of 30 /30
G GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA SKRAĆENI ZAPISNIK 28. SJEDNICA održana 14.12.2016.godine PULA, 14.12.2016. 1

GRADSKO VIJE ĆE GRADA PULA-POLA · 2017. 3. 30. · Poziv s materijalima za 28. sjednicu Gradskog vije prosinca 2016. godine. Uz poziv vije ćnicima je na znanje dostavljeno: - Izvješ

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRADSKO VIJE ĆE GRADA PULA-POLA · 2017. 3. 30. · Poziv s materijalima za 28. sjednicu Gradskog...

 • GRADSKO VIJE

  GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA

  SKRAĆENI ZAPISNIK 28. SJEDNICA

  održana 14.12.2016.godine

  PULA, 14.12.2016.

  1

 • S K R A

  sa 28. sjednice Gradskog vijeodržana 14.12. 2016. u Komunalnoj pala

  Sjednicu je u 17,00 sati otvorio ROBERT CVEK, predsjednik Gradskog(IDS-HNS-ZELENA STRANKA), koji je

  Radi utvrđivanja prisutnosti i kvoruma izvršio je prozivanObavještava da su vijećnici: Danijel Feri

  Peteršić opravdali izostanak sa sjednice. PRISUTNI – ODSUTNI:

  Red Br.

  VIJEĆNIK

  1. VALTER BOLJUNČIĆ 2. ELENA GATTONI-STEPANOV3. JASMINA SIMOVIĆ MEDICA4. MARKO MARTINČIĆ 5. DIANA KUKI Ć DASKO 6. GORDANA FERENČIĆ 7. ARDEMIO ZIMOLO 8. ROBERT CVEK 9. BRUNA JOVANOVIĆ 10. VIKTOR LAZARIĆ 11. JADRANKA ČERNJUL 12. REDŽEP RAIMOVIĆ 13. GORDANA PETERŠIĆ 14. LUKA BLAGOVI Ć 15. DUNJA RAČIĆ 16. DANIJEL FERIĆ

  17. RADENKO OGNJENOVIĆ

  18. VERA RADOLOVIĆ

  19. IVAN LASIĆ

  20. DENIS BURŠIĆ

  21. ROBERTO FABRIS

  22. DEJAN JANKOVIĆ

  23. MAURICIO LICUL 24. ZRINKO KAJFEŠ 25. JANKO ŽUŽIĆ

  IZVRŠENOM PROZIVKOM I UVIDOM U EVIDENCIJSKE LISTI

  utvrđuje da je prisutno 18, a poprisutno je 19 vijećnika od ukupno 25

  S K R A Ć E N I Z A P I S N I K sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule,

  održana 14.12. 2016. godine (srijeda) u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1

  sati otvorio ROBERT CVEK, predsjednik GradskogZELENA STRANKA), koji je sjednici i predsjedavao.

  ivanja prisutnosti i kvoruma izvršio je prozivanje vijećnika. Obavještava da su vijećnici: Danijel Ferić, Zrinko Kajfeš, Vera Radolovi

  sjednice.

  ODSUTNI: LISTA PRIMJEDBE

  IDS-HNS-ZELENI B.Miletić-mir.mandata

  STEPANOV IDS-HNS-ZELENI Ć MEDICA IDS-HNS-ZELENI Umj.A.Damijani

  IDS-HNS-ZELENI

  IDS-HNS-ZELENI

  IDS-HNS-ZELENI

  IDS-HNS-ZELENI

  IDS-HNS-ZELENI

  IDS-HNS-ZELENI

  IDS-HNS-ZELENI

  IDS-HNS-ZELENI

  IDS-HNS-ZELENI

  IDS-HNS-ZELENI Odsutna

  IDS-HNS-ZELENI

  Ex LADONJA Umjesto B. Nefat

  SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA HRVATSKE

  UmjP.Grbinodsutan

  SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA HRVATSKE

  Umj.R.Cvek

  SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA HRVATSKE

  Odsutna

  SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA HRVATSKE

  SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA HRVATSKE

  Umj.E.Vianmir.mandata

  SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA HRVATSKE

  SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA HRVATSKE

  Umj M.Galoodsutan

  Ex LADONJA Odsutan

  HDZ-HDS Odsutan

  HDZ-HDS

  IZVRŠENOM PROZIVKOM I UVIDOM U EVIDENCIJSKE LISTI18, a po dolasku Elene Gattoni –Stepanov tijekom vije

  nika od ukupno 25 vijećnika, te da Gradsko vijeće može pravovaljano odlu

  2

  sati otvorio ROBERT CVEK, predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule

  , Zrinko Kajfeš, Vera Radolović i Gordana

  PRIMJEDBE

  mir.mandata

  Umj.A.Damijanić-mir.mand

  Umjesto B. Nefat-ostavka

  UmjP.Grbin-ostavka,

  R.Cvek-mirov. mandata

  E.Vian-Projić, mandata

  Umj M.Galo-mir.mandata

  IZVRŠENOM PROZIVKOM I UVIDOM U EVIDENCIJSKE LISTIĆE predsjednik tijekom viječnićkih pitanja

  može pravovaljano odlučivati.

 • OSTALI PRISUTNI: ALEKSANDAR MATIĆ, pročelnikLOVORKA HAJDIĆ GOLJA, pomoEVA BARBIR, Odsjek za poslove GradskogNIKOLINA RADULOVI Ć, pročelnica Službe za unutarnjuLEO POROPAT, Protokol Grada Pule,DRAŽEN STEPANOV, informatičIVAN KLARI Ć, deb. stenograf, voditelj zapisnika,VESNA SAJIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije i opGIORDANO ŠKUFLIĆ, pročelnik UpravnINGRID BULJAN, zamjenica pročMARTINA ŠAJINA MIHOVILOJASMINA NINA KAMBER, pročELVIRA KRIZMANI Ć MARJANOVIGORDANA LANČA, pročelnica Službe zaDEAN KOCIJANČIĆ, direktor JTPIGOR STARI, direktor JTP Pula Herculanea d.o.o. Pula,IGOR ŠKATAR, direktor JTP Pulapromrt d.o.o. Pula.DALIBOR SULJEVIĆ, direktor JTP Luka d.o.o.RENATO PERC, direktor JTP Tržnica d.o.o. Pula,DEAN STARČIĆ, direktor JTP VodovodDARKO BURŠIĆ, direktor JTP MONTE GIRO d.o.o. Pula,ALEKSEJ MIŠAN, ravnatelj JU PučVESNA DUKIĆ, direktorica JTP Kaštijun d.o.o. PulaIVAN GLUŠAC, Ravnatelj JU Pula Sport,NELA NAČINOVIĆ, ravnateljicaGORDANA JEROMELA KAJIĆGORDANA RESTOVIĆ, ravnateljicaTAMARA BRUSSICH, ravnateljica DjeLORETA MOROSIN, Dnevni centar Veruda Pula,KLAUDIO KARLOVI Ć, zapovjednikSARA BUŽLETA, predsjednica Savjeta mladih Pula

  POZDRAVLJA: - GRADONAČELNIKA GRADA PULE , gosp. Borisa Mileti- ZAMJENIKE GRADONAČELNIKA g- PROČELNIKE upravnih tijela Grada- DIREKTORE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA - RAVNATELJE JAVNIH USTANOVA- predstavnike MEDIJA, - gđicu Lorenu Benčić – simultanog prevoditelja na znakovni jezi- i ostale GOSTE

  Interes za praćenje ove sjednice iskazali su predstavnici Gradskog ogranka ORAH (Dragica Pršo) i Zelene Istre (Goran Matićlokalni proračun) kojima je odobreno prisustvo posjetitelje da prateći sjednicu poštuju odredbe Poslovnika o radu Gradskog vije

  čelnik Ureda Grada Pule, pomoćnica pročelnika Ureda Grada Pule,

  poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, Ć, pročelnica Službe za unutarnju reviziju,

  LEO POROPAT, Protokol Grada Pule, DRAŽEN STEPANOV, informatičar,

  f, voditelj zapisnika, elnica Upravnog odjela za financije i opću upravu

  čelnik Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,INGRID BULJAN, zamjenica pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenjeMARTINA ŠAJINA MIHOVILO VIĆ, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno JASMINA NINA KAMBER, pročelnica Upravnog odjela za kulturu,

  ANOVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,čelnica Službe za zastupanje Grada Pule, Pula,

  JTP Plinara d.o.o. Pula, direktor JTP Pula Herculanea d.o.o. Pula,

  IGOR ŠKATAR, direktor JTP Pulapromrt d.o.o. Pula. direktor JTP Luka d.o.o. Pula,

  JTP Tržnica d.o.o. Pula, Vodovod d.o.o. Pula. MONTE GIRO d.o.o. Pula,

  JU Pučko otvoreno učilište Pula, , direktorica JTP Kaštijun d.o.o. Pula

  JU Pula Sport, , ravnateljica JU Gradska knjižnica i čitaonica Pula,

  GORDANA JEROMELA KAJIĆ, ravnateljica INK – Gradsko kazalište Pula,ravnateljica PULA FILM FESTIVAL,

  TAMARA BRUSSICH, ravnateljica Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia RIN TIN TIN Pulacentar Veruda Pula,

  zapovjednik Javne vatrogasne jedinice Pula, SARA BUŽLETA, predsjednica Savjeta mladih Pula

  ELNIKA GRADA PULE , gosp. Borisa Miletića ČELNIKA gđu. Elenu Puh Belci i gosp. Fabrizia Radina

  ELNIKE upravnih tijela Grada ČKIH DRUŠTAVA

  RAVNATELJE JAVNIH USTANOVA

  simultanog prevoditelja na znakovni jezik

  enje ove sjednice iskazali su predstavnici Gradskog ogranka ORAH (Dragica Pršo) i Zelene Istre (Goran Matić-koordinator projekta Participativno budžetiranje

  un) kojima je odobreno prisustvo i osigurano mjesto u vijećnici, pa molimo prisutne i sjednicu poštuju odredbe Poslovnika o radu Gradskog vijeć

  3

  enje, komunalni sustav i imovinu, đenje

  elnika Upravnog odjela za prostorno

  elnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

  Gradsko kazalište Pula,

  dell'infanzia RIN TIN TIN Pula-Pola,

  u. Elenu Puh Belci i gosp. Fabrizia Radina

  enje ove sjednice iskazali su predstavnici Gradskog ogranka ORAH (Dragica koordinator projekta Participativno budžetiranje-građani nadziru

  ćnici, pa molimo prisutne i sjednicu poštuju odredbe Poslovnika o radu Gradskog vijeća.

 • PRELAZI SE NA UTVR ĐIVANJE DNEVNOG REDA: Poziv s materijalima za 28. sjednicu Gradskog vije

  prosinca 2016. godine. Uz poziv vijećnicima je na znanje dostavljeno:

  - Izvješće Gradonačelnika Grada Pule o korištenju sredstava ProraGrada Pule za mjesec listopad i studeni 2016. godine, sukladno odredbama Zakona o proračunu te

  - Rješenje o imenovanju predsjednice i svijet“, sukladno članku 48. stavak 4. Zakona o lokalnoj i regi

  Dana 09. prosinca 2016. godine dostavljena je- Donošenje Odluke o kupnji zemljišta - Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financ

  komunalne infrastrukture dostavili 12.prosinca 2016.

  Dana 13. prosinca 2016. dostavljena je

  - Donošenje Odluke o prihvatu ponude i Materijali i prijedlozi akata za 28. sjednicu dostupni su na tabletu i web stranici Grada Pule.

  U pripremi ove sjednice nadležna radna tijela razmatrala su materijale te su na tablet

  dostavljena Izvješća o radu Odbora za statut, Odbora za izbor i imenovanja, Odbora za društvene djelatnosti te Odbora za prostorno ureOdbora za plan i financije.

