of 7 /7

Gotika - rudarska.hr · katedrale St. Dens opata Sugera iz 1231., Kor i oltar bazilike iz Oko 1144- god. Zapadno protelje bazilike Saint- Denis

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Gotika - rudarska.hr · katedrale St. Dens opata Sugera iz 1231., Kor i oltar bazilike iz Oko 1144- god. Zapadno protelje bazilike Saint- Denis
Page 2: Gotika - rudarska.hr · katedrale St. Dens opata Sugera iz 1231., Kor i oltar bazilike iz Oko 1144- god. Zapadno protelje bazilike Saint- Denis
Page 3: Gotika - rudarska.hr · katedrale St. Dens opata Sugera iz 1231., Kor i oltar bazilike iz Oko 1144- god. Zapadno protelje bazilike Saint- Denis
Page 4: Gotika - rudarska.hr · katedrale St. Dens opata Sugera iz 1231., Kor i oltar bazilike iz Oko 1144- god. Zapadno protelje bazilike Saint- Denis
Page 5: Gotika - rudarska.hr · katedrale St. Dens opata Sugera iz 1231., Kor i oltar bazilike iz Oko 1144- god. Zapadno protelje bazilike Saint- Denis

je podijeljeno na:

1) Ranu gotiku (druga pol. 12 st. i

2) Visoku ili gotiku (13. st.)

3) Kasnu gotiku (od 14 st. -15. st.)

Page 6: Gotika - rudarska.hr · katedrale St. Dens opata Sugera iz 1231., Kor i oltar bazilike iz Oko 1144- god. Zapadno protelje bazilike Saint- Denis

1) Rana gotika (druga pol. 12 st. i

-rebrasti svod

primjeri :1) CRKVA ST. DENIS, Saint

Pariza, sredina 12. st.- kralj Dagobert I (vladao u prvoj pol.7. st.) - osnovao opatiju

Saint-Denis kao benediktinski samostan- u opat Suger je obnovio dijelove opatijske

Page 7: Gotika - rudarska.hr · katedrale St. Dens opata Sugera iz 1231., Kor i oltar bazilike iz Oko 1144- god. Zapadno protelje bazilike Saint- Denis