Governor's newsletter maart 2011

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

maandbrief van de district 1620

Text of Governor's newsletter maart 2011

 • Pag. 1 Editoriaal DG Johan De Leeuw Pag. 2 Nominatie van de Gouverneur 2013-2014 Pag. 3 - 4 Maart de maand voor alfabetisering Pag. 5 Kunnen lezen en schrijven Pag. 6 Het huidige Rotary Embleem Pag. 7 Giften van de clubs Pag. 8 - 9 Strategic Plan RI Pag. 10 Aanwezigheid clubs 01-2011 Pag. 11

  Gouverneur Johan De Leeuw R.C. Torhout-Houtland Caverstraat 12/bus 13 8490 Jabbeke 0475/27.75.97 1620dg20102011@rotary.belux.org Secretaris - Secrtaire Jean-Pierre Dhulster R.C. Torhout-Houtland Burg.Callewaertlaan 87 8810 Lichtervelde 0476/27.27.82 1620secretary@rotary.belux.org Penningmeester - Trsorier Luc Warreyn RC Nieuwpoort Westhoek Ringweg 1 8670 Koksijde 0495/50.37.13 1620treasurer@rotary.belux.org

  Personalia Pag. 12 Agenda - Events - Seminaries

  Nummer 08 MAART 2011 P. 30 98 21

  www.rotary-d1620.be

  Beste vrienden Rotariers,

  Woorden en kansen Lezen en schrijven zijn basis vaardigheden....je staat er niet bij stil dat zelfs in onze ontwikkelde omgeving, sommigen er last mee hebben, ja zelfs niet in staat zijn dit te doen... We hebben allemaal het wonder beleefd om als zesjarige op 1 september naar school te vertrekken hier en daar een letter herkennend en driemaanden later konden we fier een ganse brief voorlezen, tot 100 tellen en rekensommetjes maken....alsof het altijd zo geweest was. Merkwaardig hoe je dit op zo korte tijd wordt aangeleerd. Daarbovenop nog een pak vreemde - dus nieuwe- woorden leren, verbanden zien, een werkwoord leren vervoegen, enz... En toch, en toch... in onze directe omgeving lopen er volwassen mannen en vrouwen rond die deze bekwaamheid niet of niet meer hebben. Of die er een afwijking op na houden die het hen onmogelijk maakt om vloeiend een tekst te lezen: dyslectici. Wat zo eenvoudig lijkt, is het duidelijk niet voor iedereen. En bij ons in het Westen zijn dan nog alle faciliteiten voorhanden om in de opleiding te voorzien. In grote delen van de wereld bestaan deze kansen niet voor een grote groep meisjes en vrouwen. Het opstarten en opvolgen van onderwijsprojecten in de derde wereld is sinds jaren een traditie voor vele Rotaryclubs. Dank zij de vele persoonlijk contacten die leden hebben in sommige landen. Daarnaast bestaat er ook zoiets als de MOBIL SCHOOL, die straatkinderen in centraal en Zuid-Amerika onderwijs probeert bij te brengen in de straat. Lage-drempel- onderwijs zou je kunnen zeggen. Iedereen weet en beseft dat kunnen lezen en schrijven de basisbehoefte is van elke ontwikkeling. Dit geldt voor het individu...en dus ook voor een maatschappij. Die maatschappijen met de grootste ongeletterdheid hebben ook de kleinste kans om sociaal-economisch vooruit te komen...en de vicieuze armoede cirkel draait een nieuwe ronde. Generatie na generatie.... Enkel onderwijs kan hieraan verhelpen en dan nog bij voorkeur aan jonge meisjes, want zij zijn de moeders van morgen. De moeders die hun kinderen zullen opvoeden en de waarden bijbrengen die zij zelf hebben opgenomen bij het verwerven van deze nieuwe kennis. Want kunnen lezen en schijven opent deuren naar andere kennis, naar begrijpen en analyseren, naar beslissingen nemen op basis van een eigen oordeel. Wij kunnen dit niet over de hele wereld oplossen...maar ik hoop dat wij inzien dat wij eerst dicht bij ons in de zogenaamde vierde wereld - waarschijnlijk heel nuttig werk kunnen doen. Zoek contacten met die organisaties die onze steun op een structurele manier kunnen gebruiken om hier een steen te verleggen in deze armoede rivier. Ook dit is Building Community-work. Ik wens u verder nog veel leesgenot in deze Newsletter. JohanDeLeeuwDistrictGouverneur

 • Nominatie van de Gouverneur 2013-14

  2

  Beste vrienden, Het selectiecomit dat de gouverneur van ons district 1620 moet kiezen voor het werkjaar 2013-2014 is samengekomen op 22 februari laatstleden. Dit comit zal de weerhouden kandidatuur ter goedkeuring voor stellen aan de Rotariers, ter gelegenheid van de Summer Convention ( district conferentie)op 18 juni aanstaande. Het comit heeft in zijn vergadering van 22 februari beslist om de Rotarir WERNER BRAEMSCHEUTE, voorgesteld door de Rotary Club Gent Prinsenhof, voor de functie van Gouverneur 2013-2014 voor te dragen. Gelieve uw leden hierover te informeren. Het selectie comit is samengekomen op basis van het in voege zijden reglement in het district. Het comit was samengesteld uit 8 leden, namelijk : 4 past gouverneurs ( 2 Nederlandstalige en 2 Franstalige, het betreft de twee laatste past gouverneurs van elke taalrol) 2 adjunct-gouverneurs verkozen en aangeduid door het district comit ( 1 adjunct per taalrol) 2 past clubvoorzitters van het werkjaar 20029-2010, gekozen en aangeduid door de past-gouverneur van het laatste werkjaar 1 van elke taalrol. Dit comit wordt voorgezeten door de gouverneur in functie, de voorzitter heeft geen stemrecht. De kandidaat is verkozen die 6 van de 8 stemmen achter zijn naam verenigt.

