Click here to load reader

Grupno informiranje za učenike završnih razreda srednjih školagimnazija- · PDF fileGRUPNO INFORMIRANJE ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA Pripremile stručne savjetnice

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Grupno informiranje za učenike završnih razreda srednjih školagimnazija- · PDF...

 • GRUPNO INFORMIRANJE ZA

  UČENIKE ZAVRŠNIH

  RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA

  Pripremile stručne savjetnice u Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri:

  Renata Cimer, dipl.psihologinja i Josipa Crnčan, dipl.psihologinja

 • Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

  CILJ:

  Unaprijediti osobne potencijale korisnika za cjeloživotni razvoj karijere, omogućiti dostupnost usluga profesionalnog usmjeravanja.

  • Profesionalno usmjeravanje= skup različitih aktivnosti koje pojedincima omogućuju identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različito doba života, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljali vlastitom profesionalnom karijerom

  • Usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada

  • Usluge koje Centar nudi su prilagođene potrebama korisnika – dostupne, fleksibilne i besplatne

 • Zašto koristiti uslugu profesionalnog usmjeravanja?

  34% učenika namjerava studirati

  32,51% namjerava studirati, ali još ne zna što

  72,41% ima poteškoća pri donošenju odluka

  “Nemam dovoljno informacija”

  “Ne mogu se odlučiti između nekoliko zanimanja”

  Rezultati ankete o profesionalnim namjerama učenika srednjih škola u 2012./2013.godini :

 • Donošenje odluke- dok odlučujem pitam se…

  • Studirati ili se zaposliti?

  • Što želim studirati?

  • Kakav bi bio idealan posao koji želim raditi?

  • Kakvo bi zanimanje odgovaralo tom opisu posla?

  • Gdje mogu završiti studij s kojim stječem to zanimanje?

  • Jesam li u financijskoj mogućnosti to ostvariti?

  • Kako bih mogao samostalno financirati svoj studij?

  • Koliko dugo planiram studirati?

  • Što mi je bitno u životu?

  • Koliko brzo to želim postići?

 • Prikaz obrazovnog sustava u RH

 • Državna matura

  • Skup ispita koji se polažu na kraju srednjoškolskog obrazovanja.

  • Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja,vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima.

  • Na temelju rezultata državne mature, objektivno se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju.

  • Obvezno ju polažu učenici gimnazija, a mogu polagati i učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja ukoliko žele nastaviti školovanje na nekom od fakulteta.

 • Kada i kako se polaže državna matura?

  • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  (NCVVO) provodi državnu maturu.

  • obvezni i izborni dio

  • A – viša i B – osnovna razina, tri obavezna predmeta i broj

  izbornih predmeta prema želji

  • ljetni i jesenski ispitni rok

  Prijave ispita državne mature od 1. prosinca 2015. godine u 12.00 sati do 2.

  veljače 2016. godine u 12.00 sati.

  Prijave studijskih programa u ljetnome upisnom roku od 7. siječnja 2016.

  godine do 17. srpnja 2016. (osim studijskih programa koji su odredili raniji

  rok prijave).

 • Kalendar polaganja državne mature u ljetnom roku

  DATUM ISPIT VRIJEME

  6.6.2016. BIOLOGIJA VJERONAUK

  9:00 14:00

  7.6.2016. LIKOVNA UMJETNOST GEOGRAFIJA

  9:00 14:00

  8.6.2016. PSIHOLOGIJA INFORMATIKA

  9:00 14:00

  9.6.2016. FIZIKA POVIJEST

  9:00 14:00

  10.6.2016. POLITIKA I GOSPODARSTVO LOGIKA

  9:00 14:00

  13.6.2016. KEMIJA SOCIOLOGIJA

  9:00 14:00

  14.6.2016. HRVATSKI JEZIK A I B - ESEJ 9:00

  15.6.2016. HRVATSKI JEZIK A I B – TEST ETIKA

  9:00 14:00

 • Kalendar polaganja državne mature u ljetnom roku

  DATUM ISPIT VRIJEME

  16.6.2016. MATERINSKI JEZICI NAC. MANJINA ČEŠKI JEZIK, MAĐARSKI JEZIK, SRPSKI JEZIK, TALIJANSKI JEZIK A I B – ESEJ GRČKI JEZIK

