of 23 /23
1 Graditeljstvo Grada Zagreba 2016.g. Pripremila: Silvija Czeisberger Odsjek za graditeljstvo i kom. gospodarstvo HGK Komora Zagreb travanj 2017.

Graditeljstvo Grada Zagreba 2016.g. - hgk.hr · PDF fileza strategijsko planiranje i razvoj grada , Odjel za statistiku, 4

Embed Size (px)

Citation preview

1

Graditeljstvo Grada Zagreba 2016.g.

Pripremila: Silvija Czeisberger

Odsjek za graditeljstvo i kom. gospodarstvo HGK Komora Zagreb

travanj 2017.

2

U Gradu Zagrebu je u 2016.g. izdano ukupno 667 gradjevinskih dozvola što je za 20 % više nego u 2015.g. Od 667 ukupno izdanih gradjevinskih dozvola 485 se odnosi na zgrade, što je za 22,2 % više nego u 2015.g., a 182 na ostale gradjevine što je 14,5% više nego u 2015.g. Od ukupno izdanih 667 gradjevinskih dozvola 465 se odnosi na novogradnju, a 202 na rekonstrukciju.1

Predvidjena vrijednost radova u 2016.g. iznosila je 2.965.810.000,00KN (72,6% više nego u 2015.g), od čega se 2.488.414.000,00KN (90,8% više nego u 2015.) odnosi na zgrade, a 477.396.000,00KN (15,4% više nego u 2015.g.) na ostale gradjevine. Od ukupno 2.965.810.000,00KN predvidjene vrijednosti radova u 2016.g. 2.429.429.000,00KN odnosi se na novogradnju, a 536.381.000,00KN na rekonstrukciju.2

STRUKTURA IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

- prema vrsti građenja

rekonstrukcije30,3%

novogradnja

69,7%

I. - XII. 2016.

rekonstrukcije

33,3%

novogradnja66,7%

I. - XII. 2015.

Od ukupnog broja stanova u zgradma za koje su izdane gradjevinske dozvole koji je

u 2016.g. iznosio 2016 stanova, najveći broj se odnosi na dvosobne stanove (689),

potom trosobne (658), četverosobne ( 363), jednosobne (126) itd. Najveći broj

1 Izvor: Priopćenje 01.03.2017, Gradjevinarstvo, Izdane gradjevinske dozvole, I-XII 2016. , Gradsli ured za strategijsko planiranje i razvoj grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

2 Izvor: Priopćenje 01.03.2017, Gradjevinarstvo, Izdane gradjevinske dozvole, I-XII 2016. , Gradsli ured za strategijsko planiranje i razvoj grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

3

stanova 1954 odnosi se na stanove u novim zgradama, 59 stanova dobiveno je

dogradnjom i nadogradnjom,a 3 prenamjenom nestambenog i stambenog prostora.3

Od ukupno 485 izdanih gradjevinskih dozvola za zgrade, 316 se odnosi na nove

zgrade, 62 na dogradnju i nadogradnju (38 na stambene, 24 na nestambene zgrade),

107 na prenamjene i ostale rekonstrukcije (76 stambene, 31 nestambene zgrade).

Kod izdanih 316 gradjevinskih dozvola za nove zgrade primjetno je da se 258 odnosi

na stambene zgrade, a 58 na nestambene zgrade od čega se 16 odnosi na zgrade

za trgovinu na veliko i malo, 8 na industrijske zgrade 4 športske dvorane, 2

natkrivena skladišta itd.4

3 Izvor: Priopćenje 01.03.2017, Gradjevinarstvo, Izdane gradjevinske dozvole, I-XII 2016. , Gradsli ured za strategijsko planiranje i razvoj grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

4 Izvor: Priopćenje 01.03.2017, Gradjevinarstvo, Izdane gradjevinske dozvole, I-XII 2016. , Gradsli ured za strategijsko planiranje i razvoj grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

4

GRAĐEVINSKE VELIČINE ZGRADA I STANOVA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

(novogradnja i dogradnja) U 2016.5

Županija

Zgrade

ukupno Total

stambene

nestambene

površina, m2

Volume m3

Površina m2

Volume m3

Površina m2

volumen, m3

Ukupno

2 635 237 10 570 604 1 179 985 3 656 530 1 455 252 6 914 074

Zagrebačka

129 593 539 590 52 738 164 545 76 855 375 045

Grad Zagreb

476 347 1 725 775 221 554 697 381 254 793 1 028 394

Županija

Stanovi

broj

korisna površina m2

Ukupno

9 398 859 996

Zagrebačka

327 39 589

Grad Zagreb

2 016 154 915

PREDVIĐENA RIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA PO ŽUPANIJAMA U 2016.6 tis.kuna

