of 23 /23
GRUNDFOS MAGNA, GENI Module GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions

GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GRUNDFOS MAGNA, GENI...

Page 1: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

GRUNDFOS MAGNA, GENI Module

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

Installation and operating instructions

Page 2: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

2

Page 3: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

3

GRUNDFOS MAGNA, GENI Module

Installation and operating instructions 4

Montage- und Betriebsanleitung 19

Notice d’installation et d’entretien 35

Istruzioni di installazione e funzionamento 51

Instrucciones de instalación y funcionamiento 66

Instruções de instalação e funcionamento 81

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 96

Installatie- en bedieningsinstructies 112

Monterings- och driftsinstruktion 127

Asennus- ja käyttöohjeet 142

Monterings- og driftsinstruktion 156

Instrukcja montażu i eksploatacji 170

Руководство по монтажу и эксплуатации 185

Szerelési és üzemeltetési utasítás 201

Navodilo za montažo in obratovanje 216

Montažne i pogonske upute 231

Uputstvo za montažu i upotrebu 245

Instrucţiuni de instalare şi utilizare 260

Упътване за монтаж и експлоатация 274

Montážní a provozní návod 289

Návod na montáž a prevádzku 303

Montaj ve kullanım kılavuzu 318

Paigaldus- ja kasutusjuhend 333

Montavimo ir eksploatacijos instrukcija 347

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija 362

FIN

Page 4: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

231

SADRŽAJstranica

1. Općeniti opis 2312. Spajanje 2323. Montaža modula 2344. Eksterni start/stop 2355. Eksterna prisilna regulacija 2356. Eksterna analogna 0-10 V regulacija 2367. Signalni relej 2377.1 Prikaz smetnje 2377.2 Prikaz pripravnosti 2387.3 Prikaz rada 2387.4 Funkcijski dijagram 2388. Regulacija dvostrukih crpki 2399. Bus-komunikacija preko GENIbusa 24110. Prioritet namještanja 24211. Lista za traženje smetnji 24311.1 Kontrola modula 24412. Tehnički podaci 244

1. Općeniti opisGENI modul je dogradni modul za GRUNDFOSOVE optočne crpke MAGNA 25-60, 25-100, 32-60, 32-100, 40-100(D), 50-100.GENI modul nudi sljedeće funkcije:• eksterni start/stop, vidi odlomak 4.• eksternu prisilnu regulaciju, vidi odlomak 5.• eksternu analognu regulaciju 0-10 V, vidi odlomak 6.• indikaciju smetnje, pripravnosti i rada preko signalnog releja,

vidi odlomak 7.• regulaciju dvostrukih crpki, vidi odlomak 8.• bus-komunikaciju preko GENIbusa, vidi odlomak 9.

Prije montaže pažljivo proučite ove montažne i pogonske upute. Montaža i rad moraju odgovarati lokalnim propisima i standardnim normama profesionalne izvedbe.

Page 5: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

232

2. SpajanjeElektrično spajanje i zaštita moraju odgovarati lokalnim propisima.Crpka bežično pokreće GENI modul. Za ispravno funkcioniranje slijedite upute u odlomku 3. Montaža modula.

Pozor:• svi kabeli moraju biti toplinski postojani do +85°C.• svi kabeli se moraju montirati sukladno EN 60204-1.

Vodovi spojeni na• izlaze NC, NO, C i• ulaze start/stop, A, Y, B, MIN, MAX, 10 V, X, Q, Z moraju međusobno biti električno izolirani.

Page 6: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

233

Slika 1 Priključne stezaljke

Vidi primjere spajanja na stranicama 376 do 379.

