focaal positief. Score 3 : positief Her2 NEU -score 0 en 1 : geen FISH analyse + vermelden in verslag Her2 NEU score 2+ en 3+ : FISH analyse + vermelding in verslag.

 • An

  ato

  mo

  pa

  tho

  log

  isch

  on

  de

  rzo

  ek

  20

  FISH-HER 2 : Amplificatie Geen amplificatie Equivocal Her 2 Neu/cep 17 ratio Her2 gene count : Her2 gene copy number /kern

  Ki 67 proliferatie-index : % immunoreactieve kernen cut off 14 %

  lymfeklierstatus: sentinelnode(s) aantal lymfeklieren

  aantal lymfeklieren met metastasen max. diameter van grootste metastase in mm macrometastase (> 2mm) micrometastase (> 0,2 mm - < 2 mm) ITC ( 2 mm - < 200 tumorcellen in 1 doorsnede) +/- kapseldoorbraak + aantal

  okselklieruitruiming aantal lymfeklieren / niveau aantal lymfeklieren met metastasen / niveau max. diameter van grootste metastase in mm macrometastase (> 2mm) micrometastase (> 0,2 mm - < 2 mm) ITC ( 2 mm - < 200 tumorcellen in 1 doorsnede) +/- kapseldoorbraak + aantal

  pTNM classificatie : UICC TNM classification 7e editie 2009

  3.2.2 In situ carcinoom Tis (standaardverslaggeving zie bijlage).

  DCIS (ductaal carcinoma in situ) = Tis (DCIS)

  LCIS ( lobulair carcinoma in situ) = Tis (LCIS)

  DCIS + LCIS = Tis (DCIS)

  Ziekte van Paget + Tis (Paget)

  DCIS zonder invasief carcinoom

  diameter : max. diameter DCIS in cm

  resectieranden : afstand tot marges meten (mm) en benoemen. igv. transsectie alle marges benoemen

  nucleaire graad : graad 1 lage graad graad 2 intermediaire graad graad 3 hoge graad

  VNPI (Van Nuys Prognostic Index) : zie bijlage

 • An

  ato

  mo

  pa

  tho

  log

  isch

  on

  de

  rzo

  ek

  21

  ER/PR : % cellen met nucleaire immuun reactiviteit - geen intensiteitsscore

  DCIS met invasief microinvasief carcinoom

  diameter : max. diameter DCIS + invasief carcinoom (cm) als DCIS > 1 mm voorbij invasief carcinoom reikt

  resectieranden : afstand tot marges meten (mm) en benoemen. igv. transsectie alle marges benoemen

  nucleaire graad : graad 1 lage graad graad 2 intermediaire graad graad 3 hoge graad

  invasief carcinoom : crf. invasief carcinoom

  LCIS- klassieke type (LIN 2)

  diameter : multifocaal afmetingen onbetrouwbaar - onnodig te meten

  resectieranden : afstand tot marges meten (mm) en benoemen. igv. transsectie alle marges benoemen

  LCIS- special type - LIN 3 (pleiomorf aporcrien LCIS LCIS met necrose macroacinair LCIS zegelring LCIS):

  diameter : max. diameter LCIS in cm

  resectieranden : afstand tot marges meten (mm) en benoemen. igv. transsectie alle marges benoemen

  ER/PR : % cellen met nucleaire immuun reactiviteit - geen intensiteitsscore

  Ziekte van Paget =/- invasief carcinoom

  als + invasief carcinoom : cfr. invasief carcinoom + begeleidende Ziekte van Paget vermelden.

 • An

  ato

  mo

  pa

  tho

  log

  isch

  on

  de

  rzo

  ek

  22

  3.2.3 Invasieve en in situ carcinomen na NAT( neoadjuvante therapie)

  (standaardverslaggeving zie bijlage)

  Pre-treatment biopsie

  tumortype WHO classificatie 2003

  gradering tumor volgens Ellis en Elston (Nottingham modificatie van de Bloom en Richardson

  methode) + MAI (Mitotic Activity Index)

  aan/afwezigheid in situ carcinoom

  lymfevatinvasie : aan/afwezig

  bloedvatinvasie : aan/afwezig

  tumorviabiliteit : % necrose

  predictieve factoren: ER PR HER2/Neu Ki 67

  Post-treatment resectiestuk

  Invasief carcinoom

  grootte van het tumorbed (macro micro) : 2 dimensies

  grootte residueel invasief carcinoom (TNM 7e editie 2009)

  geschatte % invasief carcinoom in tumorbed

  tumortype WHO classificatie 2003

  gradering tumor volgens Ellis en Elston (Nottingham modificatie van de Bloom en Richardson

  methode) + MAI (Mitotic Activity Index)

  % necrose in invasief carcinoom ( indien beschikbaar te vgl. met pretreatment biopsie

  fibrosereactie : aan/afwezig

  lymfevatinvasie : aan/afwezig

  bloedvatinvasie : aan/afwezig

  resectieranden : tumorbed + invasief carcinoom

  predictieve factoren: ER PR HER2/Neu Ki 67

  In situ carcinoom grootte residueel in situ carcinoom

  geschatte % in situ carcinoom in tumorbed

  histologisch type en nucleaire graad

  resectieranden : tumorbed + in situ carcinoom

  predictieve factoren: ER PR

  Lymfeklieren aantal lymfeklieren

  aantal lymfeklieren met metastasen

  afmeting van de grootste metastase

  extranodale uitbreiding aanwezig/afwezig

  aantal lymfeklieren met metastasen en kenmerken van treatment response

  aantal lymfeklieren zonder metastase met kenmerken van treatment response

  y pTNM classificatie: UICC TNM classification 7e editie 2009

  Optioneel: evaluatie respons in tumor en lymfeklieren volgens Pinder (zie bijlage)