  U vezi dnevnog reda dana 12. prosinca 2016. godine

  prijedlog vijećnika Radenka Ognjenovi- „Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na popuste po Osnovi najma poslovnih prostora u

  vlasništvu Grada Pule“. Prijedlog je podnesen u roku propisaosobe. Međutim, nisam prihvatio prijedlog dopune iz formalnih razloga, s obzirom na Poslovnika kojim je propisan obavezni sadržaj prijedloga akta, a to je:

  - temelj za donošenje - tekst prijedloga akta - obrazloženje - temeljna pitanja i ocjena stanja koja treba urediti aktom- ocjena potrebnih sredstava za provo- tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja, odnosno nadopunjuje- te se uz prijedlog akta u pravilu dostavlja i odgovaraju

  Dakle, vijećnik osim obrazloženja nije dostavio tekstualni prijedlog odluke o kojoj bi

  vijećnici odlučivali i glasali. Inačmogućnosti uvrstiti točku u dnevni red, želim naglasiti da kojoj gradska uprava razmišlja već

  Međutim, u zakupu gradskih prostora nalaze se razne kategorije korisnika. Ono što je bitno napomenuti, najuredniji platiše zakupa gradskih prostora, na koje se odnos

  vaš prijedlog, jesu banke, telekomi, lutrija, a mi kao gradska uprava razmišljamo na koji namalim privatnim gospodarstvenicima, obrtnicima i malim poduzetnicima olakšati poslovanje adekvatnom politikom iznajmljivanja poslovnih prostora.

  ĐIVANJE DNEVNOG REDA: Poziv s materijalima za 28. sjednicu Gradskog vijeća dostavljen je vije

  nicima je na znanje dostavljeno: čelnika Grada Pule o korištenju sredstava Proračunske zalihe Prora

  ule za mjesec listopad i studeni 2016. godine, sukladno odredbama č

  Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Djelanku 48. stavak 4. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi

  Dana 09. prosinca 2016. godine dostavljena je prva dopuna dnevnog reda sa 2 toDonošenje Odluke o kupnji zemljišta - Trgovački centar Max Stoja d.o.o.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financkomunalne infrastrukture - Trgovački centar Max Stoja d.o.o., a za koje smo vam materijale

  2016. godine.

  Dana 13. prosinca 2016. dostavljena je druga dopuna dnevnog reda sa točkom:Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Arenaturist d.d.)

  Materijali i prijedlozi akata za 28. sjednicu dostupni su na tabletu i web stranici Grada Pule.

  U pripremi ove sjednice nadležna radna tijela razmatrala su materijale te su na tablet a o radu Odbora za statut, Odbora za izbor i imenovanja, Odbora za društvene

  djelatnosti te Odbora za prostorno uređenje, dok zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica

  U vezi dnevnog reda dana 12. prosinca 2016. godine predsjednik izvješćnika Radenka Ognjenovića za dopunu dnevnog reda sa točkom:

  „Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na popuste po Osnovi najma poslovnih prostora u

  Prijedlog je podnesen u roku propisanom člankom 70. stavak 2. Poslovnika i od strane ovlaštene utim, nisam prihvatio prijedlog dopune iz formalnih razloga, s obzirom na

  Poslovnika kojim je propisan obavezni sadržaj prijedloga akta, a to je:

  temeljna pitanja i ocjena stanja koja treba urediti aktom ocjena potrebnih sredstava za provođenje akta

  ćeg akta koji se mijenja, odnosno nadopunjuje te se uz prijedlog akta u pravilu dostavlja i odgovarajuća dokumentacija

  nik osim obrazloženja nije dostavio tekstualni prijedlog odluke o kojoj bi ivali i glasali. Inače, osim navedenog formalnog nedostatka zbog kojeg nisam u

  ku u dnevni red, želim naglasiti da mjera koju vijećnik predlaže, je mjera o kojoj gradska uprava razmišlja već duže vrijeme.

  utim, u zakupu gradskih prostora nalaze se razne kategorije korisnika. Ono što je bitno napomenuti, najuredniji platiše zakupa gradskih prostora, na koje se odnos

  vaš prijedlog, jesu banke, telekomi, lutrija, a mi kao gradska uprava razmišljamo na koji namalim privatnim gospodarstvenicima, obrtnicima i malim poduzetnicima olakšati poslovanje adekvatnom politikom iznajmljivanja poslovnih prostora.

  4

  a dostavljen je vijećnicima dana 05.

  čunske zalihe Proračuna ule za mjesec listopad i studeni 2016. godine, sukladno odredbama članka 57. stavka 3.

  ća Dječjeg vrtića „Mali onalnoj (područnoj) samoupravi

  prva dopuna dnevnog reda sa 2 točke: ki centar Max Stoja d.o.o.

  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju gradnje ki centar Max Stoja d.o.o., a za koje smo vam materijale

  čkom: sklapanju ugovora o kupoprodaji (Arenaturist d.d.)

  Materijali i prijedlozi akata za 28. sjednicu dostupni su na tabletu i web stranici Grada Pule.

  U pripremi ove sjednice nadležna radna tijela razmatrala su materijale te su na tablet a o radu Odbora za statut, Odbora za izbor i imenovanja, Odbora za društvene

  enje, dok zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica

  dsjednik izvješćuje da je zaprimio čkom:

  „Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na popuste po Osnovi najma poslovnih prostora u

  lankom 70. stavak 2. Poslovnika i od strane ovlaštene utim, nisam prihvatio prijedlog dopune iz formalnih razloga, s obzirom na članak 34.

  dokumentacija

  nik osim obrazloženja nije dostavio tekstualni prijedlog odluke o kojoj bi e, osim navedenog formalnog nedostatka zbog kojeg nisam u

  ćnik predlaže, je mjera o

  utim, u zakupu gradskih prostora nalaze se razne kategorije korisnika. Ono što je bitno napomenuti, najuredniji platiše zakupa gradskih prostora, na koje se odnosi

  vaš prijedlog, jesu banke, telekomi, lutrija, a mi kao gradska uprava razmišljamo na koji način malim privatnim gospodarstvenicima, obrtnicima i malim poduzetnicima olakšati poslovanje

 • Primjenom ovakvog prijedloga odluke vijeskupine korisnika gradskog proračuzimajući u obzir da su sredstva koja bi se primjenom ove odluke umanjila, nenamjenskoja se koriste upravo za sve navedene korisnike prora

  Zbog toga, podržavajući suštinski inicijativu vijedetaljnu analizu postojećih zakupnih odnosa i iznaposlovnih prostora u gradu i na taj na

  Predsjednik stavlja na glasanje 21 točkom te nakon glasanja utvrđ

  Vijeće sa 13 glasova «ZA»,

  utvrdilo slijedeći

  D N E V N I R E D 1. Vijećnička pitanja 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vije3. Donošenje:

  a) Zaključka o usvajanju Izvješ2016. godini

  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na podruučincima za razdoblje 2017.

  c) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Pule 4. Donošenje:

  a) Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uregodinu

  b) Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinuc) Zaključka o izmjenama Zaklju

  djelatnosti Grada Pule za 2016. godinud) Zaključka o izmjenama Zaklju

  godinu 5. Donošenje:

  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pulb) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Prora

  6. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2017. godinu7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanci

  predškolskog odgoja 8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dje

  svijet” 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi10. Donošenje:

  a) Programa javnih potreba za obavljanje Stanice Pula na području Grada Pula

  b) Programa gradnje objekata i urec) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinud) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2017.

  godinu e) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

  kvog prijedloga odluke vijećnika vrši se izravan udar na najugroženije skupine korisnika gradskog proračuna- od predškolskog odgoja, školstva, socijale, kulture, sporta, a

  i u obzir da su sredstva koja bi se primjenom ove odluke umanjila, nenamjenskoja se koriste upravo za sve navedene korisnike proračuna.

  ći suštinski inicijativu vijećnika, smatrao sam da je potrebno provesti ćih zakupnih odnosa i iznaći najpovoljnije rješenje za sve zakupnik

  poslovnih prostora u gradu i na taj način pomoći gospodarstvenicima našeg podru

  na glasanje dnevni red kako ga je predložio 13. prosinca 2016. godine sa rđuje da je

  glasova «ZA», 3 glasa «PROTIV», za 28. sjednicu Gradskog vije

  enog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 26.10.2016.godine

  ka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na podru

  Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pule za 2017. godine s financijskim incima za razdoblje 2017.-2019. godine

  u Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Pule

  Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.

  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinuka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih

  djelatnosti Grada Pule za 2016. godinu ka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2016.

  čuna Grada Pule za 2016. godinu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu

  Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2017. godinuDonošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanci

  ka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dje

  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

  Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, čju Grada Pula-Pola u 2017. godini

  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinuPrograma održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

  usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2017.

  ka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

  5

  nika vrši se izravan udar na najugroženije od predškolskog odgoja, školstva, socijale, kulture, sporta, a

  i u obzir da su sredstva koja bi se primjenom ove odluke umanjila, nenamjenska sredstva

  nika, smatrao sam da je potrebno provesti i najpovoljnije rješenje za sve zakupnike

  i gospodarstvenicima našeg područja.

  red kako ga je predložio 13. prosinca 2016. godine sa

  Gradskog vijeća Grad Pule

  a od 26.10.2016.godine

  a o stanju sustava civilne zaštite na području grada Pule u

  ju Grada Pule za 2017. godine s financijskim

  u Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Pule

  aja komunalne infrastrukture za 2016.

  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih

  ka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2016.

  una Grada Pule za 2016. godinu Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2017. godinu Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa

  ka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića “Mali

  djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja,

  aja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

  usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2017.

  ka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

 • 11. Donošenje: a) Proračuna Grada Pule za 2017. godinub) Odluke o izvršavanju Prorač

  12. Donošenje Odluke o prijenosu sredstava za nabavu komunalne opremepodzemnih kontejnera za sakupljanje otpada na podruPula Herculanea d.o.o.

  13. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih graVodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o.

  14. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u obuhvatu rekonstrukcije državne ceste D75 (ex D21) dionica Vodnjand.o.o.

  15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove propovijesne cjeline grada Pule

  16. Donošenje: a) Odluke o isključenju nekretnine i

  (k.č. 5563/8 k.o. Pula) b) Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u op

  (k.č. 715/24 k.o. Pula) 17. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja

  nerazvrstanih cesta i javnih površina prometne signalizacije za razdoblje od 15.12.2016. do 31.12.2018. godine, na podruPule

  18. Donošenje Odluke o donošenju Urbanisti19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o na

  sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“

  20. Donošenje: a) Odluke o kupnji zemljišta b) Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju gradnje komunalne

  infrastrukture - Trgovački centar Max Stoja d.o.o.21. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Arenaturist d.d.)

  AD - 1 VIJEĆNIČKA PITAN

  JANKO ŽUŽIĆ:

  Dobar večer svima. Imao bih jedno pitanje za gospodina GradonaSmještajni prostor Javne vatrogasne postrojbe Pula pokarakteristikama ne zadovoljavajuobjekta ne zadovoljava i zbog teškog izlaska na glavne prometnice, asezone, a i sam prostor ne zadovoljava zbogVozila, naime, se nalaze jedan samo jedan izlaz i ne daj bože da se neštointeresira što gradska uprava kani poduzeti ili štomislim da je to nužno potrebno uteroristički činovi itd. Mislim da jedna takva ustanova mora imatipravovremeno intervenirati u

  una Grada Pule za 2017. godinu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2017. godine

  Donošenje Odluke o prijenosu sredstava za nabavu komunalne opremepodzemnih kontejnera za sakupljanje otpada na području Grada Pule komunalnom društvu

  Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvo trgovaVodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u obuhvatu rekonstrukcije državne ceste D75 (ex D21) dionica Vodnjan-Pula u korist trgovačkog društva Hrvatske ceste

  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na područpovijesne cjeline grada Pule

  čenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi

  čenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi

  o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja esta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetle

  prometne signalizacije za razdoblje od 15.12.2016. do 31.12.2018. godine, na podru

  Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ribarska kolibaOdluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata

  čun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje

  Odluke o kupnji zemljišta - Trgovački centar Max Stoja d.o.o. Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju gradnje komunalne

  Trgovački centar Max Stoja d.o.o. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Arenaturist d.d.)

