of 19/19
GLOBALIZAREA IMM-URILOR: INOVARE SI DIGITALIZARE TrainingSesiunea I: Inovarea in intreprinderi (Business Driven Innovation) in contextul globalizarii Concepte inovative moderne in cadrul eco-sistemului regional de inovare CLUSTERO ASOCIATIA CLUSTERELOR DIN ROMANIA

GLOBALIZAREA IMM-URILOR: INOVARE SI DIGITALIZARE · si deschisa; existenta unei mase critice, dezvoltarea unei strategii comune, management profesionist, independenta pentru fiecare

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GLOBALIZAREA IMM-URILOR: INOVARE SI DIGITALIZARE · si deschisa; existenta unei mase critice,...

 • GLOBALIZAREA IMM-URILOR: INOVARE SI

  DIGITALIZARETrainingSesiunea I:

  Inovarea in intreprinderi (Business Driven Innovation) in contextul globalizarii

  Concepte inovative moderne in cadrul eco-sistemului regional de inovare

  CLUSTERO

  ASOCIATIA CLUSTERELOR DIN ROMANIA

 • GLOBALIZAREA

  Comisia Europeana-Comunicarea 240/10.05.2017 privind

  valorificarea oportunitatilor oferite de globalizare

  Globalizarea este un proces de interacţionare şi integrare al populaţiilor, companiilor şi guvernelor

  diferitelor naţiuni, un proces condus prin tratate, investiţii şi acces la informaţia tehnologică. Acest

  proces are efecte asupra mediului, culturii, sistemului politic şi economic, asupra dezvoltării şi

  prosperităţii, asupra dezvoltării şi stării psihice sociale din întreaga lume.

  Globalizarea este, în prezent, un fenomen complex, pluridimensional ( economic, politic, social,

  cultural, de mediu) şi general la care toate statele lumii trebuie să se adapteze pe toate

  planurile activităţii umane, dacă vor să şi continue existenţa ca formă de organizare ce serveşte

  necondiţionat interesele cetăţenilor lor.

  Globalizarea aduce schimbări radicale în comunicaţii şi economie, în reconfigurarea pieţelor

  interne, în sistemul instituţional, în modul de viaţă, în relaţiile şi mentalităţile umane, induce o

  nouă morală. Lumea în care trăim este o lume a blocurilor zonale şi regionale, determinată de

  nevoia de valorificare şi de protecţie în comun a resurselor. Este o lume dominată de interese şi

  inegalităţi economice şi sociale, de concentrări suprastatale şi strategii cu consecinţe potenţial

  destabilizatoare, în special pentru ţările în dezvoltare, de instituţii supranaţionale, zonale şi

  globale, financiare, cu politici şi strategii proprii, cu ignorarea uneori a particularităţilor locale: nivel

  de dezvoltare, resurse, oportunitati, traditii.

  Cooperarea la nivel global devine astazi indispensabila. Concurența internațională, acțiunile

  globale de combatere a schimbărilor climatice, cooperarea științifică și schimbul de idei au

  stimulat creativitatea și au accelerat inovarea. Întreprinderile care își desfășoară activitatea pe

  piețele internaționale isi cresc competitivitatea datorită faptului că învață și se adaptează mai

  rapid la schimbări (Raportul CE privind internationalizarea IMM-urilor)..

 • Oportunitati oferite de globalizare intreprinderilor

  (exemple)

  • 55% dintre europeni vad globalizarea ca o oportunitate, iar 45% ca o amenintare.

  Globalizarea va arata cu totul diferit in anul 2025- Astazi ne aflăm încă în faza inițială a procesului

  de transformare, în care digitalizarea, robotica, inteligența artificială, internetul obiectelor si

  imprimarea 3D vor revolutiona felul in care producem, lucram, ne deplasam si consumam.

