of 1 /1
GLJIVE KONAVALA, DUBROVAČKOG PRIMORJA, ŽUPE DUBROVAČKE I LOKRUMA Uvod i obrazloženje teme Svijet gljiva je velik, još uvijek s mnogo nepoznanica , nedorečenosti i dvojnosti. Mnoga područja Hrvatske potpuno su mikološki neistražena ili su tek dotaknuta istraživanjima. Prema načinu ishrane možemo ih podijeliti u tri grupe: simbionte, parazite i saprofite. Izgrađene su od dugih , tankih isprepletanih stanica koje nazivamo hife. Takav splet hifa predstavlja tijelo gljive i zovemo ga micelij. Iz čvorišta u miceliju izrastaju plodišta gljiva. Upravo ona se nazivaju gljivama i glavni su objekt naših proučavanja. Gljive se razmnožavaju veoma sitnim oku nevidljivim sporama kojima su obilježja različita i karakteristična za određenu vrstu ili rod. Po razmnožavanju ih dijelimo na stapčare i mješinarke. Mikološka istraživanja su među najpotrebnijim biološkim istraživanjima u našoj zemlji. Hrvatsko mikološko društvo HMD gotovo prije 10 godina pokrenulo je projekt Inventarizacija i kartiranje gljiva Hrvatske. Cilj projekta je ustanoviti koje vrste gljiva žive na području Republike Hrvatske. Taj poziv na suradnju i s amaterima , saznanja o važnosti očuvanja biološke raznolikosti i zaštite gljiva i njihovih staništa, koja se sve više mijenjaju i uništavaju, glavni su razlog i motiv ovog rada. Materijal i metode Kako su za postojanje i rast gljiva važni lokalitet i stanište na kojemu se one razvijaju istraživanjem sam obuhvatila otok Lokrum , Konavle, Župu Dubrovačku i Dubrovačko Primorje. Vegetacija na tim područjima glavnom određivala na koje sam gljive nailazila. Riječ je o mediteranskoj vegetaciji u kojoj prevladavaju šume bijelog i primorskog bora, hrasta crnike i hrasta medunca. Kako bih odredila o kojoj gljivi, kojem rodu i vrsti je riječ poslužila sam se metodama preporučenim u mikološkoj literaturi. - Traženje i sakupljanje primjeraka (pazeći na otrovnost i ugroženost vrste) - zapisivanje podataka ( lokalitet, stanište, vrsta tla i tip vegetacije, datum) - zapisivanje morfoloških karakteristika gljive ( oblik, veličina , miris…) - fotografiranje - analiza otrusine ( boja) - mikroskopiranje (oblik i veličina spora) - determinacija pomoću ključeva iz mikološke literature Rezultati Tijekom trogodišnjeg istraživanja uspjela sam determinirati 38 vrsta. Od kojih su tri zaštićene: Kovrčava kokica, Zvjezdasta sitarica, Krokodilasta kružoliska. Na Lokrumu je pronađeno 11 vrsta, u Dubrovačkom primorju (Ljubač) 9 kao i u Župi dubrovačkoj dok je u Konavlima pronađeno 23 vrste. Pronađena je i Papagajska vlažnoglavka koja je zanimljiva po tome što je zelena a nema klorofil. Zaključak Činjenica je da je cijelo područje prilično bogato mikoflorom i trebalo bi biti zanimljivo za istraživanje. Gljive su kao jedno carstava živog svijeta, izuzetno važne za održavanje ravnoteže u eko sustavu jednog područja. Je