Guerres Exili

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Treball realitzat pels alumnes de 4t d'Educació Primària. Escola Octavio Paz. Maig 2009

Text of Guerres Exili

 • Alumnes de 4t dEducaci Primria

  Escola Octavio Paz

  Maig 2009

 • Presentaci

  Aquest projecte surt de la lectura de les Corrandes de lexili de Pere Quart i la posterior audici de la versi que va fer en Lluis Llach. Lexili: tema que podria semblar lluny als nostres alumnes, no els resulta estrany, ja que molts dells o els seus pares han vingut a un pas que no s el seu dorigen. Encara que el seu no s un exili poltic, entenen molt b la tristesa i el desarrelament que suposa haver de sortir obligats del seu pas. Desprs de parlar sobre la Guerra Civil Espanyola i sobre les guerres en general van fer algun comentari sobre El nio con el pijama de rayas. Alguns havien vist la pellcula per ning havia llegit el llibre. Durant unes dues setmanes vam llegir el llibre: uns dos o tres captols cada dia, segons linters i el temps disponible. A vegades comentaven algun aspecte de lobra. El final del llibre no els va agradar. Deien que no havia acabat b. Entre mig, una alumna de la classe ens va explicar que els seu besavi havia mort a Mathausen, i ens va portar un text escrit amb la seva mare molt emocionant. En resum, ha estat un treball molt interessant i enriquidor.

 • Les corrandes de lexili

  Una nit de lluna plenaUna nit de lluna plenaUna nit de lluna plenaUna nit de lluna plena tramuntrem la carena,tramuntrem la carena,tramuntrem la carena,tramuntrem la carena, lentament, sense dir res...lentament, sense dir res...lentament, sense dir res...lentament, sense dir res...

  Si la lluna feia el pleSi la lluna feia el pleSi la lluna feia el pleSi la lluna feia el ple

  tamb el fu la nostra pena.tamb el fu la nostra pena.tamb el fu la nostra pena.tamb el fu la nostra pena. Lestimada macompanyaLestimada macompanyaLestimada macompanyaLestimada macompanya de pell bruna i aire greude pell bruna i aire greude pell bruna i aire greude pell bruna i aire greu (com una Mare de D(com una Mare de D(com una Mare de D(com una Mare de Duuuu

  que han trobat a la muntanya).que han trobat a la muntanya).que han trobat a la muntanya).que han trobat a la muntanya).

  Perqu ens perdoni la guerra,Perqu ens perdoni la guerra,Perqu ens perdoni la guerra,Perqu ens perdoni la guerra, que lensagna, que lesguerra,que lensagna, que lesguerra,que lensagna, que lesguerra,que lensagna, que lesguerra, abans de passar la ratlla,abans de passar la ratlla,abans de passar la ratlla,abans de passar la ratlla, majec i beso la terramajec i beso la terramajec i beso la terramajec i beso la terra

  i lacarono amb lespatlla.i lacarono amb lespatlla.i lacarono amb lespatlla.i lacarono amb lespatlla.

  A Catalunya deixA Catalunya deixA Catalunya deixA Catalunya deix el dia de ma partidael dia de ma partidael dia de ma partidael dia de ma partida mitja vida condormida;mitja vida condormida;mitja vida condormida;mitja vida condormida;

  laltra meitat vinlaltra meitat vinlaltra meitat vinlaltra meitat vingu amb migu amb migu amb migu amb mi per no deixarper no deixarper no deixarper no deixar----me sense vida.me sense vida.me sense vida.me sense vida.

  Avui en terres de FranaAvui en terres de FranaAvui en terres de FranaAvui en terres de Frana i dem ms lluny potser,i dem ms lluny potser,i dem ms lluny potser,i dem ms lluny potser, no em morir denyoranano em morir denyoranano em morir denyoranano em morir denyorana ans denyorana viur.ans denyorana viur.ans denyorana viur.ans denyorana viur. En ma terra del VallsEn ma terra del VallsEn ma terra del VallsEn ma terra del Valls tres turons fan una serra,tres turons fan una serra,tres turons fan una serra,tres turons fan una serra, quatre pins un bosc esps,quatre pins un bosc esps,quatre pins un bosc esps,quatre pins un bosc esps, cinc quarteres massa terra.cinc quarteres massa terra.cinc quarteres massa terra.cinc quarteres massa terra. Com el VaCom el VaCom el VaCom el Valls no hi ha res.lls no hi ha res.lls no hi ha res.lls no hi ha res. Que els pins cenyeixin la cala,Que els pins cenyeixin la cala,Que els pins cenyeixin la cala,Que els pins cenyeixin la cala,

  lermita dalt del pujol;lermita dalt del pujol;lermita dalt del pujol;lermita dalt del pujol; i a la platja un tenderoli a la platja un tenderoli a la platja un tenderoli a la platja un tenderol que bategui com una ala.que bategui com una ala.que bategui com una ala.que bategui com una ala.

  Una esperana desfeta,Una esperana desfeta,Una esperana desfeta,Una esperana desfeta, una recana infinita.una recana infinita.una recana infinita.una recana infinita. I una ptria tan petitaI una ptria tan petitaI una ptria tan petitaI una ptria tan petita que la somio completa.que la somio completa.que la somio completa.que la somio completa.