 • Sy

  ste

  ma

  tisc

  he

  be

  ha

  nd

  eli

  ng

  23

  4 Systematische behandeling

  4.1 Primaire behandeling (uitsluitend M0 tumoren)

  Classificatie Basistherapie Therapeutisch Schema

  DCIS Geisoleerd letsel

  Uitgebreid letsel

  Tumorectomie + SNL (op indicatie) + radiotherapie*

  Mastectomie + SNL (op indicatie) + radiotherapie

  T1N0,N1

  T2N0,N1

  Borstsparende chirurgie Tumorectomie of quadrantectomie + sentinel node procedure (T 3cm) of volledig okselevidement + Radiotherapie

  + chemotherapie/hormonotherapie volgens indicatie

  OF

  Mastectomie bij C-I voor conservatieve therapie + radiotherapie en chemo/hormonotherapie volgens criteria.

  T2N0,N1 (grote Std IIa)

  T3N0, N1

  Primaire heelkunde of

  Neo adj therapie (individueel te bespreken)

  Mastectomie

  + Radiotherapie

  + chemotherapie/hormonotherapie volgens indicatie

  Eventueel neo-adjuvante therapie bij wens voor borstsparende ingreep of grote tumor

  T4

  Alle N2N3

  IBC

  Chemo - en radiotherapie, hormonale therapie

  Neo-adjuvante chemo/hormonotherapie gevolgd door radiotherapie en/of heelkunde

  Elderly

  Alle stadia

  Heelkunde of hormonale therapie Mastectomie / tumorectomie of tamoxifen alleen, of aromatase inhibitor individueel te bespreken.

  Mastectomie te overwegen indien adjuverende radiotherapie dient vermeden te worden.

  * Bij patinten > 70 jaar en bij laag risico : multidisciplinair te bespreken

 • Sy

  ste

  ma

  tisc

  he

  be

  ha

  nd

  eli

  ng

  24

  4.2 Selectie voor algemene therapie

  4.2.1 Adjuverende systemische therapie:

  Algemene principes :

  CEF d1 q21 is het standaardschema in het AZ Monica (C600mg/m2, E100mg/m2, 5-FU600mg/m2).

  Anthracyclines en taxanen worden preferentieel in sequentie gebruikt.

  Het te prefereren taxaan is taxotere. Paclitaxel is een alternatief, maar dan in wekelijks schema

  (P80mg/m2/wk x12). (Sparano et al, 2008, NEJM).

  Taxanen worden sequentieel voorgeschreven na FEC bij hoog risico patinten (Ki67>14%, triple

  negatief, Her-2 : pos, Graad III, >3 positieve Ln).

  CMF kan zinvol zijn bij triple negatieve tumoren, maar dan in d1,d8 en nooit 3-

  wekelijks(C600mg/m2, MTX 40 mg/m2, 5-FU 600mg/m2) en bij ouderen. (Te bespreken op MOC).

  Boven de 70 jaar wordt enkel chemotherapie voorgesteld na MOC, Een geriatrisch assessment valt

  aan te moedigen.

  Onder speciale omstandigheden (voor ptn > 70jr met ongunstige prognose) kan het AC (A

  50mg/m2,C600mg/m2) x4 of TC x4 (T75mg/m2, C600mg/m2) schema overwogen worden.

  Bij HER2+ en FISH +

  wordt trastuzumab gestart na A of E;

  kan simultaan met taxanen;

  wordt voorgeschreven gedurende 1 jaar;

  Trastuzumab wordt doorgegeven tijdens RT, (cave cardiaal belaste patinten en bij linkszijdige

  RT);

  gebruik van EPO valt te vermijden bij Herceptine gebruik.

  Anthracycline bevattende chemotherapie wordt nooit simultaan met radiotherapie toegediend.

 • Sy

  ste

  ma

  tisc

  he

  be

  ha

  nd

  eli

  ng

  25

  Beleidsoptie voor de systemische adjuverende therapie:

  In de borstkliniek AZ Monica wordt een St Gallen aanpak met modulering naar het intermediair risicoprofiel voorgesteld.

  Tabel: Bepaling voor verschillende modaliteiten

  Modaliteit Indicatie Commentaar

  Endocriene therapie Bij positieve ER kleuring. ER negatief en PR positief is vermoedelijk een kleuringsartefact.

  HER2 gerichte behandeling ASCO/CAP HER2 positief [>30% intense en complete kleuring (IHC), FISH ratio >2.2+ of polysomie : > 6x]a

  Combinatie van hormonale behandeling met HER2-gerichte therapie is logisch maar niet bewezen.

  Chemotherapy

  In HER2-positieve ziekte (met een HER2 gerichte behandeling)

  Studies bewijzen het nut adjuverend herceptine enkel aan wanneer het samen wordt gegeven met chemotherapie

  In triple-negative disease Meeste patinten, Hoog risico

  In ER-positieve, HER2-negatieve ziekte (naast hormonale behandeling

  Variabel : afhankelijk van risico Zie Tabel 2

  a Patienten met tumoren van

 • Sy

  ste

  ma

  tisc

  he

  be

  ha

  nd

  eli

  ng

  26

  Tabel: Chemo/-endocriene therapie bij patinten met ER-positieve, HER2-negatieve ziekte

  indicates for

  chemo-endocriene therapie

  Factoren die niet

  nuttig zijn in de beslissing

  Indicaties voor alleen

  endocriene therapie

  Clinicopathologische gegevens

  ER en PR Lage ER en PR kleuring Sterke ER en PR kleuring

  Histologische graad Graad 3 Graad 2 Graad1

  Proliferation Hoog a Intermediair Laag a

  Klieren Klier positief (> 4 of meer) Klier positief (1-3) Klier negatief

  PVI Aanwezigheid van lymphovasculaire permeatie

  Afwezigheid van lymphovasculaire permeatie

  pT >5 cm 2.15 cm 2 cm

  Voorkeur van de patint Gebruik van alle mogelijke behandelingen

  Voorkomen van chemotherapie gerelateerde neveneffecten

  Multigenetische profilering Oncotype DX

  Hoge score Intermediare score Lage score

  a Conventionele methoden voor het bepalen van de proliferatieve index houden in : Ki67-index (vb. laag, 15%; intermediair, 16%30%; hoog, >30%) en

  de beschrijving van de mitotische figuren :MAI.