  ČKA PITAN JA

  gospodina Gradonačelnika Borisa Miletića vatrogasne postrojbe Pula po svojoj lokaciji, kao i po

  karakteristikama ne zadovoljavaju današnjim potrebama, nalaze se u centruobjekta ne zadovoljava i zbog teškog izlaska na glavne prometnice, a posebice u tijeku

  ne zadovoljava zbog smještaja opreme i vozila. se nalaze jedan iza drugog parkirani i teško im je izlaziti van. A i

  ne daj bože da se nešto desi, oni jednostavno ne bi mogliinteresira što gradska uprava kani poduzeti ili što radi na tome da se nađ

  potrebno u današnje vrijeme kada se dešavaju kojekakve nesre

  Mislim da jedna takva ustanova mora imati jedan adekvatan smještaj od kuda može bilo koje vrijeme i u bilo koje doba.

  6

  Donošenje Odluke o prijenosu sredstava za nabavu komunalne opreme–kanti, kompostera i ju Grada Pule komunalnom društvu

  a u vlasništvo trgovačkih društava

  Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u obuhvatu rekonstrukcije čkog društva Hrvatske ceste

  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za evina na području zaštićene kulturno-

  ćoj upotrebi

  ćoj upotrebi

  o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće

  prometne signalizacije za razdoblje od 15.12.2016. do 31.12.2018. godine, na području grada

  enja Ribarska koliba činu i uvjetima povrata

  un Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje

  Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju gradnje komunalne

  Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Arenaturist d.d.)

  svojoj lokaciji, kao i po svojim drugim centru grada. Lokacija

  posebice u tijeku turističke

  parkirani i teško im je izlaziti van. A i sam objekt ima ne bi mogli intervenirati, pa me

  radi na tome da se nađe novi izmještaj, jer današnje vrijeme kada se dešavaju kojekakve nesreće i

  jedan adekvatan smještaj od kuda može

 • ROBERT CVEK: Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate rije

  BORIS MILETIĆ: Poštovani predsjedniče Gradskogasvima, buon giorno a tutti. Ovo je sigurno jedno od želim kazati je da doista imamo vrlo kvalitetnu ustrojenu Javnuimamo izuzetno dobro i spremnožupanije i mogu samo zahvaliti idobrovoljnih vatrogasnih društava kojismo doista po tom pitanju jedan od ljepših i Glede same lokacije Javne vatrogasne postrojbe totijekom i porasta broja dolazaka turisti, pa i tijekom javidimo da iz godine u godinu minoćenja i stvaraju se određene prometne gužve, na zajednice Grada Pule zahvalio svim grasigurno svoje dobre strane, ali zaDakle, ta lokacija sigurno nije idealna, ona nije optimalna, ona jeste funkcionalna, doimali takvih slučajeva kako ste vi Dakle, mi u našem Prostornom planu imamovatrogasne postrojbe i oba dvije se nalazeUlice Prekomorskih brigada. Ono o čemu smo mi razmišljali, dakle, kada računa o određenim financijama. Dakle, to niti je malimali zahvat u smislu potreba financiranjamodele i pripremili gdje bi se postojeimalo određenih financijskih sredstava zanažalost, nastupila je svjetska ekonomska kriza. Znate, sviznačajno pale vrijednosti nekretnina ibaš moguć. S druge strane ne odustajupostrojba napravila određena idejna rje da se kroz iznimnih kooperativnih programa koje bi izradila Republika Hrvatska, a kojim se omogućava korištenje, dakle, strukturnihznačajnoj mjeri financira upravo izGradskog proračuna. Jer, kažem jošne bismo čekali upravo smo nedavnoje u posjedu Grad Pula, našoj Javnojpodručju Šijane na uporabu, gdjejednom, dakle, imamo u Prostornom planuKarlović je itekako uporan i želi tobuduće projekte koji su pred nama, mi razmišljanja iz razloga što svaka porezna reforma, a ova jeda se lokalnim zajednicama umanjujukada kažem da ćemo morati malo promijeniti filozošto je moguće danas ili će možda bitidakle, financirati sredstvima strukturnihsmjeru, jer naši proračuni to ne mogu podnijeti. Jedno je kada viili 23 %, dakle, do jedne četvrtine, a drugo je kada morate u 100 postotnom iznosu

  čelniče izvolite, imate riječ.

  če Gradskoga vijeća, uvaženi vijećniče, uvaženi

  bitnih pitanja za funkcioniranje našega grada. Ono što ja uda doista imamo vrlo kvalitetnu ustrojenu Javnu vatrogasnu postrojbu i u principu

  imamo izuzetno dobro i spremno funkcioniranje našeg vatrogasnog sustava na podruzahvaliti i čestitati kao profesionalnim djelatnicima tako i svim

  društava koji djeluju na području kako našega grada takodoista po tom pitanju jedan od ljepših i boljih primjera na području čitave

  Glede same lokacije Javne vatrogasne postrojbe to ste apsolutno u pravu. Ona je sigurno tijekom i porasta broja dolazaka turisti, pa i tijekom jačanja značenja uloge turizma u našemu

  godinu mi doista obaramo rekorde kako po broju dolazaka tako i pođene prometne gužve, na čemu sam i na zadnjoj Skupštini

  svim građanima na jednom velikom razumijevanju, jer turizam ima li za svakodnevni život ima i određene poteškoć

  idealna, ona nije optimalna, ona jeste funkcionalna, doste vi naveli, ali itekako razmišljamo o izmještanju.

  mi u našem Prostornom planu imamo dvije potencijalne lokacije zavatrogasne postrojbe i oba dvije se nalaze sa gornje strane zaobilaznice, odnosno

  smo mi razmišljali, dakle, kada govorimo o premještaju uvijek moramoenim financijama. Dakle, to niti je mali zahvat u smislu funkcionalnosti, ali

  potreba financiranja takvog jednog poteza i kada smobi se postojećom lokacijom, dakle, stavljanje na tržište postoje

  sredstava za nju, osigurala sredstva kako bi se ona mogla premjestiti, nažalost, nastupila je svjetska ekonomska kriza. Znate, svi skupa da su 2

  nekretnina i da je tu nastao jedan zastoj i takav model onda više nije bio

  druge strane ne odustajući od toga ja vas moram podsjetiti da je i Javna vatrogasna đena idejna rješenja. Ono čemu se mi nadamo, što bi kooperativnih programa koje bi izradila Republika Hrvatska, a kojim se

  ava korištenje, dakle, strukturnih fondova Europske unije, da se jedna takva aktivnost u financira upravo iz Europskih fondova, a ne direktno iz samoga izvornogauna. Jer, kažem još jednom to je doista značajan financijski izdatak. No, kako samo

  nedavno dodijelili jedan oslobođeni prostor, dakle, odJavnoj vatrogasnoj zajednici, koji je dio cijeloga

  ju Šijane na uporabu, gdje će se značajno rasteretiti postojeća lokacija. No, kažem još Prostornom planu dvije lokacije, radi se na tome, dakle, zapovjednik

  želi to čim prije ostvariti, no, kako za taj projekt, papred nama, mi ćemo isto morati naprosto malo promijeniti fsvaka porezna reforma, a ova je treća u skorijem razdoblju, ide za time

  da se lokalnim zajednicama umanjuju sredstva, umanjuju proračuni, u koristmalo promijeniti filozofiju, dakle, morati ćemo razmišljati

  će možda biti moguće u dogledno vrijeme, ne predugo, sve što je mogustrukturnih fondova Europske unije da ćemo morati ipak

  uni to ne mogu podnijeti. Jedno je kada vi ukupne investicije izdvojite 10, 15 četvrtine, a drugo je kada morate u 100 postotnom iznosu

  7

  e, uvaženi vijećnici, dobar dan

  oniranje našega grada. Ono što ja u startu vatrogasnu postrojbu i u principu

  sustava na području cijele tako i svim članovima

  našega grada tako i naše regije, jer čitave Hrvatske.

  pravu. Ona je sigurno enja uloge turizma u našemu gradu

  dolazaka tako i po broju na zadnjoj Skupštini Turističke

  anima na jednom velikom razumijevanju, jer turizam ima ene poteškoće za naše građane.

  idealna, ona nije optimalna, ona jeste funkcionalna, do sada nismo izmještanju.

  dvije potencijalne lokacije za premještaj Javne gornje strane zaobilaznice, odnosno gornje strane

  premještaju uvijek moramo voditi funkcionalnosti, ali nije niti

  poteza i kada smo već bili određene om lokacijom, dakle, stavljanje na tržište postojeće lokacije

  bi se ona mogla premjestiti, da su 2008.m 2009. godine

  takav model onda više nije bio

  da je i Javna vatrogasna doista htjeli učiniti, to

  kooperativnih programa koje bi izradila Republika Hrvatska, a kojim se fondova Europske unije, da se jedna takva aktivnost u

  samoga izvornoga dijela ajan financijski izdatak. No, kako samo

  i prostor, dakle, od stvari i ljudi koji cijeloga sustava isto tako na ća lokacija. No, kažem još

  dvije lokacije, radi se na tome, dakle, zapovjednik za taj projekt, pa tako i za neke

  naprosto malo promijeniti filozofiju skorijem razdoblju, ide za time

  u korist centralne blagajne, i ćemo razmišljati da sve ono

  vrijeme, ne predugo, sve što je moguće, ćemo morati ipak ići u tom

  ukupne investicije izdvojite 10, 15 etvrtine, a drugo je kada morate u 100 postotnom iznosu sami financirati

 • Da zaključim, vaše je pitanjejednu godinu, već dugi niz godina i uvjerenkruto postavljenom malo fleksibilnije priči potrebama lokalnih zajednica kakopričali sa ministricom regionalnogoperativni program, dakle, mogliopredjeljenje Vlade Republike Hrvatske ipredugo, dakle, imati te mogućnosti iskoristiti ROBERT CVEK: Zahvaljujem gospodinu Gradona Gospodine Žužiću izvolite, imate rije JANKO ŽUŽIĆ: Hvala na odgovoru. Zadovoljan sam odgovorom. Nadam se da sutim odgovorom, ali već kada ste se dotakli hospicija jaosigurati i da je ponudila, ako se ne varam, biskupija, i da taj novac stoji, alinapravi ovaj drugi dio, to jest dio od ROBERT CVEK: Zahvaljujem. Gospodine Gradonačelniče odgovor na drugo pitanje. BORIS MILETIĆ: Dakle, kao što sam rekao upravo prisutan gospodin biskup Kutleša. Biskupija jerealizacije tog projekta i na tome se radi, ne samo po pitanju vlasništva zemljišta, vi znate da smomi zemljište već dodijelili u te svrhe irazmišljamo, isto tako i biskupija . Ukoliko je mogukroz fondove Europske unije, boljedoista plemenito stavila na raspolaganje usmjerimo upuno, nažalost, mogućnosti su uvijek manje odmožda dozvoli kroz pet ili šest mjesecinovcima koji postoje možda uredimo još neki objekt il upotrijebimo uiskoristimo ono što nam Europa nudi, jer ukolikoHrvatska plaćati punopravnu članarinu, pa nije malo, podsjetit razini. Dakle, pričamo o preko 4 milijarde kuna, a nefazi razvijenosti ispod prosjeka jednom ovakve kapitalne objekte možda jemože jedan značajan dio, opet govorimoiskoristiti sredstva sukladnih fondova ROBERT CVEK: Zahvaljujem gospodinu Gradona Konstatiram da je prisutno u ovomdolaskom gospođe Elene Gattoni. Drugo pitanje postavlja vijeć JASMINA SIMOVIĆ-MEDICA: Dobar večer svima.

  im, vaše je pitanje na mjestu, o tome vodimo računa, na tomdugi niz godina i uvjeren sam da će se operativnim programima

  fleksibilnije zajednica kako bi se i ovakvi projekti neki drugi kao što smo

  regionalnog razvoja, poput na primjer hospicija, koji nije ukljuprogram, dakle, mogli financirati iz strukturnih fondova. Mislim da je to

  opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske i da ćemo u jednom doglednom kratkoroćnosti iskoristiti ta sredstva.

  Zahvaljujem gospodinu Gradonačelniku. ću izvolite, imate riječ.

