Click here to load reader

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZAgimnazija-zupanja.skole.hr/upload/gimnazija-zupanja/images/static3/978... · LJETNI ODMOR UČENIKA ± 17. lipnja 2019. osim za učenike/ce

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA...

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

  G I M N A Z I J A – ŽUPANJA

  KLASA : 003-06/18-01/2

  URBROJ: 2212-13-06-16-15

  Županja, 3. listopada 2018. godine

  Temeljem članka 28.točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.

  87/08.86/09;92./10.,105/10,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.) Školski odbor Gimnazije

  Županja na sjednici održanoj 3. listopada 2018. godine donosi

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA

  20018./2019. školsku godinu

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

  GIMNAZIJE ŽUPANJA:

  Goran Knez, prof.

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

  G I M N A Z I J A - ŽUPANJA

  GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU

  Županja, 3.10. 2018. godina

 • NAZIV I SJEDIŠTE : GIMNAZIJA ŽUPANJA – ŽUPANJA

  ADRESA: ŽUPANJA, VELIKI KRAJ 42

  ŠIFRA USTANOVE: 16-111-502

  UKUPNI BROJ UČENIKA: 320

  UKUPAN BROJ ODJELA: 16

  UKUPAN BROJ DJELATNIKA: 43

  1. NASTAVNIKA: 33 + RAVNATELJ

  2. STRUČNI SURADNIK: 2

  3. ADM.-TEH. OSOBLJE: 1

  4. POMOĆNO OSOBLJE: 5

  OBRAZOVNO PODRUČJE:

  1. REDOVNI UČENICI

  - OPĆA GIMNAZIJA ( 4. GOD.)

  - PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA (4. GOD.)

  2. ODRASLE OSOBE

  - OPERATOR RAČUNALA ZA TEKST

  - OPERATOR OBRADE PODATAKA- PROGRAMER

 • MATERIJALNO-TEHNIČKI UVJETI RADA

  - PROSTORNI UVJETI:

  Gimnazija je smještena u zgradi srednjih škola u Županji, Veliki kraj 42.

  Školski prostor sadrži :

  - NASTAVNI PROSTOR:

  - 11 univerzalnih učionica

  - 1 specijaliziranu učionicu (kabinet)

  - knjižnica

  - IZVANNASTAVNI PROSTOR:

  - zbornica

  - arhiv

  - uredski prostor

  - sanitarije

  - (komunikacije, stubište)

  - amfiteatar

  - športska dvorana ( nastavu izvode tri škole, dvorana je podijeljena u dva dijela

  površina dvorane 1200,00 m2)

  Sveukupna površina prostora je 2537,20

  Oprema

  U svim učionicama postavljena su računala i projektori (sve učionice su spojene na

  internet). U pet učionica postavljene su tzv. pametne ploče, što bitno osuvremenjuje nastavni

  proces.

 • ORGANIZACIJA NASTAVE:

  Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu

  03. IX. 2018. POČETAK NASTAVE

  I. i III. razredi – prva smjena

  II. i IV. razredi – druga smjena

  PRVA SMJENA OD 07:15 sati – 13:10 sati

  DRUGA SMJENA OD 13:20 sati – 19:15 sati

 • RASPORED ZVONJENJA:

  SAT VRIJEME

  1.

  SM

  JE

  NA

  1. 7:15 - 8:00

  2. 8:05 - 8:50

  VELIKI ODMOR - 15 min

  3. 9:05 - 9:50

  4. 9:55 - 10:40

  5. 10:45 - 11:30

  6. 11:35 - 12:20

  7. 12:25 - 13:10

  MEĐUSMJENA - 10 min

  2.

  SM

  JE

  NA

  1. 13:20 - 14:05

  2. 14:10 - 14:55

  VELIKI ODMOR - 15 min

  3. 15:10 - 15:55

  4. 16:00 - 16:45

  5. 16:50 - 17:35

  6. 17:40 - 18:25

  7. 18:30 - 19:15

  U zgradi su smještene tri škole, automatsko zvono, zvoni za sve tri škole.

  ORGANIZACIJSKI DIO

  1. UPISI

  U 2018./2019. školsku godinu u prvi razred gimnazije upisana su 4 razredna odjela prvih razreda

  ukupno 80 učenika.

  Provedeni su e-upisi, a bodovan je uspjeh učenika u 5.,6.,7. i 8.razredu osnovne škole.

  U prvim razredima radit će po eksperimentalnom programu "Škola za život".

 • I POLUGODIŠTE 03. rujna 2018. do 21. prosinca 2018.god.

  - ZIMSKI ODMOR UČENIKA – 24. prosinca 2018. – 11. siječnja 2019.

  II POLUGODIŠTE 14. siječnja 2019. do 14. lipnja 2019.god.

  PROLJETNI ODMOR UČENIKA – 18 4. 2019. – 26. 4. 2019. godine

  LJETNI ODMOR UČENIKA – 17. lipnja 2019. osim za učenike/ce koji su

  upućeni na dopunsku nastavu i učenike završnih razreda koji imaju ispite državne

  mature.

  ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE ZA MATURANTE - 22. svibnja 2019.

  DOPUNSKI RAD ZA MATURANTE:

  27, 28., 29., 30.,31. svibnja 2019.

  POPRAVNI ISPITI ZA MATURANTE:

  22. kolovoza 2019.

  ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE ZA I., II. i III. RAZREDE – 14. lipnja 2019.

  DOPUNSKI RAD ZA I., II. i III. RAZREDE:

  4., 5., 8., 9., 10. srpnja 2019.

  POPRAVNI ISPITI ZA I., II., III. RAZREDE –

  22., 23. kolovoza 2018.

 • KALENDAR RADA ŠKOLE u 2018./2019.

  VRIJEME

  AKTIVNOSTI

  30.8.-3.9.2018. Izrada rasporeda sati

  Izrada nastavnih planova i programa

  Sjednice stručnih vijeća-izrada školskog kurikuluma

  31.8.2018. Sjednica NV-priprema za početak nastavne godine

  3.9.2018. POČETAK NASTAVE

  do 10.10.2018. Roditeljski sastanci 1. razreda

  27.9.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća

  do 22.10.2018. Roditeljski sastanci 2, 3. i 4. razreda

  09.9.2017. Sjednica Vijeća roditelja

  26.9.2017. Sjednica Vijeća učenika - konstituiranje

  26.9.2017. Sjednica Školskog odbora-usvajanje Godišnjeg plana i

  programa škole; usvajanje Šk.kurikuluma

  do 15.10.2018. Dostavljanje Godišnjeg plana i programa i Školskog

  kurikuluma u MZOS

  Tijekom studenog 2018. Sjednica Nastavničkog vijeća-tekuća problematika

  kraj studenog 2018. Roditeljski sastanak za maturante i roditelje – državna matura

  1.12.2018.-2.2.2019. PRIJAVE učenika za polaganje državne mature –ljetni rok

  Početak prosinca 2018. Sjednica NV

  Kraj prosinca 2018. Sjednice Razrednih vijeća

  kraj prosinca 2018. Roditeljski sastanci (1, 2. i 3. razred)

  24.12.2018. - 11. 1.2019. BOŽIĆNI BLAGDANI I ZIMSKI ODMOR UČENIKA

  2.1.- 12.1.2019. Stručno usavršavanje nastavnika

  8.1. 2019. Sjednica NV-uspjeh, prijelaz učenika, natjecanja

  14.1.2019. POČETAK II. POLUGODIŠTA

  17.1. 2019. Sjednica Vijeća roditelja- uspjeh i izostanci

  Ožujak 2019. Sjednica NV

  18.4.2019.- 26.4.2019. PROLJETNI ODMOR UČENIKA

  Stručno usavršavanje nastavnika

  21.04.2019. USKRS

  22.5.2019. ZADNJI DAN NASTAVE ZA MATURANTE

  23.5.2019. Sjednice Razrednih vijeća za maturante

  23.5.2019. Sjednica NV-uspjeh na kraju nastavne godine za maturante

  Sjednica Ispitnog povjerenstva

  27.5.-31.5. 2019. Dopunski rad za maturante

  3.6.2019. Sjednica Nastavničkog vijeća – uspjeh nakon dopunskog rada

  3.6.-28.6.2019. ISPITI DRŽAVNE MATURE-ljetni rok

  14.6.2019. KRAJ NASTAVNE GODINE

  17.6.2019. Početak ljetnog odmora za učenike

  18.6.2019. Sjednice RV i NV - uspjeh na kraju nastavne godine

  28.6.2019. PODJELA RAZREDNIH SVJEDODŽBI MATURANTIMA

  4.7.-10.7.2019. Dopunski rad za 1., 2. i 3.razrede

  10.7.2019. Sjednica NV-uspjeh nakon dopunskog rada

  Sjednice Stručnih vijeća-podjela satnice

  Od 11.7.2019. Podjela svjedodžbi 1., 2. i 3.razreda

  17.7.2019. PODJELA SVJEDODŽBI O POLOŽENOJ DM MATURANTIMA

  srpanj 2019. UPISI UČENIKA U 1. RAZRED

  GODIŠNJI

  ODMOR

  22. i 23.8.2019. Popravni ispiti

  23.8.2019. Sjednica NV nakon popravnih

  21.8.-6.9.2019. Državna matura-jesenski rok

  kolovoz 2019. Upisi u 1. razred-jesenski rok

  31.8.2018. Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu

 • Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi.

  Kalendar mature

  Državna matura u 2018/2019. Školskoj godini provodit će se temeljem kalendara

  organizacije i provođenja državne mature donesenog od strane Nacionalnog centra

  za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. – LJETNI ROK

  DATUM ISPIT

  VRIJEME

  POČETKA

  ISPITA

  4. lipnja

  Esej

  ČEŠKI MATERINSKI JEZIK 9.00

  MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK 9.00

  SRPSKI MATERINSKI JEZIK 9.00

  TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

  LATINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

  5. lipnja

  KEMIJA 9.00

  FILOZOFIJA 14.00

  6. lipnja

  NJEMAČKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

  POVIJEST 14.00

  7. lipnja

  FIZIKA 9.00

  POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

  10. lipnja GEOGRAFIJA 9.00

  SOCIOLOGIJA 14.00

  11. lipnja LIKOVNA UMJETNOST 9.00

  TALIJANSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

  12. lipnja BIOLOGIJA 9.00

  PSIHOLOGIJA 14.00

  13. lipnja INFORMATIKA 9.00

  VJERONAUK 14.00

  17. lipnja HRVATSKI JEZIK (Test) – osnovna i viša razina 9.00

  18. lipnja HRVATSKI JEZIK (Esej) – osnovna i viša razina 9.00

  FRANCUSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

  19. lipnja ENGLESKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

  26. lipnja MATEMATIKA – osnovna i viša razina 9.00

  27. lipnja LOGIKA 9.00

  ŠPANJOLSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

  28. lipnja GLAZBENA UMJETNOST 9.00

  ETIKA 14.00

  OBJAVA REZULTATA: 10. 7. 2019. ROK ZA PRIGOVORE: 12. 7. 2019.

 • KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 15. 7. 2019.

  PODJELA SVJEDODŽBI: 17. 7. 2019.

  KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. – JESENSKI ROK

  DATUM ISPIT

  VRIJEME

  POČETKA

  ISPITA

  21.08.

