of 62 /62
Sadržaj Članci Muška deklinacija 1 Ženska deklinacija 2 Mješovita deklinacija 4 Deklinacija vlastitih imena 6 Posvojne zamjenice od imena i imenica 7 Prezent 7 Preterit 9 Imperativ 11 Futur prvi 12 Perfekt 13 Pluskvamperfekt 14 Futur drugi 15 Kondicional 16 Odvojivi prefiks 16 Povratni glagoli 17 Bezlični glagoli 18 Modalni glagoli 19 Pasiv 20 Brojevi 23 Jaka deklinacija 25 Slaba deklinacija 26 Mješovita deklinacija 27 Komparacija 28 Osobne zamjenice 29 Posvojne zamjenice 30 Pokazne zamjenice 31 Upitne zamjenice 32 Odnosne zamjenice 33 Neodređene zamjenice 33 Prijedlozi s genitivom 34 Prijedlozi s dativom 35 Prijedlozi s akuzativom 35 Prijedlozi s dativom ili akuzativom 36 Sažimanje prijedloga s određenim članom 36

Gramatika Nemačkog jezika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gramatika

Text of Gramatika Nemačkog jezika

Page 1: Gramatika Nemačkog jezika

SadržajČlanci

Muška deklinacija 1Ženska deklinacija 2Mješovita deklinacija 4Deklinacija vlastitih imena 6Posvojne zamjenice od imena i imenica 7Prezent 7Preterit 9Imperativ 11Futur prvi 12Perfekt 13Pluskvamperfekt 14Futur drugi 15Kondicional 16Odvojivi prefiks 16Povratni glagoli 17Bezlični glagoli 18Modalni glagoli 19Pasiv 20Brojevi 23Jaka deklinacija 25Slaba deklinacija 26Mješovita deklinacija 27Komparacija 28Osobne zamjenice 29Posvojne zamjenice 30Pokazne zamjenice 31Upitne zamjenice 32Odnosne zamjenice 33Neodređene zamjenice 33Prijedlozi s genitivom 34Prijedlozi s dativom 35Prijedlozi s akuzativom 35Prijedlozi s dativom ili akuzativom 36Sažimanje prijedloga s određenim članom 36

Page 2: Gramatika Nemačkog jezika

Složenice od prijedloga i zamjenice 37Prilozi mjesta, vremena i načina 38Prilozi uzroka i izjave 39Komparacija priloga 40Veznici 41Uzvici 42Vježba 1 42Vježba 2 43Vježba 3 43Vježba 4 45Vježba 5 45Vježba 6 46Vježba 7 47Vježba 8 47Vježba 9 48Rješenje 1 48Rješenje 2 49Rješenje 3 50Rješenje 4 53Rješenje 5 53Rješenje 6 54Rješenje 7 55Rješenje 8 55Rješenje 9 56

IzvoriIzvori rabljeni u članku i suradnici 57Izvori, licencije i suautori slika 59

Licencije članakaLicencija 60

Page 3: Gramatika Nemačkog jezika

Muška deklinacija 1

Muška deklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Imenice i deklinacija imenicaImenice se, u njemačkom jeziku, uvijek pišu velikim slovom. Ovako se imenica najčešće navodi u rječniku:Grande, der (-n, -n) - španjolski velikašRiječ der znači da je imenica muškoga roda. Prvo slovo u zagradi (-n, -n) govori nam nastavak za genitiv jednine, adrugo slovo (-n, -n) nastavak za sve padeže u množini. Također je važno znati da imenice u dativu množine dobivajunastavak -n (iznimka je kada imenica već završava slovom -n)

Muška deklinacija•• Po toj deklinaciji se dekliniraju imenice muškoga roda koje najčešće označavaju živa bića•• Pravilo je da ova deklinacija ima u svim padežima nastavak kao i genitiv jednine, osim u nominativu jedninePrimjer 1.Neurologe, der (-n, -n) - liječnik za živce, neurolog

Padež Singular Plural

N. der Neurologe die Neurologen

G. des Neurologen der Neurologen

D. dem Neurologen den Neurologen

A. den Neurologen die Neurologen

Primjer 2.Graf, der (-en, -en) - grof

Padež Singular Plural

N. der Graf die Grafen

G. des Grafen der Grafen

D. dem Grafen den Grafen

A. den Grafen die Grafen

Page 4: Gramatika Nemačkog jezika

Ženska deklinacija 2

Ženska deklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Ženska deklinacija•• Po ovoj deklinaciji se dekliniraju sve imenice ženskoga roda•• Jedna od karakteristika ove deklinacije jest da nema genitivnog završetka• Kada imenica u množini ima prijeglas, često se piše cijela imenica, ili samo oznaka prijeglasa ( ¨ ), što znači da je

prvo slovo po redu preglašeno (samo a, au, u, i o mogu biti preglašeni)•• Sve imenice koje završavaju na -ung su ženskoga roda, a ako imaju množinu, tvore je dodavanjem nastavka -enPrimjer 1.Seeleuchte, die (-, -n) - svjetionik

Padež Singular Plural

N. die Seeleuchte die Seeleuchten

G. der Seeleuchte der Seeleuchten

D. der Seeleuchte den Seeleuchten

A. die Seeleuchte die Seeleuchten

Primjer 2.Wachsfigur, die (-, -en) - voštani kip

Padež Singular Plural

N. die Wachsfigur die Wachsfiguren

G. der Wachsfigur der Wachsfiguren

D. der Wachsfigur den Wachsfiguren

A. die Wachsfigur die Wachsfiguren

Primjer 3.Mutter, die (-, Mütter) - majka i Tochter (-, Töchter) - kćer

Page 5: Gramatika Nemačkog jezika

Ženska deklinacija 3

Padež Singular Plural

N. die Mutter die Mütter

G. der Mutter der Mütter

D. der Mutter den Müttern

A. die Mutter die Mütter

Padež Singular Plural

N. die Tochter die Töchter

G. der Tochter der Töchter

D. der Tochter den Töchtern

A. die Tochter die Töchter

Primjer 4.Mäherin, die (-, -nen) - kosačica

Padež Singular Plural

N. die Mäherin die Mäherinnen

G. der Mäherin der Mäherinnen

D. der Mäherin den Mäherinnen

A. die Mäherin die Mäherinnen

Primjer 5.Hornisse, die (-, -n) - stršljen

Padež Singular Plural

N. die Hornisse die Hornissen

G. der Hornisse der Hornissen

D. der Hornisse den Hornissen

A. die Hornisse die Hornissen

Page 6: Gramatika Nemačkog jezika

Mješovita deklinacija 4

Mješovita deklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Mješovita deklinacija•• Po ovoj se deklinaciji dekliniraju sve imenice srednjega roda i većina imenica muškoga roda• Oznaka za genitiv (-e/s, en) znači da imenica ima dva oblika za genitiv; jedan oblik se tvori dodavanjem nastavka

-es, a drugi oblik dodavanjem nastavka -sPrimjer 1.Amphitheater, das (-s, -) - amfiteatar