 • Sy

  ste

  ma

  tisc

  he

  be

  ha

  nd

  eli

  ng

  27

  Tabel: Tijdschema

  Tijdschema radio/chemotherapie postoperatief:

  zowel na tumorectomie als na mastectomie: eerst chemotherapie, optimaal gedoseerd, daarna radiotherapie

  Tijdschema hormono/radiotherapie:

  hormonale therapie mag gegeven worden tijdens de radiotherapie

  Tijdschema chemo/hormonotherapie:

  eerst chemotherapie, gevolgd door hormonale therapie

  Menopauze:

  vanaf 1 jaar na laatste maandstonden of na bilaterale ovarictomie

  Controle LH, FSH en oestradiol is aan te bevelen.

  na het stoppen van de pil, menopauzaal vanaf 56 j. (jonger dan 55 j., menopauzale status te bepalen op basis van LH, FSH en oestradiol)

  LHRH agonist (gosereline, (Zoladex ))

  overwegen bij hormoongevoelige patinten die nog menstrueren na adjuvante chemotherapie.

  Gedurende minimaal 2jr tot max 5jr.

  overwegen bij persisterend hoge oestradiolwaarden tijdens tamoxifengebruik

  Ovarile suppressie door LHRH agonist: na 5 jaar zou de behandeling veilig gestopt kunnen worden. De duur van de behandeling is eventueel te bespreken met patinte in geval van kinderwens.

  Premenopauzale status bij diagnose (biochemisch of < 50 jaar)

  a. ER-, PR-, Her2- : Triple negatieve status

  LN negatief 3x CEF 100 + 3x Txt 100

  LN positief 3x CEF 100 + 3x Txt 100

  b. Her-2 + : ongeacht ER/PR status

  LN negatief T1b 6 x CEF 100 (overweeg H/1jr na MOC)

  Ln negatief T1c 6 x CEF H (5 jaar Tam indien ER/PR: +)

  Graad III/ Ki67>14% of LN 3x CEF -3x Txt/H gevolgd door H/tam (indien ER/PR : +)

  Overweeg AI na 2jaar : switch, zeker bij ER+/PR

  c. Her2-, ER+ en / of PR +

  Ln negatief T1b/c, Ki67

 • Sy

  ste

  ma

  tisc

  he

  be

  ha

  nd

  eli

  ng

  28

  Ln negatief Tx Ki67>14%, hoge MAI, Gr III

  3x CEF + 3x Txt + let/5jr

  Ln positief Tx 3x CEF + 3x Txt + let/5jr of Tam/5jr gevolgd door let/3jr (te bespreken op MOC : rekening houdend met continuum van risicofactoren +/- LHRH zo nodig)

  PS: Bij de optie om extended inhibitie van het aromatase-enzym in te stellen bij dames die initieel niet of

  althans niet duidelijk menopauzaal waren. Vergewissing hiervan door repetitieve endocriene bepaling.

  Bij twijfel tijdelijk gebruik van LH-RH agonist

  In deze indicatie is enkel Letrozole terugbetaald voor de duur van 3 jaar.

  Postmenopauzale status bij diagnose (biochemisch of > 55 jaar)

  a. ER-, PR-, Her2 - : Triple negatieve status

  Ln negatief T1c,T2

  Ln positief 70jr Te bespreken op MOC

  b. Her+, ER-, PR-

  Ln negatief T1b 70jr Te bespreken op MOC

  Ln negatief T1c en meer

  70jr Te bespreken op MOC

  Ln positief

  70jr Te bespreken op MOC

  c. Her2-, ER+ en / of PR +

  Ln negatief T1, Ki6714%, Her2+ of T2

 • Ra

  dio

  the

  rap

  ie

  29

  5 Radiotherapie

  5.1 thoraxwandbestraling

  Bij patinten met verhoogd risico voor lokaal herval. In zijn algemeenheid mag worden gesteld dat

  radiotherapie lokaal herval vermindert en een effect heeft op overleving.

  Behalve bij huidinvasie moet de huid niet worden blootgesteld aan 100% van de gespecifieerde

  tumordosis. De uitgebreidheid van het bestralingsveld is afhankelijk van de tumor spilling. In die

  gevallen dient men zorg te dragen om ook drain trajecten en littekens in te sluiten in het veld.

  Het litteken en eventuele gemobiliseerde flappen moeten in het doelvolume worden gencludeerd

  met als grenzen het oorspronkelijke borstvolume. Dit betekent meestal een veld dat reikt van de

  ondergrens van de clavicula tot inframammaire plooi in craniocaudale richting, en van de

  midaxillaire lijn, tot de middellijn in lateromediale richting. De diepte van het doelvolume wordt

  gedefinieerd door voorzijde van het ribbenrooster en de meest oppervlakkige grens is 5 mm onder

  de huid, tenzij de huid een bijzonder risico betekent.

