of 8 /8
Službeni rezultati razredbenog postupka za upis pristupnika na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije u ak. 2018./19. godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika Sportska gimnastika Atletika Ukupno bodovi Postotak Pristupnici koji su prošli razredbeni prag: 1. 1110 Kolarić Igor 07155297031 450,0000 I. kat 2. 2157 Stošić Tin 86097713701 4,3,4, 5,5,4, 5,4,4, 5,5,5, 5,3,4, 3,2,3, 4,4,4, 4,3,3, 5,5,5, 366,663 81,48% 3. 2146 Stepić Nicole 31742887893 4,4,5, 4,3,5, 4,4,4, 5,5,5, 4,4,2, 5,4,4, 3,4,4, 4,3,3, 4,4,5, 363,3297 80,74% 4. 1096 Kociper Lucija 55766615684 3,2,2, 4,3,3, 3,3,2, 5,4,3, 5,5,4, 5,4,5, 5,5,5, 5,4,5, 5,5,5, 363,3297 80,74% 5. 1043 Kecerin Ea 06087483214 4,3,3, 4,4,3, 2,2,3, 5,5,5, 5,5,5, 5,5,2, 5,5,4, 5,5,5, 3,2,4, 359,9964 80,00% 6. 2152 Stjepanović Dražen 91912329417 3,5,5, 3,3,2, 3,4,4, 4,4,3, 5,5,5, 5,5,4, 3,2,4, 5,5,5, 4,4,4, 359,9964 80,00% 7. 1415 Manestar Morana 22666053479 4,4,4, 5,5,5, 2,1,1, 4,4,4, 5,3,3, 4,3,4, 4,5,5, 5,4,5, 5,5,4, 356,6631 79,26% 8. 2149 Stipić Ivona 04156612759 3,2,1, 4,4,3, 5,5,4, 3,3,1, 4,3,5, 5,5,5, 5,5,5, 5,5,5, 4,4,4, 356,6631 79,26% 9. 1319 Lončar Laura 93036024525 3,1,0, 5,4,4, 5,5,5, 1,4,3, 5,5,5, 5,3,3, 5,5,5, 5,5,5, 4,4,3, 356,6631 79,26% 10. 2410 Tursan Nika 89062557722 2,3,3, 4,4,4, 5,4,5, 4,4,5, 3,4,3, 5,3,4, 5,4,4, 3,3,4, 5,4,5, 353,3298 78,52% 11. 2175 Suman Patrik 54965207013 1,3,5, 4,5,4, 4,4,4, 3,3,4, 5,5,5, 3,5,2, 4,3,4, 5,5,5, 4,2,3, 346,6632 77,04% 12. 57 Bačić Petra 09540968035 2,1,1, 4,3,4, 5,4,4, 4,5,4, 5,3,4, 3,4,4, 4,5,5, 4,4,4, 4,5,4, 343,3299 76,30% 13. 125 Bartoš Ivan 13793086778 3,3,3, 2,2,2, 5,5,4, 0,2,4, 4,4,5, 5,5,5, 4,3,4, 4,5,4, 5,5,5, 339,9966 75,55% 14. 1452 Marković Joško 11831626823 4,5,5, 4,2,5, 4,4,3, 5,1,1, 5,5,5, 5,5,5, 3,2,2, 4,4,3, 4,4,2, 336,6633 74,81% 15. 2118 Soldo Monika 22905848050 2,3,2, 4,3,4, 3,3,2, 5,5,4, 5,3,5, 3,3,3, 4,4,4, 5,4,4, 4,4,4, 329,9967 73,33% 16. 696 Godeč Krešimir 45807912262 3,4,4, 3,3,3, 5,5,5, 3,4,1, 5,4,4, 5,4,4, 3,4,4, 3,3,3, 4,4,2, 329,9967 73,33% 17. 1048 Kelecija Marko 99436710890 3,3,5, 4,3,4, 5,5,4, 5,5,5, 5,5,5, 3,2,1, 2,2,2, 5,2,3, 4,4,3, 329,9967 73,33% 18. 1131 Kos Jura 34013853692 5,5,5, 5,5,5, 3,4,3, 2,2,3, 5,5,4, 2,2,3, 4,4,2, 3,2,3, 4,4,4, 326,6634 72,59% 19. 1318 Lojber David 58135436467 5,5,5, 2,3,2, 3,4,4, 3,3,3, 4,4,5, 4,3,2, 4,4,1, 4,4,5, 4,4,4, 326,6634 72,59% 20. 891 Ivanković Roko 37724818354 5,5,5, 3,4,4, 3,3,1, 4,3,2, 4,3,5, 5,2,2, 3,4,4, 3,4,5, 4,4,3, 323,3301 71,85% 21. 2443 Vdović Matija 29748165822 3,3,5, 4,5,4, 2,2,5, 3,3,2, 1,3,5, 5,3,5, 4,4,2, 5,4,3, 4,4,4, 323,3301 71,85% 22. 1620 Mlinarić Luka 96263308013 4,5,5, 2,1,3, 5,5,5, 4,5,3, 4,5,5, 3,4,3, 3,2,2, 3,4,3, 4,2,3, 323,3301 71,85% 23. 1579 Milas Marija 54729435101 2,2,1, 3,2,2, 3,3,3, 5,4,3, 4,5,3, 5,3,4, 3,4,5, 5,5,5, 4,4,4, 319,9968 71,11% 24. 1863 Piškor Viktorija 84987837004 3,3,0, 4,3,3, 4,4,2, 5,5,4, 5,5,5, 4,4,4, 3,3,3, 3,3,4, 4,3,3, 319,9968 71,11% 25. 2210 Šagovac Antonio 85438485179 2,3,3, 3,3,3, 5,5,4, 4,3,3, 5,3,3, 5,4,4, 4,2,2, 4,3,3, 5,4,4, 319,9968 71,11% 26. 83 Baković Luka 02314146505 3,2,3, 4,4,4, 5,4,3, 1,2,3, 5,5,5, 5,5,5, 4,3,1, 3,2,1, 4,5,4, 316,6635 70,37% 27. 990 Kadija Anđela 30187543701 4,4,4, 4,3,3, 3,3,3, 1,2,2, 4,4,5, 2,1,4, 5,4,4, 4,5,5, 4,4,4, 316,6635 70,37% 28. 1065 Klaso Luka 24380347100 3,3,3, 4,4,4, 2,3,3, 4,3,5, 5,4,5, 3,3,1, 5,4,3, 4,4,4, 3,2,4, 316,6635 70,37% 29. 2467 Vinković Dora 41462382886 3,2,2, 3,2,1, 4,3,3, 4,3,5, 5,5,4, 4,5,2, 3,4,5, 5,4,4, 3,3,4, 316,6635 70,37% 30. 1940 Radoš Petar 59537080514 5,5,5, 4,5,4, 3,4,4, 3,4,3, 2,3,5, 3,3,3, 4,4,2, 3,2,3, 3,3,3, 316,6635 70,37% 31. 1981 Rebernjak Katarina 92942564346 3,4,3, 5,4,4, 2,2,2, 3,2,2, 5,5,5, 5,2,1, 4,4,4, 5,5,3, 3,4,4, 316,6635 70,37% 32. 1109 Kolarević Šima 25373112649 4,3,3, 4,3,3, 3,3,4, 3,3,3, 4,3,4, 4,4,4, 3,2,4, 4,4,3, 4,4,4, 313,3302 69,63% 33. 283 Brandić Nikola 84109870105 5,5,5, 2,2,2, 4,2,3, 3,3,5, 4,5,5, 3,2,5, 2,1,3, 4,5,4, 3,4,3, 313,3302 69,63% 34. 1551 Mihaljević Matej 94972579020 3,4,5, 3,1,3, 4,5,2, 3,4,1, 5,5,5, 5,3,4, 2,1,3, 5,4,2, 4,4,4, 313,3302 69,63% 35. 2199 Šaban Duje Julio 44202131338 4,4,5, 2,2,2, 3,2,4, 3,4,0, 4,4,3, 5,4,4, 4,4,3, 5,5,5, 3,3,3, 313,3302 69,63% 36. 1547 Mihalina Maja 27957882204 2,2,2, 3,3,3, 5,5,4, 3,3,2, 5,5,3, 5,4,3, 2,3,3, 3,4,4, 4,4,4, 309,9969 68,89% 37. 1776 Pavlović Igor 12922877992 3,2,3, 2,2,2, 2,3,2, 2,3,3, 5,4,5, 4,4,5, 4,4,3, 5,5,4, 3,5,4, 309,9969 68,89% 38. 1205 Križanić David 10876838797 4,4,4, 5,4,3, 5,5,4, 3,3,4, 1,5,0, 4,3,1, 3,3,1, 5,4,4, 3,3,4, 306,6636 68,15% 39. 1771 Pavlaković Manuela 48983965088 4,2,4, 3,3,2, 3,3,2, 5,5,5, 5,5,4, 2,3,3, 3,3,3, 2,2,4, 4,4,4, 306,6636 68,15% 40. 1885 Poljak Ivan 10325811452 3,5,2, 5,5,5, 3,4,3, 3,3,4, 5,2,1, 5,3,1, 3,1,2, 5,4,4, 4,3,3, 303,3303 67,41% 41. 662 Gašparić Tomislav 97704489991 5,5,5, 3,3,3, 3,4,3, 4,2,3, 3,5,5, 3,2,3, 4,4,2, 3,2,3, 4,3,2, 303,3303 67,41% 42. 13 Alfier Karlo 81122050468 4,3,5, 3,3,4, 3,3,1, 2,3,1, 5,3,4, 3,4,4, 4,3,1, 4,3,3, 4,5,5, 299,997 66,67% 43. 1230 Krsnik Dennis 07557383144 5,4,5, 2,2,2, 3,3,4, 3,3,1, 4,2,2, 4,2,3, 3,3,3, 5,5,4, 4,4,5, 299,997 66,67% 44. 1835 Peša Paulo 34153005839 2,2,3, 5,5,5, 4,4,3, 3,3,4, 2,3,3, 3,2,4, 2,3,3, 3,2,4, 4,4,5, 299,997 66,67% 45. 865 Ilić Luka 87823832104 2,5,3, 5,5,4, 5,4,3, 5,5,5, 5,2,3, 4,2,0, 2,3,2, 3,2,1, 4,4,2, 299,997 66,67% 46. 931 Jelić-Periša Patrick 42122620370 4,2,4, 3,2,3, 4,4,3, 5,5,5, 5,4,4, 2,3,2, 2,3,3, 3,3,3, 4,3,2, 299,997 66,67% 47. 1945 Raguž Petra 66439991089 3,5,5, 3,3,3, 1,3,3, 0,3,0, 2,3,5, 5,5,4, 4,4,3, 4,5,5, 3,3,3, 299,997 66,67% 48. 2584 Zlopaša Ruža 79171556883 2,1,2, 2,2,1, 4,3,3, 5,5,5, 3,3,5, 5,4,3, 3,4,3, 4,3,3, 4,4,4, 299,997 66,67% 49. 210 Blažević Matej 02009751634 3,3,3, 4,5,5, 4,4,1, 4,4,3, 5,1,1, 4,2,3, 4,3,2, 3,3,5, 3,4,3, 296,6637 65,93% 50. 451 Čurić Fran 41659067777 1,2,4, 3,3,4, 5,5,4, 4,5,5, 5,4,3, 3,1,4, 3,1,2, 4,2,3, 4,2,3, 296,6637 65,93% 51. 636 Frtalj Karlo 35188600267 4,4,5, 2,2,2, 3,3,4, 4,3,3, 3,4,3, 4,3,4, 2,2,1, 5,4,4, 4,3,4, 296,6637 65,93% 52. 2587 Zorić Lovre 23964146562 4,3,3, 4,5,5, 3,4,3, 4,4,3, 4,1,3, 4,2,4, 2,3,4, 3,3,3, 3,3,2, 296,6637 65,93% 53. 361 Celić Luka 55391713682 4,5,5, 4,3,3, 4,3,3, 0,3,3, 5,3,3, 2,1,3, 5,4,3, 3,3,2, 4,4,4, 296,6637 65,93% 54. 609 Filipović Ivan 80035926098 4,3,5, 2,1,1, 5,5,3, 3,4,5, 2,3,5, 4,2,3, 2,3,2, 4,3,5, 3,4,3, 296,6637 65,93% 55. 1069 Kligl Filip 69199966025 5,5,5, 2,2,2, 5,5,5, 3,2,1, 4,4,4, 3,2,2, 4,2,2, 3,3,3, 4,3,4, 296,6637 65,93% izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin prodekanica za nastavu i studente, predsjednica povjerenstva za provođenje razredbenog postupka 6.7.2018 | Stranica 1|8

godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet ... rezultati razredbenog... · R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet ... rezultati razredbenog... · R.b. ID Prezime...