  Hvala na odgovoru. Zadovoljan sam odgovorom. Nadam se da su vatrogasci kada ste se dotakli hospicija ja bih vas htio podsjetiti

  osigurati i da je ponudila, ako se ne varam, biskupija, i da taj novac stoji, alidio od Grada, da se dodjeli zemljište i da se ide u

  čelniče odgovor na drugo pitanje.

  smo ovog ponedjeljka imali jedan operativnigospodin biskup Kutleša. Biskupija je stavila na raspolaganju financijska

  na tome se radi, ne samo po pitanju vlasništva zemljišta, vi znate da smo dodijelili u te svrhe i već se ide u projektiranje, ali normalno jer da svi lokalno

  biskupija . Ukoliko je moguće dio potrebnih financijski sredstava osigurati kroz fondove Europske unije, bolje onda da te novce koje imamo na raspolaganju, koje je biskupija

  raspolaganje usmjerimo u neke druge potrebe, jer potreba ima jako, jako nosti su uvijek manje od samih potreba, pa ukoliko je

  šest mjeseci više, držim da je to puno više ispravno , a da se sa tim novcima koji postoje možda uredimo još neki objekt il upotrijebimo u

  nam Europa nudi, jer ukoliko ne budemo na taj način postupali ja se bojim da narinu, pa nije malo, podsjetit ću 6,00 je milijuna

  amo o preko 4 milijarde kuna, a nećemo iskoristiti no što nam Europske unije, gdje nam se puno toga nudi. Stoga kaže

  jednom ovakve kapitalne objekte možda je mudrije pričekati mjesece , dva, pet ilidio, opet govorimo o sufinanciranju 50, 60, pa čak i

  fondova Europske unije.

  Gradonačelniku. Konstatiram da je prisutno u ovom trenutku 19 vijećnika u Vijećnici. Prije ih je

  e Elene Gattoni. Drugo pitanje postavlja vijećnica Jasmina Simović – Medica.

  :

  8

  čuna, na tom projektu se radi, e se operativnim programima koji su dosta

  drugi kao što smo nedavno razvoja, poput na primjer hospicija, koji nije uključen u

  fondova. Mislim da je to strateško jednom doglednom kratkoročnom vrijeme, ne

  vatrogasci zadovoljni s da novac bi se mogao

  osigurati i da je ponudila, ako se ne varam, biskupija, i da taj novac stoji, ali da se čeka da se ide u realizaciju.

  jedan operativni sastanak , gdje je bio financijska sredstva u cilju

  na tome se radi, ne samo po pitanju vlasništva zemljišta, vi znate da smo de u projektiranje, ali normalno jer da svi lokalno

  financijski sredstava osigurati onda da te novce koje imamo na raspolaganju, koje je biskupija

  neke druge potrebe, jer potreba ima jako, jako ukoliko je razlog tome da se

  no više ispravno , a da se sa tim karitativne svrhe, da

  čin postupali ja se bojim da će je milijuna eura na godišnjoj

  emo iskoristiti no što nam se nudi dok smo u Europske unije, gdje nam se puno toga nudi. Stoga kažem još

  ekati mjesece , dva, pet ili šest, ukoliko se ak i do 85 %, dakle, do

  ćnici. Prije ih je bilo 18.

 • Ja bih gospođi Gordani Restoviuživamo u ovakvom ugođaju grada koje Gospođo Restović, samo još ovih pola mjeseca Hvala vam. ROBERT CVEK: Gospođo Gordana Restović GORDANA RESTOVIĆ: Cijenjena gospođo vijećnica, zahvaljujemgrađanima Pule program sviđa. Radujemo se svi zajednostvari koje bi se mogle promijeniti, naslijediti, U prvoj polovici mjeseca najviše što jeizvana, a drugi dio je program koji ćpublici. 17. dolazi djeda mraz, zatimLedenom gradu i doček Nove godine u podne, što Tržnica kreće nakon Božića, odnosno prije 31.svojim programima namijenjenim umirovljenicima, starijim i posjetiocima Tržnice. TuMislim da će Puljani biti zadovoljni programima. Veselimo se svi zajednoRadimo, trudimo se biti još i bolji. Koristim prilike ikoncert u Istarskom narodnom kazalištu nekoliko godina. ROBERT CVEK: Zahvaljujem. Slijedeće pitanje postavlja DENIS BURŠIĆ: Imao bih par pitanja. Neki dan izlazim ispred moje zgrade i gledam štoNije mi jasno kako će se uopće odvijatiprivatnih kuća, ali velikih stambenih zgrada nejasno mimi jasno to provođenje odvajanje Na to bih se još nadovezao. NekiZaro, malo dalje, kraj zida složenotehniku, kao da smo robna kuća, ali Drugo pitanje se tiče poslovanja mjesnihGradonačelnik, da centralna vlast sve višesamo na štetu lokalne samouprave, kupovanje glasova, to mi jelokalne izbore, kako iste centralnaprijem za Sv. Polikarp – Sisplac iznose 20.000.00 kuna, a 8000 stanovnika, što znaniti 3,00 kune. Sredstva malih komunalnih akcijamalo.. Usput, iza Mornaričke crkve, malo sam iznenađen što biskupija,mora, nije toliko darežljiva, ona bi vjerojatnosmeta, - imate stepenice, i dok je ispredpo stepenicama, možete tu i tamo

  Restović postavila pitanje. Puno je toga većgrada koje ste nam pripremili.

  ć, samo još ovih pola mjeseca: što nas očekuje?

  Gordana Restović izvolite, imate riječ.

  ćnica, zahvaljujem na pitanju. Veseli nas što se stvarno ljudima i

  Radujemo se svi zajedno s organizatorima svim pohvalama, ali istostvari koje bi se mogle promijeniti, naslijediti, tako da slijedeće godine to bude još bolje.

  polovici mjeseca najviše što je ljude oduševilo su neke promjene koje se vide dio je program koji će se donijeti, koji nas očekuje, on je posebnolazi djeda mraz, zatim IMC TWIN HORN i SGK Čarobna frula

  ek Nove godine u podne, što će isto tako privući jedan odreća, odnosno prije 31.svojim programima namijenjenim umirovljenicima,

  i posjetiocima Tržnice. Tu su nam brojni drugi programi na Kaštelu i doe Puljani biti zadovoljni programima. Veselimo se svi zajedno

  se biti još i bolji. Koristim prilike i u ime kolegice pozvatikoncert u Istarskom narodnom kazalištu – Gradsko kazalištu Pula, kao tradiciju

  postavlja vijećnik Desni Buršić.

  Neki dan izlazim ispred moje zgrade i gledam što naši stanari stavljajuće odvijati razvrstavanje smeća velikih stambenih

  stambenih zgrada nejasno mi je. Pored kulture koje našienje odvajanje smeća.

  Na to bih se još nadovezao. Neki dan spuštao sam se s Monte Zara dolje i kod škole Monte dalje, kraj zida složeno smeće svega i svačega.. Imate stari namještaj, frižidere, bijelu

  ća, ali javna sramota. če poslovanja mjesnih odbora. Jasno mi je što jevlast sve više steže lokalnu samoupravu, dizanje neoporezive

  lokalne samouprave, kupovanje glasova, to mi je sve jasno, narocentralna vlast kupuje. Ipak postoji jedan problem. Osnovna

  Sisplac iznose 20.000.00 kuna, a 8000 stanovnika, što znakomunalnih akcija 130.000,00 kuna. S time se može napraviti

  čke crkve, - to je već problem i same Mornaričkebiskupija, koja je jako darežljiva, svaka čast, ali naša crkva,

  darežljiva, ona bi vjerojatno sve izvukla na račun Grada Pule, što meni isto takoje ispred crkve sve cakum-pakum, odostraga imate što imate, sme

  tamo naići i na injekcije, svašta od a-ž.

  9

  već i odrađeno. Doista

  na pitanju. Veseli nas što se stvarno ljudima i

  pohvalama, ali isto tako i bilježimo sve bude još bolje. .

  ljude oduševilo su neke promjene koje se vide ekuje, on je posebno namijenjen mlađoj

  Čarobna frula - Portarata, na ći jedan određeni dio publike.

  a, odnosno prije 31.svojim programima namijenjenim umirovljenicima, drugi programi na Kaštelu i doček Nove godine.

  e Puljani biti zadovoljni programima. Veselimo se svi zajedno sa organizatorima. u ime kolegice pozvati svih vas na Božićni

  Pula, kao tradiciju Grada Pule već

  stanari stavljaju kraj kante za smeće. a velikih stambenih zgrada. Jasno mi je Pored kulture koje naši ljudi imaju nije

  sam se s Monte Zara dolje i kod škole Monte namještaj, frižidere, bijelu

  odbora. Jasno mi je što je rekao gospodin samoupravu, dizanje neoporezive osnovice

  sve jasno, naročito sada pred vlast kupuje. Ipak postoji jedan problem. Osnovna sredstva, na

  Sisplac iznose 20.000.00 kuna, a 8000 stanovnika, što znači po stanovniku 130.000,00 kuna. S time se može napraviti jako

  čke crkve, za biskupiju, naša crkva, župa Gospa od

  un Grada Pule, što meni isto tako pakum, odostraga imate što imate, smeće

 • Znam što je gospodin Gradonasamoupravu, sve mi je jasno, ali da li seviše dati mjesnim odborima. ROBERT CVEK: Hvala gospodine Buršiću. Bilo je malo više pitanja. Na prvo pitanje će odgovoriti IGOR STARI: Dobar večer svima. Više stambene zgrade u ovom trenutku ne znamone zna niti država, već dvije, tri godine donosi Uredbu kojugovori o tome. Neke naznake govore da komunalac, kao grupacija na razinineće biti usvojeni to ne znamo. Prijedlozi sunego kopirati nešto što je vani većsustavno ulagali u taj sustav, da je on pokraja godine imati praktično 10.000 kuindividualnoj selekciji, da ćemo ukoji će ići dalje, gdje će građani, svakaindividualno odlagati otpad i na taj nazgrade, praktički je nemoguće danas rebiti, kako će se ukupni volumen u toj zgradiće to biti veličina stana, pa kombinacija istih. U Europi imate modeli postoje, različiti kriteriji. kojiUredbu, pa ćemo vidjeti i pokušatidobro. Prema tome tu infrastrukturusmo pri kraju što se tiče privatnih ku Što se tiče odvoza smeća, moram rekada smo prešli na individualni načvrstu otpada unutar posada koje suodvozi takvu vrstu glomaznog otpad, alitome idemo dalje, vidjet ćemo kakodržava urediti način na koji će se on odvoziti.zakonu smo obavezni imati dvaKaštijunu, drugo je u tvrtki Metis u Šijani, atvrtke moći odlagati otpad itd. Uglavnom bihčekamo Uredbu da bismo mogli primijeniti novi Evo, toliko. Hvala. ROBERT CVEK ; Zahvaljujem direktoru Igoru Odgovor na drugo pitanje koje je postavio vijeGradonačelniče izvolite, imate riječ BORIS MILETIĆ: Zahvaljujem se na intervenciji i pitanjuse nadovezao na odgovor direktora Igora Starog, koji je bio Mislim da definitivno po pitanju rješavanja otpada u Republiciste apsolutno u pravu zbog svoje

  Znam što je gospodin Gradonačelnik rekao, znam kako centralnasamoupravu, sve mi je jasno, ali da li se barem nešto malo više sredstava, neki minimum sredstava

  ću.

  će odgovoriti direktor Pula Herculanee, gospodin Igor Stari.