  9:00 14:00

  17.6.2016. MATERINSKI JEZICI NAC. MANJINA ČEŠKI JEZIK, MAĐARSKI JEZIK, SRPSKI JEZIK, TALIJANSKI JEZIK A I B – TEST LATINSKI JEZIK A I B

  9:00 14:00

  20.6.2016. TALIJANSKI JEZIK A I B FILOZOFIJA

  9:00 14:00

  21.6.2016. ENGLESKI JEZIK A I B ŠPANJOLSKI JEZIK A I B

  9:00 14:00

  23.6.2016. MATEMATIKA A I B 9:00

  24.6.2016. NJEMAČKI JEZIK A I B FRANCUSKI JEZIK A I B

  9:00 14:00

  27.6.2016. GLAZBENA UMJETNOST 9:00

 • Kalendar polaganja državne mature u ljetnom roku

  Objava rezultata 13.7.2016.

  Rok za prigovore 15.7.2016.

  Konačna objava rezultata 18.7.2016.

  Podjela svjedodžbi 21.7.2016.

 • Kada i kako se polaže državna matura?

  www.ncvvo.hr

  www.postani-student.hr

  www.mzos.hr

  www.studij.hr

  web stranica vaše škole

  Sve obavijesti o maturi možete redovito pratiti na:

 • Gdje se sve može studirati?

  V is

  o ka

  u či

  liš ta

  Sveučilišta

  Fakulteti

  Umjetničke akademije

  Veleučilišta

  Visoke škole sveučilišni i stručni studiji

  stručni studiji

 • Koja je razlika između sveučilišnog i stručnog studija u RH?

  Sveučilišni studiji osposobljavaju studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, u

  poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljavaju

  za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća na odgovarajućoj

  razini

  Stručni studiji pružaju studentima primjerenu razinu znanja i vještina

  koja omogućava obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za

  neposredno uključivanje u radni proces odmah po diplomiranju

 • Pretraživanje studijskih programa na postani-student.hr

 • www.studij.hr

 • Usporedba studija na www.studij.hr

 • www.mozvag.srce.hr- preglednik studijskih

  programa

 • Pomoć u financiranju studija

  • www.stipendije.info

  • Državna stipendija za studente (studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata te redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija)

  • Stipendije Vukovarsko-srijemske županije (redovnim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije koji se školuju za deficitarna zanimanja)

  • Stipendije grada Vukovara i gradova prijatelja Vukovara (svi redovni studenti s prebivalištem u Vukovaru)

  • Besplatna prijevozna karta za studente građane grada Vukovara u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji

 • Rad preko studentskog servisa

  • www.stucos.unios.hr

 • Kako vam Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje može pomoći?

  • informacije o mogućnostima zapošljavanja

  • individualno profesionalno savjetovanje za neodlučne učenike i

  prijedlog najprimjerenijih zanimanja na temelju testiranja

  • portal e-Usmjeravanje

  • računalni program profesionalnog usmjeravanja Moj izbor uz analizu

  profesionalnih interesa, vještina i mogućnosti

  • informacije o opisu posla i uvjetima rada

  • mogućnosti nastavka obrazovanja i usavršavanja

  • pomoć pri sastavljanju životopisa (CV), molbi i motivacijskih pisama

  • priprema za razgovor za posao

  • mogućnosti volontiranja

 • Uvid u sliku tržišta rada

  Najveći broj nezaposlenih u Vukovarsko- srijemskoj županiji sa VŠS i VSS:

  Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola

   Pravo i upravno pravni studij

   Fizioterapija

   Stručni studij trgovine

  Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

   Ekonomski fakultet

   Pravni fakultet

   Učiteljski studij

 • Uvid u sliku tržišta rada- preporučena zanimanja za

  2015./2016.

  • Medicina(temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita)

  • Odgojne znanosti(pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, kineziologija)

  • Socijalna djelatnost

  • Psihologija

  • Građevinarstvo

  • Elektrotehnika

  • Računarstvo

  • Veterinarska medicina

  • Poljoprivreda

  • Strojarstvo

  • Farmacija

  • Dentalna medicina

  • Matematika

  • Fizika

  • Kemija

  • Biologija

  • Filologija (Engleski jezik,

  Njemački jezik)

  • Arhitektura i urbanizam

  • Prehrambena tehnologija

 • e- Usmjeravanje

  Informacije: za izbor zanimanja, škole i studija, o slobodnim radnim mjestima, vještinama koje su potrebne za traženje posla i brojne druge, koje će vam pomoći da lakš

Search related