of 20 /20
 Prijedlozi izvedbenih planova iz gra đ anskog obrazovanja  

građanski odgoj - izvedbeni

 • Author
  draz

 • View
  50

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prijedlozi izvedbenih planova iz građanskog odgoja

Text of građanski odgoj - izvedbeni

 • Prijedlozi izvedbenih planova iz graanskog obrazovanja

 • 2

  naslov: Prijedlozi izvedbenih planova iz graanskog obrazovanja

  izdava: Forum za slobodu odgoja, Kralja Drislava 12, 10 000 Zagreb

  za izdavaa: Eli Pijaca Plavi

  autori: Mario Bajkua, Ivana Veldi, Ana Vrsalovi

  Zagreb, 2010.

  Vlasnik ovog primjerka moe fotokopirati bilo koji dio za neprofitabilnu uporabu u obrazovne svrhe.

  Izradu ovu publikacije omogueno je temeljem financijske potpore

  Nacionalne zaklade za razvoj civilnog drutva u skladu s Ugovorom

  broj 07578-09-01, klasa 421-02/09-PP-4/01.

  Miljenja iznesena u ovoj publikaciji su miljenja autora i ne

  izraavaju nuno stajalite Nacionalne zaklade za razvoj civilnog

  drutva.

 • 3

  Uvod Forum za slobodu odgoja od 1998. godine provodi program strunog usavravanja iz podruja ljudskih

  prava, demokracije, vladavine prava i nenasilja.

  Program nudi nastavnicima sadraj, te prijedloge radionica i nastavnih jedinica koje se mogu provoditi s uenicima kako bi se upoznali s temeljnim pojmovima graanstva. No, izazov koji se stalno predstavljao pred program i FSO jest kako potaknuti nastavnike da ee ukljuuju sadraje o demokratskom graanstvu u nastavu, te da s time ponu od samih poetaka, od prvog razreda. esto smo bili svjedoci kako kolegice i kolege kau kako se ove teme ne mogu provoditi u niim razreda. S druge strane, dobivali smo izvjea drugih kolega i kolegica koji su na inventivan i kreativan nain ukljuili teme u svoju

  nastavu.

  U tom kontekstu je i nastala ova publikacija, kao i Zbirka nastavnih priprema iz graanskog obrazovanja.

  Izvedbeni planovi koji su predstavljeni u ovoj publikaciji temelje se na programima koje provodi Forum za slobodu odgoja. Zajedno s ovim Izvedbenim planovima nastavnici mogu koristiti udbenike, prirunike,

  nastavne pripreme i listie i sve druge materijale koje su dobili na seminarima naih programa.

  Planovi obuhvaaju fond od 35 sati, te donose svaku pojedinu jedinicu i kompetencije koje bi uenici

  trebali stei nakon provedene nastavne jedinice.

  Nadamo se da e ovi Izvedbeni planovi potaknuti nastavnike i nastavnice na kreativnost i uvoenje sadraja vezanih uz graansko obrazovanje u svoje predmete ili predlagati neke druge oblike provoenja

  ovih planova u kolskim kurikulumima.

  Autori

 • 4

  Napomene || Provoenje ovih izvedbenih planova od poetka trebaju biti utemeljeni na demokratskim

  principima i suradnji nastavnika i uenika.

  || Ove nastavne jedinice trebaju biti otvorene uz koritenje novih tehnologija te

  multimedijski pristup.

  || Izvedbeni planovi su tu kao podloga, a nastavnici se potiu da navedene planove, bilo u

  cijelosti ili neke od njihovih segmenata, provedu bilo korelacijom s predmetima koje

  predaju ili kroz izvannastavnu aktivnosti. Iz tog razloga autori nisu navodili vie detalja i

  opisa u planovima.

  || Uenicima se treba ponuditi vie naina provoenja ovih planova:

  ||| Uenje se moe provoditi na individualnoj razini gdje svaki uenik stvara svoj

  portfolio s pronaenim materijalima vezanim uz temu pojedinog sata, a na kraju se

  priprema konano izvjee o najvanijim sadrajima usvojenim u protekloj nastavnoj

  godini.

  ||| Rad se moe koncipirati problemski gdje se ueniku ili skupini uenika predstavlja

  problem kojeg trebaju rijeiti pri emu e usvojiti potrebna znanja i vjetine vezana

  uz program graanskog obrazovanje.

