of 56 /56
DOCUMENTATIA TEHNICA Intocmita in conformitate cu prevederile Ord. MMGA nr. 661 / 2006, in vederea autorizarii din punct de vedere al gospodaririi apelor al obiectivului : “Ingrasatoria de taurine Lechinta” Comuna Lechinta, Judetul Bistrita - Nasaud Beneficiar : SC ITL Agrocomplex. SRL Lechinta Str. Principala, Nr. 121 D

gospodarirea apelor

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: gospodarirea apelor

DOCUMENTATIA TEHNICA

Intocmita in conformitate cu prevederile

Ord. MMGA nr. 661 / 2006, in vederea autorizarii din punct

de vedere al gospodaririi apelor al obiectivului :

“Ingrasatoria de taurine Lechinta”

Comuna Lechinta,

Judetul Bistrita - Nasaud

Beneficiar : SC ITL Agrocomplex. SRL Lechinta

Str. Principala, Nr. 121 D

Page 2: gospodarirea apelor

FISA DOCUMNETATIEI

Denumirea lucrarii: Documentatie tehinca necesra obtinerii

Autorizatiei de Gospodarire a Apelor pentru: Ingrasatoria de

taurine Lechinta in localitatea Lechinta, jud. Bistrita - Nasaud

Beneficiar: SC ITL Agrocomplex S.R.L Lechinta

Director: ing. Nicolae Pugna

Proiectant: SC Elena – Roxy S.R.L Bistrita

Directori: Ing. Budacan Elena

Ing. Somfelean Roxana

CUPRINS

2

Page 3: gospodarirea apelor

1. Date generale si localizarea obiectivului..................................6

1.1 Denumirea folosintei de apa.............................................................................................6

1.2 Amplasament....................................................................................................................6

1.3 Beneficiar.........................................................................................................................6

1.4 Bazin hidrografic..............................................................................................................6

1.5 Cursul de apa....................................................................................................................6

1.6 Profilul de activitate al beneficiarului folosintei de apa si al lucrarilor...........................6

1.7 Aviz de gospodarirea a apelor..........................................................................................7

1.8 Elemente care genereaza marimea parametrilor constructivi si functionali.....................7

1.9 Clasa de importanta a lucarilor.........................................................................................7

1.10 Program de functionare, personal 24 ore/ zi. Fond de timp: 365 zile / an......................7

2. Caracterizarea generala a amplasamentului...........................8

3. Date caracteristice......................................................................9

3.1. Capacitatea fermei...........................................................................................................9

3.2. Structurarea constructiv-functionala a fermei.................................................................9

3.3 Inventarul activitatilor......................................................................................................9

3.4 Materii prime si auxiliare. Deseuri.................................................................................11

3.5 Dotare cu utilaje.............................................................................................................13

4. Debite si volume de apa necesare............................................15

4.1 Alimentarea cu apa.........................................................................................................15

4.2 Debite caracteristice ale necesarului de apa...................................................................15

4.2.1 Apa pentru consum menajer........................................................................15

4.2.2 Apa tehnologica...........................................................................................15

5. Reteaua de canalizare ape uzate. Gestionarea dejectiilor.. . .17

5.1 Canalizarea.....................................................................................................................17

5.2 Gestionarea dejectiilor....................................................................................................18

5.3 Monitorizarea.................................................................................................................18

6. Prevederi referitoare la exploatarea lucrarilor.....................19

6.1 Sistemul de evidenta, informare si alarmare cu privire la elementele hidrologice,

hidraulice, consumuri efective de apa, calitatea apelor evacuate, comportarea in timp a

constructiilor.........................................................................................................................19

6.2 Instalatii de masura si control a debitelor captate, consumate si evacuate, regimul lor de

functionare............................................................................................................................19

6.3 Modul de asigurare a evidentei privind preluarea, folosirea si evacuarea apelor..........19

3

Page 4: gospodarirea apelor

6.4 Exploatarea lucrarilor.....................................................................................................20

6.4.1 Exploatarea retelei.....................................................……………..………20

6.4.2 Exploatarea retelei de canalizare.................................................................21

6.4.3 Exploatarea bazinului hidroizolat vidanjabil pentru apa uzata...................21

6.4.4 Exploatarea rezervorului de inmagazinare a purinului................................21

6.5 Prevenirea poluarilor accidentale...................................................................................22

7. Prevederi referitoare la intretinere si reparatii.....................22

7.1 Periodicitatea efectuarii controlului lucrarilor si instalatiilor.........................................22

7.2 Intervalul in care se fac lucrarile de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale si

in ce constau lucrarile respective..........................................................................................22

7.3 Masuri si lucrari in cazul in care apar anumite defectiuni la constructii sau in cazuri de

avarii.....................................................................................................................................23

7.4 Modul de asigurare a exploatarii pe durata lucrarilor de intretinere, reparatii curente ori

capitale, eventuale modificari ale regimului nominal de exploatare....................................23

7.5 Materiale, echipamente si utilaje in rezerva, necesare pentru asigurarea unei

functionari, exploatari si intretineri corespunzatoare...........................................................23

8. Prevederi referitoare la personalul de exploatare.................24

8.1 Compartimentul si functia angajatului din cadrul unitatii, responsabil pentru buna

functionare, exploatare si intretinere a lucrarilor ori a instalatiilor......................................24

8.2 Numarul personalului afectat lucrarilor de exploatare si intretinere, monitorizare pentru

aparatele de masura si control, pentru prelucrarea datelor primare si pentru tinerea

evidentelor............................................................................................................................24

9. Prevederi referitoare la normele sanitare si de tehnica

securitatii muncii....................................................................................25

9.1 Prescriptii sanitare..........................................................................................................25

9.2 Prescriptii de tehnica securitatii muncii.........................................................................25

10. Evidente si rapoarte obligatorii............................................26

11. Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

Tabelul 1. Componenta colectivulului constituit pentru combatrea poluarilor

accidentale

Tabelul 2. Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluari accidentale

Tabelul 3. Fisa poluantului potential

Tabelul 4.1 Programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale

Tabelul 4.2 alte masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale

4

Page 5: gospodarirea apelor

Tabelul 5 componenta echipei de interventie

Tabelul 6. Lista dotarilo si a metrialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale

Tabelul 7 Programul anual de intruire

Tabelul 8 Rensponsabilitati

Tabelul 9 Lista utilitatilor care acorda sprijin in cazul aparitiei unei poluari

accidentale

1. Date generale si localizarea obiectivului

1.1 Denumirea folosintei de apa

Sistemul de alimentare cu apa, canalizarea si evecuarea apelor de

pe amplasamentul Ingrasatoriei de Taurine Lechinta.

