grile rezolvate (1)

Embed Size (px)

Citation preview

1) Aparitia finantelor a fost generata de:C. Aparitia claselor sociale

2) Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare nu este falsa?B. Reprezinta un transfer valoric de resurse sau de putere de cumparare

3) Conceptia interventiolista este specifica:A. Statului providenta

4) Motivatia obiectiva a aparitiei si mentinerii finantelor publice in economiile contemporane este data de urmatorii factori conditionali:C. Manifestarea relatiilor banesti care fac posibile formarea si repartizarea resurselor statului in forma baneasca, precum si existenta statului

12) Contributia principala la constituirea fondurilor financiare publice o are:B. Produsul inter brut

13) Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare fata de functia de repartitie:B. Mai larga, deoarece vizeaza, pe langa constituirea si repartizarea fondurilor din economie, si modul de utilizare a resurselor

14) Distributia fondurilor financiare are drept beneficiari:C. Persoanele fizice si persoanele juridice

15) De la constituirea fondurilor publice sunt excluse:E. Niciunul din raspunsurile de mai sus

16) La formarea fondurilor necesare statului, pentru indeplinirea functiilor si sarcinilor sale, participa:C. Atat persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productiva, cat si cele din sfera social-productiva, contributia individuala variind, ca marime, de la o categorie sociala la alta

18) Care dintre enumerarile de mai jos reflecta mijloace de infaptuire a menirii sociale a finantelor?B. Functia de control si functia de repartitie

19) Menirea sociala a finantelor se infaptuieste prin indeplinirea urmatoarelor functii:B. Reprtitia si de control

20) Controlul financiar nu se efectueaza:E. Se efectueaza in toate fazele de mai sus

21) Dimensiunea calitativa a rolului finantelor nu se refera la:B. Bunurile si utilitatile publice oferite de stat prin actiunile sale

22) Pentru combaterea riscurilor se constituie:D. Fondurile de asigurare23) Frecventa si amploarea redistribuirilor de resurse prin intermediul finantelor depinde de factori ca: D. Toate variantele de mai sus

25) Care dintre afirmatiile de mai jos sunt corecte?C. Functia de control si cea de repartitie se influenteaza si completeaza reciproc

26) Functia de repartitie a finantelor se infaptuieste:C. Prin mobilizarea si repartizarea fondurilor

27) Relatiile de asigurare sunt considerate:C. Relatii financiare propriu-zise

28) Care din urmatoarele fluxuri banesti nu pornesc de la stat catre diversi beneficiari?D. Impozitele platite de agentii economici

30) Relatiile de asigurari si protectie sociale intervin in formarea si repartizarea fondurilor destinate:D. Asigurarii materiale a pesoanelor active si a familiilor lor pentru cazuri de pierdere temporara sau definitiva, partiala sau totala a capacitatii de munca sau a locului de munca

32) In sfera mecanismului financiar cuprindem: varianta falsaC. Aparatul financiar

33) Parghiile financiare sunt:B. Obiective ale politicii financiare

34) Deosebirile esentiale dintre finantele propriu-zise si credit provin din:B. Caracterul diferitelor fonduri banesti care se constituie in economie, sursele de formare a fondurilor, obiectul si caracterul transferului realizat prin cele doua relatii banesti

35) Ratiunea financiara a impozitelor priveste:B. Procurarea de venituri pentru finantarea cheltuielilor publice

39) La nivel macroeconomic, indicatorii economico-financiari, ce reprezinta puncte de control pentru buna functionare a mecanismului financiar, sunt: varianta falsaD. Volumul profitului la nivelul fiecarei unitati

40) Alegeti afirmatia incorecta:E. Mecanismul financiar nu dispune de capacitatea de autoreglare

41) In cadrul domeniilor de activitate a politicii financiare nu includem:E. Domeniul de integrare a institutiilor de stat in cadrul agentilor economici privati

42) Pentru coordonarea politicii financiare cu politica valutara, monetara si de credit, Ministerul Finantelor Publice nu colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborareaE. Reglementarilor din domeniul preturilor produselor si tarifelor serviciilor

44) Functiile pe care le indeplineste impozitul in perioada contemporana sunt:E. Toate variantele de mai sus