  GRČKI JEZIK

  14.00

  LATINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

  22. kolovoza

  Esej

  ČEŠKI MATERINSKI JEZIK 9.00

  MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK 9.00

  SRPSKI MATERINSKI JEZIK 9.00

  TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

  ŠPANJOLSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

  23. kolovoza GEOGRAFIJA 9.00

  TALIJANSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

  26. kolovoza ENGLESKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

  POVIJEST 14.00

  27. kolovoza HRVATSKI JEZIK (Test) – osnovna i viša razina 9.00

  GLAZBENA UMJETNOST 14.00

  28. kolovoza HRVATSKI JEZIK (Esej) – osnovna i viša razina 9.00

  LOGIKA 14.00

  29. kolovoza FIZIKA 9.00

  POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

  30. kolovoza MATEMATIKA – osnovna i viša razina 9.00

  ETIKA 14.00

  2. rujna BIOLOGIJA 9.00

  PSIHOLOGIJA 14.00

  3. rujna KEMIJA 9.00

  NJEMAČKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

  4. rujna SOCIOLOGIJA 9.00

  LIKOVNA UMJETNOST 14.00

  5. rujna INFORMATIKA 9.00

  FILOZOFIJA 14.00

  6. rujna FRANCUSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

  VJERONAUK 14.00

  OBJAVA REZULTATA: 11. 9. 2019. ROK ZA PRIGOVORE: 13. 9. 2019.

 • KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 17. 9. 2019.

  PODJELA SVJEDODŽBI: 19. 9. 2019.

  BROJ UČENIKA PO ODJELJENJIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2O18./19.

  l. RAZ. UKU. M Ž 2.

  RAZ. UKU. M Ž

  1. A 18 7 11 2. A 19 4 15

  1. B 17 6 11 2. B 17 2 15

  1. C 19 6 13 2. C 18 4 14

  1. D 24 9 15 2. D 15 4 11

  UKUP. 79 28 50 UKU. 69 14 55

  3. RAZ. UKU. M Ž 4.

  RAZ. UKU. M Ž

  3. A 20 4 16 4. A 21 7 14

  3. B 24 9 15 4. B 23 7 16

  3. C 20 7 13 4. C 21 8 13

  3. D 23 14 9 4. D 21 10 11

  UKU. 87 34 53 UKU. 86 32 54

  1. G UKUP

  NO M Ž ZSS 2. G

  UKUP

  NO M Ž ZSS

  78 28 50 0 69 14 55 0

  3. G UKUP

  NO M Ž ZSS 4. G

  UKUP

  NO M Ž ZSS

  87 34 53 0

  86 32 54 0

  UKU. - UKUPNI BROJ UČENIKA

  ZSS - ZDRAVSTVENO SOCIJALNE SMETNJE M - MUŠKI Ž - ŽENSKI

 • ORGANIZACIJA DODATNE NASTAVE U 2018./2019 . ŠKOLSKOJ GODINI

  Dodatna nastava omogućuje učenicima postignuće natprosječnih rezultata u jednom ili više područja, a uvjetovana je visokim stupnjem razvijenosti pojedinih sposobnosti, osobnom motivacijom i

  izvanjskim poticajima.

  Ta vrsta nastave organizira se kao grupni i individualizirani oblik rada uz maksimalno zalaganje

  učenika i mentora. Interes učenika je zadovoljavajući. Učenici sudjeluju na svim razinama natjecanja, sve

  do državne, a postižu zapažene rezultate.

  Evidencija o ostvarivanju planiranih sati i sadržaja vodi se u posebnim dnevnicima pod nazivom

  "Pregled rada izvannastavnih aktivnosti".

  Organiziranjem dopunske nastave učenicima je dana mogućnost svladavanja obveznih nastavnih

  sadržaja koje na redovitoj nastavi nisu u potpunosti uspjeli usvojiti.

  U svrhu zadovoljavanja potreba i interesa učenika škola u ovoj šk. godini nudi sljedeće

  programe: KEMIJA – M. Vargek, prof. GLAZBENA UMJETNOST – Ivana Tuškan, prof. HRVATSKI JEZIK – Ljiljana Bilbija, prof.

  PREDVIDIVO: u I. i IV. razredima Matematika Kemija Fizika

  U vrijeme trajanja zimskih i proljetnih praznika ORGANIZACIJA IZBORNE NASTAVE U 2018./2019 . ŠKOLSKOJ GODINI II. RAZREDI

  1. LIKOVNA UMJETNOST – Željko Begović, prof. 2. TZK – Nada Androić,prof. 3. BIOLOGIJA – V. Jovanovac, prof, 4. KEMIJA – M. Lermajer, prof.

  III. RAZREDI

  1. INFORMATIKA –Branislav Orešković, prof.

  IV. RAZREDI 1. Hrvatski jezik – Lj. Bilbija, prof. 2. Matematika – V. Kobašević 3. FIZIKA – Jasna Rajšl, prof. 4. Engleski jezik – Matea Modic, prof.

  ORGANIZACIJA RADA SLOBODNIH AKTIVNOSTI U 2018./2019 . ŠKOLSKOJ GODINI Radijska emisija – Ivana Marić Damjanović, prof Dramska sekcija – Marija Juzbašić, prof. Literarna sekcija- Nada Matić-Buljan, prof. Likovna radionica – Željko Begović, prof. Zbor – Ivana Tuškan, prof.

  IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

  multimedijalna grupa DeMode – Dubravka Bilić, prof. računalni programeri – Goran Knez, prof.

  VODITELJI ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA:

 • Danijela Kegalj, prof. – za povijest Goran Knez, prof. – za matematiku

  VRIJEME PRIMANJA RODITELJA ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

  R1

  RAZRED IME I PREZIME

  RAZREDNIKA

  PREMA RASPOREDU

  DAN SAT

  1.a Mirjana Lermajer UTORAK 10,45-11,30

  1.b Anica Đaković UTORAK 9,05-9,50

  1.c Marija Juzbašić SRIJEDA 9,05-9,50

  1.d I Ivan Strukar SRIJEDA 10,45-11,30

  3.a Nada Androić UTORAK 14,00-14,45

  3.b Marija Troha Holmik PONEDJELJAK 10,45-11,30

  3.c Ljiljana Bilbija SRIJEDA 16,50-17,35

  3.d Višnja Jovanovac UTORAK 9,55-10,40

  2.a Nada Matić Buljan PETAK 15,10-15,55

  2.b Matea Modic SRIJEDA 16,00-16,45

  2.c Marko Markoljevič UTORAK 08,05-8,50

  2.d Želimir Humski PONEDJELJAK 12,20-13,05

  4.a Jadranka Didović PONEDJELJAK 16,00-16,45

  4.b Ilija Mikulić UTORAK 12,25-13,10

  4.c Katarina Berać Vuić PONEDJELJAK 15,10-15,55

  4.d Goran Knez UTORAK 10,15-11,30

 • VRIJEME PRIMANJA RODITELJA

  ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

  R2

  RAZRED IME I PREZIME

  RAZREDNIKA

  PREMA RASPOREDU

  DAN SAT

  2.a Nada Matić Buljan PONEDJELJAK 9,55-10,40

  2.b Matea Modic ČETVRTAK 16,50-17,35

  2.c Marko Markoljević UTORAK 15,50-15,55

  2.d Želimir Humski SRIJEDA 15,00-15,50

  4.a Jadranka Didović PETAK 9,55-10,40

  4.b Ilija Mikulić UTORAK 14,10-14,55

  4.c Katarina Berać Vuić PONEDJELJAK 10,45-11,30

  4.d Goran Knez PONEDJELJAK 16,50-17,35

  RAZRED IME I PREZIME

  RAZREDNIKA

  PREMA RASPOREDU

  DAN SAT

  1.a Mirjana Lermajer SRIJEDA 15,10-15,55

  1.b Anica Đaković PETAK 16,50-17,35

  1.c Marija Juzbašić ČETVRTAK 17,40-18,25

  1.d Ivan Strukar UTORAK 9,05-9,50

  3.a Nada Androić ČETVRTAK 9,30-10,15

  3.b Marija Troha Holmik PONEDJELJAK 16,50-17,35

  3.c Ljiljana Bilbija PETAK 10,45-11,30

  3.d Višnja Jovanovac UTORAK 14,10-14,55

 • NASTAVNI PLAN ZA GIMNAZIJE

  Nastavni predmet

  Opća Prirodoslovno-

  matematička

  razred razred

  1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

  1. Hrvatski jezik 4 4 4 4 4 4 4 4

  2. I. strani jezik 3 3 3 3 3 3 3 3

  3. II. strani jezik 2 2 2 2 22 22 22 22

  4. Latinski jezik 2 2 - - 2 2 - -

  5. Grčki jezik - - - - - - - -

  6. Glazbena umjetnost 1 1 1 1 1 1 - -

  7. Likovna umjetnost 1 1 1 1 1 1 - -

  8. Psihologija - 1 1 - - - 1 -

  9. Logika - - 1 - - - 1 -

  10. Filozofija - - - 2 - - - 2

  11. Sociologija - - 2 - - - 1 -

  12. Povijest 2 2 2 2 2 2 2 2

  13. Geografija 2 2 2 2 2 2 2 2

  14. Matematika 4 4 3 3 4 4 5 5

  15. Fizika 2 2 2 2 3 3 3 3

  16. Kemija 2 2 2 2 2 2 2 3

  17. Biologija 2 2 2 2 2 2 2 3

  18. Informatika 2 - - - 2 2 2 2

  19. Politika i

  gospodarstvo - - - 1 - - - 1

  20. Tjelesna i zdravstvena

  kultura 2 2 2 2 2 2 2 2

  21. Izborni predmeti - 2 2 2 - - - -

  22. Strani jezik - - - - - - - -

  23. Matematika ili - - - - 21 21 21 21

 • informatika

  U K U P N O 31 32 32 32 32 32 32 32

  GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI

  REDOVNE NASTAVE

  REDNI

  BROJ:

  NASTAVNI PREDMET GODIŠNJI FOND SATI

  1. HRVATSKI JEZIK 2192

  2. NJEMAČKI JEZIK 1510

  3. ENGLESKI JEZIK 1755

  4. LATINSKI JEZIK 560

  5. GLAZBENA UMJETNOST 484

  6. LIKOVNA UMJETNOST 484

  7. PSIHOLOGIJA 280

  8. LOGIKA 280

  9. FILOZOFIJA 280

  10. SOCIOLOGIJA 320

  11. POVIJEST 1224

  12. GEOGRAFIJA 1096

  13. MATEMATIKA 2154

  14. FIZIKA 1227

  15. KEMIJA 1160

  16. BIOLOGIJA 1160

  17. INFORMATIKA 691

  18. POLITIKA I GOSPODARSTVO 128

  19. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KUL. 1160

  20. IZBORNA NASTAVA II. raz. 280

  21. IZBORNA NASTAVA III. raz. 280

  22. IZBORNA NASTAVA IV. raz. 192

  23. VJERONAUK I, II, III, IV 653

  24. ETIKA I, II, III, IV 137

 • ZADUŽENJA NASTAVNIKA

  RAZREDNIŠTVO

  RED.

  BROJ

  RAZREDNI ODJEL

  a/I, b/II, c/III, d/IV/e

  IME I PREZIME RAZREDNIKA,

  STUPANJ STRUČNE SPREME

  1.

  2.

  3.

  4.

  a) RAZREDNI ODJELI

  I. RAZREDA

  I/A-OPĆA GIMNAZIJA

  I/B-OPĆA GIMNAZIJA

  I/C-OPĆA GIMNAZIJA

  I/D-PRIRODOSLOVNO-

  MATEMATIČKA GIMNAZIJA

  a)RAZREDNI ODJELI

  II. RAZREDA

  MIRJANA LERMAJER, VII

  ANICA ĐAKOVIĆ, VII

  MARIJA JUZBAŠIĆ, VII

  IVAN STRUKAR, VII

  1. I I/ A - OPĆA GIMNAZIJA NADA MATIĆ BULJAN, VII

  2. II / B - OPĆA GIMNAZIJA MATEA MODIC, VII

  3. II / C - OPĆA GIMNAZIJA MARKO MARKOLJEVIĆ, VII

  4. I I/ D - PRIRODOSLOVNO-

  MATEMATIČKA GIMNAZIJA

  ŽELIMIR HUMSKI, VII

  b) RAZREDNI ODJELI

  III. RAZREDA

  1.

