Click here to load reader

Glidmaterial Slitmaterial Legeringar · inom ett flertal områden och branscher, till exempel pro-cess-, bygg- och verkstadsindustrin. Våra kunder är industri och kommunala verksamheter

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Glidmaterial Slitmaterial Legeringar · inom ett flertal områden och branscher, till exempel...

 • 2 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Glidmaterial Slitmaterial Legeringar

  material Konstruktionsplaster Lågfriktionsmaterial Självsmörjande material Konstruktionsplaster Lågfriktionsmaterial Självsmörjande

  Pappersmaskiner Bullerdämpning material Konstruktionsplaster Pappersmaskiner Bullerdämpning material Konstruktionsplaster

  Stomljudsisolering VibrationsisoleringStomljudsisolering VibrationsisoleringPappersmaskiner Bullerdämpning Stomljudsisolering VibrationsisoleringPappersmaskiner Bullerdämpning

  Dosering Mätning Desinfektion KontrollinstrumentDosering Mätning Desinfektion KontrollinstrumentDosering Mätning Desinfektion

  Filtrering Etikettering Förpackningsmaskiner Filtrering Etikettering Förpackningsmaskiner Filtrering Etikettering

  Fyllningsmaskiner FörslutningsmaskinerFyllningsmaskiner FörslutningsmaskinerFörpackningsmaskiner Fyllningsmaskiner FörslutningsmaskinerFörpackningsmaskiner

  Vätsketeknik Termisk separation Pulverteknik Torkning Vakuumsystem Pulverteknik Torkning Vakuumsystem Vätsketeknik Termisk separation Pulverteknik Torkning Vakuumsystem Vätsketeknik Termisk separation

  HögtryckspumparPulverteknik Torkning Vakuumsystem HögtryckspumparPulverteknik Torkning Vakuumsystem

  Konstruktionsplaster Konstruktionsplaster Pappersmaskiner Konstruktionsplaster Pappersmaskiner Konstruktionsplaster

  Bullerdämpning Pappersmaskiner Bullerdämpning Pappersmaskiner

  Stomljudsisolering Bullerdämpning Stomljudsisolering Bullerdämpning

  VibrationsisoleringStomljudsisolering VibrationsisoleringStomljudsisolering

  Vätsketeknik Termisk separation Pulverteknik Torkning Vakuumsystem separation Pulverteknik Torkning Vakuumsystem separation Pulverteknik

  HögtryckspumparTorkning Vakuumsystem HögtryckspumparTorkning Vakuumsystem

  Dosering Mätning Desinfektion Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Dosering Mätning Desinfektion Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Dosering Mätning Desinfektion Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Dosering Mätning Desinfektion Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Glidmaterial Slitmaterial Legeringar KontrollinstrumentLågfriktionsmaterial Självsmörjande KontrollinstrumentLågfriktionsmaterial Självsmörjande material Konstruktionsplaster Kontrollinstrumentmaterial Konstruktionsplaster Lågfriktionsmaterial Självsmörjande material Konstruktionsplaster Lågfriktionsmaterial Självsmörjande KontrollinstrumentLågfriktionsmaterial Självsmörjande material Konstruktionsplaster Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Dosering Mätning Desinfektion KontrollinstrumentDosering Mätning Desinfektion Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Dosering Mätning Desinfektion Lågfriktionsmaterial Självsmörjande KontrollinstrumentLågfriktionsmaterial Självsmörjande Dosering Mätning Desinfektion Lågfriktionsmaterial Självsmörjande

  Filtrering EtiketteringStomljudsisolering VibrationsisoleringFiltrering EtiketteringStomljudsisolering Vibrationsisolering Förpackningsmaskiner Dosering Mätning Desinfektion Förpackningsmaskiner Dosering Mätning Desinfektion Filtrering Etikettering Förpackningsmaskiner Filtrering Etikettering