Padež Singular Plural

N. das Amphitheater die Amphitheater

G. des Amphitheaters der Amphitheater

D. dem Amphitheater den Amphitheatern

A. das Amphitheater die Amphitheater

Primjer 2.Begnadigungsgesuch, das (-e/s, -e) - molba

Padež Singular Plural

N. das Begnadigungsgesuch die Begnadigungsgesuche

G. des Begnadigungsgesuche/s der Begnadigungsgesuche

D. dem Begnadigungsgesuch den Begnadigungsgesuchen

A. das Begnadigungsgesuch die Begnadigungsgesuche

Primjer 3.Dampfbad, das (-e/s, -bäder) - parna kupelj

Page 7: Gramatika Nemačkog jezika

Mješovita deklinacija 5

Padež Singular Plural

N. das Dampfbad die Dampfbäder

G. des Dampfbade/s der Dampfbäder

D. dem Dampfbad den Dampfbädern

A. das Dampfbad die Dampfbäder

Primjer 4.Ende, das (-s, -n) - kraj, svršetak, konac

Padež Singular Plural

N. das Ende die Enden

G. des Endes der Enden

D. dem Ende den Enden

A. das Ende die Enden

Primjer 5.Lederarbeiter, der (-s, -) - kožarski radnik

Padež Singular Plural

N. der Lederarbeiter die Lederarbeiter

G. des Lederarbeiters der Lederarbeiter

D. dem Lederarbeiter den Lederarbeitern

A. den Lederarbeiter die Lederarbeiter

Primjer 6.Saum, der (-e/s, Säume) - obrub, rub

Padež Singular Plural

N. der Saum die Säume

G. des Saume/s der Säume

D. dem Saum den Säumen

A. den Saum die Säume

Primjer 7.Werkelmann, der (-e/s, -männer) - ulični orguljaš

Page 8: Gramatika Nemačkog jezika

Mješovita deklinacija 6

Padež Singular Plural

N. der Werkelmann die Werkelmänner

G. des Werkelmanne/s der Werkelmänner

D. dem Werkelmann den Werkelmännern

A. den Werkelmann die Werkelmänner

Deklinacija vlastitih imena

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Deklinacija vlastitih imena•• Vrlo jednostavno, imenu dodamo nastavak -s u genitivu jednine•• Imena uglavnom nemaju množinuPrimjer 1.

Lisa

Padež Singular

N. Lisa

G. Lisas

D. Lisa

A. Lisa

Markus

Padež Singular

N. Markus

G. Markus'

D. Markus

A. Markus

• Kod imena koja završavaju na -s, doda se apostrof ( ' ) umjesto nastavka -s

Page 9: Gramatika Nemačkog jezika

Posvojne zamjenice od imena i imenica 7

Posvojne zamjenice od imena i imenica

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Posvojne zamjenice od imena i imenica•• Riječi se doda apostrof i nastavak -s (-'s)Primjer 1. ImenaDas ist Uli's Buch. - To je Ulina knjiga.Vreni's Großmutter ist gestorben. - Vrenijeva baka je umrla/preminula.Primjer 2. ImeniceEs ist ein Haus vom Hund. - To je kuća jednog psa.Das ist ein Fenster von der Kirche. - To je prozor jedne crkve.Es gibt keine Häuser vom Holz. - Nema drvenih kuća. (mn.)

Prezent

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

PrezentSvi njemački glagoli, koji su u infinitivu, završavaju nastavkom -en. Prezent se, kod pravilnih glagola, tvori tako daglagolu oduzmemo nastavak -en te dodamo nastavke, a potrebno je dodati i osobne zamjenice.Prezent je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori dodavanjem nastavaka.

Page 10: Gramatika Nemačkog jezika

Prezent 8

Lice Jednina Množina

1. ich -e wir -en

2. du -(e)st ihr -(e)t

3. er, sie, es -(e)t sie -en

• Kada glagol završava na suglasnik d, t, s, z i slično, između glagola i nastavka se stavlja samoglasnik -ePrimjer 1.machen - činiti, raditi

Lice Jednina Množina

1. ich mache wir machen

2. du machst ihr macht

3. er macht sie machen

Primjer 2.fahren - voziti se, putovati

Lice Jednina Množina

1. ich fahre wir fahren

2. du fährst ihr fahrt

3. sie fährt sie fahren

•• Ovaj glagol je nepravilan jer dobiva prijeglas u 2. i 3. licu jedninePrimjer 3.sehen - vidjeti

Lice Jednina Množina

1. ich sehe wir sehen

2. du siehst ihr seht

3. es sieht sie sehen

• Ovdje glagoli mijenjaju e u ie (nije sehst nego je siehst)Primjer 4.Pomoćni glagoli haben - imati, sein - biti te werden - postati

Lice Jednina Množina

1. ich habe wir haben

2. du hast ihr habt

3. er hat sie haben

Lice Jednina Množina

1. ich bin wir sind

2. du bist ihr seid

3. sie ist sie sind

Lice Jednina Množina

1. ich werde wir werden

2. du wirst ihr werdet

3. es wird sie werden

Page 11: Gramatika Nemačkog jezika

Preterit 9

Preterit

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

PretertumU hrvatskom jeziku ne postoji glagolsko vrijeme pod imenom preterit. Preterit je jednostavno glagolsko vrijeme jerse tvori dodavanjem nastavaka. Dakle, možemo reći da njemački preterit odgovara našem imperfektu i aoristu (to sujednostavna vremena).•• Kada je glagol nepravilan u prezentu, tada je nepravilan i u preterituPreterit se tvori dodavanjem nastavaka, a potrebno je navesti i osobne zamjenice. Evo nastavaka za pravilne glagole:

Lice Jednina Množina

1. ich -(e)te wir -(e)ten

2. du -(e)test ihr -(e)tet

3. er, sie, es -(e)te sie -(e)ten

Ovdje se nalaze nastavci koji se dodaju nepravilnim glagolima:

Lice Jednina Množina

1. ich wir -en

2. du -(e)st ihr -t

3. er, sie, es sie -en

• Ako glagol završava slovom d ili t (pravilni), s ili z (nepravilni) i slično, tada se između glagola i nastavkapojavljuje samoglasnik -e

Primjer 1.machen - činiti, raditi

Page 12: Gramatika Nemačkog jezika

Preterit 10

Lice Jednina Množina

1. ich machte wir machten

2. du machtest ihr machtet

3. er, sie, es machte sie machten

Primjer 2.fahren (fuhr) - voziti se, putovati

Lice Jednina Množina

1. ich fuhr wir fuhren

2. du fuhrst ihr fuhrt

3. er, sie, es fuhr sie fuhren

•• U zagradi će se kod nepravilnih glagola uvijek nalaziti oblik za preterit (u 1. ili 3. licu jednine)•• Kada u zagradi, kod nepravilnih glagola, preterit završava na -te, dobiva nastavke kao pravilan glagolPrimjer 3.Pomoćni glagoli haben (hatte), sein (war) i werden (wurde)