  Exemple de oportunitati oferite de globalizare:

  -Inovarea in intreprinderi (Business Driven Innovation) si integrarea acestora in eco-sistemul

  regional de inovare

  -Avansarea in lantul valoric si valorificarea avantajelor competitive (abordari trans-sectoriale)

  -Tehnologiile digitale si comertul electronic care vor spori oportunitatile transfrontaliere ale

  intreprinderilor

  -Investiii in educatie si formare pentru dobandirea competentelor necesare

  -Accesul pe noi piete extinse pentru intreprinderile europene (in 2025, 61% din populatia mondiala de

  8 mld.pers. va locui in Asia)

  -Cresterea mobilitatii populatiei

  -Crearea de retele de intreprinderi, clustere, orase etc pentru schimb de bune practici, parteneriate etc

  -Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila

  -O diplomatie economica europeana mai integrata si mai pro-activa

  -Un program echilibrat, progresiv, bazat pe norme privind comertul si investitiile

  -La nivel regional, politici privind clusterele si de specializarea inteligenta

  -Utilizarea eficace a fondurilor (nationale, europene etc)

  etc

 • Inovarea in intreprinderi (Business Driven Innovation)

  GeneralitatiCea mai mare provocare pentru UE și Statele Membre o reprezintă adoptarea unei abordări

  mult mai strategice a inovării, sub toate aspectele acesteia (inovare de produs, proces,

  organizațională și de marketing). În mod concret, pentru a realiza Uniunea inovării este necesar

  sa fie îmbunătățită cooperarea dintre mediul stiințific și cel de afaceri, să fie îndepărtate

  obstacolele și barierele din calea rezultatelor cercetării spre piață, să fie puse în practică

  stimulente specifice, inclusiv pentru comercializarea inovării.

  Inovarea reprezinta implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanţial îmbunătăţit

  ori a unei metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practică, în organizarea locului de

  muncă ori a relaţiilor externe ( Anexa la OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea

  tehnologică, cu modificările și completările ulterioare)

  Romania este un inovator modest, ocupand ultimul loc in 2017 conform EIS, performanța in

  domeniul inovării scăzand cu 14,1%, raportat la cea a UE, față de 2010, precum si

  ultimul/penultimul loc la categoriile de indicatori: Resurse umane; Sistem de cercetare atractiv;

  Finanțare si suport; Investițiile companiilor; Inovarea în IMM-uri; Active intangibile aferente

  proprietății intelectuale; Impactul asupra ocupării forței de munca. Rezultatele obtinute de

  Romania (EIS 2017), comparativ cu media UE, raportate la structura economiei: pondere mai

  mare a ocupării forței de muncă în agricultură și minerit, respectiv mai mică în industria

  prelucrătoare de tehnologie înaltă și medie, servicii și administrația publică; pondere mai mare a

  intreprinderilor controlate de investitori straini, respectiv a intreprinderilor nou inființate; rata de

  creștere mai mare a PIB-ului pe cap de locuitor.

 • Inovarea in intreprinderi (Business Driven Innovation)

  DefinitiiActivitățile de inovare tehnologică sunt toate etapele științifice, tehnologice, organizaționale,

  financiare și comerciale, inclusiv investițiile în cunoștințe noi, care sunt destinate sau conduc la

  implementarea de produse și procese noi sau îmbunătățite din punct de vedere tehnologic.

  Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic reprezintă ansamblul entităţilor constituite în scopul

  valorificării rezultatelor cercetării şi dezvoltării tehnologice, precum: centre incubatoare de afaceri

  inovative, centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu

  industria, parcuri ştiinţifice şi tehnologice.

  Centru incubator de afaceri inovativ - entitate din infrastructură a cărei activitate este orientată în

  principal către facilitarea iniţierii şi dezvoltării de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologie

  avansată.

  Centru de transfer tehnologic - entitate din infrastructură a cărei activitate constă în stimularea

  inovării şi transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor

  cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite

  Centru de informare tehnologică - entitate din infrastructură care desfăşoară activităţi de

  diseminare a informaţiilor referitoare la rezultatele cercetării-dezvoltării, documentare tehnologică

  şi instruire a agenţilor economici, în scopul stimulării valorificării rezultatelor, creării şi dezvoltării

  comportamentului inovativ al mediului socio-economic.