  Fyllningsmaskiner Dosering Mätning Desinfektion Fyllningsmaskiner Dosering Mätning Desinfektion KontrollinstrumentFyllningsmaskiner KontrollinstrumentDosering Mätning Desinfektion KontrollinstrumentDosering Mätning Desinfektion Fyllningsmaskiner Dosering Mätning Desinfektion KontrollinstrumentDosering Mätning Desinfektion Förpackningsmaskiner Fyllningsmaskiner Förpackningsmaskiner Dosering Mätning Desinfektion Förpackningsmaskiner Dosering Mätning Desinfektion Fyllningsmaskiner Dosering Mätning Desinfektion Förpackningsmaskiner Dosering Mätning Desinfektion FörslutningsmaskinerKontrollinstrument FörslutningsmaskinerKontrollinstrumentFyllningsmaskiner FörslutningsmaskinerFyllningsmaskiner KontrollinstrumentFyllningsmaskiner Kontrollinstrument FörslutningsmaskinerKontrollinstrumentFyllningsmaskiner Kontrollinstrument

 • W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E 3 2 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  LEDANDE PARTNER FÖR TEKNISKA LÖSNINGAR

  Det vi gör, i korthet, är att förenkla besluten för dig. Du kan tryggt ägna dig åt din kärnverksamhet, samtidigt som du slipper lägga en massa tid på efterforskningar. Vi levererar avancerad teknisk utrustning, komponenter och material från ledande internationella tillverkare. Detta kom-pletterar vi med konsultation, analys av kundens tekniska behov, utveckling, installation och service.

  Genom lång erfarenhet har vi samlat en gedigen kunskap inom ett flertal områden och branscher, till exempel pro-cess-, bygg- och verkstadsindustrin. Våra kunder är industri och kommunala verksamheter. Målet är att alltid erbjuda de mest effektiva lösningarna för hela verksamheten och vi arbetar ständigt för att vara den ledande partnern för tekniska lösningar. Christian Berner har mer än 115 års erfarenhet av europeiskt samarbete.

  Vi gör en lång process kort för dig............................

  Instrument och analys................................................

  Desinfektionssystem..................................................

  Förpackning och fyllning............................................

  Pulver och torkteknik.................................................

  Vätsketeknik..............................................................

  Pumpar......................................................................

  Högtryckspumpar......................................................

  Filterteknik.................................................................

  Ånga, gas och energiteknik.......................................

  Pappersteknik............................................................

  Teknisk plast..............................................................

  Vibrationsteknik.........................................................

  Service.......................................................................

  sid 4

  sid 6

  sid 7

  sid 8

  sid 9

  sid 10

  sid 11

  sid 12

  sid 13

  sid 14

  sid 15

  sid 16

  sid 17

  sid 18

  Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Glidmaterial Slitmaterial Legeringar Lågfriktionsmaterial Självsmörjande Glidmaterial Slitmaterial Legeringar

  Stomljudsisolering VibrationsisoleringStomljudsisolering VibrationsisoleringStomljudsisolering VibrationsisoleringVi gör en lång process kort för dig............................

  Stomljudsisolering VibrationsisoleringVi gör en lång process kort för dig............................

  Fyllningsmaskiner FörslutningsmaskinerFyllningsmaskiner FörslutningsmaskinerFyllningsmaskiner FörslutningsmaskinerÅnga, gas och energiteknik.......................................

  Fyllningsmaskiner FörslutningsmaskinerÅnga, gas och energiteknik.......................................

  Pappersteknik............................................................Fyllningsmaskiner FörslutningsmaskinerPappersteknik............................................................Teknisk plast..............................................................

  Fyllningsmaskiner FörslutningsmaskinerTeknisk plast..............................................................

  Pulverteknik Torkning Vakuumsystem Pulverteknik Torkning Vakuumsystem Pulverteknik Torkning Vakuumsystem

  Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ibland involverar många beslut.

