25
PROF.DRD.MIRELA VINTER Gramatica limbii latine Declinarea I Singul ar Plural N - ă N.-ae G .- ae G.- ārum D .- ae D.- is A c.- am Ac.- as A bl.- ā Abl.- is V. -ă V.- ae Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere N. Subie ct domină stăpâna N. Subie ct dominae stăpâne G. Atrib ut dominae a stăpânei G. Atrib ut dominār um a stăpânelo r

Gramatica limbii latine

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

Gramatica limbii latine

Declinarea I

Singular Plural

N- ă N.-ae

G.- ae G.- ārum

D.- ae D.-is

Ac.- am Ac.-as

Abl.- ā Abl.-is

V.  -ă V.-ae

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect domină stăpâna N. Subiect dominae stăpâne

G. Atribut dominae a stăpânei G. Atribut dominārum a stăpânelor

D. C. dominae stăpânei D. C. dominis stăpânelor

Ac. C.dir dominam pe stăpână Ac. C. dir. dominas pe stăpâne

Abl. C.indr. dominā cu stăpâna Abl. C.indr. dominis cu stăpânele

V. Fără

f.s.

domină O, stăpână! V. Fără f.s. dominae O,stăpânelor!

Page 2: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

Declinarea a II a

Singular Plural

N- ŭs N.-ī

G.- ī G.- ōrum

D.- ō D.-īs

Ac.- ŭm Ac.-ōs

Abl.- ō Abl.-īs

V.  -ĕ V.-ī

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect lupŭs lupul N. Subiect lupī lupii

G. Atribut lupī a lupului G. Atribut lupōrum a lupilor

D. C.indir lupō lupului D. C.indir lupīs lupilor

Ac. C.dir lupŭm pe lupul Ac. C. dir. lupōs pe lupi

Abl. C.indr. lupō cu lupul Abl. C.indr. lupīs cu lupii

V. Fără

f.s.

lupĕ O, lupule! V. Fără f.s. lupī O,lupilor!

Page 3: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

Declinarea a II a, substantivele în -er

Aceste substantive au următoarele terminaţii la cazurile: N.sg în –er şi G.sg. în –i. Se disting

două categorii ale acestor substantive:

Substantive care păstrează „e” pe tot parcursul declinării, de tipul:puer,pueri.

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect puer copil N. Subiect puerī copiii

G. Atribut puerī a copilului G. Atribut puerōrum a copiilorlor

D. C.indir puerō copilului D. C.indir puerīs copiilor

Ac. C.dir puerŭm pe copil Ac. C. dir. puerōs pe copii

Abl. C.indr. puerō Cu copilul Abl. C.indr. puerīs cu copiii

V. Fără

f.s.

puer O, copile! V. Fără f.s. puerī O,copiilor!

Substantive care au „e” doar la N şi V sg., de tipul:ager,agri.

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect ager ogorul N. Subiect agrī ogoarele

G. Atribut agrī a ogorului G. Atribut agrōrum a ogoarelor

D. C.indir agrō ogorului D. C.indir agrīs ogoarelor

Ac. C.dir agrŭm pe ogor Ac. C. dir. agrōs pe ogoare

Abl. C.indr. agrō În ogor Abl. C.indr. agrīs cu ogoare

V. Fără

f.s.

ager O, ogor! V. Fără f.s. agrī O,ogoarelor!

Page 4: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

Declinarea a II a -Substantive în -um

-aparţine genului neutru;

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect donum templul N. Subiect templa templele

G. Atribut donī a templului G. Atribut templōrum a templelor

D. C.indir donō templului D. C.indir templīs templelor

Ac. C.dir donŭm pe templu Ac. C. dir. templa pe temple

Abl. C.indr. donō în templul Abl. C.indr. templīs În temple

V. Fără

f.s.

donum O,

templule!

V. Fără f.s. templa O,templelor!

-cazuri identice: N=Ac=V sg

N=Ac=V pl

D=Abl sg

D=Abl pl

Page 5: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

Adjectivele cu trei terminaţii

Adjectivele cu trei terminaţii au forme pentru cele trei genuri:masculin, feminin şi neutru.