TM03

087

8 09

05

dvostruka crpka

bus signal

DC 0-10 V signalni relej

analogno 0-10 V

max. krivulja

min. krivulja

start/stop

Page 7: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

234

3. Montaža modula

TM03

088

1 07

05

1. Na modulu pronađite dvije kuke.

2. Modul lagano gurnite na mjesto tako da kuke dosjednu u upravljačku kutiju.

TM03

088

0 07

05

3. Prekontrolirati dosjedaju li međusobno modul i upravljačka kutija.

4. Prekontrolirati ispravni položaj obje kuke modula u upravljačkoj kutiji.

5. Modul pričvrstiti pomoću vijka.

TM03

089

6 07

05

6. Ispravno montirani modul.

Page 8: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

235

4. Eksterni start/stopGENI modul ima digitalni ulaz za eksterni kontakt. Crpka se može pokrenuti i zaustaviti preko tog ulaza.Prilikom startanja crpka radi u zadanoj točki namještenoj na upravljačkoj ploči ili pomoću R100.Pozor: ukoliko rabimo eksterni kontakt, veza između stezaljki 7 i 8 mora se zamijeniti eksternim spojem.

Funkcijski dijagram: start/stop ulaz

5. Eksterna prisilna regulacijaGENI modul ima ulaze za eksterne signale za prisilnu regulaciju:• rad uz max. krivulju.• rad uz min. krivulju.Vidi primjere spajanja na stranicama 376 do 379.

Funkcijski dijagram: ulaz za max. krivuljuUlaz za max. krivulju je aktivan samo kad su spojene stezaljke 7 i 8 na start/stop ulazu.

položaj kontakta funkcija

zaustavljanje crpke

startanje crpke

max. krivulja

normalan rad

max. krivulja

Q

H

Q

H

Page 9: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

236

Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivuljuUlaz za min. krivulju je aktivan samo kad su• stezaljke 7 i 8 start/stop ulaza spojene te kad• stezaljke 7 i 10 ulaza max. krivulje nisu spojene.

6. Eksterna analogna 0-10 V regulacijaGENI modul ima ulaz za eksterno osjetilo 0-10 V analognog signala. Preko tog se ulaza crpka može regulirati putem eksternog osjetila ukoliko je crpka namještena na jedan od sljedećih oblika regulacije:• konstantna krivulja

Eksterni analogni signal će regulirati krivulju crpke unutar područja od minimalne krivulje do odabrane konstantne krivulje, sukladno karakteristikama prikazanima na slici 2.

• Proporcionalna regulacija ili regulacija s konstantnim tlakomEksterni analogni signal će regulirati zadanu točku visine dizanja crpke između zadane točke koja odgovara minimalnoj krivulji i zadane točke odabrane sukladno karakteristikama na slici 2.

Pri ulaznom naponu nižem od 0,5 V crpka će raditi prema minimalnoj krivulji. Zadana točka se ne može mijenjati. Zadana točka se može mijenjati samo kad je ulazni napon viši od 0,5 V.

Slika 2 Primjer 0-10 V regulacije

min. krivulja

normalan rad

min. krivulja

TM03

163

3 26

05

Q

H

Q

H

m

V

H

U0 1 2 33 4 5 6 7 8 9 10

max. zadana točka/konstantna krivuljazadana točka/konstantna krivulja

min

. kriv

ulja

Page 10: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

237

Pozor:• stezaljke 7 i 10 ulaza max. krivulje ne smiju biti spojene.• stezaljke 7 i 9 ulaza min. krivulje moraju biti spojene.• stezaljke 7 i 8 start/stop ulaza moraju biti spojene.Vidi primjere spajanja na stranicama 376 do 379.

Slika 3 Primjer analognog regulacijskog napona s crpkom reguliranom konstantnim tlakom

Pozor: kao što je vidljivo iz slike 3, regulacijsko je područje ograničeno, ukoliko smanjimo zadanu točku, Hset.

7. Signalni relejFunkcija signalnog releja se može namjestiti pomoću R100.Moguće funkcije:• Fault (smetnja)• Ready (pripravnost)• Operation (pogon).