  Više stambene zgrade u ovom trenutku ne znamo ni mi kako će se obrač dvije, tri godine donosi Uredbu koju ne može donijeti. Prema

  tome. Neke naznake govore da će se sve svesti na jedinice lokalnekomunalac, kao grupacija na razini Hrvatske, smo davali neke prijedloge, da li

  ne znamo. Prijedlozi su različiti. Ne treba raditi veliku filozofiju od tihveć pravno provedeno. Ja vam mogu reći da smo od

  sustav, da je on počeo dobivati jasne konture i jasne naznake, da čno 10.000 kuća zajedno sa Ližnjanom na takozvanoj odćemo u centru grada, kao što ste vidjeli, postavili podzemne kontejnere,

  đani, svaka obitelj dobiti svoj ključ, gdje ćna taj način poticati selekcioniranje. Naši prstenovi, više

  će danas reći, dok država točno i jasno ne definiravolumen u toj zgradi dijeliti, da li će to biti po članovima

  ina stana, pa kombinacija istih. U Europi imate čak i po potrošnji vode Znaiti kriteriji. koji pokušavaju stimulirati da se otpad odvaja. Pri

  i pokušati nešto napraviti da se ne bi otišlo u krivom smjeru. To ne bi bilodobro. Prema tome tu infrastrukturu izgrađujemo, gradimo je, i ja mislim da smo napravili

  privatnih kuća, a više stambene kuće vidjet ćemo kakoća, moram reći da se količina glomaznog smeć

  na individualni način prikupljanja otpada, građani nemaju višeotpada unutar posada koje su na javnoj površini bile, ali moram podsjetiti

  glomaznog otpad, ali svakako treba pozvati da bi se to i moglokako ćemo definirati i tu vrstu otpada, jer i tu se on odvoziti. Znate da je u izgradnji reciklažno

  dva reciklažna dvorišta, odnosno tri. Jedno će bitigo je u tvrtki Metis u Šijani, a treće gradimo u Valmadama, gdje

  i odlagati otpad itd. Uglavnom bih rekao da u potpunosti imamo konture sustava ida bismo mogli primijeniti novi način obračuna.

  Zahvaljujem direktoru Igoru Starome. Odgovor na drugo pitanje koje je postavio vijećnik Ivan Lasić, gosppdine . Gospodine

  e izvolite, imate riječ. .

  Zahvaljujem se na intervenciji i pitanju vijećnika Denisa Buršića. U prvom dijeludirektora Igora Starog, koji je bio poprilično diplomatski

  Mislim da definitivno po pitanju rješavanja otpada u Republici Hrvatskojsvoje zabrinutosti Mislim da smo u gradu Puli napravili

  10

  centralna vlast presa lokalnu sredstava, neki minimum sredstava

  direktor Pula Herculanee, gospodin Igor Stari.

  će se obračunavati, a vjerojatno ne može donijeti. Prema tome puno se

  e se sve svesti na jedinice lokalne samouprave. Mi, kao neke prijedloge, da li će biti usvojeni ili

  filozofiju od tih stvari, da smo od 2008. godine

  jasne konture i jasne naznake, da ćemo do takozvanoj od vrata do vrata i po

  grada, kao što ste vidjeli, postavili podzemne kontejnere, č, gdje će moći na taj način

  in poticati selekcioniranje. Naši prstenovi, više stambene ne definira koji će to kriteriji članovima domaćinstva, da li potrošnji vode Znači, različiti otpad odvaja. Pričekajmo tu

  napraviti da se ne bi otišlo u krivom smjeru. To ne bi bilo ja mislim da smo napravili dosta, da

  ćemo kako će država riješiti. ina glomaznog smeća jako povećala od

  više gdje odlagati takvu moram podsjetiti da Hereculanea

  moglo napraviti. Prema vrstu otpada će trebati

  reciklažno dvorište. Prema će biti na odlagalištu na

  e gradimo u Valmadama, gdje će građevinske da u potpunosti imamo konture sustava i

  ć, gosppdine . Gospodine

  prvom dijelu malo bih no diplomatski nastrojen.

  Hrvatskoj jako kasnimo. Tu gradu Puli napravili jedan doista

 • značajan iskorak u zadnjih 9 godina, jerkomunalnog otpada od edukacije, od našihzelenih otoka u našem gradu i doista jako, jako puno je na nama kaonaše građane. Naša je ideja gospodarenja otpadom u cijeloj županiji i ide za time da se primarnom selekcijom otpada makne, ide na rukusvoje račune odvoza komunalnog otpada. Onaj koji odvaja plastiku, papir idio otpadnog otpada. Prema tome manjiodvajanja m otpada doista smo došlpred nama, ukoliko želimo uhvatitiGrad Zagreb odvaja 2 %, tko da su oninas, gledajmo one koji su bolji od Kada sam rekao da u našoj zemlji imamojer ministar Dobrović već godinu dana ne može donijeti te dokumente. Držim da je malo vjerojatnoda ćemo u našoj lijepo uređenojdoći do tog postotka. U drugim zemljama je trebalo puno, puno višekrenuli su puno, puno prije nas, ismo preuzeli određene obveze, imamogospodarili otpadom sukladno europskim direktivama netko U Istri smo sustav gospodarenja otpadom, kao iImamo komunalce, reciklažna dvorišta, Kaštijunkoje završava treću fazu. Trebala bi uskoro trebala biti Prema tome mi smo taj sustavbolji, naći će se sigurno jako, jako puno razliniti definirane prostorne planove, a kamo li projekte financiranje za izgradnju, njima više vremena. Bojim se da 2020 u ovom smislu o kojem ja govorim to je veprojekte. Drugo pitanje koje se odnosi na mjesne odbore, mislim da Grad Pula ima vedobrog funkcioniranja mjesne samouprave. Podsjetit formirane mjesne odbore, to uopćmjesne odbore, to su doista jedna simbolimale aktivnosti. Ta se sredstva uglavnom usmjerava kaodbora. Vidim da neki mjesni odboripakete za svoje mališane. Neki mjesni odborisu sredstva za te namjene. U Prorakojima mjesni odbori autonomno odlusamouprava u principu jedna doista produžena ruka gradske uprave, koja puno bolje vidi i osjekoje su potrebe na području pojedinog mjesnog odbora, te putem izrade proradanas o tome govoriti, - šalju svoje prijedloge, kojima midozvoljava, maksimalno akceptirati. Na taj nasamoupravom, sa Savjetom za mjesnuvijećnicima. mjesne samouprave, mjesnim odborima, koji imaju puno želja ida se slobodnim rječnikom izrazim. I nama je doibaze, hvalevrijedan. Vidjet ćete danas kada budemobili u mogućnosti prihvatiti i uključ Hvala vam na vašoj inisamouprave, kada bi barem malo više bilitome i spustiti više sredstava na razini mjesnih odbora. ROBERT CVEK: Hvala gospodinu Gradonač Gospodine Buršiću izvolite, imate rije

  9 godina, jer tada smo ozbiljnije pristupili načinuedukacije, od naših najmlađih u predškolskim ustanovama do

  doista jako, jako puno je na nama kao javnom servisuane. Naša je ideja gospodarenja otpadom u cijeloj županiji i ide za time da se primarnom

  selekcijom otpada makne, ide na ruku građanima koji to budu činili, jer na taj naune odvoza komunalnog otpada. Onaj koji odvaja plastiku, papir i

  otpadnog otpada. Prema tome manji volumen otpada, analogno tome i nižiodvajanja m otpada doista smo došli do nekih 20 % u našem gradu, s tim da imapred nama, ukoliko želimo uhvatiti europskih prosjek. Ukoliko odvajamo 20 %

  da su oni daleko, daleko iza nas. Ali, nemojmo gledati one gore od gledajmo one koji su bolji od nas.

  našoj zemlji imamo doista ozbiljan problem, odluka i plan ne postoji, ć godinu dana ne može donijeti te dokumente. Držim da je malo vjerojatnođenoj Hrvatskoj u jednom vrlo kratkom razdoblju educirati

  i do tog postotka. U drugim zemljama je trebalo puno, puno više vremena da topuno, puno prije nas, i bojim se da će na kraju opet građani plaćati odre

  ene obveze, imamo rokove, 2020. godina je jako blizu i ukoliko ne budemo europskim direktivama netko će morati platiti penale.

  sustav gospodarenja otpadom, kao i Primorsko-goranskakomunalce, reciklažna dvorišta, Kaštijun sa mehaničko-biološkom obradom, postrojenje

  fazu. Trebala bi uskoro trebala biti primopredaja i nakon toga zaposustav zaokružili, da li je idealan, da li je savršen, da li može biti

  e se sigurno jako, jako puno različitih razmišljanja. No, oni koji su iza nas, kojiniti definirane prostorne planove, a kamo li projekte financiranje za izgradnju, njima

  ojim se da 2020 u ovom smislu o kojem ja govorim to je ve

  Drugo pitanje koje se odnosi na mjesne odbore, mislim da Grad Pula ima vefunkcioniranja mjesne samouprave. Podsjetit ću da jedan dobar dio gradov

  mjesne odbore, to uopće ne postoji. U našem gradu, spomenuli ste 20.000,00 kuna za mjesne odbore, to su doista jedna simbolična sredstva, koja služe mjesnim odborima za odremale aktivnosti. Ta se sredstva uglavnom usmjerava ka određenim proslavama dana mjesnog

  mjesni odbori organiziraju doček djeda Božičnjaka,mjesni odbori dodjeljuju po koju stipendiju studentu. Prema tome

  Proračunu imam 2 milijuna kuna raspoređena na mjesne odbore sa autonomno odlučuju o komunalnim akcijama. Međutim, držim da je mjesna

  jedna doista produžena ruka gradske uprave, koja puno bolje vidi i osjepojedinog mjesnog odbora, te putem izrade proračsvoje prijedloge, kojima mi nastojimo doista koliko nam

  dozvoljava, maksimalno akceptirati. Na taj način mislim da je doista suradnja sa mjesnom mjesnu samoupravu, izuzetno dobra. Zahvaljujem se svim našim

  nicima. mjesne samouprave, mjesnim odborima, koji imaju puno želja i nikom izrazim. I nama je doista svaka inicijativa, svaki prijedlog, koji

  danas kada budemo raspravljali o Proračunu kolikoprihvatiti i uključiti u prijedlog Proračuna za 2017. godinu.

  Hvala vam na vašoj inicijativi. Vjerujem da po pitanju još dodatnog razvoja mjesne barem malo više bili decentralizirani u ovoj zemlji, da bismo mogli

  razini mjesnih odbora.

  Gradonačelniku. ću izvolite, imate riječ.

  11

  činu primarne selekcije ih u predškolskim ustanovama do izgradnje

  javnom servisu da educiramo ane. Naša je ideja gospodarenja otpadom u cijeloj županiji i ide za time da se primarnom

  jer na taj način će smanjiti ostalo, imati će manji

  niži račun. U tom smislu do nekih 20 % u našem gradu, s tim da ima još dosta posla

  20 % u našem gradu Puli, nas. Ali, nemojmo gledati one gore od

  odluka i plan ne postoji, godinu dana ne može donijeti te dokumente. Držim da je malo vjerojatno

  razdoblju educirati sve ljude i vremena da to postignu, ćati određene penale, jer

  rokove, 2020. godina je jako blizu i ukoliko ne budemo platiti penale.

