Click here to load reader

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik ... · Skúmanie premien skupenstva látok. Vypracoval: ... sa spotrebuje na premenu skupenstva • topením sa menia aj

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik ... · Skúmanie premien skupenstva...

 • Topenie a tuhnutie

  Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Kód ITMS projektu: 26110130661 Názov projektu: Kvalitou vzdelávania otvárame brány VŠ

  Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

  Predmet Fyzika

  Ročník, triedy: Sekunda

  Tematický celok: Skúmanie premien skupenstva látok

  Vypracoval: Mgr. Jolana Szanková

  Dátum: december 2014

 • Zopakujme si

  2

 • • Sneh a ľadové cencúle sa pôsobením tepla topia • Voda z roztopeného snehu či ľadových cencúľov

  začne pri určitej teplote tuhne, mení sa na ľad

  3

  Topenie a tuhnutie v prírode

  3

  Voda z roztopeného snehu vytvára cencúle

 • • je premena pevnej látky na kvapalinu • nastáva, ak látka prijíma teplo pri určitej

  teplote, pri teplote topenia • niektoré látky sa topia pri nižších

  teplotách napr. maslo, ľad, parafín. • kovy majú vyššie teploty topenia

  napr. cín, železo, oceľ - tavenie kovov

  4

  Topenie

  4

 • • Teplota topenia tt - je teplota, pri ktorej dochádza k premene pevnej látky na kvapalinu

  • Keď zohrievame teleso z kryštalickej látky, zvyšuje sa jeho teplota a po dosiahnutí teploty topenia tt sa premieňa na kvapalinu s tou istou teplotou.

  5

  Teplota topenia

  5

  Teplota topenia tt : - závisí od druhu látky - a od tlaku

 • • ľad sa začína topiť pri teplote 0 °C pri určitom tlaku • kým sa všetok ľad neroztopí, jeho teplota sa nemení • energia, ktorá sa dodáva ľadu,

  sa spotrebuje na premenu skupenstva • topením sa menia aj polohy častíc,

  z ktorých sa skladajú látky, na túto zmenu je potrebná energia

  6

  Topenie ľadu

  6

  tt (ľadu) = 0 °C pri určitom tlaku

 • 7

  Teploty topenia látok

  7

 • 8

  Graf závislosti teploty od času

  8

  Graf závislosti teploty od času pri topení ľadu

  Na grafe sa topenie kryštalických látok prejavuje vodorovnou čiarou, počas topenia sa teplota látky nemení.

 • • Väčšina pevných látok vytvára kryštály, ktoré majú pravidelný geometrický tvar.

  • Kryštalické látky: kuchynská soľ, ľad, cukor, kovy • majú za daných podmienok (tlak) určitú teplotu

  topenia

  9

  Kryštalické látky

  9

  Kryštály kuchynskej soli

  Kryštály cukru Kryštály ľadu

  Kryštály železa

 • • Amorfné látky (beztvaré) - sklo, parafín, asfalt, čokoláda

  • nemajú pravidelný tvar • nemožno presne určiť teplotu topenia,

  topia sa v určitom intervale teplôt

  10

  Amorfné látky

  10

  Teplota topenia skla sa uvádza v rozpätí teplôt 800 °C až 1400 °C.

  asfalt parafín

  Tavenie skla

  Teplota topenia parafínu je medzi hodnotami 34 °C až 56 °C.

 • 11

  11

  11

  Graf závislosti teploty od času pri topení

  11

  Teplota topenia a teplota tuhnutia je pre väčšinu látok rovnaká.

 • • je premena kvapaliny na pevnú látku • Keď kvapalinu ochladzujeme, mení sa pri teplote

  tuhnutia na pevnú látku - tuhne. • Častice kvapalných látok pri tuhnutí spomaľujú

  svoj pohyb a ukladajú sa k sebe. • teplota topenia a teplota tuhnutia má pre väčšinu

  látok rovnakú hodnotu

  12

  Tuhnutie

  12

  Stuhnutý parafín a zamrznutá voda

  Voda sa mení na ľad pri 0 °C.

  Parafín svoj objem zmenšuje. Ľad oproti vode svoj objem zväčšuje.

 • 13

  13

  • Objem väčšiny látok sa pri topení zväčšuje a pri tuhnutí zmenšuje, ale pre vodu to neplatí.

  • Ľad pri topení svoj objem zmenšuje a voda pri tuhnutí svoj objem zväčšuje.

  • Častice ľadu sú ďalej od seba ako častice vody, a tak v pevnom skupenstve zaberajú väčší priestor ako v kvapalnom.

  • Svoju hustotu mení voda v závislosti od teploty. • Voda má najväčšiu hustotu pri teplote 4° C

  - tento jav nazývame anomália vody.

  13

  Anomália vody

  13

  Ľad na vode pláva.

 • 14

  Prejavy anomálie vody v zime a v lete

  14

  Anomália vody v prírode

  14

 • Použité zdroje • Lapitková V., Koubek V. a kol.: Fyzika pre 7. ročník

  základnej školy a 2. ročník s osemročným štúdiom, 2010, Didaktis, s. r. o.

  • Macháček M.: Fyzika pre 6. ročník ZŠ - 1. diel, 1996, SPN Bratislava

  • http://www.didaktis.sk/userdata/Image/Fyzika7/4%20kapitola%20z%20fyzika%207%20r%20na%20web.pdf

  • http://sk.wikipedia.org/wiki/Topenie#mediaviewer/File:Melting_icecubes.gif • http://ipravda.sk/res/2012/11/29/thumbs/vyroba-skla-plavenie-sklo-

  nestandard2.jpg • http://sk.wikipedia.org/wiki/Topenie • http://zlatnictvi.net/files/AuAg-liti-1.jpg

  15

  http://www.didaktis.sk/userdata/Image/Fyzika7/4 kapitola z fyzika 7 r na web.pdf�http://www.didaktis.sk/userdata/Image/Fyzika7/4 kapitola z fyzika 7 r na web.pdf�http://sk.wikipedia.org/wiki/Topenie�http://sk.wikipedia.org/wiki/Topenie�http://sk.wikipedia.org/wiki/Topenie�http://sk.wikipedia.org/wiki/Topenie�http://zlatnictvi.net/files/AuAg-liti-1.jpg�

  Topenie a tuhnutieZopakujme siSnímek číslo 3Snímek číslo 4Snímek číslo 5Snímek číslo 6Snímek číslo 7Snímek číslo 8Snímek číslo 9Snímek číslo 10Snímek číslo 11Snímek číslo 12Snímek číslo 13 Použité zdroje