Županija

Ukupno

Zgrade

Ostale građevine

stambene

nestambene

prometna infrastrukt

ura

cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi

složene građevine na industrijskim prostorima

ostale nespomenute

građevine

Ukupno

23 312 687 6 408 992 8 885 873 1 767 796 2 854 432 3 001 259 394 335

Zagrebačka

1 050 894 261 396 354 601 49 887 265 549 104 761 14 700

Grad Zagreb

2 965 810 1 125 635 1 362 779 166 872 258 629 40 498 11 397

5 Dražavni zavod za statistiku , Priopćenje, Izdane gradjevinske dozvole u 2016.g., ZAGREB, 8. OŽUJKA 2017 BROJ 3.1.8.

6 Dražavni zavod za statistiku , Priopćenje, Izdane gradjevinske dozvole u 2016.g., Zagreb , 8 03. 2017 , br. 3.1.8.

5

PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I INVESTITORU PO ŽUPANIJAMA U 2016.7

tis. kuna

Županija

Ukupno

Zgrade

ukupno

fizičke osobe

pravne osobe

ukupno

fizičke osobe

pravne osobe

Ukupno

23 312.687 5 205 998 18 106 689 15 294 865 5 135 477 10 159 388

Zagrebačka

1 050 894 262 124 788 770 615 997 262 124 353 873

Grad Zagreb

2 965 810 401 366 2 564 444 2 488 414 401 155 2 087 259

tis. kuna

Županija

Ostale građevine

ukupno

fizičke osobe

pravne osobe

Ukupno

8 017 822 70 521 7 947 301

Zagrebačka

434 897 - 434 897

Grad Zagreb

477 396 211 477 185

Izvor Državni zavod za statistiku RH, Priopćenje 3.1.5/2., Cijene prodanih stanova u 2016.g. Zagreb, 10.3.2017,

7 Dražavni zavod za statistiku , Priopćenje, Izdane gradjevinske dozvole u 2016.g., Zagreb, 8. 3.2017., br. 3.1.8.

6

INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2016.8

Indeksi

Indices

VII. – XII. 2016. I. – VI. 2016.

VII. – XII. 2016. VII. – XII. 2015.

I. – XII. 2016. I. – XII. 2015.

Republika Hrvatska 97,2 96,6 93,9

Zagreb 88,7 87,3 88,5

Ostala naselja 105,3 106,7 99,6

Prema prodavatelju stanova

Trgovačka društva i druge pravne

osobe,

bez POS-a

Republika Hrvatska 102,9 99,8 96,9

Zagreb 100,8 95,4 93,5

Ostala naselja 106,1 107,2 102,3

POS

Republika Hrvatska 101,0 101,2 100,7

Zagreb 111,3 111,3 110,5

Ostala naselja 88,2 87,5 95,1

PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 9

Kuna 2015. 2016.