  goranska županija, zaokružili. biološkom obradom, postrojenje

  primopredaja i nakon toga započeti rad. da li je savršen, da li može biti

  razmišljanja. No, oni koji su iza nas, koji nemaju niti definirane prostorne planove, a kamo li projekte financiranje za izgradnju, njima će trebati puno

  ojim se da 2020 u ovom smislu o kojem ja govorim to je već sutra za takve

  Drugo pitanje koje se odnosi na mjesne odbore, mislim da Grad Pula ima već jednu tradiciju da jedan dobar dio gradova uopće nemaju

  e ne postoji. U našem gradu, spomenuli ste 20.000,00 kuna za sredstva, koja služe mjesnim odborima za određene

  enim proslavama dana mjesnog čnjaka, pripremaju određene

  studentu. Prema tome to đena na mjesne odbore sa đutim, držim da je mjesna

  jedna doista produžena ruka gradske uprave, koja puno bolje vidi i osjeća pojedinog mjesnog odbora, te putem izrade proračuna, - upravo ćemo

  doista koliko nam Proračun to suradnja sa mjesnom

  dobra. Zahvaljujem se svim našim volje za rad na terenu,

  sta svaka inicijativa, svaki prijedlog, koji dolazi iz čunu koliko smo prijedloga

  cijativi. Vjerujem da po pitanju još dodatnog razvoja mjesne

  decentralizirani u ovoj zemlji, da bismo mogli analogno

 • DENIS BURŠIĆ; Ja sam zadovoljan odgovorom. ROBERT CVEK: Hvala vam. Slijedeće pitanje postavlja JADRANKA ČERNJUL: Dobar večer svima. Imam pitanje za gospodina Gradona U subotu 17. prosinca obilježavaPunih 25 godina je prošlo od te davne 1991. godine isustavno propadaju i pitanje je što imovinom, pa me zanima možete li vi, kaopitanje, jer smatram da su bivše vojne zone i objekti ROBERT CVEK: Zahvaljujem gospođi Černjul. Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate rije BORIS MILETIĆ: Hvala vam na vašem pitanju. Istina je, 16. prosinca je službenodostojanstveno prisjetiti svih onih kojiobolom, reći ću, učinili to da doista vojska napusti ovajnačinom, gdje je moglo doista, da nije bilo dovoljno mudrosti, da nije bilo dovoljno požrtvovnosti, doći do strahovitih razaranja. Isto tako želim kazatiHrvatske u Europsku uniju, apsolutno nema više potreba za tolikim vojnim podrunaš grad više desetljeća, pa budimovojne luke i doprinijela značajnom razvojubili jedna jaka vojna utvrda. 25. godina je prošlo od odlaska JNA, iako moramo biti korektni, nisu odmah bili napuštenavojna područja. Hrvatska vojska je s njima gospodarila, i vojnim aerodromom, Muzilom isjevernom pulskom lukom. No, ono što jegrad preuzeo, a ništa nismo dobilisu smješteni naši gospodarstvenici, poduzetnici, i zgradenaših doista kreativnih udruga, i poHrvatske, nego i u Europi, baremda je ta zgrada Grad Pulu koštala 11 milijuna kuna, sjeprimjera. Sve ono s čime gospodari jedinica lokalne samouprave Grada je u funkciji. Imovinavojne uprave, ali i ostala imovina u Jučer sam imao prilike razgovarati sa novim predsjednikom Vlade, premijerom Plenkovićem, upravo sam mu ukazao na tekamere, - jedan dobar dio javnosti shvaKatarine, Monumenata, bivšeg vojnogneodgovorno odnosi, a to naprosto nije istina. Vojska je otiRepublike Hrvatske. Vi tuđom imovinom bezsam jučer upravo novom predsjednikuvelika frustracija, jer živjeti u gradu gdje postoji tolikosve potrebne planove kako bi se ta podrui propada, a jedan dobar dio toga

  Ja sam zadovoljan odgovorom.

  će pitanje postavlja vijećnica Jadranka Černjul.

  gospodina Gradonačelnika. 17. prosinca obilježava se 25 godina od kada je bivša JNA napustila naš grad.

  te davne 1991. godine i od tada vojni objekti nisusustavno propadaju i pitanje je što će s njima biti. Država, očito, kao da ne zna što biimovinom, pa me zanima možete li vi, kao Gradonačelnik i saborski zastupnik,. pokrenuti ovo

  bivše vojne zone i objekti ključni za daljnji napredak

  Černjul. čelniče izvolite, imate riječ.

  vam na vašem pitanju. 16. prosinca je službeno bivša JNA napustila naš grad i mi ćprisjetiti svih onih kojih su svojim velikim angažmanom, doprinosom, svojim

  da doista vojska napusti ovaj tada jako naoružani grad, jednim takvim moglo doista, da nije bilo dovoljno mudrosti, da nije bilo dovoljno požrtvovnosti,

  strahovitih razaranja. Isto tako želim kazati da ulaskom Hrvatske u NATO, ulaskom Europsku uniju, apsolutno nema više potreba za tolikim vojnim podru

  budimo si iskreni i odlukom Austro-Ugarske monarhiji u izgradnji ratnečajnom razvoju našega grada, zaista jedno jako

  25. godina je prošlo od odlaska JNA, iako moramo biti korektni, nisu odmah bili napuštenavojska je s njima gospodarila, i vojnim aerodromom, Muzilom i

  sjevernom pulskom lukom. No, ono što je simptomatično, što govore primjeri, one nekretnine koje grad preuzeo, a ništa nismo dobili besplatno i onu veliku zgradu na Trgu prve istar

  smješteni naši gospodarstvenici, poduzetnici, i zgrade bivše vojarne Karla Rojca, gdje jeudruga, i po tome smo jedan od jedinstveni, reći ć

  barem to ljudi izvana koji u Pulu dođu to pogledati, takoGrad Pulu koštala 11 milijuna kuna, sjećam se toga jako dobro, kao i nekih

  ime gospodari jedinica lokalne samouprave Grada je u funkciji. Imovinai ostala imovina u vlasništvu države, nažalost, ne vidimo puno pomaka.

  er sam imao prilike razgovarati sa novim predsjednikom Vlade, premijerom em, upravo sam mu ukazao na te nelogičnosti, na te probleme, jer vjerujem da,

  javnosti shvaća da nakon što je vojska otišla sa Muzila, saKatarine, Monumenata, bivšeg vojnog aerodroma, prepušteno Gradu Puli i da se Grad prema tome neodgovorno odnosi, a to naprosto nije istina. Vojska je otišla, a imovina je ostala

  đom imovinom bez valjanog pravnog osnova ne možete gospodariti. To er upravo novom predsjedniku Vlade rekao da je doista jedan veliki apsurd, pa

  u gradu gdje postoji toliko državne imovine, a za kojubi se ta područja stavila u funkciju i gledati da to sve skupa zjapi prazno

  toga je i devastiran, je žalosno. Na području Valelunga

  12

  se 25 godina od kada je bivša JNA napustila naš grad. od tada vojni objekti nisu više u funkciji,

  da ne zna što bi sa svojom elnik i saborski zastupnik,. pokrenuti ovo

  daljnji napredak naše Pule.

  ćemo se tim povodom svojim velikim angažmanom, doprinosom, svojim

  tada jako naoružani grad, jednim takvim moglo doista, da nije bilo dovoljno mudrosti, da nije bilo dovoljno požrtvovnosti,

  da ulaskom Hrvatske u NATO, ulaskom Europsku uniju, apsolutno nema više potreba za tolikim vojnim područjima kojima je

  monarhiji u izgradnji ratne dugo razdoblje jesmo

  25. godina je prošlo od odlaska JNA, iako moramo biti korektni, nisu odmah bili napuštena vojska je s njima gospodarila, i vojnim aerodromom, Muzilom i

  no, što govore primjeri, one nekretnine koje besplatno i onu veliku zgradu na Trgu prve istarske brigade, gdje

  bivše vojarne Karla Rojca, gdje je centar ći ću, primjera, ne samo

  u to pogledati, tako kažu. A reći ću toga jako dobro, kao i nekih drugih

  ime gospodari jedinica lokalne samouprave Grada je u funkciji. Imovina bivše države, nažalost, ne vidimo puno pomaka.

  er sam imao prilike razgovarati sa novim predsjednikom Vlade, premijerom nosti, na te probleme, jer vjerujem da, - snimaju

  otišla sa Muzila, sa Valelunge, da se Grad prema tome

  šla, a imovina je ostala u vlasništvu pravnog osnova ne možete gospodariti. To

  veliki apsurd, pa čak jedna državne imovine, a za koju je Grad donio

  sve skupa zjapi prazno čju Valelunga vi ne možete

 • pronaći ni jedan kilogram bakra ili nekog drugog metala ili jednupuno Prema tom području se država postavila kao izuzetno neodgovoran gospodar. Jučer sam predsjedniku Vladeprostorne planove koji su na snazi, imamo zainteresirane poduzetnike, brojnibi na području bivšeg vojnog aerodroma, koji je potpuno prazan, u one halekoji su vezani za vojnu industriju, neka se zaposli 10, 50 ljudi,apsolutno prazno. Premijer se složiogospodarenje državnom imovinom. U redu, sada su oformiliproblemu jedan veći značaj. Želim se nadatibiti agilniji, ažurniji, jer opet ću ponoviti ono što samsaborskom govornicom, pa jučer i u razgovoru, ja nema predodžbu o nekom k.č. u Puli, ne zna koliko je toniti ga nije puno briga, iako bi ga trebalo bitiiz poreza iz gospodarstva. Ako oni ne znaju što dajte nam na upravljanje, pa ćete vidjeti kako kaže; ja sam kratko tu, tek 55 dana. Uveć godinu dana upravlja Hrvatskom. Vjerujem da prihvatiti da se ugostiteljima poduplaimovina, koja bi se mogla staviti u Evo, to je naš cilj i vjerujempredsjednika Vlade to podržati. ROBERT CEK: Hvala gospodine Gradonač Gospođo Jadranka Černjul izvolite, imate rije JADRANKA ČRNJUL: Zahvaljujem se gospodinu GradonaJa neću sigurno dočekati. ROBERT CVEK: Hoćete, hoćete ! Hvala gospođi Jadranki Černjul. Slijedeće pitanje postavlja RADENKO OGNJENOVIĆ: Dobar večer svima. Imam pitanje za zamjenicu Gradonaskupine za izgradnju bazena. Nedavno smo imali priliku izgradnju bazena kod Doma sportova.. Na tematskoj sjednici, koja je održana krajem prošle godine, bilo je govora o tehničkim karakteristikama bazena, njihovim baziopremljenosti cijeloga objekta, izgledu okoliša, te pristupuza troškove objekta, malom bazenu od 3 X 25 metara i ostale pratemilijuna kuna, a sa olimpijskim bazenom oko 52 milijuna kuna. Najveodržavanja cijelog objekta. Na sjednici Gradskogodluke da se Pula Sport može zadužiti do 45 milijuna kuna ibazen od 34 X 25 metara. Danas smo50 %, jer se Pula Sport može zadužiti do 65 milijuna kuna, jer da se u iznosu od 45 milijuna kuna nisu unijeli troškovi uređenja okoliša, cijenapovećava kvadratura cijelog objekta, odnosno

  bakra ili nekog drugog metala ili jednu kamenu čju se država postavila kao izuzetno neodgovoran gospodar.

  er sam predsjedniku Vlade rekao da je to jako frustrirajuće, jer prostorne planove koji su na snazi, imamo zainteresirane poduzetnike, brojni

  aerodroma, koji je potpuno prazan, u one hale iju, neka se zaposli 10, 50 ljudi, pa i to je bolje nego ovo što je sada

  apsolutno prazno. Premijer se složio s time, rekao je da nije uviđao da je doista tako veliki problem gospodarenje državnom imovinom. U redu, sada su oformili novo ministarstvo,

  čaj. Želim se nadati da će ministar Marić, koji je na čću ponoviti ono što sam rekao više puta za ovomčer i u razgovoru, ja mogu razumjeti da netkou Puli, ne zna koliko je to veliko, gdje je to, gdje sega trebalo biti briga, jer svi koji rade u javnom sektoru primaju pla

  oreza iz gospodarstva. Ako oni ne znaju što će s time, mi smo predlagali prepustite to nama, ćete vidjeti kako ćemo to brzo staviti u funkciju. Predsjednik Vlade mi

  tu, tek 55 dana. U redu, on je možda kratko tu, ali ta Vlada nije godinu dana upravlja Hrvatskom. Vjerujem da će tu biti nešto više aktivnosti, jer

  da se ugostiteljima podupla porez na dodatnu vrijednost dok postoji itekakostaviti u funkciju, omogućiti investicije i otvoriti nova

  vjerujem da će za to biti razumijevanja, barem u usmenom dijelu

  Hvala gospodine Gradonačelniče. ernjul izvolite, imate riječ.

  gospodinu Gradonačelniku i nadam se da nećemo čekati

  i Jadranki Černjul. e postavlja vijećnik Radenko Ognjenović

  Imam pitanje za zamjenicu Gradonačelnika, gospođu Elenu Puh Belci, voditeljicu radne

  Nedavno smo imali priliku čitati u tiskanim medijima da se dobila građDoma sportova.. Na tematskoj sjednici, koja je održana krajem prošle godine, čkim karakteristikama bazena, njihovim bazičnim sadržajima, tehni

  zgledu okoliša, te pristupu bazenu. Na toj sjednicibazenu od 3 X 25 metara i ostale prateće sadržaje iznose oko 43

  milijuna kuna, a sa olimpijskim bazenom oko 52 milijuna kuna. Najveći problem su bilidržavanja cijelog objekta. Na sjednici Gradskog vijeća održanoj u ožujku ove godine donesene su

  da se Pula Sport može zadužiti do 45 milijuna kuna i da se pristupa izgradnji kompleksa za bazen od 34 X 25 metara. Danas smo svjedoci da je cijena cijelog kompleksa50 %, jer se Pula Sport može zadužiti do 65 milijuna kuna, jer da se u iznosu od 45 milijuna kuna

  đenja okoliša, cijena trafostanice, sportsko opremanje objekta te da se g objekta, odnosno jedne etaže nadzora izgradnje.

