Hållbar nordisk välfärd

  • View
    33

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hållbar nordisk välfärd. - Ett program för nya välfärdslösningar till människor i Norden. Välfärdssamhällen under press – också i Norden. Demografiska förändringar Globalisering Finanskris N y teknologi Ändrade krav och förväntningar - PowerPoint PPT Presentation

Text of Hållbar nordisk välfärd

Det nordiske samarbejde

Hllbar nordisk vlfrd - Ett program fr nya vlfrdslsningar till mnniskor i Norden

Hllbar nordisk vlfrd ett program fr nya vlfrdslsningar till mnniskor i Norden1Vlfrdssamhllen under press ocks i Norden

Hllbar nordisk vlfrd ett program fr nya vlfrdslsningar till mnniskor i Norden2Demografiska frndringarGlobaliseringFinanskrisNy teknologindrade krav och frvntningar

Hur samarbeta nordiskt fr att vidareutveckla och frnya vlfrden?

2Varfr nordiskt samarbete?

Hllbar nordisk vlfrd ett program fr nya vlfrdslsningar till mnniskor i Norden3Med store ligheder mellem de nordiske lande, er det oplagt at lre af hinandens erfaringer med at indrette os i en verden i forandring - Dagfinn Hybrten, generalsekreterare Nordiska ministerrdet

3Nordiskt fokus p vlfrdVlfrd hgt p den politiska agendan i NordenProgrammet en av Nordiska ministerrdets strsta satsningar 2013-2015Hllbar nordisk vlfrd ett program fr nya vlfrdslsningar till mnniskor i Norden4

Norges ordfrandeskapsprogram: Vlfrdsstaten i ett nordiskt perspektivSveriges ordfrandeskapsprogram: Den nordiska modellen i en ny tid4Vad ska det leda till?

Hllbar nordisk vlfrd ett program fr nya vlfrdslsningar till mnniskor i Norden5Hllbar nordisk vlfrd syftar till att hitta nya, innovativa lsningar fr att frnya de nordiska vlfrdssamfunden fr Nordens 25 miljoner invnare.

Lsningarna ska bidra till kad kvalitet och jmlikhet i utbildning, arbete samt hlsa och omsorg.

Frisen symboliserar det lnga livsfrlopp som vlfrdssamhllet symboliserar och de olika faserna i livet. 5Hllbar nordisk vlfrd insatsomrden:1) Utbildning och arbete fr vlfrd2) Forskning fr vlfrd3) Infrastruktur fr vlfrd

Hllbar nordisk vlfrd ett program fr nya vlfrdslsningar till mnniskor i Norden6

Hllbar nordisk vlfrdHllbar nordisk vlfrd ett program fr nya vlfrdslsningar till mnniskor i Norden7

Finansierar konkreta projektBidrar till ider och inspiration till, samt exempel p, vlfrdslsningarSamlar mnniskor som arbetar med vlfrdsfrgor i de nordiska lnderna och frmjar dialog och lrandeBidrar i samhllsdebatten om utvecklingen av vlfrdenProfilerar nordiskt samarbete och delar nordiska erfarenheter och lsningar

Infrastruktur fr vlfrdVlfrdsteknologi r ett av svaren p vlfrds-utmaningarnaHur arbetar Nordiska ministerdet med vlfrdsteknologi?Vlfrdsteknologi och Hllbar nordisk vlfrdHllbar nordisk vlfrd ett program fr nya vlfrdslsningar till mnniskor i Norden8

eHlsaeScienceHgspecialiserade behandlingar

8norden.org/valfardKontaktpersoner:Siv Lien sili@norden.orgEmelie Barbou des Places emca@norden.org Hllbar nordisk vlfrd ett program fr nya vlfrdslsningar till mnniskor i Norden9