of 18 /18
Alegoria Figurã de stil care se bazeazã pe folosirea metaforelor sau a simbolurilor în expunerea narativã a unei idei abstracte. În spatele norului atât de apãsãtor (plin) de sângele şi lacrimile noastre iatã cã reapare soarele mãreţiei noastre.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944) Aliteraţia Figurã care constã în repetarea aceluiaşi segment sonor (consoanã sau silabã) la începutul unor cuvinte în frazã. Veni, vidi, vici.“ (Iulius Caesar) Let us go forth to lead the land we love. “ (J.F. Kennedy, Discursul inaugural) Apare şi în construcţii ale „gramaticii expresive“ [1], expresii idiomatice, locuţiuni curente [2]: [1] multe şi mãrunte, praf şi pulbere [2] ce-i în mânã nu-i minciunã Aluzia Folosirea unei construcţii lingvistice (cuvânt, expresie, text) care evocã, într-un mod sugestiv, printr-o comparaţie subînţeleasã, un eveniment, un personaj, o situaţie etc. marcate de anumite norme culturale la nivelul semnificaţiei. Aluzia poate fi: – religioasã: Nu vã temeţi…; – istoricã: Hannibal ante portas; „În faţa acestui bastion al Europei de Vest fu opritã cândva mareea invaziei germane.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944); – literarã: „Un regat pentru o ţigarã sîmplu norii de zãpadã...“ (Eminescu); – mitologicã: „Apolo-i profesor de mandolinã/ Pan lecţii dã de limbile moderne(Arghezi) etc. (vezi „intertextualitate“). Ambiguitatea Posibilitate de a interpreta în moduri diferite o construcţie lingvisticã, lexico-gramaticalã echivocã, dar extrem de expresivã, ca urmare a fenomenelor de omonimie şi polisemie. Toatã lumea aleargã dupã putere. Noi avem putere pentru toatã lumea.“ (Text publicitar pentru maşinile Romcar) Amfibologia Figurã cu structurã sintacticã echivocã, deoarece sunt posibile douã interpretãri corecte. Şi cât de viu s-aprinde el În orişicare sarã, Spre umbra vechiului castel Când ea o sã-i aparã.“ (Eminescu) Interpretãri posibile: s-aprinde spre umbra/umbra o sã-I aparã.

Glosar de Termeni Retorici

  • Author
    ovidiu

  • View
    1.547

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Glosar de Termeni Retorici

Page 1: Glosar de Termeni Retorici

AlegoriaFigurã de stil care se bazeazã pe folosirea metaforelor sau a simbolurilor în expunerea narativã a unei idei

abstracte.„În spatele norului atât de apãsãtor (plin) de sângele şi lacrimile noastre iatã cã reapare soarele mãreţiei noastre.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)

AliteraţiaFigurã care constã în repetarea aceluiaşi segment sonor (consoanã sau silabã) la începutul unor cuvinte în

frazã.„Veni, vidi, vici.“ (Iulius Caesar)„Let us go forth to lead the land we love.“ (J.F. Kennedy, Discursul inaugural)

Apare şi în construcţii ale „gramaticii expresive“ [1], expresii idiomatice, locuţiuni curente [2]:[1] multe şi mãrunte, praf şi pulbere[2] ce-i în mânã nu-i minciunã

AluziaFolosirea unei construcţii lingvistice (cuvânt, expresie, text) care evocã, într-un mod sugestiv, printr-o comparaţie subînţeleasã, un eveniment, un personaj, o situaţie etc. marcate de anumite norme culturale la nivelul semnificaţiei.

Aluzia poate fi:– religioasã: Nu vã temeţi…;– istoricã: Hannibal ante portas; „În faţa acestui bastion al Europei de Vest fu opritã cândva mareea

invaziei germane.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944);– literarã: „Un regat pentru o ţigarã s’împlu norii de zãpadã...“ (Eminescu);– mitologicã: „Apolo-i profesor de mandolinã/ Pan lecţii dã de limbile moderne“ (Arghezi) etc. (vezi

„intertextualitate“).

AmbiguitateaPosibilitate de a interpreta în moduri diferite o construcţie lingvisticã, lexico-gramaticalã echivocã, dar extrem de expresivã, ca urmare a fenomenelor de omonimie şi polisemie.„Toatã lumea aleargã dupã putere. Noi avem putere pentru toatã lumea.“ (Text publicitar pentru maşinile Romcar)

AmfibologiaFigurã cu structurã sintacticã echivocã, deoarece sunt posibile douã interpretãri corecte.„Şi cât de viu s-aprinde elÎn orişicare sarã,Spre umbra vechiului castelCând ea o sã-i aparã.“ (Eminescu)Interpretãri posibile: s-aprinde spre umbra/umbra o sã-I aparã.

Amplificarea oratorică„În naţiune, în Imperiu, în armate nu mai este decât una şi aceeaşi voinţã, una şi aceeaşi speranţã.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)

AnacolutulEroare gramaticalã constând în ruperea sau în întreruperea construcţiei sintactice începute şi continuarea frazei cu o altã construcţie; figurã a ambiguitãţii.Eu când am auzit asta a fost imposibil (pentru cã nu am vrut) sã plec.„Este o crizã, care, ascultã-mã pe mine, cã dv. nu ştiţi, care, mã-nţelegi, Statul cum a devenit acuma, eu dupã cum vãz ce se petrece, cã nu sunt prost, înţeleg şi eu atâta lucru, fiindcã nu mai merge cu sistema asta, care, cum te gândeşti, te-apucã groaza, monşer, groaza!“ (Caragiale)

Page 2: Glosar de Termeni Retorici

AnadiplozaProcedeu retoric care constã în a începe o frazã cu cuvântul sau cuvintele de la începutul frazei

precedente; geminaţie, reduplicare.