li ta ravnoteža već ugrožena, s obzirom na to da su brojna staništa gljiva koja su postojala u početku ovog istraživanja sada već uništena proširenjem građevinskih područja, posebice u Župi Dubrovačkoj?! Tikvasta puhara, Lycoperdon perlatum Pers:Pers Vještičja krletka, Clathrus ruber (Mich) ex Pers Zvjezdasta sitarica, Myriostoma coliforme Papagajska vlažnoglavka, Hygrocybe psittacina Krokodilasta kružoliska, Tricholoma calligatum (Viv)Ricken Kovčasta kokica, Sparassis crispa Wulfen ex Fries Učenica: Mirna Đurđević Mentorica: Bojana Hrstić, prof. OŠ Marin Getaldić, Dubrovnik Latinski naziv Hrvatski naziv Lokrum Primorje Župa Konavle Agaricus campestris L:Fr Poljski šampinjon + + Agrocybe aegerita (Brig.)Fayod Jablanovača + + Amanita argentea Huijsman Srebrnasta preslica + Amanita ovoidea (Bull. ex Fr.) Quelet Čaburka + + Amanita pantherina (DeCand:Fr)Krombholz Panterova muhara + Armillaria mellea (Vahl:Fr)Kummer Medena puza + + Auricularia auricula-judae (Bull:Fr)Wettstein Judino uho + + Calocybe gambosa (Fr:Fr)Singer ex Donk Đurđevača + Cantharellus cibarius Fr:Fr Lisička + Cantharellus lutescens Persoon Žuta trubača + Clathrus ruber (Mich) ex Pers Vještičja krletka + + + Chroogomphus rutilus (Sch:Fr)OK Miller Borov čavlić + Coprinus comatus (Mull:Fr)Pers Velika gnojištarka + + Coprinus picaceus (Bull:Fr)SF Gray Pjegava gnojištarka + Ganoderma lucidum (Curt:Fr)Karsten Hrastova sjajnica + Geastrum triplex Junghuhn Troslojna zvjezdača + + Helvella crispa (scop:Fr)Fr Jesenski hrčak + Hydnum albidum Peck Bijeli prosenjak + Hygrocybe psittacina (Sch:Fr)Kummer Papagajska vlažnoglavka + Hygrophorus penarius Fr Suha puževica + Lactarius deliciosus (L:Fr)SF Gray Rujnica + Lactarius sanguifluus (Paulet:Fr)Fr Vrsovnica + Lepista nuda (Bull:Fr)Cooke Modrikača + Lycoperdon perlatum Pers:Pers Tikvasta puhara + Macrolepiota procera (Sch:Fr)Wasser Sunčanica + + + Marasmius oreades (Bolt:Fr)Fr Vilin klinčec + Morchella costata (Vent)Pers Rebrasti smrčak + Myriostoma coliforme (With:Pers)Corda Zvjezdasta sitarica + Omphalotus olearius (De Cand:Fr)Fayod Zavodnica + + Russula delica Fr Modrolisna krasnica + + Russula ilicis Rom. Chev. & Privat Česvinka + Russula torulosa Bresadola Alepska krasnica + + Sarcosphaera crassa (Santi ex Staude)Pouz. Ljubičasta krunašica + Sparassis crispa Wulfen ex Fries Kovrčasta kokica + Suillus bellinii (Inzenga)O Kuntze Bellinijev boričar + Suillus leptopus (Pers.) March. Smeđi boričar + + Tricholoma terreum (Sch:Fr)Kummer Miška + Tricholoma caligatum (Viv)ricken Krokodilasta kružoliska + Bellinijev borićar, Suilus bellinii (Inzenga)O Kuntze Bijeli prosenjak, Hydnum albidum Peck Zavodnica, Omphalotus olearius (De Cand:Fr)Fayod Jesenski hrčak, Helvella crispa (Scop:Fr)Fr Karta područja istraživanja, izvor Google Maps Tablica 1. Prikaz svih pronađenih gljiva po lokalitetima