5

Page 6: gospodarirea apelor

1.2 Amplasament

Amplasamentul Ingrasatiriei de Taurine Lechinta are suprafata de

63200 m2, se afla pe teritoriu administrativ al comunei Lechinta, cu acces

pe amplasament din drumul judetean care leaga localitatea Lechinta de

localitatea Chirales. Ferma este delimitate la est de drumul judetean, la

nord, vest si sud de terenuri agricole. Ferma se afla in extravilanul

comunei Lechinta, situandu-se la: 2 km de localitatea Lechinta; 6 km de

localitatea Chirales; 4 km de localitatea Tigau; 4 km de localitatea

Saniacob.

Amplasamentul se afla la o distanta de 1200 m de albia cursului de

apa Dipsa in directia SE.

1.3 Beneficiar

SC ITL Agrocomplex S.R.L localitatea Lechinta, strada Principala,

nr. 121 D , C.U.I RO 12695246, tel. 0263/234050, cod IBAN

RO32BRDE060SV01383840600, Banca: BRD – GSG Bistrita, agentia

Lechinta.

1.4 Bazin hidrografic

Somes

1.5 Cursul de apa

Dipsa

1.6 Profilul de activitate al beneficiarului folosintei de apa si al

lucrarilor

Cresterea bovinelor cod CAEN 0142.

1.7 Aviz de gospodarirea a apelor

1.8 Elemente care genereaza marimea parametrilor constructivi si

functionali

Capacitatea de cazare a fermei este de 728 capete vitei.

6

Page 7: gospodarirea apelor

1.9 Clasa de importanta a lucarilor

Conform STAS 4273/83 lucrarile se incadreaza in clasa a IV a de

importanta, privind asigurarea cu apa si apararea impotriva inundatilor.

1.10 Program de functionare, personal 24 ore/ zi. Fond de timp: 365

zile / an

Numarul si structura personalului : 15 persoane din care 3

administrativi si 12 muncitori.

2. Caracterizarea generala a amplasamentului

Ingrasatiriei de Taurine Lechinta, este situate pe un teren extravilan

al comunei Lechinta , Jud Bistrita – Nasaud. Prin ampasamentul sau,

7

Page 8: gospodarirea apelor

obiectivul nu influenteaza regimul de scurgere al apelor de supafata sau

subterane din zona si nici nu sanjeneste alte obiective existente sau

programate a se executa in vecinatate.

In zona de ampasament nu se gasesc obiective cu regim special de

protecti, care sa vizeze ocrotirea naturii sau protejarea monumentelor

istorice.

Reteaua hidrografica este reprezentata de cursul de apa |Dipsa si

afluentii sai, Lechinta, Chiralesti.

Albia cursului de apa Dipsa se afla la o distanta de 1200 m de

aplasamentul unitatii.

Precipitatii se situeaza, in jurul valorii de 735 mm, luna cea mai

bogata in precipitatii este iunie, iar cea masaraca februarie.

In zona comunei Lechinta predomina regosolorile erodate.

Terenul de amplasament este liber de orice sarcini si apartine partii

de nord a comunei Lechinta. Nivelul hidrostatic apare la cca 3.0 m

adancime de la suprafata terenului natural, avand nivel liber, variabil

functie de regimul de precipitatii. Adancimea de inghet este in aceasta

zona de 1 m de la suprafat terenului natural, conform STAS 6054/74.

3. Date caracteristice

3.1. Capacitatea fermei

728 capete vitei

8

Page 9: gospodarirea apelor

3.2. Structurarea constructiv-functionala a fermei

Cladire administrativa structurala in: filtru sanitar veterinar,

birouri, cabinet veterinar, magazie-S=456 mp

Centru achizitie-livrare vitei-S=170 mp

Magazie pentru bucataria furajera-S=266 mp

Magazie diverse-S= 52 mp

Sopron fan-S= 504 mp

Platforma betonata gunoi de grajd-S= 1056 mp

Depozit paie

Grajduri animale- 5 bucati

Ferma sociatatii dispune de 5 grajduri de animale din care sunt

folosite pentru cresterea animalelor 4 grajduri. Grajdul nr 5 este folosit ca

depozit de furaje (paie si fan).

3.3 Inventarul activitatilor

Societatea are ca obiect de activitate principal cresterea si

comercializarea tineretului taurin (vitei).

Pentru realizarea obiectivelor societatea desfasoara urmatorul flux

de activitati:

Crestere, ingrasare si comercializare vitei

Transport specializat de animale

Activitati de cultivare culturi furajere pe terenuri agricole

Activitatea de crestere, ingrasare si comercializare a viteilor consta

in achizitionarea viteilor din gospodariile populatiei sau de la alte

societati comerciale la diferite greutati (in general intre 80-150 kg),

cresterea si ingrasarea lor pana la greutate de 500 kg si apoi livrarea

acestora la export sau la abatoare. Furajarea acestor vitei se face cu lapte

praf, fan si furaj combinat (in functie de categoria de varsta a vitelului).

Viteii mici (de lapte-aproximativ 60-120 kg) se achizitioneaza intr-

un centru de achizitie vitei amenajat cu boxe metalice interioare si cantar

9

Page 10: gospodarirea apelor

electronic pentru animale. In aceasta cladire viteii stau maxim o zi, ei

fiind dusi, dupa achizitie in grajdul 1 si 2 al societatii pentru urmatoarele

faze de crestere. Viteii mai mari se achizitioneaza pe o rampa special

amenajata dotata cu cantar.