 • Neix l'any 1899 en el si d'una destacada famlia pobre de la burgesia industrial sabadellenca. Fou el quart d'onze germans, dels quals en fou l'nic supervivent. D'aqu pren el pseudnim amb el qual signar l'obra potica: Pere Quart.

  Durant la Guerra Civil es compromet polticament amb el bndol republic. s cofundador i cap de publicacions de la Instituci de les Lletres Catalanes. Crea l'Oda a Barcelona (de clara tendncia nacionalista i revolucionria) i l'obra teatral La fam (on es plantegen els problemes de la revoluci). Acabada la guerra s'exiliar primer a Frana, s'embarcar cap a Buenos Aires i s'establir definitivament a Santiago de Xile. Va tornar a Barcelona lany 1948.

  Alguns dels seus poemes han estat musicats per cantautors com Llus Llach, Joan Manuel Serrat, Raimon i Ovidi Montllor. L'any 1986 mor a Barcelona i fou enterrat a la seva ciutat natal, Sabadell. Es pot destacar de la seva obra teatral: Gaireb un acte o Joan, Joana i JoanetGaireb un acte o Joan, Joana i JoanetGaireb un acte o Joan, Joana i JoanetGaireb un acte o Joan, Joana i Joanet.... (1929), El 30 d'abrilEl 30 d'abrilEl 30 d'abrilEl 30 d'abril. (1935), All que tal vegada s'esdevinguAll que tal vegada s'esdevinguAll que tal vegada s'esdevinguAll que tal vegada s'esdevingu (1936)i La La La La famfamfamfam (1938). I de la seva poesa: BestiariBestiariBestiariBestiari (1937), "Oda a Barcelona"Oda a Barcelona"Oda a Barcelona"Oda a Barcelona" (1936), Terra de naufragisTerra de naufragisTerra de naufragisTerra de naufragis (1956) i Refugi de versos, obra pstumaRefugi de versos, obra pstumaRefugi de versos, obra pstumaRefugi de versos, obra pstuma (1987).

  Joan Oliver (Pere Quart)

 • MI BISABUELO

  La juventud de mi bisabuelo traLa juventud de mi bisabuelo traLa juventud de mi bisabuelo traLa juventud de mi bisabuelo transcurre en plena Guerra Civil Espaola, nscurre en plena Guerra Civil Espaola, nscurre en plena Guerra Civil Espaola, nscurre en plena Guerra Civil Espaola,

  alistndose en el ejrcito alistndose en el ejrcito alistndose en el ejrcito alistndose en el ejrcito republicanorepublicanorepublicanorepublicano y luchando durante tres aos, dejando y luchando durante tres aos, dejando y luchando durante tres aos, dejando y luchando durante tres aos, dejando

  atrs todo aquello que amaba: su familia, su mujer embarazada (mi atrs todo aquello que amaba: su familia, su mujer embarazada (mi atrs todo aquello que amaba: su familia, su mujer embarazada (mi atrs todo aquello que amaba: su familia, su mujer embarazada (mi

  bisabuela, que esperaba en aquel entonces a su hijo: mi abuelo), sus bisabuela, que esperaba en aquel entonces a su hijo: mi abuelo), sus bisabuela, que esperaba en aquel entonces a su hijo: mi abuelo), sus bisabuela, que esperaba en aquel entonces a su hijo: mi abuelo), sus

  amisamisamisamistades, su tades, su tades, su tades, su pueblopueblopueblopueblo............

  Durante el mes de febrero de 1939, tras la Durante el mes de febrero de 1939, tras la Durante el mes de febrero de 1939, tras la Durante el mes de febrero de 1939, tras la cadacadacadacada de Catalua, derrotados, sin de Catalua, derrotados, sin de Catalua, derrotados, sin de Catalua, derrotados, sin

  nada ms que lo puesto, tuvieron que refugiarse, tras recorrer un largo nada ms que lo puesto, tuvieron que refugiarse, tras recorrer un largo nada ms que lo puesto, tuvieron que refugiarse, tras recorrer un largo nada ms que lo puesto, tuvieron que refugiarse, tras recorrer un largo

  camino a pie, en Francia. Nada ms llegar el gobierno francs los intern en camino a pie, en Francia. Nada ms llegar el gobierno francs los intern en camino a pie, en Francia. Nada ms llegar el gobierno francs los intern en camino a pie, en Francia. Nada ms llegar el gobierno francs los intern en

  campos decampos decampos decampos de refugiados. refugiados. refugiados. refugiados.

  Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939----1945) cay en 1945) cay en 1945) cay en 1945) cay en

  manos del ejrcito alemn durante la invasin y posterior ocupacin de manos del ejrcito alemn durante la invasin y posterior ocupacin de manos del ejrcito alemn durante la invasin y posterior ocupacin de manos del ejrcito alemn durante la invasin y posterior ocupacin de

  Francia. Los alemanes los trasladaron a campos para prisioneros de guerra Francia. Los alemanes los trasladaron a campos para prisioneros de guerra Francia. Los alemanes los trasladaron a campos para prisioneros de guerra Francia. Los alemanes los trasladaron a campos para prisioneros de guerra

  denominados Stalags, a la espdenominados Stalags, a la espdenominados Stalags, a la espdenominados Stalags, a la espera de una respuesta por parte del gobierno de era de una respuesta por parte del gobierno de era de u