  ||| Treba poticati grupni rad, vjebanje argumentiranja svojih stavova, pronalaenje

  argumenata, dokaza, istraivanje i vrednovanje izvora podataka i sve druge oblike

  aktivnog ukljuivanja uenika u nastavu.

  || Prilikom provoenja kvizova znanja u kojima sudjeluju skupine uenika, pri formiranju

  skupina redovito mijenjati sastav skupine da svaki uenik radi i upozna druge uenike.

  || Ako u koli samo jedan ili nekoliko razreda provodi ovaj program pripremiti zajedno i

  odrati predstavljanje ostalim uenicima na razini kole

  || Nakon svakog odranog sata zabiljeiti koji uenici su se posebno istaknuli svojom

  aktivnou za vrijeme sata; aktivnim sudjelovanjem, iznoenjem vlastitog miljenja i

  prethodnom pripremom za sat.

 • 5

  Prijedlog literature Ani B. i sur. (2010) Obrazovanjem protiv korupcije. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

  Bajkua, M. i T. Puhovski (2010) Smjernice za ukljuivanje edukacije o Europskoj uniji u obrazovni sustav

  Republike Hrvatske. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

  Bajkua, M., I. Veldi i A. Vrsalovi (2010) Zbirka nastavnih priprema iz graanskog obrazovanja. Zagreb:

  Forum za slobodu odgoja.

  Domazet, M. i Mikulin, I. (2007): Vladavina prava - prirunik za nastavnike. Zagreb: Forum za slobodu

  odgoja.

  Ibievi Muminovi, J. i Pijaca, E. (2009): Moemo to rijeiti: Medijacijom prema kulturi demokratske

  komunikacije i rjeavanja sukoba - prirunik za nastavnike. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

  McGuire, P. (2001): Simulacija suenja prirunik za nastavnike. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

  McQuoid-Mason, D. i sur. (2001): Demokracija za sve: obrazovanje za politiku kulturu. Zagreb: Forum za

  slobodu odgoja.

  McQuoid-Mason, D. i sur. (2001): Demokracija za sve - prirunik za nastavnike. Zagreb: Forum za slobodu

  odgoja.

  OBrien, E. L., Greene, E. , McQuoid-Mason, D. (2001): Ljudska prava za sve: obrazovanje za kulturu

  ljudskih prava. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

  OBrien, E. L., Greene, E. , McQuoid-Mason, D. (2001): Ljudska prava za sve - prirunik za nastavnike.

  Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

  Pakasulienne, D. (2008): Antikorupcijsko obrazovanje u kolama - prirunik za nastavnike. Zagreb:

  Forum za slobodu odgoja.

  Puhovski, T. (2010) Europska unija i kako poduavati o njoj. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

  Puhovski, T. ur. (2010) Zbirka nastavnih priprema za Edukaciju o Europskoj uniji. Zagreb: Forum za

  slobodu odgoja.

  Zimmer, J. A. (2001): Moemo to rijeiti - prirunik za nastavnike. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

  || debata

  || oluja ideja

  || rasprava

  || projekt

  || rjeavanje problema

  || prepriavanje

  || pretraivanje interneta i tiskanih medija

  || intervju

  || anketa

  || esej

  || igranje uloga

  || simulacija suenja

  || aktivno sluanje

  || posredovanje

  || pregovaranje

  || arbitraa

  || medijacija

  || upoznavanje s radom institucija

  Prijedlog metoda

 • 6

 • 7

  Prvi stupanj od 1. do 4. razreda osnovne kole

 • 8

  Br.

  sata Nastavna jedinica Kompetencije

  1. Uvodni sat Upoznati sadraj i ciljeve nastavnog predmeta Graansko

  obrazovanje te razumjeti njegovu vanost

  Dogovoriti nain rada s uenicima

  2. Tko sam ja? Uoiti svoje osobine kao drutvenog bia.

  Razvijati potivanje i tolerantnost prema drugima.

  Upoznati se s nainom ivota u zajednici.

  Upoznati se s pravilima ponaanja u zajednici.

  Uspostavljati ravnopravne odnose s drugima.

  Razumjeti vanost postizanja i potivanja dogovora.

  Sudjelovanje u donoenju odluka.

  3. Moja zajednica i ja

  4. Vrste zajednica

  5. Tolerancija Razvijati tolerantnost prema drugima.

  Uoiti slinosti i razlike meu ljudima.

