Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akçapınar Azmağı Dalyan Balıkçılığı Fizibilite Analizi

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gerek Özel Çevre Koruma Bölgelerinin gerekse deniz ve kıyı koruma alanlarının; doğal yapıları açısından hiçbir faaliyetin yapılmadığı koruma alanları olabilmeleri zordur. Bu yüzden bölgeleri kısmi ve kontrollü ekonomik faaliyetlerin sürdürüldüğü alanlar olarak düzenlenmek, koruma ve denetimin kolaylığı için daha doğru bir yöntem olacaktır. Rapor, “finansal planlama ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması” amacına uygun olarak, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akçapınar Beldesi içerisinde yer alan Akçapınar Lagün’ünde, dalyan balıkçılığının başlatılmasını teknik ve finansal açılardan incelemektedir.

Text of Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akçapınar Azmağı Dalyan Balıkçılığı Fizibilite...

 • Gkova zel evre Koruma Blgesi Akapnar Azma

  Dalyan Balkl Fizibilite Analizi

  T.C.EVRE VE EHRCLKBAKANLII

  Empowered lives. Resilient nations.

 • Gkova zel evre Koruma Blgesi Akapnar Azma

  Dalyan Balkl Fizibilite Analizi

  Trkiyenin Deniz ve Ky Koruma Alanlar Sisteminin Glendirilmesi Projesi

  2013

  Hazrlayanlar Baki Murat Top, Uur Yolak, Lee Thomas

  T.C.EVRE VE EHRCLKBAKANLII

  Empowered lives. Resilient nations.

 • ii Gkova zel evre Koruma Blgesi Akapnar Azma Dalyan Balkl Fizibilite Analizi

  2013 evre ve ehircilik Bakanl

  Tabiat Varlklarn Koruma Genel Mdrl (TVKGM)

  Mustafa Kemal Mah. Eskiehir Devlet Yolu (Dumlupnar Bulvar) 9. km (Tepe Prime Yan)

  ankaya/ANKARA

  Tel: +90 (312) 222 12 34 Faks: +90 (312) 222 26 61

  http://www.csb.gov.tr/gm/tabiat/

  Birlemi Milletler Kalknma Program (UNDP)

  Birlik Mahallesi 415. Cadde No. 11 06610 ankaya/Ankara

  Tel: +90 312 454 1100 Faks: +90 312 496 1463

  http://www.tr.undp.org

  Gl bireyler. Gl toplumlar.

  Bu yaynn tm veya bir ksm, eitim veya kar amac gtmeyen amalarla telif hakk sahibinin zel izni olmadan ancak kaynak gstermek artyla oaltlabilir. TVKGM veya UNDP bu yayn kaynak ola-rak gsteren herhangi bir yaynn bir kopyasnn iletilmesinden memnun olur. TVKGM veya UNDPnin yazl izni olmadan hibir ekilde ticari amal sat yaplamaz.

  Bibliyografik kullanm amacyla bu metin yle ifade edilebilir : Top,B.M., Yolak U., Thomas, L., 2013.Gkova zel evre Blgesi Akapnar Azma Dalyan Balkl Fizibilite Analizi- Feasibility Analyses of Fishery in the Akapnar Lagoon of the Gkova SEPA. PIMS 3697: Trkiyenin Deniz ve Ky Koruma Alanlar Sisteminin Glendirilmesi Projesi. Teknik Rapor Serisi 18: 40s.

  Bu yayn, Kresel evre Fonu (GEF) mali destei ile yrtlen ve evre ve ehircilik Bakanl Tabiat Varlklarn Koruma Genel Mdrl ve Birlemi Milletler Kalknma Program (UNDP) ile Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl Balklk ve Su rnleri Genel Mdrl ve Orman ve Su leri Ba-kanl Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrl ortaklnda yrtlen Trkiyenin Deniz ve Ky Koruma Alanlar Sisteminin Glendirilmesi Projesi altnda hazrlanmtr.

  Teknik Rapor Serisi: 18

  Yazarlar: Baki Murat Top, Uur Yolak, Lee Thomas

  Dzelti: Glhan Badur zden, Gner Ergn, Z.Derya Yldrm, Harun Glsoy

  Kapak ve Tasarm: Evren alayan

  Kapak Fotoraflar: Z. Derya Yldrm

  Fotoraflar: 1,3-6. Z. Derya Yldrm, 2. TVKGM Arivi

  Bu belge, evre ve ehircilik Bakanl, GEF ve Birlemi Milletler resmi belgesi olarak dnlmemelidir.

 • iiiTrkiyenin Deniz ve Ky Koruma Alanlar Sisteminin Glendirilmesi Projesi

  nsz

  taraf denizlerle evrili olan lkemizde doal yaps ve iklimsel koullar nedeniyle ky alan-lar byk bir biyolojik eitlilie sahip olup bu alan-lara ilikin sorunlar gn getike artmaktadr. Son yllarda hzl kentleme, sanayileme, turizm, ikinci konut vb. gelimelerden dolay arpk yaplama ve plansz gelime yaanmakta, ky ve deniz alanlar bu sorunlardan ciddi anlamda etkilenmektedir.

  zellikle ekonomik alanlardaki gelimeler deniz ta-macln da arttrmakta kalknma, barnma, ticaret, rekreasyon ve temel ihtiyalar karlamak iin ky ve deniz alanlarnn kullanmna ballk gitgide artmak-tadr. Bunun yan sra hzl kentlemenin ve yapla-mann ky alanlar zerindeki basks kumul, tuzcul ve bataklk alanlarn kayb, ky ve deniz kirlilii, ky ekosisteminin kayb ve bozulmas gibi birok sonucu dourmaktadr. Ky ve deniz alanlarnn biyolojik e-itlilii ve verimlilii giderek artan bir baskya maruz kalarak, bu alanlarda telafisi mmkn olmayan zarar-lar oluturmaktadr.