Lice Jednina Množina

1. ich hatte wir hatten

2. du hattest ihr hattet

3. er hatte sie hatten

Lice Jednina Množina

1. ich war wir waren

2. du warst ihr wart

3. sie war sie waren

Lice Jednina Množina

1. ich wurde wir wurden

2. du wurdest ihr wurdet

3. es wurde sie wurden

Page 13: Gramatika Nemačkog jezika

Imperativ 11

Imperativ

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

ImperativImperativ je jednostavno glagolsko vrijeme koje se koristi kada se izdaju naredbe ili instrukcije.Primjer:Hör zu! - Slušaj!Nastavci za tvorbu imperativa su:

Lice Jednina Množina

1. ich (ne postoji) wir -en

2. du -(e) ihr -t

3. er, sie, es (ne postoji) Sie -en (iz poštovanja)

Lice Jednina Množina

1. wir -en

2. du -(e) ihr -t

3. Sie -en (iz poštovanja)

• 2. lice jednine može imati nastavak -e, a i ne mora, dakle, ima dva oblika pri čemu su oba točnaPrimjer 1.sehen - vidjeti

• Ako je glagol u prezentu nepravilan (sehen, du siehst), tada osnovu za tvorbu imperativa u 2. licu uzima odglagola u 2. ili 3. licu (sieh) te tom osnovom tvori imperativ

Lice Jednina Množina

1. wir sehen

2. du sieh(e) ihr seht

3. Sie sehen (iz poštovanja)

Page 14: Gramatika Nemačkog jezika

Futur prvi 12

Futur prvi

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Futur prviFutur prvi je složeno glagolsko vrijeme. Tvori se pomoću pomoćnoga glagola werden (koji se konjugira) te glagolačiji futur želimo (koji stoji u infinitivu na kraju rečenice).Primjer 1.haben

Lice Jednina Množina

1. ich werde haben wir werden haben

2. du wirst haben ihr werdet haben

3. er, sie, es wird haben sie werden haben

Primjeri u rečenicama:Ich werde in die Schule gehen. - Ja ću ići u školu.Du wirst die Geschichte lernen. - Ti ćeš učiti povijest.Er wird eine Mathematikhausaufgabe schreiben. - On će napisati domaću zadaću iz matematike.

•• Sljedeći se primjeri mogu prevesti bez osobne zamjenice (Ići ću u školi. Učit ćeš povijest. Napisat će domaćuzadaću iz matematike).

Page 15: Gramatika Nemačkog jezika

Perfekt 13

Perfekt

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

PerfektPerfekt je u njemačkom jeziku složeno glagolsko vrijeme. Tvori se od pomoćnog glagola (haben ili sein) i participaperfekta glagola.

Particip perfektaParticip perfekta se tvori tako da glagolu zamjenimo nastavak -en nastavkom -t, a ispred glagola (kao prefiks)stavimo ge-, ali naravno postoje i nepravilni glagoli koji nepravilno tvore particip perfekta pa je njihov participperfekta potrebno naučiti napamet.Primjer 1.haben, sein i werdenhaben = ge + haben + t = gehabtsein = gewesenwerden = geworden

Pomoćni glagolPomoćni glagol može biti haben ili sein. Većina glagola koristi glagol haben kao pomoćni. Glagoli koji imaju uzase sein su neprijelazni glagoli koji označavaju kretanje ili promjenu stanja te glagoli sein, werden i bleiben.npr. gehen - ići (Ich bin zum Haus gegangen. - Išao sam kući. kući - dativ)loben - hvaliti (Ich habe Ana gelobt. - Hvalio sam Anu. Anu - akuzativ)

Tvorba perfektaPrimjer 1.haben, sein i werden

Lice Jednina Množina

1. ich habe gehabt wir haben gehabt

2. du hast gehabt ihr habt gehabt

3. er hat gehabt sie haben gehabt

Lice Jednina Množina

1. ich bin gewesen wir sind gewesen

2. du bist gewesen ihr seid gewesen

3. sie ist gewesen sie sind gewesen

Lice Jednina Množina

1. ich bin geworden wir sind geworden

2. du bist geworden ihr seid geworden

3. es ist geworden sie sind geworden

• U rječnicima se to označava ovako: s'ein (war, b., gewesen), haben (hatte, h., gehabt)'

Page 16: Gramatika Nemačkog jezika

Perfekt 14

• Ako je glagol pravilan, u zagradi se stavlja samo slovo pomoćnog glagola (h. ili b.) npr. heiraten (h.) - ženiti se,udavati se,heimkehren (b.) - vratiti se kući

(h. = haben, habe; b. = sein, bin)Primjeri u rečenicama:Ich bin in die Schule gegangen. - Išao sam u školu. [gehen (ging, b. gegangen) ići]•• Particip perfekta uvijek ide na kraj• Glagoli koji završavaju na -ieren te koji imaju prefiks emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer- particip perfekta tvore samo

dodavanje nastavka -t

Pluskvamperfekt

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

PluskvamperfektPluskvamperfekt je također složeno glagolsko vrijeme koje se tvori pomoću preterita pomoćnog glagola haben ilisein i participa perfekta glagola.Primjer 1.öffnen (h.) - otvoriti

Lice Jednina Množina

1. ich hatte geöffnet wir hatten geöffnet

2. du hattest geöffnet ihr hattet geöffnet

3. er hatte geöffnet sie hatten geöffnet

Primjer 2.zerfallen (zerfiel, b., zerfallen) - raspasti se

Page 17: Gramatika Nemačkog jezika

Pluskvamperfekt 15

Lice Jednina Množina

1. ich war zerfallen wir waren zerfallen

2. du warst zerfallen ihr wart zerfallen

3. sie war zerfallen sie waren zerfallen

Futur drugi

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Futur drugiFutur drugi je također složeno glagolsko vrijeme koje se u njemačkom jeziku tvori pomoću prezenta pomoćnogglagola werden, participa perfekta glagola i pomoćnog glagola u infinitivu (haben ili sein)Primjer 1.berühren (h.) - dotaknuti, dodirnuti

Lice Jednina Množina

1. ich werde berührt haben wir werden berührt haben

2. du wirst berührt haben ihr werdet berührt haben

3. er wird berührt haben sie werden berührt haben

Page 18: Gramatika Nemačkog jezika

Kondicional 16

Kondicional

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

KondicionalTvori se pomoću pomoćnog glagola werden (würde) i infinitiva glagola

Lice Jednina Množina

1. ich würde fragen wir würden fragen

2. du würdest fragen ihr würdet fragen

3. er würde fragen sie würden fragen

Odvojivi prefiks

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Odvojivi prefiksTo su glagoli kojima se prefiks odvaja i ide na kraj.Primjer 1.anprobieren (h.) - probati odjeću

