of 32/32
GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2 ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA RAZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PREDAVANJE 7

GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2 ARHITEKTONSKE …vggs.rs/.../predavanja/Razrada_Projektne_dokumentacije___predavanje_7.pdf · PREDAVANJE 7. POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

 • View
  38

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2 ARHITEKTONSKE...

 • GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2 ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 2

  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

  RAZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  PREDAVANJE 7

 • POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

 • POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

  Izgradnja građevinskih objekata predstavlja dugotrajan, odgovoran i skup posao.

  Mora se dobro isplanirati da se ne bi napravile greške koje se kasnije veoma teško mogu otkloniti.

  U izgradnji građevinskih objekata razlikuju se tri faze:

  • planiranje • projektovanje i • izvođenje građevinskih radova - pogledati: https://youtu.be/C3iI6S7TuCA

 • POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

  1. PLANIRANJE

  Investitor (naručilac gradnje) bira mesto na kome će se objekat podignuti.

  U opštini proverava da li je katastarska parcela na kojoj želi da gradi urbanističkim planom predviđena za takav objekat.

 • POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

  2. PROJEKTOVANJE

  Investitor prikuplja svu tehničku • dokumentaciju neophodnu • za izgradnju građevinskog objekta.

  Zatim podnosi zahtev za • dobijanje građevinske dozvole.

  Građevinska komisija izlazi na • buduće gradilište i ukoliko je sve u • skladu sa zakonom i propisima, • donosi rešenje o dozvoljenoj gradnji.

 • POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 3. IZVOĐENJEGRAĐEVINSKIH RADOVA

  pripremni radovi (uređenje gradilišta,izrada privremenih objekata, dovođenje struje i vode na gradilište,…)

  osnovni građevinski radovi (zemljani, betonski, zidarski, tesarski,…)

  instalaterski radovi (razvođenje strujne, vodovodne, kanalizacione i drugih instalacija)

  završni radovi (stolarski, limarski, molerski,…)

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  Tehnička dokumentacija

  Skup projekata koji se izrađuju sa prikazima osnova, preseka, detalja objekta i tekstualnim opisom svih radova.

  Ta dokumentacija se izrađuje u projektantskim biroima.

  Tehnička dokumentacija se može podeliti na: - idejno rešenje - idejni projekat, - projekat za građevinsku dozvolu (glavni projekat) i - projekat za izvođenje. Pogledati Zakon o planiranju i izgradnji, Član 116-125: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html

  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  1. URBANISTIČKI PLAN

  Urbanistički plan je crtež koji sadrži sve objekte izgrađene u jednom naselju.

  Ovim planom se određuje i namena zemljišta – za izgradnju škola, saobraćajnih sistema, dečijih igrališta, stambenih, industrijskih objekata,…

  Ovaj plan se izrađuje u urbanističkom zavodu u kojem investitor traži saglasnost-odobrenje za izgradnju građevinskog objekta na željenoj lokaciji.

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2. SITUACIONI PLAN ŠIRE OKOLINE ( DISPOZICIJA)

  Ovaj crtež sadrži spoljne ivice budućeg objekta i detaljan izgled parcele na kojoj će se graditi, kao i parcela koje je okružuju.

  Na crtežu se vide i prilazni putevi, mreža instalacija i pravac severa.

  Ovaj plan se naziva i dispozicija, a crta se u razmeri 1:1000..

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  3. SITUACIONI PLAN GRADILIŠTA

  Ovaj crtež još detaljnije prikazuje parcelu s’ ucrtanim objektom na željenom mestu u odnosu na granice parcele, kao i položaj objekta u odnosu na put i strane sveta.

  Crta se u razmeri 1:200 i kotira se.

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  4. IDEJNI PROJEKAT Ovaj projekat predstavlja zamisao projektanta koji prikazuje zahteve investitora. Čine ga: - situacioni plan šire okoline, - situacioni plan gradilišta, - tehnički opis i proračun troškova za izgradnju objekta i - sledeći crteži: * osnova temelja * osnova prizemlja, spratova i krova * izgledi objekta sa svih strana * poprečni i uzdužni preseci: – za manje objekte se crta u razmeri 1:100, a za veće 1:200.