I. – VI. VII. – XII. I. – XII. I. – VI. VII. – XII. I. – XII.

Republika Hrvatska 11 439 10 244 10 688 10 179 9 899 10 034

Zagreb 12 448 11 369 11 797 11 184 9 926 10 445

Ostala naselja 10 326 9 241 9 617 9 361 9 860 9 582

Prema prodavatelju

stanova

Trgovačka društva i

druge pravne osobe,

bez POS-a

Republika Hrvatska 11 580 11 219 11 378 10 883 11 196 11 027

Zagreb 12 448 12 035 12 214 11 380 11 477 11 423

Ostala naselja 10 539 10 173 10 338 10 274 10 901 10 576

POS

Republika Hrvatska 7 812 7 743 7 748 7 756 7 833 7 806

Zagreb - 7 360 7 360 7 360 8 190 8 134

Ostala naselja 7 812 7 863 7 858 7 799 6 882 7 471

8 Državni zavod za statistiku RH, Priopćenje 3.1.5/2., Cijene prodanih stanova u 2016.g. Zagreb, 10.3.2017,

9 Državni zavod za statistiku RH, Priopćenje 3.1.5/2., Cijene prodanih stanova u 2016.g. Zagreb, 10.3.2017,

7

BROJ I POVRŠINA NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U 2016.10

Prodani stanovi

Dwellings sold

Prosječna cijena po 1 m2, kune

Average price per 1 m2, kuna

broj

korisna

površina,

m2

ukupno

troškovi

građevinskog

zemljišta

troškovi

gradnje i

dobit

izvođača

ostali

troškovi

I. – XII. 2016.

Republika Hrvatska 2 791 187

314

10 034

1 748 6 434 1 852

Zagreb 1 481 98 183 10 445

1 882 6 516 2 047

Ostala naselja 1 310 89 131 9 582

1 601 6 343 1 638

Prema prodavatelju

stanova

Trgovačka društva i

druge pravne

osobe, bez POS-a

Republika

Hrvatska

1 984 129

572

11 027

1 913 6 781 2 333

Zagreb 1 051 68 982 11 423

2 059 6 888 2 476

Ostala naselja 933 60 590 10 576

1 748 6 659 2 169

POS

Republika

Hrvatska

807 57 742 7 806

1 378 5 655 773

Zagreb 430 29 201 8 134

1 465 5 638 1 031

Ostala naselja 377 28 541 7 471

1 288 5 673 510

10 Državni zavod za statistiku RH, Priopćenje 3.1.5/2., Cijene prodanih stanova u 2016.g. Zagreb, 10.3.2017,

8

Vrijednost novih narudžbi gradjevinskih radova u 2016.g. iznosila je

5.384.897.000,00KN, a što je 35% više nego u 2015.g. Od toga se 43,2% odnosi na

zgrade, a 56,8% na ostale gradjevine.11

Vrijednost izvršenih gradjevinskih radova iznosila je u 2016.g. 7.144.732.000,00

KN. Od toga se 4.472.995.000,00 KN odnosi na radove ostvarene sa vlastitim

radnicima, a 2.671737.000,00 KN na radove ostvarene sa podizvodjaćima.

Vrijednost utrošenog materijala iznosila je 1.742.824.000,00 KN.12

stambene zgrade11,1%nestambene

zgrade35,6%

prometna infrastruktura

30,5%

ostale nespomenute

građevine22,8%

STRUKTURA VRIJEDNOSTI IZVRŠENIH RADOVA- prema vrsti građevina, I. - XII. 2016.

Od ukupne 4.472.995.000,00KN vrijednosti izvršenih radova ostvarenih vlastitim

radnicima 2.089.372.000,00KN odnosi se na zgrade, a 2.383.623.000,00KN na

ostale gradjevine. Od toga se 498.207.000,00KN odnosi na stambene;

1,591,165,000,00KN na nestambene zgrade; 1.366.485.000,00KN na prometnu

infrastrukturu, a 1.017138.000,00KN na ostale ne spomenute gradjevine.13

2016. otvoren bazenski kompleksa SRC Svetice

11 Izvor: Priopćenje 20.03.2017, Gradjevinarstvo, Gradjevinski radovi i narudžbe IV. 2016. , Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

12 Izvor: Priopćenje 20.03.2017, Gradjevinarstvo, Gradjevinski radovi i narudžbe IV. 2016. , Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

13 Izvor: Priopćenje 20.03.2017, Gradjevinarstvo, Gradjevinski radovi i narudžbe IV. 2016. , Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

9

Prosječna mjesečno isplaćena plaća zaposlenih u kunama u 2016.g. iznosila je za

2,1% više nego u 2015.g. odnosno neto 6.575,00KN ( 9.339,00kn bruto).14 U

gradjevinarstu prosječna neto isplaćena plaća iznosila je 5.210,00KN što je za

1,2% više od 2015.g. U djelatnosti gradnja zgrada prosječna mjesečno neto plaća

iznosila je 4.626,00KN, gradnji gradjevina niskogradnje 6.301,00 kn, a

specijaliziranim gradevinskim djelatnostima 4.486,00KN.15

bazenski kompleksa SRC Svetice, 2016.

Prosječno mjesečna bruto plaća u 2016.g. iznosila je 9.339,00kn što je za 2,5% više

od 2015.g. U gradjevinarstvu prosječna bruto isplaćena plaća iznosila je

7.154,00KN. U djelatnosti gradnje gradjevina niskogradnje bruto plaća iznosila je

8.880,00 KN; 6.228,00kn u gradnji zgrada; 6.011,00kn u specijaliziranim

gradjevinskim djelatnostima.16

Ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama u 2016.g. manji je za 1,8% u odnosu

na 2015.g., a 6,5 % u graditeljstvu.17

bazenski kompleksa SRC Svetice, 2016.

