Click here to load reader

Hammerfest pašvaldība

  • View
    70

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hammerfest pašvaldība. Arktiskais kultūras centrs 2012.gada 11. j ūnijā Geir Nesse, Kultūras un sabiedrisko lietu departaments. Hammerfest. Iedzīvotāji 9.934 iedzīvotāji Platība 847 km 2 ( 3 salas) Re ģionālais centrs - PowerPoint PPT Presentation

Text of Hammerfest pašvaldība

Hammerfest kommune

Hammerfest pavaldbaArktiskais kultras centrs 2012.gada 11. jnij Geir Nesse, Kultras un sabiedrisko lietu departaments

33Hammerfesta atrodas 70 grdus uz ziemeiem. Attlums ldz Ziemepolam aptuveni tds pats k ldz Berlnei. HammerfestIedzvotji9.934 iedzvotji Platba847 km2 (3 salas) Reionlais centrsKomunikcijas, tirdzniecba un pakalpojumi, slimnca, zivsaimniecba, izgltba, naftas un gzes rpniecba BiznessNafta, zvejniecba, zivsaimniecba, publiskie un privtie pakalpojumi

4Hammerfesta ir komunikciju un sakaru centrs ar lidostu, kuu satiksmi ik dienu, autobusa marrutiem uz blakus esoajm pavaldbm. Vietj slimnca ir viena no divm Finnmarkas reion. Otra atrodas Kirkenes, Finnmarkas austrumu da. Slimnca ir otrais lielkais darba devjs Hammerfest.

We also have educational institutions at most levels, from elementary school to high schools, college of nursing and EnergyCampus North.

VstureVeck pilsta Norvijas ziemeos Dibinta 1789.gada 17.jlij Tirdzniecba un zivsaimniecba tradicionli bijuas svargas nozares 5Together with Vard is Hammerfest the oldest town in Northern Norway, established July 17 1789.

Trade and fisheries have always been the most important business sectors for Hammerfest.Pomor trade were important for the town untill around 1920. Russian traders came to Hammerfest with flour and other merchandises, and traded it with fish from Hammerfest.

Hammerfest pavaldbas struktra 913 personas 2011.gad (100 %)917 personas 2010.gad 3 administratvie lmei Brni un jauniei Kultra un sabiedrba Veselba un veselbas aprpe Hammerfest pavaldbas organizcija 10 % darbu kavjumi slimbas dKopjie ienkumi aptuveni 112 miljoni eiro Kopjs izmaksas aptuveni 109 miljoni eiro 52 % no nodokiem 19 % no pauma nodoka Kopj aizmumu summa 225 miljoni eiro

Hammerfest LNG

2002.gada 7.marts Parlaments pieem Snhvit gzes krtuves bvniecbas un attstbas plnus

Piedzvojums skas

Skums 2007.gada ruden

Dabas gze aptuveni 193 miljardi m3Plnotie ienkumi 400 miljardi NOK (2007-2030)

99Gzes resursi tika atklti 1980tajos gados. No atklanas ldz bvniecbai pagja 20 gadi. Bvniecba uzsks 2002.gada vasar. Tas bija lielkais industrilais attstbas projekts Ziemenorvij. Izmaksas aptuveni 60 miljardi NOK. Darbbu uzska 2007.gada ruden. Snhvit gzes krtuve 58 miljardi NOK, aptuveni 7,6 miljardi eiro Ienkumi ap 20 miljoniem eiro no paumu nodoka Pirm LNG raoanas iekrta Eirop; atrodas vistlk ziemeos pasaules mrog 143 km gar kabelis uz Melkyas salu CO2 akumulana atbilst 280 000 automanm gad Pirm lielk bvniecba Norvijas kontinentlaj elf bez jebkdu iekrtu uzstdanas virszem Snhvit gzes krtuve (2) Tehniski ekonomisk izpte iespjamai paplainanai Tehnisko risinjumu izpte vai paplainans ir ekonomiski izdevga Lmumi par investcijm jpieem ldz 2013.g. Raoana sksies 2018.gad Jauna rpnca ievrojamas investcijas Raoanas patrinana Aktivizt jaunu gzes resursu meklanu Palielint ienkumus no pauma nodoka Naftas platforma Golits

