Globalne podej›cie do transformacji organizacji z ... podej›cie do transformacji organizacji Architektura

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Globalne podej›cie do transformacji organizacji z ... podej›cie do transformacji...

Globalne podejcie do transformacji organizacji

z wykorzystaniem IT

Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak

Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Kilka sw o prowadzcym

Dr hab. Andrzej Sobczak Profesor w Katedrze Informatyki

Gospodarczej SGH

Blisko 10 lat pracy Resorcie Finansw

Certyfikaty: TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL

Foundation, MSP Foundation

Certyfikowany szkoleniowiec TOGAF 8/9

oraz ArchiMate 2.0

Uczestnik projektw z zakresu wdraania

architektury korporacyjnej dla:

Duej instytucji finansowej

Duej firmy informatycznej

Banku Gospodarki Krajowej S.A.

Resortu Finansw

Polskich Sieci Energetycznych Operator

Cele i zakres prezentacji 2

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Kompendium architektury korporacyjnej

Zakres tematyczny (wybrany):

Koszty i korzyci zwizane

z architektur korporacyjn

Budowa praktyki architektonicznej

w organizacji

Zarzdzanie modelami architektonicznymi

Metody ewaluacji architektury

Controlling IT na bazie modeli

architektonicznych

Transformacja organizacji na bazie

architektury korporacyjnej

Wywiady z 21 ekspertami EA z 13 krajw

Cele i zakres prezentacji 3

www.kompendium.architekturakorporacyjna.pl

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Inicjatywy z ostatnich kilkunastu miesicy

Cele i zakres prezentacji

Kodeks dobrych praktyk architektw korporacyjnych (kwiecie 2012)

Polskie Forum Architektury Korporacyjnej (od stycznia 2012)

Cykl konwersatoriw nt. architektury korporacyjnej (od marca 2013)

Zbir esejw nt. architektury korporacyjnej w formie e-booka (kwiecie 2013)

Oblicza architektury

korporacyjnej

4

Globalne podejcie do transformacji organizacji

1. Usystematyzowanie poj z zakresu

architektury korporacyjnej.

2. Wskazanie roli architektury

korporacyjnej w transformacji

organizacji.

3. Zaproponowanie podejcia do

projektowania praktyki

architektonicznej w organizacji.

cele prezentacji

Cele i zakres prezentacji

Zdefiniowane cele prezentacji

5

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Plan prezentacji

Cele i zakres prezentacji

Cele i zakres prezentacji 0

Architektura korporacyjna w piguce

Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji

Model dostarczania wartoci z wdroenia praktyki architektonicznej

z wdroenia praktyki architektonicznej

Podsumowanie i rekomendacje dalszych dziaa

1

2

3

4

6

Zawarto moduu: Moduy:

He

ad

lin

e / S

ub

hea

d V

ert

ical

Sp

ac

ing

V2

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Architektura korporacyjna w piguce

Architektura korporacyjna w piguce

Czym jest architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna vs. architektura

korporacyjna IT

Umiejscowienie architektury korporacyjnej w organizacji

Czym s ramy architektoniczne

Korzyci, ktre moe dostarczy architektura

korporacyjna

Cele i zakres prezentacji

Architektura korporacyjna w piguce

Rola architektury korporacyjnej w transformacji

organizacji

Model dostarczania wartoci z wdroenia

praktyki architektonicznej

Podsumowanie i rekomendacje dalszych dziaa

Zawarto punktu: Punkty:

7

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Zbir jednostek organizacyjnych

posiadajcych wsplny zbir celw

i/lub wsplne raportowanie

finansowe.

Korporacja firma.

Za kadym razem naley zdefiniowa,

co rozumie si pod pojciem korporacji.

Korporacja

(Enterprise)

Architektura korporacyjna w piguce

Czym jest korporacja?

8

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Formalna reprezentacja kluczowych

elementw skadowych organizacji (na

poziomie biznesowym i IT) oraz zwizkw

midzy nimi.

Strategiczny zasb informacyjny

organizacji, w ramach ktrego opisane s:

procesy, produkty i usugi biznesowe, zasoby

informacyjne oraz rozwizania IT niezbdne do

realizacji celw biznesowych,

proces przejcia majcy na celu wdraanie

nowych rozwiza (biznesowych i IT) w

odpowiedzi na zachodzce wok organizacji

zmiany.