14 Izvor: Priopćenje 7.03.2017, Neto i bruto plaće, XII. 2016., Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

15 Izvor: Priopćenje 7.03.2017, Neto i bruto plaće, XII. 2016., Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj

grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

16 Izvor: Priopćenje 7.03.2017, Neto i bruto plaće, XII. 2016., Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj

grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

17 Izvor: Priopćenje 16.02.2017, Zaposleni, XII. 2016., Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada , Odjel za statistiku, www.zagreb.hr

10

Hrvatske Autoceste d.o.o. zagrebačka je tvrtka koja upravlja 925 km auto cesta. Hac investicija u pripremi na području HGK- Komore Zagreb je izgradnja poveznice izmedju A11 i Sarajevske ulice (12/2017- 12/2020). Vrijednost investicije 68 miliona Eur. Udio Republike Hrvatske 20,4 mil Eur. Izvor financiranja EU fond, HAC, Grad Zagreba. Investicija uključuje izgradnju 2,2Km nedostajuće poveznice izmedju Jakuševca do Sarajevske ulice koja obuhvaća nadvožnjak za željezničku prugu od 700m, novi ulaz u Zagreb, povezivanje Velike Gorice i Siska sa Zagrebom.

11

HŽ Infrastruktura d.o.o. zagrebačka je tvrtka koja upravlja prugama u Republici

Hrvatskoj u duljini 2604 km. Odgovorna je za organiziranje, reguliranje prometa,

obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture. Projekti HŽ infarstrukture

d.o.o. u provedbi na području HGK Komore Zagreb u okviru modernizacije EU

sredstvima su: rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke

pruge na dionici Dugo Selo – Križevci; priprema projekata i ostale projektne

dokumentacije potrebne za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge Dugo Selo –

Novska, faza 1; priprema projekata i druge projektne dokumentacije za dogradnju,

obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo

Selo – Novska, faze 2 i 3

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture primilo je u veljači 2017. potvrdu JASPERS-a o pripremljenosti projekta modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić-Zabok, čiji prihvatljivi troškovi za sufinanciranje iz EU-ovih fondova iznose 80,8 milijuna eura. To je strateški projekt Republike Hrvatske, a Ministarstvo i HŽ Infrastruktura korisnici projekta. Cilj modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić - Zabok čija bi provedba trebala započeti krajem 2017.g. je rekonstrukcija i obnova dionice za osposobljavanje za uključivanje u prigradski željeznički prometni sustav grada Zagreba. Planira se rekonstrukcija cijele pružne dionice i opremanje odgovarajućim signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima, rekonstrukcija kolodvora i stajališta te željezničko-cestovnih prijelaza.

12

Novi putnički terminal Zračne luke "Franjo Tuđman" najveći je infrastrukturni projekt u Hrvatskoj u zadnjih deset godina u koji je uloženo oko 300 milijuna eura, a tri godine gradile su ga većinom domaće tvrtke, uključujući Kamgrad i Zagreb Montažu te Viadukt, koji je i član konzorcija koji stoji iza investicije, odnosno tvrtka Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ) koja je 30-godišnji koncesionar te zračne luke od 2013., krajem koje je i počela gradnja. MZLZ, osim Viadukta, čini još pet tvrtki - članica s međunarodnim iskustvom u izgradnji i upravljanjem zračnim lukama te financiranju i upravljanju projektima - Aeroports de Paris Management, Bouygues Batiment International, Fond Marguerite, IFC i TAV Airports. Luka je u vlasništvu RH (55 posto), Grada Zagreba (35 posto) te Zagrebačke županije i Grada Velike Gorice (po pet posto). Novi putnički terminal Zračne luke "Franjo Tuđman" otvoren je u ožujku 2017.g.

13

14

15

Strateški investicijski projekti Republike Hrvatske na području HGK - Komore Zagreb http://www.mingo.hr/page/kategorija/strateski-investicijski-projekti-rh

Br.

VRSTA

PROJEK

TA

PODNOSITELJ

PRIJAVE

NAZIV

PROJEKTA

PODRUČJE

INVESTIRANJA

LOKACIJA/

ŽUPANIJA

VRIJEDNOS

T

PROJEKTA

U KN

VODITELJ

OPERATIVNE

SKUPINE

1.

Javni investicijski projekt

VG VODOOPSKRBA D.O.O.

RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VELIKA GORICA

INFRASTRUKTURA,ZAŠTITA OKOLIŠA,VODNO GOSPODARSTVO

Grad Velika Gorica/Zagrebačka županija

413.000.000

ELIZABETA KOS, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike

2.

Javni investicijski projekt

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

INOVACIJSKI CENTAR NIKOLA TESLA (ICENT)

GOSPODARSTVO,INDUSTRIJA, ENERGETIKA, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, ZNANOST, TEHNOLOGIJA I OBRAZOVANJE

Grad Zagreb 350.000.000

prof.dr.sc.KREŠO ZADRO, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta

3.

Javni investicijski projekt

HEP D.D.

ZAMJENA BLOKA A NOVIM CCCGT POSTROJENJEM U POGONU EL-TO ZAGREB

ENERGETIKA Zagreb/Grad Zagreb

1.063.000.000

ANTE ČIKOTIĆ, državni tajnik ministra zaštite okoliša i energetike

4.

Javni investicijski projekt

HŽ Infrastruktura d. o. o.

UNAPRJEĐENJE, OBNOVA, IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA TE IZGRADNJA NOVE DVOKOLOSIJEČNE PRUGE NA DIONICAMA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI DUGO SELO-NOVSKA

KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

Zagrebačka županija Sisačko-moslavačka županija

4.290.000.000

ALEN GOSPOČIĆ, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture

5..

Javni investicijski projekt

HŽ Infrastruktura d. o. o.

REKONSTRUKCIJA I ELEKTRIFIKACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ZAPREŠIĆ-ZABOK

GOSPODARSTVO, PROMET, INFRASTRUKTURA

Zagrebačka županija I Krapinsko/zagorska županija

622.183.955

ALEN GOSPOČIĆ, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture

Izvor: http://www.mingo.hr/page/kategorija/strateski-investicijski-projekti-rh

16

Važnije investicije u Gradu Zagrebu u 2017.g. Prema izglasanom proračunu Grada Zagreba za 2017.g. za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. planira se 464 mil. kuna. Kapitalna ulaganja u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. odnose se 67% na nerazvrstane ceste, 13% javne površine, 11%, žičara Sljeme, 6 % sanacija klizišta, 5% javna rasvjeta, 4% groblja i krematorij, 2% opskrba vodom plinom, odvodnja, 1%, ostalo. Najvažnija planirana ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture odnose se na nerazvrstane ceste radi unapređenja kvalitete, sigurnosti i razine usluge te osiguranja cjelovitosti prometne mreže. Neka od najvažnijih planiranih ulaganja su u rotor Remetinec, Radnička cesta IV etapa, izgradnja ograde groblja Mirogoja, rekonstrukcija parka Ribnjak II i IV faza. Ovisno o projektu, sredstva će se upotrijebiti za izradu tehničke dokumentacije, nadzor, različite etape gradnje i rekonstrukcije.18

18 Izvor: Izglasan proračun Grada Zagreba za 2017.g. kratki vodić, prosinac 2017.g., www.zagreb.hr

17

U ožujku 2017.g. započeo je projekt izgradnje nove ograde na groblju Mirogoj uz Remetsku cestu. Dio Mirogoja, dug 730 metara dobiti će novu ogradu koja će se i praktično i estetski uklopiti u konačnu vizuru groblja. Ograd će zaštititi unutrašnjost samog groblja, odnosno grobnica od neugodnog zvuka automobila jer je udaljenost između grobnica i glavne ceste samo dva metra. Ograda će se graditi isključivo od opeke i to nijanse kakve je koristio arhitekt Herman Bolle pri početnoj izgradnji Mirogoja. Vrijednost projekta je osam i pol milijuna kuna bez PDV-a. Završetak radova se predviđa za godinu dana.

18

U ožujku 2017.g. raspisan je natječaj za opremu sljemenske žičare u iznosu od 20 milijuna eura koja bi trebala biti puštena u rad 1. kolovoza 2018.g. Nova žičara vozit će od polazne postaje na lokaciji Dolje do zadnje – gornje postaje na Sljemenu, na nadmorskoj visini od 1030,42m. Predviđeno je da će žičara u sat vremena u 84 gondole prevoziti 1500 putnika. Vožnja će trajati 16,5 minuta a gondole će se kretati brzinom od 6m/s.