„Frumuseţea începe cu o piele frumoasã. O piele frumoasã începe cu [sãpunul] LUX.“

„Men in great place are thrice servants: servants of the sovereign or state; servants of fame; and servants of business.“ (Francis Bacon)

„Distrugerea inamicului, inamicul care ne striveşte şi ne întineazã patria, inamicul detestat, inamicul lipsit de onoare.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)

AnaforaProcedeu retoric constând în repetarea unui cuvânt la începutul mai multor fraze sau pãrţi de frazã

în scopul accentuãrii unor idei sau pentru obţinerea unor simetrii.

„A fi în siguranţã/ A fi fericit/ A fi prosper/ înseamnã AFI (Societate de Asigurare, Finanţare, Investiţii).“

„Bueno cafee: sunt nouã, sunt proaspãtã, sunt tare! Ia-mã cu tine!“

„We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.“ (Winston Churchill)

AnastrofaProcedeu retoric care constã în rãsturnarea (inversarea) ordinii obişnuite a cuvintelor în frazã; inversiune

(poeticã).„Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate...“ (Grigore Alexandrescu)„Şi astãzi tu de bunãvoieFericitã-n braţe cazi-mi...“ (Eminescu)

AntanaclazaProcedeu retoric care constã în repetarea unui cuvânt, luat în sensuri diferite, în acelaşi context.

Afacerile sunt afaceri.„La prima orã / Cu ştiri de ultimã orã.“ (Naţional)

AntifrazaFigurã retoricã prin care o locuţiune, o frazã etc. este folositã cu un sens contrar celui uzual, pentru a

obţine un efect ironic sau eufemistic (intonaţia joacã un rol important în realizarea figurii).„Patrioţii! Virtuoşii, ctitori de aşezãminte,Unde spumegã desfrâul în mişcãri şi în cuvinte.“(Eminescu)Curajosul! (despre o persoanã fricoasã, timidã)Urâto! (termen de adresare cu sensul „frumoaso“)

AntilogiaFigurã prin care se stabileşte un echilibru între judecãţi opuse.

„Nu spera şi nu ai teamã,Ce e val ca valul trece;De te-ndeamnã, de te cheamã,Tu rãmâi la toate rece.“ (Eminescu)

Page 3: Glosar de Termeni Retorici

AntimetatezaFigurã retoricã prin care repetarea inversã a unei sintagme, propoziţii sau fraze se face cu modificare

funcţiilor gramaticale şi a înţelesului; nu trebuie confundatã cu chiasmul.„Ask not what your country can do for you; ask what you cando for your country.“ (J.F. Kennedy, Discursul inaugural)„…Pentru cã e mai bine sã fii în fruntea cozii decât coada frunţii. ªezi strâmb şi grãieşte drept.“ (Negruzzi, Pãcalã)

AntiparastazaFigurã prin care se probeazã cã faptul de care este acuzat vorbitorul este, dimpotrivã, ceva de laudã.„Cu pãrere de rãu îi vom spune cã nu avem acest talent şi, dacã l-am avea, nu mi-ar fi ruşine de el, cãci o meserie pozitivã e totdeauna onorabilã.“ (Eminescu)

AntiptozaFigurã realizatã la nivel morfologic (clase şi categorii morfologice) prin substituire pe baza echivalenţei cazurilor (în general, genitiv-dativ).„Se bate miezul nopţii în clopotul de aramã,Şi somnul, vameş vieţii, nu vrea sã-mi ieie vamã.“ (Eminescu)

AntipalagaAbatere de la regula acordului.„…principiul rãu,Nedreptul şi minciuna al lumii duce frâu.“ (Eminescu)Acest tip de abatere trebuie evitat în limbajul mass-media.Numãrul de burse nu pot depãşi jumãtate…„Aceasta este raţiunea din totdeauna a teatrului, ceea ce-i asigurã veşnicia, îi dau preţ în viaţa socialã, fac sã fie un factor activ şi pozitiv în contemporaneitate.“ România liberã, 1969, nr. 7731(exemple preluate din Valeria Guţu Romalo, Corectitudine şi greşealã. Limba românã de azi, Humanitas, Bucureşti, 2000)

AntirrhesisFigurã care constã în respingerea puternicã a opiniei cuiva sau în contestarea

autoritãţii/competenţei cuiva.X nu este un comentator sportiv, este un inginer de doi bani care crede cã aplicã algoritmul la jocul de

fotbal.