Page 19: Gramatika Nemačkog jezika

Odvojivi prefiks 17

•• Prezent

Lice Jednina Množina

1. ich probiere an wir probieren an

2. du probierst an ihr probiert an

3. sie probiert an sie probieren an

•• Preterit

Lice Jednina Množina

1. ich probierte an wir probierten an

2. du probiertest an ihr probiertet an

3. sie probierte an sie probierten an

•• Perfekt

Lice Jednina Množina

1. ich habe angeprobiert wir haben angeprobiert

2. du hast angeprobiert ihr habt angeprobiert

3. sie hat angeprobiert sie haben angeprobiert

• Prefiks se odvaja u prezentu, preteritu te imperativu, a u perfektu se prefiks ge- stavlja između glagola i odvojivogprefiksa(anprobieren = angeprobiert)

Povratni glagoli

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Povratni glagoliPovratni glagoli su glagoli koji uza sebe imaju povratnu zamjenicu sich - se.Primjer 1.spannen sich (h.) - napeti se

•• Prezent

Lice Jednina Množina

1. ich spannemich

wir spannenuns

2. du spannstdich

ihr spannteuch

3. er spannt sich sie spannensich

•• Perfekt

Lice Jednina Množina

1. ich habe michgespannt

wir haben unsgespannt

2. du hast dichgespannt

ihr habt euchgespannt

3. sie hat sich gespannt sie haben sichgespant

•• Futur I.

Lice Jednina Množina

1. ich werde michspannen

wir werden unsspannen

2. du wirst dichspannen

ihr werdet euchspannen

3. es wirt sich spannen sie werden sichspannen

•• I druga se vremena tako konjugiraju•• Zamjenica se mora konjugirati zajedno s glagolom

Page 20: Gramatika Nemačkog jezika

Bezlični glagoli 18

Bezlični glagoli

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Bezlični glagoliBezlični glagoli imaju samo treće lice jednine srednjeg roda.Primjer 1.regnen (h.) - padati

• prezent (es regnet)• perfekt (es hat geregnet)• pluskvamperfekt (es hatte geregnet)• futur I. (es wird regnen)• futur II. (es wird regnet haben)• preterit (es regnete)

Page 21: Gramatika Nemačkog jezika

Modalni glagoli 19

Modalni glagoli

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Modalni glagoliModalni su glagoli oni koji, kada se koriste u rečenici, uza sebe moraju imati još jedan glagol. To su (prvo značenjeje primarno, a ostala značenja sljedećih glagola se koriste u frazama, kada se nešto želi prevesti u duhu hrvatskogjezika):dürfen - smjeti, moći, können - moći, znati, mögen* - voljeti, müssen - morati, sollen - trebati, morati, wollen -htjeti, željeti

•• *mögen: ovaj glagol ne označava zaljubljenost već se misli na predmete, hranu...

Prezent modalnih glagolaSvi modalni glagoli su u prezentu nepravilni.Primjer 1.

dürfen

Lice Jednina Množina

1. ich darf wir dürfen

2. du darfst ihr dürft

3. er darf sie dürfen

können

Lice Jednina Množina

1. ich kann wir können

2. du kannst ihr könnt

3. sie kann sie können

mögen

Lice Jednina Množina

1. ich mag wir mögen

2. du magst ihr mögt

3. es mag sie mögen

müssen

Lice Jednina Množina

1. ich muss wir müssen

2. du musst ihr müsst

3. er muss sie müssen

sollen

Lice Jednina Množina

1. ich soll wir sollen

2. du sollst ihr sollt

3. er soll sie sollen

wollen

Lice Jednina Množina

1. ich will wir wollen

2. du willst ihr wollt

3. er will sie wollen

Page 22: Gramatika Nemačkog jezika

Modalni glagoli 20

Preterit i perfekt modalnih glagoladürfen smjeti (durfte, h., dürfen ili gedurft)

können moći znati (konnte, h., können ili gekonnt)

mögen voljeti (mochte, h., mögen ili gemocht)

müssen morati (musste, h., müssen ili gemusst)

sollen trebati (sollte, h., sollen ili gesollt)

wollen htjeti (wollte, h., wollen ili gewollt)

Pasiv

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

PasivPasiv je trpno stanje. Za razliku od aktiva, kod kojega je subjekt vršitelj radnje, u pasivu subjekt trpi radnju, radnja jebitnija od subjekta.Npr. (aktivna rečenica): Njezini roditelji su izgradili ovu kuću.(pasivna rečenica): Ova kuća je izgrađena. (nije važno tko ju je izgradio)U njemačkom jeziku, pasiv nemaju svi glagoli. Povratni glagoli (s povratnom zamjenicom se - sich) nemaju pasiv,glagoli kretanja ili promjene stanja također nemaju pasiv, glagoli haben i sein također nemaju pasiv te oblici, fraze,u kojima se koriste navedeni glagoli. Pasiv nemaju niti bezlični glagoli (glagoli koji imaju samo treće lice jednine,npr. es gibt...)

Prezent i preterit pasivaPrezent pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden i participa perfekta glagola.

Page 23: Gramatika Nemačkog jezika

Pasiv 21

Lice Jednina Množina

1. ich werde gefragt wir werden gefragt

2. du wirst gefragt ihr werdet gefragt

3. er wird gefragt sie werden gefragt

PrimjerIn meinem Haus wird der Geburtstag gefeiert. - U mojoj se kući slavi rođendan.Preterit pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (preterit - wurde) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina

1. ich wurde gefragt wir wurden gefragt

2. du wurdest gefragt ihr wurdet gefragt

3. sie wurde gefragt sie wurden gefragt

PrimjerIn meinem Haus wurde der Geburtstag gefeiert. - U mojoj se kući slavio rođendan.

Perfekt i pluskvamperfekt pasivaPerfekt pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (perfekt - bin worden) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina

1. ich bin gefragt worden wir sind gefragt worden

2. du bist gefragt worden ihr seid gefragt worden

3. es ist gefragt worden sie sind gefragt worden

PrimjerIn meinem Haus ist der Geburtstag gefeiert worden. - U mojoj se kući slavio rođendan.Pluskvamperfekt pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (pluskvamperfekt - war worden) i participaperfekta glagola.

Lice Jednina Množina

1. ich war gefragt worden wir waren gefragt worden

2. du warst gefragt worden ihr wart gefragt worden

3. er war gefragt worden sie waren gefragt worden

PrimjerIn meinem Haus war der Geburtstag gefeiert worden. - U mojoj se kući rođendan bio slavio.

Page 24: Gramatika Nemačkog jezika

Pasiv 22

Futur prvi i futur drugi pasivaFutur prvi pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (futur prvi - werde werden) i participa perfektaglagola.

Lice Jednina Množina

1. ich werde gefragt werden wir werden gefragt werden

2. du wirst gefragt werden ihr werdet gefragt werden

3. er wird gefragt werden sie werden gefragt werden

Futur drugi pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (futur drugi - werde worden sein) i participa perfektaglagola.

