of 4 /4
GRAĐA RAČUNALA Dijelovi računala mogu se podijeliti s obzirom na različita svojstva i funkcije. Jedna od najč podjela je na sklopovlje (engl. hardware) i programe (engl. software). Hardver (hardware) Sve ono u računalu što vidimo tj. što možemo opipati u računalnom sustavu npr. matična plo monitor, tipkovnica, miš, pisač, skener, memorija, zvučnici, čini njegov hardver. Matična ploča je osnovni element osobnih računala koji povezuje sve ostale dijelove i omogućuje njihovu međusobnu komunikaciju. Svi dijelovi osobnog računala su ili smješteni direktno na matičnoj ploči ili spojeni na nju putem priključnica – unutarnjih i vanjskih. Sabirnice – veze za razmjenu podataka unutar računala ili između računala i nekog uređaja, vodiča koji povezuju dijelove računala, a temeljna im je zadaća prijenos podataka Računalo se (prema von Neumanu) može raščlaniti na tri osnovna sastavna dijela: središnja jedinica za obradu podataka (engl. CPU - central processing u - obrađuje podatke, upravlja prijenosom podataka između pojedinih dijelova sustava, te uskla nadzire rad cijelog računalnog sustava. Osnovni dijelovi procesora: Aritmetičko logička jedinica -izvodi aritmetičke i logičke operacije nad podacima Registri – privremeno spremanje podataka koje procesor obrađuje Upravljačka jedinica -uz pomoć kontrolnih signala nadzire i usklađuje sve aktivnosti koje se odvijaju u računalnom sustavu Danas najpoznatiji proizvođači procesora za osobna računala su: AMD Intel Motorola

GRAĐA RAČUNALA

Embed Size (px)

Text of GRAĐA RAČUNALA

GRAA RAUNALA

Dijelovi raunala mogu se podijeliti s obzirom na razliita svojstva i funkcije. Jedna od najeih podjela je na sklopovlje (engl. hardware) i programe (engl. software).

Hardver (hardware)Sve ono u raunalu to vidimo tj. to moemo opipati u raunalnom sustavu npr. matina ploa, monitor, tipkovnica, mi, pisa, skener, memorija, zvunici, ini njegov hardver.

Matina ploa je osnovni element osobnih raunalakoji povezuje sve ostale dijelove i omoguuje njihovu meusobnu komunikaciju. Svi dijelovi osobnog raunala su ili smjeteni direktno na matinoj ploi ili spojeni na nju putem prikljunica unutarnjih i vanjskih.

Sabirnice veze za razmjenu podataka unutar raunala ili izmeu raunala i nekog ureaja, skupine vodia koji povezuju dijelove raunala, a temeljna im je zadaa prijenos podataka

Raunalo se (prema von Neumanu) moe ralaniti na tri osnovna sastavna dijela:

sredinja jedinica za obradu podataka (engl. CPU - central processing unit) obrauje podatke, upravlja prijenosom podataka izmeu pojedinih dijelova sustava, te usklauje i nadzire rad cijelog raunalnog sustava. Osnovni dijelovi procesora: Aritmetiko logika jedinica - izvodi aritmetike i logike operacije nad podacima

Registri privremeno spremanje podataka koje procesor obrauje Upravljaka jedinica - uz pomo kontrolnih signala nadzire i usklauje sve aktivnosti koje seodvijaju u raunalnom sustavu

Danas najpoznatiji proizvoai procesora za osobna raunala su:

AMD Intel Motorola

Memorija - sklop koji ima sposobnost pohrane ili uvanja odreene koliine podataka, i premapotrebi ih stavlja na raspolaganje ostalim dijelovima sustava. Kapacitet memorije se mjeri brojem bajtova koje ona moe pohraniti.

Kao sklop koji pamti podatke memorija je jedan od najvanijih dijelova raunala. Dok je raunalo upaljeno, CPU neprestano koristi memoriju. Kada se raunalo ukljui, iz ROM memorije uita BIOS (eng. Basic input output system) - skup naredbi koji mu daje osnovne informacije o svim dijelovima, inicijalizira ih i provjerava da li funkcioniraju ispravno. Sa tvrdog diska se u radnu memoriju RAM uitava operativni sustav koji korisniku omoguava koritenje raunala. Kada se pokrene neki program, on se uitava u RAM, i nakon toga ako se neka datoteka otvori i ona se uitava u RAM, a ukoliko ju snimimo i zatvorimo program, datoteka se pohranjuje na tvrdi disk, a program brie iz RAM-a. Dijeli se na unutarnju i vanjsku:

Unutarnje memorije privremeno pamte podatke dok se programi izvode radna memorija - RAM,ROM i prirune memorije RAM (eng. random access memory) - nalazi se na matinoj ploi, omoguava upisivanje i itanje podataka, ubrzava rad procesora, kada se raunalo ugasi izbrie se

ROM (eng.read only memory) nalazi se na matinoj ploi, omoguava samo itanje podataka,na njoj su upisani programi i ne mogu se izmijeniti, ne brie se.

Vanjske memorije dugotrajno pohranjuju velike koliine podataka, ukljuujui i kada se raunaloiskljui tvrdi disk i optiki diskovi poput CD, DVD

Tvrdi disk memorija koja se koristi za trajnu pohranu podataka(podaci ostaju sauvani i nakon gaenja raunala)

ulazno-izlazni sklopovi povezuju raunalo s razliitim vanjskim ureajima

Ulazni sklopovi graeni su tako da omoguuju prikljuenje vanjskih ureaja s pomou kojih je mogue podatke iz okoline predavati raunalu Izlazni sklopovi omoguuju prikljuenje vanjskih ureaja s pomou kojih je mogue podatke iz raunala predavati okolini

Softver (software)Svi programi koji se nalaze u memoriji raunala zajedno sa operacijskim sustavom ine njegov softver (MS Windows, MS Office, Mozilla Firefox, Paint, Kalkulator, Mac OS X, Safari...)