46) Politica financiara actioneaza nemijlocit:B. In sfera repartitiei

47) Politica financiara, in raport cu politica economica a statului:D. Este un domeniu specific al politicii economice a statului

48) Politica financiara a statului in domeniul veniturilor nu cuprinde stabilireaC. Destinatiei veniturilor

49) Politica promovata in domeniul cheltuielilor publice nu presupune:B. Surse de finantare a acestora

50) Politica financiara reprezinta:C. O parte integranta a politicii economicii a statului

51) Domeniile de manifestare ale politicii financiare sunt:B. Veniturile si cheltuielile publice

52) in definirea politicii finaciare trebuie sa tinem seama de urmatoarele elemente: A. Ea reprezinta un domeniu specific al politcii monetare si este circumscrisa obiectivelor acesteia

53) Raspunderea pentru infaptuirea politicii financiare a statului revine: C) Ministerului Finantelor Publice

54) Cheltuielile publice exprima: A. Relatii economico-sociale in forma baneasca, prin care se repartizeaza fondurile publice

55) Diferenta dintre cheltuielile publice si cheltuielile bugetare este reprezentata de faptul ca:A) Cheltuielile bugetare se acopera numai din bugete, pe cand cheltuielile publice au ca mijloc de acoperire a lor si venituri proprii

56) O avansare de produs intern brut reprezinta:D. Cheltuieli cu investitiile

58) Cand elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este mai mare decat 1:E. Exista tendinta de utilizare intr-o masura mai mare a produsului intern brut pentru finantarea cheltuielilor publice

59) Delimitarea cheltuielilor bugetare in cadrul celor publice se bazeaza pe cateva principii: care nu a fost enuntat correctB. Au titlu rambursabil si sunt utilizate conform destinatiilor pentru care s-au aprobat aceste sume

60) Care dintre urmatoarele afirmatii privind clasificatia functionala a cheltuielilor publice este falsa?D. nu reflecta obiectivele politicii bugetare a statutului

62) Cheltuielile consolidate se calculeaza:C. prin insumarea cheltuielilor effectuate de diferite categorii de administratii publice, minus transferuri intre bugete, minus operatiuni financiare

63) Care din urmatoarele trasaturi nu caracterizeaza cheltuielile publice conform criteriului rolului acestora in procesul reproductiei sociale?B. cheltuielile positive reprezinta acelel cheltuieli ce nu au drept efect crearea de valoare adaugata.

64) Care dintre urmatoarele tipuri de clasificatii nu este folosita in domeniul cheltuielilor publice?D. clasificatia FMI

65) Cheltuielile de transfer cu caracter economic sunt:A. subventiile

66) Cheltuielile publice nu includ: D. cheltuieli efectuate din fonduri constituite la nivelul agentilor economici

68) Cheltuielile fara contraprestatie au character de: A. alocatii bugetare

69) Cheltuielile virtuale sau posibile reprezinta:A. cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii

71) Care dintre urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt delimitate dupa clasificatia economica?E. cheltuieli temporare

72) Cheltuielile reale reprezinta:B. un consum definitive de produs intern brut

73) Care din urmatorii factori nu influenteaza cheltuielile publice?E. propagarea in timp si spatiu a unor fenomene economice impreuna cu neasumarea datoriei contractate de regimurile politice anterioare.

74) Factorii care nu in fluenteaza cresterea cheltuielilor publice sunt:E) toti factorii de mai sus influenteaza cresterea cheltuielilor publice

75) Daca se considera criteriul momentului in care se efectueaza si modului in care afecteaza resurselor financiare, atunci una din urmatoarele cheltuieli nu regaseste in clasificatia financiara:C. cheltuieli fara contraprestatie, reprezentand finantare definitiva

76) Cheltuieli bugetare: C. au o sfera mai restransa decat cele publice

77) Care din urmatoarele cheltuieli nu reprezinta o cheltuiala reala?D. cheltuieli privind dezvoltarea si modernizarea unui spital

78) Nivelul cheltuielilor publice nu depinde de: E. cantitatea de bani aflata in circulatie

79) Maximizarea bunastarii sociale apare ca urmare a: care e incorectaD. cresterii capacitatii de dirijare a vietii economice de catre sectorul public