Architektura

korporacyjna

Architektura korporacyjna w piguce

Czym jest architektura korporacyjna?

9

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Czym jest architektura korporacyjna?

Architektura korporacyjna w piguce 10

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Architektura korporacyjna vs. architektura korporacyjna IT

Architektura korporacyjna w piguce

Architektura biznesowa

Architektura danych

Architektura aplikacji

Architektura techniczna A r c h

i t e k t

u r a

I T

A r c

h i t

e k t

u r a

k o

r p o r a

c y j n

a I T

A r c

h i t

e k t

u r a

k o r p

o r a

c y j n

a

Architektura rozwizania

11

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Architektura korporacyjna vs. architektura korporacyjna IT

Architektura korporacyjna

Nakierowana na wsparcie

realizacji strategii biznesowej.

Realizacja architektury

skutkuje kompleksowymi

zmianami organizacyjnymi.

Waciciel inicjatywy po

stronie biznesu.

Architektura korporacyjna IT

Nakierowana na wsparcie

realizacji strategii IT.

Realizacja architektury

skutkuje zmianami

funkcjonowania IT.

Waciciel inicjatywy po

stronie IT.

Architektura korporacyjna w piguce 12

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Czym s poziomy architektoniczne?

Architektura korporacyjna w piguce

Poziom

architektoniczny

okrela stopie

szczegowoci

modeli

architektonicznych.

13

Globalne podejcie do transformacji organizacji Architektura korporacyjna w piguce

Strategia biznesowa

Portfel projektw / inicjatyw

Architektura korporacyjna

Usugi informatyczne

Rozwizania informatyczne

Projekt

Zmiana biznesowa

14

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Podejcie do projektowania

i uywania architektury

[korporacyjnej].

Powinny one:

okrela metod opisu korporacji na

poziomie architektonicznych blokw

budowlanych i ich relacji,

dostarcza spjnego aparatu pojciowego

do opisania wszystkich domen

architektonicznych,

definiowa mechanizmy adu

architektonicznego (governance).

Ramy

architektoniczne

Architektura korporacyjna w piguce

Czym s ramy architektoniczne?

15

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Ramy architektoniczne vs. architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna w piguce 16

Ramy architektoniczne

(narzdzie)

Architektura korporacyjna

(produkt)

Jakie s korzyci

z wdroenia

podejcia

architektonicznego?

Globalne podejcie do transformacji organizacji Architektura korporacyjna w piguce

Operacjonalizacja strategii biznesowej / IT

18

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Architektura korporacyjna w piguce

Zarzdzanie zoonoci IT/organizacyjn

19

Globalne podejcie do transformacji organizacji Architektura korporacyjna w piguce

Efektywniejsza komunikacja na linii IT-biznes

20

Globalne podejcie do transformacji organizacji Architektura korporacyjna w piguce

Racjonalizacja nakadw na IT

21

Globalne podejcie do transformacji organizacji Architektura korporacyjna w piguce

Wsparcie dla zapewnienia cigoci dziaania

22

Globalne podejcie do transformacji organizacji Architektura korporacyjna w piguce

wiadoma kontrola nad outsourcingiem IT

23

Globalne podejcie do transformacji organizacji Architektura korporacyjna w piguce

Zarzdzanie zmian biznesow organizacji

24

Globalne podejcie do transformacji organizacji

Lista kontrolna czy mojej firmie przyda si architektura?

Czy nowe/realizowane projekty/inicjatywy maj jasno okrelone priorytety?

Czy wiemy jak bdzie wyglda nasza firma (na poziomie produktw, procesw,

systemw IT) po zakoczeniu realizacji danego portfela inicjatyw?

Czy stosujemy spjne polityki/standardy w zakresie tworzenia/wdraania nowych

rozwiza informatycznych?

Czy biznes i IT posuguj si spjnym jzykiem komunikacji?

Czy osoba nadzorujca IT jest w stanie przedstawi big picture jakie s kluczowe

rozwizania informa