GUENTHER Polska Sp. z o.o. - Guenther - Pomiar temperatury ...· Ceramika Techniczna Temperature Measurement page 1
GUENTHER Polska Sp. z o.o. - Guenther - Pomiar temperatury ...· Ceramika Techniczna Temperature Measurement page 2

GUENTHER Polska Sp. z o.o. - Guenther - Pomiar temperatury ...· Ceramika Techniczna Temperature Measurement

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GUENTHER Polska Sp. z o.o. - Guenther - Pomiar temperatury ...· Ceramika Techniczna Temperature...

Ceramika Techniczna

Temperature Measurement Technologies

Technical Ceramics

ODLEWNICTWO METALITHE CASTING OF METALS

TermoparyThermocouples

20 - TOM - Termopary paszczowe bez rury ochronnej

Sheath thermocouples without protection tube

Termopary z rczk typu K Thermocouples with handle type K

35 - WGG - Termopary ktowe gite

Termopary ktowe z zespawan rur uchwytow i ochronn

Angle thermocouples curved out of one segment

Angle thermocouples with welded together dip and carrier tube

Ceramika technicznaTechnical Ceramics

Osony ceramiczne, rury zalewowe, adaptery

Ceramic protection tubes, riser tubes, adapters

Powoki ochronne do powierzchni ceramicznych i metalowych

Protective coating for ceramics and metals

wiadectwo Zgodnoci i Protok KalibracjiCertyficate of compilance and Certyficate of calibration

Nasza firma dostarcza standardowo termopary i akcesoria z nieodpatnym wiadectwem Zgodnoci Producenta wg EN 2.1 B,

w ktrym potwierdzamy zgodno danych technicznych dostarczonych produktw z danymi w karcie katalogowej i ofercie.

Jeli jest to wymagane, moemy take wykona wiadectwo Kalibracji indywidualne lub zbiorcze dla danej szary termopar

zgodnie z norm AMS2750E i innymi normami lotniczymi.

.

Our company provides as standard thermocouples with accessories with gratuitous Certificate of compliance in accordance

with EN 2.1 B. This certificate confirms accordance of product specification with catalogue card, also with our offer.

Upon customer request we can make certificate of calibration, individual for each product or summary for thermocouples

made from the same charge of material. In accordance with AMS 2750E also others aerial standards.

Guenther Polska Sp. z o.o.ul. Wrocawska 24 b

55-090 Dugoka

Tel. 71 352 70 70

Fax 71 352 70 71

www.guenther.com.pl

mail: biuro@guenther.com.pl

www.guenther.com.pl

GUENTHER Polska Sp. z o.o.GUENTHER Polska Sp. z o.o.Technologie Pomiarowe Temperatury

Miernik temperatury Gauge

20-TOM - Termopary paszczowe bez rury ochronnej Sheath thermocouples without protection tube

35-WGG - Termopary ktowe gite Termopary ktowe z zespawan rur uchwytow i ochronn

Angle thermocouples curved out of one segment

Angle thermocouples with welded together dip and carrier tube

Termopary paszczowe bez rur ochronnych

uywane s prawie we wszystkich gaziach

przemysu - w tym w odlewnictwie. Termopary

stosowane s do pomiarw temperatury do

max 1300C, natomiast z paszczem PtRh do

1400C. Termopary paszczowe w porwnaniu

ze standardowymi termoparami, posiadaj

znaczn przewag, wynikajc z ich zwartej

konstrukcji:

Mae wymiary i wysoka elastyczno

pomiarw w trudno dostpnych

miejscach

Krtki czas reakcji przy szybkich

zmianach temperatury

Zewntrzny paszcz chroni przed

korozj, utlenianiem i zanieczyszczeniami

chemicznymi

Wysoka odporno na uszkodzenia

mechaniczne

Sheath thermocouples without protection

tubes are applicable almost in every branch of

industry including founding. Thermocouples

are used to temperature measurement up to

1300C, while with sheath PtRh up to 1400C.

Sheath thermocouples have numerous

advantages:

The small size and a high degree of

flexiblity enable temperatures to be

measured in places which are difficult to

access

Response times are short as a result of

a compact design

The outer sheath protects the termal

wires against oxidation, corrosion and

chemical pollution

Sheath thermocouples are able to resist

many types of mechanical stress

Grupy termopar ktowych gitych oraz

zespawanych znalazy zastosowanie

w pomiarach temperatury w stopionych

metalach oraz kpielach solnych. Ktowy

ksztat termopary zapewnia jej bezpieczne

pooenie nad obszarem pomiarowym,

przez co nie jest naraona na destrukcyjne

dziaanie temperatury, gazw czy zwizkw

chemicznych. Termopary ktowe gite lub

z zespawan rur ochronn i uchwytow

stosowane s w aplikacjach o ograniczonej

przestrzeni.