AntitezaFigurã retoricã bazatã pe contrastul dintre douã idei, fenomene, situaţii, personaje, expresii etc.

plasate în construcţii simetrice care se evidenţiazã reciproc.„Brutus: «Şi dacã acest prieten mã întreabã pentru ce s-a ridicat Brutus împotriva lui Cezar, îi voi

rãspunde: am fãcut-o nu fiindcã iubirea mea pentru Cezar a fost mai micã, dar fiindcã iubirea mea pentru Roma a fost mai mare.»“ (Shakespeare, Iulius Cezar)

„În sfârşit, aţi ajuns atât de nechibzuiţi încât sã credeţi cã atitudinea voastrã, care v-a dus de la o stare de prosperitate la decãdere, vã va aduce de la aceasta la una înfloritoare? Dar aceastã speranţã este împotriva judecãţii şi a naturii, cãci este cu mult mai uşor de a pãstra ceea ce ai decât de a câştiga totul. Acum, din cauza rãzboiului nu ne-a mai rãmas nimic din bunurile de mai înainte pe care le pãstrãm, ci totul trebuie recâştigat. Porniţi aşadar la acţiune!“ (Demostene, Olintica a II-a, 26, Pagini alese din oratorii greci, Editura pentru Literaturã, Bucureşti, 1969, vol. II)

AntonomazaFigurã semanticã ce constã în substituirea unui nume comun prin numele propriu al unui individ

considerat reprezentativ pentru clasa respectivã; figura admite şi substituirea inversã.Un Apollo/Adonis pentru un tânãr frumos.

Page 4: Glosar de Termeni Retorici

O Iudã pentru un trãdãtor.O frumuseţe pentru o persoanã (într-un anumit context de desemnare).

Apostrofa1) Figurã retoricã prin care autorul/vorbitorul/personajul se adreseazã direct unei persoane (sau unui obiect personificat).2) Mustrare sau interpelare (pe un ton dur).

„Antoniu: Iertare-ţi cer, o lut însângeratPrea blând m-arãt cu-aceşti casapi ai tãi!Eşti rãmãşiţa celui mai de seamãBãrbat ce a trecut cândva prin veacuri.“ (Shakespeare, Iulius Cezar)

Se poate considera cã apostrofa retoricii clasice corespunde astãzi personalizãrii (excesive) din domeniulpublicitãţii.

„Fiindcã Nescafé tu bei, pleci în lume unde vrei!“

ArhaismulCuvânt, formã foneticã sau gramaticalã a unui cuvânt ori construcţie de limbã ieşite din uz.

„Dar dumneavoastrã trebuie sã vã mulţumesc înainte de toate: dumneavoastrã, ţãranilor, obştilor [învechit şi popular conform DEX’96], proprietarilor care azi vã redobândiţi drepturile…“ (Emil Constantinescu, Discurs cu ocazia promulgãrii Legii privind restituirea terenurilor agricole şi pãdurilor,

10 ianuarie 2000)

AsonanţaProcedeu retoric bazat pe identitatea vocalicã a silabelor finale tonice dintr-un vers/frazã, indiferent de

consoanele învecinate; rimã vocalicã.„Apele plâng, clar izvorând din fântâne.“ (Eminescu)

Asindetul (asindeton)Figurã retoricã bazatã pe suprimarea conjuncţiilor (mai rar, şi a prepoziţiilor) pentru a conferi dinamism

textului.Veni, vidi, vici.Ai carte, ai parte.„Acum se pare cã n-a izbutit în acţiunea ei; acest lucru se poate întâmpla oricãrui om, dacã aşa este

voinţa zeilor.“ (Demostene, Pentru coroanã)

AutoimprecaţiaBlestem autoadresat prin care se garanteazã o afirmaţie sau un angajament.„Sã blesteme pe-oricine de mine-o avea milã,Sã binecuvânteze pe cel ce mã împilã,S-asculte orice gurã, ce-ar vrea ca sã mã râdã,Puteri sã puie-n brâul ce-ar sta sã mã ucidã,Ş-acela dintre oameni devinã cel dintâiCe mi-ar rãpi chiar piatra ce-oi pune-o cãpãtâi.“ (Eminescu)

AutoparodiaSe bazeazã adesea pe interferarea unor tipuri discursive diverse, având ca rezultat intertextualitatea de tip

publicitar. Reuşita acestui procedeu este determinatã de sesizarea de cãtre destinatar a pastişei sau a parodiei şi de recunoaşterea tipului de discurs vizat.

Autorismul (corecţia)

Page 5: Glosar de Termeni Retorici

Figurã care constã în rectificarea, retractarea, redefinirea unor judecãţi (fie pentru a amenda o frazã pe care cineva tocmai a spus-o, fie pentru a explica de ce o anumitã formulare nu este corectã).

„Ei vor aplauda desigur biografia subţireCare s-o-ncerca s-arate cã n-ai fost vreun lucru mare,C-ai fost om cum sunt şi dânşii…“ (Eminescu)„…Sã se ajungã-aici!Mort doar de douã luni! Nu, nici de douã.“ (Shakespeare, Hamlet)

Binecuvântarea / benedictioFigurã prin care se adreseazã urãri de prosperitate ori se laudã cineva sau ceva (invocând adesea

numele divinitãţii).„Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: «Creşteţi,înmulţiţi-vã, umpleţi pãmântul, şi supuneţi-l;

şi stãpâniţi peste peştii mãrii, peste pãsãrile cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcã pe pãmânt.»“ (Geneza 1:28)

Brahilogia1Figurã care constã în scurtarea sau contragerea unitãţilor enunţului prin subînţelegere şi chiar prin

elipsã. Ca figurã de compoziţie brahiologia reflectã tendinţa spre economie de expresie.„C-am avut nuntaşiBrazi şi pãltinaşi,Preoţi, munţii mari,Pãsãri, lãutari,Pãsãrele miiŞi stele fãclii“ (predicatul am avut este subînţeles).