  Ik houd eraan de Rotariers te danken die de moed hadden zich voor deze functie kandidaat te stellen en die de motivatie en over de doortastendheid beschikten om het mandaat van District Gouverneur op hun schouders te nemen. Ik feliciteer uiteraard Rotarir WERNER BRAEMSCHEUTE met zijn verkiezing en ik wens hem voor zover de conferentie hem op 18 juni zal bevestigen in deze opdracht - veel succes bij het uitoefenen van zijn mandaat.

  Johan De Leeuw District Gouverneur 2010-2011 Voorzitter Selectie Comit

 • Maart de maand voor alfabetisering

  3

  Het objectief van Rotary International, waarin aandacht gevraagd wordt voor het probleem van analfabetisme sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de United Nations programs met betrekking tot Literacy en Education van Unesco.

  Geletterdheid is een mensenrecht, een instrument van persoonlijke zelfverwezenlijking, en een middel voor sociale en menselijke ontwikkeling. Educatieve ontwikkelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van geletterdheid. Geletterdheid is de kern van basisonderwijs voor iedereen, en is essentieel voor het uitroeien van armoede, het verminderen van kindersterfte, het terugdringen van de bevolkingsgroei, het bereiken van gendergelijkheid en het realiseren van duurzame ontwikkeling, vrede en democratie.(bron: Education for All (EFA).

  Een goede kwaliteit aan basisonderwijs geeft aan leerlingen een lees- en schrijfvaardigheid voor het leven en voor verder studeren; geletterde ouders zijn meer geneigd om hun kinderen naar school te sturen; geletterden zijn beter in staat om toegang te krijgen tot voortgezette opleidingsmogelijkheden en geletterde samenlevingen zijn beter afgestemd om te voldoen aan voorschrijdende ontwikkeling.

  Verontrustende statistieken Some Facts & Figures

  In Belgi ondervindt naar schatting n volwassene op tien moeilijkheden met lezen, schrijven en rekenen. (bron: Association Lire et Ecrire) Vlaanderen: Meer dan een op de zeven Vlaamse jongeren verlaat het secundair onderwijs zonder diploma. Dat zijn meer dan 10.000 leerlingen per jaar, of 1 op de 8 leerlingen (bron: Klasse) De Vlaamse regering nam zich in 2002 voor om tegen 2010 het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters met de helft te verminderen. Dat is niet gelukt. Integendeel, het aantal schoolverlaters lag in 2007 2,4 procent hoger dan in 1999 (van 12,3 naar 14,7 procent)', (bron: Klasse). De Vlaamse regering nam zich in 2002 voor om tegen 2010 het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters met de helft te verminderen. Dat is niet gelukt. Integendeel, het aantal schoolverlaters zonder diploma lag in 2007 2,4 procent hoger dan in 1999 (van 12,3 naar 14,7 procent), (bron: Klasse). In Brussel is de situatie nog erger. Daar verlaat 1 op de 4 jongeren de school zonder diploma hoger secundair onderwijs, in belangrijke mate door het falen van een groot deel van het Franstalig onderwijs in Brussel. In Nederland daalde dankzij een grootschalig project na acht jaar werking het aantal jongeren dat het voortgezet onderwijs zonder diploma verlaat van 70.000 naar 42.000. Dit o.a. omdat er meer tijd gestoken werd in taalonderwijs in de aanvangsjaren En op de 2 personen in de UK kampt met moeilijkheden om te lezen en te schrijven.Deze zwakke vaardigheden benvloeden op een negatieve manier de graad van gezondheid, het vertrouwen, geluk en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. (bron: National Literacy Trust) De Illiterate Digest (USA) - in haar strijd tegen ongeletterdheid - heeft een lijst samengesteld van de meest ongeletterde steden in de Verenigde Staten. 23 miljoen Amerikaanse volwassenen zijn functioneel analfabeet en 13% van alle Amerikaanse jongere van 17 jaar zijn functioneel ongeletterd. 25 steden met meer dan 50.000 inwoners hebben een graad van ongeletterdheid boven de 40%! Inwoners van sommige steden of stadsdelen zoals Miami en East Los Angelos zijn respectievelijk tot 63% en 57 % ongeletterd. Het NALS ( National Adult Literacy Survey) stelt vast dat in totaal 21-23% - of 40 44 miljoen van de 191 miljoen Amerikanen (als ouder dan 16 jaar) slechts een ontwikkeling hebben op het laagste niveau (1) van geletterdheid. OESO-gegevens (bron: OECD Off to a good start: jobs for youth)

 • Maart de maand voor alfabetisering

  4

  Verontrustend is het aantal jongeren dat vroegtijdig het onderwijs verlaat en dit in relatie tot een stijgende vraag naar meer gekwalificeerde werknemers op de arbeidsmarkt. Medio 2010, in de 26 (OESO-) landen waar gegevens beschikbaar zijn, blijkt 12,5% van de jongeren van 15-24 jaar niet meer in het onderwijs, te zitten noch in de werkgelegenheid of in een bijkomende opleiding (neither in education nor in employment or training (so-called NEET), , een stijging van 10,8% in 2008. Dit komt neer op 16,7 miljoen jongeren, waarvan 6,7 miljoen werkzoekenden en 10 miljoen die opgegeven hebben werk te zoeken. Deze 2 groepen worden geconfronteerd met voortdurend