Naftas platforma GolitsInvestcijas 28,6 miljoni NOK Peldo ofora platforma apstrdei, pagaidu uzglabanai un eksportanai Potencils jauniem savienojumiem 8 veidnes (Aker Subsea)Naftas platforma GolitsReionlais birojs Hammerfest. Izveidotas dadas atbalsta funkcijas. 150 200 jaunas darba vietas/amati Preu un pakalpojumu publiskais iepirkums, vietj & reionl lmen par vismaz 300 miljoniem NOK gad Netiei palielins nodarbintba Darbinieku piesaistana vietj un reionl mrogIedzvotju skaita lkne

1/7 2011 9934Brni un jauniei galvenais pieturas punkts Skolu renovana Dienas aprpes vietas katram brnamJaunieu centrsBootleg

16Esam atjaunojui skolas par 500 miljoniem kronu. Katram brnam no 1 ldz 6 gadu vecumam garantta vieta dienas centr.

Piekrastes parks

1717One of many proposals for how the old findus area should look. Arctic Culture Center, as a monument, has given the area a new characterThe rest of the area is planned used for hotel, businesses, parking, apartments, offices and a promenade

Socil attstba Mjoku bvniecba Funkcionjos nekustam pauma tirgus Tirdzniecbas attstana Vieni no labkajiem statistikas datiem Norvijas ziemeosPieaug veikalu un tirdzniecbas centru skaits18Snhvit attstbas rezultt pieauga pieprasjums pc mjokiem Hammerfest; aizskums finanu un ekonomiskajam izplaukumam. Tika uzbvtas daudzas jaunas dzvojams kas.

The Snhvit and the optimism that gave have also given a growth for the local traders. An increase in the numbers of shops and new shopping centers have given Hammerfest a very nice statistic in trading per capita.

Nkotne Degviela un enerija vl joprojm bs svargi faktori Hammerfestas attstbai nkotnNozmgas jomas bs ar kultra, trisms, zvejniecba un pakalpojumiNkotn gaidmais iedzvotju skaita pieaugumsMris: 10.500 iedzvotji 2018.gad

19Hammerfesta ir izraudzta par mjvietu Golita naftas platformas administrcijai; loisks naftas ieguves Barenca jr aktivitu centrs. 10.500 iedzvotji 2018. gad ir ambiciozs, bet rels mris. Tas nozm 1% pieaugumu gad. Ms ceram un ticam, ka industrijas attstba kop ar investcijm kultr, brnos un jaunieos izveidos Hammerfestu par vl labku dzvesvietu un iedzvotju skaits turpins augt. Hammerfesta enerijas klasters Vj

420 kV-lnija, Balsfjord -HammerfestPaisums-bgums

Gze

- Gzes iekrtas CO2 management

Minerlu iegana Jauna lidosta - Grtnes

Jauna lidosta - GrtnesTiek veikti laika apstku, vja, redzambas mrjumi Veikto ptjumu kvalittes nodroinanaSadarbba starp Hammerfestas un Kvalsundas pavaldbm Teritorijas prraudzbaUzrda oti labus rezulttus Piekuves nosacjumi - PAN OPSAutomaistrle 94 Skaidi - Hammerfest

Hammerfest centra iebraukanas karte Attstba un paplainans liek maint satiksmes organizciju

Jizpta iebraukanas sistmas ievieana centrlaj Hamerfestas pilstas da Ieguvumi: Samazins satiksmes plsma pilstas centra iels Lielka droba Vides ieguvumi samazints piesrojums un troki Nodrointas nepiecieams autostvvietas Arktiskais kultras centrs

26

Paldies par uzmanbu!

Search related