  Oficiu de legătură cu industria - entitate din infrastructură al cărei obiect de activitate constă în

  stabilirea, menţinerea şi extinderea legăturilor dintre furnizorii rezultatelor cercetării-dezvoltării şi

  mediul socio-economic/agenţii economici, în scopul facilitării transferului tehnologic.

 • Dificultati cu care se confrunta IMM-urile in Romania

  In anul 2017 principalele dificultati pentru IMM-uri au fost: concurenta neloiala, birocratia, scaderea

  cererii interne, fiscalitatea excesiva, cresterea nivelului cheltuielilor salariale, coruptia, controalele

  excesive si scaderea investitiilor in inovare.(Carta Alba a IMM-urilor-CNIPMMR)

  Strategia Nationala pentru Competitivitate 2015-2020 stipuleaza “Sprijinirea IMM-urilor în vederea

  lansării de produse sau servicii inovative prin fonduri de capital de risc, granturi, proiecte

  colaborative. Ținta: 20% IMM-uri care introduc produse şi servicii inovative în 2020 (de la 13,17%

  în 2011).

  Oportunitati de afaceri pentru IMM-urile din Romania

  -Cresterea cererii pe piata interna

  -Penetrarea pe noi piete (internationalizare)

  -Obtinerea unui grant (acces la finantare)

  -Asimilarea de noi produse

  -Fabricarea de noi tehnologii

  -Cresterea exporturilor

  -Realizarea de parteneriate de afaceri

  -Integrarea in clustere si lanturi de valoare (primele clustere in Romania s-au creat in anul 2010); in

  prezent avem 77 de clustere din care 52 medalitate la nivel european cu aur, argint si bronz, 4

  consortii regionale (Conferinta Nationala a Clusterelor 2018 va avea loc in perioada 22-23

  noiembrie la Oradea si Debrecen iar in mai 2019 va avea loc la Bucuresti Conferinta Europeana a

  Clusterelor)

 • • Inovarea nu poate prospera in izolare si clusterele sunt un mediu propice in care antreprenorii si

  entitati diferite pot lucra impreuna pentru gasirea unor solutii comune la provocarile actuale; IMM-

  urile reprezinta masa critica a clusterelor:

  • Clusterele sunt bine aliniate la conceptul modern de “Open Innovation” care depinde de

  interactiunea puternica intre entitati de CDI, antreprenoriat dinamic, administratie publica si

  societate civila;

  • Clusterele joaca un rol important in cresterea competitivitatii, inovarii si crearii de locuri de munca

  in regiunile Uniunii Europene; The European Cluster Panorama 2016 a identificat 3043

  clustere din care medaliate 1136 si intreprinderile din clustere angajeaza circa 40%din forta

  de munca a UE;

  • Clusterele implica activitati de echipa si au nevoie de o abordare comuna in cadrul

  sistemului de inovare regional;

  • Toate clusterele sunt unice, fiind diferite prin obiective, strategii, prioritati de dezvoltare, ajustari

  la provocarile externe, excelenta managementului, finantare etc;

  • Politicile de cluster europene si strategiile de specializare inteligenta pun aceste concepte

  in centrul atentiei la implementarea strategiilor de competitivitate si de dezvoltare

  economica;

  • Abordarea trans-sectoriala a clusterelor (ex. turism, agro-food, vie-vin, sectoare creative si

  culturale, ITC, textile etc) este esentiala

  • Atragerea IMM-urilor in clustere este o provocare pentru Romania (media in Romania este

  35, iar in UE este de 100);