Page 1: godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet ... rezultati razredbenog... · R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika

Službeni rezultati razredbenog postupka za upis pristupnika

na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije u ak. 2018./19.

godini - ljetni rok

R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika Sportska gimnastika Atletika Ukupno bodovi Postotak

Pristupnici koji su prošli razredbeni prag:

1. 1110 Kolarić Igor 07155297031 450,0000 I. kat

2. 2157 Stošić Tin 86097713701 4,3,4, 5,5,4, 5,4,4, 5,5,5, 5,3,4, 3,2,3, 4,4,4, 4,3,3, 5,5,5, 366,663 81,48%

3. 2146 Stepić Nicole 31742887893 4,4,5, 4,3,5, 4,4,4, 5,5,5, 4,4,2, 5,4,4, 3,4,4, 4,3,3, 4,4,5, 363,3297 80,74%

4. 1096 Kociper Lucija 55766615684 3,2,2, 4,3,3, 3,3,2, 5,4,3, 5,5,4, 5,4,5, 5,5,5, 5,4,5, 5,5,5, 363,3297 80,74%

5. 1043 Kecerin Ea 06087483214 4,3,3, 4,4,3, 2,2,3, 5,5,5, 5,5,5, 5,5,2, 5,5,4, 5,5,5, 3,2,4, 359,9964 80,00%

6. 2152 Stjepanović Dražen 91912329417 3,5,5, 3,3,2, 3,4,4, 4,4,3, 5,5,5, 5,5,4, 3,2,4, 5,5,5, 4,4,4, 359,9964 80,00%

7. 1415 Manestar Morana 22666053479 4,4,4, 5,5,5, 2,1,1, 4,4,4, 5,3,3, 4,3,4, 4,5,5, 5,4,5, 5,5,4, 356,6631 79,26%

8. 2149 Stipić Ivona 04156612759 3,2,1, 4,4,3, 5,5,4, 3,3,1, 4,3,5, 5,5,5, 5,5,5, 5,5,5, 4,4,4, 356,6631 79,26%

9. 1319 Lončar Laura 93036024525 3,1,0, 5,4,4, 5,5,5, 1,4,3, 5,5,5, 5,3,3, 5,5,5, 5,5,5, 4,4,3, 356,6631 79,26%

10. 2410 Tursan Nika 89062557722 2,3,3, 4,4,4, 5,4,5, 4,4,5, 3,4,3, 5,3,4, 5,4,4, 3,3,4, 5,4,5, 353,3298 78,52%

11. 2175 Suman Patrik 54965207013 1,3,5, 4,5,4, 4,4,4, 3,3,4, 5,5,5, 3,5,2, 4,3,4, 5,5,5, 4,2,3, 346,6632 77,04%

12. 57 Bačić Petra 09540968035 2,1,1, 4,3,4, 5,4,4, 4,5,4, 5,3,4, 3,4,4, 4,5,5, 4,4,4, 4,5,4, 343,3299 76,30%

13. 125 Bartoš Ivan 13793086778 3,3,3, 2,2,2, 5,5,4, 0,2,4, 4,4,5, 5,5,5, 4,3,4, 4,5,4, 5,5,5, 339,9966 75,55%

14. 1452 Marković Joško 11831626823 4,5,5, 4,2,5, 4,4,3, 5,1,1, 5,5,5, 5,5,5, 3,2,2, 4,4,3, 4,4,2, 336,6633 74,81%

15. 2118 Soldo Monika 22905848050 2,3,2, 4,3,4, 3,3,2, 5,5,4, 5,3,5, 3,3,3, 4,4,4, 5,4,4, 4,4,4, 329,9967 73,33%

16. 696 Godeč Krešimir 45807912262 3,4,4, 3,3,3, 5,5,5, 3,4,1, 5,4,4, 5,4,4, 3,4,4, 3,3,3, 4,4,2, 329,9967 73,33%

17. 1048 Kelecija Marko 99436710890 3,3,5, 4,3,4, 5,5,4, 5,5,5, 5,5,5, 3,2,1, 2,2,2, 5,2,3, 4,4,3, 329,9967 73,33%

18. 1131 Kos Jura 34013853692 5,5,5, 5,5,5, 3,4,3, 2,2,3, 5,5,4, 2,2,3, 4,4,2, 3,2,3, 4,4,4, 326,6634 72,59%

19. 1318 Lojber David 58135436467 5,5,5, 2,3,2, 3,4,4, 3,3,3, 4,4,5, 4,3,2, 4,4,1, 4,4,5, 4,4,4, 326,6634 72,59%

20. 891 Ivanković Roko 37724818354 5,5,5, 3,4,4, 3,3,1, 4,3,2, 4,3,5, 5,2,2, 3,4,4, 3,4,5, 4,4,3, 323,3301 71,85%

21. 2443 Vdović Matija 29748165822 3,3,5, 4,5,4, 2,2,5, 3,3,2, 1,3,5, 5,3,5, 4,4,2, 5,4,3, 4,4,4, 323,3301 71,85%

22. 1620 Mlinarić Luka 96263308013 4,5,5, 2,1,3, 5,5,5, 4,5,3, 4,5,5, 3,4,3, 3,2,2, 3,4,3, 4,2,3, 323,3301 71,85%

23. 1579 Milas Marija 54729435101 2,2,1, 3,2,2, 3,3,3, 5,4,3, 4,5,3, 5,3,4, 3,4,5, 5,5,5, 4,4,4, 319,9968 71,11%

24. 1863 Piškor Viktorija 84987837004 3,3,0, 4,3,3, 4,4,2, 5,5,4, 5,5,5, 4,4,4, 3,3,3, 3,3,4, 4,3,3, 319,9968 71,11%

25. 2210 Šagovac Antonio 85438485179 2,3,3, 3,3,3, 5,5,4, 4,3,3, 5,3,3, 5,4,4, 4,2,2, 4,3,3, 5,4,4, 319,9968 71,11%

26. 83 Baković Luka 02314146505 3,2,3, 4,4,4, 5,4,3, 1,2,3, 5,5,5, 5,5,5, 4,3,1, 3,2,1, 4,5,4, 316,6635 70,37%

27. 990 Kadija Anđela 30187543701 4,4,4, 4,3,3, 3,3,3, 1,2,2, 4,4,5, 2,1,4, 5,4,4, 4,5,5, 4,4,4, 316,6635 70,37%

28. 1065 Klaso Luka 24380347100 3,3,3, 4,4,4, 2,3,3, 4,3,5, 5,4,5, 3,3,1, 5,4,3, 4,4,4, 3,2,4, 316,6635 70,37%

29. 2467 Vinković Dora 41462382886 3,2,2, 3,2,1, 4,3,3, 4,3,5, 5,5,4, 4,5,2, 3,4,5, 5,4,4, 3,3,4, 316,6635 70,37%

30. 1940 Radoš Petar 59537080514 5,5,5, 4,5,4, 3,4,4, 3,4,3, 2,3,5, 3,3,3, 4,4,2, 3,2,3, 3,3,3, 316,6635 70,37%

31. 1981 Rebernjak Katarina 92942564346 3,4,3, 5,4,4, 2,2,2, 3,2,2, 5,5,5, 5,2,1, 4,4,4, 5,5,3, 3,4,4, 316,6635 70,37%

32. 1109 Kolarević Šima 25373112649 4,3,3, 4,3,3, 3,3,4, 3,3,3, 4,3,4, 4,4,4, 3,2,4, 4,4,3, 4,4,4, 313,3302 69,63%

33. 283 Brandić Nikola 84109870105 5,5,5, 2,2,2, 4,2,3, 3,3,5, 4,5,5, 3,2,5, 2,1,3, 4,5,4, 3,4,3, 313,3302 69,63%

34. 1551 Mihaljević Matej 94972579020 3,4,5, 3,1,3, 4,5,2, 3,4,1, 5,5,5, 5,3,4, 2,1,3, 5,4,2, 4,4,4, 313,3302 69,63%

35. 2199 Šaban Duje Julio 44202131338 4,4,5, 2,2,2, 3,2,4, 3,4,0, 4,4,3, 5,4,4, 4,4,3, 5,5,5, 3,3,3, 313,3302 69,63%

36. 1547 Mihalina Maja 27957882204 2,2,2, 3,3,3, 5,5,4, 3,3,2, 5,5,3, 5,4,3, 2,3,3, 3,4,4, 4,4,4, 309,9969 68,89%

37. 1776 Pavlović Igor 12922877992 3,2,3, 2,2,2, 2,3,2, 2,3,3, 5,4,5, 4,4,5, 4,4,3, 5,5,4, 3,5,4, 309,9969 68,89%

38. 1205 Križanić David 10876838797 4,4,4, 5,4,3, 5,5,4, 3,3,4, 1,5,0, 4,3,1, 3,3,1, 5,4,4, 3,3,4, 306,6636 68,15%

39. 1771 Pavlaković Manuela 48983965088 4,2,4, 3,3,2, 3,3,2, 5,5,5, 5,5,4, 2,3,3, 3,3,3, 2,2,4, 4,4,4, 306,6636 68,15%

40. 1885 Poljak Ivan 10325811452 3,5,2, 5,5,5, 3,4,3, 3,3,4, 5,2,1, 5,3,1, 3,1,2, 5,4,4, 4,3,3, 303,3303 67,41%

41. 662 Gašparić Tomislav 97704489991 5,5,5, 3,3,3, 3,4,3, 4,2,3, 3,5,5, 3,2,3, 4,4,2, 3,2,3, 4,3,2, 303,3303 67,41%

42. 13 Alfier Karlo 81122050468 4,3,5, 3,3,4, 3,3,1, 2,3,1, 5,3,4, 3,4,4, 4,3,1, 4,3,3, 4,5,5, 299,997 66,67%

43. 1230 Krsnik Dennis 07557383144 5,4,5, 2,2,2, 3,3,4, 3,3,1, 4,2,2, 4,2,3, 3,3,3, 5,5,4, 4,4,5, 299,997 66,67%

44. 1835 Peša Paulo 34153005839 2,2,3, 5,5,5, 4,4,3, 3,3,4, 2,3,3, 3,2,4, 2,3,3, 3,2,4, 4,4,5, 299,997 66,67%

45. 865 Ilić Luka 87823832104 2,5,3, 5,5,4, 5,4,3, 5,5,5, 5,2,3, 4,2,0, 2,3,2, 3,2,1, 4,4,2, 299,997 66,67%

46. 931 Jelić-Periša Patrick 42122620370 4,2,4, 3,2,3, 4,4,3, 5,5,5, 5,4,4, 2,3,2, 2,3,3, 3,3,3, 4,3,2, 299,997 66,67%

47. 1945 Raguž Petra 66439991089 3,5,5, 3,3,3, 1,3,3, 0,3,0, 2,3,5, 5,5,4, 4,4,3, 4,5,5, 3,3,3, 299,997 66,67%

48. 2584 Zlopaša Ruža 79171556883 2,1,2, 2,2,1, 4,3,3, 5,5,5, 3,3,5, 5,4,3, 3,4,3, 4,3,3, 4,4,4, 299,997 66,67%

49. 210 Blažević Matej 02009751634 3,3,3, 4,5,5, 4,4,1, 4,4,3, 5,1,1, 4,2,3, 4,3,2, 3,3,5, 3,4,3, 296,6637 65,93%

50. 451 Čurić Fran 41659067777 1,2,4, 3,3,4, 5,5,4, 4,5,5, 5,4,3, 3,1,4, 3,1,2, 4,2,3, 4,2,3, 296,6637 65,93%

51. 636 Frtalj Karlo 35188600267 4,4,5, 2,2,2, 3,3,4, 4,3,3, 3,4,3, 4,3,4, 2,2,1, 5,4,4, 4,3,4, 296,6637 65,93%

52. 2587 Zorić Lovre 23964146562 4,3,3, 4,5,5, 3,4,3, 4,4,3, 4,1,3, 4,2,4, 2,3,4, 3,3,3, 3,3,2, 296,6637 65,93%

53. 361 Celić Luka 55391713682 4,5,5, 4,3,3, 4,3,3, 0,3,3, 5,3,3, 2,1,3, 5,4,3, 3,3,2, 4,4,4, 296,6637 65,93%

54. 609 Filipović Ivan 80035926098 4,3,5, 2,1,1, 5,5,3, 3,4,5, 2,3,5, 4,2,3, 2,3,2, 4,3,5, 3,4,3, 296,6637 65,93%

55. 1069 Kligl Filip 69199966025 5,5,5, 2,2,2, 5,5,5, 3,2,1, 4,4,4, 3,2,2, 4,2,2, 3,3,3, 4,3,4, 296,6637 65,93%

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

prodekanica za nastavu i studente, predsjednica povjerenstva za provođenje razredbenog postupka 6.7.2018 | Stranica 1|8

Page 2: godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet ... rezultati razredbenog... · R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika

Službeni rezultati razredbenog postupka za upis pristupnika

na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije u ak. 2018./19.

godini - ljetni rok

R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika Sportska gimnastika Atletika Ukupno bodovi Postotak

56. 1569 Mikša Lana 55115289057 3,3,5, 4,4,4, 3,3,3, 3,2,2, 3,3,4, 4,5,4, 4,3,3, 4,2,3, 2,3,3, 296,6637 65,93%

57. 1896 Požega Ivan 85987980908 2,3,2, 3,2,2, 5,5,4, 1,2,5, 5,5,5, 2,3,4, 4,3,2, 4,3,4, 3,3,3, 296,6637 65,93%

58. 2387 Traživuk Karlo 70051506216 1,3,4, 5,5,5, 4,4,3, 4,3,3, 5,4,5, 2,1,1, 2,3,3, 3,2,3, 4,3,4, 296,6637 65,93%

59. 2428 Uzelac Zvonimir 45251403296 5,5,5, 5,5,5, 4,4,2, 3,2,4, 5,3,3, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,3, 5,4,3, 296,6637 65,93%

60. 2798 Keler Stjepan 97159525189 3,3,3, 1,2,1, 4,4,3, 3,2,1, 4,4,5, 5,3,4, 3,3,3, 3,4,4, 4,5,5, 296,6637 65,93%

61. 76 Bajić Patrik 99885781880 5,3,5, 3,3,3, 2,3,2, 3,3,0, 4,3,3, 5,4,4, 3,1,3, 4,4,3, 3,5,4, 293,3304 65,18%

62. 201 Blašković Dorian 24109705176 3,2,3, 2,0,1, 4,5,4, 3,3,3, 3,3,5, 4,3,4, 4,3,2, 5,3,3, 4,4,5, 293,3304 65,18%

63. 1451 Marković Ivan 74475897605 3,5,5, 5,5,5, 3,4,2, 5,4,3, 5,3,4, 3,1,1, 2,1,2, 4,2,1, 4,4,2, 293,3304 65,18%

64. 1484 Martinjak Dominik 75680013888 5,5,5, 3,2,2, 3,3,2, 3,2,0, 5,4,5, 4,2,2, 4,3,2, 4,3,3, 4,4,4, 293,3304 65,18%

65. 1726 Orlović Marin 65571980783 3,3,4, 3,3,3, 3,4,4, 4,4,1, 5,2,3, 4,5,3, 3,1,2, 3,3,4, 4,4,3, 293,3304 65,18%

66. 2110 Sminderovac Petar 88189808617 3,5,4, 4,3,2, 4,4,4, 4,2,1, 5,4,5, 4,4,4, 2,1,2, 3,3,2, 4,4,1, 293,3304 65,18%

67. 2400 Tukara Bruno 75171873845 3,4,2, 3,2,2, 3,3,4, 3,2,4, 3,4,3, 5,5,4, 3,3,2, 4,3,3, 3,4,4, 293,3304 65,18%

68. 2468 Višić Grgur 60394257084 4,4,4, 2,1,1, 2,3,2, 4,3,5, 5,4,5, 3,3,3, 4,3,3, 4,3,3, 4,3,3, 293,3304 65,18%