In grajdul 1 al societatii se afla viteii in perioada de alaptare. In

aceasta perioada viteii sunt furajati cu lapte praf (aprox.5 litri/zi in 2

mese, fan sau paie si furaj combinat produs in cadrul societatii). Acest

grajd are o capacitate de aproximativ 140 capete vitei mici.

In perioada de sfarsit de alaptare, cand viteii sunt furajati cu o

singura masa de lapte pe zi, furaj combinat si fan sau paie, viteii sunt

transferati in grajdul 2 al societatii care are o capacitate de 140 capete

vitei.

Dupa atingerea unei anumite greutati (aproximativ 200 kg) viteii

sunt transferati in grajdurile 3 si 4 ale societatii unde sunt ingrasati pana

la livrare (aproximativ 500 kg). In aceste grajduri viteii sunt hraniti cu fan

(paie) si furaj combinat. Aceste grajduri au urmatoarele capacitati: grajd

3-280 capete si grajd 4-168 capete vitei. In total, in diferite faze de

crestere capacitatea fermei este de aproximativ 728 capete vitei.

Toate grajdurile pentru animale sunt amenajate pe platforme de

beton utilizandu-se pentru asternutul animalelor paie. Dejectiile rezultate

sunt ridicate si transportate, cu ajutorul utilajelor din dotare (incarcator

frontal, remorca transport, tractor) pe platforma de dejectii special

amenajata.

Platforma de dejectii este inpermeabilizata, prevazuta cu praguri de

retentie si cu un bazin cu volumul de 10 m realizat din fibra de sticla

pentru colectarea mustului de gunoi rezultat din fermentarea gunoiului.

Gunoiul de grajd dupa fermentare si putrezire se aplica pe

terenulrile agricole ale societatii ca si ingrasamant natural cu ajutorul

utilajelor din dotare (masina imprastiat gunoi, incarcator frontal, tractor).

10

Page 11: gospodarirea apelor

Mustul de gunoi de grajd rezultat din fermentare, dupa diluare cu apa se

imprastie pe teren cu ajutorul vidanjei din dotare, ca si ingrasamant

natural.

Activitatea de transport specializat de animale consta in transportul

anilalelor catre diversi beneficiari (in special in tari precum Spania, Italia

si Grecia). Aceasta activitate se realizeaza cu ajutorul camionului

specializat aflat in dotarea societatii. Tot o parte a transportului

specializat de animale o reprezinta si aprovizionarea socitatii cu vitei de

lapte (in greutate de aproximativ 60 kg) cu ajutorul a doua autoutilitare

Dacia amenajate pentru transportul animalelor.

Activitatea de exploatare a terenurilor agricole consta in cultivarea

celor aproximativ 90 ha teren agricol pe care societatea noastra il detine

sub diferite forme (proprietate, concesiune, arenda).

3.4 Materii prime si auxiliare. Deseuri.

Materiile prime utilizate in cadrul procesului tehnologic sunt viteii

si furajele. Materiile auxiliare procesului tehnologic sunt carburanti-

lubrifianti, medicamente si vaccinuri si utilitatiile (energie electrica, gaz

metan si apa).

Pe durata stationarii viteii sunt furajati cu:

Lapte praf: 0,5 kg/cap/zi (numai in perioada de intarcare,

achizitionat de la distribuitori autorizati, ambalat in saci de hartie).

Furaj combinat: 2,5 kg/cap/zi (achizitionat de la distribuitori

autorizati, ambalat in saci de rafie sau preparat in cadrul unitatii

dupa o reteta specifica cu ajutorul morii cu ciocanele ciclon si

amestecator din dotare).

Fan: 1,5 kg/cap/zi (achizitionat de la persoane fizice si din

productia proprie si depozitat in fanarele special amenajate in acest

sens).

11

Page 12: gospodarirea apelor

Apa: 15 litri/cap/zi (din reteaua de apa care alimenteaza comuna

Lechinta, in fiecare boxe existant adaptori automate pentru

consumul de apa).

In cazul prepararii furajului combinat in cadrul unitatii se foloseste

urmatoarea reteta:

Porumb boabe 60% (care se macina si prin intermediul ciclonului

ajunge in mestecator)

Tarate 25% (care este in saci de rafie si se pune direct in

mestecator)

Srot soia 10% (care este in saci de rafie si se pune direct in

mestecator)

Premix-uri 5% (sunt in saci de hartie si se pun direct in

amestecator)

In decursul unui an consumurile se cifreaza la urmatoarele valori:

- lapte praf:

- furaj combinat:

- fan:

- paie:

20 000 kg

638 750 kg/an

255 500 kg/an

200 000 kg/an

Activitatiile sanita veterinare sunt reprezentate de actiunea de

tuberculinare si tratamente cauzate de imbolnavirile accidentale ale

anmalelor. Cel mai des utilizate sunt antibioticele si vitaminele in

cantitati destul de reduse deoarece la populare viteii sunt atent selectinati

astfel incat in ferma nu intra animale bolnave.

Deseurile rezulate din activitate sunt:

deseurile animaliere (gunoiul de grajd);

deseuri de la tratamentele medicamentoase si de decontaminare

(seringi, ace, ambalaje, recipienti)

deseuri menajere

12

Page 13: gospodarirea apelor

Gunoiul de grajd rezultat intr-un an de zile se ridica la o cantitate

de aproximativ 1500 tone, acesta fiind imprastiat pe terenurile agricole

ale sociatatii.

Deseurile rezultate de la medicamente sunt in cantitati relativ

reduse, acestea se colecteaza in saci de polietilena si se transporta la

incineratorul Directiei sanitar veterinare.