  Osvijestiti vanost razlika meu ljudima.

  Prepoznati i prihvatiti razliitosti.

  Prihvatiti razlike izmeu pojedinaca i izmeu pojedinih

  drutvenih grupa.

  Uspostaviti ravnopravne odnose s drugima.

  6. Oboji svijet tolerancijom

  7. Moj doprinos tolerantnom drutvu

  8. Kviz tolerancije Primjena nauenog

  9. Ljudska prava Upoznati se s pojmom ljudskih prava.

  Prepoznati prava koja ostvaruju u svojoj neposrednoj

  okolini.

  Razvijati odgovornost u zatiti ljudskih prava.

  Razumijevanje pojma potreba.

  Uoiti razlike izmeu temeljnih ljudskih potreba i prava.

  Usvojiti pojam djejjih prava.

  Upoznavanje Konvencije o pravima djeteta.

  Osvijestiti kada se kre pojedina prava na konkretnim

  sluajevima.

  10. Prava djece

  11. Vanost potivanja ljudskih prava

  12. Kviz ljudskih prava Primjena nauenog

  13. Utjecaj ljudi na oneienje okolia Razvijati pozitivan odnos prema sebi.

  Razvijati otvorenost prema promjenama.

  Osvijestiti vanost prirodnih resursa. Razvijati svijest o

  vanosti ouvanja prirode te ulozi ljudi u oneienju

  okolia.

  14. Vanost ouvanja prirode

  15. Moja uloga u ouvanju prirode

 • 9

  Br.

  sata Nastavna jedinica Kometencije

  16. Kviz Primjena nauenog

  17. Temeljne komunikacijske vjetine Razvijati sposobnost aktivnog sluanja.

  Razvijati sposobnost prepoznavanja emocija.

  Nauiti postavljati pitanja tijekom razgovora. 18. Vjebanje komunikacijskih vjetina

  19. to kad se naemo u sukobu? Osvijestiti kako ljudi imaju razliite potrebe i elje.

  Nauiti aktivno sluati.

  Osvijestiti utjecaj neverbalne komunikacije.

  Osvijestiti koji stil rjeavanja sukoba dominira kod

  uenika.

  Upoznati metode autoritarne i alternativne metode

  rjeavanja sukoba.

  Usvojiti metodu nenasilnog rjeavanja sukoba.

  20. Naini rjeavanja sukoba

  21. Medijacijametoda nenasilnog

  rjeavanja sukoba

  Promovirati metodu nenasilnog rjeavanja sukoba.

  Usvojiti korake u medijaciji.

  Nauiti otvoreno kuminicirati.

  Poticati aktivno sluanje.

  Poticati iskazivanje vlastitih stavova.

  22. Koraci u medijaciji

  23. Vjebanje medijacije na stvarnim

  primjerima u manjim skupinama

  Pomou konkretnih primjera pribliiti i usvojiti metodu

  nenasilnog rjeavanja sukoba i njene karakteristike.

  24.

  25

  26.

  27. Demokracija Najaviti kandidaturu uenika za izbor predsjednika

  razreda prema demokratskim naelima.

  Uenici koji se kandidiraju trebaju nauiti predstaviti svoj

  program.

  Znati opisati demokratsku vlast.

  Razlikovati razliite oblike vlasti.

  Razvijati kritiko miljenje.

  Znati procijeniti razmilja li demokratski.

  Prepoznati znakove demokracije.

  Znati prepoznati demokratsko postupanje u svakodnevnim

  situacijama.

  28. Demokracija

  29. Ti i demokracija

  30. Izbor predsjednika razreda

 • 10

  Br.

  sata Nastavna jedinica Kompetencije

  31. to je EU Osvijestiti postojanje Europske unije.

  Pouiti koje su zemlje lanice.

  Raspraviti na koje naine predstavljamo svoju zemlju.

  Upoznati neke od razloga ulaska drava u EU

  32. Povijest EU

  33. Zemlje lanice EU

  34. Kviz o Europskoj uniji

  35. Zavrni sat

 • 11

  Drugi stupanj od 5. do 8. razreda osnovne kole

 • 12

  Br.

  sata Nastavna jedinica Kompetencije

  1. Uvodni sat Upoznati uenike sa sadrajem i ciljevima nastavnog

  predmeta Graansko obrazovanje

  2. Demokracija i demokratska vlast Upoznati se s pojmom demokracije i njenim temeljnim

  principima.