Brahilogia 2(< Gr. brachys = scurt, logos = cuvânt, vorbire): figurã de compoziţie prin care se realizeazã un discurs

concis folosindu - se maxime (sentinţe) sau proverbe; prin imprimarea unui caracter obscur discursului datoritã conciziei excesive brahilogia poate deveni un viciu de vorbire.

De vrei sã trãieşti bine şi sã ai ticnã, sã te sileşti a fi totdeauna la mijloc de masã şi la colţ de ţarã, pentru cã e mai bine sã fii în fruntea cozii decât coada frunţii. Şezi strâmb şi grãieşte drept. Nu bãga mâna unde nu-ţi fierbe oala, nici cãuta cai morţi sã le iei potcoavele, cãci pentru Behehe vei pierde şi pe Mihoho. Bate fierul pînã e cald şi fã tot lucrul la vremea lui. (Negruzzi, Pãcalã) (Antimetatezã + epanadiplozã = repetiţie în anaforã şi în epiforã.)

BrevilocvenţaProcedeu sintactic care constã în formularea concisã a propoziţiei/frazei. Unele construcţii de acest tip au

un caracter relativ fix.singur cuc; Ce Dumnezeu?Nici câine, nici ogar; nici tu casã, nici tu prieteni;Gura! (taci din gurã);Maşina! (atenţie, vine maşina).

ButadaFigurã care constã într-un joc de cuvinte prin care vorbitorul realizeazã în finalul unui enunţ o glumã

spiritualã, exprimând regretul, ciuda, decepţia (adesea simulate). Se bazeazã pe efecte generate de surprizã şi plãcere (nu se urmãreşte în mod special satira). Se realizeazã adesea prin intermediul unei figuri simple cum ar fi antimetateza:

S-a dus la Karlsbad mai mult mort decât viu, dar din pãcate s-a întors de acolo mai mult viu decât mort.

Page 6: Glosar de Termeni Retorici

CaracterulFigurã de compoziţie care constã în redarea trãsãturilor morale ale unui tip uman.„…Atticus, cunoscãtor desãvârşit al limitelor firii omeneşti, reuşind a ocoli cu abilitate şi calm

capcanele laşitãţii dar şi tentaţiile curajului, confident al tuturor marilor politicieni ai timpului…“(Gaston Boissier, Cicero şi prietenii sãi, Editura Univers, Bucureşti, 1977, p. 9)

CatacrezaFigurã „gramaticalizatã“ sau figurã semanticã lexicalizatã, provenitã dintr-o

metonimie/sinecdocã/metaforã al cãrei sens – la origine figurativ – s-a pierdut prin uz; catacrezele se mai numesc şi figuri împietrite, tocite, cristalizate. Se poate realiza prin:

– metonimie (proces semantic de contiguitate): limbã (idiom), grãsun (porc).– sinecdocã (relaţie semanticã parte-întreg): pânzã (corabie); aur, argint (bani de…); gurã (persoanã

la masã); cap (persoanã: 1000 de lei de cap).

CategoriaFigurã prin care se scot la ivealã anumite defecte/acţiuni ale adversarului.Poţi sã negi…? Sã discutãm despre nenumãratele tale minciuni?Despre afacerile tale necurate?

CharientismulReplicã ironicã datã unui interlocutor (orgolios); adesea nu este perceputã de cãtre destinatar ca o

ironie finã.„Şi mai sunt câţiva care chiar spun: «Da, comunismul este un sistem diabolic, dar ne permite sã

facem progrese economice.»Lass’sie nach Berlin en kommen! Sã vinã la Berlin! [Aplauze puternice şi strigãte de urale.]“ (John

F. Kennedy, Discurs în Berlinul de Vest, 26 iunie 1963))„Orice gând ai, împãrate, şi oricum vei fi sosit, Cât suntem încã pe pace, eu îţi zic: «Bine-ai venit!»“ (Eminescu)

ChiasmulFigurã sintacticã realizatã prin repetarea încrucişatã a elementelor cu funcţii corespunzãtoare din grupul

nominal sau verbal (dupã schema AB – BA).

„Apoi cu degetele aspre, groase,Arse de şpan şi de ruginã roase...“ (Arghezi)

Filosofia mizeriei, mizeria filosofiei.

„Toate-s vechi şi nouã toate...“

„Cu zâmbetul tãu dulce tu mângâi ochii mei,Femeie între stele şi stea între femei...“

„Sã faci din viaţa mea un vis, din visul meu o viaţã.“„Cãci toţi se nasc spre a muri/ Şi mor spre a se naşte.“ (Eminescu)

ClimaxulFigurã sintacticã, formã de enumerare realizatã în gradaţie ascendentã sau intensivã (când începe de la

cuvintele cele mai slabe la cele mai tari):„Saltã baba, fuge, zboarã.“ (Alecsandri)„O, te vãd, te-aud, te cuget, tânãrã şi dulce veste

Page 7: Glosar de Termeni Retorici

Dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alţi zei“ (Eminescu; redarea etapelor de percepere a realitãţii) sau în gradaţie descendentã (anticlimax), atunci când imaginea unui obiect evolueazã de la dimensiunea ei fireascã la una din ce în ce mai redusã:

„...încã un an, o zi, un ceas, şi drumuri toate s-au retras/ de sub picioare, de sub pas“ (Blaga)„Explicã-ţi trecutul, trãieşte-ţi prezentul cunoscându-ţi viitorul!“ (text publicitar pentru Tarot)„Înşirând aceste lucruri şi altele de acelaşi fel, am coborât de la tribunã. Dupã ce toţi m-au aprobat, şi

nu s-a mai auzit nici un glas împotrivã, eu nu m-am mãrginit la aceasta şi am fãcut o propunere scrisã. Nu m-am mulţumit nici cu propunerea scrisã, fãrã a fi plecat în aceastã misiune şi nici sã merg ca sol fãrã a-i convinge pe tebani. Dimpotrivã, de la început pânã la sfârşit am urmat linia mea de conduitã şi cu toatã inima m-am devotat vouã pentru a lupta împotriva pericolelor care ameninţau cetatea noastrã.“ (Demostene, Pentru coroanã, ed. cit.)

CominaţiaFigurã prin care se formuleazã un avertisment la adresa auditorului. Ameninţarea poate fi ipoteticã şi / sau

aluzivã.„Cum venirã se fãcurã toţi o apã şi-un pãmânt.“ (Eminescu)

ComparaţiaFigurã semanticã ce constã în apropierea a doi termeni –A (comparat) şi B (comparant) – prin intermediul unui adverb care semnificã asemãnarea lor totalã sau

parţialã (ca, precum, cum).„Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umãrAşa el sprijinã lumea şi vecia într-un numãr.“„S-a dus Pann, finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb.“(Eminescu)

Comunicarea / communicatioTermen generic pentru figurile care constau în simularea consultãrii auditorului cu privire la aprecierea

unor fapte. „Ah! – zice unul – spuneţi cã-i omul o luminãPe lumea asta plinã de-amaruri şi de chin?“ (Eminescu)

Se disting:

Anacoenosis (a cere opinia judecãtorilor sau a audienţei):„Acum dar – Zice Domnul – locuitori ai Ierusalimului şi bãrbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine şi via

Mea!“ (Isaiia 5:3)

Anthypophora (figurã de gândire în care cineva cere şi apoi dã imediat rãspunsul la propria întrebare):Sunt toţi politicienii corupţi? Cu siguranţã, nu.

Inter se pugnantia (folosirea adresãrii directe pentru a condamna pe cineva în faţa audienţei, insistând asupra contradicţiilor existente în caracterul persoanei respective; adesea este vorba despre contradicţii între vorbele şi faptele unei persoane):

„Tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovãduieşti: «Sã nu furi», furi?“ (Romani 2:21)

Sermocinatio (dramatizarea dialogului mai multor persoane de cãtre una singurã; declamare la persoana I pentru altcineva; figurã legatã de narratio, în oratorie). Sinonim: dialogism.

ConcatenaţiaCitatul enunţ dezvoltat în care termenii-cheie din segmentele iniţiale sunt reluaţi în cele urmãtoare.

Page 8: Glosar de Termeni Retorici

„Plângând tu ai venit pe-acest pãmânt,Amici ce te-aşteptau, te-au salutat zâmbind;Dar sã trãieşti astfel, încât, când te vei stinge,Sã pãrãseşti zâmbind amicii, ce te-or plânge.“ (Eminescu)

ConglobaţiaReplicã tãioasã, cu efect puternic, care se bazeazã pe enumerarea ostentativã a unor fapte, aspecte, motive

etc.„Încorda-voi a mea lirã sã cânt dragostea?Un lanţ – ce se-mparte cu frãţie între doi sau trei amanţiCe? sã-ngâni pe coardã dulce, cã de voie te-ai adaosLa cel cor ce-n operetã e condus de Menelaos? [aluzie]Azi deseori femeia, ca şi lumea, e o şcoalãUnde-nveţi numai durere, înjosire şi spoialã.“ (Eminescu)

ConjuncţiaFigurã care combinã observaţii rezultate din asocierea unor aspecte contradictorii ale vieţii.

CronografiaFigurã de compoziţie care constã în descrierea cadrului temporal al unui eveniment.

Dirimens copulatioEchilibrare sau opunere a faptelor astfel încât sã se preîntâmpine argumentarea care ar putea acuza de

pãrtinire.„El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tãu. Dar dacã faci rãul, teme-te, cãci nu degeaba poartã

sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca sã-L rãzbune şi sã pedepseascã pe cel ce face rãu. De aceea trebuie sã fiţi supuşi nu numai din frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului.“ (Romani: 13, 4-5)

DiaforaRepetiţia unui nume comun în aşa fel încât sã îndeplineascã douã funcţii logice: sã sã desemneze o

persoanã şi calitãţile conotate de numele / titlul persoanei..Preşedintele nu este preşedinte cînd patroneazã corupţia.

Diasirmul (diasyrmus)Ironie causticã şi umilitoare, construitã abil, în general prin comparaţie ridicolã.A susţine cã putem stãvili corupţia e ca şi cum am cere unui câine sã renunţe la a mai fura ouã.