Deseurile menajere rezultate se colecteaza in pubele amplasate in

incinata fermei de unde vor fi ridicate periodic si transportate la groapa de

gunoi a comunei (Contract nr.1415/893/06.07.2007 eliberat de Primaria

comunei Lechinta privind depozitarea gunoiului menajer la groapa de

gunoi a comunei).

3.5 Dotare cu utilaje

Principalele dotari ale societatii sunt urmatoarele:

- autiturisme-5 bucati

- autoutilitara Dacia-2 bucati

- tractoare-3 bucati

- cositoare-1 bucata

- grebla mecanica fan-1 bucata

- presa balotat fan-2 bucati

- instalatii evacuat dejectii cu pompa tocator-1 bucata

- remorca cisterna (vidanja)-2 bucati

- tractor incacator hidraulic (TIH 45)-1 bucata

- masina imprastiat gunoi (MIG6)-1 bucata

- remorca transport-1 bucata

- autospecializata transport animale-1 bucata

- moara cu ciocanele, ciclon si amestecator

- laguna dejectii-1 bucata

- constructii ferma-1 bucata

- incarcator frontal-2 bucati

13

Page 14: gospodarirea apelor

- instalatie de ventilatie grajd-1 bucata

4. Debite si volume de apa necesare

14

Page 15: gospodarirea apelor

4.1 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului se face din aductiunea de apa

potabila Bistrita-Lechinta Dn 400, retea administata de S.C AQUABIS

Bistrita, printr-un bransament din teava PEHD Dn 90. Bransamentul este

prevazut cu apometru mecanic Qn=20 m /h. Distributia apei in ferma se

realizeaza prin intermediul unui inel de distributie realizat din teava

PEHD Dn 63 care inconjoara constructiile fermei si la care sunt racordati

hidrantii de incendiu si instalatia interioara a fiecarei constructii.

Apa preluata din reteaua de alimentare va fi utilizata ca:

Apa potabila pentru consum menajer in scop ingienico-sanitar

Apa tehnologica utilizata pentru adapare hrana, tratamente si

operatiuni de dezinfectie spatii.

4.2 Debite caracteristice ale necesarului de apa

4.2.1 Apa pentru consum menajer

Debitul de calcul si a necesarului de apa in scop igienico-sanitar

(menajer) al unitatii, conform STAS 1478-90 este de 0,0104 l/s

(0,9m /zi)

4.2.2 Apa tehnologica-total consum apa tehnologica-0,1163 l/s-10,051 m

/zi

Apa pentru adapare si preparare hrana vitei:

- grajd 1: 140 capete, greutate intre 60-100 kg/10l apa/vitel-1,4 m

/zi

- grajd 2: 140 capete cu o greutate intre 100-160 kg/12l apa/vitel-

1,68m /zi

- grajd 3: 280 capete cu o greutate intre 160-240 kg/14l apa/ vitel-

3,92 m /zi

- grajd 4: 168 capete cu o greutate mai mare de 240 kg/18l

apa/vitel-3,024 m /zi

Total – 10,024 m /zi

15

Page 16: gospodarirea apelor

Apa pentru tratamente sanitare si dezinfectie spatii: 10 m /an -

0,27 m /zi

Debite caracteristice-alimentare cu apa

Numar

Necesar total

specific de apa

Din care apa

calda la 45 grC

Debitul zilnic

mediu al necesarului

de apa

Debitul zilnic

mediu al necesarului

de apa

K

Debitul zilnic

maxim al necesarului

de apa

Debitul maxim al

necesarului de apa

[l] [l] [m /zi] [l/s] [m /zi] [l/s]

[qsp] Q n zi Q n Q n zi Q n

15 60 0,9 0,0104 1,5 1,35 0,015624 ore/zi 10,051 0,1163 1,5 15,0765 0,1745

Necesar total apa 10,951 0,1267 1,5 16,4265 0,1901 Necesarul mediu zilnic de apa: 10,951 m /zi

Volumul anual de apa: 3997,115 m

Centralizator cu debite caracteristice ale necesarului de apa

Q zi Q zi Q zi Q

m /zi l/s m /zi l/s m /zi l/sm

fond de timp 200 zile /an16,4265 0,1901 10,951 0,1267 5,4755 0,0633 3997,115

Centralizator cu debite caracteristice ale cerintei de apa

Q zi Q zi Q zi Q

m /zi l/s m /zi l/s m /zi l/sm

fond de timp 200 zile /an18,0691 0,209 12,0461 0,1394 6,02305 0,0697 4396,83

Gradul de recirculare al apei - 0%.

16

Page 17: gospodarirea apelor

5. Reteaua de canalizare ape uzate. Gestionarea dejectiilor.

5.1 Canalizarea

Din punctul de vedere al realizarii retelelor si colectoarelor interne

de canalizare sistemul adoptat este cel divizor.

Categorii de ape:

Ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare caracterizate

de indicatorii pH, MTS, CCO si CBO ;

Ape pluviale provenite de pe acoperisurile constructiilor si de pe

platforme.

a) Canalizare ape uzate menajere

Colectarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare

se realizeaza prin intermediul unei canalizari din tevi PVC Dn 110 si un

colector realizat din tevi mufate din beton Dn 200 si camine de racordare,

care preiau si transporta apele intr-un bazin hidroizolat vidanjabil cu

volumul util de 50 m . Din bazin, apele uzate menajere sunt vidanjate

periodic si epurate la statia de epurare Beclean.

b) Colectarea apelor pluviale

Apele pluviale se colecteaza prin intermediul pantelor cu orientare

practicate prin platformele carosabile si prin intermediul rigolelor

supraterane realizate din beton la limita acostamentului aleii carosabile

din fata grajdurilor unitatii. Apele pluviale sunt evacuate in canalul

natural existent pe terenurile agricole din vecinatatea amplasamentului

unitatii, care preia apele si asigura descarcarea lor in cursul de apa Dipsa.

Pentru apele pluviale sunt trei puncte de descarcare in canalele naturale

aflate in imediata vecinatate a amplasamentului. Pentru apele pluviale nu

este realizat separator de produse petroliere.