  Indicatie:

  na mastectomie vanaf klinische T3 letsels (groter dan 5 cm);

  na mastectomie vanaf pT2 (Bij kleinere T2 letsels, met verder laag risico, kan RT achterwege worden

  gelaten);

  indien okselklieren positief;

  indien multifocaal, zeker indien aanzienlijke foci voor invasiviteit;

  indien multicentrisch;

  indien huidinvasie, tepelinvasie, zenuwinvasie;

  indien positieve posterieure sectievlakken.

  Dosis:

  Patinten jonger dan 60 jaar en /of tevens bestraling klierstreken:

  50 Gy: 25 x 2 Gy

  Patinten vanaf 60 jaar en enkel thoraxwand bestraling:

  40 Gy: 15 x 2,67 Gy

  Techniek:

  uni isocentrische 3D techniek, met field- in field;

  intekening van doelvolumes en risico organen volgens RTOG atlas, verwerkt in aparte procedure.

  5.2 okselbestraling

  Indicatiestelling is afhankelijk van de klinische en pathologische gegevens, en van de heelkundige

  technieken.

  Indicatie:

  Individueel te bespreken:

  een sentinel knoop procedure met aangetaste schildwachtklier niet gevolgd door een axillair

  evidement;

  onvoldoende chirurgie;

  N3;

  axilla level III wordt bestraald bij >= 4N (breed MSP).

 • Ra

  dio

  the

  rap

  ie

  30

  Techniek:

  uni isocentrische 3D techniek, met field- in field;

  intekening van doelvolumes en risico organen volgens RTOG atlas, verwerkt in aparte procedure.

  5.3 mammaria interna en mediaan subclavia bestraling

  De mammaria interna knopen liggen juxta-sternaal in de intercostale ruimte vlak voor de pleura. Het

  doelvolume van de bestraling zijn de homolaterale,parasternale en mediaan subclaviaklierketen.

  De incidentie van MI knoopaantasting houdt rechtstreeks verband met de ligging, aanwezigheid van

  okselknoopmetastasen en de grootte van de tumor. Of bestraling van deze keten een invloed heeft op de

  (ziektevrije) overleving is onduidelijk cfr. EORTC trial.

  Bij knoop-positieve patinten is de kans dat de MI knopen aangetast zijn veel groter bij centromediane

  tumoren.

  Indicatie:

  indien positieve okselklieren;

  indien sentinelklier tekent t.h.v mammaria interna keten;

  geen MSP als enkel micrometastase, >= 60 jaar en lateraal gelegen tumor.

  Dosis:

  45 Gy: 25 x 1,8 Gy

  Techniek:

  uni isocentrische 3D techniek, met field- in field;

  intekening van doelvolumes en risico organen volgens RTOG atlas, verwerkt in aparte procedure.

  5.4 borstbestraling

  De bestraling van de borst is onderdeel van elke borstconserverende behandeling en wordt ook toegepast

  bij deze patinten die niet in aanmerking komen voor heelkunde. Hoewel het doelvolume in wezen niet

  zozeer verschillend is zijn er toch enkele verschillen. Ten eerste, de huid is geen deel van de bestraling na

  borstsparende therapie, terwijl ze dat net wel is bij LAD (lokaal gevorderd borstcarcinoom) met

  huidinfiltratie, satellietnodules en inflammatoire ziekte. Bij borstsparende therapie wordt energie van 6

  MeV aanbevolen om zo een afdoende dosis te bereiken vanaf 5 mm onder de huid.

  Doelvolume:

  De volledige borstklier. De huid is eveneens doelvolume wanneer het gaat om een mastitis carcinomatosa

  of om een Morbus Paget.

  Indicatie:

  borstsparende chirurgie;

  inoperabele borsttumoren om hyginische redenen;

  na chemotherapie voor een mastitis carcinomatosa.

 • Ra

  dio

  the

  rap

  ie

  31

  Dosis:

  Patinten jonger dan 60 jaar en /of tevens bestraling klierstreken:

  50 Gy: 25 x 2 Gy

  Patinten vanaf 60 jaar en enkel borstbestraling:

  40 Gy: 15 x 2,67 Gy

  Hyginische borstbestraling:

  5 tot maximaal 11 x 4 Gy (fractionatie afhankelijk van ziektespreiding elders in lichaam).

  Techniek:

  uni isocentrische 3D techniek, met field- in field;

  intekening van doelvolumes en risico organen volgens RTOG atlas, verwerkt in aparte procedure.

  5.5 boostbestraling

  Doelvolume:

  Het doelvolume wordt bepaald uitgaande van de oorspronkelijke beeldvorming, de pathologie van de

  tumor en de bereikte vrije marges. Een boost bestraling kan gebeuren met n van verschillende

  technieken: brachytherapie (iridium), electronen (eventueel intra operatief) of fotonen.

  1. Externe boost:

  De fotonen kunnen aanleiding geven tot onnodige blootstelling van een groot deel van normale borst en

  long en hartweefsel. Electronen kunnen verantwoordelijk zijn voor belangrijke vroege en late huidreacties.

  Hoog-energetische electronen (> 9 MeV) gebruikt bij diepliggende tumoren kunnen de huidoppervlakte

  blootstellen aan 90 tot 100% van doeldosis.

  Dosis:

  5 x 2,6 Gy met electronen t.h.v. tumorbed;

  5 x 2 Gy met fotonen t.h.v. gehele borst bij mastitis carcinomatosa.

  2. Interne boost:

  Deze heeft als voordeel dat een hogere boost dosis wordt geleverd door een kleiner doelvolume bloot te

  stellen. Boost d.m.v. curietherapie (15 Gy) (1 of 2 lagen +/- 5 tot 9 naalden).

  Indien contra-indicatie voor curietherapie (narcose of indien tumorbed niet implanteerbaar is) wordt een

  externe boost toegepast.

