Click here to load reader

GV: Nguyễn Thị Thúy Hiền PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG TRƯỜNG THCS PHÚ THƯỢNG

 • View
  222

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of GV: Nguyễn Thị Thúy Hiền PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG TRƯỜNG THCS...

 • Slide 1
 • Slide 2
 • GV: Nguyn Th Thy Hin PHNG GD&T PH VANG TRNG THCS PH THNG
 • Slide 3
 • ? i vi t bo v c th prtin c nhng chc nng g. Tr li: - Chc nng cu trc: l thnh phn cu to ca t bo - Chc nng xc tc cc qu trnh trao i cht (to ra enzim) - Chc nng iu ha cc qu trnh trao i cht (to ra hoocmn) KIM TRA BI C
 • Slide 4
 • Tit 20: Bi 19:
 • Slide 5
 • Tit 19 : MI QUAN H GIA GEN V TNH TRNG I. Mi quan h gia ARN v protein : Gen mang thng tin cu trc ca prtin. Prtin c hnh thnh Trong nhn t bo Cht t bo mARN ? Gia gen v prtin c quan h vi nhau thng qua cu trc trung gian no, vai tr ca cu trc . mARN l dng trung gian trong mi quan h gia gen v protein, c vai tr truyn t thng tin v cu trc protein. Trung gian
 • Slide 6
 • Tit 19 : MI QUAN H GIA GEN V TNH TRNG Nghin cu thng tin SGK v quan st hnh sau : ? Chui axit amin c hnh thnh nh th no. ? Nu cc thnh phn tham gia tng hp chui axit amin mARN, tARN, axit amin, riboxom.
 • Slide 7
 • G G X ribxm MET 1 loai axit amin tARN nuclotit
 • Slide 8
 • G A U X X G U G U XX G A X UU A G A U X A U X G G X MET PRO mARN
 • Slide 9
 • G A U X X G U G U XX G A X U U A G A X A G G X MET PRO CYS mARN A U X
 • Slide 10
 • G A U X X G U G U XX G A X U U A G A X A G G X MET PRO CYS PRO mARN G G X
 • Slide 11
 • G A U X X G U G U XX G A X UU A G A U G G G X MET PRO CYS PRO THR mARN A X A
 • Slide 12
 • G A U X X G U G U XX G A X U U A G A U G MET PRO CYS PRO THR mARN G G X
 • Slide 13
 • G A U X X G U G U XX G A X UU A G MET PRO CYS PRO THR mARN Chui axit amin A U G
 • Slide 14
 • MET PRO CYS PRO THR Chui axit amin
 • Slide 15
 • 1/ Cc loi nucltit no mARN v tARN lin kt vi nhau ? 2/ Tng quan v s lng gia axit amin v nucltit ca mARN khi trong ribxm ? A-U, G-X v ngc li C 3 Nu tng ng vi 1 axit amin
 • Slide 16
 • ? Vy s to thnh chui axit amin da vo nhng nguyn tc no. - Khun mu : l mARN - Nguyn tc b sung: A-U, G-X v ngc li S to thnh chui axit amin da trn cc nguyn tc: Trnh t cc Nu trn mARN quy nh trnh t cc axit amin trong protein (c 3 Nu tng ng vi 1 axit amin).
 • Slide 17
 • MET PRO CYS PRO THR Chui axit amin Bit tng s Nu s b ba + S axit amin trong chui axit amin = s b ba 1 + S axit amin trong phn t protein = s b ba 2
 • Slide 18
 • Tit 19 : MI QUAN H GIA GEN V TNH TRNG I. Mi quan h gia ARN v tnh trng : II. Mi quan h gia gen v tnh trng :
 • Slide 19
 • Hy quan st cc s sau: Gen mARN proteinTnh trng Tho lun nhm (3 pht ): Hy gii thch ? Mi lin h gia cc thnh phn trong s theo trt t 1, 2, 3. ? Bn cht ca mi lin h trong s . 1 1 2 2 3
 • Slide 20
 • Gen mARN proteinTnh trng 12 3 ? Mi lin h gia cc thnh phn trong s theo trt t 1, 2, 3. 1. ADN l khun mu tng hp mARN 2. mARN l khun mu tng hp chui axit amin. Cu trc bc 1 Prtin. 3. Prtin trc tip tham gia vo cu trc v hot ng sinh l ca t bo biu hin thnh tnh trng. 1 2
 • Slide 21
 • Gen mARN proteinTnh trng 12 3 1 2 ? Bn cht ca mi lin h trong s . Trnh t cc Nu trn ADN quy nh trnh t cc Nu trong mARN, trnh t cc Nu trn mARN quy nh trnh t cc axit amin trong chui axit amin cu thnh protein v biu hin thnh tnh trng.
 • Slide 22
 • Tr chi gii ch a P h n A R N N u c l t i t t n h t r n g a x i t n u c l i c R i b x m A x i t a m i n 1 2 3 4 5 6 7 Loi axit nuclic c cu trc mt mch?Nguyn tc cu to ca ADN, ARN v Prtin?n phn cu to nn mARN? c im v hnh thi, cu to, sinh l ca c th sinh vt. Tn gi chung ca ADN v ARN?Ni tng hp prtin?n phn cu to nn prtin? p n P R T I n
 • Slide 23
 • CNG C S hnh thnh chui (1) c thc hin da trn (2) ca mARN. Mi quan h gia (3) v tnh trng c th hin trong (4) gen ( mt on ADN ) mARN protein tnh trng. Trong , trnh t (5) trn ADN quy nh quy nh trnh t cc nucleotit trong mARN, thng qua ADN (6) trnh t cc axitamin trong chui axitamin cu thnh protein v biu hin thnh tnh trng. Axit amin Khun mu gen s cc nucleotit quy nh * in cm t thch hp cho sn (Axitamin, khun mu, gen, s , cc nucleotit, quy nh) in vo ch trng hon chnh cc cu sau:
 • Slide 24
 • DN D - Hc bi v lm bi tp 2, 3 SGK trang 59 - Chun b bi thc hnh quan st v lp rp m hnh ADN (Xem li bi 15: ADN)
 • Slide 25
 • Phiu hc tp Tho lun nhm v tr li nhng cu hi sau: 1.C nhng thnh phn no tham gia qu trnh tng hp chui axit amin? Vai tr ca tng thnh phn l g? .. 2.Cc loi nucleotit no mARN v tARN lin kt vi nhau? 3.Tng quan v s lng gia axit amin v nucleotit ca mARN khi trong ribxm l g? 4. Chui axit amin c tng hp da trn nhng nguyn tc no? Qu trnh tng hp din ra u trong t bo?
 • Slide 26
 • PHIU HC TP Tho lun nhm v tr li nhng cu hi sau: 1.C nhng thnh phn no tham gia qu trnh tng hp chui axit amin? Vai tr ca tng thnh phn l g? -mARN: lm khun mu. -tARN: vn chuyn cc nucleotit v axit anin tng ng. -Riboxom: ni din ra qu trnh tng hp chui axit amin. -Cc axit amin. 2.Cc loi nucleotit no mARN v tARN lin kt vi nhau? A-U, G-X v ngc li. 3.Tng quan v s lng gia axit amin v nucleotit ca mARN khi trong ribxm l g? C 3 nucleotit tng ng vi 1 axit amin 4. Chui axit amin c tng hp da trn nhng nguyn tc no? Qu trnh tng hp din ra u trong t bo? Nguyn tc khun mu v nguyn tc b sung. -Qu trnh tng hp din ra ti ribxm trong t bo cht.
 • Slide 27

Search related