  Atragerea IMM-urilor in clustere inovative

 • Beneficiile oferite de cluster

  .pentru IMM ( inovare; noi modele de afaceri; evolutie antreprenoriala; marketing si

  promovare comerciala; internationalizare; clienti noi, colaborare sectoriala si cross-

  sectoriala; training; evenimente de matchmaking, dezvoltarea unor proiecte de

  colaborare intre intreprinderile membre ale clusterului; expansiunea spre noi piete –de

  nisa; vigilenta tehnologica si inteligenta competitiva pentru membrii clusterului; relatii cu

  institute si universitati, promovarea in cadrul sectorului economic etc)

  .pentru universitati, institute de cercetare-dezvoltare ( adaptarea continua a curriculei

  la cerintele industriei si pietei; crearea unor nuclee de cercetare aplicata; practica

  studentilor in intreprinderi etc; facilitarea transferului de informatii, know how catre mediul

  economic; internationalizare, participarea in comun la proiecte europene si din fonduri

  publice etc)

  .pentru administratii publice (dezvoltare economica locala/regionala, creare de locuri

  de munca, cresterea vizibilitatii si atractivitatii locale/regionale, stimularea spiritului

  antreprenorial la nivel local/regional; identificarea potentialului de inovare in regiune

  pentru domenii orizontale, prezentarea unor proiecte de infrastructura de afaceri etc)

  Conditii pentru un cluster de succes: increderea intre parteneri; colaborarea dinamica

  si deschisa; existenta unei mase critice, dezvoltarea unei strategii comune, management

  profesionist, independenta pentru fiecare membru etc

 • Tipuri de servicii oferite IMM-urilor de EMC-ul clusterului

  a. Furnizare de informatii membrilor cu privire la: politici, programe,

  legislatie UE si nationala si evenimente specifice (elaborarea unui

  newsletter); oportunitati de afaceri in Romania, UE si pe plan international;

  forumuri de inovare; a IMM-urilor, specializate, in tara si strainatate; licitatii

  publice, achizitii comune; finantare; lobbying;studii privind pietele

  internationale

  b. Sprijin in identificarea de parteneri de afaceri in Romania, UE si pe

  plan international (crearea bazei de date si utilizarea de catre membrii;

  reprezentare la manifestari interne si internationale, negocieri; organizarea

  de evenimente de brokeraj; atragerea de investitori si finantari; cooperare

  cu agentii de promovare a exporturilor)

  c. Dezvoltare de abilitati in domeniul de CDI: sustinerea parteneriatelor si

  inovarii; managementul proiectelor in numele membrilor; consultanta

  gratuita privind accesarea de fonduri europene; documentatia pentru

  protectia DPI, dezvoltarea competentelor in domeniul transferului de

  cunoastere si tehnologie; identificarea de proiecte comune de cercetare si

  de business; organizare grupe de lucru etc

 • Tipuri de servicii oferite IMM-urilor de EMC-ul clusterului

  d.Dezvoltarea abilitatilor IMM-urilor in domeniul inovarii, achizitiilor

  publice, prin organizarea de cursuri de instruire (evaluarea capacitatii

  inovative a IMM, organizarea unor grupuri tematice pentru sarcini specifice;

  implementarea training-ului vocational cu experti straini; analiza ofertei de

  training pentru management; benchmarking si certificarea managementului de

  cluster; recrutarea personalului EMC; dezvoltarea unui cod de etica etc)

  e. Sprijin in crearea de retele eficiente intre mediul economic si entitati de

  cercetare, intre clustere din Romania si Europa (schimb de bune practici si

  experienta; dezvoltarea de exercitii de bechmarking cu alte clustere;

  dezvoltarea de retele de competente centrate pe IMM-uri; organizarea de

  intalniri regulate, evenimente tematice, workshopuri pentru membrii; materiale

  informative, comunicate de presa, publicatii etc

  f.Promovare, marketing, PR, branding, internationalizare comune(on-line,

  prin ambasade si reprezentante comerciale; filiale proprii in strainatate, la

  targuri si expo in tara si strainatate, caravane ale inovarii, vizite de studiu; studii

  de piata; creare de branduri si promovarea lor; marketing si PR etc

  g. Dezvoltarea antreprenoriatului si activitati de animare specifice

  (consultanta, training si coaching pentru acces pe pietele externe, acces la

  finantare etc)