Adjectivele feminine se declină după declinarea I, adjectivele masculine se declină după

declinarea a II a, adjectivele neutre se declină după declinarea a II a, conform regulei neutrelor.

masculin feminin neutru traducere

N.sg. longus longa longum lung

miser misera miserum sărman

sacer sacra sacrum sacru

declinarea a

II a

declinarea

I

declinarea

a II a

Unele adjective precum miser, misera,miserum păstrează “e” la feminin şi la neutru.

singular plural

masculin feminin neutru masculin feminin neutru

N. miser misera miserum miseri miserae misera

G.miseri miserae miseri miserorum miserarum miserorum

D.misero miserae misero miseris miseris miseris

Ac.miserum miseram miserum miseros miseras misera

Abl.misero misera misero miseris miseris miseris

V. miser misera miserum miseri miserae misera

Page 6: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

Unele adjective precum sacer,sacra,sacrum pierd “e” la feminin şi neutru.

singular plural

masculin feminin neutru masculin feminin neutru

N. sacer sacra sacrum sacri sacrae sacra

G.sacri sacrae sacri sacrorum sacrarum sacrorum

D.sacro sacrae sacro sacris sacris sacris

Ac.sacrum sacram sacrum sacros sacras sacra

Abl.sacro sacra sacro sacris sacris sacris

V.sacer sacra sacrum sacri sacrae sacra

Page 7: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

DECLINAREA A III A IMPARISILABICĂCuprinde substantive de genurile masculin, feminin şi neutru. Are la genitiv singular G sg mai multe silabe decât la nominativ singular N sg. La genitiv singular are terminaţia –is (G.sg.-is).La nominativ singular are terminaţii variate.

CĂUTAREA NOMINATIVULUI N.B.vocala care precede consoana

finală este adesea la Nominativ

Radical

terminat în

NOMINATIV EXEMPLE

GENITIV NOMINATIVGENITIV NOMINATIV

L

R

Asemănător

radicalului

sau terminat în -s

sol-is

odor-is

flor-is

sol

odor

flos

litor-is

foederis

litor

foedus

C,G X duc-is

leg-is

dux

lex iudicis iudex

D,T S ped-is

virtutis

pes

virtutus militis miles

B,M,P BS,MS,PS plebis

hiemis

plebs

hiems principis princeps

N O,IS,EN leonis

sanguinis

leo

sanguis

hominis

fluminis

homo

flumen

Masculin şi Feminin

Singular Plural

N-terminaţii variate N.-es

G.- is G.- um

D.- i D.-ǐbus

Ac.- em Ac.-es

Abl.- e Abl.- ǐbus

V. identic cu N V.-es

Page 8: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

NEUTRU

SINGLULAR PLURAL

N.AC.V aceeaşi

terminaţie

-a

G. -is -um

D. -i ǐbus

ABL. -e ǐbus

MASCULIN

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect consul consulul N. Subiect consules consulii

G. Atribut consulis a consulului G. Atribut consulum a consulilor

D. C.indir consuli consulului D. C.indir consulǐbus consulilor

Ac. C.dir consulem pe consul Ac. C. dir. consules pe consuli

Abl. C.indr. consule cu consulul Abl. C.indr. consulǐbus cu consulii

V. Fără

f.s.

consul O, consule! V. Fără f.s. consules O, consulilor!

FEMININ

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect legio legiune N. Subiect legiones legiunile

G. Atribut legionis a legiunii G. Atribut legionum a legiunilor

D. C.indir legioni legiunii D. C.indir legionǐbus legiunilor

Ac. C.dir legionem legiune Ac. C. dir. legiones legiunile

Abl. C.indr. legione cu legiunea Abl. C.indr. legionǐbus cu legiunile

V. Fără

f.s.

legio O, legiune! V. Fără f.s. legiones O,legiunilor!

NEUTRU

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect flumen fluviul N. Subiect flumina fluviile

Page 9: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

G. Atribut fluminis a fluviului G. Atribut fluminum a fluviilor

D. C.indir flumini fluviului D. C.indir fluminǐbus fluviilor

Ac. C.dir flumen pe fluviu Ac. C. dir. flumina pe fluvii

Abl. C.indr. flumine în fluviu Abl. C.indr. flumǐbus în fluvii

V. Fără

f.s.

flumen O, fluviule! V. Fără f.s. flumina O, fluviilor!