69. 426 Čavrak Dora 04394074869 2,2,2, 4,4,4, 3,3,3, 0,4,1, 2,3,5, 3,3,4, 4,4,5, 5,5,5, 4,1,2, 289,9971 64,44%

70. 935 Jerešić Mateo 06393623479 5,4,5, 3,4,2, 4,4,2, 3,3,3, 4,1,3, 2,2,2, 4,3,3, 3,3,3, 4,5,3, 289,9971 64,44%

71. 1618 Mlakar Dominik 01573055283 3,1,3, 2,2,2, 4,4,3, 3,4,0, 1,3,5, 4,4,3, 3,3,4, 5,4,5, 4,3,5, 289,9971 64,44%

72. 1619 Mlinarić Jan 06008990038 3,1,1, 3,4,3, 4,4,2, 3,3,3, 5,5,4, 4,2,3, 3,3,2, 3,3,3, 4,5,4, 289,9971 64,44%

73. 1811 Perinić Franko 27052781967 3,5,4, 4,4,5, 2,3,3, 0,3,2, 2,3,5, 4,3,3, 3,2,2, 3,4,4, 4,3,4, 289,9971 64,44%

74. 2058 Senčar Fran 34412611965 3,5,2, 4,4,3, 4,4,3, 4,3,3, 5,3,3, 3,2,3, 4,3,1, 3,3,4, 3,3,2, 289,9971 64,44%

75. 2230 Šaponja Alen 12450912645 5,5,5, 3,2,1, 5,5,3, 3,3,2, 1,4,2, 4,3,4, 3,3,2, 4,4,3, 3,3,2, 289,9971 64,44%

76. 217 Bogović Antonela 69033088361 2,2,0, 3,3,3, 2,1,2, 4,3,0, 4,5,5, 5,4,4, 3,3,5, 5,5,5, 3,2,4, 289,9971 64,44%

77. 232 Bonić Jure 98013408168 3,5,4, 3,3,4, 4,5,3, 4,3,5, 3,3,4, 5,3,3, 2,1,2, 3,2,3, 3,3,1, 289,9971 64,44%

78. 1150 Kovačević Tonka 81457496346 2,3,1, 1,1,3, 3,3,3, 0,5,3, 5,5,5, 4,4,4, 2,2,3, 5,4,5, 3,4,4, 289,9971 64,44%

79. 1310 Lipkovac Marko 67169973917 2,4,2, 4,3,3, 2,1,2, 3,3,1, 5,3,4, 5,4,4, 4,4,4, 3,3,3, 4,3,4, 289,9971 64,44%

80. 2887 Vidiček Borna 00425363128 3,5,5, 5,4,4, 4,4,4, 1,4,3, 5,2,3, 4,1,1, 3,2,1, 3,3,4, 3,2,3, 286,6638 63,70%

81. 1794 Penezić Bruno 90864947350 3,1,3, 2,0,2, 2,4,3, 0,1,1, 4,4,5, 5,3,4, 3,4,4, 5,4,5, 5,4,5, 286,6638 63,70%

82. 1823 Perković Matej 50940182470 3,2,5, 3,2,2, 3,3,4, 5,4,3, 5,3,4, 5,4,4, 1,1,3, 3,3,2, 3,3,3, 286,6638 63,70%

83. 64 Bagadur Nikola 31286333136 3,2,4, 3,0,3, 5,5,4, 3,3,4, 5,4,4, 3,2,2, 3,2,1, 3,3,3, 4,4,3, 283,3305 62,96%

84. 1245 Kukec Fran 15016618378 4,5,5, 2,2,1, 2,3,3, 4,4,4, 3,3,5, 3,2,2, 3,2,2, 4,3,3, 4,4,3, 283,3305 62,96%

85. 1933 Radić Saša 22354254456 4,5,4, 3,2,1, 3,3,4, 0,2,3, 5,5,4, 5,2,3, 4,3,2, 3,2,2, 4,4,3, 283,3305 62,96%

86. 1949 Raič Mislav 40877051799 3,2,3, 5,5,5, 4,4,3, 4,3,4, 2,2,5, 3,2,1, 2,2,2, 4,3,3, 3,4,2, 283,3305 62,96%

87. 2933 Tomljanović Davor 36326516627 4,4,5, 1,3,2, 2,3,1, 4,4,3, 4,4,4, 3,2,2, 4,4,2, 4,3,3, 3,4,3, 283,3305 62,96%

88. 1341 Lukačin Borna 94135962937 3,3,4, 3,3,3, 3,3,4, 4,2,1, 3,3,4, 4,3,3, 4,4,2, 3,3,4, 3,3,3, 283,3305 62,96%

89. 1587 Miličević Ema 68346471633 1,2,0, 3,1,2, 3,3,2, 5,5,5, 4,4,5, 2,3,2, 3,3,4, 4,4,5, 3,4,3, 283,3305 62,96%

90. 2522 Vučić Sven 78410399239 3,3,4, 3,3,2, 4,5,4, 3,2,1, 3,4,5, 4,3,2, 4,3,3, 3,3,2, 4,4,1, 283,3305 62,96%

91. 2659 Jagodić Mihael 44682293562 3,4,4, 3,2,2, 2,2,3, 3,2,4, 4,5,4, 3,5,4, 4,4,2, 2,4,3, 3,2,2, 283,3305 62,96%

92. 70 Bago Marin 08023697835 3,3,5, 4,4,4, 3,3,2, 2,4,3, 2,3,5, 5,2,4, 2,1,1, 3,4,4, 3,2,3, 279,9972 62,22%

93. 640 Furač Petra 81366311632 3,4,5, 3,0,0, 2,3,4, 1,2,3, 4,3,4, 4,2,0, 3,4,5, 5,5,5, 4,3,3, 279,9972 62,22%

94. 669 Gerovac Ana 43923218422 2,1,0, 2,2,2, 3,3,3, 4,2,4, 4,4,4, 5,2,4, 5,4,4, 3,3,4, 3,4,3, 279,9972 62,22%

95. 968 Jurić Marko 33815311764 5,5,5, 5,5,5, 2,3,2, 0,3,1, 4,1,0, 2,3,4, 3,1,3, 3,4,4, 4,3,4, 279,9972 62,22%

96. 1282 Lalić Daniel 12152615293 3,4,5, 1,2,2, 2,2,3, 3,2,4, 1,3,5, 4,3,4, 1,2,4, 4,5,5, 3,3,4, 279,9972 62,22%

97. 1624 Mostovac Marko 03659952499 3,3,5, 3,3,3, 4,5,5, 1,3,4, 1,3,3, 4,2,3, 2,2,1, 4,2,3, 4,4,4, 279,9972 62,22%

98. 380 Crnković Elizabeta 68171370648 2,1,1, 1,2,2, 2,2,4, 0,2,3, 3,3,3, 4,5,4, 4,5,5, 5,5,5, 4,4,3, 279,9972 62,22%

99. 958 Jureta Marko 96136806643 5,4,5, 2,2,2, 4,4,3, 3,3,1, 3,4,5, 1,1,2, 3,2,3, 4,5,4, 3,4,2, 279,9972 62,22%

100. 2083 Skočaj Antonio 48636192543 5,5,5, 3,2,2, 4,4,2, 3,3,3, 4,5,3, 3,3,2, 3,2,3, 4,2,3, 3,2,1, 279,9972 62,22%

101. 2641 Bjelanović Patrik 72480066594 3,2,2, 5,5,5, 2,4,4, 4,3,0, 3,3,3, 4,3,3, 2,3,3, 4,2,3, 3,3,3, 279,9972 62,22%

102. 37 Arelić Marieta 34925947870 2,3,2, 4,4,4, 3,3,0, 0,3,3, 5,3,3, 2,2,2, 3,3,5, 4,4,5, 4,4,3, 276,6639 61,48%

103. 345 Busija Marta 18291076589 4,2,0, 3,3,4, 5,5,1, 3,1,1, 3,3,3, 4,2,4, 2,3,3, 5,4,3, 4,5,3, 276,6639 61,48%

104. 715 Grbavac Vlatko 36046972912 3,2,3, 2,2,1, 3,5,3, 0,2,1, 5,3,4, 3,5,4, 3,3,3, 4,4,4, 3,4,4, 276,6639 61,48%

105. 1739 Palčić Andrija 13996623491 3,5,4, 2,2,0, 2,3,3, 3,3,1, 1,2,3, 4,4,4, 3,3,2, 5,3,4, 5,4,5, 276,6639 61,48%

106. 2036 Samaržija Andrej 31666615817 3,2,2, 1,2,1, 5,5,4, 1,3,3, 4,4,4, 3,3,4, 3,3,2, 4,3,3, 3,4,4, 276,6639 61,48%

107. 2479 Vlah Ivan 30034420556 2,1,1, 3,3,3, 5,5,4, 3,2,1, 5,4,5, 3,2,3, 4,4,1, 4,2,4, 3,3,3, 276,6639 61,48%

108. 2488 Vodopija Dino 24837515640 5,5,5, 2,1,1, 3,3,3, 0,1,0, 5,5,4, 3,3,2, 4,3,1, 5,5,5, 3,4,2, 276,6639 61,48%

109. 2491 Vojsković Elizabet 27219294921 4,4,5, 5,4,5, 3,1,1, 1,3,3, 5,4,5, 3,3,2, 1,1,3, 2,2,4, 3,3,3, 276,6639 61,48%

110. 1074 Ključarić Petra 93665438868 2,1,0, 3,3,3, 3,2,1, 4,2,3, 4,5,5, 4,4,1, 5,4,4, 4,3,4, 3,3,3, 276,6639 61,48%

111. 1220 Krnjak Ivana 86485210204 2,1,3, 4,4,3, 3,3,3, 5,5,5, 4,3,3, 3,4,1, 2,3,2, 3,3,4, 3,3,1, 276,6639 61,48%

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

prodekanica za nastavu i studente, predsjednica povjerenstva za provođenje razredbenog postupka 6.7.2018 | Stranica 2|8

Page 3: godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet ... rezultati razredbenog... · R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika

Službeni rezultati razredbenog postupka za upis pristupnika

na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije u ak. 2018./19.

godini - ljetni rok

R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika Sportska gimnastika Atletika Ukupno bodovi Postotak

112. 1377 Magić Marija-Roberta 44655855095 3,3,3, 4,3,3, 5,5,4, 0,2,2, 5,3,4, 3,2,2, 5,3,2, 3,3,2, 3,3,2, 273,3306 60,74%

113. 1546 Mihalić Emanuel 29123278444 5,5,5, 1,2,3, 4,3,5, 3,3,4, 3,4,3, 2,1,0, 2,3,1, 4,3,3, 4,3,3, 273,3306 60,74%

114. 2401 Tupek Maksimilijan 18168095321 3,1,3, 3,1,1, 4,3,4, 3,3,2, 3,3,1, 4,5,3, 3,4,2, 4,5,5, 3,2,4, 273,3306 60,74%

115. 2513 Vrdoljak Jan Zvonimir 00253401171 5,5,5, 4,5,5, 3,4,3, 4,3,1, 5,3,3, 4,1,1, 3,2,1, 2,1,1, 3,2,3, 273,3306 60,74%

116. 2675 Knežević David 04456025416 5,5,5, 3,3,1, 3,2,4, 1,2,2, 5,1,3, 2,2,2, 3,2,2, 4,4,5, 4,4,3, 273,3306 60,74%

117. 585 Ercegović Lovro 73839860639 5,4,5, 4,5,4, 5,5,2, 3,3,5, 4,3,4, 0,1,1, 3,1,2, 3,2,1, 3,3,1, 273,3306 60,74%

118. 786 Hasl Dubravko 54297606523 5,5,5, 1,2,3, 3,4,2, 0,4,0, 5,3,5, 4,2,3, 3,1,1, 4,3,3, 4,4,3, 273,3306 60,74%

119. 799 Hogge Borna 66451873724 3,3,4, 2,1,2, 3,4,1, 0,2,2, 5,4,5, 4,5,3, 1,3,3, 4,4,3, 4,3,4, 273,3306 60,74%

120. 840 Hršak Bruno 65844816749 2,3,3, 4,3,3, 3,4,2, 3,4,0, 4,5,4, 4,2,3, 3,4,2, 4,2,4, 3,2,2, 273,3306 60,74%

121. 845 Hublin Paula 55679218903 2,4,0, 1,1,2, 5,5,3, 2,3,0, 5,3,2, 2,5,4, 5,4,5, 3,4,3, 3,3,3, 273,3306 60,74%

122. 971 Jurilj Niko 89496007469 4,5,5, 3,3,3, 3,4,1, 0,1,0, 3,3,4, 5,3,5, 3,3,5, 3,3,3, 4,3,0, 273,3306 60,74%

123. 1151 Kovačić Anja 65034808137 2,1,0, 3,2,1, 3,1,2, 2,2,0, 5,5,5, 4,3,4, 2,5,5, 4,5,4, 4,4,4, 273,3306 60,74%

124. 1320 Lončar Luka 45723662962 4,4,3, 2,2,3, 5,5,4, 1,3,0, 3,4,4, 3,2,1, 2,3,3, 3,4,4, 3,4,3, 273,3306 60,74%

125. 1664 Nenadić Luka 99134008097 3,4,2, 5,5,5, 4,2,2, 3,2,1, 2,2,3, 4,4,4, 2,2,3, 4,2,1, 3,4,4, 273,3306 60,74%

126. 1671 Nerber Ivan 47855986738 4,3,2, 5,5,5, 3,4,2, 2,3,4, 3,3,5, 4,2,1, 2,1,1, 3,3,3, 3,3,3, 273,3306 60,74%

127. 1868 Plavec Josip 60932635152 4,4,3, 4,4,4, 2,3,2, 3,2,4, 5,2,3, 1,3,3, 3,2,2, 3,4,2, 4,3,3, 273,3306 60,74%

128. 1 Ačkar Arijan 68406049716 5,5,5, 3,3,3, 4,3,3, 2,3,1, 3,3,4, 3,3,3, 2,2,3, 3,2,3, 3,2,2, 269,9973 60,00%

129. 141 Becić Lorena 06542833495 2,2,2, 2,1,1, 3,3,3, 1,4,2, 4,5,2, 4,3,3, 5,5,4, 3,4,3, 3,3,4, 269,9973 60,00%