7.1 Prikaz smetnjeSignalni relej se aktivira u slučaju• Pump blocked (blokirana crpka)• Internal fault (kvar uređaja) • Undervoltage (podnapon). Vidi odlomak 7.4 Funkcijski dijagram.Signalni relej se dezaktivira kad više nema smetnje. Uzrok smetnje je spremljen u podatke o smetnjama na crpki. Posljednjih pet smetnji možemo pozvati pomoću R100.Pozor: u slučaju smetnje upaljena je crvena signalna žaruljica na upravljačkoj ploči.Vidi montažne i pogonske upute za crpke GRUNDFOS MAGNA 25-60, 25-100, 32-60, 32-100, 40-100(D), 50-100.

TM03

107

5 10

05

TM03

107

4 10

05

Hset 108,67,25,84,33,01,50,50

VU

Hset 107,55,02,50,50

VU

Page 11: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

238

7.2 Prikaz pripravnostiSignalni relej je aktivan kad crpka radi ili je pripravna za rad.Vidi odlomak 7.4 Funkcijski dijagram.

7.3 Prikaz radaSignalni relej je aktivan sve dok crpka radi. Ukoliko je crpka zaustavljena preko upravljačke ploče, pomoću R100 ili radi smetnje, signal se dezaktivira i posljedično tome šalje signal eksternom regulacijskom uređaju, npr. uređaju za upravljanje zgradama.Vidi odlomak 7.4 Funkcijski dijagram.

7.4 Funkcijski dijagram

namještanje relej Opis

smetnja crpka u kvaru

pripravnost radispremna za rad

rad radi

– neispravan relej

1 2 3NC NO C

1 2 3NC NO C

1 2 3NC NO C

1 32NC NO C

Page 12: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

239

8. Regulacija dvostrukih crpkiDvostruka crpka opremljena s dva GENI modula radi potpuno automatski.Montirajte GENI modul na upravljačku kutiju svake crpke te pomoću kabela spojite module.Obje glave dvostruke crpke moraju biti spojene na opskrbnu mrežu.Pozor: stezaljke 21 "X" i 22 "Q" u modulu spojite pomoću kratke žice na desnu glavu crpke, vidi stranice 378 i 379.Za spajanje lijeve i desne glave crpke vidi stranice 378 i 379.

Slika 4 Dvostruka crpka

Moguće je spojiti i glave dviju pojedinačnih crpki da rade kao dvostruka crpka. U tom slučaju eventualno treba montirati nepovratne ventile. Preporučamo kontaktirati Grundfos za optimalan rad.

TM03

064

2 04

05

desna glava crpkelijeva glava crpke

smjer protoka

kabel

Page 13: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

240

Crpka ima sljedeće mogućnosti rada:• izmjenični rad

Crpke se izmjenjuju svaka 24 sata. Ukoliko crpka u radu stane radi smetnje, starta druga crpka.

• Pričuvni rad (standby) Jedna crpka konstantno radi. Druga crpka, kako bi se izbjeglo blokiranje, starta u određenim vremenskim razmacima. Ukoliko crpka u radu stane radi smetnje, starta druga crpka.

Način rada se bira pomoću mehaničkog kontakta u svakom modulu.

Slika 5 Mehanički kontakti

Način rada crpkeSpojene crpke mogu se namjestiti i raditi na isti način kao jednostruke crpke. Radna crpka koristi svoje namještene zadane točke, izabrane bilo na upravljačkoj ploči, pomoću R100 ili putem busa.Pozor: obje crpke treba namjestiti na istu zadanu točku i isti način rada. Različito namještanje će rezultirati drukčijim radom pri izmjeni crpki.

način rada lijeva glava crpke desna glava crpke

izmjenični izmjenični izmjenični

pričuvni izmjenični pričuvni

pričuvni pričuvni izmjenični

pričuvni pričuvni pričuvni

TM03

086

7 06

05

pričuvni rad

izmjenični rad

Page 14: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

241

Kontrola funkcijaJedna crpka mora biti u pogonu a druga zaustavljena.• Startajte crpku u mirovanju.• Provjerite da se radna crpka zaustavila.Pozor: provjera je izvediva, ukoliko smo odabrali pričuvni ili izmjenični rad.