Substantive imparisilabice care au Genitivul plural în –ium:

ars,-tis-G.pl-artium glis,-ris-G.pl-glirium strix,-gis-G.pl-strigium

arx,-cis-G.pl-arcium infans,tis-G.pl-infantium pars,-tis-G.pl.-partium

dens,-tis-G.pl-dentium lis,litis-G.pl-litium trabs,-bis-G.pl-trabium

dos,tis-G.pl-dotium mens,tis-G.pl-mentium urbs,-bis-G.pl-urbium

fauces-cium-G.pl-faucium mors,-tis-G.pl-mortium

fons,-tis-G.pl-fontium mus,-ris-G.pl-murium

frons,-tis-G.pl-frontium nox,-tis-G.pl.-noctium

gens,-tis-G.pl.-gentium nix,-vis-G.pl-nivium

DECLINAREA A III A PARISILABICĂ

Page 10: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

Cuprinde substantive de genurile masculin,feminin şi neutru. Are la nominativ singular N sg

acelaşi număr de silabe ca la genitiv G sg. La genitiv singular are terminaţia –is (G.sg.-

is).La nominativ singular are terminaţii variate.

NEUTRU

SINGLULAR PLURAL

N.AC.V aceeaşi

terminaţie

-ia

G. -is -ium

D. -i - ǐbus

ABL. -i - ǐbus

MASCULIN

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect civis cetăţean N. Subiect cives consulii

G. Atribut civis a cetăţeanului G. Atribut civium a consulilor

D. C.indir civi cetăţeanului D. C.indir civǐbus consulilor

Ac. C.dir civem pe cetăţean Ac. C. dir. cives pe consuli

Abl. C.indr. cive cu cetăţeanul Abl. C.indr. civǐbus cu consulii

V. Fără

f.s.

civis cetăţene! V. Fără f.s. cives O,

consulilor!

Masculin şi Feminin

Singular Plural

N-terminaţii variate N.-es

G.- is G.- ium

D.- i D.-ǐbus

Ac.- em Ac.-es

Abl.- e Abl.- ǐbus

V. identic cu N V.-es

Page 11: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

FEMININ

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect avis pasăre N. Subiect aves consulii

G. Atribut avis a păsării G. Atribut avium a consulilor

D. C.indir avi păsării D. C.indir avǐbus consulilor

Ac. C.dir avem pe pasăre Ac. C. dir. aves pe consuli

Abl. C.indr. ave cu pasărea Abl. C.indr. avǐbus cu consulii

V. Fără

f.s.

avis pasăre! V. Fără f.s. aves O, consulilor!

NEUTRU

Funcţii Singular Traducere Funcţii Plural Traducere

N. Subiect mare marea N. Subiect maria mările

G. Atribut maris a mării G. Atribut marium a mărilor

D. C.indir mari mării D. C.indir marǐbus mărilor

Ac. C.dir mare pe mare Ac. C. dir. maria pe mări

Abl. C.indr. mari în mare Abl. C.indr. marǐbus în mări

V. Fără

f.s.

mare O, mare! V. Fără f.s. maria O, mărilor!

Substantive parisilabice care au Genitivul plural în –um:

accipiter,-tris-G.pl.accipitrum pater,-tris-G.pl-patrum

canis,-is-G.pl-canum panis,-is-G.pl-panum

iuvenis,-is-G.pl-iuvenum sedes-is-G.pl-sedum

frater,-tris-G.pl-fratrum senex,-um-G.pl-senum

mater,-tris-G.pl-matrum vates,-is-G.pl-vatum

Page 12: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

Substantive care au Acuzativul singular în –im şi Ablativul în –i :Tiberis,-is- Tiberim,Tiberi sitis,-is-sitim,siti

febrris,-is-febrrim,febri turris,-is-turrim,turri

puppis,-is-puppim,pupi tussis,-is-tussim,tussi

secures,-is-securim,securi

ADJECTIVELE CU DOUĂ TERMINAŢII

Se numesc astfel pentru că au două forme în dicţionar.Prima formă se termină în –is şi aparţine

genurilor masculin şi feminnin, cea de-a doua formă se termină în –e şi aparţine genului neutru:

brevis(m,f), breve(n).Se declină după declinarea a III a parisilabică şi au Ablativul singular

în –i.