  2.

  3.

  4.

  III / A-OPĆA GIMNAZIJA

  III/B – OPĆA GIMNAZIJA

  III/C – OPĆA GIMNAZIJA

  III/D-PRIRODOSLOVNO-

  MATEMATIČKA GIMNAZIJA

  NADA ANDROIĆ, VII

  MARIJA TROHA HOLMIK, VII

  LJILJANA BILBIJA, VII

  VIŠNJA JOVANOVAC, VII

  c) RAZREDNI ODJELI

  IV. RAZREDA

  1. IV/A-OPĆA GIMNAZIJA JADRANKA DIDOVIĆ, VII

  2. IV/B-OPĆA GIMNAZIJA ILIJA MIKULIĆ, VII

  3. IV/C-OPĆA GIMNAZIJA KATARINA BERAĆ VUIĆ, VII

  4.

  IV/D-PRIRODOSLOVNO-

  MATEMATIČKA GIMNAZIJA

  GORAN KNEZ, VII

 • REDNI

  BROJ

  IME I PREZIME

  PREDMET

  RAZRED

  BR.

  SATI

  UKUPNO

  1. NADA ANDROIĆ TJELESNA I ZDRAVSTVENA

  KULTURA - IZBORNA

  2 2 18

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA

  KULTURA

  3 8

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA

  KULTURA

  4 8

  2. ŽELJKO BEGOVIĆ LIKOVNA UMJETNOST 1 4 16

  LIKOVNA UMJETNOST 2 4

  LIKOVNA UMJETNOST

  IZBORNA

  2 2

  LIKOVNA UMJETNOST 3 3

  LIKOVNA UMJETNOST 4 3

  3. KATARINA BERAĆ

  VUIĆ

  ENGELSKI JEZIK 1 6 20

  ENGELSKI JEZIK 3 8

  ENGELSKI JEZIK 4 6

  4. LJILJANA BILBIJA HRVATSKI JEZIK 3 4 10

  HRVATSKI JEZIK 4 4

  HRVATSKI JEZIK - IZBORNA 4 2

  5. DUBRAVKA BILIĆ HRVATSKI JEZIK 2 12 20

  HRVATSKI JEZIK 3 8

  6. JADRANKA DIDOVIĆ MATEMATIKA 2 8 19

  MATEMATIKA 4 11

  7. ANICA ĐAKOVIĆ GEOGRAFIJA 1 8 20

  ZADUŽENJA NASTAVNIKA U NASTAVI

 • GEOGRAFIJA 3 8

  GEOGRAFIJA 4 4

  8. MONIKA GRBAVICA PSIHOLOGIJA 2 3 7

  PSIHOLOGIJA 3 4

  9. ŽELIMIR HUMSKI FIZIKA 1 9 12

  FIZIKA 2 3

  10. VIŠNJA JOVANOVAC KEMIJA 1 6 20

  BIOLOGIJA 2 8

  BIOLOGIJA- IZBORNA 2 2

  BIOLOGIJA 3 4

  11. FILIP JURIĆ POVIJEST 2 6 22

  POVIJEST 3 8

  SOCIOLOGIJA 3 7

  POLITIKA I GOSPODARSTVO 4 1

  12. MARIJA JUZBAŠIĆ HRVATSKI JEZIK 1 16 20

  HRVATSKI JEZIK 3 4

  13. DANIJELA KEGALJ POVIJEST 1 8 21

  POVIJEST 2 2

  POVIJEST 4 11

  14. KORANA KLAJIĆ ENGELSKI JEZIK 1 2 22

  ENGELSKI JEZIK 2 9

  ENGELSKI JEZIK 3 3

  ENGELSKI JEZIK 4 8

 • 15. GORAN KNEZ MATEMATIKA 1 12 18

  MATEMATIKA 3 3

  INFORMATIKA 4 3

  16. VALENTINA

  KOBAŠEVIĆ

  INFORMATIKA 1 2 9

  INFORMATIKA 2 2

  MATEMATIKA 4 3

  MATEMATIKA - IZBORNA 4 2

  17. MIRJANA LERMAJER KEMIJA 1 2 8

  KEMIJA 2 2

  KEMIJA - IZBORNA 2 2

  KEMIJA 3 2

  18. MARKO

  MARKOLJEVIĆ

  LATINSKI JEZIK 1 8 16

  LATINSKI JEZIK 2 8

  19. NADA MATIĆ

  BULJAN

  HRVATSKI JEZIK 2 4 16

  HRVATSKI JEZIK 4 12

  20. MANDA MIHIĆ ETIKA 1 1 9

  ETIKA 2 2

  ETIKA 3 1

  ETIKA 4 1

  LOGIKA 3 4

  21. ILIJA MIKULIĆ NJEMAČKI JEZIK 1 3 21

  NJEMAČKI JEZIK 2 7

  NJEMAČKI JEZIK 3 2

 • NJEMAČKI JEZIK 4 9

  22. MATEA MODIC ENGELSKI JEZIK 1 3 21

  ENGELSKI JEZIK 2 5

  ENGELSKI JEZIK 3 3

  ENGELSKI JEZIK - IZBORNA 4 2

  FILOZOFIJA 4 8

  23. BRANISLAV

  OREŠKOVIĆ

  INFORMATIKA 1 7 19

  INFORMATIKA 3 9

  POLITIKA I GOSPODARSTVO 4 3

  24. ANTUN ORŠOLIĆ RIMOKATOLIČKI VJERONAUK 1 4 16

  RIMOKATOLIČKI VJERONAUK 2 4

  RIMOKATOLIČKI VJERONAUK 3 4

  RIMOKATOLIČKI VJERONAUK 4 4

  25. JASNA RAJŠL FIZIKA 2 6 22

  FIZIKA 3 3

  FIZIKA 4 9

  FIZIKA - IZBORNA 4 4

  26. VERICA SABLJIĆ MATEMATIKA 1 2 16

  MATEMATIKA 2 8

  MATEMATIKA 3 6

  27. IVAN STRUKAR TJELESNA I ZDRAVSTVENA

  KULTURA

  1 8 16

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA

  KULTURA

  2 8

 • 28. JELENA

  ŠUMANOVAC

  KUPUSOVIĆ

  GEOGRAFIJA 2 8 12

  GEOGRAFIJA 4 4

  29. MANDA ŠTIVIĆ NJEMAČKI JEZIK 1 6 21

  NJEMAČKI JEZIK 2 4

  NJEMAČKI JEZIK 3 9

  NJEMAČKI JEZIK 4 2

  30. MARIJA TROHA

  HOLMIK

  BIOLOGIJA 1 8 20

  BIOLOGIJA 3 4

  BIOLOGIJA 4 8

  31. IVANA TUŠKAN GLAZBENA UMJETNOST 1 4 14

  GLAZBENA UMJETNOST 2 4

  GLAZBENA UMJETNOST 3 3

  GLAZBENA UMJETNOST 4 3

  32. MARGARETA

  VARGEK

  KEMIJA 2 6 20

  KEMIJA 3 6

  KEMIJA 4 8

  33. ZLATA MARIJA

  VUKOVIĆ

  FIZIKA 3 6 11

  MATEMATIKA 3 5

  ZAJEDNIČKE OBVEZE RAZREDNIKA

  Nakon formiranja razrednih odjela, posebno u prvim razredima, na početku školske godine razrednici

  informiraju učenike o njihovim obvezama, pravima i dužnostima putem Pravilnika o kućnom redu,

  ocjenjivanju, pravima i obvezama koje proizlaze iz Zakona o srednjem školstvu.

  U dogovoru s učenicima imenuju predstavnike razrednih odjela.

  Ustrojavaju e - dnevnike rada.

  Ažuriraju pedagošku dokumentaciju svoga razreda u skladu s Pravilnikom o obrascima i sadržaju

 • pedagoške dokumentacije.

  Brinu o oblikovanju kulturnih, higijenskih i radnih navika.

  Prate zdravstveno stanje učenika.

  Posebnu pozornost posvećuju učenicima iz nepotpunih, socijalno ugroženih obitelji kao i učenicima za

  koje obitelj predstavlja čimbenik ugroženosti (alkoholizam, tjelesno i verbalno maltretiranje i slično).

  Po potrebi zakazuju individualne razgovore s učenicima i roditeljima.

  U suradnji s razrednim vijećem otkrivaju napredne učenike i uključuju ih u programe dodatne nastave i

  slobodnih aktivnosti.

  Prate napredovanje učenika i reagiraju na sve uočene probleme u razrednom odjelu.

  Primaju roditelje na informacije i konzultacije jedan dan u tjednu u točno određeno vrijeme.

  Pripremaju i održavaju roditeljske sastanke.

  Vode zapisnike sa svih sjednica i sastanaka vezanih uz razredni odjel.

  U slučaju potrebe obavještavaju roditelje pisanim putem o uspjehu i ponašanju njihove djece.

  Pripremaju i vode sjednice razrednih vijeća.

  Po potrebi upoznaju Nastavničko vijeće sa socijalnim prilikama pojedinih učenika.

  Predlažu Nastavničkom vijeću učenike za pohvale, nagrade i kazne.

  Vode brigu o učenicima upućenim na popravne, razlikovne i dopunske ispite.

  Na zahtjev roditelja organiziraju predavanja o aktualnim temama.

  Unose podatke u e-maticu škole, te u e-dnevnike.

  Obavljaju ostale poslove po potrebi.

  OKVIRNI PROGRAM RADA RAZREDNIKA PO GODINAMA

  I. RAZREDI

  1. Ustrojavanje konačnog popisa učenika i unos podataka u e-dnevnik.

  2. Održavanje prvih roditeljskih sastanaka do 15. listopada, s posebnim osvrtom na upoznavanje

  Nastavnog plana i programa Opće gimnazije, predmeta i predmetnih nastavnika kao i ostalih

  čimbenika vezanih uz postizanje što boljih rezultata.

  3. Upoznavanje s provođenjem ispita državne mature.

  II. RAZREDI

  1. Ustrojavanje e- dnevnika.

  2. Ispitivanje interesa učenika za uključivanje u grupe slobodnih aktivnosti i dodatne nastave.

 • 3. Praćenje ostvarivanja nastavnog plana i programa.

  4. Poticanje zdravog natjecateljskog duha.

  5. Upoznavanje s provođenjem ispita državne mature.

  III. RAZREDI

  1. Obveze na početku školske godine iste kao i u prethodnim godinama.

  2. Pripremanje i organiziranje maturalnih ekskurzija u dogovoru s roditeljima i učenicima, u skladu s

  Pravilnikom o provođenju

  3. Upoznavanje s provođenjem nacionalnih ispita iz hrvatskog jezika

  4. Uključuju se u ispraćaj maturanata.

  IV. RAZREDI

  1. Pored svih navedenih obveza razrednik u četvrtoj godini informira učenike o polaganju državne

  mature.

  2. Surađuje s Centrom za profesionalnu orijentaciju.

  3. Upoznavanje s provođenjem ispita državne mature

  4. Pomaže u organizaciji svečanog ispraćaja maturanata i maturalne zabave.

 • PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA

  Prvi razredi

  Redni

  broj sata Tema/Područje

  U suradnji

  s/sa

  1.

  Prijem učenika, raspored sati, upoznavanje s novom sredinom;

  biranje rukovodstva razrednog odjela i predstavnika u Vijeće

  učenika Razrednik

  2.

