of 1 /1
STRATEŠKA KARTA BUKE I AKCIJSKI PLAN UPRAVLJANJA BUKOM GRADA RIJEKE METODE IZRADE STRATEŠKE I KONFLIKTNE KARTE BUKE DARH 2 d.o.o. za arhitekturu i akustiku Ljubičin prolaz 3, 10 430 Samobor E: [email protected] W: http://www.darh2.hr GRAD RIJEKA ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju Titov trg 3/V, 51 000 Rijeka [email protected] POSTUPAK IZRADE STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNIH IZVORA POSTUPAK IZRADE INTEGRALNE KARTE BUKE POSTUPAK IZRADE KONFLIKTNE KARTE BUKE GLAVNIH IZVORA

GRAD RIJEKA ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM ... · Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju Titov trg 3/V, 51 000 Rijeka [email protected] POSTUPAK IZRADE STRATEŠKE KARTE

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GRAD RIJEKA ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM ... · Direkcija za razvoj, urbanizam i...

Page 1: GRAD RIJEKA ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM ... · Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju Titov trg 3/V, 51 000 Rijeka urban@rijeka.hr POSTUPAK IZRADE STRATEŠKE KARTE

STRATEŠKA KARTA BUKE IAKCIJSKI PLAN UPRAVLJANJA BUKOM GRADA RIJEKE

METODE IZRADE STRATEŠKE I KONFLIKTNE KARTE BUKE

DARH 2 d.o.o. za arhitekturu i akustiku

Ljubičin prolaz 3, 10 430 Samobor

E: [email protected]

W: http://www.darh2.hr

GRAD RIJEKAODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM,EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEMDirekcija za razvoj, urbanizam i ekologijuTitov trg 3/V, 51 000 [email protected]

POSTUPAK IZRADE STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNIH IZVORA POSTUPAK IZRADE INTEGRALNE KARTE BUKE

POSTUPAK IZRADE KONFLIKTNE KARTE BUKE GLAVNIH IZVORA