Lice Jednina Množina

1. ich werde gefragt worden sein wir werden gefragt worden sein

2. du wirst gefragt worden sein ihr werdet gefragt worden sein

3. es wirt gefragt worden sein sie werden gefragt worden sein

Kondicional pasivaKondicional pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (würde werden) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina

1. ich würde gefragt werden wir würden gefragt werden

2. du würdest gefragt werden ihr würdet gefragt werden

3. sie würde gefragt werden sie würden gefragt werden

Pretvaranje aktivne rečenice u pasivnu•• Prijelazni glagoli(glagoli s objektom u akuzativu)Mario kauft ein Fahrrad. (Mario kupuje bicikl.)Ein Fahrrad je u gornjoj rečenici objekt u akuzativu. U pasivu se on prebacuje u nominativ jednine.Das FahrradZatim dodamo određeno lice glagola werden i particip perfekta glagola kaufen.Das Fahrrad wird gekauft. - Bicikl je kupljen.•• Neprijelazni glagoli(glagoli bez objekta)Mein Nachbar arbeitet im Garten. - Moj susjed radi u vrtu.U ovoj rečenici nema objekta. Zato koristimo es.Es wird im Garten gearbeitet. - U vrtu se radi. iliIm Garten wird gearbeitet. - U vrtu se radi.

Page 25: Gramatika Nemačkog jezika

Brojevi 23

Brojevi

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Brojevi

Broj Izgovor

1 eins

2 zwei ili zwo

3 drei

4 vier

5 fünf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun

10 zehn

Broj Izgovor

11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

Page 26: Gramatika Nemačkog jezika

Brojevi 24

Broj Izgovor

21 einundzwanzig

22 zweiundzwanzig

30 dreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100 hundert

Broj Izgovor

101 hunderteins

102 hundertzwei

200 zweihundert

300 dreihundert

1 000 tausend

1 001 tausendeins

2 000 zweitausend

1 000 000 eine Million

2 000 000 zwei Millionen

1 000 000 000 eine Milliarde

Brojevi, npr. 1 896 se mogu pročitati na dva načina• 1. način: achtzehnhundertsechsundneunzig (kao 18 + sto + 96) ili• 2. način: eintausendachthundertsechsundneunzig•• prvi je način češći, drugi se koristi kod jednostavnih brojeva, npr. 2009 i slično• npr. 5 723 926: fünf Millionen siebenhundertdreiundzwanzigtausendneunhundertsechsundzwanzig• npr. 777 777 777: siebenhundertsiebenundsiebzig Millionen

siebenhundertsiebenundsiebzigtausendsiebenhundertsiebenundsiebzig

Redni brojevi se tvore tako da se glavnim brojevima 2 - 19 doda nastavak -te, a od 20 pa nadalje doda nastavak -ste.Iznimke su brojevi:

Page 27: Gramatika Nemačkog jezika

Brojevi 25

1. erste

3. dritte

7. siebte

Jaka deklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Jaka deklinacijaPridjev se deklinira po jakoj deklinaciji kada ispred njega nema niti posvojnog pridjeva, niti određene i neodređenezamjenice...Primjer 1.pridjev groß - velik + imenice Ast, der (-es, ¨-e) - grana; Traube, die (-, -n) - grozd; Loch, das (-e/s, ¨-er) - rupa;

Muški rod

Padež Jednina Množina

N. großer Ast große Äste

G. großen Astes großer Äste

D. großem Ast großen Ästen

A. großen Ast große Äste

Ženski rod

Padež Jednina Množina

N. große Traube große Trauben

G. großer Traube großer Trauben

D. großer Traube großen Trauben

A. große Traube große Trauben

Srednji rod

Padež Jednina Množina

N. großes Loch große Löcher

G. großen Loch(e)s großer Löcher

D. großem Loch großen Löchern

A. großes Loch große Löcher

•• Nastavci pridjeva za množinu su za sva tri roda jednakinpr. Ich sehe großes Loch. - Vidim veliku rupu.Wir gehen große Trauben pflücken. - Idemo brati veliko grožđe.

Page 28: Gramatika Nemačkog jezika

Slaba deklinacija 26

Slaba deklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Slaba deklinacijaPridjev se po slaboj deklinaciji deklinira kad ispred njega stoji određeni član ili neka zamjenica s njegovimzavršecima.Primjer 1.pridjev groß - velik + imenice Ast, der (-es, ¨-e) - grana; Traube, die (-, -n) - grozd; Loch, das (-e/s, ¨-er) - rupa;

Muški rod

Padež Jednina Množina

N. der große Ast die großen Äste

G. des großenAstes

der großen Äste

D. dem großen Ast den großenÄsten

A. den großen Ast die großen Äste

Ženski rod

Padež Jednina Množina

N. die große Traube die großenTrauben

G. der großenTraube

der großenTrauben

D. der großenTraube

den großenTrauben

A. die große Traube die großenTrauben

Srednji rod

Padež Jednina Množina

N. das große Loch die großen Löcher

G. des großenLoch(e)s

der großen Löcher

D. dem großen Loch den großenLöchern

A. das große Loch die großen Löcher

•• Nastavci za množinu su za sva tri roda jednakinpr. Ich sehe das große Loch. - Vidim veliku rupu.Wir gehen die großen Trauben pflücken. - Idemo brati veliko grožđe.

Po slaboj pridjevskoj deklinaciji pridjevi u Nominativu jednine sva tri roda i u Akuzativu ženskog i srednjeg rodadobivaju nastavak -e, a u ostalim padežima jednine i množine nastavak -en.

Page 29: Gramatika Nemačkog jezika

Mješovita deklinacija 27

Mješovita deklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Mješovita deklinacijaPridjevi se dekliniraju po mješovitoj deklinaciji kada ispred njega stoji posvojna zamjenica, neodređena zamjenica ilizamjenica kein.Primjer 1.pridjev groß - velik + imenice Ast, der (-es, ¨-e) - grana; Traube, die (-, -n) - grozd; Loch, das (-e/s, ¨-er) - rupa;

Muški rod

Padež Jednina Množina

N. mein großer Ast meine großenÄste

G. meines großenAstes

meiner großenÄste

D. meinem großenAst

meinen großenÄsten

A. meinen großenAst

meine großenÄste

Ženski rod

Padež Jednina Množina

N. meine großeTraube

meine großenTrauben

G. meiner großenTraube

meiner großenTrauben

D. meiner großenTraube

meinen großenTrauben

A. meine großeTraube

meine großenTrauben

Srednji rod

Padež Jednina Množina

N. mein großes Loch meine großenLöcher

G. meines großenLoch(e)s

meiner großenLöcher

D. meinem großenLoch

meinen großenLöchern

A. mein großes Loch meine großenLöcher

•• Nastavci za množinu su za sva tri roda jednakinpr. Ich lebe in einem großen Haus. - Živim u (jednoj) velikoj kući.

