Going Deeper - kesaksian

  • View
    45

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Going Deeper - kesaksian

  • 1. KESAKSIAN @ witness Mencari dan Menyelamatkan

2. Definisi: yang hilang (Luk 9:10) 1. Terpisah dari Allah Roma 3:23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah" 3. Definisi: yang hilang (Luk 9:10) 2. Tertipu oleh Iblis Yohanes 8:44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 4. Definisi: yang hilang (Luk 9:10) 3. Tersasar dari Rancangan Asal Allah Yohanes 8:44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 5. Definisi: yang hilang (Luk 9:10) 4. Terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan 6. Mengapa Bersaksi? 1 Samuel 2:8 Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab TUHAN mempunyai alas bumi; dan di atasnya Ia menaruh daratan. 7. Mengapa Bersaksi? PERUBAHAN HIDUP 8. Komponen dalam Bersaksi 1. Memberitakan (Amanat Agung) - Matius 28:18-20 Menggenapi Amanat Agung Tuhan Yesus 2. Mengajarkan - Matius 16:18 3. Menerima Kuasa (Roh Kudus) - Lukas 24:49 9. Bagaimana Bersaksi Sikap Perkataan Perbuatan 10. Doa untuk Bersaksi Kolose 4:3-6 3 Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. 4 Dengan demikian aku dapat menyatakannya, sebagaimana seharusnya. 5 Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. 6 Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. 11. Doa untuk Bersaksi Kolose 4:3-6: Buka Pintu (3) Berkata kata Tepat dan bijak (4) Bersiap sedia (bila bila) (5) Berkata dengan kasih (6a) Bijaksana dalam memberi jawapan (6b)