17

Page 18: gospodarirea apelor

5.2 Gestionarea dejectiilor

Gunoiul solid se evacueaza din incinta grajdului cu ajutorul unui

utilaj cu cupa si se depoziteaza pe platforma de dejectii special amenajata

impermeabilizata pentru depozitarea gunoiului in suprafata de 1056 m ,

astfel incat sa nu ajunga purinul in apele freatice. Dupa fermentatie acest

gunoi, cu ajutorul utilajelor din dotare, va fi aplicat pe terenurile agricole

ale societatii, respectandu-se indicatiile din Ghidul pentru Bune Practici

Agricole. Capacitatea de stocare a platformei de dejectii este de 2500

t/an.

Platforma de depozitare a dejectiilor solide este prevazuta cu

praguri de retentie, canale de scurgere si bazin de colectare a mustului de

gunoi de grajd din Polstif cu volumul util de 10 m .

Purinul de pe platformele exterioare neacoperite pentru vitei care

deservesc grajdurile 1, 2 si 3 este colectat prin intermediul unor rigole

supraterane in doua bazine hidroizolate din beton cu volumul util de 12 m

fiecare. De aici purinul este vidanjat si utilizat ca ingrasamant natural pe

terenurile agricole ale unitatii.

5.3 Monitorizarea

Pentru monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor freatice este amenajat un put de hidroobservatie pe latura estica a amplasamentului unitatii.Debite de apa uzata menajera vidanjate si epurate la statia de epurare Beclean a SC EDILITARA Beclean.

Ape uzateQ zi

24 ore/ziQ zi

24 ore/ziQ zi

VFond de timp-

365 zile/anm /zi l/s m /zi l/s m /zi l/s m1,35 0,81 0,45

Cantitatea medie de ape pluviale colectate de pe acoperisuri la o cantitate

de precipitatii de p=735 mm/an (medie anuala) este de Qm=S x p=16905

m /an (S=23 000 m ).

18

Page 19: gospodarirea apelor

6. Prevederi referitoare la exploatarea lucrarilor

6.1 Sistemul de evidenta, informare si alarmare cu privire la

elementele hidrologice, hidraulice, consumuri efective de apa,

calitatea apelor evacuate, comportarea in timp a constructiilor.

Beneficiarul folosintei de apa, a instituit un sistem de evidenta care

cuprinde:

Debite de apa de alimentare (apometru mecanic);

Interventii la reteaua de distributie a apei;

Evidenta cantitativa si calitativa a debitelor de apa vidanjate;

6.2 Instalatii de masura si control a debitelor captate, consumate si

evacuate, regimul lor de functionare.

Pentru contorizarea debitelor de apa preluata din reteaua localitatii

captata este montat cu apometru mecanic Q =20 m /h.

In cadrul unitatii ITL se tine evidenta cantitatiilor de ape evacuate

si transportate la statia de epurare SC EDILITARA SA Beclean.

6.3 Modul de asigurare a evidentei privind preluarea, folosirea si

evacuarea apelor.

Datele principale de exploatare si intretinere vor fi centralizate si

preluate dupa inchiderea fiecarui an, punandu-se in evidenta gradul de

folosire al instalatiilor respective, cantitatea de materiale consumate,

natura celor mai frecvente defectiuni. Toate concluziile obtinute se vor

valorifica pentru exploatarea si intretinerea mai eficienta a instalatiilor in

anul urmator.

19

Page 20: gospodarirea apelor

Evidentele referitoare la preluarea si folosirea apelor si rapoartele

periodice de exploatare a retelei de distributie a apei au o mare importanta

in cadrul organizatoric al unitatii. Datele astfel inscrise servesc:

- personalului de exploatare, ca ghid in reglare, corectarea si

eventual modificarea instalatiilor;

- aprecieri periodice a gradului in care se realizeaza indicatorii de

consum specifici;

- organele de control, pentru verificarea modului in care este

condusa exploatarea.

Este necesar ca inscrierile in aceste evidente si rapoarte sa se faca

cu regularitate si neaparat conforme cu realitatea.

6.4 Exploatarea lucrarilor

Exploatarea lucrarilor se face pe specificul fiecarui obiectiv.

Exploatarea trebuie sa asigure:

- continuitatea functionarii alimentarii cu apa;

- mentinerea parametrilor functionali ai retelelor;

- prevenirea fenomenelor care ar putea influenta stabilitatea

conductelor;

- evitatrea poluarilor accidentale.

6.4.1 Exploatarea retelei se refera la toate partile componente ale acesteia

si anume:

- conductele propriu-zise prin care circula apa;

- armaturile;

- terenuri de pozare a conductelor.

Exploatarea retelei de distributie a apei cuprinde urmatoarele opereatiuni:

- supravegherea functionarii retelei;

- respectarea conditiilor sanitare;

- identificarea deficientelor si a pierderilor de apa;

20

Page 21: gospodarirea apelor

- izolarea si portiuni de retea la care se efectueaza lucrari de

intretinere;

- asigurarea presiunii normale pe toata reteaua.

6.4.2 Exploatarea retelei de canalizare consta in:

- mentinerea parametrilor de functionare a retelelor prin verificarea

lor periodica daca nu au depuneri, neetanseitati si nu este obturata

circulatia apei uzate;

- exploatarea retelei la capacitatea proiectata;

- verificarea periodica a functionarii usoare si corecte a conductelor

de preluare si transport;

- continuitatea preluarii si transportului volumelor de apa uzata;

- prevenirea fenomenelor care ar putea influenta stabilitatea

conductelor si etanseitatea conductelor.

6.4.3 Exploatarea bazinului hidroizolat vidanjabil pentru apa uzata

trebuie sa asigure:

- pastrarea in permanenta a volumului util;

- realizarea unei bune stocari;

- verificarea si asigurarea etanseitatii bazinelor;

- respectarea conditiilor tehnice.