 • Concepte moderne in cadrul eco-sistemului regional de inovare

  STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTA A A REGIUNII SUD VEST OLTENIA PENTRU

  PERIOADA 2014-2020

  • Clustere inovative-Intreprinderile mici si mijlocii sunt partea slaba a sistemului national de

  inovare (51,36% din intreprinderi au directionat cel putin 1% din totalul investitiilor catre inovare in

  2016 si numai 1298 IMM sunt membre in clustere);

  • “Oras inteligent” care isi poate rezolva problemele prin solutii bazate pe TIC, prin parteneriate

  cu multi-stakeholders si municipalitati; clusterele sunt motoarele inovarii in orasele inteligente si

  ofera solutii la problemele principale cum ar fi: guvernanta; societate; mobilitate; siguranta;

  sustenabilitate; economie circulara; economie&date&tehnologie;

  • Parcuri stiintifice si tehnologice care reprezintă o zonă în cadrul căreia se desfășoară activități

  de învățământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării și valorificarea

  acestora prin activități economice.

  • Sectoarele culturale și creative au un rol major în dezvoltarea economică și socială, prin

  promovarea si răspândirea inovării si în alte sectoare; domenii: publicitate, arhitectură, arte

  și antichități, meșteșuguri, design, modă, film, video și fotografie, software, jocuri electronice,

  muzică și artele spectacolului, activitatea editurilor (cărţi, reviste, ziare), a bibliotecilor, a

  muzeelor, radio şi televiziune. Industriile culturale și creative din Romania reprezenta circa 6%

  din PIB; creativitatea specifică românilor trebuie asociata cu competenta managerială, know-

  how şi pragmatism

  • Incubator de afaceri - structură de sprijin al afacerilor, în care sunt localizaţi rezidenţii

  incubatorului, gestionată de un administrator, care urmăreşte crearea unui mediu favorabil,

  sustenabil pentru întreprinderile mici şi mijlocii nou-înfiinţate, stimulându-le potenţialul de

  dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor

  facilităţi comune şi a suportului managerial necesar;

 • Concepte moderne in cadrul eco-sistemului regional de inovare

  STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTA A A REGIUNII SUD VEST OLTENIA PENTRU

  PERIOADA 2014-2020

  • Accelerator de afaceri - incubatorul de afaceri care asigură accesul la fonduri, în etape, pentru

  rezidenţi, în scopul lansării pe piaţă a unui produs sau serviciu într-o perioadă scurtă de timp.

  • Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de

  cercetare ştiinţifică, de producţie industrială şi servicii, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau

  de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului

  uman şi material al zonei.

  Strategia de specializare inteligenta (nationala sau regionala) stabileste prioritati pentru a crea

  avantaje competitive prin dezvoltarea cercetarii si inovarii ca puncte tari ale ofertei de business

  intr-un mod coerent; Strategiile de specializare inteligenta se dezvolta prin implicarea mediului

  economic, entitatilor de cercetare nationale si regionale, administratiei locale si parteneri sociali,

  intr-un proces de dezvoltare antreprenoriala (clustere)

  Potentialul de clusterizare regiunea Sud Vest Oltenia -Industria constructoare de masini; sectoare

  creative si culturale;ITC;;Turism si eco-turism;Eco-constructii , logistica, sanatate,Agricultura și

  industria alimentară, Industria chimică, inginerie industrială,energie durabilă și mediu,medicină

  inovativă fundamentală și aplicativă etc

  Clustere (9): TIC-Regional Competitiveness Pole Oltenia Cluster (bronze label); Automotive South

  West Oltenia Pole (bronze label); Construct Cluster Oltenia (bronze label);TurOlt InnoTT Oltenia

  Tourism Competitiveness Pole-Innovation and Tradition in Tourism (bronze label); Transalpina

  Drumul Regelui Cluster; Urban Logistic Dorothy Cluster (bronze label); Agropro Oltenia Cluster

  (bronze label); Health in South West Oltenia Cluster (bronze label) ;Health Tourism in South

  West Oltenia Cluster (bronze label); Cluster inovativ managementul energiei si dezvoltarii

  durabile Tg Jiu?