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  5. GLAVNI PROJEKAT

  Glavni projekat se crta pošto se izvrše eventualne korekcije i investitor odobri idejni projekat. Čine ga crteži i planovi kao i kod idejnog projekta i još projekti instalacija, statički proračuni itd. Crta se u razmeri 1:100.

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  GLAVNI PROJEKAT čine:

  - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT - GLAVNI PROJEKAT KONSTRUKCIJE - GLAVNI PROJEKAT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - GLAVNI PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA (grejanje,

  ventilacija, klimatizacija i gasne instalacije) GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE - GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA - GLAVNI PROJEKAT LIFTA I ESKALATORA

  Utvrđuje: Građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta; Tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za gradnju objekta; Investicionu vrednost objekta kao i uslove održavanja objekta.

 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  6. IZVOĐAČKI PROJEKAT

  Ovaj projekat se naziva još i palirski plan.

  U njemu se prikazuju i razrađuju

  najsitniji detalji prilikom izgradnje objekta.

  Crta se u razmeri 1:50 ili 1:20.

 • GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT

  GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT

  Glavni projekat se crta pošto se izvrše eventualne korekcije i investitor odobri idejni projekat. Čine ga crteži i planovi kao i kod idejnog projekta i još projekti instalacija, statički proračuni itd. Crta se u razmeri 1:100.

 • GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE 1.1 Naslovna strana projekta arhitekture 1.2. Sadržaj projekta arhitekture 1.3. Izvod iz rešenja o registraciji preduzeća 1.4. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta, 1 - projekat arhitekture 1.5. Licenca odgovornog projektanta 1.6. Izjava odgovornog projektanta, 1 - projekat arhitekture 1.7. Tekstualna dokumentacija - Tehnički opis 1.8. Numerička dokumentacija - Tabelarni prikaz površina - Predmer i predračun radova 1.9. Grafička dokumentacija - Situacija - Osnova temelja - Osnove svih etaža - Osnova krova - Vertikalni preseci - Fasade (izgledi) - Šema bravarije

 • GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT

  Grafička dokumentacija - Situacija - Osnova temelja - Osnove svih etaža - Osnova krova - Vertikalni preseci (poprečni i podužni) - Fasade (izgledi) - Šema bravarije

 • – SITUACIJA - primer

 • – OSNOVA TEMELJA - primer

 • OSNOVA TEMELJA sa OBORENIM PRESECIMA- primer

 • OSNOVA PRIZEMLJA - primer

 • OSNOVA SPRATA - primer

 • OSNOVA KROVA - primer

 • PRESECI - primer

 • FASADE – IZGLEDI - primer

 • FASADE – IZGLEDI - primer

 • BRAVARIJA – primer

 • BRAVARIJA - primer

 • LITERATURA

  1. Neufert,E., Arhitektonsko projektovanje, Građevinska knjiga, Beograd, 2012; 2. Zelnik,M., Panero,J., Antropološke mere i enterijer, Građevinska knjiga, Beograd, 2009.; 3. Rakočević, M.P., 24 časa arhitekture: uvod u arhitektonsko projektovanje, Orion art, Beograd, 2010.; 4. Armus,J. Glavni projekat; Akademija lepih umetnosti i multimedija, 2017.; 5. Milenković, B., Uvod u arhitektonsku analizu I, Građevinska knjiga, Beograd, 1978.; 6. Jovanović, G., Uvod u arhitektonsko projektovanje, AGM knjiga, 2015.; 7. Milićević, K., Razrada projekata, Akademija lepih umetnosti i multimedija, 2017.

  GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2�ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 2POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA�POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA�POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA�POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA�POSTUPCI I FAZE U IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA�TEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNIČKA DOKUMENTACIJAGLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKATGLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKATGLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT – SITUACIJA - primer – OSNOVA TEMELJA - primerOSNOVA TEMELJA sa OBORENIM PRESECIMA- primerOSNOVA PRIZEMLJA - primerOSNOVA SPRATA - primerOSNOVA KROVA - primerPRESECI - primerFASADE – IZGLEDI - primerFASADE – IZGLEDI - primerBRAVARIJA – primer BRAVARIJA - primerLITERATURA