  Upoznati razliite oblike demokracije.

  3.

  4. Ljudska prava i prava manjina Upoznati se s pojmom ljudskih prava.

  Znati to sve ljudska prava podrazumijevaju.

  Razvijati toleranciju prema razliitima.

  Razvijati odgovornost u zatiti ljudskih prava. 5.

  6. Ustav i vladavina prava Upoznati se s ustavom RH.

  Upoznati se s temeljnim ustavnim vrednotama.

  7.

  8. Vlast u Republici Hrvatskoj Upoznati definiciju vlasti.

  Upoznati se s konceptom trodiobe vlasti i kako je ona

  definirana ustavom RH.

  Upoznati tijela zakonodavne, izvrne i sudbene vlasti. 9.

  10. Simulacija suenja Razumjeti svrhu i tijek postupka pred sudom.

  Razumjeti uloge sudionika u sudskom postupku.

  Primjena nauenoga

  11. Sukob i naini rjeavanja sukoba Upoznati razliite stilove rjeavanja sukoba (natjecanje,

  suradnja, izbjegavanje, prilagoavanje i kompromis).

  Upoznati autoritarne i alternativne metode rjeavanja sukoba (suenje, arbitraa, pregovaranje, mirenje i

  medijacija).

  Upoznati metodu nenasilnog rjeavanja sukoba.

  Razvijati sposobnost aktivnog sluanja.

  Razvijati sposobnost prepoznavanja emocija.

  Razvijati sposobnost parafraziranja i reflektiranja.

  Osvijestiti utjecaj neverbalne komunikacije.

  Usvojiti korake u medijaciji.

  Nauiti otvoreno komunicirati.

  Usvojiti metodu nenasilnog rjeavanja sukoba .

  12. to je to medijacija?

  13. Komunikacijske vjetine

  14. Komunikacijske vjetine

  15. Koraci u medijaciji i vjebanje

  medijacije u manjim skupinama

  16.

  18.

 • 13

  Br.

  sata Nastavna jedinica Kompetencije

  19. to je korupcija? Znati definirati korupciju.

  Znati razlikovati privatni i javni interes.

  Prepoznati koja ljudska prava kri korupcija.

  Osvijestiti tetnost korupcije na drutvo i samog sebe.

  Osvijestiti tetnost korupcije u politici i na politiku.

  Osvijestiti kako je i prepisivanje u koli oblik korupcije.

  Upoznati se sa zakonskim okvirima borbe protiv korupcije.

  Osvijestiti vanost etikog ponaanja u obavljanju posla.

  Razvijati graansku odgovornost.

  Osvijestiti da je davanje prednosti roaku ili prijatelju

  nezakonito.

  Osvijestiti da je svaki in sa svrhom osobnog dobitka ili

  tete drugome nezakonit.

  Osvijestiti tetnost korupcije na svakodnevni ivot

  pojedinca te na drutvo u cjelosti.

  Osvijestiti da je prisvajanje nezasluenog nezakonito.

  20. Oblici i uzroci korupcije

  21. Korupcija, drutvo i ja

  22. Korupcija, drutvo i ja

  23. Posljedice korupcije

  24. Kampanja protiv korupcije

  25.

  26. Pojam Europe Osvijestiti postojanje EU.

  Upoznati razliku izmeu Europe i EU.

  Upoznati to sve pojam Europa podrazumijeva u

  kulturolokom, povijesnom i politikom smislu.

  Upoznati razloge zbog kojih je Europa dobila status

  kontinenta.

  27. Simboli EU Upoznati simbole EU.

  Upoznati se s ulogom simbola u stvaranju identiteta.

  28. Povijest EU Upoznati razloge nastanka EU.

  Upoznati se s nainima suradnje meu dravama.

  Osvijestiti uenike o ulogama razliitih drava u

  integriranju kroz povijest.

  Upoznati razloge ulaska drava u EU.

  29. Institucije EU Upoznati institucije EU.

  Objasniti kako graani sudjeluju u funkcioniranju EU-a.

  Upoznati glavne karakteristike Europskog parlamenta,

  Vijea EU-a, Komisije i Europskog suda.

 • 14

  Br.

  sata Nastavna jedinica Kompetencije

  30. to EU radi? Upoznati se sa zajednikim politikama EU i nainom

  njihova funkcioniranja.

  Upoznati pojam jedinstvenog trita.