130. 334 Bukvić Nika 24234702699 3,2,4, 2,0,2, 5,5,3, 4,2,3, 3,4,4, 3,2,1, 3,1,4, 4,4,4, 3,3,3, 269,9973 60,00%

131. 641 Furdin Ivan 09858286238 4,5,5, 2,3,2, 3,3,1, 3,3,1, 4,4,4, 4,3,2, 1,2,2, 3,2,3, 4,5,3, 269,9973 60,00%

132. 995 Kalem Dominik 34022168864 2,0,2, 2,2,2, 4,4,4, 3,2,3, 5,3,4, 4,2,3, 2,3,4, 2,3,3, 4,5,4, 269,9973 60,00%

133. 1010 Karamatić Mario 04491692099 3,4,5, 4,3,2, 1,2,1, 3,4,1, 5,5,4, 4,3,1, 2,2,1, 3,3,5, 4,3,3, 269,9973 60,00%

134. 1500 Matić Jan 27872667808 5,3,5, 4,2,2, 3,4,2, 4,2,4, 3,3,3, 3,3,2, 2,1,2, 3,4,1, 4,4,3, 269,9973 60,00%

135. 1462 Markušić Ivan 96760131580 2,2,2, 4,4,4, 2,3,2, 4,4,1, 3,4,3, 4,2,1, 4,3,3, 3,3,2, 4,4,4, 269,9973 60,00%

136. 1599 Milutinović Vanja 64669437436 5,5,5, 4,3,4, 4,4,3, 0,2,1, 5,3,3, 1,2,3, 3,2,3, 2,3,1, 4,4,2, 269,9973 60,00%

137. 1886 Poljak Matia 67020219141 3,3,5, 2,2,1, 2,2,2, 3,3,2, 2,4,4, 5,3,4, 3,2,3, 4,3,3, 4,2,5, 269,9973 60,00%

138. 2567 Vurušić Lana 78693910697 3,3,5, 3,3,4, 3,3,3, 3,1,3, 3,4,5, 2,5,2, 3,2,3, 2,3,3, 3,2,2, 269,9973 60,00%

139. 2909 Grubišić Tonči 90916648564 3,3,1, 2,2,2, 3,3,3, 4,3,0, 5,5,5, 4,3,3, 3,3,2, 5,3,3, 3,3,2, 269,9973 60,00%

140. 1178 Kramarić Kristian 00864844790 2,1,1, 4,3,4, 4,5,3, 2,2,4, 5,3,3, 2,1,5, 3,2,2, 3,4,3, 3,3,3, 266,664 59,26%

141. 1293 Leko Hrvoje 05497468473 3,3,3, 3,3,3, 3,3,2, 3,2,2, 4,3,4, 4,3,2, 4,3,2, 3,2,2, 4,3,4, 266,664 59,26%

142. 2142 Starčević Vid 04717635280 2,2,2, 3,4,4, 5,5,5, 2,2,2, 5,0,2, 2,1,3, 3,3,4, 3,3,4, 3,3,3, 266,664 59,26%

143. 2336 Šunjo Graciela 28612678452 4,3,5, 3,2,2, 2,3,2, 3,3,3, 5,2,3, 3,4,1, 2,3,4, 3,3,3, 3,3,3, 266,664 59,26%

144. 2545 Vukman Ivana 20832146854 2,2,1, 2,1,1, 2,2,2, 0,3,0, 5,5,5, 5,4,2, 4,4,4, 3,5,4, 4,4,4, 266,664 59,26%

145. 602 Fatorić Dea 77360294115 2,3,1, 1,1,2, 3,3,3, 5,5,5, 4,5,0, 4,3,2, 3,3,3, 3,2,3, 4,3,4, 266,664 59,26%

146. 730 Grec Ante 86261465571 5,3,5, 3,0,1, 4,4,4, 2,3,5, 5,0,1, 3,3,2, 3,2,3, 3,3,4, 2,3,4, 266,664 59,26%

147. 1859 Piljek Karlo 67601871455 2,3,3, 3,1,1, 3,4,3, 3,1,4, 4,3,4, 4,2,4, 3,1,2, 5,4,4, 3,3,3, 266,664 59,26%

148. 1915 Puntarić Matej 88102380630 5,3,5, 2,2,2, 4,4,2, 3,4,5, 3,4,3, 3,2,1, 1,1,3, 3,2,3, 3,4,3, 266,664 59,26%

149. 2800 Klarić Luka 61600357762 3,3,3, 2,1,1, 3,3,4, 0,2,2, 3,4,5, 5,5,4, 3,1,2, 4,2,4, 4,4,3, 266,664 59,26%

150. 2882 Tolić Alen 84373824215 5,5,5, 3,3,3, 3,3,3, 0,4,1, 3,4,4, 3,3,2, 2,3,2, 3,2,2, 4,2,3, 266,664 59,26%

151. 27 Andrijašić Antonia 30431788685 2,2,0, 2,1,1, 3,3,0, 4,5,5, 5,3,5, 1,1,2, 5,5,4, 3,4,3, 4,3,3, 263,3307 58,52%

152. 82 Bakić Patricia 00456246117 3,3,1, 3,2,2, 3,3,3, 3,3,3, 4,5,3, 2,3,5, 1,2,5, 3,4,1, 2,3,4, 263,3307 58,52%

153. 613 Filipović Petra 24478715460 2,0,0, 3,3,2, 4,4,3, 5,4,4, 5,5,2, 2,2,0, 3,3,4, 3,4,5, 3,1,3, 263,3307 58,52%

154. 1772 Pavlić Ivan 24512081383 3,2,1, 0,2,3, 2,3,3, 3,2,2, 2,3,5, 3,5,4, 4,2,3, 3,4,3, 4,5,3, 263,3307 58,52%

155. 1839 Peternel Matija 36328188123 2,3,2, 3,1,0, 1,2,1, 4,3,3, 5,5,5, 4,2,4, 4,5,3, 3,3,2, 3,2,4, 263,3307 58,52%

156. 1866 Plantarić Juraj 40221709022 2,3,2, 4,4,5, 5,5,4, 3,2,1, 5,3,3, 3,3,1, 2,3,3, 3,3,0, 3,2,2, 263,3307 58,52%

157. 2184 Supančić Domagoj 11464202370 2,2,2, 3,3,2, 2,3,3, 4,4,2, 4,3,3, 5,4,3, 3,3,2, 3,3,3, 3,2,3, 263,3307 58,52%

158. 2360 Tarle Roko 10548395191 5,4,5, 4,4,3, 3,4,2, 3,2,1, 5,3,3, 2,2,2, 3,3,1, 3,2,1, 4,3,2, 263,3307 58,52%

159. 2574 Zbukvić Leo 22155309439 3,2,3, 4,4,5, 3,3,2, 0,3,4, 1,3,4, 4,1,3, 3,3,2, 2,4,3, 4,3,3, 263,3307 58,52%

160. 284 Bratić Marina 52688969399 2,1,1, 3,3,3, 3,3,2, 4,4,5, 4,3,5, 2,1,2, 4,3,3, 4,3,3, 3,2,3, 263,3307 58,52%

161. 542 Dujmušić Luka 45887305852 3,2,0, 4,3,3, 3,3,2, 3,3,1, 5,3,5, 4,3,3, 2,3,2, 3,2,3, 4,4,3, 263,3307 58,52%

162. 923 Jekić Nikola 49545541700 1,2,0, 3,0,1, 2,1,1, 5,5,5, 5,5,4, 3,5,4, 4,3,2, 2,2,1, 5,4,4, 263,3307 58,52%

163. 925 Jelavić Tomislava 89313513566 2,1,2, 3,3,3, 3,3,2, 4,5,4, 3,3,4, 3,2,1, 2,3,4, 3,3,4, 3,3,3, 263,3307 58,52%

164. 955 Jularić Ivan 88331226680 5,5,5, 4,4,4, 2,3,3, 2,2,1, 3,3,3, 3,4,1, 3,2,2, 3,2,1, 3,4,2, 263,3307 58,52%

165. 1490 Masten Dominik 89388773956 5,5,5, 2,2,1, 3,3,4, 3,2,1, 4,3,5, 5,2,2, 1,1,2, 3,3,2, 4,4,2, 263,3307 58,52%

166. 1756 Pasariček Patrik 73989902662 5,3,5, 2,2,2, 2,4,2, 0,3,0, 3,4,5, 5,2,3, 3,2,2, 3,3,4, 4,4,2, 263,3307 58,52%

167. 2080 Skendrović Karlo 45737191661 3,4,2, 2,2,1, 5,5,3, 5,0,1, 5,3,4, 4,2,2, 3,2,3, 3,2,3, 4,4,2, 263,3307 58,52%

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

prodekanica za nastavu i studente, predsjednica povjerenstva za provođenje razredbenog postupka 6.7.2018 | Stranica 3|8

Page 4: godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet ... rezultati razredbenog... · R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika

Službeni rezultati razredbenog postupka za upis pristupnika

na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije u ak. 2018./19.

godini - ljetni rok

R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika Sportska gimnastika Atletika Ukupno bodovi Postotak

168. 2093 Sladić Nino 67917285883 3,3,2, 4,3,4, 5,4,2, 0,2,2, 2,3,5, 3,3,2, 4,3,2, 4,3,5, 3,2,1, 263,3307 58,52%

169. 2236 Šerić Ana 58187456902 2,3,3, 4,4,3, 3,3,1, 3,4,3, 4,4,4, 2,2,3, 1,1,2, 4,5,5, 3,3,0, 263,3307 58,52%

170. 2583 Zirdum Magdalena 58329621332 2,2,1, 4,4,3, 3,1,2, 4,2,2, 4,5,3, 3,3,2, 4,4,4, 4,3,3, 3,3,1, 263,3307 58,52%

171. 3075 Keser Romano 71438598838 3,1,4, 2,1,4, 1,1,2, 3,4,3, 3,2,2, 5,5,4, 2,2,3, 5,5,5, 4,0,3, 263,3307 58,52%

172. 132 Basta Jan 05626858544 3,4,4, 3,0,2, 2,3,2, 4,4,4, 3,3,5, 2,3,3, 3,3,2, 3,3,1, 3,3,3, 259,9974 57,78%

173. 591 Erlić Mia 50295802283 2,2,0, 3,2,2, 2,2,0, 5,5,5, 3,3,5, 3,3,1, 2,2,4, 3,4,4, 3,4,4, 259,9974 57,78%

174. 938 Jonjić Tomislav 41895916388 2,2,2, 3,3,4, 5,5,4, 3,3,3, 2,2,0, 4,4,2, 2,1,3, 3,2,3, 3,4,4, 259,9974 57,78%

175. 1226 Krpečanec Ivan 04678281571 5,5,5, 2,1,1, 2,2,2, 5,1,3, 3,4,5, 4,2,2, 2,2,3, 2,2,2, 4,3,4, 259,9974 57,78%

176. 1240 Krvarić Marija 40376233412 2,2,0, 1,0,0, 1,2,1, 4,4,2, 5,4,3, 4,3,5, 4,3,4, 4,5,4, 4,4,3, 259,9974 57,78%

177. 1737 Pajić Ana 31782623802 2,2,0, 3,2,0, 3,1,1, 0,3,0, 5,5,5, 4,5,4, 5,5,5, 5,4,3, 3,2,1, 259,9974 57,78%

178. 2169 Sučić Mirjana 19080637474 2,2,1, 3,5,4, 4,3,4, 0,3,1, 2,3,4, 4,2,4, 3,3,1, 4,3,4, 3,3,3, 259,9974 57,78%

179. 2283 Šojat Karla 43431229613 2,2,0, 3,0,2, 3,2,2, 4,5,5, 5,5,5, 3,4,2, 3,4,4, 3,2,1, 3,2,2, 259,9974 57,78%

180. 373 Ciprić Teo 58255123527 2,2,2, 1,2,1, 2,1,2, 3,3,1, 4,4,5, 5,5,3, 4,4,3, 3,3,3, 3,4,3, 259,9974 57,78%

181. 464 Dabo Emanuel 65033146499 4,5,5, 2,3,2, 3,4,2, 3,2,1, 4,2,3, 3,1,1, 3,3,1, 4,3,5, 3,4,2, 259,9974 57,78%

182. 565 Đidara Toni 93871123684 5,5,4, 2,2,1, 4,3,3, 4,2,1, 3,3,4, 3,1,1, 3,1,4, 3,3,4, 3,3,3, 259,9974 57,78%

183. 1548 Mihalj Anamarija 50646733860 2,2,0, 3,3,2, 3,2,1, 4,3,1, 5,5,4, 5,4,3, 1,2,4, 3,3,3, 3,4,3, 259,9974 57,78%

184. 1593 Milin Maris 53685888662 1,2,2, 2,1,1, 2,1,1, 4,3,3, 5,3,3, 4,4,3, 2,3,4, 4,4,5, 3,4,4, 259,9974 57,78%

185. 2303 Špelić Luka 66946594800 5,5,5, 1,2,1, 3,3,3, 3,1,1, 4,3,3, 3,3,3, 1,2,2, 3,4,5, 3,3,3, 259,9974 57,78%

186. 2422 Urlić Gnječ Goran 48277260102 4,4,3, 3,0,1, 2,3,2, 3,4,0, 5,4,4, 3,5,3, 1,2,3, 3,2,4, 3,4,3, 259,9974 57,78%

187. 2563 Vulić Filip 58146730932 2,3,4, 5,5,5, 3,4,2, 0,2,0, 5,4,5, 1,2,3, 3,2,2, 3,3,2, 3,3,2, 259,9974 57,78%

188. 376 Coha Antonio 29609065739 5,3,5, 2,2,2, 1,1,2, 1,2,3, 4,4,5, 3,2,4, 4,3,2, 4,2,2, 3,3,3, 256,6641 57,04%

189. 538 Dujmović Sven 22992557363 4,5,3, 3,2,1, 4,4,4, 0,1,1, 5,3,0, 3,2,0, 4,4,3, 4,3,4, 3,3,4, 256,6641 57,04%

190. 2245 Šimunčić Paula 34760287742 3,1,2, 3,3,3, 2,2,2, 3,2,1, 5,5,4, 2,2,1, 4,3,3, 3,3,2, 5,4,4, 256,6641 57,04%

191. 2883 Tomljanović Noa 34157439773 2,3,2, 5,5,5, 4,3,2, 0,2,2, 4,0,0, 3,3,2, 4,4,3, 2,3,3, 4,3,4, 256,6641 57,04%

