GODI¥ NJI PLAN I PROGRAM RADA ¥ KOLE 2017./2018. Knjige za knji¥¾nicu: ud¥¾benici, priru¤†nici, lektira

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GODI¥ NJI PLAN I PROGRAM RADA ¥ KOLE 2017./2018. Knjige za knji¥¾nicu:...

 • 1

  MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  ŠKOLE 2017./2018.

 • Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2017./2018.

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK

  Županija: OSJEČKO - BARANJSKA

  Mjesto: OSIJEK

  Ulica i broj: Vukovarska 209

  Telefon: 031/540-200

  Telefaks: 031/540-215

  E-Mail škole: ured@ss-medicinskaos.skole.hr

  Ravnateljica: Renata Gal, prof. Telefon: 031/540 214

  Zamjenica ravnateljice: Nada Grujić Tomas, prof. Telefon: 031/540 211

  Tajnik: Stjepko Kasač, dipl. iur. Telefon: 031/540 215

  Naziv osnivača i rješenje: REPUBLIKA HRVATSKA

  Odluka o osnivanju Medicinske škole Osijek

  Klasa: 602-03/95-01-1268

  Ur.br: 532-06/95-01

  Zagreb 13. rujna 1995.

  Naziv suda i rješenje: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

  od 27. rujna 1995.

  broj: Tt-95/165-2

 • Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2017./2018.

  SADRŽAJ

  UVOD ........................................................................................................................................ 1

  1. PODACI O UVJETIMA RADA ......................................................................................... 2 1.1 Materijalni uvjeti .............................................................................................................. 2

  1.1.1. Prostorni uvjeti ............................................................................................................. 2

  1.1.2. Opremljenost škole ....................................................................................................... 3

  1.2. Kadrovski uvjeti .............................................................................................................. 5

  1.3. Organizacijski uvjeti ....................................................................................................... 6

  1.3.1. Podaci o broju razrednih odjela u 2016./17. i na početku 2017./18. školske godine ......... 6

  1.3.2. Broj učenika i razrednih odjela po zanimanjima, stranom jeziku i izbornoj nastavi 7

  1.3.3. Kalendar rada Škole tijekom školske godine 2017./2018. ........................................... 8

  1.3.4. Izradba i obrana završnog rada:.................................................................................. 12

  1.3.5. Državna matura .......................................................................................................... 13

  1.3.6. Dopunski rad i popravni ispiti .................................................................................... 15

  1.3.7. Dežurstvo u Školi ....................................................................................................... 15

  2. ORGANIZACIJA I REALIZACIJA ODGOJNO- OBRAZOVNOG PROCESA ...... 16 2.1. Planovi i programi redovne nastave .............................................................................. 16

  2.1.1. Nastavni plan medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege........... 16

  2.1.2 Nastavni plan za zanimanje farmaceutski tehničar/ farmaceutska tehničarka ........... 18

  2.1.3. Nastavni plan za zanimanje fizioterapeutski tehničar/ fizioterapeutska tehničarka ... 19

  2.1.4. Nastavni plan za zanimanje zdravstveno–laboratorijski tehničar/tehničarka............. 20

  2.1.5. Nastavni plan za zanimanje dentalni tehničar/dentalna tehničarka ............................ 21

  2.1.6. Nastavni plan zdravstvene gimnazije ........................................................................ 22

  2.2 Godišnji fond nastavnih sati redovne, izborne i dodatne nastave .................................. 24

  2.3. Podaci o tjednom zaduženju nastavnika ........................................................................ 27

  2.3.1. Podaci o tjednom zaduženju nastavnika po Ugovoru o djelu .................................... 37

  2.4. Stručna praksa ............................................................................................................... 39

  3. PROGRAM RADA PEDAGOŠKO RAZVOJNE SLUŽBE .......................................... 39 3.1. Plan i program rada ravnateljice .................................................................................... 40

  3.2. Plan i program rada pedagoginje škole ......................................................................... 43

  3.3. Plan i program rada psihologinje škole ......................................................................... 47

  3.4. Plan i program rada knjižničarke................................................................................... 51

  3.5.Program školskog ispitnog povjerenstva i Ispitne koordinatorice ................................. 58

  4. PROGRAM RADA STRUČNIH TIJELA ŠKOLE ........................................................ 60 4.1. Program rada Nastavničkog vijeća ................................................................................ 60

  4.2. Program rada razrednika ............................................................................................... 61

  4.2.1. Rad razrednika s učenicima ........................................................................................ 61

  4.2.2. Rad razrednika s roditeljima ...................................................................................... 61

  4.2.3. Rad razrednika u razrednom i nastavničkom vijeću .................................................. 61

  4.2.4. Administrativni poslovi razrednika ............................................................................ 61

  4.2.5. Rad razrednika na satu razrednog odjela .................................................................... 62

  4.3. Program rada vijeća učenika ......................................................................................... 67

  4.4. Program rada vijeća roditelja ........................................................................................ 67

  4.5. Program rada školskog odbora ...................................................................................... 68

 • Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2017./2018.

  4.6. Plan rada stručnog aktiva profesora hrvatskog jezika ................................................... 69

  4.7. Plan rada stručnog aktiva nastavnika društvene skupine predmeta .............................. 71

  4.8. Plan rada stručnog aktiva nastavnika prirodne skupine predmeta .............................. 74

  4.9. Plan rada aktiva sestrinstva ........................................................................................... 77

  4.10. Plan rada aktiva zdravstva ........................................................................................... 81

  5. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PRIPRAVNIČKI STAŽ ............................. 83 5.1. Plan stručnih usavršavanja nastavnika Medicinske škole za 2017./18. ........................ 83

  5.2. Pripravnički staž ............................................................................................................ 84

  6. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA .............................................. 85 6.1. Podaci o ostalim djelatnicima u Školi i njihova zaduženja ........................................... 85

  7. MJERE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U MEDICINSKOJ ŠKOLI OSIJEK ... 86

  8. KURIKULUM GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ................................. 87

  9. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 2017./2018. .................................................. 111

  10. PRAĆENJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ...................... 114

 • Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2017./2018.

  1

  UVOD

  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 28.), škola na osnovi

  utvrđenog nastavnog plana i programa donosi godišnji plan i program rada koji cjelovito

  obuhvaća odgojno obrazovnu djelatnost.

  Svrha djelatnosti Medicinske škole Osijek je zadovoljavanje odgojno obrazovnih potreba

  učenika, omogućavanje stjecanja znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Svrha je

  nastavnog programa u Medicinskoj školi:

  usvojiti temeljna znanja iz prirodnih i društvenih područja, što će omogućiti razumijevanje

  stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja

  usvojiti znanja i stavove za njegovanje i čuvanje kulturne i povijesne baštine i nacionalne

  samosvijesti

  steći znanja i vještine za rad u području zdravstva

  steći spoznaje o profesionalnoj svijesti i odgovornosti

  razvijati human odnos prema čovjeku/bo

Recommended

View more >