 • 4 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  VI GÖR EN LÅNG PROCESS KORT FÖR DIG

  VI GÖR EN LÅNG PROCESS

  Allt vi erbjuder är noga utvalt (redan där har du sparat dagar). Vi vet också att många av våra kunder har större behov än vad som uttrycks i en förfrågan, till exempel att skära kostnader, öka effektiviteten, förbättra kvaliteten eller minska miljöpåverkan. Våra medarbetare har ett stort tekniskt kunnande, lång erfarenhet och olika specialist- kompetenser. Det gör att vi snabbt kan ta fram och utveckla rätt teknisk lösning åt dig.

  Vill du frigöra ännu mer tid, kan vi ge dig stöd hela vägen från förstudie till systemutveckling, konstruktion, montage, installation, driftsättning, löpande service och förebygg-ande underhåll. I mer omfattande projekt sätter vi samman en projektgrupp och via våra leverantörer får du möjlighet till pilotförsök och tester.

  Vår uppgift är att ta fram den bästa tekniska lösningen för dig utifrån noga utvalda produkter, hög kunskap och lång erfarenhet.

 • W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E 5 4 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  VI GÖR EN LÅNG PROCESS KORT FÖR DIG

  • Kvalitetsprodukter

  • Konsulting & utbildningar

  • Bearbetning & förädling

  • Systemlösningar

  • Installation & idrifttagning

  • Service & support

 • 6 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  INSTRUMENT & ANALYS

  Brett program inom mätinstrument

  Genom oss får du tillgång till ett mycket brett program inom mätinstrument, från enkel pH-mätning till kompletta helautomatiska mätsystem. Programmet omfattar såväl bärbara lätthanterliga instrument för mätningar i fält, som avancerade instrument för laboratorier och onlinemätning i industriella processer.

  Mätning online

  Kravet på förbättrad processövervakning innebär att allt mer mätning sker online. I takt med detta har vi kontinuerligt breddat vårt sortiment och fördjupat vår kunskap inom onlinemätning.

  Service och kalibrering

  Vi installerar instrumenten på plats och utbild-ar driftpersonalen. Behövs flera instrument på samma plats bygger vi större instrumenttavlor i vår serviceverkstad. Vi utför även kalibrering och certifiering.

  “Hög teknisk kompetens och servicenivå”

  VI ERBJUDER:

  • IQ Sensor Net och sensorer

  • Provtagningssystem

  • Inline provtagning

  • Mätning av pH, konduktivitet och turbiditet

  • Mätinstrument för fält- och labmätningar

  • Analysmätning för tuffa processförhållanden

  • Elektroder och armaturer

  • Tryck- och nivåmätning

  • Flödesmätare

  IQ Sensor Net onlinemätning till Sydvatten AB

 • W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E 7 6 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  DESINFEKTIONSSYSTEM

  UV, ozon och doseringslösningar

  Inom området desinfektion erbjuder vi UV- och ozonanläggningar samt olika doseringssystem för desinfektionskemikalier, exempelvis natrium-hypoklorit. Vi tillhandahåller enskilda kompo-nenter, färdiga systemlösningar, konsultation vid dimensionering av nya anlägg-ningar, installation och idrifttagning samt service på ny och befintlig utrustning.

  Beroende på ert behov kan vi erbjuda en lösning med en eller en kombination av flera desinfektions-system. Ett vatten med smak-, färg- och lukt- problem kan förbehandlas med ozon, desinficeras med UV samt långtidsbehandlas med natrium-hypoklorit eller monokloramin.

  Fördelarna är flera

  Fördelarna med UV-desinfektion är flera, bl.a. minskad kemikalieanvändning, ingen lukt- eller smakpåverkan på vattnet samt låga underhålls-kostnader. UV-desinfektion är en välbeprövad och miljövänlig metod att skapa ett bakteriefritt vatten.