192. 34 Antunović Margareta 79306346474 2,1,2, 3,3,2, 2,1,1, 5,5,5, 4,5,5, 2,2,1, 5,4,3, 2,3,3, 3,2,1, 256,6641 57,04%

193. 371 Cik Borna 72844174563 2,2,1, 2,2,3, 3,4,3, 2,1,2, 4,4,4, 2,2,3, 3,3,3, 3,3,3, 4,5,4, 256,6641 57,04%

194. 430 Čičak Antun 95297850001 2,2,5, 2,1,1, 4,4,4, 0,2,0, 5,2,3, 5,2,4, 4,3,1, 4,3,3, 4,4,3, 256,6641 57,04%

195. 489 Desić Tena 84290180078 2,0,1, 1,2,2, 2,2,2, 3,3,3, 5,5,5, 2,2,0, 4,4,4, 3,3,3, 5,5,4, 256,6641 57,04%

196. 522 Došen Fran 47813905046 4,1,3, 5,5,5, 3,1,1, 3,2,4, 5,3,3, 2,2,1, 2,2,2, 2,3,3, 3,4,3, 256,6641 57,04%

197. 608 Fijačko Nikola 91596404494 4,5,5, 1,2,1, 3,3,4, 0,2,3, 5,3,3, 4,1,3, 3,3,2, 4,3,3, 3,3,1, 256,6641 57,04%

198. 916 Jambor Karlo 48778694431 3,4,4, 3,2,2, 3,4,3, 4,2,1, 4,3,5, 1,3,2, 3,4,3, 3,1,0, 4,3,3, 256,6641 57,04%

199. 1522 Matošević Luka 51316610912 5,4,5, 2,2,2, 3,4,4, 0,2,3, 2,3,5, 1,2,2, 3,2,2, 5,4,3, 4,2,1, 256,6641 57,04%

200. 1594 Miliša Leon 87304475386 3,3,1, 2,3,3, 5,5,3, 3,4,1, 2,2,3, 4,3,3, 2,2,2, 3,2,2, 4,4,3, 256,6641 57,04%

201. 325 Budiša Borna 18363500412 5,4,5, 3,3,2, 3,2,2, 0,1,3, 3,1,5, 2,3,1, 2,3,2, 3,3,3, 4,4,4, 253,3308 56,30%

202. 1036 Katić Slaven 15716467668 3,5,5, 2,1,2, 3,3,2, 4,4,5, 5,1,0, 1,1,2, 2,2,3, 3,4,4, 3,3,3, 253,3308 56,30%

203. 1567 Mikolaš Bruno 14981731368 3,3,3, 5,5,5, 3,3,2, 3,2,2, 3,1,2, 5,3,3, 2,1,2, 3,2,2, 3,2,3, 253,3308 56,30%

204. 1571 Mikulić Mislav 12963066565 5,5,5, 3,3,1, 2,4,1, 0,3,3, 5,3,3, 1,1,1, 3,1,4, 4,2,3, 4,3,3, 253,3308 56,30%

205. 725 Grebenar Luka 69810041691 1,1,2, 2,2,2, 2,3,3, 3,3,0, 3,5,4, 4,3,4, 5,3,2, 4,4,3, 3,3,2, 253,3308 56,30%

206. 880 Ištvančić Luka 78477615930 5,5,5, 2,2,2, 3,3,1, 0,3,2, 4,3,5, 4,1,1, 2,2,2, 3,3,3, 4,4,2, 253,3308 56,30%

207. 1336 Lozić Karlo 60584391876 4,4,5, 1,3,3, 2,2,1, 3,3,1, 5,3,3, 4,3,1, 2,1,1, 4,4,4, 3,4,2, 253,3308 56,30%

208. 2284 Šokčević Mateo 67012960430 4,3,5, 4,3,3, 3,4,3, 5,1,0, 5,4,4, 1,1,1, 3,3,3, 2,2,1, 4,3,1, 253,3308 56,30%

209. 2618 Žgomba Toni 89616884932 3,2,3, 2,1,3, 3,3,3, 3,2,5, 5,2,2, 4,3,2, 2,1,2, 5,3,4, 3,3,2, 253,3308 56,30%

210. 1583 Miler Dominik 25921212809 3,4,3, 3,2,0, 2,3,2, 1,2,4, 1,2,5, 4,2,1, 3,3,4, 4,4,2, 3,4,4, 249,9975 55,56%

211. 1880 Poklepović Juraj 18448628220 2,1,3, 3,1,2, 2,3,2, 3,3,5, 5,4,4, 3,2,1, 2,2,3, 3,4,4, 3,2,3, 249,9975 55,56%

212. 2186 Sutlović Ivana 22479917555 3,3,1, 2,0,1, 2,2,2, 0,2,0, 5,3,4, 4,5,2, 4,3,3, 5,4,5, 4,3,3, 249,9975 55,56%

213. 61 Bađun Gabrijela 75652492238 2,3,5, 4,3,3, 2,2,2, 2,3,0, 5,3,4, 3,2,2, 3,2,3, 2,2,3, 3,4,3, 249,9975 55,56%

214. 646 Gagula Nejla 62787571647 2,2,2, 2,2,2, 3,2,1, 3,4,0, 3,4,4, 2,5,2, 4,4,3, 5,4,3, 3,3,1, 249,9975 55,56%

215. 745 Grgić Toni 85074119572 5,5,3, 2,2,2, 2,2,2, 0,2,3, 3,4,4, 0,1,1, 3,3,4, 3,4,4, 4,4,3, 249,9975 55,56%

216. 804 Horvat Dario 81679726823 4,3,3, 2,2,1, 2,3,3, 3,1,4, 2,4,5, 3,1,2, 3,3,4, 3,3,1, 4,3,3, 249,9975 55,56%

217. 1254 Kumrić Iva 53224453465 3,4,3, 4,3,3, 4,3,1, 0,2,0, 5,4,3, 3,1,2, 3,2,2, 3,3,4, 4,4,2, 249,9975 55,56%

218. 1346 Lukić Matija 71858704136 2,3,3, 3,3,3, 2,3,3, 3,2,4, 4,2,3, 3,2,3, 2,3,2, 3,3,2, 3,4,2, 249,9975 55,56%

219. 2544 Vukić Silvio 63797421637 4,5,5, 2,0,0, 4,4,3, 0,1,3, 5,4,3, 5,1,1, 3,1,2, 4,2,2, 4,4,3, 249,9975 55,56%

220. 312 Brnad Stefan 07195303581 3,2,2, 4,4,3, 1,1,3, 2,4,3, 1,1,4, 2,2,4, 2,2,1, 4,3,4, 4,4,4, 246,6642 54,81%

221. 1007 Karamarko Stipe 15524078212 5,3,5, 1,0,3, 4,5,3, 3,2,3, 5,0,3, 2,2,2, 4,3,1, 2,2,1, 4,4,2, 246,6642 54,81%

222. 2313 Štefanac Lovro 26773832407 2,1,2, 2,1,2, 1,2,3, 2,3,1, 3,3,5, 4,5,2, 3,3,3, 4,4,3, 4,3,3, 246,6642 54,81%

223. 2597 Zukanović Amir 21388626509 2,0,2, 2,1,2, 2,3,2, 1,2,1, 4,3,3, 5,5,4, 2,3,3, 5,4,5, 3,2,3, 246,6642 54,81%

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

prodekanica za nastavu i studente, predsjednica povjerenstva za provođenje razredbenog postupka 6.7.2018 | Stranica 4|8

Page 5: godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet ... rezultati razredbenog... · R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika

Službeni rezultati razredbenog postupka za upis pristupnika

na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije u ak. 2018./19.

godini - ljetni rok

R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika Sportska gimnastika Atletika Ukupno bodovi Postotak

224. 252 Bošnjak Leo 56398339045 4,4,5, 1,2,2, 3,2,2, 3,3,3, 5,4,4, 2,1,4, 2,1,1, 3,3,3, 3,3,1, 246,6642 54,81%

225. 960 Juričić Tin 68229107650 5,5,5, 2,2,2, 3,2,1, 0,1,0, 5,4,4, 3,2,2, 3,4,4, 4,1,2, 3,3,2, 246,6642 54,81%

226. 2277 Šlehta Jan 85241337720 1,2,2, 1,1,1, 1,2,3, 2,2,0, 5,4,4, 3,3,2, 4,4,3, 5,3,5, 4,4,3, 246,6642 54,81%

227. 974 Jurišić Leo 29777612217 5,5,5, 3,2,1, 3,3,2, 3,2,1, 5,1,3, 1,2,1, 3,3,1, 3,3,3, 3,3,3, 243,3309 54,07%

228. 1290 Ledinski Dominik 30332438907 5,5,5, 1,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 5,0,0, 4,3,4, 1,1,1, 3,3,4, 4,4,3, 243,3309 54,07%

229. 1465 Marosini Karlo 28200191002 4,2,5, 3,3,1, 2,3,3, 0,1,1, 5,2,3, 4,4,3, 2,1,1, 5,4,4, 4,1,2, 243,3309 54,07%

230. 1927 Radetić Luka 18501093414 5,3,5, 3,3,0, 3,4,2, 3,3,4, 2,2,5, 3,1,2, 2,2,1, 2,2,1, 4,3,3, 243,3309 54,07%

231. 2363 Težački Lovro 08572311754 5,4,5, 3,2,2, 4,4,3, 3,1,1, 2,3,4, 3,2,1, 3,1,1, 3,3,2, 3,3,2, 243,3309 54,07%

232. 2404 Turčić Patrik 27208641478 3,1,1, 2,2,1, 2,1,3, 3,2,2, 5,5,5, 5,3,3, 2,2,3, 3,3,3, 2,3,3, 243,3309 54,07%

233. 2763 Bublić David 38078517014 2,2,4, 3,3,3, 3,3,2, 2,2,1, 4,0,2, 3,4,3, 4,4,3, 3,3,3, 3,2,2, 243,3309 54,07%

234. 248 Bosotin Luka 99303170633 5,5,4, 2,2,1, 3,3,2, 3,3,1, 3,2,4, 3,3,4, 1,1,3, 3,3,2, 3,2,2, 243,3309 54,07%

235. 2269 Škrgatić Tin 93463208745 5,5,5, 3,2,1, 3,2,3, 3,5,1, 4,3,3, 1,1,1, 3,2,2, 2,3,0, 3,3,4, 243,3309 54,07%

236. 2368 Tkalec Borna 60386530425 3,5,4, 1,1,0, 2,3,2, 0,2,3, 1,3,5, 5,2,3, 3,3,2, 5,4,3, 3,3,2, 243,3309 54,07%

237. 2604 Žakić Matej 81219877431 2,1,5, 3,2,1, 3,3,2, 3,2,3, 5,5,4, 4,1,2, 1,1,2, 3,2,4, 3,4,2, 243,3309 54,07%

238. 2613 Želimorski Franja 72152590690 3,2,1, 3,3,2, 2,1,1, 4,3,2, 5,3,4, 2,2,2, 2,1,2, 4,3,3, 5,3,5, 243,3309 54,07%

239. 2771 Čule Petar 95886750685 5,3,5, 4,2,2, 2,3,1, 0,1,0, 5,4,3, 3,3,0, 4,4,2, 3,2,3, 4,4,1, 243,3309 54,07%

240. 2944 Aračić Matej 94482000120 5,5,5, 2,2,1, 3,3,3, 0,2,3, 3,3,5, 3,2,3, 2,1,2, 2,2,3, 4,3,1, 243,3309 54,07%

241. 616 Flanjak Vladimir 09094777037 4,4,4, 2,2,1, 3,4,2, 3,3,1, 2,3,4, 1,3,2, 2,2,2, 4,3,2, 3,4,2, 239,9976 53,33%

242. 943 Jovanovac Nora 28132663818 2,2,2, 2,3,3, 3,3,1, 1,1,1, 5,5,5, 2,1,1, 3,3,4, 2,5,5, 4,2,1, 239,9976 53,33%

243. 1969 Rastovski Antun 13034929473 3,2,3, 3,2,1, 1,2,1, 0,3,2, 5,2,2, 4,2,3, 1,2,1, 4,4,4, 5,5,5, 239,9976 53,33%

244. 2398 Trupković Lovro 07132888583 2,3,3, 3,0,2, 2,4,2, 5,5,5, 5,3,3, 2,1,2, 2,3,1, 3,1,1, 3,4,2, 239,9976 53,33%

245. 2572 Zanoški Bruno 31037075458 1,1,3, 1,1,1, 3,4,4, 3,2,3, 5,4,5, 3,2,1, 2,3,2, 3,2,3, 3,4,3, 239,9976 53,33%

246. 2622 Živković Karlo 06316612578 3,4,5, 2,2,1, 3,0,1, 3,3,3, 1,3,4, 5,1,4, 2,2,4, 3,3,3, 3,2,2, 239,9976 53,33%

247. 75 Bajić Ivana 53312605168 2,3,1, 1,0,0, 2,3,2, 0,3,3, 4,5,5, 3,2,4, 3,2,5, 3,2,3, 4,4,3, 239,9976 53,33%

248. 991 Kalac Antonija 73882691648 2,3,1, 0,0,1, 2,3,3, 4,5,5, 4,2,4, 3,2,2, 3,2,3, 3,3,3, 4,2,3, 239,9976 53,33%

249. 1040 Kaurin Mateo 90889486525 3,3,2, 3,3,3, 3,4,3, 3,3,1, 5,3,3, 3,3,2, 2,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 239,9976 53,33%

250. 1145 Kovačević Ella 56624296327 2,3,1, 2,0,1, 2,2,2, 3,1,3, 5,5,5, 2,5,1, 4,2,3, 3,2,3, 4,3,3, 239,9976 53,33%

251. 783 Halilić Dino 37385392348 4,5,5, 5,4,3, 2,2,3, 0,2,3, 1,3,4, 3,3,1, 3,3,1, 2,1,0, 4,3,1, 236,6643 52,59%

252. 864 Ignjatović Palašić Marko 28595389137 5,3,5, 3,2,2, 3,3,1, 3,2,2, 5,2,0, 2,2,3, 2,3,2, 3,3,3, 2,2,3, 236,6643 52,59%

253. 1068 Klić Klara 26526884354 2,2,2, 2,0,0, 2,1,2, 5,4,5, 2,0,0, 3,3,0, 5,3,5, 4,5,5, 4,2,3, 236,6643 52,59%