  Upoznavanje s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima

  vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o

  kućnom redu, Pravilnikom o početku i završetku nastavne godine,

  Statutom Škole, te Pravilnikom o obrascima i sadržajima pedagoške

  dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama

  Razrednik

  3. Tekuća problematika Razrednik, učenici

  4. Zdravstveni odgoj –Prehrambeni stilovi Razrednik

  5. Zdravstveni odgoj –Nova škola-izazovi i odluke koje donosimo Razrednik, učenici

  6. Zdravstveni odgoj –Vrijednosti izbora životnog stila Razrednik

  7. Jačanje razredne grupe Razrednik, učenici

  8. Moje slobodno vrijeme i aktivnosti Razrednik,

  učenici; diskusija

  9. Tekuća problematika Razrednik

  10. Moja očekivanja Razrednik,

  učenici; diskusija

  11. Analiza stanja razrednog odjela Razrednik, učenici

  12. Zdravstveni odgoj –Prevencija nasilja u različitim okolnostima Razrednik, učenici

  13. Zdravstveni odgoj –Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini Razrednik, učenici

  14. Zdravstveni odgoj –Alkohol, cigarete i droge-utjecaj na pojedinca,

  obitelj i zajednicu

  Razrednik, liječnik

  školske m

  15. Sjednica razrednog vijeća Razredno vijeće

  16. Analiza i planiranje predstojećih aktivnosti Razrednik, učenici

  17. Zdravstveni odgoj –Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te

  profesionalni razvoj i karijeru

  Razrednik,

  učenici; diskusija

  18. Zdravstveni odgoj –Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

  spolno ponašanje I.

  Razrednik ,

  pedagog

  19. Zdravstveni odgoj –Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

  spolno ponašanje II.

  Razrednik,

  učenici; diskusija

  20. Tema po izboru učenika Razrednik, učenici

  21. Smijeh je lijek Razrednik,

  učenici; diskusija

  22. Što mi je važno u životu, moji prioriteti Razrednik, učenici

  23. Tekuća problematika Razrednik, učenici

  24.25 Divim se… Razrednik, učenici

  26. Tema po izboru učenika Razrednik, učenici

  27.,28 Kako idemo prema kraju godine… Razrednik,

  učenici; diskusija

  29.30 Zdravstveni odgoj –Medijski prikaz spolnosti Razrednik, učenici

  31. Tekuća problematika Razrednik, učenici

  32. Pismo razredni ci/ku Razrednik, učenici

  33. Analiza stanja razrednog odjela Razrednik,

  učenici; diskusija

  34. Tekuća problematika Razrednik, učenici

  35. Sjednica razrednog vijeća na kraju nastavne godine Razredno vijeće

 • Drugi razredi

  Redni

  broj sata Tema/Područje

  U suradnji

  s/sa

  1. Prijem učenika, raspored sati razrednik

  2. Biranje rukovodstva razreda i predstavništva u Vijeće učenika razrednik

  3. Kućni red i pravila ponašanja, odnos prema drugim učenicima

  Pravilnik o ocjenjivanju

  razrednik, učenici

  4. Zdravstveni odgoj –Dodaci prehrani razrednik, učenici

  5. Lepeza misli razrednim kolegama - radionica diskusija, vježba

  6. Dan Neovisnosti (8.10) diskusija, razrednik

  7. Zdravstveni odgoj –Posljedice uzimanja lijekova i drugih

  sredstava po mentalno zdravlje

  Liječnik školske

  medicine

  8. Zdravstveni odgoj –Kako koristim slobodno vrijeme? razrednik, učenici

  9. Očekivanja – okolina od mene i ja od drugih diskusija

  10. Administrativni poslovi razrednik

  11. Dan UN-a – povelja o ljudskim pravima – prava i potrebe i Dan

  ljudskih prava

  radionica

  12. Zdravstveni odgoj –Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini radionica

  13. Analiza stanja razrednog odjela razrednik

  14. Tekuća problematika razrednik

  15. Sjednica razrednog vijeća na kraju prvog polugodišta razredno vijeće

  16. Zdravstveni odgoj -Kultura škole razrednik

  17. 18. Zdravstveni odgoj –Kockanje i klađenje adolescenata i mladih-

  rizici i šanse

  radionica

  19. 20. Zdravstveni odgoj –Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje

  sredstava ovisnosti I.

  Radionica, diskusija

  21. Tekuća problematika razrednik

  22. Zdravstveni odgoj –Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje

  sredstava ovisnosti II.

  vježbe

  23. Zdravstveni odgoj –Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

  spolno ponašanje I.

  Radionica, razrednik,

  psiholog

  24. Kako kvalitetno „potrošiti“ vrijeme radionica

  25. Tema po izboru učenika diskusija

  26. Dan planeta Zemlje (22.4) – što učiniti, kako mogu pomoći razgovor

  27. Zdravstveni odgoj –Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

  spolno ponašanje II.

  razrednik

  28. Zdravstveni odgoj –Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama I. razrednik

  29. Zdravstveni odgoj –Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama II. diskusija

  31. Tekuća problematika razrednik

  33. Analiza stanja razrednog odjela razrednik

  34. Administrativni poslovi razrednik

  35. Sjednica razrednog vijeća na kraju nastavne godine razredno vijeće

 • Treći razredi

  Redni

  broj sata Tema/Područje

  U suradnji

  s/sa

  1.

  Upoznavanje s nastavnim planom, predmetnim

  profesorima, komponente i kriteriji ocjenjivanja

  Upoznavanje sa Zakonom o srednjem školstvu, Statutom,

  Pravilnikom o ocjenjivanju, Kućnim redom

  2. Izbor učenika u Vijeće učenika, izbor razrednog

  predsjednika i blagajnika učenicima

  3. Plan rada razrednog odjela – dogovor učenicima

  4. Zdravstveni odgoj –Pravilna prehrana kod povećanih

  umnih i tjelesnih napora prof. biologije

  5. Zdravstveni odgoj-Donošenje životnih odluka u različitim

  životnim situacijama Razrednik

  6. Zdravstveni odgoj –Planiranje budućnosti diskusija

  7. Obilježavanje Međunarodnog dana knjižnica knjižničar

  8. Analiza izostanaka i ocjena

  10. Zdravstveni odgoj –Prevencija nasilja i nasilničkih

  ponašanja u različitim okolnostima-u vezi,sportu… radionica

  11. Predavanje o utjecajima medija na naše ponašanje stručnjakom iz određenog

  područja

  12. Analiza izostanaka i ocjena

  13. Zdravstveni odgoj –Neprimjerene pojavnosti

  14. Zdravstveni odgoj –Alkohol i promet PU

  15. Analiza izostanaka i uspjeha na kraju 1.polugodišta pedagoginja

  16. Analiza izostanaka

  17.,18 Zdravstveni odgoj –Utjecaj sredstava ovisnosti na

  društveni i profesionalni život te karijeru

  19.,20. Zdravstveni odgoj –Prevencija rizičnih ponašanja-

  maturalno putovanje

  21. Valentinovo

  22. Analiza izostanaka i ocjena učenicima

  23. Maturalno putovanje liječnikom

  24. Zdravstveni odgoj- Brak, roditeljstvo i obitelj liječnikom

  25. Razgovor na temu učenika

  26. Analiza izostanaka i ocjena

  27. Metode učenja i usvajanja znanja. (radionica)

  28. Psihološka radionica psihologinjom

  29. Analiza izostanaka i ocjena učenicima

  30. Zdr. odg.-Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i sp. prava stručnjakom iz određenog

  područja

  31. Profesionalna orijentacija psihologinjom

  32. Zdr.odg.-Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih

  manjina I.i II.

  33. Analiza izostanaka učenicima

  34. Tekuća problematika

  35. Analiza školskog uspjeha i vladanja

 • Četvrti razredi

  Redni

  broj

  sata

  Tema/Područje U suradnji sa

  1.

  Upoznavanje s nastavnim planom, predmetnim profesorima, Zakonom o

  srednjem školstvu, Statutom, Pravilnikom o ocjenjivanju, Kućnim

  redom. Izbor rukovodstva razreda

  2. Osvrt na maturalnu ekskurziju , izbor tema za rad na srz.

  3. Predavanje ispitnog koordinatora na temu državna matura

  4. Priprema i održavanje 1. roditeljskog sastanka

  5. Zdravstveni odgoj –Informacije o zdravlju i njihova kritička

  interpretacija (oglašavanje i marketing)

  6. Zdravstveni odgoj–Medijske poruke o zdravoj prehrani učenicima

  7. Zdravstveni odgoj–Izbor hrane i naše zdravlje

  8. Obilježavanje Svjetskog dana učitelja

  9. Administrativni poslovi (izostanci, analiza ocjena...)

  10. Tema: “Što nakon srednje škole?“

  Prezentacija fakulteta i studijskih grupa učenicima

  11. Radionica: “Priprema za razvoj karijere“ Razrednik

  12. Pravilnik o maturi

  13. Zdravstveni odgoj -Pretilost Liječnikom

  14. Zdravstveni odgoj-Pravo na zdravlje i zdrav život učenicima

  15. Zdravstveni odgoj

  16. Analiza školskog uspjeha i vladanja u 1. polugodištu

  17. Administrativni poslovi

  18. Zdravstveni odgoj (7) Razrednik

  19. Zdravstveni odgoj (8)

  20. Zdravstveni odgoj (9)

  21. Analiza izostanaka i uspjeha u razredu

  22. Posjet izložbi u galeriji

  23. Međunarodni dan žena – slavne žene svijeta

  24. Zdravstveni odgoj (10) Razrednik

  25. Zdravstveni odgoj (11)

  26. Zdravstveni odgoj (12)

  27. Priprema maturalne zabave

  28. Priprema za polaganje državne mature

  29. Analiza izostanaka i uspjeha u razredu

  30. Informacije o načinu i terminima održavanja ispita državne mature

  31. Priprema za državnu maturu

  32. Priprema sjednice RV i roditeljskog sastanka

 • PLAN RADA AKTIVA STRANIH JEZIKA 2018./2019.

  Članovi aktiva:

  Manda Štivić

  Ilija Mikulić

  Katarina Berać-Vuić

  Matea Modic

  Korana Klajić (voditeljica)

  Plan rada aktiva:

  RUJAN

  1. Izrada nastavnih planova (redovni programi, izborna nastava, Škola za život)

  2. Obilježavanje Europskog dana jezika

  3. Dogovori o praćenju i ocjenjivanju učenika u prvom obrazovnom razdoblju

  PROSINAC:

  - Stručno usavršavanja učitelja – konferencija Oxford University Press u Zagrebu

  SIJEČANJ:

  - Provedba školskih natjecanja iz engleskog i njemačkog jezika

  - Dogovori o praćenju i ocjenjivanju učenika u drugom obrazovnom razdoblju

  VELJAČA:

  - Priprema učenika za natjecanja iz stranih jezika te rad sa darovitim učenicima sa ciljem postizanja što

  boljih rezultata na županijskim natjecanjima

  - Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima

  - Sudjelovanje u radu povjerenstava za županijska natjecanja

  OŽUJAK:

  - Prijava i sudjelovanje dramske grupe na engleskom English Drama Groupna natjecanju English All

  Around u organizaciji Privatne umjetničke gimnazije Zagreb

  TRAVANJ:

  - Stručno usavršavanja učitelja – konferencija HUPE u Poreču od 12. do 14.04.

  TIJEKOM CIJELE ŠKOLSKE GODINE:

  1. Stručno usavršavanje članova aktiva na seminarima i stručnim skupovima u organizaciji MZO,

  sastancima Aktiva, sudjelovanjem na Županijskim aktivima stranih jezika, praćenjem webinara,

  suradnjom sa stručnim aktivima drugih škola i razmjenom iskustava

  2. Razmjena iskustava u radu prema načelima Škole za život

  3. Suradnja sa članovima drugih aktiva, pedagogom, ravnateljem i ostalim osobljem škole sa ciljem

  što kvalitetnijeg odgojnog rada s učenicima

  4. Pripreme za državnu maturu

  5. Rad na afirmaciji škole i njezinih djelatnosti

 • STRUČNI AKTIV HRVATSKOG JEZIKA

  PROGRAM RADA ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

  MJESEC TEME, NOSITELJI OSTVARENJA

  SUDIONICI U

  OSTVARENJU

  POJEDINE TEME

  FOND SATI

  PO

  MJESECIMA

  IX

  Dogovor, formiranje aktiva i raspodjela

  zaduženja (vođenje raznih uč. skupina).