  Dosis:

  15 Gy dmv. PDR brachytherapie

  3. Geen boost:

  bij patinten ouder dan 75 jaar, T1, graad I of II en ER+, PR+.

 • Pla

  stis

  che

  ch

  iru

  rgie

  32

  6 Plastische chirurgie

  6.1 Borstreconstructie na mastectomie

  Contra indicaties:

  Comorbiditeit waardoor een langere narcose niet mogelijk is;

  slechte prognose;

  radiotherapie (in geval van radiotherapie).

  Evidence over borstreconstructie:

  heeft geen invloed op detectie recidief, ziektevrij interval of overleving;

  heeft een positieve invloed op levenskwaliteit;

  indien primair : heeft geen invloed op tijdstip start adjuvante radiotherapie of chemotherapie.

  Tijdstip:

  Primair : in dit geval is een huidsparende mastectomie mogelijk

  Voordelen:

  1. Slechts 1 ingreep

  2. Beter esthetisch resultaat

  Nadelen:

  1. Weinig beslissingstijd voor patint

  2. Extra operatietijd niet steeds beschikbaar

  Secundair : ten vroegste 6 maanden na chirurgie of beindigen radiotherapie

  Types reconstructie :

  Implantaat reconstructie :

  Types na tissue expander

  met definitieve expander prothese

  gecombineerd met myocutane latissimus dorsi flap

  Voordelen Korte narcose

  Technisch eenvoudiger

  Nadelen Minder esthetisch en functioneel resultaat

  Minder goede symmetrie, waardoor meer kans op contralaterale symmetrisatie procedure

  Risico op wondproblemen ( bij radiotherapie)

  Risico op kapselcontractuur ( bij radiotherapie)

  Risico op implantaatruptuur

  Risico op implantaatmalpositie

  Autologe reconstructie

  Types gesteelde flappen (o.a. TRAM)

  vrije flappen met spier (o.a. vrije TRAM, TUG)

  vrije flappen zonder spier (o.a. DIEP, SGAP)

  Voordelen geen implantaat gebonden problemen, cfr supra

  beter esthetisch en functioneel resultaat

  evolueert mee met lichaamsgewicht

 • Pla

  stis

  che

  ch

  iru

  rgie

  33

  Nadelen Lange narcose

  Tweede litteken ter hoogte van donorsite

  Risico op flapfalen

  Technisch moeilijker

  Infrastructuur noodzakelijk

  Praktische richtlijnen :

  Elke patinte die een mastectomie dient te ondergaan wordt genformeerd over de mogelijkheden

  van borstreconstructie.

  Elke patinte die informeert naar borstreconstructie wordt hiervoor doorverwezen naar de plastisch

  chirurg verbonden aan de borstkliniek.

  6.2 Partile borstreconstructie na tumorectomie

  Contra-indicaties:

  risico op positieve snederanden;

  T4 tumoren;

  multicentrische tumoren;

  inflammatoire tumoren;

  Indicaties:

  tumorectomie van > 20% van borstvolume;

  tumorectomies mediaal en onderpool.

  Rationale:

  misvorming van de borsten na borstsparende behandeling is moeilijk te behandelen;

  laattijdige conversie naar mastectomie wordt moeilijk geaccepteerd door patinten.

  Technieken :

  locoregionale flappen : MLD-flap, TDAP-flap ea;

  mammaplastie technieken : inferior pedicle, Lejour, ea.

  6.3 Aanverwante plastische chirurgie ingrepen

  Littekencorrecties:

  om esthetische redenen;

  om hyginische redenen;

  om applicatie externe prothese te vergemakkelijken;

  om dragen BH te vergemakkelijken.

  Tepel en tepelhofreconstructie:

  vanaf 6 maanden na reconstructie;

  onder lokale verdoving.

  Contralaterale borst:

  na mastectomie : borstverkleining;

  na borstreconstructie : mastopexie, vergroting, verkleining om symmetrie te verbeteren.

  Lipofilling:

  correctie kleine defecten na borstsparende chirurgie of borstreconstructie.

 • Bij

  lag

  en

  Bijlagen

  1. Standaard aanvraagformulier

 • Bij

  lag

  en

  2. Standaard verslaggeving

 • Bij

  lag

  en

 • Bij

  lag

  en

 • Bij

  lag

  en

  3. TNM Classificatie (UICC 7e editie -2009)

  T primary tumour

  Tx Primary tumor cannot be assessed

  T0 No evidence of primary tumor

  Tis Carcinoma in situ:

  Tis (DCIS) ductal carcinoma in situ

  Tis (LCIS) lobular carcinoma in situ

  Tis (Paget) Paget's disease of the nipple with no tumor

  Note: Pagets disease associated with a tumour is classified according to the size of the tumour

  T1 Tumor 2 cm or less in greatest dimension

  T1mic microinvasion 0.1 cm or lessin greatest dimension

  T1a More than 0.1 cm but not more than 0.5 cm or less in greatest dimension

  T1b More than 0.5 cm but not more than 1.0 cm in greatest dimension

  T1c More than 1 cm but not more than 2 cm in greatest dimension

  T2 Tumor more than 2 cm but not more than 5 cm in greatest dimension

  T3 Tumor more than 5 cm in greatest dimension

  T4 Tumor of any size with direct extension to chest wall or skin

  T4a Extension to chest wall

  T4b Edema (including peau d'orange) or ulceration of the skin of breast or satellite skin nodules

  confined to same breast

  T4c Both T4a and T4b

  T4d Inflammatory carcinoma

  Note: chest wall includes ribs, intercostal muscles and serratus anterior muscle but not pectoral

  muscle

 • Bij

  lag

  en

  pT pathological tumour classification

  the pT categories correspond to the T categories

  N regional lymph nodes

  Nx Regional lymph nodes cannot be assessed (e.g. previously removed)