19

Planira se i 313 mil. kuna kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti. Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 2017. odnose se 35% na školstvo, 16% zdravstvo, 16% na kulturu, 12% socijalnu skrb, 11% zaštićene spomenike kulture;7% šport, 2% na predškolstvo.19 Neka od najvažnijih planiranih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2017.g. su: OS Granešina, Muzička akademija, Klinička bolnica Sv. Duh, Klinika za psihijatriju Vrapče, Dom zdravlja Zagreb Zapad - ambulanta Špansko, Tehnički muzej , Centar neovisnog življenja, OŠ Jabukovac, Etnografski muzejm, Hotelijersko turistička škola, Muzej za umjetnost i obrt, Crkva BDM Remete. Ovisno o projektu, ulaganja se odnose na troškove izrade projektne dokumentacije, ishođenje akata o građenju, prenamjene prostora, adaptacije, sanacije, gradnje, opremanja te rješavanja imovinskih odnosa.20

Na sjevernoj strani Kliničke bolnice Sveti Duh gradit će se moderna dnevna bolnica za rutinske zahvate sa garažom. Bolnica s 50 kreveta i najnovijom opremom prostirati će se na 23.000 metra četvorna u ravnini s postojećom bolnicom. U sklopu bolnice smjestit će se na 600 četvornih metara i dio u kojem će se izvoditi umjetna oplodnja, oftalmologija, ortopedija, kirurgija, otorinolaringologija, ginekologija, urologija, interna medicina, neurologija te fizikalna medicina. Priprema i gradnja projekta teži 200 milijuna kuna. Projektant je tvrtka ZO-INVEST, a glavni investitori su Grad Zagreb i Zagrebački holding.

19 Izvor: Izglasan proračun Grada Zagreba za 2017.g. kratki vodić, prosinac 2017.g., www.zagreb.hr

20 Izvor: Izglasan proračun Grada Zagreba za 2017.g. kratki vodić, prosinac 2017.g., www.zagreb.hr

20

Značajni projekti Grada Zagreba u 2017.g. Uz navedene važnijie investicija u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i društvenih djelatnosti, odredjeni iznos sredstava predvidja se u druge važnije projekte koje Grad provodi samostalno, uz sufinanciranje države ili EU-a. Strateške ciljeve razvoja utvrđuje Zagrebplan — razvojna strategija Grada Zagreba do 2020. Od značajnijih projekata izdvaja se Zagreb energetski efikasan grad (ZagEE). To je program cjelovite energetske obnove odabranih energetski nedovoljno učinkovitih zgrada javne namjene u vlasništvu Grada, modernizacije dijela sustava javne rasvjete te primjene obnovljivih izvora energije. Za 2017.g. planira se 70,3 mil. kuna za primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na 87 objekata u vlasništvu Grada te modernizaciju javne rasvjete na energetski učinkovit način.21

21 Izvor: Izglasan proračun Grada Zagreba za 2017.g. kratki vodić, prosinac 2017.g., www.zagreb.hr

21

Obnova pročelja

U 2016. G. Grad Zagreb odobrio je sufinanciranje obnove 37 pročelja. U ožujku 2017.g. raspisan je novi javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada. Ključne novine su: cijeli grad je jedna zona tako da se obnova uličnog pročelje sufinancira s 80%, a ostala pročelja sa 60% vrijednosti radova, na pročeljima koja su vidljiva s javne površine izvode se antigrafitni premazi, kao mjeru zaštite od grafita suvlasnici mogu odabrati i ugradnju kamera koje se također sufinanciraju prema modelu. Grad u ovom slučaju sufinancira nabavu kamera i uređaja za snimanje, a trošak radova instalacije uređaja snose suvlasnici.

Gradonačelnik Zagreba je u veljači .2017.g. potpisao Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ s ministricom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijelom Žalac. Potpisivanje Sporazuma je prvi korak decentralizacije sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ u RH jer se funkcija odabira urbanih projekata za sufinanciranje iz EU fondova delegira na razinu gradova, koji će postati ITU posrednička tijela. ITU je novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. godine, namijenjen jačanju uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. U Hrvatskoj za provedbu ITU mehanizma određeno je 345,3 milijuna EUR-a, odnosno preko 2 milijarde kuna iz Operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ i "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020. Grad Zagreb, potpisivanjem Sporazuma, postaje tijelo za odabir projekata u iznosu od 126 milijuna EUR-a za potrebe održivog urbanog razvoja.22

22 Izvor: www.zagreb.hr

22

23