6.4.4 Exploatarea rezervorului de inmagazinare a purinului se realizeaza

astfel incat sa se asigure:

- mentinerea calitatii purinului;

- pastrarea in permanenta a volumului util;

- prevenirea fenomenelor care ar putea influenta stabilitatea

constructiilor si instalatiilor;

- respectarea conditiilor tehnice.

6.5 Prevenirea poluarilor accidentale

Prevenirea si combaterea poluarilor accidentale se realizeaza dupa

un plan (anexat) elaborat in functie de particularitatile agentului poluant

21

Page 22: gospodarirea apelor

si de activitatiile necesare pentru prevenirea si combaterea efectelor

poluatoare.

7. Prevederi referitoare la intretinere si reparatii

7.1 Periodicitatea efectuarii controlului lucrarilor si instalatiilor

Starea obiectelor folosintei de apa va fi urmarita zilnic pentru a

putea inlatura eventualele pierderi de apa sau disfunctionalitati.

Neregulile constatate sunt aduse la cunostinta conducerii unitatii pentru a

fi remediate imediat.

7.2 Intervalul in care se fac lucrarile de intretinere, reparatii curente

si reparatii capitale si in ce constau lucrarile respective

Pe baza unor planuri care se intocmesc la inceputul fiecarui an, se

efectueaza:

- inspectii si revizii preventive zilnice sau saptamanale;

- revizii si reparatii trimestriale;

- revizia generala, anuala si reparatiile curente la toate instalatiile si

constructiile;

- reparatii capitale (la instalatiile care necesita acest lucru).

Prin planul de aprovizionare tehnico-materiala trebuie sa asigure

toate materialele de intretinere, astfel incat operatiunile respective sa se

desfasoare normal.

Revizia preventiva cuprinde urmatoarele operatiuni:

- revizuirea si repararea robinetiilor, ventilelor, inlocuirea pieselor

uzate, a garniturilor;

22

Page 23: gospodarirea apelor

- revizuirea si repararea partilor de retea cu grade de uzura avansate;

- verificarea starii tehnice a instalatilor interioare pentru eliminarea

pierderilor;

- verificarea etanseitatii conductelor de apa si a bazinelor

hidroizolate.

7.3 Masuri si lucrari in cazul in care apar anumite defectiuni la

constructii sau in cazuri de avarii

Remedierea avarilor cuprinde masuri si lucrari de reparare a

defectiunilor care se pot produce la constructii, instalatii si retele care pot

determina intreruperea circuitului apei potabile si apei uzate sau

nerealizarea conditiilor de stocare a apelor uzate menajere.

Remedierea avariilor se face de regula cu aceleasi materiale de

aceleasi caracteristici si dimensiuni, cu cele din care sunt executate

constructiile si instalatiile in portiunea avariata.

7.4 Modul de asigurare a exploatarii pe durata lucrarilor de

intretinere, reparatii curente ori capitale, eventuale modificari ale

regimului nominal de exploatare

Lucrarile la elementele folosintei de apa nu produc modificari care

ar putea influenta nefavorabil alte folosinte de apa din amonte sau aval.

7.5 Materiale, echipamente si utilaje in rezerva, necesare pentru

asigurarea unei functionari, exploatari si intretineri corespunzatoare

Pentru buna functionare a elementelor folosintei de apa,

beneficiarul acestuia trebuie sa aiba inrezerva materiale si echipamente

specifice pentru realizarea si reabilitarea retelei de distributie, canalizare

si stocare a apei uzate.

23

Page 24: gospodarirea apelor

8. Prevederi referitoare la personalul de exploatare

8.1 Compartimentul si functia angajatului din cadrul unitatii,

responsabil pentru buna functionare, exploatare si intretinere a

lucrarilor ori a instalatiilor

Responsabilul pentru asigurarea continuitatii in functionare a

elementelor folosintei de apa este administratorul unitatii.

8.2 Numarul personalului afectat lucrarilor de exploatare si

intretinere, monitorizare pentru aparatele de masura si control,

pentru prelucrarea datelor primare si pentru tinerea evidentelor

Lucrarile de exploatare si intretinere sunt efectuate de echipe de

interventie formate din doua persoane.

In cazul unor lucrari mai complexe, acestea vor fi executate de

unitati specializate.

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei potabile este realizata

de catre Laboratorul ASP Bistrita.

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate vidanjate este

realizat de Laboratorul de analize fizico-chimice a statiei de epurare

EDILITARA Beclean (pH, CCO, CBO , detergenti, materii in suspensie)

sau laboratoare de terta parte

Indicatorii monitorizati pentru apa uzata se vor incadra in cerintele

impuse de NTPA 002/2002.

24

Page 25: gospodarirea apelor

9. Prevederi referitoare la normele sanitare si de tehnica

securitatii muncii

9.1 Prescriptii sanitare

Prevederile sanitare pentru alimentarea cu apa a unitatii sunt

reglementate prin Autorizatia Sanitara.

Accesul la elementele sistemului de distributie a apei este permis

doar personalului de exploatare si intretinere.

S-a instituit zona de protectie sanitara cu regim sever in jurul si in

lungul retelei de alimentare cu apa ai unitatii.

9.2 Prescriptii de tehnica securitatii muncii

Pe toata durata de exploatare a elementelor folosintei de apa se vor

respecta prevederile Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006,

Normele Republicane de Protectie a Muncii, precum si Normele specifice

de securitate a muncii pentru alimentari cu apa (transport si distributie).

Deasemenea se vor aplica masurile de protectia muncii cuprinse in

actele cu caracter normativ, care contin prevederi ce au tangenta cu

specificul lucrarilor care se efectueaza in cadrul instalatiilor.

Exploatarea echipamentelor se va face de catre personal calificat si

instruit inacest scop.

Masurile de tehnica securitati vor fi afisate la loc vizibil si

prelucrate cu personalul operativ conform normativelor in vigoare.