  N0 No regional lymph node metastasis

  N1 Metastasis in movable ipsilateral axillary lymph node(s) level I,,II

  N2

  N2a

  N2b

  Metastasis in fixed ipsilateral axillary lymph node(s) or in clinically apparent (=detected by

  clinical examination or by imaging studies excluding lymphoscintigraphy) ipsilateral internal

  mammary lymph node(s) in the absence of clinically evident axillary lymph node(s)

  - metastasis in axillary lymph node(s) fixed to one another or to other structures - only in clinically apparent internal mammary lymph node(s) and in the absence of clinically

  evident axillary lymph node(s)

  N3

  N3a

  N3b

  N3c

  Metastasis in ipsilateral infraclavicular lymph node(s) with or without axillary lymph node

  involvement; or in clinically apparent ipsilateral internal mammary lymph node(s) in the

  presence of clinically evident axillary lymph node metastasis; or metastasis in ipsilateral

  supraclavicular lymph node(s) with or without axillary or internal mammary lymph node

  involvement

  - metastasis in infraclavicular lymph node(s) - metastasis in internal mammary and axillary lymph node(s) - metastasis in supraclavicular lymph node(s)

  pN pathological lymph nodes

  The pathological classification requires the resection and examination of at least 6 or more low

  axillary lymph nodes of level I. If the lymph nodes are negative, but the number ordinarily

 • Bij

  lag

  en

  examined is not met, classify as pN0.

  Examination of one or more sentinel lymph nodes may be used for pathological classification. If

  classification is based solely on sentinel node biopsy without subsequent axillary lymph node

  dissection it should be designated (sn) for sentinel node, e.g. pN1 (sn)

  pNx Regional lymph nodes cannot be assessed (e.g. previously removed, not removed for

  pathologic study)

  pN0 No regional lymph node metastasis

  PN1mi

  pN1

  pN1a

  pN1b

  pN1c

  Micrometastasis (larger than 0.2 mm, but none larger than 2 mm in greatest dimension)

  Metastasis in 1-3 ipsilateral axillary lymph node(s), and/or in ipsilateral internal mammary

  nodes with microscopic metastasis detected by sentinal lymph node dissection but not

  clinically apparent

  Metastasis in 1-3 axillary lymph node(s), including at least one larger than 2 mm in greatest

  dimension

  Internal mammary lymph nodes with microscopic metastasis detected by sentinel lymph node

  dissection but not clinically apparent

  Metastasis in 1-3 axillary lymph nodes and internal mammary lymph nodes with microscopic

  metastasis detected by sentinel lymph node dissection but not clinically apparent

  pN2

  pN2a

  pN2b

  Metastasis in 4-9 ipsilateral axillary lymph nodes, or in clinically apparent ipsilateral internal

  mammary lymph node(s) in the absence of axillary lymph node metastasis

  Metastasis in 4-9 axillary lymph nodes, including alt least one that is larger than 2 mm

  Metastasis in clinically apparent internal mammary lymph node(s) in the absence of axillary

  lymph node metastasis

  pN3

  pN3a

  pN3b

  pN3c

  Metastasis in 10 or more ipsilateral axillary lymph node(s); or in ipsilateral infraclavicular lymph

  nodes; or in clinically apparent ipsilateral internal mammary lymph nodes in the presence of

  one or more positive axillary lymph nodes; or in more than 3 axillary lymph nodes with

  clinically negative, microscopic metastasis in internal mammary lymph nodes; or in ipsilateral

  supraclavicular lymph nodes

  Metastasis in 10 or more axillary lymph node(s) (at least one larger than 2 mm) or metastasis

  in infraclavicular lymph nodes

  Metastasis in clinically apparent internal mammary lymph node(s); or metastasis in more than

  3 axillary lymph nodes and in internal mammary lymph nodes with microscopic metastasis

  detected by sentinel lymph node dissection but not clinically apparent

  Metastasis in supraclavicular lymph node(s)

  M distant metastasis

  Mx Presence of distant metastasis cannot be assessed

  M0 No distant metastasis

 • Bij

  lag

  en

  M1 Distant metastasis (includes metastasis to ipsilateral supraclavicular lymph node(s)

  pM pathological metastasis

  the pM categories correspond to the M categories

  Stage grouping:

  Stage 0 Tis N0 M0

  bron: TNM Interactive UICC/Wiley-Liss/MedAscend, Dr. L.H.

  Sobin

  Stage I T1 N0 M0

  Stage IIA T0

  T1

  T2

  N1

  N1

  N0

  M0

  M0

  M0

  Stage IIB T2

  T3

  N1

  N0

  M0

  M0

  Stage IIIA T0

  T1

  T2

  T3

  N2

  N2

  N2

  N1, N2

  M0

  M0

  M0

  M0

  Stage IIIB T4 N0 N1 N2 M0

  Stage IIIC Any T N3 M0

  Stage IV any T any N M1

  note: T1 includes Tmic

  4. Prognostische factoren

  Gradering van invasieve borsttumoren ( Ellis - Elston methode)

  Tubulus formatie

  Kernpleiomorfisme

  Mitotic count

  >75% van de tumor

  1 minimale variatie in vorm en

  grootte

  1 0-7 mitosen/10 hpf

  1

  10 - 75%

  2 matige variatie vorm/grootte

  2 >15 mitosen/10 hpf 2

  15 mitosen/10 hpf 3

 • Bij

  lag

  en

  Gecombineerde histologische graad

  Graad I = goed

  gedifferentieerd

  3 - 5

  Graad II = matig

  gedifferentieerd

  6 - 7

  Graad III = slecht

  gedifferentieerd

  8 - 9

  Gradering van DCIS

  Nucleaire graad : volgens ECWGBSP (European Commission Working Group of Breast Screening Pathology)

  Graad 1 (lage graad)

  Graad 2 (intermediaire graad)

  Graad 3 (hoge graad)

  Cytologische graad: volgens Silverstein :

  Lage graad zonder necrose

  Lage graad met necrose

  Hoge graad zonder necrose

  Tumor Size

  Invasieve carcinomen :

  enkelvoudige tumor multipele synchrone ipsilaterale tumoren (multifocaal-multicentrisch)

  satellietnodus : < 5 mm afstand

  DCIS

  Invasief carcinoom + DCIS : WTM Whole tumor measurement als DCIS > 1 mm voorbij invasieve

  component reikt WTM.