  Uspoređivanje i usklađivanje pojedinačnih

  nastavnih planova i programa, te utvrđivanje

  plana rada aktiva

  Ivana Marić

  Damjanović

  Dubravka Bilić

  Marija Juzbašić

  Nada Matić-Buljan

  Ljiljana Bilbija

  2

  X

  Praćenje stručne literature.

  Kazališne predstave - razmatranje repertoara,

  odabir predstava i odgovarajućih termina.

  Organizacija odlaska na kazališne predstave

  AKTIV 2

  XI

  Pripreme za obilježavanje prigodnih

  blagdanskih programa. Obilježavanje

  blagdana (Božić, Nova Godina) AKTIV 2

  XII

  Animiranje učenika:

  - zidne novine -

  prigodne radijske emisije

  - školska priredba

  AKTIV 2

  Stručno predavanje članova aktiva-tema:

  Posjet kazalištu - odgojna i obrazovna uloga

  Nada Matić-Buljan,

  prof.

  I

  Analiza rada aktiva tijekom prvog

  polugodišta.

  Pripreme za LIDRANO 2019.

  Organizacija odlaska u kazalište.

  Obilježavanje blagdana (Valentinovo 14.2.)

  AKTIV 2

  II

  Stručno predavanje članova aktiva-tema:

  Obilježavanje značajnih datuma i formiranje

  učenikove sposobnosti.

  Dubravka Bilić,prof. 2

  III Organizacija odlaska u kazalište.

  Pregled stručne literature.

  AKTIV

  2

  IV

  Rješavanje tekuće problematike vezane uz rad

  aktiva. Priprema za obilježavanje blagdana

  (Uskrs i Dan škole.) 2

  V Organizacija odlaska u kazalište

  2

  Stručno predavanje članova aktiva-tema:

  Učenika kao medijska osoba

  Marija Juzbašić, prof.

  VI

  Pripreme za završetak školske godine.

  Analiza rada aktiva tijekom školske godine

  2018/2019. 2

 • AKTIV DRUŠTVENE GRUPE PREDMETA

  PROGRAM RADA ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

  STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA DRUŠTVENE SKUPINE PREDMETA

  Članovi: Danijela Kegalj, Željko Begović, Ivana Tuškan, Antun Ošolić, Marko Markoljević, Manda

  Mihić, Filip Jurić, Matea Modic, Branislav Orešković, Monika Grbavica

  Voditelj: Danijela Kegalj, prof. Napomena: budući da je Gimnazija Županja dio eksperimentalnog programa cjelovite kurikularne

  reforme, naglasak u radu aktiva društvenih predmeta bit će upravo na razmjeni iskustva i integraciji

  nastavnika u taj program.

  MJESEC TEME

  NOSITELJI

  OSTVARENJA

  POJEDINE TEME

  FOND SATI

  PO

  MJESECIMA

  IX

  Konstituiranje stručnog vijeća;

  donošenje godišnjeg programa rada;

  korelacija nastavnih predmeta u

  cjelovitoj kurikularnoj reformi.

  Svi članovi

  2

  XI

  Stručna tema kolektivnog stručnog

  usavršavanja :

  OBILJEŽAVANJE 20. GODINA

  OD MIRNE REINTEGRACIJE

  HRVATSKOG PODUNAVLJA

  Danijela Kegalj, prof.

  2

  I Analiza odgojno-obrazovnih

  rezultata na kraju 1. polugodišta, te

  donošenje mjera za unapređivanje

  rada.

  Svi članovi

  2

  III

  Školska učenička natjecanja

  Svi članovi

  2

  V

  Kurikularna reforma – iskustva,

  opažanja

  Svi članovi

  2

  VI Analiza rada i rezultata rada na kraju

  školske godine 2018./19.;

  realizacija nastavnih sadržaja i fonda

  sati; druga aktualna pitanja u

  pripremi za narednu školsku godinu.

  Svi članovi 2

 • AKTIV BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, KEMIJA

  PROGRAM RADA ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

  r u j a n

  izrada operativnih planova i programa iz kemije, biologije i geografije - nabava potrebnih

  udžbenika, časopisa i ostalih nastavnih sredstava i pomagala za nastavu

  izvješća s ljetnih seminara - dogovor o ujednačavanju elemenata i kriterija ocjenjivanja

  dogovor u radu eksperimentalnog programa za učenike 1. razreda

  l i s t o p a d

  praćenje i ocjenjivanje učenika u nastavi biologije, geografije i kemije

  praćenje i ocjenjivanje učenika u nastavi biologije, geografije i kemije u

  eksperimentalnim 1. razredima

  s t u d e n i

  prepoznavanje nadarenih učenika koji su spremni ići na natjecanje

  identifikacija mogućih problema u savladavanju gradiva kod pojedinih učenika

  p r o s i n a c

  analiza rada na kraju prvog polugodišta

  realizacija nastavnih planova i programa

  priprema za kraj prvog polugodišta suradnja sa stručno-razvojnom službom

  aktualni problemi (rad s učenicima, suradnja s roditeljima, napredovanje…)

  s i j e č a n j

  analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta (učenici koji imaju negativne ocjene ili nemaju

  niti jednu ocjenu u polugodištu)

  analiza uspjeha učenika u eksperimentalnim 1. razredima

  aktualni problemi stručno usavršavanje

  v e l j a č a

  rješavanje uočenih problema

  ispravak negativnih ocjena (iako nema zaključivanja ocjena na kraju polugodišta, poticanje

  učenika na ispravljanje negativnih ocjena)

  upute za natjecanja učenika

  prijava i priprema učenika za natjecanja ( u skladu s rokovima natjecanja)

  o ž u j a k

  osvrt na stručna usavršavanja (izvješća sa stručnih usavršavanja)

  izostanci i ocjenjivanje učenika

  osvrt na uspjeh učenika na natjecanjima

  t r a v a n j

  priprema učenika za maturu

  aktualni problemi

  s v i b a n j

  priprema učenika za maturu

  ispravak negativnih ocjena

  aktualni problemi

  l i p a n j

  realizacija nastavnih planova i programa

  realizacija planova u eksperimentalnim 1. razredima

  zaključivanje ocjena

  produžna nastava

  Državna matura

  aktualni problemi

  s r p a n j

  analiza rada stručnog vijeća

  analiza uspjeha po predmetima, planiranje slijedeće školske godine

 • AKTIV MATEMATIKA, FIZIKA, INFORMATIKA

  PROGRAM RADA ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

  - dogovor o izradi programa rada aktiva te nastavnih planova i programa

  - provođenje eksperimentalnog programa "Škola za život" u prvim razredima

  - dogovor oko elemenata i kriterija ocjenjivanja i provođenju pisanih provjera

  znanja

  - izbor voditelja stručnog aktiva

  - stručno usavršavanje

  - prijava za "Večer matematike"

  rujan

  - analiza početka školske godine na osnovi ponavljanja i inicijalnih ispita

  - analiza rezultata državne mature

  - stručno usavršavanje

  - prijedlozi za jednodnevne posjete učenika znanstvenim i kulturnim ustanovama(događajima)

  listopad

  - dogovor o pripremanju učenika za natjecanja

  - analiza pisanih provjera znanja i ujednačavanje kriterija studeni

  - dogovor oko ponavljanja za natjecanja i ponavljanja za državnu maturu

  - organizacija "Večeri matematike"

  - analiza realizacije redovne, izborne, fakultativne i dodatne nastave na kraju I.

  polugodišta

  - sudjelovanje na stručnim skupovima

  prosinac

  - analiza rada u eksperimentalnom programu "Škola za život"

  - dogovor o organizaciji školskih natjecanja i provođenje natjecanja

  - sudjelovanje na stručnim skupovima

  siječanj

  - organizacija priprema učenika za županijska natjecanja

  - sudjelovanje u radu povjerenstva za natjecanja

  - obilježavanje "Dana sigurnog Interneta"

  veljača

  - analiza rezultata županijskih natjecanja

  - sudjelovanje na natjecanju "Klokan bez granica"

  - pripreme za državno natjecanje i pratnja učenika na natjecanje

  ožujak

  - analiza realizacije redovne nastave i postignutih rezultata

  - sudjelovanje na stručnim skupovima i prezentacija ostalim članovima aktiva travanj

  - analiza rezultata na pisanim provjerama znanja

  - dogovor oko organizacije dopunske nastave ovisno o potrebama svibanj

  - analiza realizacije redovne nastave i postignutog uspjeha

  - analiza realizacije programa rada Aktiva

  - podjela zaduženja za iduću školsku godinu

  lipanj

 • PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

  U 2018./2019. ŠKOLSKOJ GODINI

  SADRŽAJI VRIJEME NOSIOCI

  ODRŽAVANJA ZADATAKA

  1. Podjela zaduženja i radnih

  zadataka.

  kolovoz stručna vijeća

  2. Tekući zadaci uz rujan ravnatelj

  početak šk. godine

  3. Upoznavanje nastavnika vezana kolovoz –rujan-listopad voditelj projekta

  uz uvođenje digitalnih alata

  4. Utvrđivanje godišnjih nastavnih

  planova i programa,

  rujan Nastavničko vijeće

  5. Godišnji plan i program rada

  gimnazije

  Šk. odbor,

  6. Kurikulum škole Ravnatelj pedagog

  7. Analiza rezultata državne rujan ravnatelj, ispitni

  mature šk. god. 2017./18.

  koordinator

  8. Rasprava o učeničkim listopad Nastavničko vijeće,

  izostancima ravnatelj

  9. Organizacija mature Rujan 2018 – kolovoz 2019 ravnatelj, ispitni

  koordinator

  10. Analiza odgojno-obrazovnih studeni - ožujak ravnatelj, nastav.

  rezultata vijeće, pedagog

  11. Organizacija izleta, dogovor o danu

  škole

  rujan ravnatelj,

  12. Poslovi vezani uz kraj ravnatelj,

  nastavne godine

  svibanj

  13. Analiza rezultata na kraju

  nastavne godine (dopunski rad, ravnatelj,

  razredni, predmetni ispiti) lipanj, srpanj

  14. Tematske sjednice tijekom godine ravnatelj, pedagog

  15. Edukacija vezana uz projekt „Škola

  za život“

  tijekom godine Ravnatelj, koordinatori

  projekta

 • PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

  Red. broj SADRŽAJ RADA

  Vrijeme-

  mjesec

  Nositelj

  Konstituiranje Vijeća roditelja

  Razrješenje članova Vijeća roditelja

  učenika završnih

  razreda i izbor novih predstavnika

  roditelja u Vijeće roditelja

  rujan

  ravnatelj

  - pedagog

  -predsjednik

  Vijeća

  roditelja

  -Informacija o radu u protekloj školskoj

  godini i

  upoznavanje sa zadacima za slijedeću

  školsku godinu i projektom „ŠKOLA

  ZA ŽIVOT“

  rujan-listopad

  - ravnatelj

  - pedagog

  - predsjednik Vijeća

  roditelja

  Upoznavanje s Godišnjim planom i

  programom škole šk.god.2018./2019.