 • Recomandari pentru clusterele din regiunea Sud Vest Oltenia

  -Atragerea de cat mai multe IMM-uri in cluster, pe baza unei selectii, concentrata pe

  capacitatea de inovare si flexibilitate in colaborarea in proiecte europene

  -Atragerea unor universitati /facultati/institute de CDI/centre de formare profesionala, dar

  si a societatii civile (ONG), banci

  -Specializare cat mai concentrata pe competentele clusterului care sa conduca la

  integrarea in lanturi de valoare globala

  --Organizarea de intalniri periodice pentru initierea unor proiecte comune si prezentarea

  povestilor de succes –mai ales in internationalizare

  -Website de promovare a clusterului (bilingv)

  -Participari la targuri si expozitii nationale si internationale cu stand propriu

  -Introducerea unui sistem IT la nivelul clusterului (intranet) pentru imbunatatirea

  comunicarii intre EMC si membrii si EMC si terti

  -Elaborarea unei strategii pentru orase inteligente cu integrarea mai multor concepte

  moderne

  -Elaborarea si actualizarea periodica a strategiilor (de dezvoltare; de internationalizare,

  marketing, promovare, branding, networking) cu toti membrii clusterului

  -Etichetarea clusterelor pentru cresterea vizibilitatii internationale si pentru imbunatatirea

  activitatii de management a clusterului etc

 • Facilitati fiscale pentru promovarea investitiilor private in CDI

  • Din 6 ianuarie 2017: Contribuabilii care desfasoară exclusiv activități de inovare, cercetare, dezvoltare, precum și

  activități conexe acestora, sunt scutiți de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate (Ordonanța de Urgență

  nr.3/6.01.2017) [16];

  • Din 1 ianuarie 2017: Profiturile reinvestite în anumite active (echipamente tehnologice, software, desktop-uri,

  laptop-uri etc.) sunt scutite de impozit, oferind astfel o scutire de 16% a impozitului pe profit (16% până la sfârșitul

  anului 2017)

  • Din 1 septembrie 2017: Persoanele fizice care desfașoară activitatăți de cercetare-dezvoltare și inovare definite

  conform OG 57/2002 cu modificările și completarile ulterioare sunt scutite de impozit pe venituri din salarii și

  asimilate salariilor (Ordin comun nr. 2326/2855 din 29.08.2017 al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului

  Cercetării și Inovării);

  • Din 2016: La calculul rezultatului fiscal aferent contribuabililor plătitori de impozit pe profit se aplică deducere

  suplimentară la calculul impozitului pe profit de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru cercetare –

  dezvoltare şi amortizarea accelerată (deducerea a 50% din valoarea echipamentelor utilizate pentru cercetare –

  dezvoltare în primul an de utilizare, iar restul linear pe durata de viaţă a acestora) (Ordin comun Nr.

  1056/4435/2016 din 5 iulie 2016 al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Educației Naționale și Cercetării

  Științifice ).

  • POC 2014-2020 Axa 1 “stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin finanțarea proiectelor de CDI derulate

  de întreprinderi inovatoare (nou-înfiintate sau de tip start-up ori spin-off), individual sau în parteneriat cu institute

  de CD/ universități, crearea de parteneriate public-private pentru CD și pentru transfer de cunostințe. În 2017 a

  fost lansat apelul pentru proiecte tehnologice inovative.

  • PNCDI III 2015-2020 sunt finanțate proiecte pentru fabricarea și omologarea de prototipuri/instalații pilot și pentru

  asimilarea și dezvoltarea de tehnologii moderne în întreprinderi (www.uefiscdi.ro).