254. 1277 Kvastek Matija 24991809263 2,2,4, 3,2,1, 3,3,2, 4,2,4, 5,4,3, 2,2,1, 3,3,2, 3,1,1, 3,3,3, 236,6643 52,59%

255. 1321 Lončar Nina 13530823387 2,2,2, 1,1,1, 2,1,1, 1,2,2, 1,3,3, 4,3,1, 5,4,5, 3,4,5, 4,4,4, 236,6643 52,59%

256. 1658 Nekić Ivana 06951228587 1,2,1, 1,0,1, 2,1,1, 5,5,5, 5,4,4, 2,1,1, 3,3,4, 5,4,4, 3,3,0, 236,6643 52,59%

257. 1754 Papiga Lana 41726954682 2,2,0, 3,0,1, 1,1,1, 0,1,0, 4,5,5, 4,2,3, 4,4,5, 5,5,5, 4,2,2, 236,6643 52,59%

258. 3038 Filipčić Bruno 28638959343 3,3,4, 2,2,2, 2,2,2, 3,1,1, 5,1,0, 4,2,3, 2,3,3, 4,3,3, 4,4,3, 236,6643 52,59%

259. 267 Božić Hana 53068151390 2,1,0, 1,1,2, 2,1,2, 2,2,2, 3,5,4, 3,2,4, 5,5,5, 5,3,3, 2,2,2, 236,6643 52,59%

260. 900 Ivešić Antonio 65359852685 5,5,5, 1,1,1, 3,4,3, 4,1,2, 3,3,5, 1,1,1, 3,3,2, 3,3,0, 3,2,3, 236,6643 52,59%

261. 1062 Klarić Ivona 60582819084 3,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 5,5,5, 5,3,3, 2,1,1, 4,3,3, 3,2,4, 3,4,3, 236,6643 52,59%

262. 1117 Končić Patricija 84912698485 2,1,0, 2,2,1, 2,1,1, 0,2,4, 5,4,5, 3,5,2, 4,4,4, 4,3,2, 3,2,3, 236,6643 52,59%

263. 1501 Matić Minea 74451336658 2,2,2, 3,2,2, 3,3,2, 0,2,1, 3,3,4, 4,4,5, 1,3,1, 4,3,3, 4,3,2, 236,6643 52,59%

264. 2666 Juras Šime 47258606344 2,4,3, 2,1,0, 3,2,3, 0,2,0, 5,5,5, 1,5,4, 3,2,3, 3,3,3, 2,4,1, 236,6643 52,59%

265. 530 Drmić Marin 29245372360 4,3,4, 3,3,3, 2,2,2, 0,3,2, 3,1,3, 4,3,1, 3,3,2, 3,2,3, 3,2,3, 233,331 51,85%

266. 852 Hursa Nino 02346748322 2,1,1, 2,1,2, 3,3,2, 3,1,3, 5,3,3, 3,1,3, 5,3,3, 3,2,3, 3,3,3, 233,331 51,85%

267. 910 Jakopić Nik 37354854937 3,5,5, 2,2,2, 2,2,1, 3,2,2, 2,2,0, 4,2,2, 4,2,3, 3,4,3, 3,2,3, 233,331 51,85%

268. 1883 Pole Karlo 32758329809 4,5,5, 3,1,3, 3,2,2, 4,4,2, 2,3,5, 0,1,1, 3,2,1, 3,2,0, 4,3,2, 233,331 51,85%

269. 2736 Vojnić Dominic 24225567221 2,1,1, 2,2,2, 1,2,1, 1,3,3, 5,5,3, 2,5,1, 3,3,2, 3,3,5, 4,3,2, 233,331 51,85%

270. 136 Batur Branimir 84680548817 2,2,2, 2,2,2, 4,3,3, 1,2,1, 5,2,2, 3,3,3, 2,1,3, 3,3,1, 5,4,4, 233,331 51,85%

271. 303 Brkić Josip 95081086294 5,5,5, 2,3,1, 2,4,2, 1,1,0, 2,3,5, 1,2,2, 3,3,2, 4,2,1, 4,4,1, 233,331 51,85%

272. 1047 Kelava Karlo 43778214510 1,2,1, 2,2,1, 2,2,1, 3,3,3, 5,5,5, 1,1,1, 1,1,4, 3,4,4, 4,3,5, 233,331 51,85%

273. 2189 Suvačarov Luka 59448090010 2,2,3, 2,2,1, 2,2,2, 3,2,0, 3,3,5, 5,5,4, 1,1,2, 3,4,4, 3,2,2, 233,331 51,85%

274. 661 Gašpari Matija 40025795875 2,1,3, 2,2,1, 2,3,1, 4,2,1, 4,4,5, 2,2,3, 2,2,2, 3,3,4, 3,3,3, 229,9977 51,11%

275. 691 Godec Karlo 40610107061 2,3,4, 2,2,2, 5,5,3, 1,3,3, 1,3,5, 2,1,2, 2,2,1, 3,1,2, 4,3,2, 229,9977 51,11%

276. 1128 Korpar Mihael 06392554922 5,4,5, 3,0,1, 2,4,3, 2,3,3, 4,3,0, 1,1,1, 1,2,3, 3,4,3, 3,2,3, 229,9977 51,11%

277. 1197 Krišto Gabrijel 00840941029 5,5,5, 2,1,0, 2,2,1, 3,2,1, 2,3,5, 1,2,2, 2,3,3, 3,3,3, 3,3,2, 229,9977 51,11%

278. 1631 Mrdalj Anet 58483612397 2,2,1, 5,5,5, 3,3,1, 3,3,2, 3,3,4, 2,1,2, 3,2,2, 2,1,1, 3,3,2, 229,9977 51,11%

279. 1749 Paluca Matej 32024967498 4,5,4, 5,3,4, 2,2,1, 4,2,2, 5,3,3, 1,1,2, 1,1,1, 2,2,1, 3,2,3, 229,9977 51,11%

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

prodekanica za nastavu i studente, predsjednica povjerenstva za provođenje razredbenog postupka 6.7.2018 | Stranica 5|8

Page 6: godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet ... rezultati razredbenog... · R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika

Službeni rezultati razredbenog postupka za upis pristupnika

na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije u ak. 2018./19.

godini - ljetni rok

R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika Sportska gimnastika Atletika Ukupno bodovi Postotak

280. 215 Bogdan Luka 64710311014 4,2,3, 3,1,2, 3,2,2, 0,2,2, 5,3,3, 5,2,3, 1,2,2, 4,3,2, 3,3,2, 229,9977 51,11%

281. 720 Grbić Gaj 82086242561 2,3,2, 1,1,1, 2,3,2, 2,2,1, 5,3,3, 3,2,4, 4,3,2, 3,2,3, 4,4,2, 229,9977 51,11%

282. 2034 Saili Bruno 52239157050 3,5,3, 2,2,2, 2,4,3, 3,2,0, 3,4,4, 0,2,0, 3,3,2, 3,2,3, 4,3,2, 229,9977 51,11%

283. 1059 Klarić Fran 30411649420 5,5,5, 1,1,1, 1,2,3, 3,3,1, 4,3,4, 3,2,1, 1,1,1, 3,3,2, 3,3,3, 226,6644 50,37%

284. 1141 Kovač Ana 18056239554 4,3,5, 1,2,0, 2,2,1, 1,3,3, 5,4,3, 1,1,1, 1,2,2, 4,4,5, 3,2,3, 226,6644 50,37%

285. 1387 Majetić Lorena 45101326590 1,0,0, 2,2,2, 1,1,1, 1,2,1, 5,3,3, 4,2,5, 4,4,3, 4,4,4, 4,2,3, 226,6644 50,37%

286. 1899 Pranjić Petar 03999018074 5,5,5, 3,2,3, 3,3,2, 3,2,2, 3,1,0, 3,2,3, 3,2,1, 3,3,2, 3,1,0, 226,6644 50,37%

287. 292 Brčić Maks 91543337214 3,5,3, 2,4,4, 4,4,2, 0,1,0, 5,0,0, 1,1,0, 1,1,2, 3,4,4, 4,5,5, 226,6644 50,37%

288. 1149 Kovačević Matej 62779328390 3,3,3, 1,2,2, 2,4,1, 0,2,2, 2,3,4, 4,2,2, 4,3,2, 4,3,3, 3,2,2, 226,6644 50,37%

289. 1450 Markovčić Marko 53292018847 3,3,3, 3,2,1, 2,3,1, 0,2,3, 3,3,3, 3,3,2, 3,1,1, 4,3,2, 4,4,3, 226,6644 50,37%

290. 1592 Milikić Marin 72479802999 3,5,2, 2,0,1, 2,3,2, 3,2,3, 3,2,3, 4,3,3, 2,2,1, 3,4,1, 3,3,3, 226,6644 50,37%

291. 1644 Nađ Dinko 69231988171 4,4,5, 2,0,2, 3,3,4, 0,1,1, 5,2,2, 3,2,3, 2,2,2, 3,2,3, 3,3,2, 226,6644 50,37%

292. 1912 Puklavec Pavel 95712148385 3,1,2, 1,0,1, 3,5,4, 0,1,1, 4,3,3, 5,5,5, 0,0,1, 4,5,4, 3,3,1, 226,6644 50,37%

293. 2089 Skoko Dominik Josip 46227064556 2,1,0, 0,1,0, 3,2,2, 1,2,1, 3,4,5, 2,5,1, 4,3,5, 5,5,5, 3,2,1, 226,6644 50,37%

294. 2134 Stančić Jurica 89174303101 3,5,4, 1,1,1, 1,3,3, 3,2,3, 4,0,0, 3,4,1, 3,3,2, 3,4,3, 4,2,2, 226,6644 50,37%

295. 493 Detelić Matea 30871155542 2,1,1, 2,0,0, 2,1,1, 0,2,2, 5,3,5, 4,3,3, 1,3,5, 4,4,5, 3,2,3, 223,3311 49,63%

296. 787 Hemen Bruno 08541429785 4,3,5, 3,4,2, 2,3,2, 0,2,2, 5,3,2, 2,1,1, 3,1,2, 2,2,3, 3,3,2, 223,3311 49,63%

297. 1537 Merlić Dario 25660274748 5,5,5, 2,2,0, 3,4,2, 2,2,2, 4,0,1, 2,1,2, 1,2,1, 4,3,3, 3,2,4, 223,3311 49,63%

298. 2244 Šimović Nikola 05584579987 3,3,5, 2,0,2, 4,4,1, 3,2,1, 5,0,0, 4,3,2, 3,2,1, 3,2,2, 3,4,3, 223,3311 49,63%

299. 2367 Tisanić Ivan 05507150386 4,4,5, 2,3,2, 2,1,1, 3,2,1, 5,2,2, 2,2,3, 2,2,2, 3,2,3, 3,2,2, 223,3311 49,63%

300. 1803 Perenčević Vanja 51643897915 2,2,2, 4,3,3, 5,5,3, 0,2,4, 5,2,4, 1,1,1, 2,3,2, 1,2,2, 3,2,1, 223,3311 49,63%

301. 2095 Sladin Marko 87647777488 2,1,2, 1,2,0, 2,2,3, 3,1,2, 5,4,4, 4,5,2, 1,2,2, 3,3,3, 3,3,2, 223,3311 49,63%

302. 2507 Vranić Antonija 76679290074 5,5,5, 2,1,1, 2,2,1, 4,3,1, 5,3,3, 2,2,0, 3,1,2, 2,2,1, 3,3,3, 223,3311 49,63%

303. 1090 Knežević Luka 34401494250 3,1,3, 1,2,1, 2,2,1, 1,3,4, 4,3,3, 3,2,0, 3,3,2, 4,4,2, 3,3,3, 219,9978 48,89%

304. 1167 Kožić Karla 23950654019 2,4,0, 3,1,1, 2,3,1, 3,2,0, 5,2,3, 2,1,0, 4,4,4, 3,3,4, 4,3,2, 219,9978 48,89%

305. 1693 Novoselac Ana 42709817267 2,1,2, 3,2,0, 2,3,2, 0,1,0, 3,4,4, 3,2,2, 5,3,4, 2,4,4, 3,3,2, 219,9978 48,89%

306. 2226 Šantek Robert 34343115780 4,3,5, 3,1,1, 3,2,2, 3,4,2, 3,2,3, 2,0,2, 2,2,1, 2,2,2, 3,3,4, 219,9978 48,89%

307. 2228 Šapina Igor 57527754730 2,2,3, 2,2,1, 1,2,1, 5,5,5, 2,3,2, 3,2,2, 3,2,1, 2,1,3, 3,4,2, 219,9978 48,89%

308. 1275 Kvačica-Restek Stjepan-Mihovil 94017932174 3,5,3, 3,2,3, 2,2,2, 0,2,0, 4,3,2, 2,3,2, 4,2,2, 2,2,1, 3,4,3, 219,9978 48,89%

309. 1473 Martinčević Andro 85088131169 2,2,1, 1,0,1, 2,2,1, 3,4,5, 3,4,4, 2,3,2, 2,2,1, 3,2,3, 3,4,4, 219,9978 48,89%

310. 167 Beljan Lucija 32773770110 3,2,2, 0,0,1, 4,4,3, 3,3,3, 1,4,3, 3,1,1, 2,2,3, 3,2,1, 4,4,3, 216,6645 48,15%

311. 1654 Naletilić Miroslava 34724375034 2,2,0, 3,0,1, 1,2,1, 1,3,1, 3,4,5, 4,1,1, 1,1,5, 5,5,5, 3,2,3, 216,6645 48,15%

312. 1760 Pavičić Katarina 87070032812 2,1,0, 3,2,1, 3,2,2, 5,5,5, 3,3,5, 1,1,1, 2,2,2, 1,2,3, 4,3,1, 216,6645 48,15%

313. 1950 Rajčević Slađana 77248268093 4,4,3, 3,1,1, 3,1,1, 0,3,0, 2,4,4, 3,5,2, 2,2,2, 3,4,2, 3,2,1, 216,6645 48,15%

314. 2600 Žagar Rafael 98295408694 5,3,5, 2,3,0, 2,3,1, 0,3,2, 4,3,3, 2,2,1, 2,1,1, 3,4,3, 3,3,1, 216,6645 48,15%

