H P e¢â‚¬â€‌pa ket Uvjeti za e-paket (1) Pravo kori¥Œtenja usluge e-paketa imaju Korisnici s kojima je sklopljen

H P e¢â‚¬â€‌pa ket Uvjeti za e-paket (1) Pravo kori¥Œtenja usluge e-paketa imaju Korisnici s kojima je sklopljen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of H P e¢â‚¬â€‌pa ket Uvjeti za e-paket (1) Pravo...

 • sdoncevic Typewritten Text Uvjeti za e-paket (1) Pravo korištenja usluge e-paketa imaju Korisnici s kojima je sklopljen pisani ugovor o preuzimanju i postupanju s navedenim pošiljkama a koji u šestomjesečnom razdoblju korištenja usluge e-paketa ostvaruju količinu od minimalno 200 pošiljaka e-paketa. (2) Vezano uz traženi uvjet količine iz stavka 1. ovog članka mjerodavna je količina koju je Korisnik predao na otpremu. (3) Šestomjesečnim razdobljem korištenja usluge e-paketa smatra se razdoblje od punih šest kalendarskih mjeseci korištenja usluge e-paketa. U slučaju da korištenje usluge e-paketa ne započne prvog dana kalendarskog mjeseca, kao prvi dan šestomjesečnog razdoblja korištenja usluge e-paketa smatrat će se prvi dan prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca. Ako do dana prestanka važenja ugovora preostane manje od šest punih kalendarskih mjeseci korištenja usluge e-paketa, traženi uvjet količine iz stavka 1. ovog članka smanjit će se razmjerno broju preostalih punih kalendarskih mjeseci korištenja usluge e-paketa, a sve do dana prestanka važenja ugovora. (4) Protekom šestomjesečnog razdoblja u kojemu Korisnik nije ostvario prethodno navedeni uvjet količine, Korisnik gubi pravo na korištenje usluge e-paketa u daljnjem razdoblju važenja ugovora. Pravo ponovnog korištenja usluge e-paketa Korisnik stječe protekom tri mjeseca od dana uskraćivanja navedenog prava. (5) Uručenje pošiljke e-paketa podrazumijeva rok D+2 u I. zoni odnosno D+3 u II. zoni, pri čemu "D" označava dan prijema pošiljke.

  sdoncevic Typewritten Text

  sdoncevic Typewritten Text

  sdoncevic Typewritten Text

  sdoncevic Typewritten Text

  sdoncevic Typewritten Text

  sdoncevic Typewritten Text

  sdoncevic Typewritten Text

  sdoncevic Typewritten Text

  sdoncevic Typewritten Text

  sdoncevic Typewritten Text

  sdoncevic Typewritten Text