80) Avand in vedere criteriul forma de manifestare utilizat in clasificatia financiara, cheltuielile publice sunt: care e incorecta?B. Cheltuieli definitive, ce presupun restituirea fondurilor banesti alocate de stat

81) Eficienta cheltuielilor se realizeaza in cele mai bune conditii de optim social atunci cand: care raspuns nu este in concordanta cu enuntulE. maximizarea profitului sectorului public, ceea ce duce la degajarea de resurse financiare suplimentare

82) In buget, cheltuielile sunt structurate, dupa clasificatia economica, pe: varianta corecta si completaD. titluri, articole, alienate si paragrafe

83) Semnificatia economicitatii este: C. raportul dintre eficacitate si gradul de realizare a obiectivelor prevazute

84) Care dintre urmatorii factori pot determina cresterea resurselor financiare publice?E. toate categoriile de factori de mai sus influenteaza cresterea resurselor financiare publice

85) In buget, cheltuielile sunt structurate, dupa clasificatia functionala, pe:alegeti varianta corecta si completaB. parti capitole, subcapitole si paragrafe

86) In aplicarea metodelor de evaluare a indicatorilor inscrisi in bugetul annual sau in programele plurianuale, cel mai important obiectiv care trebuie atins este:B. eficienta utilizarii resurselor

87) Resursele financiare publice nu includ: C. resursele populatiei

90) Care dintre urmatoarele modalitati de constituire a resurselor financiare au ca efect imediat aparitia inflatiei?E. finantarea prin emisiune monetara fara acoperire

91) Principala categorie de resurse publice o constituie: B. impozitele

92) Dupa regularitatea cu care se incaseaza la buget, veniturile publice se impart in: A) venituri ordinare si extraordinare

93) Veniturile extraordinare sunt resursele: C. la care statul recurge in situatii exceptionale

94) Care dintre urmatorii factori nu influenteaza direct posibilitatea acoperii cererii de resurse financiare?D. istorici

95) In categoria veniturilor publice interne nu se include:C. salariile personalului angajat la institutiile publice

97) Veniturile publice extraordinare sunt: A. emisiunea baneasca fara acoperire in economia reala

98) Un impozit este considerabil stabil daca:B. randamentul sau ramane constant de-a lungul ciclului economic

99) Stopajul la sursa presupune:D. retinerea si varsarea impozitului la stat de catre o terta persoana

100) Impozitele:E. au un caracter nerambursabil

101) Printre elementele impozitului nu se numara:C. incasatorul

102) Referitor la cotele procentuale progressive, putem afirma urmatoarele: care din afirmatiile de mai sus este falsaC. pot fi cote regressive

103) Rolul impozitelor se manifesta pe plan financiar deoarece:D. Constituie mijlocul principal de procurarea a resurselor statului

107) Metodele de evaluare a materiei impozabile se impart in:D. metoda evaluarii bazate pe prezumtie si metoda evaluarii bazate pe probe

108) Impozitul portabil presupune:B. deplasarea contribuabilului la sediul organului fiscal pentru plata impozitului

109) Elasticitatea impozitului presupune:B. modificarea permanenta a lui in functie de necesitatile de venituri ale statului

110) Impozitele directe se aseaza:A. nominal in sarcina persoanelor fizice si juridice

111) Caracterul obligatoriu al impozitelor reprezinta:B. obligatia contribuabililor de a datora si plati impozite, in conditiile legii

112) Evaluarea pe baza semnelor exterioare:A. este specifica impozitelor de tip real

113) Asieta impozitelor este:C. actiunea de asezare a impozitelor

114) Actiunea de transmitere a sarcinii fiscale de la platitor la suportator reprezinta:B. repercusiunea impozitelor

115) In cadrul evaluarii administrative a materiei impozabile:C. contribuabilul are dreptul sa conteste valoarea materiei impozabile

116) Criteriul teritorialitatii utilizat in practica fiscala inseamna luarea in coniderare a:D. tarii in care se realizeaza veniturile sau se afla averea

117) In cadrul evaluarii pe baza declaratiei contribuabilului:C. stabilirea marimii materiei impozabile se determina de catre organelle fiscale pe baza datelor furnizate de contribuabili

118) Nu se regaseste printer metodele de evitare a dublei impuneri procedeul:A. imputarii progressive

119) Supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pentru aceeasi perioada de timp de catre doua autoritati fiscale din tari diferite poarta denumirea de:C. dubla impunere juridica internationala

121) Dupa trasaturile de fond si forma, impozitele se impart in:E. impozite directe si impozite indirecte

122) Dubla impunere reprezinta:D. supunerea aceleiasi materii impozabile apartinand aceluiasi subiect de catre doua autoritati fiscale

125) Echitatea fiscala presupune: care raspuns este falsC. impunerea sa fie generala, neexistand scutire de impozit in functie de nivelul veniturilor

126) Care dintre urmatoarele masuri de politica fiscala nu se bazeaza pe principii social-politice?E. instituirea unor impozite pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei

127) Capitatia este:A. un impozit in suma fixa

128) Precizati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la impozitele directe este falsa:C. suportatorul este consumatorul final

130) Accizele sunt:C. taxe speciale de consumatie

131) Statul poate institui monopoluri fiscale:C. asupra productiei si/sau consumului de bunuri

134) Sediul permanent nu presupune:B. un depozit de marfuri, unde marfurile sunt depozitate numai in scopul stocarii, expunerii sau livrarii

135) Care sunt cele trei criterii in functie de care statele contractante convin sa delimiteze intre ele dreptul de a impune diferite categorii de venituri sau avere?C. rezidenta, nationalitatea, sediul permanent

136) Incidenta fiscala:C. studiaza modul in care povara unui impozit este difuzata in economie

137) Numai una din urmatoarele afirmatii este adevarate:E. impozitul asupra veniturilor obtinute din salarii se percep prin stopaj la sursa

138) Consolidarea bugetara presupune: alegeti varianta corecta si completaA. eliminarea transferurilor dintre bugete

139) Principiile de politica economica cer ca impozitele sa se stabileasca:E. spre a incuraja unele activitati economice

140) Numai una din afirmatiile urmatoare este adevarata:E. taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, sumele colectate constituind venit la buget.

141) Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale cuprinde:alegeti varianta falsaB. veniturile si cheltuielile regiilor autonome de subordonare locala

144) Veniturile si cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel national, alcatuiesc:C. veniturile bugetare totale, respective cheltuielile bugetare totale

145) Adoptarea bugetului de stat se face:D. de parlament

146) Elaborarea bugetului de stat se face de: D. ministerul finantelor publice

147) Ca princpiala balanta financiara, bugetul public s-a intocmit pentru prima data in europa in:C. in anglia pe baza prevederilor inscrise in magna charta, semnata in 1215

148) Prin buget se aproba: alegeti varianta corecta si completaD. veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile

149) Din bugetele locale sunt finantate, de regula, cheltuieli pentru: B. desfasurarea activitatii administratiei publice locale

150) Prin bugete locale intelegem:D. instrumente de planificare si conducere a activitatii financiare la nivel local

151) In practica bugetara romaneasca, potrivit principiului anualitatii, se aplica:D. metoda de gestiune

152) Legea finantelor publice nr. 500/2002 se aplica in cazul elaborarii, aprobarii , executarii si raportarii: alegeti varianta incorecta de raspunsC. bugetele scolilor speciale

153) Bugetul local este documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile:C. unitatilor administrative-teritoriale

155) Metoda evaluarii directe a veniturilor si cheltuielilor bugetare presupune:D. dimensionarea analitica a fiecarei surse de venit si a fiecarei surse de cheltuiala

156) Metode clasice utizlizabile pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor bugetare, in contextual aplicarii principiului realitatii bugetului, sunt urmatoarele:C. metoda automata sau a penultimei, cea a mojorarii sau diminuarii si metoda evaluarii directe

158) In incercarea de a da o mai mare suplete bugetului public, practica financiara contemporana din multe tari accepta o seama de abateri de la principiul universalitatii bugetului, vizand, printre altele:B. realizarea unei corelatii per sold a unora dintre institutiile publice cu bugetul corespunzator

159) Principiile bugetare, statornicite si aplicate in practica financiara a statelor moderne, sunt urmatoarele:D. universalitatea bugetului; unitatea bugetului; realitatea bugetului; anualitatea;specializarea bugetara; echilibrarea bugetara; specifitate; cheltuielilor;publicitatea bugetara

160) Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt:B. anulate de drept

161) O institutie publica incaseaza o taxa de 2 lei pentru un serviciu public care presupune cheltuieli de 10 lei. Pentru a respecta principiul universalitatii, institutia publica trebuie sa includa in buget:A. venituri de 2 lei si cheltuieli de 10 lei

162) In Romania anul bugetar: alegeti varianta falsaC. in mod exceptional se poate incheia pe 31 iunie in anii in care moneda nationala este denominate incepand cu 1 iulie

164) Metoda analitica de determinare a resurselor financiare presupune:A. evaluarea directa a fiecarui fond de resurse financiare

165) Sunt exceptate de la principiul universalitatii: D. donatiile si sponsorizarile

167) Principiul specializarii bugetare stipuleaza ca:A. veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba pe surse de provenienta si, respective, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natural or economica si destinatia acestora

168) La nivelul procesului bugetar, principiul unitatii monetare se aplica: alegeti varianta corecta si completa:C. tuturor operatiunilor bugetare

169) Metoda de gestiune utilizata in stabilirea operatiunilor bugetare presupune:A. durata executarii bugetului este limitata strict la 1 an

170) Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respective.Acest principiu este:D. principiul echilibrului

171) Clasificatia bugetara este: alegeti varianta falsa:E. obligatory pentru elaborarea bugetelor institutiilor publice si a societatilor cu capital de stat

172) Care dintre urmatoarele metode nu este o metoda moderna de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare?B. metoda de reevaluare a optiunilor bugetare

173) Principiul universalitatii bugetare prevede ca: C. veniturile si cheltuielile sa fie inscrise in buget la nivelul soldului

174) Care dintre urmatoarele venituri pot fi afectate direct unor anumite cheltuieli?A. donatiile si sponsorizarile

175) Exercitiul bugetar este o perioada egala cu:D. 12 luni

176) In buget, veniturile sunt structurate pe:C. capitole si subcapitole

177) La nivelul procesului bugetar, principiul unitatii monetare se aplica: alegeti varianta corecta si completa:C. tuturor operatiunilor bugetare

178) Legea nu permite majorarea creditelor bugetare aprobate la titlul:C. cheltuieli de personal

179) Orice cheltuiala publica trebuie sa regaseasca obligatoriu in: alegeti varianta corecta si completaE. clasificatia economica si functionala

180) Operatiunea prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o alta subdiviziune la care fondurile nu sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a operatiunilor respective, poarta denumirea de:C. virare de credite bugetare

181) Alegeti varianta corecta: E. conform principiului anualitatii, toate operatiunile de incasari si plati effectuate in cursul unui an bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respective

182) bugetele de anexa reprezinta:E. bugetele in care se inscriu veniturile si cheltuielile unor institutii publice si ale unor intreprinderi de stat care nu au in mod obligatoriu personalitate juridical

183) Constituie exceptii de la principiul universalitatii:E. resursele provenind din donatii

184) Care dintre urmatoarele principii este considerat ca fiind bolta de aur a gestiunii bugetare?B. principiul echilibrului bugetar

185) Costuri speciale evidentiaza:A. incasari ce nu reprezinta un venit propriu-zis pentru bugetul de stat si plati care nu au un caracter definitive

186) In bugetele extraordinare nu se inscriu cheltuielile ocazionate de:A. exercitiul bugetar current

187) Respectarea principiului universalitatii bugetare presupune elaborarea:B. bugetelor brute

188) Metoda de exercitiu presupune: A. prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 3-6 luni 192) Se constituie in exceptii de la principiul universalitatii bugetului urmatoarele:D. resursele provenind din donatii care nu majoreaza resursele publice si au o afectatie speciala, in conformitate cu vointa celui care efectueaza donatia

193) Unitatea bugetara reprezinta:C. inscrierea intr-un singur document a veniturilor si a cheltuielilor publice in sumele lor totale

194) Bugetul brut, bugetul mixt sunt concepte ale principiului: C. universalitatii

195) Publicitatea bugetului exprima:A. aducerea la cunostiinta opiniei publice a bugetului de stat

196) Principiul unitatii bugetare:A. permite un control parlamentar eficace

197) Faza din procesul executiei bugetare, in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibiliate a angajamentului pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective, poarta denumirea de:C. lichidare

