of 18 /18
Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018 GRAD ZAGREB Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Prezentacija za 6. sjednicu Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Grada Zagreba za strategijsko planiranje/1... · Kontinuirano od veljače 2018. - priprema podataka, komunikacija s dionicima, e – savjetovanje, Izvješće o e-savjetovanju i ažuriranje

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

GRAD ZAGREB

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Prezentacija za 6. sjednicu Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Sadržaj:

Pregled provedenih aktivnosti

Izvješće o provedbi Razvojne strategije

Buduće aktivnosti / razno

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Pregled provedenih aktivnosti

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Tiskani i web materijali Razvojne strategije Grada Zagreba:

Prosinac 2017. :- Izrađena brošura - sažetak Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine22. prosinca 2017.:- Predstavljanje sažetka Razvojne strategije Grada Zagreba i

statističkog ljetopisa Grada Zagreba u ZgForumu – izložba Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Veljača / ožujak 2017.Izrada engleskog sažetka brošure Razvojne strategijeLipanj 2017. Izrađena e-knjiga Razvojne strategije i objavljena na www.zagreb.hr

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Promocija i diseminacija značenja Razvojne strategije Grada Zagreba:

- Objava materijala i članaka na www.zagreb.hr- Prezentacija Razvojne strategije i strateškog planiranja u

sklopu projekta Tehničke pomoći OPKK 2014.-2020. - 30. siječnja 2017.

Gostovanja pročelnice na temu Razvojne strategije u:- Dobro jutro Hrvatska 5. veljače 2018.- Radijska emisija Miščafl 9. veljače 2018.- Intervju Poslovnom dnevniku 28. ožujka 2018.

Prezentacija zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba, doc.dr.sc. Olivere Majić na 7. Forumu hrvatskih i poljskih regija (11.-13. travnja 2018.)

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Prezentacija Razvojne strategije Grada Zagreba delegacijama u posjetu Gradu Zagrebu- Sarajevo (veljača), Seoul (lipanj), Šangaj (kolovoz)

Akcijski plan Razvojne strategije Grada Zagreba; Kontinuirano od veljače 2018. - priprema podataka, komunikacija s dionicima, e –savjetovanje, Izvješće o e-savjetovanju i ažuriranje prema pristiglim komentarima i dopunama su u tijeku

Ostale aktivnosti - Aktivnosti povezane sa Razvojnom strategijom (novinarski upiti, mišljenja o

usklađenosti projekata, prezentacije i materijali za gradska, nacionalna i međunarodna događanja)

- Sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.- Sudjelovanje u izradi sektorskih strategija na gradskoj razini

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Izvješće o provedbi Razvojne strategije Grada Zagreba za 2017. godinu

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Izvješće o provedbi sastoji se od:1. Tekstualnog / Opisnog dijela I. UvodII. Provedba mjera Razvojne strategije GradaZagreba po područjima razvoja (Financijskiizvještaj i Provedba Razvojne strategije GradaZagreba prema posebnim područjimaIII. Razvojni projektiIV. Izazovi u provedbi Razvojne strategije Grada ZagrebaV. Potreba za revizijom Razvojne strategije

Grada Zagreba VI. Zaključak2. Tabličnog dijela (pripadajuće excel tablice)

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Za potrebe izrade Izvješća ciljevi, prioriteti i mjere utvrđeni Razvojnom strategijomGrada Zagreba grupirani su u sedam razvojnih područja i njima pridruženim skupinamarazvojnih mjera definiranih uputama nadležnog Ministarstva:

1. gospodarstvo2. komunalna infrastruktura3. društvene djelatnosti4. zaštita okoliša, prostor i priroda5. ljudski potencijali6. institucije7. ostala područja

Posebna područja - Donji Grad, Medvednica i Sava te ruralni prostor Grada Zagreba(C3.P1-M2, C3.P1-M4, C4.P2-M3, C4.P2-M6)

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Ukupno utrošena sredstva u 2017. godini prema izvorima financiranja

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Prema ZRR pod Razvojnim projektompodrazumijeva se projekt izgradnje i/iliobnove komunalne, gospodarske,energetske, društvene i druge potporneinfrastrukture za razvoj, izgradnju i/ilijačanje obrazovnih, kulturnih,znanstvenih i drugih institucija, jačanjei izgradnju društvenog kapitala tegospodarski i drugi projekti kojima sepridonosi regionalnom razvoju i jačanjuregionalne konkurentnosti.Razvojni projekti koji su provedeni/ili suu tijeku u izvještajnom razdoblju 2017.dio su ukupnih razvojnih mjerapoduzetih u cilju ostvarivanja prioritetai strateških ciljeva utvrđenih Razvojnomstrategijom Grada Zagreba.

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Buduće aktivnosti / razno

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Status regionalnog koordinatora- Odluka o osnivanju javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja„ – 24. svibnja 2018.- Proces akreditacije, organizacijsko ustrojavanje

Zakon o sustavu strateškog planiranja- nacionalna strategija Hrvatska 2030. – sudjelovanje u izradi- Akti strateškog planiranja županijske razine – plan razvoja jedinice lokalne i područne samouprave- Propisi koji će definirati način izrade akata strateškog planiranja -u izradi

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_listopad 2018

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj GradaSektor za strateško planiranje regionalnog razvoja

Odjel za razvojnu strategiju Grada Zagreba

A: Park Stara Trešnjevka 1, 10 000 Zagreb

T: +385 1 658-5749

F: +385 1 610 1881

E: [email protected]; [email protected]

Hvala na pažnji!