Page 30: Gramatika Nemačkog jezika

Komparacija 28

Komparacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

KomparacijaU komparaciji ili stupnjevanju pridjeva razlikujemo pozitiv, komparativ i superlativ.Primjer 1.oval - ovalanalt - star

Pozitiv Komparativ Superlativ Superlativ

oval ovaler der ovalste am ovalsten

alt älter der älteste am ältesten

•• Kod pridjeva koji dobivaju prijeglas, u rječniku se ovako navodi, npr. alt (älter, der älteste)

Nepravilna komparacijagut - dobarnah - blizakhoch - visokgroß - velikviel - mnogogern - rado

Pozitiv Komparativ Superlativ Superlativ

gut besser der beste am besten

nah näher der nächste am nächsten

hoch höher der höchste am höchsten

groß größer der größte am größten

viel mehr der meiste am meisten

gern lieber der liebste am liebsten

Page 31: Gramatika Nemačkog jezika

Osobne zamjenice 29

Osobne zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Osobne zamjeniceOsobne zamjenice su:

Nominativ

Jednina Množina

ich wir

du ihr

er sie

sie Sie

es

Genitiv

Jednina Množina

meiner unser

deiner euer

seiner ihrer

ihrer Ihrer

seiner

Dativ

Jednina Množina

mir uns

dir euch

ihm (sich) ihnen (sich)

ihr (sich) Ihnen

ihm (sich)

Akuzativ

Jednina Množina

mich uns

dich euch

ihn (sich) sie (sich)

sie (sich) Sie

es (sich)

• Sie, Ihrer, Ihnen i Sie se koristi kao iz poštovanja (Vi, Vas, Vama, Vas)

Page 32: Gramatika Nemačkog jezika

Posvojne zamjenice 30

Posvojne zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Posvojne zamjenicePosvojne zamjenice su:

Lice Jednina Množina

1. mein, meine, mein unser, unsere, unser

2. dein, deine, dein euer, eure, euer

sein, seine, sein ihr, ihre, ihr

3. ihr, ihre, ihr Ihr, Ihre, Ihr

sein, seine, sein

• Tri oblika za svaku zamjenicu (npr. mein, meine, mein - moj, moja, moje)• Također ima oblik iz poštovanja (Ihr, Ihre, Ihr - Vaš, Vaša, Vaše)• (sein, seine, sein, ihr, ihre, ihr, sein, seine, sein = nastali od zamjenica er, sie, es)

Page 33: Gramatika Nemačkog jezika

Pokazne zamjenice 31

Pokazne zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Pokazne zamjenicePokazne su zamjenice:der (die, das), dieser (diese, dieses), jener (jene, jenes), solcher (solche, solches), derjenige (diejenige,dasjenige), derselbe (dieselbe, dasselbe), selbst i selber.• der - taj, ovaj, koji, dieser - ovaj, taj i jener - onaj se dekliniraju kao određeni član• solcher - takav se mijenja kao pridjev• derjenige - onaj i derselbe - isti dekliniraju se kao određeni član s pridjevom (desjenigen, demjenigen itd.)• selbst - sam, osobno i selber - sam, osobno glase jednako u svim padežimaKada pokazna zamjenica der stoji sama (bez imenice), deklinira se ovako:

Jednina

Padež Muški rod Ženski rod Srednji rod

N. der die das

G. dessen deren dessen

D. dem der dem

A. den die das

Množina

Padež Množina

N. die

G. deren, derer

D. denen

A. die

Page 34: Gramatika Nemačkog jezika

Upitne zamjenice 32

Upitne zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Upitne zamjeniceUpitne su zamjenice:wer, was, welcher (welche, welches), wohin, woher, wie lange, warum, wo i was für ein (was für eine, was fürein)Deklinacija zamjenica wer - tko i was - što (samo jednina):

Padeži Wer Was

N. wer was

G. wessen wessen

D. wem —

A. wen was

• welcher - koji se deklinira kao određeni član• kod zamjenice was für ein - kakav deklinira se samo neodređeni član (was für eines itd.)

Page 35: Gramatika Nemačkog jezika

Odnosne zamjenice 33

Odnosne zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Odnosne (relativne) zamjeniceOdnosne su zamjenice:der (die, das), welcher (welche, welches), wer i was

• der se deklinira kao odgovarajuća pokazna zamjenica• welcher se deklinira kao odgovarajuća upitna zamjenica, samo što u genitivu jednine glasi dessen, deren, dessen,

a genitivu množine deren• wer i was se dekliniraju kao odgovarajuće upitne zamjenice

Neodređene zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Neodređene zamjeniceNeodređene zamjenice su:man, jemand, niemand, jedermann, ein (eine, ein), kein (keine, kein), jeder (jede, jedes), mancher (manche,manches), alle, einig, etwas i nichts.

• zamjenica man - se ima samo nominativ jednine, a u ostalim se oblicima zamjenjuje odgovarajućom zamjenicomein

• jemand - netko, niemand - nitko i jedermann - svatko imaju u genitivu nastavak -s, a inače nemaju nastavaka• zamjenica ein se mjenja kao određeni član• kein se deklinira kao posvojna zamjenica• kada ein i kein stoje same, N. jd. im glasi (k)einer, (k)eine, (k)eines, a A. jd. srednjega roda (k)eines• jeder - svaki se u jednini deklinira kao određeni član, a u množini glasi alle

Page 36: Gramatika Nemačkog jezika

Neodređene zamjenice 34

• zamjenice mancher - (po)neki, pokoji, mnogi, alle - svi i einige - neki se dekliniraju kao određeni član• etwas - nešto, nichts - ništa glase u svim padežima jednako

Prijedlozi s genitivom

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prijedlozi s genitivomKada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl., moramo upotrijebiti genitiv:außerhalb - izvan, infolge - zbog, uslijed, innerhalb - unutar, jenseits - s one strane, statt - (u)mjesto, während -za vrijeme, dok,wegen - zbog; radi itd.Npr. Ich bin außerhalb der Schule. - Ja sam izvan škole.Wir sind jenseits des Flusses. - Mi smo s one strane rijeke.

Page 37: Gramatika Nemačkog jezika

Prijedlozi s dativom 35

Prijedlozi s dativom

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prijedlozi s dativomKada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl., moramo upotrijebiti dativ:aus - iz, od, außer - osim, izvan, bei - kod, pri, entgegen - protiv, nasuprot, u susret, gegenüber - nasuprot, prekoputa; prema, mit - s, sa, nach - iza, poslije, po, u (sa zemljopisnim imenima), prema, seit - od (vremenski), otkad,von - od, o, s, sa, zu - k, prema, u, itd.Npr. Ich bin bei der Großmutter. - Kod bake sam. (Ja sam kod bake.)Er geht zu ihm. - Ide prema njemu. (On ide prema njemu.)

Prijedlozi s akuzativom

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prijedlozi s akuzativomKada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl., moramo upotrijebiti akuzativ:bis - do, dok, durch - kroz, preko, entlang - (uz)duž, pokraj, pored, für - za, (u)mjesto, gegen - protiv, prema, oko,ohne - bez,um - oko, za, u, itd.Npr. Ich gehe durch die Wüste. - Hodam kroz pustinju. (Idem; Ja idem/hodam kroz pustinju.)Wir sind entlang den Fluss Sava vorbeigegangen. - Prolazili smo pokraj/pored/duž rijeke Save. (Mi smo prolazilipokraj/pored/duž rijeke Save.)