ElipsaFigurã care constã în contragerea enunţului prin omiterea unui cuvânt sau chiar a unei propoziţii ce se

poate deduce liber din context sau situaţie. Elipsa nu se confundã cu subînţelegerea (în care termenul omis se aflã în acelaşi context). În elipsã termenul omis poate diferi, în acelaşi context, pe cînd în subînţelegere termenul omis este unul singur (şi cunoscut). Apare adesea în unele construcţii stereotipe expresive:

tânãrã de condiţie (bunã)de când lumea (existã, este)„Ciuc. Încã una şi mã duc.“ (text publicitar)

EpanalepsaFigurã care constã în repetarea unui cuvânt (grup de cuvinte) în diferite poziţii (iniţialã, medianã, finalã)

ale unitãţii sintactice.„Salonul alb, visa cu roze albe / Un vals de voaluri albe.“ (Bacovia)

Page 9: Glosar de Termeni Retorici

EpanortozaFigurã care se realizeazã prin retractarea sau reluarea a ceea ce s-a spus mai înainte în acelaşi

enunţ, cu scopul de a se corecta, prin înlocuire, un cuvînt, o expresie etc. sau de a se reconsidera importanţa sa. Corectarea enunţului poate conduce adesea la modificarea sensului.

„Este o mare greutate, domnilor deputaţi, pentru fiecare din noi, când este vorba sã ne orientãm în viaţa publicã: este greutatea cã, în nãmolul, în mulţimea de idei, de principii, de curente parţiale mai mici, de cuvinte ce se aruncã şi, mai bine zicând, de necesitãţi reale ce par a se impune, sã alegem pe cea mai importantã, pe cea mai urgentã şi sã o deosebim de aceea care mai poate aştepta.“ (Maiorescu)

„Voim ca piesele, de nu vor avea valoare esteticã mare, cea eticã sã fie absolutã, nu numai sã placã, ci sã şi foloseascã, ba, înainte de toate sã foloseascã.“ (G. Ibrãileanu)

„Noul ARIEL – nu doar curat, ci impecabil de curat.“ (text publicitar)

EpiforaFigurã care constã în repetarea aceluiaşi cuvânt/grup de cuvinte la sfârşitul unor fraze succesive.

„În 1931, acum 10 ani, Japonia a invadat Manciuria – fãrã avertizare. În 1935, Italia a invadat Etiopia – fãrã avertizare. În 1938, Hitler a ocupat Austria – fãrã avertizare.“ (Franklin D. Roosevelt)

„Culoarea vine când vrei. Stã cât vrei. Dispare când vrei. Teama? De nici o culoare!“ (Wella, text publicitar)

EpigramaSintezã compoziţionalã a unor figuri specifice, în versuri (de obicei catrene), cu caracter uşor satiric, care

se bazeazã pe exploatarea ambiguitãţii, aluziei, paronomazei, antitezei, metaforei, comparaţiei etc. prin jocuri de cuvinte cu structurã de poantã:

„Nu fug ca tine dupã gloriiDar în postumele-ţi memoriiPrecum de-atâţia ani susţii…De-o fi talentul sã mã poarteAr fi dovada cã îţi ţiiCuvântul numai dupã moarte.“ (C. Pavelescu, Lui N. Titulescu)

Eufemismul„Procedeu lexical constând din atenuarea expresiei unei idei prin substituire sau perifrazã; în retoricã,

figurã de gândire bazatã pe acest procedeu […]. Eufemismul apare: a)pentru evitarea unor expresii triviale, crude sau impudice […]; b) în evitarea unor expresii insultãtoare sau care ar putea fi interpretate astfel; c) în tabuurile sociale sau religioase, uneori cu valoare onomasticã […]. Ca figurã, eufemismul este de

cele mai multe ori utilizat ca rezultat al unui tabu, care duce la construcţii metaforice ori simbolice.“ (DSL)a da ortul popii (pentru a muri)Necuratul (pentru diavol)

Exemplul (exemplum)Întãreşte demonstraţia prin procedee literare care urmãresc efecte patetice.

Page 10: Glosar de Termeni Retorici

„[Duşmanul] se va agãţa de pãmântul nostru cât mai mult timp posibil. Dar, a trecut deja mult timp de când nu mai este decât o fiarã care dã înapoi. De la Stalingrad la Ternopol, de la malurile Nilului la Bizerte, de la Tunis la Roma, s-a obişnuit cu înfrîngerea.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)

Exortarea/exorta]iaFigurã care constã în a adresa încurajãri, îndemnuri unei persoane sau unui grup prin formulãri

patetice. „Pentru fiii Franţei, oriunde ar fi ei, orice ar fi ei, datoria simplã şi sacrã este sã lupte cu toate mijloacele pe care le au.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)

HendiadaRaportul atributiv este transformat într-unul de coordonare.Distincţia şi ţinuta parlamentarului au impresionat audienţa. (În loc de: Ţinuta distinsã a parlamentarului

a impresionat audienţa.)„Perfecti oratoris moderatione et sapientia.“ (Cicero, De oratore)

HiperbolaFigurã a exagerãrii care se realizeazã prin mãrirea imaginii obiectului peste limitele sale fireşti. În lexicul

hiperbolic predominã adjectivele cu sens de superlativ.„Cola Cao – o excelentã bãuturã de cacao.“„FNI – Un avantaj uriaş pentru investitori.“Hiperbola este adesea asociatã cu alte figuri care îi mãresc expresivitatea (metaforã, comparaţie,

personificare):„Energia Universului – în bateriile auto Solite.“„Noul PUR Universal – detergentul cu o mie de feţe.“„Arctic – noi îngheţãm şi Ecuatorul.“

IdiomaticCare aparţine unei limbi, unui dialect. Expresiile idiomatice sunt adesea intraductibile.