 • Bij

  lag

  en

  Mitotic count - MAI

  Mitotic Activity Index: aantal mitosen x 400 in gebied 1,6 mm , aan periferie tumor

  Conversieschaal veldgrootte-mitotic count

  Aantal mitosen

  Veldgrootte in mm Score 1 Score 2 Score 3

  0,4 up to 4 5 to 8 9 or more

  0,41 up to 4 5 to 9 10 or more

  0,42 up to 4 5 to 9 10 or more

  0,43 up to 4 5 to 10 11 or more

  0,44 up to 5 6 to 10 11 or more

  0,45 up to 5 6 to 11 12 or more

  0,46 up to 5 6 to 11 12 or more

  0,47 up to 5 6 to 12 13 or more

  0,48 up to 6 7 to 12 13 or more

  0,49 up to 6 7 to 13 14 or more

  0,5 up to 6 7 to 13 14 or more

  0,51 up to 6 7 to 14 15 or more

  0,52 up to 7 8 to 14 15 or more

  0,53 up to 7 8 to 15 16 or more

  0,54 up to 7 8 to 16 17 or more

  0,55 up to 8 9 to 16 17 or more

  0,56 up to 8 9 to 17 18 or more

  0,57 up to 8 9 to 17 18 or more

  0,58 up to 9 10 to 18 19 or more

  0,59 up to 9 10 to 19 20 or more

  0,6 up to 9 10 to 19 20 or more

  0,61 up to 9 10 to 20 21 or more

  0,62 up to 10 11 to 21 22 or more

  0,63 up to 10 11 to 21 22 or more

  0,64 up to 11 12 to 22 23 or more

  0,65 up to 11 12 to 23 24 or more

  0,66 up to 11 12 to 24 25 or more

  0,67 up to 12 13 to 25 26 or more

  0,68 up to 12 13 to 25 26 or more

  0,69 up to 12 13 to 26 27 or more

  0,7 up to 13 14 to 27 28 or more

  Van Nuys Prognostic Index (VNPI) voor DCIS

  VPNI gecorreleerd naar leeftijd:

  Score 1 2 3

  Grootte letsel < 15 16 - 40 > 41

  Resectiemarge 10 1 - 9 < 1

  Pathologische classificatie G1 -LG zonder necrose G2-LG met necrose G3-HG necrose

  Leeftijd > 60 40 60 < 40

 • Bij

  lag

  en

  VNPI = score cytologische graad + score resectiemarge + score afmetingen + score leefijd:

  VNPI = 4 - 6: gering risico voor lokaal recidief

  VNPI = 7 - 9: matig risico voor lokaal recidief

  VNPI = 10 - 12: hoog risico voor lokaal recidief

  Evaluatie van respons op NAT in tumor en lymfeklieren

  Tabel 6. Evaluatie van respons NAT in tumor en lymfeklieren vlg. Pinder

  Tumorrespons

  1. Volledige pathologische respons :

  i. geen residueel invasief carcinoom

  ii. residueel in situ carcinoom - geen residueel invasief carcinoom

  2.Partile respons :

  i. minimaal residueel invasief carcinoom/vrijwel totale regressie , < 10 % residueel invasief

  carcinoom

  ii.zichtbaar effect van therapie, 10-50% residueel invasief carcinoom

  iii. beperkt zichtbaar effect van therapie , > 50 % residuele tumorcellulariteit i.v.g.l.m.

  pretreatment biopt

  ii. en iii. zijn subjectief als geen vergelijk met pretreatment biopt mogelijk is

  3.Geen zichtbaat effect van respons

  Nodale respons

  1. Geen metastasen en geen veranderingen in de lymfeklieren

  2. Geen lymfekliermetastasen maar kenmerken van respons/down-staging, bvb. nodale fibrose

  3. Lymfekliermetastasen met kenmerken van respons, bvb. nodale fibrose

  4. Lymfekliermetastasen zonder kenmerken van respons

  n.b. : igv. verschillende graden van respons, ernstigste graad weerhouden

  5. Sentinel node techniek

  gemiddeld 2 sentinels;

  aantal lymfeklieren blauwe verkleuring;

  lymfeklier meten in 3 dimensies;

  volledig lamelleren dwars op lengteas (slices 0,2 tot 0,3 cm dik);

  macroscopische aantasting;

  afdrukpreparaat voor cytologisch onderzoek;

  alle slices in vriescoupe;

  als grote lymfeklier : 1 slice/coupe (minimaal weefselverlies);

  antwoord cytologie/vriescoupe: negatief cfr. def. onderzoek

  micrometastase

  macrometastase

  alle slices in paraffine ingebed en onderzocht d.m.v. H&E-kleuring.;

  indien tumorvrij op H&E altijd bijkomende immunohistochemische kleuringen (cytokeratine 8 en/of

  AE1 /AE3);

  indien ook IHC negatief definitief beschouwd als tumorvrij.