Page 38: Gramatika Nemačkog jezika

Prijedlozi s dativom ili akuzativom 36

Prijedlozi s dativom ili akuzativom

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prijedlozi s dativom ili akuzativomKada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl., moramo upotrijebiti ili dativ ili akuzativ:an - na, na , od, do, po, za, uz, u (vremenski), auf - o , po, za, hinter - iza, za, in - u, na, za (vremenski), neben -(po)kraj, osim,über - (iz)nad, preko, o, unter - (is)pod, (iz)među, vor - (is)pred, prije, od', zwischen - (iz)među, itd.Npr. Ich gehe in ein Haus. (Akuzativ) - Idem u kuću. (Ja idem u kuću.)Ich lebe in einem Haus. (Dativ) - Živim u kući. (Ja živim u kući.)

Sažimanje prijedloga s određenim članom

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Sažimanje prijedloga s određenim članomPrijedlog se sažima sa određenim članom kada iza prijedloga stoji određeni član: an dem => am bei dem => beim in dem => im von dem => vom zu dem => zum an das => ans auf das => aufs durch das => durchs für das => fürs in das => ins

Page 39: Gramatika Nemačkog jezika

Sažimanje prijedloga s određenim članom 37

um das => ums zu der => zur

• Samo se ovi prijedlozi mogu sažeti, ostali ne mogu

Npr. Er geht durch das Dorf. ili Er geht durchs Dorf. - Ide kroz selo. (On ide kroz selo).

Složenice od prijedloga i zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Složenice od prijedloga i upitne zamjeniceTo su, kako nam i naslov kaže, riječi sastavljene od prijedloga i upitne zamjenice.Tvore se tako da ispred prijedloga dodamo wo, a ako prijedlog započinje samoglasikom, umeće se slovo r, npr.wobei, worüber

Složenice od prijedloga i pokazne zamjeniceTo su, kako nam i naslov kaže, riječi sastavljene od prijedloga i pokazne zamjenice.Tvore se tako da ispred prijedloga dodamo da, a ako prijedlog započinje samoglasikom, umeće se slovo r, npr.dabei, darüberNpr. Ich bin krank. Darum bin ich nicht in die Schule gegangen. - Bolestan sam. Zato nisam došao u školu. (Jasam bolestan. Zato ja nisam došao u školu.)Worum sprechen sie? Über die Schule. - O čemu pričate? O školi. (O čemu vi pričate? O školi.)

Page 40: Gramatika Nemačkog jezika

Prilozi mjesta, vremena i načina 38

Prilozi mjesta, vremena i načina

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prilozi mjesta, vremena i načinaPrilozi mjesta:dort - tamo, ondje, her - ovamo, amo, hier - ovdje, tu, hin - onamo, tamo (pravac), hinten - straga, links - lijevo,oben - gore, rechts - desno, unten - dolje, vorn(e) - sprijeda, itd. Npr. Ich habe nach links gewandt. - Okrenuosam ulijevo. (Ja sam okrenuo ulijevo.)Ich wende nach rechts. - Okrenuo sam udesno. (Ja sam okrenuo udesno.)Prilozi vremena:bald - (u)skoro, dann - onda, tada, zatim, gestern - jučer, gleich - jednak, odmah, heute - danas, immer - uvijek,jetzt - sada,lange - dugo, manchmal - katkada, morgen - sutra, nie - nikada, noch - još, nun - sada, no, pa, oft - često, schon -već, wieder - opet, itd. Prilozi načina:fast - gotovo, uskoro, genug - dosta, gern(e) - rado, mehr - više, nur - samo, jedino, sehr - vrlo, veoma, so - tako,ovako, viel - mnogo,wie - kako, kao, kakav, itd.•• Prilog načina može biti i gotovo svaki pridjev

Page 41: Gramatika Nemačkog jezika

Prilozi uzroka i izjave 39

Prilozi uzroka i izjave

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prilozi uzroka i izjavePrilozi uzroka:daher - stoga; odatle, darum - za to, zato, zbog toga, radi toga, deshalb - zato, zbog toga, radi toga, trotzdem -unatoč tome, ipak; premda, iako, warum - zašto, čemu, itd. Npr. Warum gehst du in die Schule? - Zašto ideš uškolu? (Zašto ti ideš u školu?)Prilozi izjave:doch - ipak; pa, ta; ali, gewiss - siguran, izvjestan; sigurno, zacijelo, ja - da, jest; pa, ta, kaum - jedva, tek što,*nein - ne, *nicht - ne; ni(ti), sicher - siguran; sigurno, zacijelo,vielleicht - možda, wircklich - pravi, istinski; zaista, doista, wohl - dobro; ugodno, zdravo; vjerojatno, zwar -doduše, itd.• Negacija nein negira cijelu rečenicu, a negacija nicht negira obično samo jednu riječ, jedan izraz ili dio rečenice.

U njemačkoj rečenici može stajati samo jedna negacija.Npr. Gewiss werde ich nicht in die Schule gehen. - (Sigurno neću ići u školu.)Du heißt Marko, oder? - Zoveš se Marko, zar ne?Nein, ich heiße nicht Marko. Ich heiße Marcus. - Ne, ja se ne zovem Marko. Zovem se Markus.

Page 42: Gramatika Nemačkog jezika

Komparacija priloga 40

Komparacija priloga

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

KomparacijaU komparaciji ili stupnjevanju priloga, kao i kod pridjeva, razlikujemo pozitiv, komparativ i superlativ. Neki priloziimaju isti oblik kao i pridjev. Prilozi imaju samo jedan oblik superlativa (am + prilog + nastavak)Primjer 1.schnell - brzo (brz)lange - dugačko, dugo (dugačak, dug)

Pozitiv Komparativ Superlativ

schnell schneller am schnellsten

lange länger am längsten

•• Kod priloga koji dobivaju prijeglas, u rječniku se ovako navodi, npr. alt (älter, der älteste)