Angle thermocouples curved out of one

segment and angle thermocouples with

welded together dip and carrier tube are

mainly used in molten metals and salt baths.

Angle shape of thermocouple provides

safety location over measurement area

and also protects thermocouple from high

temperature, aggressive gases or chemical

compounds. Angle thermocouples curved

out of one segment or angle thermocouples

with welded together dip and carrier tube can

be used in application with limited space.

Osony ceramiczne, rury zalewowe, adaptery Ceramic protection tubes, riser tubes, adapters

www.guenther.com.pl

Standardowo w naszej ofercie znajduj

si osony termopar, rury zalewowe dla

odlewnictwa niskocinieniowego

i osony elementw grzewczych.

Stosowane materiay ceramiczne

dostosowane s do warunkw

procesowych. Dysponujemy materiaami

charakteryzujcymi si bardzo wysok

wytrzymaoci, brakiem zwilalnoci

oraz odpornoci na agresywne

rodowisko.

W ofercie posiadamy rwnie adaptery

umoliwiajce atwy monta oson.

In our offer are thermocouple shields, riser

tubes for low pressure molding, also

shields for heating elements. Ceramic

materials used by our company are

adapted to process conditions. Our

company disposal materials with high

mechanical strength , high toughness

nonwettable and resistance to aggressive

environment.

In our offer you can find also special

adapters, which allow easy installation

of ceramics tubes.

Thermocouples with handle type K are mostly

used in temperature measurement of nonferrous

metals in foundry ladle. The sheath constraction

of thermocouple ensures instant time of reaction

on variability of temperature and guarantee

flexure possibility.

In addition in our offer we have thermocouple

with special ALOXMA coating with multiple

sensor obsolescence.

Thermocouple interact with temperature

gauge and ensure immediate and complete

reading of temperature.

Termopary z rczk typu KThermocouples with handle type K

Termopary z rczk typu K uywane s przede

wszystkim w pomiarach temperatury metali kolorowych

w kadziach odlewniczych. Dziki konstrukcji

paszczowej zapewniaj bardzo szybki czas reakcji

na zmian temperatury oraz gwarantuj moliwo

wyginania.

W ofercie dodatkowo posiadamy termopary

ze specjaln powok ALOXMA, ktra kilkukrotnie

zwiksza ywotno czujnika.

Termopary wsppracuj z dedykowanym

miernikiem temperatury, zapewniajc

natychmiastowy oraz dokadny odczyt temperatury.

Powoki ochronne do powierzchni ceramicznych i metalowych Protective coating for ceramics and metals

Ekamold Cast-C i Ekamold Cast-M - powoki

ochronne, skierowane s do powierzchni

majcych kontakt ze stopionym metalem.

Ekamold Cast-C stosowany jest do

powierzchni ceramicznych, bazuje na BN,

zabezpiecza powierzchni przed zuyciem,

zmniejsza tarcie oraz chroni wytop przed

dodatkowymi zanieczyszczeniami.

Ekamold Cast-M powoka ochronna

zabezpieczajca powierzchnie metalowe,

bazujca na TiO . Wydua ywotno 2 materiaw oraz chroni wytop przed

zanieczyszczeniami. Oferowane przez

nasz firm powoki ochronne nie zawieraj

rozpuszczalnikw organicznych i posiadaj

moliwo rozcieczania wod. Wystpuj

w postaci atwej do nanoszenia zawiesiny.

Ekamold Cast-C and Ekamold Cast-M

protective coating are dedicated to

surfaces having contact with molten

metal. Ekamold Cast-C is used to

ceramic surfaces, based on BN,

protects surface against wearing,

reduces friction and also protects

melting from additional pollution.

Ekamold Cast- M protective coating

protects metal surfaces is based on

TiO . Ekamold Cast-M extends the 2 lifetime of materials and defends

melting from addictive pollutions.

Offered by our company protection

coatings contain no solvents and are

soluble in water. Ekamolds are in the

easily apllying form suspended solids.

We offer German made temperature gauges

which interact with thermocouples type K.

It features with high accuracy of measurement

and service simplicity. Construction of gauge

ensure durability, precision and simplicity

of measuring service.

Miernik temperatury Gauge

Oferujemy miernik temperatury niemieckiej

produkcji dedykowany do wsppracy

z termoparami typu K. Charakteryzuje

si wysok dokadnoci pomiaru oraz

atwoci obsugi. Konstrukcja miernika

zapewnia trwao, dokad