singular plural

masculin feminin neutru masculin feminin neutru

N. brevis brevis breve breves breves brevia

G.brevis brevis brevis brevium brevium brevium

D.brevi brevi brevi brevibus brevibus brevibus

Ac.brevem brevem breve breves breves brevia

Abl.brevi brevi brevi brevibus brevibus brevibus

V.brevis brevis breve breves breves brevia

Page 13: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

ADJECTIVELE CU O TERMINAŢIE

Aceste adjective au o singură terminaţie, de Nominativ singular, pentru genurile masculin,

feminin şi neutru, care se termină în –x,-l,-r,-s. Cea de-a doua terminaţie este de Genitiv

singular :audax(N.sg), audacis (G.sg).Se declină după declinarea a III a parisilabică şi au

Ablativul singular în-i.

singular plural

masculin feminin neutru masculin feminin neutru

N. audax audax audax audaces audaces audacia

G.audacis audacis audacis audacium audacium audacium

D.audaci audaci audaci audacibus audacibus audacibus

Ac.audacem audacem audax audaces audaces audacia

Abl.audaci audaci audaci audacibus audacibus audacibus

V.audax audax audax audaces audaces audacia

Unele adjective au ablativul singular în –e şi în -i şi genitivul plural în –um şi în-ium:

dives,divitis divǐte divǐtum

pauper,paupĕris paupĕre paupĕrum

princeps,princǐpis princǐpe princǐpum

vetus,vetĕris vetĕre vetĕrum

Page 14: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

Indicativul prezent

Conjugarea I Conjugarea a II aConjugarea a IIIa

consonantică

Conjugarea a III

a VocalicăConjugarea a IV a

am-o

ama-s

ama-t

ama-mus

ama-tis

ama-nt

mone-o

mone-s

mone-t

mone-mus

mone-tis

mone-nt

leg-o

leg-i-s

leg-i-t

leg-i-mus

leg-i-tis

leg-u-nt

capi-o

cap-is

cap-it

cap-imus

cap-itis

cap-i-unt

audi-o

audi-s

audi-t

audi-mus

audi-tis

audi-u-nt

Forme forme forme forme forme

amo,āre, avi,

atum/

A iubi

moneo,ēre,ui, itum

A sfătui

lego,ěre, gi, ctum

a citi

capio, ěre, cepi

captum

a lua

audio, ire, ivi, itum

A auzi

Indicativul prezent al verbului “sum,esse,fui”

su

m

sumus

es estis

Page 15: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

est sunt

Indicativul imperfect

Conjugarea I Conjugarea a II a

Conjugarea aIII a

consonantică

Conjugarea a IIIa

vocalicăConjugarea a IVa

Eu iubeam

ama-ba-m

ama-ba-s

ama-ba-t

ama-ba-mus

ama-ba-tis

ama-ba-nt

Eu sfătuiam

mone-ba-m

mone-ba-s

mone-ba-t

mone-ba-mus

mone-ba-tis

mone-ba-nt

Eu citeam

lege-ba-m

lege-ba-s

lege-ba-t

lege-ba-mus

lege-ba-tis

lege-ba-nt

Eu luam

capi-e-ba-m

capi-e-ba-s

capi-e-ba-t

capi-e-ba-mus

capi-e-ba-tis

capi-e-ba-nt

Eu auzeam

audi-e-ba-m

audi-e-ba-s

audi-e-ba-t

audi-e-ba-mus

audi-e-ba-tis

audi-e-ba-nt

INDICATIVUL IMPERFECT AL VERBULUI SUM

ERAM ERAMUS

ERAS ERATIS

ERAT ERANT

Page 16: Gramatica limbii latine

PROF.DRD.MIRELA VINTER

Indicativul viitor activ

Conjugarea I Conjugarea a II a Conjugarea a IIIa

consonantică

Conjugarea a IIIa

vocalicăConjugarea a IV a

Eu voi iubiama-boama-bisama-bitama-bimusama-bitisama-bunt

Eu voi sfătuimone-bomone-bismone-bitmone-bimusmone-bitismone-bunt

Eu voi citileg-amleg-esleg-etleg-emusleg-etisleg-ent

Eu voi luacapi-amcapi-escapi-etcapi-emuscapi-etiscapi-ent

Eu voi auziaudi-amaudi-esaudi-etaudi-emusaudi-etisaudi-ent

Indicativul VIITOR al verbului “sum,esse,fui”

ero erimus

eris eritis

erit erunt