GLJIVE KONAVALA, DUBROVA ČKOG PRIMORJA, ŽUPE …gljive.com.hr/gljive/slike/plakat.pdf · GLJIVE KONAVALA, DUBROVA ČKOG PRIMORJA, ŽUPE DUBROVA ČKE I LOKRUMA Uvod i obrazloženje

 • Author
  others

 • View
  24

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of GLJIVE KONAVALA, DUBROVA ČKOG PRIMORJA, ŽUPE …gljive.com.hr/gljive/slike/plakat.pdf · GLJIVE...

 • GLJIVE KONAVALA, DUBROVAČKOG PRIMORJA, ŽUPEDUBROVAČKE I LOKRUMA

  Uvod i obrazloženje temeSvijet gljiva je velik, još uvijek s mnogo nepoznanica , nedorečenosti i dvojnosti. Mnoga područja Hrvatske potpuno su mikološki neistražena ili su tek dotaknuta istraživanjima. Prema načinu ishrane možemo ih podijeliti u tri grupe: simbionte, parazite i saprofite. Izgrađene su od dugih , tankih isprepletanih stanica koje nazivamo hife. Takav splet hifa predstavlja tijelo gljive i zovemo ga micelij. Iz čvorišta u miceliju izrastaju plodišta gljiva. Upravo ona se nazivaju gljivama i glavni su objekt naših proučavanja. Gljive se razmnožavaju veoma sitnim oku nevidljivim sporama kojima su obilježja različita i karakteristična za određenu vrstu ili rod. Po razmnožavanju ih dijelimo na stapčare i mješinarke. Mikološka istraživanja su među najpotrebnijim biološkim istraživanjima u našoj zemlji. Hrvatsko mikološko društvo HMD gotovo prije 10 godina pokrenulo je projekt Inventarizacija i kartiranje gljiva Hrvatske. Cilj projekta je ustanoviti koje vrste gljiva žive na području Republike Hrvatske. Taj poziv na suradnju i s amaterima , saznanja o važnosti očuvanja biološke raznolikosti i zaštite gljiva i njihovih staništa, koja se sve više mijenjaju i uništavaju, glavni su razlog i motiv ovog rada.

  Materijal i metodeKako su za postojanje i rast gljiva važni lokalitet i stanište na kojemu se one razvijaju istraživanjem sam obuhvatila otok Lokrum , Konavle, Župu Dubrovačku i Dubrovačko Primorje. Vegetacija na tim područjima glavnom određivala na koje sam gljive nailazila. Riječ je o mediteranskoj vegetaciji u kojoj prevladavaju šume bijelog i primorskog bora, hrasta crnike i hrasta medunca. Kako bih odredila o kojoj gljivi, kojem rodu i vrsti je riječ poslužila sam semetodama preporučenim u mikološkoj literaturi.- Traženje i sakupljanje primjeraka (pazeći na otrovnost i ugroženost vrste)- zapisivanje podataka ( lokalitet, stanište, vrsta tla i tip vegetacije, datum)- zapisivanje morfoloških karakteristika gljive ( oblik, veličina , miris…)- fotografiranje- analiza otrusine ( boja)- mikroskopiranje (oblik i veličina spora)- determinacija pomoću ključeva iz mikološke literature

  Rezultati

  Tijekom trogodišnjeg istraživanja uspjela sam determinirati 38 vrsta. Od kojih su tri zaštićene: Kovrčava kokica, Zvjezdasta sitarica, Krokodilasta kružoliska. Na Lokrumu je pronađeno 11 vrsta, u Dubrovačkom primorju (Ljubač) 9 kao i u Župi dubrovačkoj dok je u Konavlima pronađeno 23 vrste. Pronađena je i Papagajska vlažnoglavkakoja je zanimljiva po tome što je zelena a nema klorofil.

  Zaključak

  Činjenica je da je cijelo područje prilično bogato mikoflorom i trebalo bi biti zanimljivo za istraživanje.Gljive su kao jedno carstava živog svijeta, izuzetno važne za održavanje ravnoteže u eko sustavu jednog područja. Je li ta ravnoteža već ugrožena, s obzirom na to da su brojna staništa gljiva koja su postojala u početku ovog istraživanja sada već uništena proširenjem građevinskih područja, posebice u Župi Dubrovačkoj?!

