grile finante

  • View
    978

  • Download
    35

Embed Size (px)

Text of grile finante

FINANTELE INTREPRINDERII GRILE

1.Cum pot fi definite finantele intreprinderii: a) ca ramura a stiintei economice care studiaza ansamblul relatiilor economice banesti prin care se constituie si se utilizeaza capitalul intreprinderii in vederea obtinerii si repartizarii rezultatului final, respectiv al profitului intreprinderii; b) ca ramura a stiintei economice care studiaza ansamblul relatiilor economice banesti prin care se constituie si se utilizeaza capitalul intreprinderii in vederea obtinerii si repartizarii rezultatului initial, respectiv al profitului intreprinderii; c) ca ramura a stiintei economice care studiaza ansamblul relatiilor economice banesti prin care se constituie si se utilizeaza capitalul propriu al intreprinderii in vederea obtinerii si repartizarii rezultatului final, respectiv al profitului intreprinderii. R: a 2. Ce reprezinta finantele intreprinderii: a) veriga secundara a sistemului financiar; b) veriga primara a sistemului financiar; c) veriga primara a sistemului bancar. R: b 3. Finantele publice vizeaza: a) aspectul mezo si macroeconomic; b) aspectul mezo si microeconomic; c) aspectul microeconomic. R: a 4.De cine este legata constituirea capitalului?.

a) de infiintarea si diminuarea activitatii intreprinderii; b) de infiintarea si finalizarea activitatii intreprinderii; c) de infiintarea si inceperea activitatii intreprinderii. R: c 5. Scopul final al activitatii intreprinderii este: a) integrarea tuturor proceselor de fabricatie ; b) maximizarea valorii intreprinderii; c) scaderea numarului de personal. R: b 6. Ansamblul fluxurilor realizate de intreprindere sunt grupate pe : A) ciclul de interventii ; B) ciclul operatiunilor de exploatare; C) ciclul operatiunilor financiare; D) ciclul operatiunilor nefinanciare. a) A+B+C+D b) A+B+C c) C+D R: b

7. Intreprinderea realizeaza legaturi pentru indeplinirea obiectivului sau de activitate, cu : A) piata factorilor de productie; B) piata consumatorilor ; C) piata capitalurilor;

D) statul, ca autoritate publica. a) A+B b) A+B+C+D c) D R: b 8. Sistemul de metode, ce determina realizarea obiectivului de baza a functiei financiare a intreprinderii este: a) sistem de organizare a personalului ; b) sistem de operatiuni financiar contabile; c) sistem de metode de gestiune financiare. R: c 9. Cele mai importante ramuri din cadrul finantelor sunt: A) finantele publice; B) finantele locale; C) finantele private; D) asigurarile. a) A+C b) B+D c) A+B+C+D R: a 10. Functia de cercetare dezvoltare vizeaza: a) transformarea stocurilor de valori materiale in produs finit;

b) innoirea tehnologica si a gamei de produse si servicii; c) dezvoltarea intreprinderii. R: b 11. Autonomia functionala a intreprinderii inseamna: a) libertate in modul de procurare si gestiune a capitalului total; b) obtinerea maximului de rezultate; c) angajarea personalului in functia de competente; R: a 12. Gestiunea financiara cuprinde : A) deciziile financiare; B) operatiunile financiare; C) eficienta; D) cadrul organizatoric al activitatii financiare. a) A+B+C b) A+B+D c) A+B R: b

13. A gestiona inseamna: a) a lua hotarari; b) a conduce; c) a eficientiza

R: b 14. Deciziile financiare dupa orizontul de timp, pot fi : A) decizii strategice; B) decizii tactice; C) decizii intarziate; D) decizii de finantare; a) A+B+C+D b) A+B c) C R: b 15. Deciziile financiare tactice sunt: a) decizii de strategie; b) decizii de corectie ; c) decizii de finantare; R: b 16. Deciziile financiare strategice vizeaza un orizont cat mai: a) apropiat; b) indepartat; c) mic. R: b

17. Decizia de finantare inglobeaza ca decizie:

A) alegerea structurii de finantare ; B) politica de dividend; C) alegerea intre finantarea interna si cea externa; D) alegerea de investitie pe cele 3 forme de active mobilizate . a) A+D b) A+B+C c) D R: b 18. Capitalul social este sursa de capital cu exigibilitatea: a) cea mai indepartata; b) cea mai scazuta; c) cea mai diversificata. R: a 19. Capitalul intreprinderii dupa natura lui se imparte in: A) capital real; B) capital social; C) capital propriu; D) capital fictiv sau financiar. a) A + B b) B + C c) A + D R: c 20. In intreprindere rezervele create pot fi:

A) legale; B) nelegale; C) statutare; D) alte rezerve. a) A+B b) A+C+D c) A+B+D R: b 21. Incorporarea de rezerve sau profituri nerepartizate este o modalitate de scadere a capitalului social: a) care afecteaza structura financiara; b) care nu afecteaza structura financiara; c) nici o varianta. R: c 22. Cresterea capitalurilor proprii ca urmare a tendintei de dezvoltare a int 555g64f reprinderii se realizeaza prin: a) fie prin sporirea capitalului social, fie pe calea autofinantarii; b) fie prin scaderea capitalului social, fie pe calea autofinantarii ; c) fie prin sporirea capitalului social, fie pe calea finantarii. R: a