  Upoznati kako EU promie i titi ljudska prava.

  31. Budunost EU Upoznati razliite scenarije razvitka EU.

  Osvijestiti problem europskog identiteta.

  Raspraviti pitanje krajnjih granica EU.

  32. Odnos RH i EU Upoznati razloge zbog kojih RH eli biti dio Eua.

  Upoznati povijesni razvoj odnosa RH i EU.

  Raspraviti prednosti i nedostatke lanstva RH u EU.

  33. Najei mitovi i zablude o EU Raspraviti o glavnim zabludama i mitovima koji se veu uz

  EU (sir i vrhnje, kolinje...)

  34. Intervju Upoznati se sa stavovima uenika oko ulaska RH u EU.

  Upoznati se sa stavovima ljudi u okolini.

  Saznati to ljudi smatraju koje su glavne prednosti a koji

  nedostatci ulaska u EU.

  35. Zavrni sat

 • 15

  Trei stupanj od 1. do 4. razreda srednje kole

 • 16

  Br. sata Nastavna jedinica Kometencije

  1. Uvodni sat Upoznati uenike sa sadrajem i ciljevima nastavnog predmet

  Graansko obrazovanje te razumjeti njegovu vanost

  Dogovoriti nain rada s uenicima

  2. Demokracija i demokratska

  vlast

  Znati razlikovati razliite oblike vlasti.

  Znati definirati demokraciju i opisati demokratsku vlast.

  Znati razlikovati pojmove legitimno i legalno.

  3. Demokracija i demokratska

  vlast II

  Upoznati se s temeljnim principima demokracije.

  Znati razlikovati razliite oblike demokracije.

  4. Ustav Definirati ustav-

  Upoznati se s Ustavom RH i njegovim glavnim poglavljima

  Ustava.

  5. Vlast Znati definirati vlast.

  Upoznati se s konceptom trodiobe vlasti i kako je definirana

  Ustavom RH.

  Znati prepoznati tijela zakonodavne, izvrne i sudbene vlasti.

  Osvijestiti potrebu informiranja o zadacima koje provode tijela

  javne vlasti.

  Podizati svijest o informiranju kao obliku osobne odgovornosti u

  demokratskim procesima.

  S uenicima dogovoriti temu parlamentarne rasprave za 10. sat

  kao i nain pripreme za raspravu

  6. Ljudska prava Upoznati se s politikim pravima definiranima ODP i Ustavom

  RH

  Upoznati se s temeljnim ustavnim vrednotama (l. 3. Ustava RH)

  Uvidjeti da sloboda podrazumjeva i odgovornost

  Prepoznati naine kako se tite politika prava manjinskih grupa

  Uvaiti potrebu zatite manjina, kolektivnih prava i prava

  razliitih skupina pod vladavinom veine

  7. Ljudska prava

  8. Ljudska prava i prava

  manjina

  9. Diskriminacija i sustav

  zatite ljudskih prava

  Upoznati se s definicijom diskriminacije po bilo kojoj osnovi

  Prepoznati glavne naine zatite ljudskih prava

  Upoznati se s institucijom pukog pravobranitelja

 • 17

  Br.

  sata Nastavna jedinica Kompetencije

  10. Simulacija parlamentarne rasprave Primjena nauenog

  11. Definiranje korupcije Znati definirati korupciju.

  Razlikovati malu i veliku korupciju, te uoiti

  viedimenzionalnost fenomena korupcije.

  Razlikovati privatni i javni interes.

  Prepoznati koja ljudska prava kri korupcija.

  12. Korupcija i drutvo Osvijestiti tetnost korupcije na drutvu i odnose meu

  ljudima.

  Osvijestiti etnost korupcije na drutveno povjerenje.

  13. Korupcija, politika i javni sektor Osvijestiti tetnost korupcije u politici i na politiku.

  Znati prepoznati oblike korupcije u politici i javnom

  sektoru.

  14. Korupcija i ja Uoiti tetne posljedice korupcije na samoga sebe.

  Osvijestiti kako je prepisivanje i koritenje alabahtera

  obliko korupcije.

  Osvijestiti tetnost korupcije na druge sfere drutvenog

  ivota.

  15. Borba protiv korupcije Upoznati se s zakonskim okvirom borbe protiv korupcije.

  Osvijestiti potrebu za transpatentnou rada tijela javne

  vlasti.

  Osvijestiti vanost etikog ponaanja u obavljanju posla i

  dunosti.