„Pour la nation qui se bat, les pieds et les poings liés [a fi legat de mâini şi de picioare], contre l’oppresseur armé jusqu’aux dents, le bon ordre dans la bataille exige plusieurs conditions.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)

Injoncţiunea/injonctivulOrdin precis, formal.„Este vorba despre distrugerea inamicului…“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 Iunie 1944)

IntertextualitateaParametru de caracterizare a unui text literar la nivelul relaţiei (intenţionate sau nu) pe care acesta

o stabileşte cu texte anterioare.

IntertextulAnsamblul fragmentelor citate într-un corpus dat.[Citate din cântecul Rezistenţei]: „În aceastã searã, duşmanul [...] va afla preţul sângelui [...] şi al

lacrimilor.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 Iunie 1944)„Veni, vidi, visa.“ (Text publicitar)

IroniaFigurã de gândire constând într-o expresie lingvisticã care introduce în mod disimulat o apreciere

negativã, dispreţuitoare, violentã la adresa unui eveniment sau a unei persoane.[Ea] înaltã… cât un dop.

Page 11: Glosar de Termeni Retorici

„România nu poate fi numitã totuşi o ţarã bananierã pentru singurul motiv cã bananele nu au fost încã aclimatizate, dar poate fi o republicã a corcoduşelor.“ (Mircea Coşea)

IzocolonulFigurã care se bazeazã pe folosirea, în acelaşi discurs (sentenţios), a unor cuvinte cu lungimi

asemãnãtoare şi aflate în relaţii de omofonie. „De combats, de fureurs, de douleurs...“ [atâtea lupte, atâta furie, atâtea dureri] (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)

LicenţaFigurã retoricã prin intermediul cãreia vorbitorul exprimã o idee incomodã, şocantã pentru auditoriu; este

adesea încadratã de formule de scuzã.„În Iaşi, de exemplu, – permiteţi-mi aceastã digresiune, estetristã, dar adevãratã! – În Iaşi n-avem nici un negustor român,nici unul!“ (Caragiale)

LitotaFigurã care constã în atenuarea expresiei unei idei (ca efect al modestiei), astfel încât sã se înţeleagã mai

mult decât se spune în enunţ.„Bucuria pãrinţilor n-a fost proastã“ [în loc de „a fost mare“](Creangã)

MetaforaRetorica clasicã a favorizat definiţia metaforei drept comparaţie implicitã („comparaţie prescurtatã“).

Mecanismul semantic al metaforei este urmãtorul: dacã A1 (cu sensul S1) este termenul metaforizat (substituit) şi A2 (cu sensul S2) termenul metaforic (substituent), înlocuirea lui A1 prin A2 nu va fi posibilã decât în temeiul unei baze semice comune lui S1 şi S2.„…În constituirea metaforei se stabilesc douã serii de reprezentãri: o serie de asemãnãri între realitatea desemnatã şi cuvântul metaforic, dar şi o serie de diferenţe între cele douã pãrţi ale metaforei. Impresia de deosebire dintre termenul propriu şi metaforã nu trebuie ştearsã printr-o prea mare asemãnare, cãci metafora nu rezultã niciodatã dintr-o unificare totalã de sens.“ (DSL)

Metafora cunoaşte douã forme principale:1) coalescenţa: metaforã explicitã (metaforã in praesentia): A1 este A2:„O raclã mare-i lumea“ (Eminescu)2) implicaţia: metaforã implicitã (metaforã in absentia): A2 în locul lui A1:„În piaţa public-a simţirii noastre...“ (Philippide)„From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.“

(W. Churchill)

MetonimiaFigurã retoricã de înlocuire a unui termen prin alt termen, bazatã pe o relaţie logicã de contiguitate între

cele douã concepte desemnate de aceştia.A bea câteva pahare.A trãi din munca cuiva.Are un Picasso.A trece prin foc şi sabie. Cf. ferro et igni (lat.)A bãut un Cotnari.A fi în primãvara vieţii.

Oximoronul

Page 12: Glosar de Termeni Retorici

Evocare în aceeaşi sintagmã a unor însuşiri contradictorii.Festina lente [Grãbeşte-te încet.]„Curat murdar.“ (Caragiale)

OptaţiaEnunţarea exclamativã a unei dorinţe care este privitã ca soluţie (sau rãsplatã) a unei situaţii.„O! de ai fi luat aminte la poruncile mele atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi fericirea ta ca valurile

mãrii.“ (Isaiia 48:18)

ParadoxulFigurã a ambiguitãţii, înruditã cu antiteza şi ironia, prin care se enunţã ca adevãratã o idee ce contrazice

opinia generalã (comunã).„Relaxare nu înseamnã deconectare. Relaxare înseamnã conectare.“„FLIT – mor insectele dupã el.“„Ce-a fost mai întâi, oul sau gãina? – Rãspunsul corect: Avicola Buftea.“ (texte publicitare)

ParigmenonFigurã de repetiţie realizatã prin utilizarea în enunţ a mai multor derivate de la acelaşi radical:„A trãi fãr-a iubiMã mir ce trai o mai fi!“

ParonomazaRepetarea unor cuvinte cu rezonanţã apropiatã dar cu sens diferit (în general, paronime).propãşire/prãbuşire;Traduttore, traditore.