Nepravilna komparacijabald - (u)skorogern - radosehr - vrlo

Pozitiv Komparativ Superlativ

bald eher am ehesten

gern lieber am liebsten

sehr mehr am meisten

Page 43: Gramatika Nemačkog jezika

Veznici 41

Veznici

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

VezniciNezavisni veznici su:aber - ali, also - dakle, auch - i, također, a, dann - onda, tada, zatim, denn - jer, budući da, ta, pa,doch - ipak, pa, ta, ali, entweder - oder - ili - ili, nur - samo, jedino, oder - ili, und - i, a, weder - noch - niti - niti,itd.Npr. (entweder - oder) Entweder werden wir zu dem Haus gehen, oder werden wir zu schlafen gehen. - Ili ćemoići kući ili ćemo spavati.(weder - noch) Weder werden wir schlafen, noch werden wir fersehen. - Nit ćemo spavati, nit ćemo gledatiteleviziju.Zavisni veznici su:mjesni:wo - gdje, woher - odakle, otkuda, wohin - kamo, kudavremenski:als - kada, nego, kao, bevor - prije nego, bis - do, dok, ehe - prije nego, nachdem - pošto, kad, seit - od (vremenski),otkad, seitdem - otada, otkad, sobald - čim, solange - dok, dokle god, während - za vrijeme, dok, wenn - ako, da,kad, itd.poredbeni:als - kada, nego, kao, als ob - kao da, je - desto - što - to, wie - kako, itd.načinski:(an)statt dass - (u)mjesto da, dass - da, indem - tim što, dok, ohne - bez, itd.posljedični:dass - da, itd.uzročni:da - jer, budući da, weil - jer, budući da, itd.dopusni:obgleich - premda, iako, obwohl - premda, iako, trotzdem - unatoč tome, ipak, premda, iako, itd.pogodbeni:falls - ako, wenn - ako, da, kad, itd.izrični:dass - da, ob - je li, itd.

Page 44: Gramatika Nemačkog jezika

Uzvici 42

Uzvici

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

UzviciNajčešći uzvici su: ah!, ach!, au!, oh!, aha!, oho!, hurra!, hallo!, pfui!, hopp!, bums!, itd.

Vježba 1

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Kako se izgovaraju slijedeće riječi?

fälschen fluchwürdig Gesambesitz Homonym Gottesfrieden

Katzenpfötchen Querstange opalisieren Brautjungfer Nachfolgerschaft

Stahlharnisch Triller Fließglätte ausnahmslos Läufel

Rješenje

Page 45: Gramatika Nemačkog jezika

Vježba 2 43

Vježba 2

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Napiši genitiv množine u sva tri roda određenog člana.2. Dekliniraj neodređeni član u množini.3. Napiši genitiv jednine od imenice Eindringling, der (-e/s, -e).4. Napiši množinu imenice Kastanie, die (-, -n).5. Napiši dativ množine imenice Dampf, der (-e/s, ¨ -e).6. Napiši jedninu imenice Trockengerüst, das (-e/s, -e).7. Dekliniraj imenicu Winterrock, der (-e/s, -röcke).Rješenje

Vježba 3

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

VježbaOvi su zadaci za prezent: 1. Napiši 3. lice jednine od glagola sein. 2. Konjugiraj glagol helzen (pravilan). 3. Konjugiraj glagol schlafen (/). 4. Konjugiraj glagol stehlen (*). Ovi su zadaci za preterit: 5. Napiši 1. lice množine glagola haben. 6. Konjugiraj glagol lügen (log). 7. Konjugiraj glagol schmecken.

Page 46: Gramatika Nemačkog jezika

Vježba 3 44

8. Konjugiraj glagol brennen (brannte). Ovi su zadaci za imperativ: 9. Napiši 2. lice množine glagola komponieren. 10. Konjugiraj glagol schmelzen (schmolz). Ovo su zadaci za futur prvi: 11. Napiši 3. lice množine glagola finden. 12. Konjugiraj glagol wickeln. Ovo su zadaci za perfekt: 13. Napiši 1. lice jednine glagola fahren (fuhr, b., gefahren). 14. Konjugiraj glagol aufreißen (riss auf, h., aufgerissen). Ovo su zadaci za pluskvamperfekt: 15. Napiši 3. lice množine glagola liefern (h.). 16. Konjugiraj glagol hängen (h.). Ovo su zadaci za futur drugi: 17. Napiši 2. lice množine glagola informieren (h.). 18. Konjugiraj glagol unterrichten (h.). Ovo su zadaci za ostali zadatci (prezent): 19. Napiši 1. lice jednine glagola umdrehen (sich)(h.). 20. Napiši 3. lice jednine srednjega roda glagol donnern. 21. Napiši 2. lice jednine glagola können. Ovo su zadaci za pasiv: 22. Napiši 1. lice jednine prezenta pasiva od schicken. 23. Napiši 2. lice množine od pluskvamperfekta pasiva od träumen. 24. Napiši 3. lice jednine od kondicionala pasiva od aufsagen. Ovo je zadatak za kondicional: 25. Napiši 3. lice množine od richten. Rješenje

Page 47: Gramatika Nemačkog jezika

Vježba 4 45

Vježba 4

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Kako se izgovaraju sljedeći brojevi:598, 4 158, 489 547 522Rješenje

Vježba 5

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

VježbaOvo su zadaci za jaku deklinaciju:1. Napiši dativ množine od schwarz + der Wald (-e/s, ¨-er).2. Dekliniraj röter + die Blume (-, -n).Ovo su zadaci za slabu i mješovitu deklinaciju:3. Dekliniraj (der/die/das ili mein, meine, mein) + grün + der Frosch (-es, ¨-e).Ovo su zadaci za komparaciju:4. kühl, gutRješenje

Page 48: Gramatika Nemačkog jezika

Vježba 6 46

Vježba 6

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Napiši dativ od osobne zamjenice ich.2. Napiši akuzativ od osobne zamjenice er.3. Napiši dativ od osobne zamjenice Sie (iz poštovanja).4. Napiši posvojnu zamjenicu za treće lice množine.5. Napiši genitiv ženskog roda od pokazne zamjenice der.6. Napiši dativ množine od pokazne zamjenice der.7. Napiši dativ jednine zamjenice solcher.8. Napiši akuzativ množine zamjenice derjenige.9. Napiši genitiv jednine zamjenice wer i was.10. Napiši dativ množine od upitne zamjenice welcher.11. Napiši akuzativ jednine od upitne zamjenice was für ein.12. Napiši genitiv jednine od odnosne zamjenice welcher.13. Napiši genitiv jednine od zamjenice jemand.14. Napiši akuzativ množine od imenice jeder odnosno alle.15. Napiši genitiv množine od zamjenice nichts.Rješenje

Page 49: Gramatika Nemačkog jezika

Vježba 7 47

Vježba 7

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Napiši neke prijedloge s genitivom.2. Napiši što će nastati (an + dem, zu + der, um + das).3. Napiši nekoliko prijedloga s akuzativom i dativom.4. Napravi složenicu s prijedlogom i upitnom te prijedlogom i odnosnom zamjenicom (an, auf, von, um, in, bei).Rješenje

Vježba 8

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Nabroji nekoliko priloga vremena.2. Nabroji nekoliko priloga načina.3. Objasni negaciju nicht i nein.4. Kompariraj prilog alt - staro.Rješenje

Page 50: Gramatika Nemačkog jezika

Vježba 9 48

Vježba 9

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Nabroji nekoliko nezavisnih veznika.2. Nabroji nekoliko zavisnih posljedičnih veznika.3. Nabroji nekoliko zavisnih izričnih veznika.4. Nabroji nekoliko uzvika.Rješenje

Rješenje 1

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Rješenje1.