  Uoiti graansku odgovornost kao temeljnu vrlinu

  demokratskog graanina.

  Osvijestiti da je davanje prednosti roaku ili prijatelju

  nezakonito.

  Osvijestiti da je svaki in sa svrhom osobnog dobitka ili

  tete drugome nezakonit.

  Osvijestiti tetnost korupcije na svakodnevni ivot

  pojedinca te na drutvo u cjelosti.

  Osvijestiti da je prisvajanje nezasluenog nezakonito.

  16. Borba protiv korupcije

  17. Kampanja protiv korupcije Primjena nauenog

  18.

 • 18

  Br.

  sata Nastavna jedinica Kompetencije

  19. Sukob i rjeavanje sukoba u drutvu Znati definirati i prepoznati sukob.

  Upoznati se s metodama rjeavanja sukoba: pregovaranje,

  arbitraa, medijacija, te suenje.

  Znati glavne karakteristike svake pojedine metode.

  Upoznati stilove rjeavanja sukoba (natjecanje, suradnja,

  izbjegavanje, prilagoavanje i kompromis).

  Prepoznati dominantni stil rjeavanja sukoba.

  20. Nenasilje Promovirati nenasilje kao nain rjeavanja sukoba i

  konflikata.

  Podii svijest o tetnosti nasilja u drutvu.

  20. Medijacija Znati definiciju medijacije.

  Usvojiti korake u medijaciji.

  Upoznati se s nainima gdje se medijacija moe

  primijeniti. 21. Koraci u medijaciji

  22. Temeljne komunikacijske vjetine Razviti sposobnost aktivnog sluanja.

  Razviti sposobnost prepoznavanja emocija.

  Razviti sposobnost parafraziranja i postavljanja pitanja.

  Razviti sposobnost refleksije. 23. Vjebanje komunikacijskih vjetina

  24. Vjebanje medijacije u manjim

  skupinama

  Na primjerima pribliiti i usvojiti metodu medijacije kao

  nenasilnog rjeavanja sukoba.

  Vjebati komunikacijske vjetine. 25.

  26.

  27.

  28. to je Europa? to je Europska

  unija?

  Razlikovati Europu i Europsku uniju.

  Znati povijesni i politiki kontekst nastanka Europske

  unije.

  Znati povijest proirenja EU i povijesni kontekst pojedinih

  etapa proirenja.

  29.

  30. Tko je tko u EU? Znati glavne institucije EU i njihov djelokrug rada.

  31. to EU ini? Znati glavne aspekte djelovanje EU.

  Upoznati se s utjecajem EU u svakodnevnom ivotu.

  32.

 • 19

  Br.

  sata Nastavna jedinica Kompetencije Korelacija

  33. Hrvatska i EU Znati povijest odnosa EU i Hrvatske

  Razumijeti proces pristupanja

  Znati iritiki sagledati proces proirenja.

  te uvidjeti pozitivne i negativne aspekte

  Uvidjeti mogunosti koje se pruaju

  ulaskom Republike Hrvatske u EU

  34. Debata Usvojiti vjetinu argumentiranog

  raspravljanja na tolerantan nain meu

  suprotstavljenim stavovima.

  Primjena nauenog

  35. Zavrni sat

 • 20

  Forum za slobodu odgoja je nevladina i neprofitna organizacija, aktivna u Hrvatskoj od 1992. godine, registrirana 1998. g. prema Zakonu o udrugama. Temeljni cilj Foruma je implementacija obrazovnih standarda suvremenih demokratskih drutva u hrvatski obrazovni sustav. lanovi Foruma su obrazovni strunjaci, iskusni eksperti i akademici, profesori i uitelji, roditelji, studenti i uenici koji su zainteresirani za probleme u obrazovanju. U posljednjih 18 godina svog rada glavne aktivnosti ukljuuju kreiranje i provedbu edukacijskih programa za metodiku izobrazbu nastavnog osoblja, nenasilno rjeavanje sukoba, zdravstveno obrazovanje, integralno graansko obrazovanje, stipendiranje uenika, te usavravanje u metodici pouavanja. Forum za slobodu odgoja lan je European Forum for Freedom in Education, mree Street Law, RWCT International Consortium, Network of Education Policy Centers te Koordinacije udruga za djecu.

  www.fso.hr | [email protected] | Forum za slobodu odgoja | @fsohr