PerifrazaFigurã de stil care constã în a exprima în mai multe cuvinte ceea ce s-ar putea comunica în cuvinte mai puţine sau într-unul singur.

capitala Franţei (Paris); Oraşul etern (Roma); pãrintele istoriei (Herodot); zeiţa înţelepciunii (Atena)Perifraza eufemisticã constã în înlocuirea unui nume de obiect / noţiune / persoanã care, din cauza unor anumite interdicţii, tabuuri, nu poate fi utilizat:

Ucigã-l crucea/toaca; Cel de pe comoarã (eufemisme pentru „diavol“)„…compartimentul unde nu intrã decât o persoanã“ (Caragiale)a se sãvârşi din viaţã; a adormi pe veci; trecerea în viaţa cea veşnicã

PersonificareaFigurã de stil prin care se atribuie unui obiect concret sau unui concept abstract trãsãturi ale fiinţelor vii.„Aşa cum m-a învãţat [detergentul] Dosia“ (text publicitar)„Culoarea care te prinde! Pãrul tãu a avut întotdeauna o culoare frumoasã. Dar în vara asta e timpul sã

trãieşti blondul la maxim! Blondul plin de viaţã. O varã în culoarea care te prinde!“ (Wellaton, text publicitar)

PleonasmulFigurã de stil care constã în folosirea mai multor cuvinte sau construcţii decât ar fi necesar pentru

exprimarea unor idei sau imagini; figurã de gândire bazatã pe repetarea a douã sau mai multe cuvinte care au acelaşi sens sau care aparţin aceleiaşi sfere semantice.

„Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frateÎn noi doi un suflet bate.“ (Alecsandri)„Cobori în jos, luceafãr blândAlunecând pe-o razã...“ (Eminescu)

Page 13: Glosar de Termeni Retorici

„Este chiar el însuşi în persoanã. Vai de mine! Monşerul meu! Mi-l omoarã!“ (Caragiale)a cronometra timpul (gr. cronos „timp“); caligrafie frumoasã (gr. Kalos „frumos“); muncã laborioasã

(lat. labor „muncã“); a avansa înainte (fr. s’avancer „a se apropia de un punct“); a aduce aportul (fr. apporter „a aduce“); realizarea acestuia s-a realizat cu…; prevãzut în prevederea nr. 5; legi ce urmeazã a fi abolite în urma iniţiativei parlamentare a…; uleiului de maşinã I se adaugã aditiv; a avea posibilitatea nemijlocitã de a lua contact direct cu marfa; mijloace mass media (Cf. mass media of communication); s-a sinucis singur; a revenit din nou; a se bifurca în douã; a convieţui laolaltã/împreunã; a-şi trãi viaţa; a prezice viitorul; a îngheţa de frig; a vedea cu (proprii) sãi ochi; colaborare reciprocã; prosperã şi înfloritoare; liberã şi independentã.

ProsopopeeaFormã extinsã a personificãrii care, depãşind limitele unei figuri izolate, are caracterul unei strategii

narative caracterizând integral un text, cum ar fi Luceafãrul (Eminescu), Istoria ieroglificã (Cantemir).

ProverbulÎnvãţãturã moralã popularã, formulatã într-o expresie concisã, elipticã, metaforicã, rimatã. Inserat ca atare

(nemodificat) în textul discursului, contribuie la sporirea forţeipersuasive a acestuia, datoritã caracterului sãu sentenţios.„Cum îţi aşterni, aşa dormi. Fii înţelept, alege AFI!“„Spune-mi ce mesaje primeşti ca sã-ţi spun cine eşti.“ (Connex – Serviciul SMS)

RepetiţiaFigurã sintacticã (de construcţie) care constã în reluarea de douã sau mai multe ori a unei secvenţe (sunet,

cuvânt, grup de cuvinte).„Este vorba despre distrugerea inamicului, inamicul care ne striveşte şi ne întineazã patria, inamicul

detestat, inamicul fãrã onoare.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)

TabloulFigurã de compoziţie care se bazeazã pe descrierea detaliatã a unor evenimente, acţiuni etc. a cãror

desfãşurare este încadratã spaţio-temporal.

TautologiaFigurã care constã în repetarea cuvântului cu rol de nume predicativ sau a oricãrui alt cuvânt ca termen al

propriei sale determinãri: A este A.Ce e al tãu e al tãu.„Ce e bun e bun. Connex GSM.“ (texte publicitare)„Crima nu e politicã… Crima e crimã.“ (Rebreanu)„Nu-l vând, dragã domnule… Un Cezanne e un Cezanne, îl las acolo.“ (G. Cãlinescu)„Femeia tot femeie, zise Lãpuşneanu zâmbind; în loc sã se bucure, ea se sperie.“ (C. Negruzzi)nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie; a mers cât a mers; vorbeşte ca sã vorbeascã

ZeugmaFigurã sintacticã ce constã în folosirea unicã a unui cuvînt comun mai multor membri ai frazei; este o

formã de elipsã.„El e preşedinte şi puternic“ [în loc de El e preşedinte şi e puternic].

Page 14: Glosar de Termeni Retorici