198) Aprobarea bugetelor de catre Parlmanet se face:E. pe ansamblu, pe parti, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alienate, dupa caz, sip e ordonatorii principali de credite

199) Operatiunile ce compun procesul bugetar poarta amprenta specificului national al cadrului legal si administrativ in interiorul caruia se deruleaza, dar, procesul bugetar, ca intreg, are urmatoarele trasaturi commune:D. este un proces de decizie, preponderant politic, cu caracter democratic, este cyclic si cu un larg impact public

201.proiectele de buget se intocmesc luand in considerare contextul de macroeconomie, precizat de Ministerul Finantelor Publice in documentul numit :C.scrisoare-cadru

202.ordonanta cheltuielilor se efectueaza inainte de: B.plata

203.lichidarea,ca faza a executiei veniturilor bugetare,consta in:D.stabilirea marimii impozitului

204.sumele aprobate prin bugetele publice la partea de cheltuieli reprezinta :E.limite maxime care nu pot fi depasite

205.Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar afferent angajamentului legal provizoriu care priveste cheltuielile curente de natura administrativa,cum ar fi:A.cheltuieli cu salariile

206.in cadrul calendarului bugetar,conform legii finantelor publice,prima etapa este:C.elaborarea indicatorilor macroeconomici

207.angajamentele bugetare se realizeaza prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual si angajamentul bugetar global prin care:C.se certifica existenta unor credite bugetare disponibile si se pun in rezerva creditele aferente unei cheltuieli,potrivit destinatiei prevazute in buget

208.executia bugetara vizeaza:E.incasarea veniturilor si efectuarea preturilor

209.executia de casa a bugetului se realizeaza prin:C.unitatile Trezoreriei statului

210.La nivel local,ordonatorii de credite bugetare sunt:A.ordonatori principali,secundari si tertiari

211.plata cheltuielilor se efectueaza de catre:C.contabil

212.operatiunile specifice angajarii lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta :A.ordonatorilor de credite

215.conducatorii institutiilor publcice cu personalitate juridical carora li se aloca fonduri din bugete locale sunt :B.ordonatorii secundari sau ordonatorii tertiari

217.ordonatorii principali de credite al bugetelor locale sunt:D.secretarii de comuna

218.Ministerul finantelor publice transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare cadru pana la:A.1 iunie a fiecarui an

219.viza de control financiar preventiv este necesara pt :C.angajarea si ordonanta cheltuielilor

220.angajamentul bugetar este :E.orice act prin care o autoritate competenta potrivit legii

221.formarea si utilizarea fondurilor publice si contul de executie bugetara sunt supuse controlului:B.curtii de conturi

222.angajarea cheltuielilor din bugetele publice se face numai :B.in limita creditelor bugetare aprobate

223.angajarea oricarei cheltuieli din fonduri publice imbraca doua forme de angajament :B.angajament legal si angajament bugetar

224.angajamentul bugetar se face in limita :Fara raspuns

225.angajamentul legal reprezinta un :B.act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice

226.angajamentul legal ia forma unei :D.promisiuni de vanzare

227.angajarea cheltuielilor se efectueaza in tot timpul exercitiului bugetar E.se vor plati in exercitiul bugetar respective

228.in situatia in care din motive obiective angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi platite pana la finele anului acestea se vor plati:C.din creditele bugetare ale exercitiului bugetar urmator

229.licidarea ca etapa distincta in cadrul procesului executiei cheltuielilor publice presupune:B.verificarea serviciului realizat in favoarea statului

230.legea bugetara anuala prevede si autorizeaza pentru anul bugetarB.veniturile si cheltuielile bugetare precum si reglementari specifice exercitiului bugetar.

231.in cadrul legilor nugetare anuale se includ urmatoarele C.legea bugetului fondului national unic de asigurari sociale si sanatate

232.cine are obligatia de a repartiza credite bugetare aprobata doar pentru bugetul prorpiuB.ordonatorii secundari de credite

233.pt actiunile multianuale se inscriu distinct in bugetB.creditele de angajament si creditele bugetare

234.pt actiunile multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale in limitae.creditelor de angajament aprobate in buget pt exercitiul bugetar respectiv.