315. 298 Brezec Dea 17454908656 3,2,1, 2,1,1, 3,1,1, 0,2,0, 5,2,4, 2,1,5, 3,4,4, 4,4,3, 2,3,1, 213,3312 47,41%

316. 475 Dedić Nika 09659127450 2,2,0, 0,1,0, 1,2,3, 3,3,2, 2,4,4, 3,2,2, 1,3,3, 5,3,4, 3,3,3, 213,3312 47,41%

317. 818 Horvat Nikola 07068767191 3,1,5, 1,1,0, 3,4,3, 2,3,2, 3,0,0, 2,1,2, 4,3,3, 3,2,3, 4,3,3, 213,3312 47,41%

318. 1483 Martinović Vana 45818383003 2,1,0, 0,1,1, 1,1,2, 0,1,1, 2,3,3, 2,1,3, 5,5,5, 4,4,5, 3,4,4, 213,3312 47,41%

319. 1488 Maružin Tina 34029218861 1,3,0, 2,1,0, 1,0,1, 3,1,2, 5,3,3, 4,3,5, 3,3,3, 2,4,3, 3,2,3, 213,3312 47,41%

320. 1805 Pereža Elena 16366296678 2,4,2, 2,2,0, 1,2,2, 1,3,1, 3,3,5, 3,2,4, 3,3,3, 2,2,2, 2,3,2, 213,3312 47,41%

321. 2168 Sučić Lucija 34729655443 0,2,0, 4,3,2, 1,2,2, 4,2,4, 5,5,4, 2,2,1, 1,4,2, 3,2,3, 2,0,2, 213,3312 47,41%

322. 110 Barić Jan 51881923009 2,3,1, 3,1,1, 3,3,1, 3,2,2, 5,5,4, 1,2,1, 2,2,2, 4,2,1, 3,3,2, 213,3312 47,41%

323. 379 Crnčić Sarah 31209586933 1,1,0, 2,2,2, 2,1,0, 0,3,2, 5,2,4, 2,2,0, 3,4,4, 5,4,4, 4,2,3, 213,3312 47,41%

324. 1544 Midžić Nejra 83805909291 2,1,0, 1,0,1, 2,0,1, 0,3,2, 3,4,5, 3,5,5, 3,2,4, 4,3,3, 3,3,1, 213,3312 47,41%

325. 1360 Luštica Petra 31480522216 2,1,0, 1,0,1, 2,2,2, 0,2,2, 5,4,4, 1,1,1, 4,4,3, 4,3,3, 4,3,4, 209,9979 46,67%

326. 1423 Marasović Florijan 21646286639 5,3,4, 2,2,1, 2,3,1, 1,3,1, 1,2,4, 2,1,2, 3,1,2, 2,1,3, 4,4,3, 209,9979 46,67%

327. 1679 Ninčević Ivan 00858678498 5,5,5, 2,2,1, 3,3,2, 0,3,1, 1,2,1, 1,1,2, 2,2,2, 3,2,3, 4,3,2, 209,9979 46,67%

328. 2932 Šrut Sandra 22761934522 1,2,0, 2,0,0, 1,1,1, 0,1,1, 5,5,5, 3,2,1, 2,3,3, 5,4,5, 4,3,3, 209,9979 46,67%

329. 933 Jelušić Filip 79731722193 5,5,5, 3,3,3, 2,3,1, 0,2,2, 2,3,3, 2,1,1, 2,2,2, 2,2,0, 3,3,1, 209,9979 46,67%

330. 3072 Berta Antonio 85838689286 1,4,2, 3,3,3, 2,2,2, 0,3,3, 3,3,5, 0,1,1, 2,1,2, 3,2,3, 3,3,3, 209,9979 46,67%

331. 63 Baf Ivan 33241676875 3,3,2, 3,3,2, 2,4,1, 4,2,0, 1,2,3, 4,2,0, 1,2,2, 2,4,2, 3,3,2, 206,6646 45,93%

332. 285 Bratulić Dino 30377337375 2,3,2, 2,3,2, 3,2,2, 3,2,1, 4,3,5, 2,1,1, 4,2,1, 2,2,0, 3,3,2, 206,6646 45,93%

333. 307 Brkić Teo 07584129374 5,3,5, 3,2,1, 2,2,1, 0,2,3, 5,3,3, 2,1,1, 1,2,1, 1,3,0, 4,3,3, 206,6646 45,93%

334. 1431 Marek Lucija 18398410073 2,1,0, 2,0,0, 2,2,0, 5,4,5, 4,5,4, 1,1,1, 3,2,4, 3,2,4, 3,2,0, 206,6646 45,93%

335. 297 Breulj Josip 93689896096 3,3,5, 3,3,2, 2,3,3, 3,1,3, 5,0,0, 2,1,1, 2,1,1, 3,2,3, 3,2,2, 206,6646 45,93%

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

prodekanica za nastavu i studente, predsjednica povjerenstva za provođenje razredbenog postupka 6.7.2018 | Stranica 6|8

Page 7: godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet ... rezultati razredbenog... · R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika

Službeni rezultati razredbenog postupka za upis pristupnika

na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije u ak. 2018./19.

godini - ljetni rok

R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika Sportska gimnastika Atletika Ukupno bodovi Postotak

336. 485 Denoble Tomislav 58017700053 2,3,3, 2,3,2, 4,4,3, 3,1,0, 4,4,4, 2,1,1, 1,2,2, 1,2,3, 3,1,1, 206,6646 45,93%

337. 877 Ištuk Josip 53993694079 5,5,5, 2,2,2, 1,1,1, 3,1,1, 3,4,5, 1,1,1, 2,3,2, 2,1,1, 3,3,1, 206,6646 45,93%

338. 2546 Vuknić Dino 47852462519 5,5,5, 2,2,0, 3,3,2, 3,1,0, 3,4,1, 1,2,1, 1,2,2, 2,2,3, 3,3,1, 206,6646 45,93%

339. 3050 Mlačak Stjepan 42265470576 3,3,3, 1,0,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,2,5, 2,3,2, 3,2,3, 3,2,3, 3,3,2, 203,3313 45,18%

340. 1143 Kovačević Barbara 36626656992 2,2,2, 1,1,2, 2,2,1, 0,2,3, 5,2,3, 1,1,3, 1,3,2, 3,3,3, 4,2,4, 199,998 44,44%

341. 1681 Novačić Matea 46466286467 1,1,0, 2,0,0, 1,1,1, 0,2,0, 5,3,4, 4,1,4, 4,4,4, 4,3,3, 3,2,3, 199,998 44,44%

342. 654 Gamboz Dino 59618813612 2,3,1, 1,0,1, 3,4,1, 3,3,0, 5,4,4, 2,2,1, 2,2,3, 3,1,3, 3,2,1, 199,998 44,44%

343. 915 Jakupović Dora 58016425991 2,1,0, 0,1,0, 3,1,2, 0,1,0, 3,3,5, 3,3,2, 1,3,3, 3,3,3, 5,4,5, 199,998 44,44%

344. 2373 Tomaša Petra 63683619630 2,1,0, 2,0,0, 2,1,1, 0,1,1, 3,3,5, 3,2,3, 4,5,5, 2,2,3, 3,3,3, 199,998 44,44%

345. 2697 Oršiček Luka 82593490600 3,5,2, 1,2,2, 3,3,4, 0,1,1, 3,4,3, 1,2,3, 2,1,2, 4,2,0, 2,2,2, 199,998 44,44%

346. 14 Alilović Ivan 52326662683 3,2,4, 4,5,3, 3,4,1, 0,2,0, 2,3,3, 2,1,0, 2,2,3, 2,0,0, 3,2,3, 196,6647 43,70%

347. 218 Bogović Antonio 33848907085 1,2,2, 2,1,0, 2,4,2, 0,1,1, 2,3,3, 4,2,1, 1,2,3, 3,4,2, 3,4,4, 196,6647 43,70%

348. 917 Jambrović Lovro 26883066154 3,1,2, 3,2,2, 3,4,3, 2,1,3, 5,0,3, 2,1,0, 1,1,2, 3,3,3, 3,2,1, 196,6647 43,70%

349. 1731 Ostojić Petra 10129367646 2,1,0, 1,1,2, 1,1,2, 0,3,3, 1,3,5, 3,4,3, 3,3,3, 2,3,4, 3,0,2, 196,6647 43,70%

350. 1855 Pevec Lora 48674495426 2,3,0, 0,1,0, 2,2,2, 0,1,0, 4,1,3, 3,5,3, 1,2,3, 3,4,3, 4,4,3, 196,6647 43,70%

351. 2650 Fabris Nikolina 15813320348 2,1,0, 1,1,0, 2,2,1, 5,5,5, 1,3,4, 2,1,2, 1,2,3, 3,2,3, 3,3,1, 196,6647 43,70%

352. 2823 Lončar Roko 44215474011 2,5,1, 1,0,0, 2,1,2, 3,1,0, 2,3,5, 4,2,4, 3,1,2, 2,3,4, 2,1,3, 196,6647 43,70%

353. 2961 Geljić Krešimir 57625849921 4,4,4, 1,2,2, 2,3,4, 0,1,0, 5,2,0, 1,2,1, 2,1,2, 2,3,2, 3,3,3, 196,6647 43,70%

354. 243 Bosak Matej 40273470270 3,2,1, 1,1,1, 1,2,2, 2,3,1, 2,3,5, 2,1,2, 2,2,3, 2,2,3, 3,2,4, 193,3314 42,96%

355. 336 Buljat Ivan 24184683396 3,2,3, 2,2,3, 2,1,0, 4,2,0, 5,0,1, 2,1,3, 2,3,1, 3,3,3, 3,3,1, 193,3314 42,96%

356. 510 Dogan Katarina 18637295767 1,1,0, 2,1,0, 1,1,2, 0,2,1, 5,5,4, 3,2,1, 1,1,5, 3,4,4, 3,1,4, 193,3314 42,96%

357. 1050 Keran Matea 03453305907 3,2,0, 4,5,3, 2,1,1, 2,2,1, 3,4,4, 1,1,1, 3,3,3, 1,0,2, 3,1,2, 193,3314 42,96%

358. 1514 Matijević Dominik 02895846933 1,2,1, 1,0,0, 1,1,1, 1,2,2, 5,0,0, 5,2,5, 3,3,2, 5,4,5, 2,2,2, 193,3314 42,96%

359. 1530 Mendiković Mauro 36155228353 2,2,1, 1,1,1, 2,2,2, 1,3,0, 4,3,3, 2,3,1, 2,3,2, 3,3,1, 3,4,3, 193,3314 42,96%

360. 869 Iljaš Karlo 45193089376 2,4,4, 3,2,1, 2,3,1, 0,3,1, 4,3,4, 2,1,1, 2,2,2, 3,2,1, 3,0,2, 193,3314 42,96%

361. 1222 Krpan Filip 42024832576 2,2,1, 1,0,2, 2,2,1, 4,4,2, 5,0,1, 2,3,1, 1,1,1, 2,2,3, 3,4,5, 189,9981 42,22%

362. 1992 Resler Toni 05414543305 2,3,2, 3,3,0, 4,5,4, 0,3,3, 4,0,0, 1,1,1, 1,1,1, 2,2,2, 4,3,2, 189,9981 42,22%

363. 624 Frančić Lucija 99002456419 2,0,0, 2,2,1, 1,2,1, 4,3,0, 4,3,5, 0,1,1, 3,3,3, 3,4,3, 2,2,2, 189,9981 42,22%

364. 736 Grgečić Sarah 98688144852 1,1,0, 3,2,1, 4,3,2, 0,2,0, 5,3,2, 1,1,0, 3,3,3, 3,3,3, 2,3,3, 189,9981 42,22%

365. 2461 Vidmar Filip 89231502521 1,3,2, 3,2,2, 5,5,3, 3,2,1, 4,0,0, 1,1,1, 3,2,2, 2,1,0, 3,3,2, 189,9981 42,22%

366. 631 Franjić Martin Luka 27453395552 2,3,4, 2,0,0, 3,4,2, 3,1,1, 1,3,4, 3,1,2, 2,1,1, 2,2,1, 3,3,2, 186,6648 41,48%

367. 1798 Peranić Jan 04506461220 2,1,2, 2,0,1, 1,3,2, 3,2,3, 3,4,4, 3,5,0, 1,1,2, 3,3,2, 1,2,0, 186,6648 41,48%

368. 1303 Licul Tino 57953470970 4,3,5, 2,1,1, 2,3,2, 0,2,0, 5,3,3, 0,1,1, 3,2,3, 2,1,0, 3,3,1, 186,6648 41,48%

369. 2924 Rajaković Fran 72437496529 3,0,2, 2,0,0, 2,3,1, 1,3,1, 5,4,1, 3,2,1, 2,1,2, 3,2,3, 3,3,3, 186,6648 41,48%

370. 1136 Koščak Ivan 37885792733 3,2,4, 2,2,1, 1,1,0, 3,3,1, 2,4,3, 1,0,1, 2,3,3, 3,2,0, 3,2,3, 183,3315 40,74%

371. 277 Božić Petra 97903327763 2,1,0, 0,0,1, 2,1,0, 0,1,0, 5,3,4, 3,5,1, 4,4,5, 2,3,4, 3,0,1, 183,3315 40,74%

372. 311 Brlić Toni 56618089891 3,5,5, 1,1,0, 3,1,1, 4,1,1, 5,1,0, 0,1,1, 2,2,2, 4,2,2, 4,3,0, 183,3315 40,74%

373. 1378 Mahmić Adem 71797295910 3,3,3, 3,2,2, 2,2,2, 0,1,1, 3,3,4, 0,3,1, 3,2,2, 2,1,0, 3,2,2, 183,3315 40,74%

374. 1757 Pasarić Sonja 69932403941 1,1,0, 3,2,0, 1,1,1, 0,2,0, 5,5,4, 3,2,1, 3,4,3, 3,3,3, 3,0,1, 183,3315 40,74%

375. 2811 Krizmanić Marko 72522840918 3,1,2, 0,2,2, 4,3,1, 0,1,0, 2,2,5, 3,3,2, 3,2,2, 3,2,0, 3,2,2, 183,3315 40,74%

376. 861 Hutz Mario 07748470188 2,0,3, 0,0,0, 5,5,3, 0,2,3, 4,0,0, 3,3,2, 1,2,2, 2,2,2, 3,3,2, 179,9982 40,00%