  Tikvasta puhara, Lycoperdon perlatum Pers:Pers

  Vještičja krletka, Clathrus ruber (Mich) ex Pers

  Zvjezdasta sitarica, Myriostoma coliforme

  Papagajska vlažnoglavka, Hygrocybe psittacina

  Krokodilasta kružoliska, Tricholoma calligatum (Viv)Ricken

  Kovčasta kokica, Sparassis crispa Wulfen ex Fries

  Učenica: Mirna Đurđević

  Mentorica: Bojana Hrstić, prof.OŠ Marin Getaldić, Dubrovnik

  Latinski naziv Hrvatski naziv Lokrum Primorje Župa Konavle

  Agaricus campestris L:Fr Poljski šampinjon + +

  Agrocybe aegerita (Brig.)Fayod Jablanovača + +

  Amanita argentea Huijsman Srebrnasta preslica +

  Amanita ovoidea (Bull. ex Fr.) Quelet Čaburka + +

  Amanita pantherina (DeCand:Fr)Krombholz Panterova muhara +

  Armillaria mellea (Vahl:Fr)Kummer Medena puza + +

  Auricularia auricula-judae (Bull:Fr)Wettstein Judino uho + +

  Calocybe gambosa (Fr:Fr)Singer ex Donk Đurđevača +

  Cantharellus cibarius Fr:Fr Lisička +

  Cantharellus lutescens Persoon Žuta trubača +

  Clathrus ruber (Mich) ex Pers Vještičja krletka + + +

  Chroogomphus rutilus (Sch:Fr)OK Miller Borov čavlić +

  Coprinus comatus (Mull:Fr)Pers Velika gnojištarka + +

  Coprinus picaceus (Bull:Fr)SF Gray Pjegava gnojištarka +

  Ganoderma lucidum (Curt:Fr)Karsten Hrastova sjajnica +

  Geastrum triplex Junghuhn Troslojna zvjezdača + +

  Helvella crispa (scop:Fr)Fr Jesenski hrčak +

  Hydnum albidum Peck Bijeli prosenjak +

  Hygrocybe psittacina (Sch:Fr)Kummer Papagajska vlažnoglavka +

  Hygrophorus penarius Fr Suha puževica +

  Lactarius deliciosus (L:Fr)SF Gray Rujnica +

  Lactarius sanguifluus (Paulet:Fr)Fr Vrsovnica +

  Lepista nuda (Bull:Fr)Cooke Modrikača +

  Lycoperdon perlatum Pers:Pers Tikvasta puhara +

  Macrolepiota procera (Sch:Fr)Wasser Sunčanica + + +

  Marasmius oreades (Bolt:Fr)Fr Vilin klinčec +

  Morchella costata (Vent)Pers Rebrasti smrčak +

  Myriostoma coliforme (With:Pers)Corda Zvjezdasta sitarica +

  Omphalotus olearius (De Cand:Fr)Fayod Zavodnica + +

  Russula delica Fr Modrolisna krasnica + +

  Russula ilicis Rom. Chev. & Privat Česvinka +

  Russula torulosa Bresadola Alepska krasnica + +

  Sarcosphaera crassa (Santi ex Staude)Pouz.Ljubičasta krunašica +

  Sparassis crispa Wulfen ex Fries Kovrčasta kokica +

  Suillus bellinii (Inzenga)O Kuntze Bellinijev boričar +

  Suillus leptopus (Pers.) March. Smeđi boričar + +

  Tricholoma terreum (Sch:Fr)Kummer Miška +

  Tricholoma caligatum (Viv)ricken Krokodilasta kružoliska +

  Bellinijev borićar, Suilus bellinii (Inzenga)O KuntzeBijeli prosenjak, Hydnum albidum Peck

  Zavodnica, Omphalotus olearius (De Cand:Fr)Fayod

  Jesenski hrčak, Helvella crispa (Scop:Fr)Fr

  Karta područja istraživanja, izvor Google Maps

  Tablica 1. Prikaz svih pronađenih gljiva po lokalitetima