  Pitanja i prijedlozi roditelja

  Osvrt na postignuti uspjeh u učenju i

  vladanju učenika

  siječanj - ravnatelj

  - pedagog

  - predsjednik Vijeća

  roditelja

  Organiziranje športskih natjecanja,

  izleta, stručnih i maturalnih ekskurzija

  Pitanja i prijedlozi roditelja

  Analiza postignuća učenika u učenju, ožujak - ravnatelj

  - pedagog

  - predsjednik Vijeća

  roditelja

  Analiza djelotvornosti i efikasnosti

  izrečenih pedagoških mjera

  Suradnja i komunikacija roditelja i

  škole (nastavnika)

  Priprema učenika, roditelja i

  nastavnika za izlete učenika, stručne

  ekskurzije i maturalna putovanja

  svibanj - ravnatelj

  - pedagog

  - predsjednik Vijeća

  roditelja

  Informacija o maturi (kalendar)

  Profesionalni razvoj učenika(upisi na

  fakultete),

 • PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA

  Red.

  Broj

  Sadržaj rada Vrijeme-

  mjesec

  Nositelj

  1.

  - Razrješenje članova Učeničkog vijeća završenih četvrtih

  razreda te izbor i upoznavanje novih članova Vijeća

  - Upoznavanje s načinom odabira članova Vijeća, s

  njegovim funkcijama i načinom rada

  - Iznošenje Godišnjeg plana i programa rada

  - Nastavne i izvannastavne aktivnosti učenika

  - Pitanja i prijedlozi učenika

  Rujan-

  listopad

  -pedagog

  -ravnatelj

  -predsjednik

  UV-a

  2.

  -Analiza uspjeha i vladanja učenika u proteklom

  polugodištu

  -Prijedlozi o ostvarivanje korisnih i zanimljivih programa,

  zabava ili sl.

  -Osmišljanje načina za poboljšanje nastave i ,općenito,

  obrazovanja

  -Organizacija izleta, stručnih i maturalnih ekskurzija

  -Sudjelovanje škole u raznim manifestacijama te

  natjecanjima u znanju iz pojedinih predmeta i sportu

  - Pitanja i prijedlozi učenika

  Siječanj

  -pedagog

  -predsjednik

  Vijeća

  3.

  -Pridržavanje odredbi Kućnog reda

  -analiza postignuća učenika u učenju

  -odnos profesor- učenik, učenik- profesor te odnos i

  učenika i profesora prema nastavi

  -doprinos ljepšem izgledu škole

  - razgovor o idejama za Dan škole

  - Pitanja i prijedlozi učenika

  Ožujak-

  travanj

  -pedagog

  -predsjednik

  Vijeća

  -ravnatelj

  4.

  -Pripreme učenika za maturalne zabave i ekskurzije

  -Informacije o državnoj maturi

  -Informacije o prijemnim ispitima za maturante

  -Započeti informiranje učenika trećih razreda o izboru

  fakulteta(zbog izbornih predmeta sljedeće godine)

  - Pitanja i prijedlozi

  Svibanj

  -pedagog

  -predsjednik

  Vijeća

 • PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

  Školski odbor Gimnazije Županja radi u sastavu:

  Goran Knez, prof. – predsjednik Školskog odbora

  Marija Juzbašić, prof. – član

  Ljiljana Parać –član

  Đurđica Stjepanović – član

  Marijan Oršolić – član

  Branko Filipović – član

  Ana Komesarović-Cvitković – član

  U 2018/2019. školskoj godini predviđeno je održati četiri tematske sjednice, a koje se odnose na

  nesmetan rad ustanove:

  - rujan/listopad 2018. - donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog

  kurikuluma za 2018/2019. školsku godinu

  - siječanj 2019. – analiza rezultata nakon prvog polugodišta

  - travanj 2019. financijska izvješća

  - lipanj/srpanj 2019. analiza uspjeha u 2018/2019. školskoj godini.

  Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora temeljit će se na odredbama čl. 10 Poslovnika o

  radu Školskog odbora Gimnazije Županja, čl. 45. Statuta Gimnazije Županja i čl. 118. ZOOOSŠ.

 • PROGRAM RADA PEDAGOŠKO- RAZVOJNE SLUŽBE

  Pedagoško — razvojnu službu čine:

  1. RAVNATELJ

  2. PEDAGOG 3. KNJIŽNIČAR

  Program rada pedagoško- razvojne službe sastoji se od:

  IV. Pripreme za ostvarenje školskog programa (odgojno-obrazovnog procesa) - utvrđivanje obrazovnih potreba

  - priprema, organizacija i sudjelovanje u provođenju upisa učenika u prvi razred

  - rješavanje molbi učenika za upis, promjenu programa, ispis i si.

  - briga o stvaranju organizacijskih, kadrovskih i materijalnih preduvjeta za

  realizaciju odgojno-obrazovnog programa

  - izrada izvješća o radu i godišnjeg programa škole

  - izrada tjednih zaduženja nastavnika

  - određivanje smjena i radnih prostora

  - izrada tjednog rasporeda rada (satnice)

  - izrada kalendara rada škole

  - upoznavanje učenika i roditelja 8. Razreda u osnovnim školama o mogućnostima i uvjetima za upis u programe Gimnazije

  IV. Ostvarivanje odgojno obrazovnog rada ili neposredno sudjelovanje u odgojno-

 • obrazovnom procesu (nastava i nastavnici)

  - pripreme za uvođenje programa rasterećenja učenika

  - praćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa (kvalitativni pristup, kvantitativni pristup)

  - posjeti nastavi

  - pomoć i nadzor nad primjenom Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika

  - neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa

  - sudjelovanje u radu stručnih organa škole (Nastavničko vijeće, Razredna vijeća, Školska stručna vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika)

  - projekti, predavanja, pedagoške radionice

  - organizacija i sudjelovanje u ostvarivanju sadržaja pripravničkog staža

  Rad s učenicima s posebnim potrebama

  - identifikacija učenika s posebnim potrebama

  - rad s novo pridošlim učenicima

  - rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh

  - informativno savjetodavni rad s nastavnicima

  - informativno savjetodavni rad s roditeljima - rad na profesionalnoj orijentaciji (predstavljanje ustanova za nastavak

  obrazovanja, pomoć razrednicima u radu na profesionalnoj orijentaciji) - priprema i ostvarivanje programa prevencije ovisnosti

  - afirmacija pozitivnih vrijednosti protiv nasilja

  - za sigurno i poticajno okruženje u školama

  - rad na zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj kulturi

  - skrb o higijeni odgojno – obrazovnih prostora - upoznavanje i praćenje socijalnih prilika učenika

  - briga za socijalne odnose u razrednim odjelima

  3. Analiza odgojno-obrazovnog rada - analiza uspjeha učenika i ostvarenje nastavnog plana i programa

  polugodišnja na kraju školske godine

  - utvrđivanje obrazovnih potreba i izrada prijedloga plana upisa u novu školsku godinu

  - izrada izvještaja na kraju školske godine.

  4. Stručno usavršavanje pedagoško – razvojne službe - Pribavljanje stručne i druge literature – individualno usavršavanje - Pohađanje savjetovanja i seminara - Sudjelovanje u radu aktiva pedagoga ( Županijska razina )

 • 5. Pedagoška dokumentacija

  - briga o školskoj dokumentaciji

  - briga o nastavničkoj dokumentaciji

  - briga o učeničkoj dokumentaciji

  - vođenje dokumentacije o stručnoj literaturi i drugim izvorima znanja

  RODITELJSKI SASTANCI

  IV. razredi

  PRAVILNIK O KRITERIJMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

  KALENDAR PROVEDBE DRŽAVNE MATURE

  UČENJE I VLADANJE UČENIKA, ODABIR IZBORNIH PREDMETA, PRIJAVA

  ZA DRŽAVNU MATURU

  o AKTUALNOSTI UZ DRŽAVNU MATURU

  o KRAJ ŠKOLSKE GODINE

  III. razredi

  PRAVILNIK O KRITERIJMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

  MATURALNA EKSKURZIJA

  UČENJE I VLADANJE UČENIKA

  ANALIZA REZULTATA NA KRAJU I. POLUGODIŠTA

  KRAJ ŠKOLSKE GODINE

  II. razredi

  PRAVILNIK O KRITERIJMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

  ANALIZA REZULTATA NA KRAJU I. RAZREDA, NOVOSTI U II. RAZREDU

  UČENJE I VLADANJE

 • PREVENCIJA – PUŠENJE, DROGA, ALKOHOL, IZOSTANCI

  KRAJ ŠKOLSKE GODINE

  I. razredi

  PRAVILNIK O KRITERIJMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

  UČENIK – GIMNAZIJALAC – OBVEZE, UČENJE, PONAŠANJE

  KAKO UČITI, RASPORED RADNOG DANA, ISPRAVAK UOČENIH

  NEDOSTATAKA

  IZLETI I EKSKURZIJE, POTREBA - SMISAO

  DEŽURSTVA PROFESORA

  - ŠPORTSKA DVORANA: NADA ANDROIĆ, IVAN STRUKAR

  1. KABINET KEMIJE I BIOLOGIJE – MARGARETA VARGEK, MARIJA TROHA

  HOLMIK, VIŠNJA JOVANOVAC, MIRJANA LERMAJER

  - KABINET LIKOVNE I GLAZBENE UMJETNOSTI -ŽELJKO BEGOVIĆ I

  IVANA TUŠKAN

  - KABINET HRVATSKOG JEZIKA DUBRAVKA BILIĆ, LJILJANA BILBIJA

  MARIJA JUZBAŠIĆ, NADA MATIĆ-BULJAN

  - KABINET MATEMATIKE - JADRANKA DIDOVIĆ, GORAN KNEZ, VERICA

  SABLJIĆ

  - KABINET POVIJESTI I GEOGRAFIJE- ANICA ĐAKOVIĆ, DANIJELA KEGALJ

  - KABINET FIZIKE- ŽELIMIR HUMSKI, JASNA RAJŠL, ZLATA MARIJA

  VUKOVIĆ

  - KABINET STRANOG JEZIKA- ILIJA MIKULIĆ

  - KABINET INFORMATIKE- BRANSILAV OREŠKOVIĆ

 • DUŽNOSTI DEŽURNOG PROFESORA:

  - EVIDENTIRATI, PRIJAVITI POČINJENU ŠTETU, (PO MOGUĆNOSTI I

  POČINITELJA)

  PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ŠKOLE

  KOLOVOZ/RUJAN 2018.

  - KALENDAR RADA ŠKOLE – NASTAVA, SLOBODNE AKTIVNOSTI, RODITELJSKI

  SASTANCI, EKSKURZIJE, BLAGDANI I DR.

  - KALENDAR POPRAVNIH ISPITA, DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA, PROSTOR,

  DEŽURSTVA, POVJERENSTVA

  - PROVEDBA UPISA UČENIKA U I. RAZRED U 2018./2019. ŠKOLSKOJ GODINI,

  ANIMACIJA UČENIKA OSMIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA, ANKETA,

  KOMISIJE, STRUKTURIRANJE RAZREDNIH ODJELA

  - ORGANIZACIJA IZRADE RASPOREDA RADA, DEŽURSTVA NASTAVNIKA

  RUJAN 2018.

  - IZRADA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU

  2018/2019., TJEDNIH I GODIŠNJIH ZADUŽENJA NASTAVNIKA I OSTALIH

  ZAPOSLENIKA, ORGANIZACIJA REDOVNE, IZBORNE, DODATNE, DOPUNSKE,

  FAKULTATIVNE NASTAVE, SLOBODNIH AKTIVNOSTI I OSTALO

  - PLANIRANJE, SUDJELOVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICA NASTAVNIČKIH

  VIJEĆA, RAZREDNIH VIJEĆA, VIJEĆA RODITELJA, VIJEĆA UČENIKA, ŠKOLSKOG

  ODBORA

  LISTOPAD 2018.

