GODINA STATISTIKE

  • View
    47

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

XVIII FESTIVAL INFORMATI ČKIH DOSTIGNUĆA. INFOFEST 2011. GODINA STATISTIKE. POPIS STANOVNI ŠTVA , DOMA Ć INSTAVA I STANOVA U CRNOJ GORI. POPIS STANOVNI ŠTVA , DOMA Ć INSTAVA I STANOVA U CRNOJ GORI. SOFTVERSKA RJEŠENJA Autori : Vjera Radmilovi ć Nata š a Šaranović - PowerPoint PPT Presentation

Text of GODINA STATISTIKE

Slide 1

GODINA STATISTIKE

INFOFEST 2011XVIII FESTIVAL INFORMATIKIH DOSTIGNUA1POPIS STANOVNITVA, DOMAINSTAVA I STANOVA U CRNOJ GORI

2

SOFTVERSKA RJEENJA

Autori:Vjera Radmilovi Nataa aranoviBiljana Radovi Aleksandra Kopitovi

POPIS STANOVNITVA, DOMAINSTAVA I STANOVA U CRNOJ GORI3U sektoru za statistiku koordinaciju i informaciono komunikacionu tehnologiju MONSTAT-a, prvi put je samostalno uraeno softversko rjeenje za potrebe unosa, obrade i prezentacije podataka iz Popisa stanovnitva, domainstava i stanova 2011. godine u Crnoj Gori

4 Softver je koncipiran u skladu sa zakonskim, metodolokim i meunarodnim normama. Za izradu softvera kao programski jezik korien je VB 6.0 koji omoguava pristup tabelama podataka unutar postojee baze podataka, dodavanje,ureivanje i brisanje podataka..

Kao relaciona baza podataka korien je SQL 2000 koji predstavlja rasprostranjeni standard za definisanje,izmjenu, upravljanje podacima, kontrolu naina izmjene podataka u bazi podataka korienjem tabela,indexa, kljueva,redova i kolona.

Softver se sastoji iz vie programskih cjelina, prilagoenih razliitim fazama obrade popisne grae u skladu sa metodolokim zahtjevima

5Djelovi programske cjeline : Unos popisne grae Pregled uneenog materijala Administracija - Upravljanje radnim uinkom: Kontrola i odreivanje stalnog stanovnitva Crne Gore po metodokim pravilima Logiike kontrole (pol, starost, brano stanje, dravljanstvo ...) ifriranje ( djelatnosti, zanimanja i kola) Izvjetaji i analize Objavljivanje saoptenja www.monstat.org Uinak kontrolora - po imenu, smjeni, periodu,danu,obrascu itd.. Uinak operatera - po imenu, smjeni, periodu,danu,obrascu itd..

6TERITORIJALNA JEDINICA POPISA

7

Pregledna mapa optina u Crnoj Gori

8

Statistiki krugovi

9

Popisni krugovi

10

Vuka Karadia 10 0 0 1 0 0 1 Markovi Marko

Kontrolnik11

Stan iSpisak lica

12

Popisnica

13

Obrazac - P9

14UNOS PODATAKA

15

Forme za unos podataka iz kontrolnika

16

Forme za unos podataka iz kontrolnika

17

Forme za unos podataka iz kontrolnika

18

Forme za unos podataka za stan

19

Forme za unos podataka za stan

20

Forma za unos podataka iz spiska lica

21

Forme za unos podataka iz popisnice

22P9KontrolnikLicaDomainstvaDomainstva-SUMAKontrolnik-PRVIPopisniKrugoviStanOperateriOptine i naseljaStrane draveStrani jezikematski prikaz tabelarnih veza u popisnoj bazi

Konsultacione tabela 23ADMINISTRACIJA

24Evidencija unosaUneeno za optinuRadni uinak pojedinano, za datum, za period, za smjenu...Dodavanje lozinke korisnicimaADMINISTRACIJAOtkljuavanje-zakljuavanja PKTabela1Tabela 2 Tabela 3TivatBudvaPlavBarUlcinjCetinje Pregledne tabele

25

26

27

28

29

30

31

Planirane aktivnosti za naredni period su izrada programa za : kontrolu podataka o stanu kontrolu domainstava i porodica kontrole vezane za obrazovanje, aktivnost lica itd..32HVALA NA PANJI !

33

Search related