GRUNDERNA F£â€“R GYMNASIETS L£â€‍ROPLAN ... 2015:48 GRUNDERNA F£â€“R GYMNASIETS L£â€‍ROPLAN 2015 Grunderna f£¶r

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRUNDERNA F£â€“R GYMNASIETS L£â€‍ROPLAN ... 2015:48...

 • 2 0

  1 5

  :4 8

  G RU

  N D

  ERN A

  FÖ R G

  YM N

  A SIETS LÄ

  RO PLA

  N 2015

  Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 är en föreskrift utgående från vilken anordnarna av gymnasieutbild- ning beslutar om läroplanen. Föreskriften är fastställd av Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen ger ett gemensamt underlag för de lokala läroplanerna och bidrar till att undervisningen blir enhetlig i hela landet.

  I Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 fastställs må- len och det centrala innehållet för temaområdena, läro- ämnena och ämnesgrupperna i gymnasieutbildningen för unga och för annan undervisning som nämns i gymnasielagen. Dessutom behandlas uppgörandet av läroplanen och dess innehåll, gymnasieutbildningens uppdrag och värdegrund, genomförandet av undervis- ningen, handledning och stöd för de studerande och bedömning av den studerandes lärande.

  Tryckt ISBN 978-952-13-6200-2 ISSN 1798-8977

  Online ISBN 978-952-13-6201-9 ISSN 1798-8985

  GRUNDERNA FÖR GYMNASIETS LÄROPLAN 2015

  Föreskrifter och anvisningar 2015:48

  Utbildningsstyrelsen www.utbildningsstyrelsen.fi www.oph.fi/svenska/bokhandel

 • © Utbildningsstyrelsen

  Föreskrifter och anvisningar 2015:48

  ISBN 978-952-13-6200-2 (häft.) ISBN 978-952-13-6201-9 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (tryckt) ISSN 1798-8985 (online)

  Ombrytning: Grano Oy

  www.utbildningsstyrelsen.fi

  Tryck: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, Tammerfors 2016.

 • 3

 • 5

  INNEHÅLL

  1 Läroplanen .....................................................................................................9 1.1 Uppgörandet av läroplanen ............................................................................9 1.2 Läroplanens innehåll .................................................................................... 10

  2 Gymnasieutbildningens uppdrag och värdegrund ......................................12 2.1 Gymnasieutbildningens uppdrag ................................................................. 12 2.2 Värdegrunden ............................................................................................... 12

  3 Undervisningen ...........................................................................................14 3.1 Synen på lärande .......................................................................................... 14 3.2 Studiemiljöer och studiemetoder.................................................................. 14 3.3 Verksamhetskulturen .................................................................................... 15 3.4 Studiernas uppbyggnad ................................................................................ 17

  4 Stöd och handledning för de studerande ....................................................18 4.1 Samarbetet mellan hem och läroanstalt ....................................................... 18 4.2 Handledning ................................................................................................. 18 4.3 Stöd för lärande och studier ......................................................................... 20 4.4 Studerandevård ............................................................................................. 21

  4.4.1 Centrala principer för studerandevården.......................................... 21 4.4.2 Uppgörandet av planer inom studerandevården ............................. 23

  4.5 Plan för användningen av disciplinära åtgärder och förfaringssätt ........... 27 4.6 Särskilda frågor angående språk och kultur ................................................ 28

  5 Mål och centralt innehåll för lärandet .........................................................34 5.1 Allmänna mål för undervisningen ............................................................... 34 5.2 Temaområden ............................................................................................... 35 5.3 Modersmål och litteratur .............................................................................. 41

  5.3.1 Lärokursen svenska och litteratur ..................................................... 41 5.3.2 Lärokursen finska och litteratur ........................................................ 48 5.3.3 Lärokursen samiska och litteratur .................................................... 54 5.3.4 Lärokursen romani och litteratur ...................................................... 60 5.3.5 Lärokursen teckenspråk och litteratur .............................................. 67 5.3.6 Lärokursen svenska som andraspråk och litteratur ......................... 73 5.3.7 Lärokursen finska som andraspråk och litteratur ............................ 81 5.3.8 Lärokursen svenska för samisktalande ............................................. 88 5.3.9 Lärokursen finska för samisktalande ................................................ 88 5.3.10 Lärokursen svenska för teckenspråkiga ........................................... 89 5.3.11 Lärokursen finska för teckenspråkiga .............................................. 89 5.3.12 Lärokursen modersmål och litteratur för studerande med övriga

  modersmål ......................................................................................... 89

 • 6

  5.4 Det andra inhemska språket ........................................................................ 90 5.4.1 Finska ................................................................................................. 90

  5.4.1.1 Finska, A-lärokurs ............................................................... 92 5.4.1.2 Finska, B1-lärokurs ............................................................. 94 5.4.1.3 Finska, B3-lärokurs ............................................................. 96 5.4.1.4 Finska, modersmålsinriktad lärokurs ................................. 97

  5.4.2 Svenska (Ruotsi) .............................................................................. 100 5.4.2.1 Svenska, A-lärokurs ........................................................... 102 5.4.2.2 Svenska, B1-lärokurs ......................................................... 104 5.4.2.3 Svenska, B3-lärokurs ......................................................... 106 5.4.2.4 Svenska, modersmålsinriktad lärokurs ............................. 108

  5.5 Främmande språk ....................................................................................... 111 5.5.1 Främmande språk, engelska, A-lärokurs ........................................ 114 5.5.2 Främmande språk, A-lärokurs ......................................................... 116 5.5.3 Främmande språk, B1-lärokurs ....................................................... 118 5.5.4 Främmande språk, B2-lärokurs ....................................................... 120 5.5.5 Främmande språk, B3-lärokurs ....................................................... 121 5.5.6 Främmande språk, asiatiska och afrikanska språk, B3-lärokurs ... 123 5.5.7 Främmande språk, samiska, A-lärokurs .......................................... 125 5.5.8 Främmande språk, samiska, B2-lärokurs ........................................ 127 5.5.9 Främmande språk, samiska, B3-lärokurs ........................................ 129 5.5.10 Främmande språk, latin, B2-lärokurs ............................................. 131 5.5.11 Främmande språk, latin, B3-lärokurs ............................................. 132

  5.6 Matematik .................................................................................................... 134 5.6.1 Gemensam studiehelhet i matematik ............................................. 135 5.6.2 Matematik, lång lärokurs................................................................. 136 5.6.3 Matematik, kort lärokurs ................................................................. 141

  5.7 Biologi ........................................................................................................ 145 5.8 Geografi....................................................................................................... 151 5.9 Fysik ............................................................................................................ 157 5.10 Kemi ............................................................................................................ 162 5.11 Filosofi ......................................................................................................... 166 5.12 Psykologi ..................................................................................................... 170 5.13 Historia ........................................................................................................ 175 5.14 Samhällslära ................................................................................................ 182 5.15 Religion ....................................................................................................... 187

  5.15.1 Evangelisk-luthersk tro.................................................................... 188 5.15.2 Ortodox tro ...................................................................................... 191 5.15.3 Katolsk tro ....................................................................................... 194 5.15.4 Islam ................................................................................................ 197 5.15.5 Judendomen .................................................................................... 200 5.15.6 Övriga religioner ................................