  - RODITELJSKI SASTANCI ZA I.,II. ,III IV. RAZREDE

  - ORGANIZACIJA I PROVEDBA POLUGODIŠTA I BLAGDANA, AKTIVNOSTI U

  VRIJEME ZIMSKOG ODMORA UČENIKA

  - PLANIRANJE I ORGANIZACIJA EKSKURZIJA I IZLETA RADNIKA I UČENIKA

 • - ORGANIZACIJA I RAD STRUČNE SLUŽBE, TAJNIŠTVA, RAČUNOVODSTVA I

  OSTALIK RADNIKA ŠKOLE

  - SJEDNICA NV

  STUDENI 2018.

  - NADZOR I ODLAZAK NA NASTAVNE SATE NASTAVNICIMA POČETNICIMA I

  OSTALIM NASTAVNICIMA

  - PREDSTAVLJANJE ŠKOLE U DRUŠTVENOJ SREDINI (GRAD I ŽUPANIJA)

  - SEMINARI U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, MZOS

  - SASTANCI ŽUPANIJSKE UDRUGE RAVNATELJA I UDRUGE RAVNATELJA

  SREDNJIH ŠKOLA HRVATSKE

  - KOMUNIKACIJA – STRUČNA SLUŽBA, NASTAVNICI, RODITELJI, UČENICI,

  GRAD, ŽUPANIJA

  - PRAĆENJE, ORGANIZACIJA I RJEŠAVANJE MATERIJALNIH I OSTALIH POTREBA

  ŠKOLE

  - SJEDNICA NV

  SIJEČANJ 2019.

  - PRAĆENJE IZVOĐENJA DOPUNSKE NASTAVE

  - PRAĆENJE RADA DODATNE NASTAVE

  - PROBNA DRŽAVNA MATURA – MATEMATIKA I HRVATSKI JEZIK

  - PRIPREME ZA ORGANIZACIJU RADA U II. POLUGODIŠTU

  - RODITELJSKI SASTANCI

  - SJEDNICA NV

  VELJAČA – TRAVANJ 2019.

  - NADZOR I ODLAZAK NA NASTAVNE SATE

  - NAPREDOVANJE U STRUCI – POSJET SAVJETNIKA NA PRIJEDLOG ZA

  NAPREDOVANJE

  - ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ŠKOLSKI I ŽUPANIJSKIH NATJECANJA

  - PROLJETNI BLAGDANI

  - PROSLAVA DANA ŠKOLE

  - SJEDNICE NV

  SVIBANJ 2019.

  - ZAVRŠETAK NASTAVE ZA MATURANTE

  - DRŽAVNA NATJECANJA – SUDJELOVANJE NA POZIV

  - SJEDNICA NV ZA UTVRĐIVANJE USPJEHA

  LIPANJ/SRPANJ 2019.

  - DOPUNSKI RAD ZA MATURANTE

  - DRŽAVNA MATURA

  - SJEDNICA NV - USPJEH NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE

  - MATURALNA EKSKURZIJA

 • - IZLET DJELATNIKA

  - DOPUNSKI RAD ZA I.,II., III. RAZREDE

  - UPIS U I. RAZRED 2018./2019.

  IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA

  ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

  R.B. PODRUČJE RADA

  SADRŽAJ RADA

  VRIJEME

  IZVRŠENJA

  1.

  1.1.

  1.2.

  1.3

  Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada

  Izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga ( + plan i

  program individualnog usavršavanja )

  Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole

  Suradnja u izradi plana i programa stručnih vijeća škole,

  nastavnika, razrednika

  Izrada Operativnog programa pripravničkog staža

  rujan

  rujan

  rujan

  2. Poslovi promicanja odgojno-obrazovnog rada

  2.1.

  2.1.1.

  2.1.2.

  Rad s učenicima

  Praćenje razvoja i napredovanja učenika

  Savjetodavni rad (individualni-grupni) s učenicima koji imaju

  teškoće u školskom učenju i pružanje pomoći u rješavanju

  emocionalnih, socijalnih i zdravstvenih problema

  tijekom godine

  tijekom godine

 • 2.1.3.

  2.1.4.

  Poticaji za razmišljanje i promjene

  ( razgovori s učenicima )

  Prihvat i pružanje pomoći učenicima u školskoj adaptaciji

  (učenicima koji dolaze iz drugih škola )

  Izvođenje SRZ-a

  Vijeće učenika (savjetodavni rad)

  tijekom godine

  tijekom godine

  (prema potrebi)

  2.2..

  2.2.1.

  2.2.2

  2.2.3.

  2.2.4.

  2.2.5.

  Rad s nastavnicima

  Suradnja u izradi izvedbenog i operativnog plana i programa;

  programa SRZ-a, individualnog stručnog usavršavanja

  (satovi su iskazani u točki 1.3.)

  Stručno-pedagoška pomoć nastavnicima pripravnicima

  Savjetovanje nastavnika u svrhu objektivnog vrednovanja

  postignuća učenika

  Savjetodavni rad s nastavnicima i pružanje stručne pomoći u

  rješavanju individualnih problema učenika

  Pomoć u pripremanju i održavanju roditeljskih sastanaka i

  SRZ-a

  Praćenje i analiza nastave – hospitacija nastavi

  Međuljudski odnos – temelj odgojnog proces

  rujan

  tijekom godine

  tijekom godine

  (prosinac,

  svibanj, lipanj

  tijekom godine

  tijekom godine

  2.3.

  2.3.1.

  2.3.2.

  Rad s roditeljima

  Suradnja s roditeljima pri upisu i početku šk. god.

  Savjetodavni rad s roditeljima učenika koji imaju teškoće (u

  učenju; zdravstvene, socijalne probleme, probleme u

  ponašanju, izostajanje s nastave – ciljani izostanci i često

  neopravdano )

  Vijeće roditelja - savjetodavni rad

  srpanj, kolovoz,

  rujan

  tijekom godine

  2.4.

  2.4.1.

  2.4.2.

  2.4.3.

  Suradnja s ravnateljem

  Organizacijski poslovi

  ( kalendar rada, radni prostor, razrednici, zamjenici ... )

  Planiranje i programiranje

  ( satovi iskazani u točki 1. )

  Suradnja u tijeku realizacije odgojno-obrazovnog programa

  ( analiza uspjeha učenika, pomoć pri pripremanju sjednica,

  praćenje rada nastavnika,

  rujan, kolovoz

  rujan, kolovoz

  tijekom godine

 • 2.5.

  2.5.1.

  2.5.2.

  2.5.3.

  2.5.4.

  2.5.5.

  2.5.6.

  2.5.7.

  Suradnja s okruženjem škole

  Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

  Suradnja s Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu,

  informiranje, šport i tehničku kulturu

  Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa

  Suradnja s Ministarstvom obrane

  Suradnja sa zdravstvenim ustanovama

  Suradnja s Gradskim crvenim križem

  Suradnja s MUP-om

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  3. Projekt

  „Škola za život“

  Ciljani izostanci

  - sustavno praćenje i analiza izostanaka, primjena KODEKSA

  Rujan,

  lipanj

  5. Rad u stručnim organima škole i ispitnim komisijama

  - sudjelovanje na sjednicama NV, RV, Vijeću

  učenika, Vijeću roditelja

  tijekom godine

  lipanj, srpanj,

  kolovoz

  6. Organizacijski poslovi oko upisa učenika u I. razred

  Član upisnog povjerenstva

  srpanj, kolovoz,

  rujan

  7. Pedagoška dokumentacija

  - izrada predložaka za pedagošku

  dokumentaciju

  - statistički podaci za potrebe ureda i MZOS-a

  - pregled eDnevnika,

  rujan, tijekom

  godine

  tijekom godine

  srpanj, kolovoz

  tijekom godine

  8. Javna i kulturalna djelatnost škole

  -sudjelovanje u organizaciji kulturnih, umjetničkih i sportskih

  aktivnosti na školi

  tijekom godine

  svibanj

  9. Humanitarna djelatnost

  -«Solidarnost na djelu»

  -Darivanje krvi

  listopad

  ožujak

  10. Stručno usavršavanje i pripreme

  -individualno praćenje i proučavanje pedagoško-psihološke

  literature i časopisa nazočnost i sudjelovanje na stručnim

  vijećima pedagoga županije i seminarima na razini države

  tijekom godine

  tijekom godine

 • 11. Stručni izlet, školska ekskurzija tijekom godine

  12. Ostali poslovi

  12.2. Organizacija stručnih zamjena, suradnja sa satničarem tijekom godine

  12.4. Suradnja sa stručnim suradnicama-

  knjižničarkom

  tijekom godine

  12.5. Suradnja s tajništvom i računovodstvom Tijekom godine

  12. 7. Evaluacija nastavnog plana i programa kolovoz

  Pedagog škole radi dio vremena kao ispitni koordinator te kao jedan od koordinatora za

  provođenje eksperimentalnog programa „Škola za život“

 • PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG KOORDINATORA

  SADRŽAJ RADA

  - informiranje učenika o sustavu vanjskog

  vrjednovanja, zadatcima i ciljevima

  - pred prijave ispita državne mature

  - utvrđivanje popisa učenika s potrebom

  prilagodbe ispita

  - savjetovanje učenika o odabiru izbornog dijela

  državne mature

  - prijave učenika za ispite državne mature u

  ljetnom roku

  - informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i

  ciljevima vanjskog vrjednovanja

  - surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika

  - osiguravanje pravovremene dostupnosti

  informacija i publikacija za nastavnike

  - unošenje podataka u Središnji registar državne

  mature

  - organizacija provedbe ispita -zaprimanje, zaštita

  i pohranjivanje ispitnih materijala

  - određivanje i pripremanje prostorija za

  provođenje ispita

  - nadzor provođenja ispita i osiguravanje

  pravilnosti postupka provedbe ispita

  - upućivanje dežurnih nastavnika u njihove

  dužnosti, obveze i odgovornosti te predaja

  potrebnog materijala

  - povrat ispitnih materijala Centru

  - sudjelovanje na savjetovanjima koje organizira

  NCVVO

  VRIJEME SURADNICI PLANIRANO

  SATI

  rujan razrednici 10

  listopad razrednici 30

  listopad -

  Sijecanj

  razrednici

  50

  prosinac -

  sijecanj razrednici 50

  tijekom ravnatelj 20

  godine

  tijekom ravnatelj,

  godine razrednici 40

  tijekom

  godine ravnatelj 20

  tijekom

  godine 50

  svibanj -

  kolovoz ravnatelj 200

  svibanj -

  kolovoz ravnatelj 100

  svibanj -

  kolovoz ravnatelj 100

  svibanj -

  kolovoz ravnatelj 100

  svibanj -

  kolovoz ravnatelj 50

  svibanj -

  kolovoz 50

  prema

  pozivu 20

 • PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG

  POVJERENSTVA

  - -

  AKTIVNOSTI

  - utvrdivanje preliminarnog popisa ucenika na temelju

  zaprimljenih predprijava

  - utvrdivanje popisa ucenika kojima je potrebna

  prilagodba ispitne tehnologije

  - utvrdivanje popisa ucenika na temelju zaprimljenih

  prijava

  - utvrdivanje konacnog popisa ucenika koji su ispunili

  uvjete za polaganje drzavne mature

  - razmatranje i odlucivanje o opravdanosti naknadne

  prijave ispita, promjeni prijavljenih ispita i odjavi

  ispita

  - organizacija ispita drzavne mature

  - odlucivanje o opravdanosti nepristupanja ucenika

  polaganju ispita

  - pracenje provedbe ispita drzavne mature i nazocnost

  na ispitnim mjestima

  - zaprimanje i rjesavanje prigovora ucenika u svezi s

  nepravilnostima provedbe ispita

  - zaprimanje, rjesavanje i utvrdivanje opravdanosti

  prigovora ucenika na rezultate ispita i ocjene

  - utvrdivnje popisa ucenika na temelju zaprimljenih

  prijava za jesenski ispitni rok

  VRIJEME PROVEDBE

  Listopad

  do sijecnja

  do pocetka veljace

  po zavrsetku nastavne godine

  prema vremeniku Centra svibanj

  - kolovoz

  tijekom ispitnih tjedana

  tijekom ispitnih tjedana

  prema zaprimljenim prigovorima

  prema zaprimljenim prigovorima

  prema vremeniku Centra

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA U ŠK. GOD. 2018./2019.