  • POR 2014-2020 Operațiunea 1.1.C finanțează investiții pentru IMM-uri în scopul implementarii unui rezultat al

  cercetării-inovarii, în parteneriat cu ITT (entitate de inovare și transfer tehnologic). De asemenea urmeazăsă fie

  lansată Operațiunea 1.1 A pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic.

  http://evz.ro/micapublicitatehttp://evz.ro/micapublicitate

 • Instrumente si programe dezvoltate de Comisia Europeana pentru sustinerea IMM-urilor

  Your Europe Business (https://ec.europa.eu/easme/en/your-europe-business) este un portal

  destinat întreprinderile mici și mijlocii ca suport pentru afaceri transfrontaliere și accesarea Pieței

  Unice Europene. Obiectivul este de a oferi antreprenorilor informații practice privind drepturile,

  obligațiile și oportunitățile acestora atunci când desfășoară activități comerciale în UE - evitând

  inconvenientele și birocrația inutile.

  Acest portal oferă informații despre:

  • Pornirea și dezvoltarea unei afaceri în întreaga Uniune Europeană și în afara acesteia;

  • Accesul la finanțare și oportunități de finanțare pentru IMM-urile din Europa;

  • Legături cu punctele de contact naționale din toate statele membre sau cu serviciile de asistență ale

  UE pentru asistență și consiliere mai personalizate sau detaliate.

  Observatorul pentru inovarea în afaceri (Business Innovation Observatory,

  https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory_ro) care oferă

  dovezi privind cele mai recente tendințe inovatoare în afaceri și industrie.

  Enterprise Europe Network www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu este o initiativa a CE care

  ajuta IMM-urile in dezvoltarea lor, le ofera o corecta interpretare a legislatiei europene si in

  realizarea de activitati inovative. Reteaua EEN ofera asistenta IMM, pentru a profita de

  oportunitatile de afaceri in afara granitelor nationale si ale Uniunii Europene. Reteaua poseda cea

  mai mare baza de date a Europei cu tehnologii de ultima ora (aprox.8000 de tehnologii), care este

  actualizata saptamanal.

  Finantarea inovarii in clustere, in perioada 2014-2020 prin programele Orizont 2020, COSME,

  INTERREG Europe, Interreg Danube, programe trans-frontaliere etc;

  https://ec.europa.eu/easme/en/your-europe-businesshttps://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory_rohttp://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

 • EEA si Norway Grants 2014-2021, Romania

  The MoU (Memorandum of Understanding) is signed with Romania in 2016 available here:

  http://eeagrants.org/News/2016/Cooperation-agreement-signed-with-Romania - PA’s (Programme

  Areas) negotiated and the responsible for each program is established under the MoU. - Blue

  Book – the basis of negotiations with Romania http://eeagrants.org/layout/set/bluebook

  Innovation Norway is Fund Operator for:

  1. PA 01 - Business development, Innovation and SMEs

  2. PA 05 - Social dialogue - Decent Work

  3. PA 12 - Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Security

  1. PA 01 - Business development, Innovation and SMEs

  • Objective: Increased value creation and sustainable growth

  • Budget: MEUR 45

  • 4 areas of support: innovative technologies; products and services; sustainable business

  development; greening of existing businesses; development of innovative products and services

  • 50% of the funding allocated to Green Industry Innovation

  • 75% of the funding allocated to SMEs

  • 1st call was launched at the beginning of 2018 (March)

 • Propuneri de măsurl de spijin a mediului de afaceri şi in special a IMM-urilor , în perioada 2018-

  2019, raportat la necesităţile reale ale antreprenorilor (CNIPMMR) –Romania asigura

  Presedintia Consiliului UE sem I 2019

  SPRIJINIREA ŞI PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI, prin:

  • Sprijinirea start-up-urilor, cu accent pe sectoarele cu potenţial creativ şi în mediul rural;

  • Sprijinirea dezvoltării educaţiei antreprenoriale la toate nivelurile de învăţământ şi stimularea antreprenoriatului

  social;

