Guideline National klinisk retningslinje for ikke ... (lumbal radikulopati) Kontaktperson Sundhedsstyrelsen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Guideline National klinisk retningslinje for ikke ... (lumbal radikulopati) Kontaktperson...

 • 1 of 61

 • Hovedforfatter

  Sundhedsstyrelsen

  Publiceringsinformation

  v1.1 published on 28.02.2019

  National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

  Kontaktperson

  Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 nkrsekretariat@sst.dk +4572227400 www.sst.dk

  Ansvarsfraskrivelse

  Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

  National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) - Sundhedsstyrelsen

  2 of 61

 • Indhold

  Centrale budskaber.................................................................................................................................................................................................................................................4

  1 - Læsevejledning ...................................................................................................................................................................................................................................................7

  2 - Indledning..............................................................................................................................................................................................................................................................9

  3 - Fysisk aktivitet ................................................................................................................................................................................................................................................. 11

  4 - Superviseret øvelsesterapi.......................................................................................................................................................................................................................... 15

  5 - Specifik øvelsesterapi .................................................................................................................................................................................................................................... 19

  6 - Kombineret øvelsesterapi ........................................................................................................................................................................................................................... 21

  7 - Ledmobiliserende teknikker....................................................................................................................................................................................................................... 23

  8 - Ledmobiliserende teknikker eller øvelsesterapi ................................................................................................................................................................................ 28

  9 - Akkupunktur ..................................................................................................................................................................................................................................................... 33

  10 - MR-skanning .................................................................................................................................................................................................................................................. 35

  11 - Ekstraforaminal glukokortikoid injektion........................................................................................................................................................................................... 39

  12 - Kirurgisk vurdering...................................................................................................................................................................................................................................... 43

  13 - Bilag 1: Baggrund.......................................................................................................................................................................................................................................... 45

  14 - Bilag 2: Implementering............................................................................................................................................................................................................................. 46

  15 - Monitorering .................................................................................................................................................................................................................................................. 47

  16 - Opdatering og videre forskning.............................................................................................................................................................................................................. 48

  17 - Beskrivelse af anvendt metode............................................................................................................................................................................................................... 49

  18 - Fokuserede spørgsmål ............................................................................................................................................................................................................................... 50

  19 - Beskrivelse af anbefalingernes styrke og implikationer............................................................................................................................................................... 51

  20 - Søgebeskrivelse og evidensvurderinger ............................................................................................................................................................................................. 53

  21 - Arbejdsgruppen og referencegruppen ................................................................................................................................................................................................ 54

  22 - Forkortelser og begreber .......................................................................................................................................................................................................................... 56

  23 - Litteraturliste................................................................................................................................................................................................................................................. 58

  Referencer ............................................................................................................................................................................................................................................................... 61

  National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) - Sundhedsstyrelsen

  3 of 61

 • Centrale budskaber

  1 - Læsevejledning

  2 - Indledning

  3 - Fysisk aktivitet

  Svag Anbefaling

  Overvej at opfordre patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning til normal fysisk aktivitet frem for reduceret aktivitet i form

  af sengeleje.

  Opdatering af anbefalingen er ikke vurderet nødvendig i 2018.

  4 - Superviseret øvelsesterapi

  Svag Anbefaling

  Overvej at tilbyde superviseret øvelsesterapi til patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning i tillæg til vanlig behandling.

  Opdatering af anbefalingen er ikke vurderet nødvendig i 2018.

  5 - Specifik øvelsesterapi

  Svag Anbefaling

  Overvej retningsspecifikke øvelser eller øvelser til træning af neuromuskulær kontrol til patienter med nylig opstået lumbal

  nerverodspåvirkning, da det ikke kan underbygges, at der er klinisk relevant forskel på de to behandlingsformer.

  Opdatering af anbefalingen er ikke vurderet nødvendig i 2018.

  6 - Kombineret øvelsesterapi

  God Praksis (Konsensus)

  Det er god praksis at overveje at kombinere retningsspecifikke øvelser med øvelser til træning af neuromuskulær kontrol som individuelt

  tilpasset øvelsesterapi til patienter med lumbal nerverodspåvirkning, da det ikke kan udelukkes, at de to interventioner understøtter

  hinanden.

  Opdatering af anbefalingen er ikke vurderet nødvendig i 2018.

  National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behan