  Poslovi školskog knjižničara tijekom školske godine obuhvaćaju:

  1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD čiji se sadržaji ostvaruju kroz rad s

  cijelim razredom, manjom grupom učenika ili kroz individualni rad, a

  obuhvaća:

  EDUKACIJU KORISNIKA

  TIMSKU NASTAVU

  ISTRAŽIVAČKE GRUPE

  STVARALAČKE RADIONICE

  IZLOŽBENU DJELATNOST

  2. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST usmjerenu na predstavljanje škole široj zajednici

  kroz sudjelovanje u osmišljavanju i izradi promidžbenog materijala, radio-

  emisija, novinarska grupa, povezivanje s organizacijama i udrugama te

  organiziranje predavanja, izložbi, te drugih školskih manifestacija

  3. STRUČNE KNJIŽNIČARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele

  godine, a obuhvaćaju:

  3.1 priprema fonda ( nabava knjižnične građe, prikupljanje i analiza zahtjeva korisnika, plan nabave, izbor

  građe, organizacija fonda, pročišćavanje i izlučivanje, revizija i otpis, procjenjivanje fonda)

  3.2 obrada knjižnične građe (bibliografska obradba, sadržajna analiza za potrebe klasifikacije, predmetna

  obradba, izrada anotacija i sažetaka)

  3.3 informacijska djelatnost (referentna zbirka, retrospektivna

  pretraživanja, organizacija i izrada profila za selektivnu

  diseminaciju, pretraživanje dostupnih baza podataka i

  kataloga, organizacija među knjižnične posudbe)

  4 PRIPREME, RAD U STRUČNIM TIJELIMA ŠKOLE

  5 STRUČNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjižničnog vijeća, oblicima

  usavršavanja koje priređuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Matična služba za školske

  knjižnice, aktivno sudjelovanje u radu stručnih knjižničarskih udruga, individualno stručno usavršavanje

  kroz praćenje relevantne literature i sudjelovanje u različitim oblicima edukacija.

  6. ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA

  SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

  Posjet, organiziranje županijskog stručnog vijeća u školskoj knjižnici

 • GODIŠNJI PLAN:

  KOLOVOZ –Priprema za otpis i reviziju fonda. Početak katalogizacije u knjižničnom programu Metel win,

  oprema građe bar-kod naljepnicama, organizacija baza podataka

  RUJAN – Revizija knjižnice. Pregled ponuda knjižara i izdavača, posudba udžbenika koje je MZOŠ

  darovalo srednjim školama, obavještavanje o novim udžbenicima, suradnja s aktivima i popisi stručne

  literature, dogovor o lektiri.

  Nabava lektire i stručne literature doznačenim namjenskim sredstvima.

  Sređivanje nove kartoteke korisnika, edukacija korisnika-učenika prvih razreda u knjižnici (uloga školske

  knjižnice, načini korištenja građe i prostora, osnove UDK sustava, pravilnik)

  - Organizacija sajma rabljenih udžbenika.

  Pano: Informacije o knjižnici

  Predstavljanje mogućih školskih aktivnosti

  Stručno usavršavanje školskih knjižničara, sastanak Vijeća školskih knjižničara

  LISTOPAD - Pregled periodike, osmišljavanje školskih projekata , školskog kurikuluma i dogovor o

  mogućoj realizaciji.

  1. tema panoa : Mjesec knjige

  obilježavanje Dana školskih knjižnica

  STUDENI – uobičajeni referalni i informacijski poslovi

  Sudjelovanje u završnom dijelu svečanosti Mjeseca knjige

  PROSINAC – stručna i informacijska djelatnost, obnavljanje pretplate na periodiku, inventura knjižnice,

  analiza statističkih podataka prvog polugodišta i polugodišnja procjena rada, organiziranje Božićne priredbe

  3. tema panoa: Božić

  Organizacija božićne priredbe (Dramska grupa)

  SIJEČANJ – priprema drugog polugodišta

  Pano: Šokačko sijelo

  VELJAČA – uobičajena stručna i informacijska djelatnost

  4. tema. Valentinovo

  OŽUJAK – uobičajeni stručni i informacijski poslovi

  TRAVANJ – stručni i informacijski poslovi

  SVIBANJ – stručni i informacijski poslovi Prigodan pano povodom Međunarodnog dana muzeja, 18. 05.

  Pano: Najpoznatiji svjetski muzeji

  LIPANJ – stručni i informacijski poslovi vezani uz završetak nastavne godine

 • ULOGA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U ŠKOLSKOM KURIKULUMU

  Rujan- Međunarodni dan pismenosti, korelacija hrvatski jezik i književnost- Sat u knjižnici IV. razredi- M.

  Proust: Combray, ppt prezentacija i dvd film u informatičkoj učionici u školskoj knjižnici)

  Cilj: Čitalačka pismenost – ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

  I. razredi -SAT RAZREDNE ZAJEDNICE, SAT ZDRAVSTVENOG ODGOJA

  Predavanje: Bonton u školi i izvan nje, ppt prezentacija, predavanje o lijepom ponašanju,

  upoznavanje učenika s kućnim redom škole i ponašanju u školi

  Cilj: odgojno-obrazovni rad

  Sat razrednog odjela: Homer: Ilijada i Odiseja (DVD)

  Listopad: ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

  F. Kafka: Proces ,korelacija sata sa hrvatskim jezikom i književnosti ( 4. razredi)

  Mjesec hrvatske knjige, IZRADA bookmarkera/straničnika u suradnji s likovnom grupom

  informacijski pano IZLOŽBENA DJELATNOST

  Stručno usavršavanje, Stručni skup povodom dana školskih knjižnica

  Studeni

  Sudjelovanje u kvizu : Čitanjem do zvijezda

  Studeni .2018. Organizirani posjet Interliberu- sajmu knjiga u Zagrebu

  Sat razrednog odjela: Povratak Filipa Latinovicza (DVD), IV. razredi

  Prosinac- Božićni pano i božićna predstava…Priprema Dramske grupe za izvedbu predstave i obilježavanje

  kraja 1.polugodišta ODGOJNO.-OBRAZOVNI RAD I KULTURNO JAVNA DJELATNOST

  Stručno usavršavanje, Županijsko stručno vijeće

  Siječanj- Priprema za drugo polugodište. Godišnja inventura(popis namještaja i knjiga u knjižnici)

  Veljača- Uobičajena stručna i informacijska djelatnost

  Pano: Valentinovo

  Ožujak

  Građanski odgoj: sat razredne zajednice II. razredi

  Nastavna jedinica: Komunikacijske vještine

  Travanj-Stručni i informacijski poslovi

  Stručno usavršavanje- Proljetna škola školskih knjižničara,sudjelovanje u radionicama

  Svibanj- Sat razredne zajednice: IV. razredi

  Kako odabrati „pravi“ fakultet?

  Gost predavač predstavnik hrvatskih sveučilišta ili sa Zavoda za zapošljavanje

  Lipanj- popisivanje i obavještavanje dužnika knjižnice, sređivanje kartoteke

  vraćanje posuđenih udžbenika od MZOS

  Postizanje ciljeva i zadataka kurikuluma:

 • Osigurati prikladne sadržaje učenja

  Pomagati učenicima u samostalnom učenju

  Poučiti kako doći do informacije

  Pridonositi osiguranju misije škole

  Planirati budžet za unaprjeđenje rada knjižnice

  Uvesti standarde propisane nacionalnim standardima u

  upravljanje informacijama

  Aktivno sudjelovati u vrjednovanju čitalačke i informacijske

  pismenosti učenika

 • PLAN POSJETE SATIMA NASTAVE

  S početnicima koji su dio odradili, nastaviti rad i prijaviti ih za polaganje stručnog ispita.

  Odluka NV imenovanje povjerenstva za praćenje.

  Posjet satima početnika i rad s njima skupa sa pedagogom škole prema programu Plan

  posjeta satima nastave.

  STUDENI 2018. – SVIBANJ 2019.

  - Posjet nastavnim satima nastavnicima – Ivan Strukar, prof. tjelesne i zdravstvene kulture,

  Manda Mihić, prof. logike, Matea Modic, prof. – engleski jezik; Jelena Šumanovac, prof. –

  geografija; Ilija Mikulić, prof. – njemačkog jezika;

  - Ljiljana Bilbija, prof. – hrvatski jezik; Dubravka Bilić, prof. hrvatskog jezika, Želimir

  Humski, prof. – fizika; Goran Knez, prof. – matematika-informatika; Marko Markoljević,

  prof. – latinski jezik; Višnja Jovanovac, prof. biologije i kemije, Marija Troha Holmik, prof.

  – biologija, Anica Đaković, prof. geografije, Valentina Kobašević, matematika, Mirjana

  Lermajer, kemija

  Po potrebi (prijava roditelja, žalba učenika ili slično) obaviti obilazak za ukazani slučaj.

 • PREVENTIVNI PROGRAMI I PROJEKTI IZ PODRUČJA: PSIHOLOŠKO-ZDRAVSTVENE

  ZAŠTITE ZDRAVLJA UČENIK

  «PREVENCIJA I ZAŠTITA -OVISNOSTI»

  Projekt je namijenjen:- nastavnicima i svim djelatnicima škole -roditeljima učenika -

  učenicima od I-IV razreda sadržaj:

  epidemiološki podaci o raširenosti ovisnosti o drogama

  psihološki portret ovisnika

  razlozi konzumiranja droga

  uloga obitelji u nastanku ovisnosti

  uloga škole

  znakovi prepoznavanja ovisnosti

  podjela droga i najčešće droge koje se konzumiraju

  znakovi, posljedice, simptomi konzumiranja

  test na droge

  dvostruki život ovisnika

  što možemo učiniti kao škola?

  što možemo učiniti kao roditelji ? Film «Ostavljeni»

  Letak:»Prevencija i zaštita od droga»-zdravstveno odgojni letak

  Individualni savjetodavni rad s: roditeljima, učenicima i osobljem škole. Vrijeme

  realizacije: rujan-prosinac 2018.

  II - PREVENCIJA I ZAŠTITA OD NASILJA U ŠKOLI

  « ŠKOLA BEZ NASILJA»

  Projekt je namijenjen: - svim djelatnicima škole

  - roditeljima učenika -učenicima

  - od I do IV razreda

  Sadržaj:

  što je nasilje

  uvjeti odgoja koji pogoduju stvaranju nasilnih učenika

  što poduzeti ako ste izloženi nasilju ili nazočni nasilju

  kako prepoznati nasilnika-osobine nasilnika

  tko su najčešće žrtve nasilničkog ponašanja

  kako se ponašaju žrtve nasilja

  kako pomoći žrtvama nasilja

  kako pomoći nasilniku

  Film « Nasilje i agresivnost»

  Letak: «Škola bez nasilja»

  Vrijeme realizacije: siječanj-ožujak 2019.

 • PRILOZI GODIŠNJEM PROGRAMU

  - Godišnja zaduženja nastavnika

  - Vrijeme primanja roditelja

  - Vremenik pismenih ispita

  Ostvarenje svih dijelova godišnjeg programa prati ravnatelj.

  Cjelovita analiza ostvarenog Godišnjeg programa razmatra se na Nastavničkom

  vijeću i zaključuje na Školskom odboru.

  U Županji 3.10. 2018 .godine

  Ravnatelj:

  Ivica Živković, prof.