  • Programe de sprijin antreprenorial (tutorat/mentorat, asistenţă/consiliere, role models etc.), inclusiv pentru

  grupurile sociale vulnerabile/defavorizate (de exemplu, femei antreprenor, tineri, imigranţi legali, şomeri, persoane

  ieşite din sistemul de protecţie socială, persoane cu dizabilităţi etc.);

  • Facilitarea înfiinţării de structuri moderne de sprijinire a afacerilor şi perfecţionarea celor existente (de exemplu,

  incubatoare/acceleratoare şi centre/hubs de afaceri, parcuri tehnologice/software şi industriale, clustere/poli de

  excelenţă, centre de design, centre de producţie locală, servicii de consultanţă în afaceri etc.);

  • Platforma online de orientare şi consiliere;

  • Promovarea comportamentului etic în afaceri şi sprijinirea întreprinzătorilor oneşti care doresc să înceapă o

  afacere;

  • Organizarea de evenimente şi campanii media;

  • Platforme pentru start-upuri şi IMM-uri;

  • Extinderea implementării Programului „firmă de exerciţiu” şi „întreprindere simulată”;

  ACCESUL IMM-URILOR LA FINANŢARE ADECVATĂ, prin:

  • Sprijinirea creării, operaţionalizării şi dezvoltării de mecanisme şi instrumente pentru finanţarea IMM-urilor (inclusiv

  intermediari financiari ), care să implice şi investitori privaţi;

  • Sprijinirea creării şi dezvoltării de reţele de investitori privaţi;

  • Derularea de proiecte cu finanţare UE, în parteneriat public-privat;

  • Vehicul tip Venture capital, pentru finanţarea companiilor la început de drum;

 • Propuneri de măsurl de spijin a mediului de afaceri şi in special a IMM-urilor , în perioada 2018-

  2019, raportat la necesităţile reale ale antreprenorilor (CNIPMMR) –Romania asigura

  Presedintia Consiliului UE sem I 2019

  • Programe care să implice şi finanţatorii privaţi;

  • Sporirea accesibilităţii fondurilor de microcreditare a IMM-urilor, aparţinând unor categorii sociale dezavantajate

  (femei, tineri, persoane cu dizabilităţi etc.)

  IMM-URI INOVATOARE:

  • Încurajarea transferului tehnologic;

  • Dezvoltarea competențelor profesionale şi manageriale ale managerilor companiilor private;

  • Dezvoltarea serviciilor de consultanță de afaceri pentru IMM-uri;

  • Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel naţional;

  • Încurajarea cooperării tehnico-economice a IMM-urilor cu marile întreprinderi, mai ales în domeniul inovării

  tehnologice şi comerciale;

  • Sprijinirea valorificării avantajelor competitive ale IMM-urilor cu potenţial de dezvoltare extensivă şi promovarea

  avantajelor obţinerii dreptului de proprietate intelectuală/ industrială/comercială;

  • Susţinerea implementării/certificării sistemelor de management, precum şi a certificării voluntare a produselor

  şi/sau obţinerii etichetei ecologice pentru produse şi servicii;

  • Sprijinirea conectării IMM-urilor la reţelele de CDI;

  ACCESUL LA PIEŢE ŞI INTERNAŢIONALIZAREA IMM-URILOR, prin:

  • Susţinerea dezvoltării comerţului electronic şi a altor forme de afaceri online;

  • Stimularea formării şi dezvoltării de reţele de afaceri – incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri;

  • Întărirea capabilităţilor IMM-urilor pentru participarea la activităţile comerciale naţionale şi internaţionale;

  • Stimularea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în activitatea IMM-urilor;

 • Cooperarea este cheia succesului!

  Multumesc pentru atentie!

  Christina LEUCUTA

  Senior Advisor CLUSTERO

  Cercetator Asociat Academia Romana -IPE

  E-mail: [email protected]

  E-mail: [email protected]

  Mobil: 0755024863

  Mobil: 0724208980

  mailto:[email protected]:[email protected]