  13

  ertu, a bilo ih je jako ju se država postavila kao izuzetno neodgovoran gospodar.

  s jedne strane imamo su se obrtnici javili da stavili određene obrte,

  to je bolje nego ovo što je sada doista tako veliki problem ministarstvo, dali su tom

  , koji je na čelu tog ministarstva, rekao više puta za ovom govornicom, pa i

  da netko tko sjedi u Zagrebu veliko, gdje je to, gdje se nalazi, vjerojatno

  briga, jer svi koji rade u javnom sektoru primaju plaću smo predlagali prepustite to nama,

  brzo staviti u funkciju. Predsjednik Vlade mi ta Vlada nije nova, ta Vlada više aktivnosti, jer teško je

  vrijednost dok postoji itekako neiskorištena iti investicije i otvoriti nova radna mjesta. biti razumijevanja, barem u usmenom dijelu

  čekati daljnjih 25 godina.

  u Elenu Puh Belci, voditeljicu radne

  se dobila građevinska dozvola za Doma sportova.. Na tematskoj sjednici, koja je održana krajem prošle godine,

  čnim sadržajima, tehničkoj bazenu. Na toj sjednici rečene su brojke

  sadržaje iznose oko 43 ći problem su bili troškovi

  u ožujku ove godine donesene su da se pristupa izgradnji kompleksa za

  og kompleksa povećana za otprilike 50 %, jer se Pula Sport može zadužiti do 65 milijuna kuna, jer da se u iznosu od 45 milijuna kuna

  trafostanice, sportsko opremanje objekta te da se Da li smatrate da

 • mi vijećnici sa svime time nismo trebali bititroškova, a poznata je činjenica da za približno iste iznose neki gradovi grade vodene sportove za olimpijski bazen iSporta Erika Lukšića. Hvala. ROBERT CVEK: Hvala gospodine Ognjenović Zamjenica Gradonačelnika ELENA PUH BELCI: Dobar večer svima. Poštovani vijećnici, poštovani predsjednismo nakon toliko mjeseci ishodovali graiznimne važnosti. Upravo i kao što ste reklise sjećate jedini parametar koji smo tada iznijeliobjekta sa pripadajućim kadrom ijedino relevantna. U razradi, kao što smo i objasnili nasamo je objekt, kao takav, bio razrarazrađene, kao što je oprema, okoliš, pristupna cesta icijelu priču vezano za realizaciju Obraćam pažnju zaista ponovno, iakokoji su bili na ovoj sjednici sjećajujednog objekta za kojeg nismo mogli u1.300 metara kvadratnih upravo kaoono što čini tehničku etažu je uprasam bazen. To znači da smo donijeli pravu odluku i to znabazena za koju sam sigurna da bi u tom sluolimpijskih dimenzija Grad Pulu koštao 87 milijuna kuna, a ne 65 milijuna kuna, a 65 milijuna jesamo procijenjena vrijednost rezerviranihnaravno o konačnom iznosu znati ć Toliko. Hvala. ROBERT CVEK: Hvala gospođu Elvira Puh Belci. Gospodine Ognjenoviću izvolite, imate rije RADENKO OGNJENOVIĆ ; Naravno da nisam zadovoljannikakvim metrima kvadratima nije bilo govora. Nobjekta, što je nakon toga ispalobazena sa svim pratećim sadržajimaSada od školjke do svega ostalogaćemo mi tamo graditi neke poteze to me se ne tisjednicu za Proračun svi znate dvije brojke. Na jednom mjestu iznozadužiti za 65,00 milijuna kuna, a na drugom mjestu iznosimilijuna kuna. Da li to znači da kompleks koji ste već predvidjeli, a potrebni sadržaji, nego to će bitiProračuna, odnosno materijale za ovu

  nici sa svime time nismo trebali biti obaviješteni, jer to mijenja cijeluda za približno iste iznose neki gradovi grade

  vodene sportove za olimpijski bazen i da li je to jedan od razloga ostavke bivšeg direktora Pula

  Hvala gospodine Ognjenoviću. čelnika izvolite, imate riječ.

  nici, poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, zaista nam je zadovoljstvo štomjeseci ishodovali građevinsku dozvolu za ovaj javni objekt, koji je za

  važnosti. Upravo i kao što ste rekli mi smo imali tematsku sjednicu, viate jedini parametar koji smo tada iznijeli na samoj prezentaciji bio je metar kvadratni

  im kadrom i tada smo uspoređivali samo ta dva parametra, koja su bila za nas dino relevantna. U razradi, kao što smo i objasnili na samoj tematskoj sjednici Gradskog

  takav, bio razrađen kroz idejno rješenje. Sve ostale drugeene, kao što je oprema, okoliš, pristupna cesta i sve one druge stavke koje jednostavno

  samog projekta. zaista ponovno, iako smo imali već upit na tu temu nekoliko puta, a oni

  ćaju se da jedini parametar koji je zaista bio, jednog objekta za kojeg nismo mogli u fazi idejnog rješenja imati dodatne informacije, pove1.300 metara kvadratnih upravo kao tehničkoj etaži, što znači da sam objekt

  etažu je upravo samih specifičnih svih onih potrebnih instalacija koje prate donijeli pravu odluku i to znači da smo se odluč

  bazena za koju sam sigurna da bi u tom slučaju i ovim današnjim informacijama koje imamo bazenolimpijskih dimenzija Grad Pulu koštao 87 milijuna kuna, a ne 65 milijuna kuna, a 65 milijuna jesamo procijenjena vrijednost rezerviranih sredstava za samu izgradnju, opremanje, okoliš, jer

  nom iznosu znati ćemo nakon javne nabave.

  u Elvira Puh Belci. ću izvolite, imate riječ.

  da nisam zadovoljan sa odgovorom, jer ovo što gospođanikakvim metrima kvadratima nije bilo govora. Na toj tematskoj sjedni bilo je govora

  ispalo to je druga priča. Javna je tajna da cijena školjke olimpijskogsadržajima košta negdje oko milijun eura, to je 7,5 do 8 milijuna kuna.

  svega ostaloga sigurno do projekta do 87 milijuna kuna stvarnotamo graditi neke poteze to me se ne tiče. S druge strane čini mi se

  svi znate dvije brojke. Na jednom mjestu iznosite da se Pula Sport može zadužiti za 65,00 milijuna kuna, a na drugom mjestu iznosi da se Pula Sport može zadužiti za

  da ćemo možda imati dva bazena, 65,00 milijuna kuna za ovaj predvidjeli, a 45,00 milijuna kuna možda samo za olimpijski, pa ne

  će biti tih 45,00kuna. Mislim da bi bilo dobro kadauna, odnosno materijale za ovu sjednicu, da te brojke date uvijek u istom iznosu.

  14

  cijelu financijsku strukturu da za približno iste iznose neki gradovi grade sportski kompleks za

  razloga ostavke bivšeg direktora Pula

  a, zaista nam je zadovoljstvo što dozvolu za ovaj javni objekt, koji je za nas od

  tematsku sjednicu, vi ste bili prisutni i ako bio je metar kvadratni

  ta dva parametra, koja su bila za nas tematskoj sjednici Gradskog vijeća,

  en kroz idejno rješenje. Sve ostale druge stavke nisu bile druge stavke koje jednostavno vuču

  temu nekoliko puta, a oni se da jedini parametar koji je zaista bio, bio je metar kvadratni

  fazi idejnog rješenja imati dodatne informacije, povećalo se da sam objekt takav nije narastao, a

  svih onih potrebnih instalacija koje prate odlučili za pravu varijantu

  ovim današnjim informacijama koje imamo bazen olimpijskih dimenzija Grad Pulu koštao 87 milijuna kuna, a ne 65 milijuna kuna, a 65 milijuna je

  sredstava za samu izgradnju, opremanje, okoliš, jer

  đa Belci sada navodi o tematskoj sjedni bilo je govora samo o cijeni

  a. Javna je tajna da cijena školjke olimpijskog 7,5 do 8 milijuna kuna. stvarno treba doći. Da li da u materijalu za ovu

  site da se Pula Sport može da se Pula Sport može zadužiti za 45,00

  dva bazena, 65,00 milijuna kuna za ovaj 45,00 milijuna kuna možda samo za olimpijski, pa neće trebati

  Mislim da bi bilo dobro kada radite prijedlog date uvijek u istom iznosu. Hvala.

 • ROBERT CVEK: Zahvaljujem gospodinu Ognjenovi Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate rije BORIS MILETIĆ: Prije svega želim istaknutiidemo u određene infrastrukturne radove, jersutra treba taj objekt održavati, damože napraviti puno više , onda ćbi doista to tako i bilo. Ja mogusredstva za gradnju olimpijskog bazena, alisjedimo neko vrijeme i odgovorno upravljamo ovim gradom što objekt koji nećemo moći održavati, koji neapsolutno uništimo sav preostali sport u ovome gradu. Kada govorimo o iznosima imate vrlo nedavni primjer, u Zagrebu je upbazen. Hajmo pogledati koji su troškovikada bismo mogli, za isti novac i za iste troškove održavanja, umjesto bazen vaterpolo dimenzija, imati bazen olimpijskih dimenzija. Posvibnju mjesecu 2017. godine. Ono što je problem u Europi, a sve višepopulizam i demagogija. Ja ću tonekakva lažna, iskrivljena, slatkorjeHrvatske, to je problem Europe. Mene nitko ne može uvjeriti. kada bismo imali financijski potencijal, pa ću reći populistički,ćemo to za taj novac, ali tko će to11. proračun koji, kao Gradonačelnik, predlažem Gradskomodgovornosti, održivosti i vjerodostojnosti. Prije 10 godina bilo jefasade, urediti ulice i okoliš. To bi bio najlakši put na potpuno trulim temeljima, bez kanalizacije, nakon eksplozije prirodnog plina, ićpopulistički put, ako želite, što se kaže, plesati jednuonda morate razmišljati o odgovornosti. Mi smo išli težim putem, izgraditi sve ispod zemlje, nitko to ne vidi. Bile sunapravili čvrste temelje da možemo danasuljepšavati grad, ali na zdravim temeljima. Jednako tako, kada govorimo o bazenu, nitkomene kada bi ova zemlja bila decentralizirana, kada bi ovaj grad imaouplaćuje viška gore u centralnu blagajnu, pa da napravimojedan za Istru, oba dva u Puli, ali prema ovim uvjetima danmislim da je puno odgovornije biti ozbiljan, vjerodostojan, racionalan i zadovoljiti potrebuvećine građana Grada Pule. Znam da vrhunski plivabazena, ali moramo staviti u omjer koji je to postotak naših grasvi oni drugi od vaterpolista, od školske djece, od invalida, od graapsolutno odlične uvjete bavljenjaPlivačkog savez, koji ide za time da se sva plivabazenima. Toliko. ROBERT CVEK: Hvala gospodine Gradonač Slijedeće pitanje postavlja gospodin Marko Martin MARKO MARTINČIĆ: Gospodine predsjedniče, gospodo vijeGradonačelnika.

  Zahvaljujem gospodinu Ognjenoviću. čelniče izvolite, imate riječ.