9. Bus-komunikacija preko GENIbusaGENIbus omogućava serijsku komunikaciju preko RS-485 ulaza. Komunikacija je sukladno Grundfosovom bus protokolu, GENIbusu, a omogućava spajanje na GRUNDFOS Pump Management System 2000, uređaj za upravljanje zgradama, ili sličan eksterni regulacijski uređaj.Pomoću bus signala mogu se namjestiti radni parametri crpke, kao što su željena zadana točka, utjecaj temperature, način rada itd. Istovremeno, crpka može dati statusne informacije o važnim parametrima, poput visine dizanja, stvarnog protoka, potrebne snage, signalizacije smetnje itd.Više pojedinosti naći ćete u pogonskim uputama za GRUNDFOS Management System 2000, ili kontaktirajte Grundfos.Pozor: kad se crpka regulira pomoću bus signala, smanjen je broj namještanja pomoću R100 ili preko upravljačke ploče crpke.

Page 15: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

242

10. Prioritet namještanjaEksterni signali prisilne regulacije ograničit će namještanja koja možemo postići putem upravljačke ploče crpke i pomoću R100. No crpka uvijek može putem upravljačke ploče crpke i pomoću R100 raditi uz max. krivulju ili se zaustaviti.Ukoliko su istovremeno aktivirane dvije ili više funkcija, crpka će raditi prema namještanjima najvećeg prioriteta.Prioritet namještanja prikazan je u tabeli:

Primjer: ukoliko je crpka eksternim signalom zaustavljena, upravljačka ploča crpke, R100 ili bus signal mogu crpku aktivirati jedino na rad uz max. krivulju. Sukladno prikazu na gornjoj tabeli, crpka ne reagira na eksterne signale (max. krivulja i min. krivulja) kad crpku reguliramo putem busa. Ukoliko crpka mora reagirati na eksterne signale (max. krivulja i min. krivulja), onda treba uređaj programirati za tu funkciju.

prioritet moguća namještanja

upravljačka ploča crpke ili R100 eksterni signali bus signal

1 stop – –

2 max. krivulja – –

3 – stop stop

4 – max. krivulja max. krivulja

5 min. krivulja min. krivulja min. krivulja

6 namještanje zadane točke – namještanje

zadane točke

nije aktivno kad je regulacija crpke putem busa.

aktivno samo kad je regulacija crpke putem busa.

Page 16: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

243

11. Lista za traženje smetnji

Prije početka bilo kakvih radova na modulu provjeriti je li isključen opskrbni napon do crpke i modula te ne može li se slučajno uključiti.

smetnja uzrok pomoćcrpka ne reagira na ulaz start/stop, MIN, MAX ili 10 V.

vodovi u priključnoj kutiji nisu ispravno spojeni.

vodove ispravno spojiti.

crpka je zaustavljena putem upravljačke ploče ili pomoću R100.

ponovno namjestiti crpku na normalan rad.

GENI modul neispravno montiran. GENI modul defektan. upravljačka kutija defektna.

ispravno montirati GENI modul; zamijeniti GENI modul; zamijeniti upravljačku kutiju.

crpka ne šalje ispravan signal iz signalnog modula.

vodovi u priključnoj kutiji nisu ispravno spojeni.

vodove ispravno spojiti.

signalni relej neispravno konfiguriran.

ispravno konfigurirati signalni relej; moguće pomoću R100.

GENI modul neispravno montiran; GENI modul defektan; upravljačka kutija defektna.

ispravno montirati GENI modul; zamijeniti GENI modul; zamijeniti upravljačku kutiju.

crpka ne reagira na GENIbus signal.

vodovi u priključnoj kutiji nisu ispravno spojeni.

vodove ispravno spojiti.

crpka je zaustavljena putem upravljačke ploče ili pomoću R100.

ponovno namjestiti crpku na normalan rad.

GENI modul neispravno montiran; GENI modul defektan; upravljačka kutija defektna.

ispravno montirati GENI modul; zamijeniti GENI modul; zamijeniti upravljačku kutiju.