  Korunmas gerekli en nemli deerlerimizden olan ky ve deniz alanlar zerindeki bu basklarn gide-rilmesine ve bu sorunlarn zmne ynelik olarak bu alanlarn srdrlebilirlik ilkesi erevesinde, do-al yapsn bozmadan, koruma ve kullanma dengesi gzetilerek deerlendirilmesi amacyla; temelde etkin bir uygulama ve denetim sreci ieren bir yapsal d-zenleme ve altyap oluturulmas, ilgili tm kurum ve kurulularn kapasitelerinin bu yapsal dzenleme uyarnca arttrlmas, tm paydalar arasnda ibirli-inin ve koordinasyonun artrlmas, etkin ve verimli bir i program ve finansal kaynak modeli oluturul-mas byk nem tamaktadr.

  Tabiat Varlklarn Koruma Genel Mdrl tm bu hususlarn bilinciyle, 8.592 km ky uzunluuna sahip lkemizin ky ve deniz alanlarnda ulusal mevzuat-mz ve lkemizin taraf olduu uluslararas szleme-lerle nesli tehdit ve tehlike altndaki tr ve habitatla-rn aratrlmas ve korunmas, ky ve deniz alanlar biyolojik eitliliklerinin aratrlmas, nemli koy ve krfezlerin deniz st aralar tama kapasitesinin belirlenmesi, koruma kullanma esaslarnn belirlen-mesi, btnleik ky alan ynetimine ynelik al-malarla, bu alanlarn kar karya olduu sorunlar

  asgariye indirmek iin azami lde gayret sarf et-mektedir.

  Ky ve deniz kaynaklarnn korunmas gelien kre-sel bir ncelik olmas nedeniyle Deniz Koruma Alan-lar kavram da byk lde yaylmakta olup bu kavramn lkemizde neminin farkndal noktasn-da nemli almalar yrtlmektedir.

  Genel Mdrlmz, 2009-2013 yllar arasnda Bir-lemi Milletler Kalknma Programnn uygulayc ortaklnda yrtt Trkiyenin Deniz ve Ky Koruma Alanlarnn Glendirilmesi byk lekli GEF Projesi ile, Trkiye karasularndaki denizel bi-yolojik eitliliin korunmas, ky ve deniz koruma alanlar veri ann yaplandrlmas ve ekolojik hiz-met fonksiyonlarnn etkin ve srdrlebilir yne-timle etkin klnmasnda uzun vadeli zm iin ilk adm atmtr.

  Proje kapsamnda hazrlanan deniz ve ky koruma alanlarnda ekonomik analiz, balklk sosyo eko-nomisi de dahil olmak zere sosyo-ekonomik ara-trmalar, hassas alanlarn belirlenmesi, ekonomik prensiplerin planlamaya entegrasyonu, finansal sr-drlebilirlik, deniz aralarndan kaynaklanan kirle-ticilerin azaltlmas ile alternatif geim kaynaklarn kapsayan teknik alma raporlar serisinin;

  - Mevcut ky ve deniz alanlarnn daha etkin yne-timi ve ncelikle yeni ky ve deniz alanlarnn ku-rulmas iin sorumlu kurumlarn ihtiya duyduu i yap ve kapasitenin glendirilmesi,

  - Deniz koruma alanlar planlama ve ynetim sis-teminin etkin i planlamas, yeterli etkin ynetim maliyeti ve gelir retim dzeyine imkan vermesi-nin salanmas,

  - Ky ve deniz koruma alanlarnn ok amal kul-lanm iinde ekonomik faaliyetlerin ynetimi ve dzenlenmesi iin kurumlar aras koordinasyon mekanizmasnn salanmas,

  konularnda 3 ana sonuca hizmet etmesi hedeflen-mekte olup bu kapsamda bilgilerinize sunulmaktadr.

  Osman YMAYA Genel Mdr

 • iv Gkova zel evre Koruma Blgesi Akapnar Azma Dalyan Balkl Fizibilite Analizi

  indekilerYnetici zeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vExecutive Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii1. Giri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Fizibilite almas Hakknda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. Projeye Bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  3.1. Dnyada Dalyan Balkl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  3.2. Trkiyede Balklk ve Dalyan Balkl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  4. Proje Blgesine Bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  4.1. Genel Bilgiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  4.1.1. Konum ve Corafi Durum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  4.1.2. klim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  4.1.3. Ulam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4.2. Akapnar Azma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4.2.1. Azmak Kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4.2.2. Su Kaynaklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4.2.3. Azmak Floras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 4.2.4. Azmak Faunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 4.3. Mevcut Balklk Durumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 4.3.1. Balklk Potansiyeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  4.3.2. Dalyan Balklnn leyi Yntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  5. Finansal Deerlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  5.1. Yatrmn Tutarnn Hesaplanmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  5.2. letme Sermayesi htiyac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  5.3. Toplam Yatrm Tutar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  5.4. letme Dnemi Gider ve Gelirleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  5.5. Projenin Finansman ve Mali Analizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 5.6. Modelin evre ve ehircilik Bakanl Tabiat Varlklar Genel Mdrlne Maddi Katks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

  6. Sonu ve neriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  7. Kaynaklar . . . . . . . . . . . . . .