  Prije svega želim istaknuti da zaista ova projekcija govori o ozbiljnosti i odgovornosti kada ene infrastrukturne radove, jer osim same izgradnje, nemojmo

  sutra treba taj objekt održavati, da treba funkcionirati, i ukoliko netko misli da se za ovamože napraviti puno više , onda ću ja postaviti protupitanje: pa zar ne bismo mi

  bilo. Ja mogu razumjeti da sa pozicije opozicije vi kažete da su to dostatna bazena, ali to naprosto nije tako, moramo razmišljati, jer ovdje ipak

  vrijeme i odgovorno upravljamo ovim gradom što će biti sutra, da ne napravimo jedan ći održavati, koji neće moći funkcionirati ili da na osnovu

  apsolutno uništimo sav preostali sport u ovome gradu. Kada govorimo o iznosima imate vrlo nedavni primjer, u Zagrebu je up

  bazen. Hajmo pogledati koji su troškovi tog objekta. Ne znam zašto vi mislite da mi ne bismo htjeli, kada bismo mogli, za isti novac i za iste troškove održavanja, umjesto bazen vaterpolo dimenzija, imati bazen olimpijskih dimenzija. Pogotovo sada, biti ću vrlo otvoren pred lokalne izbore, koji su usvibnju mjesecu 2017. godine. Ono što je problem u Europi, a sve više buja i u Hrvatskoj, je

  ću to vrlo jasno, precizno i večeras kazati, to ne nosi nikom dobro, danekakva lažna, iskrivljena, slatkorječiva obećanja ne nose nikome dobro. To nije problemHrvatske, to je problem Europe. Mene nitko ne može uvjeriti. kada bismo imali financijski

  i populistički, zar ne bismo mi sa ove strane pred izbore rekli: da,će to sutra održavati? O tome treba voditi računa. Pred nama je večelnik, predlažem Gradskom vijeću. Uvijek sam se vodio postulatom

  vjerodostojnosti. Prije 10 godina bilo je najjednostavnije ifasade, urediti ulice i okoliš. To bi bio najlakši put na potpuno trulim temeljima, bez kanalizacije, nakon eksplozije prirodnog plina, ići šminkati fasade bez temelja. To bi bio si

  ki put, ako želite, što se kaže, plesati jednu večer, ali ako želite bitionda morate razmišljati o odgovornosti. Mi smo išli težim putem, izgraditi č

  vidi. Bile su gužve u prometu, često veliko nezadovoljstvo, ali smo vrste temelje da možemo danas razmišljati o nekim drugim stvarima, i

  uljepšavati grad, ali na zdravim temeljima. Jednako tako, kada govorimo o bazenu, nitkomene kada bi ova zemlja bila decentralizirana, kada bi ovaj grad imao barem 20 % više nego što

  uje viška gore u centralnu blagajnu, pa da napravimo dva olimpijska bazena, jedan za Pulu, jedan za Istru, oba dva u Puli, ali prema ovim uvjetima danas, neovisno o

  odgovornije biti ozbiljan, vjerodostojan, racionalan i zadovoljiti potrebuana Grada Pule. Znam da vrhunski plivači neće biti zadovoljni s ovim dimenzijama

  omjer koji je to postotak naših građana u odnosu na ukupnevaterpolista, od školske djece, od invalida, od građana treće životne dobi, imati

  ne uvjete bavljenja određenim sportovima, posebice na tragu posljedsavez, koji ide za time da se sva plivačka natjecanja upravo odvijaju u ovakvim

  Hvala gospodine Gradonačelniče. e pitanje postavlja gospodin Marko Martinčić.

  če, gospodo vijećnici, ja svoje pitanje bih adresirao na gospodina

  15

  da zaista ova projekcija govori o ozbiljnosti i odgovornosti kada osim same izgradnje, nemojmo smetnuti s uma da

  funkcionirati, i ukoliko netko misli da se za ova sredstva mi bili najsretniji kada

  pozicije opozicije vi kažete da su to dostatna razmišljati, jer ovdje ipak

  sutra, da ne napravimo jedan da na osnovu jednog objekta

  Kada govorimo o iznosima imate vrlo nedavni primjer, u Zagrebu je upravo izgrađen jedan tog objekta. Ne znam zašto vi mislite da mi ne bismo htjeli,

  kada bismo mogli, za isti novac i za iste troškove održavanja, umjesto bazen vaterpolo dimenzija, vrlo otvoren pred lokalne izbore, koji su u

  buja i u Hrvatskoj, je eras kazati, to ne nosi nikom dobro, da ta

  anja ne nose nikome dobro. To nije problem samo Hrvatske, to je problem Europe. Mene nitko ne može uvjeriti. kada bismo imali financijski

  pred izbore rekli: da, napraviti čuna. Pred nama je večeras

  u. Uvijek sam se vodio postulatom najjednostavnije ići ušminkati

  fasade, urediti ulice i okoliš. To bi bio najlakši put na potpuno trulim temeljima, bez kanalizacije, sigurno najjednostavniji

  er, ali ako želite biti dugoročno u politici onda morate razmišljati o odgovornosti. Mi smo išli težim putem, izgraditi čvrste temelje, gotovo

  veliko nezadovoljstvo, ali smo razmišljati o nekim drugim stvarima, i početi doista

  uljepšavati grad, ali na zdravim temeljima. Jednako tako, kada govorimo o bazenu, nitko sretniji od barem 20 % više nego što

  dva olimpijska bazena, jedan za Pulu, o bilo kojim izborima,

  odgovornije biti ozbiljan, vjerodostojan, racionalan i zadovoljiti potrebu velike zadovoljni s ovim dimenzijama

  ana u odnosu na ukupne troškove, a će životne dobi, imati će

  na tragu posljednjih odluka ka natjecanja upravo odvijaju u ovakvim

  nici, ja svoje pitanje bih adresirao na gospodina

 • Naime, krenimo na pitanje kružni tok Šijana. Uvodno znam tko je izvođač i da znam koji su bili Kada kažem da znam tko je investitor, znamograđani isto percipiraju i jasno je da se to dešava u našem okružju itako da sigurno ako nekoga smeta,odužili kao zla godina, tako da pitam, gospodina Gradonaznam da sigurno ima saznanja, kada gotovo do početka iduće turističke sezone. Mereći da ne radi, nego što radi, imamo pravi biti rezerviraneGradonačelniče, molio bih vas da u okviruVijeću, nama vijećnicima, a posebice graodnosno koji su rokovi, koje su obveze i što ROBERT CVEK:

  Hvala gospodine Marko Martin Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate rije

  BORIS MILETIĆ: Ja vam se doista zahvaljujem, uvaženi kolega Marko Martinmene mnogi građani pitaju glede kružnoga toka, glede dinamike, papokušam to maksimalno, koliko je Želim samo jednu stvar, koja je ostala nedorekojoj mjeri Erik Lukšić, koji je biomolio da se ga razriješi te funkcije. Ddokumentacije projekata, planiranja, je gradioinvolviran, ali apsolutno nema nikakve dodirne torazrješenje. Samo toliko da ne bilo Ja ću se vratiti malo unazad. Sjeipsilona, gdje je bila priređena pa takoSanader, resorni ministar za promet je bio gospodin Kalmeta, pagospodin Livaković. I ovaj dio, dakle, državne ceste Dgrad Pulu, govorimo o bivšem čvorištu učvorišta na jednoj vrlo maloj distanci i koji su bili problemi, sigurnosti prije svega izlaska u grad, ulaska u grad. Normalno da smo mitreba urediti, a radi se o državnoj cestbit će, bit će, ali nikada nije bilo. Dakle, kada smo iznijelivozila na tom tadašnjem čvorištu, ali ocestama, svi građani, gospodarstvenici, svi turisti kojidizela, na benzinskoj crpki unutar trošarine jedan diopostavio pitanje da li znate kolikoizgradile u proteklih dvadesetak godina i više, malo suništa! Nula! I zbog sigurnosti i zbog togse tu ipak kupi i potroši goriva idržavnog tajnika, gospodina Mihotićto u plan Hrvatskih cesta kako biTo govorim iz razloga što sama izgradnja kružnogabilo 30 i nešto milijuna kuna ukupne investicije. Nakon toga spoj od kružnog toka do Stancije Peličeti što danas imamo četverotra20 i nešto godina konačno se 60građani, redovito plaćaju. I tako doista velike količine novo izgrađ

  na pitanje kružni tok Šijana. Uvodno ću reći da znam tko je investitor, i da znam koji su bili rokovi i isto tako što se sada trenutno

  Kada kažem da znam tko je investitor, znamo da investitor nije Grad Pula. Meani isto percipiraju i jasno je da se to dešava u našem okružju i da je to isto kao dio grada Pule, da sigurno ako nekoga smeta, smeta nas građane, radovi koji se odvijaju

  pitam, gospodina Gradonačelnika, da nam objasni, imali saznanja,znam da sigurno ima saznanja, kada će konačno to biti zgotovljeno. Najavljeno je da

  će turističke sezone. Međutim, gledajući operativu kakoradi, imamo pravi biti rezervirane prema tom roku. Tako da, gospodine

  e, molio bih vas da u okviru vaših saznanja i svih drugih saznanicima, a posebice građanima grada Pule, objasniti što se

  rokovi, koje su obveze i što će biti. Hvala vam lijepa.

  Marko Martinčiću. čelniče izvolite, imate riječ.

  Ja vam se doista zahvaljujem, uvaženi kolega Marko Martinčiću, na ovom pitanju, jer iani pitaju glede kružnoga toka, glede dinamike, pa ću iskoristiti ovu priliku

  liko je moguće, pojasniti. stvar, koja je ostala nedorečena, da ne bi, prethodno pitanje, dakle, u

  je bio direktor Pula Sport, prema svojem traženjem iz osobnihda se ga razriješi te funkcije. Dakle, posao do sada koji je obavljen u

  dokumentacije projekata, planiranja, je gradio naš tim unutar Grada, dakle, Pula Sport jenema nikakve dodirne točke tema bazena sa njegovim zahtjevom za

  da ne bilo nedorečeno. malo unazad. Sjećam se vrlo dobro, bilo je otvorenje jedne dionice Istarskog đena pa tako jedna svečanost, Grad je primijetio da je tada bio gospodin za promet je bio gospodin Kalmeta, pa državni tajnik za resor cesta je bio

  . I ovaj dio, dakle, državne ceste D-66 prema svim parametrima, dakle, ulaz u čvorištu u Šijani, sjetimo se kako je to nekada izgleda

  distanci i koji su bili problemi, sigurnosti prije svega izlaska u grad, da smo mi kucali na ta vrata Hrvatskih cesta, resorno

  državnoj cesti i da je to, dakle, obveza Hrvatskih cesta. Ari, to jenikada nije bilo. Dakle, kada smo iznijeli argumente na stol

  čvorištu, ali o jednoj drugoj činjenici, dakle, kada priani, gospodarstvenici, svi turisti koji kupe jednu litru goriva,

  crpki unutar trošarine jedan dio naknade ide na Hrvatskeznate koliko su objekata Hrvatske ceste napravile na podru

  izgradile u proteklih dvadesetak godina i više, malo su gledali, znate koji je odgovorsigurnosti i zbog tog čvorišta i zbog činjenice da ovo nije baš

  k kupi i potroši goriva i time pune proračunu, dakle, Hrvatskih cesta, doista dolaskomtajnika, gospodina Mihotića, nikada neću zaboraviti taj dan, prihvatili su prijedlog, uvrstili

  bi se mogao isprojektirati i onda ići u realizaciju. Zašto to govorim? sama izgradnja kružnoga toka je bila investicija Hrvatskih

  ukupne investicije. Nakon toga spoj od kružnog toka do Stancije tverotračni promet je isto tako bila investicija Hrvatskih

  čno se 60-tak i nešto milijuna kuna vratili u ovaj grad, u ono što dolazimo do onog trećeg problema, to je pitanje

  ine novo izgrađenih kvadratnih metara pod asfaltom, gdje smo imali

  16

  da znam tko je investitor, da nutno dešava.

  da investitor nije Grad Pula. Međutim, što je, da je to isto kao dio grada Pule,

  radovi k