25

Page 26: gospodarirea apelor

10. Evidente si rapoarte obligatorii

Evidentele si rapoartele de exploatare au o mare importanta in

cadrul organizatoric al unitatii. Este necesar ca inscrierile in aceste

evidente si rapoarte sa se faca cu regularitate si obligatoriu conforme cu

realitatea.

Registrele de evidenta ale unitatii sunt:

Registru pentru evidenta operatiunilor de exploatare;

Evidenta debitelor de apa de alimentare;

Evidenta cantitativa si calitativa a apelor uzate vidanjate;

Registru de evidenta a controalelor organelor abilitate.

26

Page 27: gospodarirea apelor

11. Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

a) Datele de identificare a folosintei de apa

Utilizatorul: S.C. ITL Agrocomplex SRL Lechinta, jud. Bistrita –

Nasaud

Folosinta de apa : Sistemul de alimentare cu apa, canalizare, si

evacuarea apelor de la S.C. Itl Afrocomplex SRL Lechinta

Adresa: localitatea lechinta, str. Principala, Nr. 121D, iud. Bistrita –

Nasaud

Cod unic de inregistrare fiscala: RO 12695246

Telefon : 0263/234050

Curs de apa : dipsa

Judetul : Bistrita – Nasaud

Coordonatorul hisroedilitar de zona : Administratia Nationala Aplele

Romane Directia Apleor ,, Somes – Tisa” Cluj/ S.G.A. – Bistrita –

Nasaud.

b) Modul de actinare in caz de producere a unei poluari

accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare

iminent a surselor de apa.

b.1 Persoana care constata aparitia unui eveniment anunta imediat

conducerea unitatii.

b.2 Conducerea societatii anunta persoanele cu atibutii prestabilite

pentru combaterea poluarii in vederea trecerii imediate la masurile si

27

Page 28: gospodarirea apelor

actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea

efectelor acesteia.

Conducerea societatii dispune anuntarea imediata a Sistemului de

Gospodarire a Apelor Bistrita – Nasaud.

Se mentine informarea periodica asupra desfasurarii operatiunilor de

sistare a poluarii prin – eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-

o si de combatere a wfwctelor acesteia.

b.3 Colectivul constituie pentru combaterea poluariilor accidentale

precum si echipele de interventie actioneza pentru

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in

scopul sistarii ei;

- limitarea si reducerea ariei de raspandire a poluantilor;

- indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor

poluante.

b.4 In cazul in care, cu toate masurile interne luate exista peicolul

ca poluarea sa se extinda catre resurse de apa de suprafata, respectiv

cursul de apa Dipsa, vor fi avertizate Sistemului de Gospodarirea a

Apelor si Agentia de Protectia Mediului Bistrita – Nasaud, asupra

situatiei deosebite create.

b.5 Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa

indepartarea pericolui raspandirii factorilor poluanti, in unitate sau zone

adiacente, conducerea societatii va informa Sistemul de Gospodarire Al

Apelor si Agentia De Protectia mediului Bistrita – Nasaud asupra sistarii

evenimentului.

b.6 La solicitarea autoritatilor de gospodarire a apelor, conducerea

societatii dispune subordonatilor colaborarea cu aceste organe, in vederea

stabilirii raspunderilor si a vinovatilor pentru poluarea accindentala

produsa.

28

Page 29: gospodarirea apelor

DECIZIA NR. ........./ ........................

Administratorul S.C. ITL Agrocomplex SRL Lechinta, avand in vedere

preogativele conferite de Statutul Societatii,

Decid

Art.1 Incepand cu data prezentei decidi se constituie colectivul

pentru combaterea poluarilor accidentale, in vederea urmatoarea

componenta:

Nr. Ctr. Nume si prenume Functia1. Ciurus Ovidiu Iacob presedinte2. Pugna Nicolae Ioan membru3. Motintan Cristian dorin membru4. Nogy ovidiu membru

Art.2. Responsabilitatile membrilor in cazul colectivului sunt dupa

cum urmeaza:

- suprimarea agentului poluator de la sursa;

29

Page 30: gospodarirea apelor

- anuntarea imediata a condurerii unitatii, a Sistemului de Gospodarire

a Apelor Bistrita – Nasaud si a Agentiei de Protectia Mediului Bistrita –

Nasaud.

- eliminarea si redurea ariei de raspandire a substantelor poluante;

- colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de

securitate corespunzatoare pentru mediu, in vederea recuperarii sau, dupa

caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante

Art.3. de indeplinirea prezentei decizii rasound persoanele

nominalizate la Art.1.

Tabelul nr. 1 Componenta colectivului constituit pentru

combaterea poluarilor accidentale

Nr. Ctr.

Nume si prenume

Functia Adresa – nr. tel Responsabilitati

1. Ovidiu Coirus

Director Bistrita, str, Tere Ispirescu, nr. 2, sc d, ap. 49, jud.BN0744600062

- anuntarea echipei de interventie- organizarea activitaii de combatere a poluarii accidentale- supravegherea lucrarile de eliminare a cauzelor si efectelor poluarii- intervine cu mijloace specifice pentru limitatrea so combaterea poluarii accidentale

2. Nicolae Pugna

Director administrativ

Bistrita, str. Ecaterina teodoroiu, nr. 9, sc. B, ap. 9, jud. Bistrita – Nasaud, 0745608034, 0263213439

- anunta imediat producerea poluarii accidentale la seful colectivului pentru combaterea poluarilor accidentale- intervine cu mijloace specifice pentru blocarea deversarilor- limitarea ariei de raspandire a apei uzate poluante si neutralizarea poluantilor

3. Motuntan Cristian Dorin

Operator Sat Lechinta, nr. 408 A, Com. Lechinta, jud. Bistrita – Nasaud;

-asigura aprovizionarea materialelor necesare interventiei in caz de poluare- anunta imediat SGA si Agentia de Protectia mediului Bistrita

30

Page 31: gospodarirea apelor

0744182098 Nasaud- intervine cu mijloace specifice pentru blocarea deversarilor

4. Nogy

Ovidiu

Operato Sat Lechinta,

nr. 231, Com.