Page 17: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

244

11.1 Kontrola modula

12. Tehnički podaci

ilustracija postupak

TM03

089

2 07

05

1. skinite poklopac modula.

2. prekontrolirajte LED-ove.Uz uključenu crpku i ispravno montirani modul mora lijevi LED žmirkati a desni LED biti stalno upaljen.

3. ponovno montirajte poklopac modula.

ulazi za max. i min. krivulje i start/stop

eksterni bespotencijalni kontakt; opterećenje kontakta: 5 V, 1 mA; zakriljeni kabel; otpor petlje: maksimalno 130 Ω.

ulaz za analogni 0-10 V signal

eksterni signal: 0-10 VDC; maksimalno opterećenje: 1 mA; zakriljeni kabel;

ulaz za regulaciju dvostrukih crpki

zakriljeni kabel; presjek vodiča: 0,25 - 1 mm2; duljina kabela: maksimalno 1 m.

ulaz za bus

Grundfosov bus protokol, GENIbus protokol, RS-485; zakriljeni kabel; presjek vodiča: 0,25 - 1 mm2; duljina kabela: maksimalno 1200 m.

izlaz za signalni relej bespotencijalni preklopni kontakt;400 VAC, 6 A AC1; 30 VDC, 6 A.

žmirka stalno gori

Zadržano pravo izmjena.

Page 18: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

376

Connection example

TM03

059

1 03

05

Page 19: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

377

Connection example

TM03

085

5 06

05

Page 20: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

378

MAGNA D 40-100 twin-head pumpLeft pump head when seen in the liquid flow direction. See fig. 4.

TM03

085

6 06

05

Page 21: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

379

MAGNA D 40-100 twin-head pumpRight pump head when seen in the liquid flow direction. See fig. 4.

TM03

085

7 06

05

Page 22: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

DenmarkGRUNDFOS DK A/S Tlf.: +45-87 50 50 50 E-mail: [email protected]/DKAlbaniaCOALB sh.p.k.Phone: +355 42 22727Telefax: +355 42 22727ArgentinaBombas GRUNDFOS de Argentina S.A.Phone: +54-3327 414 444Telefax: +54-3327 411 111AustraliaGRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155 AustriaGRUNDFOS Pumpen Ver-trieb Ges.m.b.H.Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30 BelgiumN.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301BelorussiaПредставительство ГРУНДФОС в МинскеТелефон: (8632) 62-40-49Факс: (8632) 62-40-49Bosnia/HerzegovinaGRUNDFOS SarajevoPhone: +387 33 713290Telefax: +387 33 231795BrazilGRUNDFOS do Brasil Ltda.Phone: +55-41 668 3555Telefax: +55-41 668 3554BulgariaGRUNDFOS Pumpen Ver-triebPhone: +359 2963 3820, 2963 5653Telefax: +359 2963 1305CanadaGRUNDFOS Canada Inc. Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512 ChinaGRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.Phone: +86-512-67 61 11 80Telefax: +86-512-67 61 81 67CroatiaGRUNDFOS predstavništvo ZagrebPhone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499Czech RepublicGRUNDFOS s.r.o.Phone: +420-585-716 111Telefax: +420-585-438 906

EstoniaGRUNDFOS Pumps Eesti OÜTel: + 372 606 1690Fax: + 372 606 1691FinlandOY GRUNDFOS Pumput AB Phone: +358-9 878 9150 Telefax: +358-9 878 91550FrancePompes GRUNDFOS Dis-tribution S.A. Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51 GermanyGRUNDFOS GMBHTel.: +49-(0) 211 929 69-0 e-mail: [email protected] in Deutschland:e-mail: [email protected] Hellas A.E.B.E. Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273Hong KongGRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Phone: +852-27861706/27861741 Telefax: +852-27858664 HungaryGRUNDFOS Hungária Kft.Phone: +36-23 511 110Telefax: +36-23 511 111IndiaGRUNDFOS Pumps India Private LimitedPhone: +91-44 432 3487Telefax: +91-44 432 3489IndonesiaPT GRUNDFOS Pompa Phone: +62-21-460 6909 Telefax: +62-21-460 6910/460 6901 IrelandGRUNDFOS (Ireland) Ltd. Phone: +353-1-2954926 Telefax: +353-1-2954739 ItalyGRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290/95838461 JapanGRUNDFOS Pumps K.K.Phone: +81-53-428 4760Telefax: +81-53-484 1014KoreaGRUNDFOS Pumps Korea Ltd.Phone: +82-2-5317 600Telefax: +82-2-5633 725