377. 3028 Slunjski Fran Dragutin 10214846730 2,2,1, 2,2,1, 1,3,2, 3,2,3, 3,2,5, 1,1,0, 1,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 179,9982 40,00%

378. 350 Buzjak Anamarija 73117281154 2,3,1, 2,0,2, 2,2,1, 3,1,3, 4,3,3, 0,1,0, 4,4,3, 1,0,1, 4,3,1, 179,9982 40,00%

379. 612 Filipović Marko 97488238873 5,4,5, 0,0,1, 3,4,1, 0,1,0, 3,3,5, 3,1,0, 1,1,2, 1,2,2, 3,0,3, 179,9982 40,00%

380. 926 Jelečanin Mihovil 99060408558 2,3,3, 2,2,2, 1,2,1, 1,2,1, 3,3,5, 2,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 3,2,2, 179,9982 40,00%

381. 1439 Marić Marija 64144538108 1,2,0, 1,1,1, 1,0,1, 2,2,1, 4,4,4, 3,2,2, 1,2,3, 4,3,3, 3,1,2, 179,9982 40,00%

382. 1704 Odak Emanuel 80309145167 1,1,0, 1,2,2, 2,2,1, 0,1,0, 2,2,4, 4,2,4, 2,3,3, 4,3,3, 3,1,1, 179,9982 40,00%

383. 2502 Vondruška Ana 90391031196 1,0,0, 3,2,1, 1,0,1, 0,1,0, 4,3,3, 3,5,1, 4,3,4, 2,2,3, 3,2,2, 179,9982 40,00%

384. 2528 Vugdelija Andreja 89288324906 2,1,4, 2,0,1, 5,4,3, 0,2,1, 2,3,4, 0,1,0, 2,1,2, 3,2,3, 2,3,1, 179,9982 40,00%

385. 26 Andrić Davor 17530988718 2,1,0, 1,0,1, 1,2,1, 2,3,1, 4,2,3, 2,1,1, 2,2,2, 2,3,4, 4,3,3, 176,6649 39,26%

386. 554 Dvojković Leon 27498114046 2,2,1, 0,0,1, 1,1,0, 0,2,0, 5,5,4, 2,3,4, 1,1,1, 3,3,2, 3,3,3, 176,6649 39,26%

387. 2061 Serdarević Anđela 82504622441 1,2,0, 1,0,1, 1,1,0, 1,0,0, 4,4,3, 2,2,2, 4,4,5, 2,4,3, 3,1,2, 176,6649 39,26%

388. 2240 Šiljeg Filip 02437509720 2,2,2, 2,0,0, 1,0,0, 4,3,1, 3,2,2, 2,2,3, 3,2,2, 2,2,2, 3,3,3, 176,6649 39,26%

389. 139 Bavdek Leo 47654624395 1,3,1, 2,1,1, 2,2,1, 2,2,1, 4,2,3, 2,1,2, 1,2,2, 3,2,1, 3,4,2, 176,6649 39,26%

390. 939 Josić Jurica 48574460391 2,2,2, 2,1,1, 2,3,0, 3,2,0, 5,4,5, 1,1,1, 3,2,1, 1,3,0, 3,3,0, 176,6649 39,26%

391. 1735 Pahljina Marko 50578293866 2,1,2, 0,0,1, 2,3,2, 0,2,1, 5,3,4, 2,5,1, 1,2,1, 3,2,2, 3,2,1, 176,6649 39,26%

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

prodekanica za nastavu i studente, predsjednica povjerenstva za provođenje razredbenog postupka 6.7.2018 | Stranica 7|8

Page 8: godini - ljetni rok R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet ... rezultati razredbenog... · R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika

Službeni rezultati razredbenog postupka za upis pristupnika

na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije u ak. 2018./19.

godini - ljetni rok

R.b. ID Prezime Ime OIB Nogomet Košarka Rukomet Odbojka Ples Borilački sportovi Ritmička gimnastika Sportska gimnastika Atletika Ukupno bodovi Postotak

392. 2495 Vojvodić Filip 51428741110 4,5,5, 1,0,1, 3,2,2, 0,2,4, 4,1,0, 1,1,0, 1,2,1, 2,3,0, 4,2,2, 176,6649 39,26%

393. 2512 Vrbanac Pavao 44846604794 0,5,0, 0,0,1, 3,1,2, 3,1,1, 5,2,3, 2,3,3, 3,1,2, 3,2,0, 3,3,1, 176,6649 39,26%

394. 20 Amidžić Filip 08957792337 4,3,4, 2,0,0, 1,2,1, 0,2,2, 5,0,0, 2,1,3, 2,1,2, 3,2,4, 2,3,1, 173,3316 38,52%

395. 35 Aralica Franko 99772764890 2,4,3, 3,3,1, 3,3,1, 0,2,0, 5,0,1, 3,2,1, 1,1,1, 2,2,1, 3,2,2, 173,3316 38,52%

396. 223 Bojanić Petra 25477028206 2,1,0, 2,0,0, 2,2,1, 3,3,0, 3,4,3, 3,2,3, 1,2,3, 2,1,3, 2,3,1, 173,3316 38,52%

397. 1873 Pocrnčić Leonard 25758509776 2,1,1, 2,0,0, 1,1,1, 3,2,1, 2,2,5, 1,1,1, 4,3,3, 3,4,4, 1,1,2, 173,3316 38,52%

398. 1727 Orman Nino 33185377008 5,3,5, 4,0,2, 1,1,1, 0,2,2, 3,0,0, 1,1,2, 2,3,2, 3,2,1, 3,2,0, 169,9983 37,78%

399. 1958 Rajnović Valentina 12488491353 1,3,0, 2,2,0, 3,4,1, 4,3,1, 4,2,3, 1,1,0, 1,1,2, 2,1,1, 3,3,2, 169,9983 37,78%

400. 1132 Kos Nastja 67005893143 1,1,0, 1,1,1, 1,1,1, 0,1,1, 5,3,4, 3,2,2, 3,3,4, 2,1,1, 3,3,2, 169,9983 37,78%

401. 55 Bačić Patrik 70514704267 2,1,3, 2,1,2, 1,1,1, 0,1,1, 5,5,3, 0,1,1, 2,2,1, 3,2,3, 3,2,1, 166,665 37,04%

402. 2842 Oreški Jakov 39227583656 1,3,1, 2,0,1, 3,1,2, 3,2,0, 3,3,3, 0,1,1, 2,3,2, 2,2,3, 2,2,2, 166,665 37,04%

403. 417 Čalić Lovro 90554143242 1,1,0, 1,1,1, 2,2,3, 2,1,2, 2,2,5, 3,1,0, 1,1,2, 3,4,2, 3,2,2, 166,665 37,04%

404. 95 Banić Monika 13738507692 2,2,0, 0,0,1, 1,1,0, 1,2,2, 3,3,5, 2,1,1, 3,3,4, 3,2,3, 3,0,1, 163,3317 36,30%

405. 1209 Križanović Luka 20829104094 1,5,3, 1,0,1, 3,2,1, 3,3,3, 3,0,0, 2,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,0,2, 163,3317 36,30%

406. 2154 Stojkoski Vanja 29306403593 3,5,5, 1,1,0, 2,2,1, 3,2,1, 3,0,2, 0,1,1, 2,1,1, 3,2,0, 3,3,1, 163,3317 36,30%

407. 360 Celega Nina 79239092637 1,0,0, 1,0,0, 1,0,0, 0,1,0, 4,3,5, 3,3,1, 2,3,5, 3,3,3, 2,3,2, 163,3317 36,30%

Pristupnici koji nisu prošli razredbeni prag:

1. 1078 Knego Bruno 39055667793 0,2,2, 4,3,2, 2,2,0, 1,1,1, 2,0,2, 1,1,1, 4,3,1, 2,1,1, 3,3,3, 159,9984 35,56%

2. 2409 Turković Karlo 27380008070 0,1,1, 0,0,0, 1,1,1, 1,2,1, 5,3,3, 1,5,2, 3,3,2, 2,3,2, 2,2,1, 159,9984 35,56%

3. 2514 Vrgoč Martin 29053875830 1,3,2, 2,0,1, 2,1,2, 2,3,1, 5,0,0, 2,2,1, 3,4,3, 3,1,1, 2,1,0, 159,9984 35,56%

4. 679 Glasnović Bernardo 43582030383 1,5,5, 1,1,1, 2,3,2, 0,1,2, 5,0,0, 0,3,1, 3,2,2, 1,1,0, 3,3,0, 159,9984 35,56%

5. 1680 Nišević Marin 31467975173 3,3,5, 0,0,0, 1,3,1, 3,2,0, 5,0,0, 0,1,0, 3,2,2, 3,3,1, 3,3,0, 156,6651 34,81%

6. 1944 Raguž Filip 83418330554 2,2,2, 3,0,1, 2,1,1, 3,3,5, 5,0,0, 3,1,2, 1,1,2, 1,0,1, 2,3,0, 156,6651 34,81%

7. 738 Grgić Ivan 35101293055 3,1,1, 0,1,1, 1,1,1, 0,1,2, 3,0,0, 4,3,3, 3,3,2, 3,2,1, 2,3,1, 153,3318 34,07%

8. 229 Boljun Kristina 62637206400 1,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,2,0, 3,3,4, 2,0,0, 3,4,5, 4,5,4, 3,2,1, 153,3318 34,07%

9. 1852 Petrović Franko 51328985759 1,3,3, 2,2,3, 3,3,2, 3,1,0, 1,2,0, 0,1,2, 2,1,1, 2,1,1, 3,2,1, 153,3318 34,07%

10. 2105 Sluga Klarisa 23227356040 2,0,0, 0,0,0, 1,1,0, 0,1,0, 3,1,0, 4,3,1, 3,2,4, 3,4,3, 3,3,2, 146,6652 32,59%

11. 314 Bubalo Branimir 56718078059 3,4,2, 2,1,2, 1,2,0, 0,1,0, 4,3,3, 1,1,1, 1,1,2, 2,2,1, 3,0,1, 146,6652 32,59%

12. 573 Đumija Ana Marija 85070100268 2,2,0, 1,2,0, 1,0,0, 0,1,0, 4,3,4, 0,0,0, 4,5,3, 2,3,1, 2,2,2, 146,6652 32,59%

13. 686 Gobec Timo Vilim 52257485318 1,0,0, 0,0,0, 1,0,1, 0,1,0, 5,2,3, 3,3,5, 1,1,1, 2,3,4, 3,3,1, 146,6652 32,59%

14. 1367 Ljubičić Matea 93839558212 2,3,0, 1,1,0, 3,3,1, 0,1,1, 5,2,0, 1,1,1, 1,2,3, 2,2,3, 2,2,0, 143,3319 31,85%

15. 1574 Milaković Roberto 72851638956 2,3,3, 3,0,0, 1,1,1, 0,1,2, 5,0,0, 1,2,0, 2,2,1, 2,1,3, 3,3,1, 143,3319 31,85%

16. 1289 Lažec Barbara 43645648093 2,1,0, 0,0,0, 1,0,0, 1,0,1, 4,3,3, 3,2,1, 2,3,2, 2,3,1, 2,2,3, 139,9986 31,11%

17. 1027 Karlović Mia 96639743655 3,1,0, 0,1,1, 4,3,1, 2,2,0, 4,3,3, 1,1,1, 1,1,2, 2,0,0, 3,1,1, 139,9986 31,11%

18. 826 Horvatić Lorena 37663401732 2,1,3, 0,0,0, 1,1,0, 0,3,1, 5,2,2, 1,1,0, 1,2,2, 2,2,2, 3,3,1, 136,6653 30,37%

19. 820 Horvat Rahela 81112402715 2,2,0, 1,1,0, 1,1,0, 0,1,0, 4,3,3, 0,1,1, 3,3,3, 2,1,1, 2,3,2, 136,6653 30,37%

20. 2070 Sinković Tomislav 28128163420 1,4,3, 1,0,0, 1,1,1, 2,2,1, 5,0,1, 0,1,1, 3,2,1, 2,0,0, 3,3,1, 133,332 29,63%

21. 354 Bužanić Petra 52763858627 2,1,0, 2,2,0, 2,2,1, 3,3,0, 3,0,0, 1,1,2, 1,2,1, 2,2,1, 2,3,1, 133,332 29,63%

22. 1663 Nemec Ivona 50990932567 1,0,0, 3,4,2, 2,1,1, 0,2,0, 4,0,2, 1,1,1, 1,2,2, 2,2,1, 3,1,0, 129,9987 28,89%

23. 1946 Rahija Bruno 80491773701 1,2,1, 0,0,0, 1,2,3, 3,1,0, 5,0,0, 0,5,2, 1,1,1, 1,2,1, 3,3,0, 129,9987 28,89%

24. 86 Baksa Ivana 50175041330 2,1,0, 0,0,0, 1,0,0, 0,1,0, 5,4,4, 1,1,0, 2,2,4, 2,2,2, 2,2,0, 126,6654 28,15%

25. 2990 Đurđević Mario 39733578671 2,1,0, 0,1,0, 1,0,1, 0,1,0, 2,2,3, 1,1,1, 3,3,2, 2,2,3, 2,2,2, 126,6654 28,15%

26. 93 Ban Sarah 30125032428 2,1,0, 0,0,0, 1,0,0, 0,1,0, 5,2,4, 0,1,0, 3,4,2, 1,1,1, 3,3,0, 116,6655 25,93%

27. 2332 Šulekić Davorin 46380064915 1,0,0, 2,1,0, 1,2,1, 0,2,2, 1,3,3, 0,1,2, 1,2,2, 2,0,0, 3,2,1, 116,6655 25,93%

28. 440 Čukljek Ivona 80537849349 1,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 3,3,0, 3,0,2, 0,1,1, 2,2,2, 3,0,3, 2,2,1, 103,3323 22,96%

29. 1764 Pavić Filip 59095182264 1,0,1, 0,0,0, 1,0,0, 0,1,0, 5,0,0, 1,1,1, 1,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 79,9992 17,78%

30. 1094 Kocijan Martin 05383332855 1,0,2, 0,0,0, 1,1,0, 0,0,0, 4,0,1, 0,0,0, 2,1,1, 2,2,0, 0,0,0, 59,9994 13,33%

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

prodekanica za nastavu i studente, predsjednica povjerenstva za provođenje razredbenog postupka 6.7.2018 | Stranica 8|8