 • Bij

  lag

  en

  6. Hormoonreceptoren

  ER en PR :

  Immuunhistochemie op paraffinecoupes d.m.v. indirecte immunoperoxidase techniek

  ER : monoclonal Mouse Anti-human Estrogen receptor , Clone 1 D5 DAKO

  PR : monoclonal Mouse Anti-human Progesteron receptor, Clone PgR 636 DAKO

  Steeds gekende externe en bij voorkeur ook interne controles (niet tumoraal epitheel)

  Scoringssysteem

  ALLRED scoresysteem (QUICK-score) :

  % immuunreactieve kernen + intensiteitsscore

  Proportiescore Intensiteitsscore

  0 : geen aankleuring 0 : geen aankleuring

  1 : 1% nucleaire aankleuring 1 : zwakke aankleuring

  2 : 1 - 10 % nucleaire aankleuring 2 : matige aankleuring

  3 : 11 33 % nucleaire aankleuring 3 : sterke aankleuring

  4 : 34 66 % nucleaire aankleuring

  5 : 67 100 % nucleaire aankleuring

  Maximum score 8/8

  ER/PR positief vanaf score 2

  7. Neu-receptorscore HER 2 Neu

  Immuunhistochemie op paraffinecoupes d.m.v. indirecte immunoperoxidase techniek

  c-erbB 2 polyclonaal Rabbit anti human c-erbB 2 oncoprotene DAKO

  Kwaliteitscontrole: deelname NORDIQC Immunohistochemical Quality Control

  CAP-ASCO- criteria

  Score 0 : geen aankleuring in invasieve tumorcellen (negatief)

  Score 1+ : zwakke, onvolledige membraankleuring in eender welk aantal invasieve tumorcellen, of zwakke

  volledige membraankleuring < 10 % invasieve tumorcellen (negatief)

  Score 2+ : niet uniforme of zwakke maar volledige (circumferentile) membraankleuring > 10 % invasieve

  tumorcellen of intense volledige membraankleuring < 30 % invasieve tumorcellen ( equivocal zwak of

  focaal positief)

  Score 3+ : sterke en volledige membraankleuring > 30 % invasieve tumorcellen (positief)

  Opgelet :

  Steeds gebruik gekende externe controles 0-1-2-3 (FISH bevestigd)

  artefacten : randeffect crush effect punctiecylinders

  zwakke aankleuring : zichtbaar x 40 objectief

  sterke aankleuring : zichtbaar x 4 x 10 objectief

 • Bij

  lag

  en

  8. FISH HER 2

  Opgelet :

  FISH bij voorkeur niet op punctiecylinders tenzij neoadjuuvante therapie.

  9. Definities criteria

  Tumor:

  Multipele synchrone ipsilaterale tumoren :

  te verkiezen boven multifocaal multicentrisch moeten niet per se in verschillende kwadranten liggen

  2 of meer tumoren > 5 mm afstand van elkaar

  satellietnodus : tumorhaardje uitloper < 5 mm afstand

  multifocaal (< 4cm) multicentrisch (> 4 cm)

  TNM classificatie op grootste tumor

  Bilaterale tumoren aparte TNM-classificatie

  FFPE tumour sample Quality controlled IHC

  IHC 0 or 1+

  Negative HER2 test

  IHC 2+ or 3+

  FISH

  Dual colour FISH

  HER2/CEP17 >2,2 Positive HER2 test

  Trastuzumab

  HER2/CEP17 1,8 2,2

  equivocal HER2 test: repeat FISH and IHC

  HER2/CEP17 2,0 Trastuzumab

  HER2/CEP17 < 2,0 AND

  validated IHC 3+: trastuzumab

  HER2/CEP17 < 1,8 negative HER2 test: no

  trastuzumab Non informative

 • Bij

  lag

  en

  Micro-invasie:

  term enkel gebruikt igv. begeleidend in situ carcinoom

  1 of meerdere invasieve foci < 1 mm

  geen enkele invasieve focus > 1 mm

  1 micro-invasieve focus : afmeting in m

  multipele micro-invasieve foci : aantal foci kwantifiren en range afmetingen vermelden min.

  max.

  meerdere foci micro-invasie : enkele grootste focus telt voor classificatie, niet som van foci.

  histologische type vermelden.

  Lymfeklieren:

  Macrometastase : tumor deposit > 2 mm

  Micrometastase : tumor deposit > 0,2 mm < 2 mm

  meerdere micrometastasen die niet onderling conflueren : enkel grootste bepaalt N

  stadium

  ITC : isolated tumor cells

  kleine celclusters, < 0,2 mm

  of

  niet-confluente celclusters < 200 cellen in 1 lymfeklierdoorsnede

  of

  bijna confluente celclusters < 200 cellen in 1 lymfeklierdoorsnede

  meerdere ITC clusters : niet optellen : enkel grootste meten

  Opmerkingen :

  ITC pN0 (i+) detectie ITC op H/E en/of IHC

  pN0 (i-) geen detectie ITC op H/E en IHC

  Suffux (i +) werd in vorige editie IUCC gebruikt om te benadrukken dat ITC na IHC gedetecteerd werden.

  Suffix (sn) toevoegen als pN stadium enkel gebaseerd is op SN-biopsie.

  Suffix (sn) weglaten als > 6 lymfeklieren in sentinelprelevatie aanwezig zijn

  Lymph node count : lymfeklieren met minstens micrometastasen tellen mee in count totaal

  aangetaste klieren

  lymfeklieren met ITC tellen niet mee in count totaal aangetaste klieren voor

  bepaling N stadium, moeten wel extra vermeld worden als additional ITC

  involved nodes.

  yN : lymfekliermetastase < 0,2 mm (ITC) na NAT : ypN0(+)