LatviaSIA GRUNDFOS Pumps Latvia Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641Fakss: + 371 914 9646LithuaniaGRUNDFOS Pumps UABTel: + 370 52 395 430Fax: + 370 52 395 431MacedoniaMAKOTERMPhone: +389 91 117733Telefax: +389 91 220100MalaysiaGRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.Phone: +60-3-5569 2922Telefax: +60-3-5569 2866MexicoBombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de C.V. Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010NetherlandsGRUNDFOS Nederland B.V. Tel.: +31-294-492 211 Telefax: +31-294-492244/492299 New ZealandGRUNDFOS Pumps NZ Ltd.Phone: +64-9-415 3240Telefax: +64-9-415 3250NorwayGRUNDFOS Pumper A/S Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50 PolandGRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.Phone: (+48-61) 650 13 00Telefax: (+48-61) 650 13 50PortugalBombas GRUNDFOS Por-tugal, S.A. Tel.: +351-21-440 76 00Telefax: +351-21-440 76 90Republic of MoldovaMOLDOCON S.R.L.Phone: +373 2 542530Telefax: +373 2 542531RomâniaGRUNDFOS Pompe România SRLPhone: +40 21 4115460/4115461E-mail: [email protected]ООО ГрундфосТел. (+7) 095 737 30 00, 564 88 00E-mail [email protected]

Serbia and MontenegroGRUNDFOS Predstavništvo BeogradPhone: +381 11 26 47 877, 11 26 47 496Telefax: +381 11 26 48 340SingaporeGRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. Phone: +65-6865 1222 Telefax: +65-6861 8402SloveniaGRUNDFOS PUMPEN VER-TRIEB Ges.m.b.H.,Phone: +386 1 563 5338Telefax: +386 1 563 2098SpainBombas GRUNDFOS España S.A. Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465 SwedenGRUNDFOS AB Tel.: +46-0771-32 23 00 Telefax: +46-31 331 94 60 SwitzerlandGRUNDFOS Pumpen AG Tel.: +41-1-806 8111 Telefax: +41-1-806 8115 TaiwanGRUNDFOS Pumps (Tai-wan) Ltd. Phone: +886-4-2305 0868Telefax: +886-4-2305 0878ThailandGRUNDFOS (Thailand) Ltd. Phone: +66-2-744 1785 ... 91Telefax: +66-2-744 1775 ... 6TurkeyGRUNDFOS POMPA SAN. ve TIC. LTD. STIPhone: +90 - 216-4280 306Telefax: +90 - 216-3279 988UkraineТОВ ГРУНДФОС УкраинаТел. +380 44 289 4050Факс +380 44 289 4139United Arab EmiratesGRUNDFOS Gulf Distribu-tionPhone: +971-4- 8815 166Telefax: +971-4-8815 136United KingdomGRUNDFOS Pumps Ltd. Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011 U.S.A.GRUNDFOS Pumps Corpo-ration Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500 UsbekistanПредставительство ГРУНДФОС в ТашкентеТелефон: (3712) 55-68-15Факс: (3712) 53-36-35

Addresses revised 02.06.2005

Page 23: GRUNDFOS MAGNA, GENI Modulenet.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfos... · 236 Funkcijski dijagram: ulaz za min. krivulju Ulaz za min. krivulju je aktivan

Being responsible is our foundationThinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

96585865 0905 104