Lechinta, jud.

Bistrita-

Nasaud;

0745795282

- intervine cu mijloace specifice

pentru limitarea si combaterea

poluarii accidentale

- asigura trasmiterea infoematiilor la nivelu echipei- limitarea ariei de raspandire a apei uzate poluante si neutralizarea poluantilor

Tabelul nr. 2 Lista punctelor critice din unitate de unde pot

proveni poluari accidentale

Nr. Ctr.

Locul de unde poate provenii

poluarea accidentala

Cauzele posibile ale

poluarii

Pluanti potentiali

Denumirea observatii

1. Depozit

dezinfectanti

- spargerea

recipientilor de

transport si

depozitarea

dezinfectant

- dezinfectant - altereaza

calitatea aplor

de suprafata

31

Page 32: gospodarirea apelor

Tabelul nr. 3 Fisa ploluantului potential

Denumirea poluantului

Limite admisibile pentru efuenti

Periculozitate la manipulari Posibilitati de combatere

mg/l Carcacteristicili periculoase

Masuri de precautie necesare

Actiunea Mijloace necesare

Dezifectant (detergent) Digluconat de clorhexidrina

0,5

NTPA 001-2005

Metoda de analiza SR ISO 7825/2-1996

Probe momentane

- depreciaza calitatea apelor de suprafata

Se interzice aruncarea in canalizari sau in ape de suprafata a deezinfectantului varsat si a materialelor decontaminate

Depozitarea se face in locuri acoperite, ventilate, ferite de sursa de foc

Nu se vor utiliza recipienti de

- scurgerile se absorb cu materiale inerte-pamant uscat, talas, produse speciale absorbante

-sisteme de retinere pe materiale absorbante-talas- recipienti de stocare

32

Page 33: gospodarirea apelor

sticla

Tabelul nr. 4.1 Programul de masuri in vederea prevenirii

poluarilor accidentale

Nr.

Ctr.

Masura sau lucrarea Scopul Responsabili Temen

1. Controlul permenent si refacerea impermeabilitatii recipientilor de stocare

- evitarea scurgerilor accidentale si deversarilor accidentale

- director permanent

2. Mentinerea nivelului util in recipienti

- realizarea unei exploatari in singuranta

- director permanent

3. Realizarea unor cuve de tetentie in zona utilizarii dezinfectantilor ( detergentilor sintetico)cu depozit de material inert uscat

- realizarea elementelor pentru limitarea raspandirii poluarii

- director permanent

Tabelul nr. 4.2 Alte masuri in vederea prevenirii poluarilor

accidentale

33

Page 34: gospodarirea apelor

Masura sau lucrarea Scopul Responsabili Temen

Realizarea unor rigole de colectare si dirijare Realizarea unor cuve de retinere pentru asigurarea posibilitatii colectarii dezifectantului

Limitarea raspandirii poluantilor

director tehnic - fochist

permanent

Tabelul nr. 5 Componenta echipei de interventie

Nr. Ctr.

Nume si prenume Adresa, telefon

1. Ovidiu Coirus

Bistrita, str, Tere Ispirescu, nr. 2, sc D ap. 49, jud.Bistrita - Nasaud0744600062

2. Nicolae Pugna Bistrita, str. Ecaterina teodoroiu, nr. 9, sc. B, ap. 9, jud. Bistrita – Nasaud; 745608034, 0263213439

3. Motuntan Cristian Dorin Sat Lechinta, nr. 408 A, Com. Lechinta, jud. Bistrita – Nasaud; 0744182098

4. Nogy Ovidiu Sat Lechinta, nr. 231, Com. Lechinta, jud.

Bistrita- Nasaud; 0745795282

34

Page 35: gospodarirea apelor

Tabelul nr. 6 Lista dotarilor asi a materilalelor necesare pentru

sistarea poluarii accidentale

Nr.Ctr.

Denumirea utilaj / material

Locul de unde provine societatea

Cine asigura utilajul sau materialul

1. Autovidanja S.C. ITL Agrocomplex SRL Lechinta

- director

2. Material pentru neutralizarea poluantului ( talas, materila abostbant)

S.C. ITL Agrocomplex SRL Lechinta

- director

3. Scule specifice ( scule lacatuserie, tarnacoape, galeti, etc)

S.C. ITL Agrocomplex SRL Lechinta

- director

Tabelul nr. 7 Programul anual de instruire

Nr.Ctr.

Perioada cand va avea loc intruirea

Locul Numele persoanei care asigura

instruirea

Cine participa

35

Page 36: gospodarirea apelor

1. 10-20 martie S.C. ITL Agrocomplex SRL Lechinta Ing. Craciun Mircea

Echipa de interventie in caz de poluare

accidentala2. 25-30 septembrie S.C. ITL Agrocomplex

SRL LechintaEchipa de

interventie

in caz de

poluare

accidentala

Tabelul nr. 8 Responsabilitati

Nr.Ctr.

Denumire punct critic

Nume si prenume conducator /

oprator

Resposabilitati

1. Depozit dezifectanti

Director Ciuras Ovidiu

- asigurarea realizarii corespunzatoare a aoperatiunilor de dezinfectare- urmarirea modului de manipulare a dezifectantului- controlu impermeabilitatii recipientilor de depozitare- asigurarea si efectuarea analizelor fizico-chimice ale apelor pluviale evacuate- asigurarea materialelor si utilajelor pentru interventie- supravegherea si asigurarea depozitarii controlate a dezifectantului- raportarea imediata a avariilor constatate la utilajele de aplicare a dezifectantului

Tabelul nr. 9 Lista utilitatilor care acorda sprijin in cazul

aparitiei unei poluarii accidentale

36

Page 37: gospodarirea apelor

Nr.

Ctr.

Denumirea unitatii Adresa Telefon Persoana de

legatura

1. S.C. EDILITARA S.A. Beclean

Str. Trandafirilor, Beclean

0263343835 Director tehnic

Urian Chiocel

37