23. Forma cea mai raspandita de constituire a capitalului social este: a) emisiunea de actiuni;

b) emisiunea de obligatiuni; c) aportul in natura. R: a 24. Activele imobilizate reprezinta plasamente de capital pe termen scurt, concretizate in : a) imobilizari necorporale, corporale si financiare; b) imobilizari necorporale; c) imobilizari necorporale, corporale. R: a 25. Prima si cea mai importanta componenta a capitalurilor proprii o reprezinta: a) capitalul permanent; b) capitalul social; c) capitalul total. R: b 26. Activele circulante reprezinta plasamente de capital: a) pe termen lung; b) pe termen nedefinit; c) pe termen scurt, mai mic de un an. R: c

27. Capitalul total al intreprinderii se materializeaza dupa modul de folosinta in: a) profit;

b) active imobilizate si active circulante; c) stocuri si creante. R: b 28. Prin insumarea capitalului social cu grupa rezervelor, rezultate, fonduri proprii se formeaza: a) capitalurile proprii; b) capitalul total; c) capitalurile permanente. R: a 29. Consolidarea datoriilor intreprinderii presupune: a) transformarea datoriilor pe TS in datorii pe TL si M; b) distribuirea de actiuni gratuite; c) emisiunea de noi obligatiuni, pentru acoperirea datoriilor. R: a 30. Absorbtia totala sau partiala a altei societati comerciale are ca efect cumularea partii de: a) capital total al societatii absorbite; b) capital social al societatii absorbite; c) capital propriu al societatii absorbite. R: b 31. Indatorarea pe TM si L se realizeaza prin: A) creditul bancar pe TM si L;

B) creditul obligator; C) leasingul; D) factoringul. a) A+B+C+D b) A+B+C c) A+B R: b 32. Creditul obligatar se obtine prin: a) emisiunea de obligatiuni; b) emisiunea de actiuni; c) creditare bancara. R: a 33. In functie de prevederile contractului de emisiune, rascumpararea unui imprumut obligatar se poate face prin: A) prin amortizari constante si anuitati variabile; B) prin anuitati si amortizari variabile; C) integral, la scadenta; D) prin rascumparari la bursa. a) A+B b) A+B+C+D c) A+D R: b 34. Obligatiunile convertibile in actiuni confera:

a) dreptul posesorului lor de a-si transforma intr-un interval de timp determinant creanta intr-o parte asociata la o paritate stabilita in momentul emisiunii: b) imposibilitatea posesorului lor de a-si transforma intr-un interval de timp determinant creanta intr-o parte asociata la o paritate stabilita in momentul emisiunii c) dreptul altei persoane de a-si transforma intr-un interval de timp determinant creanta intr-o parte asociata la o paritate stabilita in momentul emisiunii R: a 35. Leasingul este: a) o tehnica de finantare; b) o forma de creditare; c) o forma de marire a capitalului social. R: a 36. Leasingul este o sursa de finantare care: a) mareste nivelul indatorarii intreprinderii; b) nu mareste nivelul indatorarii intreprinderii; c) nu are legatura cu finantarea intreprinderii. R: b 37. Leasingul fata de contractul de credit bancar este o tehnica: a) mai complicata; b) mai simpla; c) mai complexa. R:b

38. Cresterea valorii intreprinderii in urma realizarii unei investitii se constata numai daca valoarea actualizata neta a investitiei este: a) negativa; b) egala cu zero; c) pozitiva. R: c 39. Daca valoarea actualizata neta pentru leasing este mai mare decat valoarea actualizata neta pentru creditul bancar, atunci: a) se opteaza pentru obtinerea utilajului prin leasing; b) se opteaza pentru obtinerea utilajului prin credit bancar c) se opteaza pentru un alt utilaj. R: a 40. Indatorarea pe termen scurt este calea de finantare prin care se acopera: a) nevoile temporare de capitaluri ale intreprinderii; b) amortizarea; c) pierderea intreprinderii. R: a

41. Creditele bancare pe termen scurt sunt: A) creditele de trezorerie; B) creditul furnizor; C) creditele pe baza de creante comerciale;

D) avansurile de la clienti. a) A+B+C+D b) A+C c) A+B+C R: b 42. Ce functie presupune informarea corecta si sistematica cu privire la potentialul de productie si desfacere a intreprinderii si a modului de gestionare a resurselor acesteia: a) functie comerciala; b) functie de productie; c) functie de personal; d) functie de cercetare-dezvoltare; e) functie financiara. R: e 43. De ce se apeleaza la creditele pe termen mediu si lung? a) pentru completarea nevoii globale de finantare; b) pentru completarea nevoii temporare de finantare; c) pentru finantarea nevoilor pe termen scurt. R: a 44. Creditele pe termen mediu si lung impreuna cu capitalurile proprii formeaza: a) capitalul social; b) capitalurile totale; c) capitalurile permanente. R: c

45. Care sunt modalitatile de constituire sau de sporire a capitalului total? A) emiterea de actiuni; B) emiterea de obligatiuni; C) contractarea de credite bancare; D) capitalizarea unei parti din rezultatele obtinute. a) A + B b) A+B+C+D c) A+C d) D R: b 46. Care sunt verigile sistemului financiar si de credit? A) finantele intreprinderii; B) bugetul de stat; C) bugetul asigurarilor sociale de stat D) asigurari de bunuri, persoane si raspundere civila; E)relatiile de cr