  VI ERBJUDER:

  • UV-anläggningar

  • Ozonanläggningar

  • Doseringssystem för desinfektionskemikalier

  UV-ljus till Göteborgs Stad

  RENT VATTEN

  Bakteriefritt dricksvatten till miljontals användare.

  UV-aggregat för enskilda fastigheter och större anläggningar renar vattnet miljövänligt.

 • 8 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  FÖRPACKNING & FYLLNING

  Rätt maskin för din produkt

  Vårt jobb är att finna rätt förpackningsmaskin för din produkt. Detta gäller såväl för liten bords-maskin som för större helautomatisk maskin eller linje.

  Vi har maskiner för fyllning och förslutning av hög- och lågviskösa produkter samt bulkmaterial. Möjlighet att fylla och förpacka i en mängd olika typer av behållare - allt från små kapslar för asep-tisk fyllning till fat, storsäck och kartonger. Avsluta förpackningslinjen med högkvalitativ etikettering alternativt märkning direkt på ditt emballage.

  Vi finns med hela vägen

  Vi är gärna med redan i ett tidigt stadium av ditt projekt för ny maskin till antingen befintlig eller ny produkt. Vi utför installation med igångkör-ning och utbildning med hjälp av våra tekniker. Vi erbjuder löpande inspektion och service av din utrustning för att minska oönskade driftstopp.

  “Ledande partner för tekniska lösningar“

  VI ERBJUDER:

  • Aseptisk vätskefyllning

  • Patron-, tub- och burkfyllning

  • IBC, fat-, hink- och dunkfyllning

  • Små- och storsäcksfyllning

  • Flowpack- och påsmaskiner

  • Kartonnerare

  • Krympfilmsmaskiner

  • Etikettering och märkning

  Fatfyllning till AkzoNobel

 • W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E 9 8 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  PULVER & TORKTEKNIK

  www.christianberner.se/pulverteknik

  VI ERBJUDER:

  • Direkt eller indirekt torkning av flytande och fasta produkter

  • Siktning, malning, kompaktering och granulering

  • Dosering och injektering av pulver i process

  • Pneumatisk transport

  • Säcktömning och mekanisk transport

  • Ventiler

  • Sluten pulverhantering och tablettpressar

  • Provtagning och analys

  Våtgranuleringsutrustning till Astra Zeneca

  Blanda, sikta, mala, transportera eller torka

  Ett pulver eller torrt bulkmaterial kan ha många skepnader och egenskaper – ibland helt avgörande för funktionen. Oavsett om du behöver blanda eller sikta, mala eller kompaktera, torka eller väta så hjälper vi dig att hitta rätt process-lösning för dina behov.

  Produktområdet omfattar maskiner och process-utrustning till ett flertal av marknadens branscher men är störst inom livsmedels-, läkemedels-, kemi-, mineral-, massa- och pappersindustrin.

  Komplett produktionslinje

  Vår uppgift är i regel att komplettera eller utöka en redan existerande tillverkningsprocess, men ibland även att hitta rätt process för helt nya produkter. Vi kan erbjuda alla delar för en kom-plett produktionslinje.

  HÅLLBARA PRODUKTER

  Nya produkter ur förnyelsebara råvaror, förädling av biprodukter och återvinning av resterna.

  Torkning är ett viktigt processteg för att skapa nya produkter ur förnyelsebara råvaror.

 • 1 0 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  VÄTSKETEKNIK

  Rätt anläggning för era behov

  Blandat eller separerat, våtmalet eller homogen-iserat, extraherat eller förångat. Vi hjälper dig som kund att hitta rätt produkt, maskin eller anlägg-ning för era behov och specifikationer.

  Maskiner och processutrustning till ett flertal av marknadens branscher, men är störst mot livs-medels-, läkemedels-, kemi-, massa- och pappersindustrin.

  Lång erfarenhet

  Vi på Christian Berner har mycket lång erfarenhet av processer inom vätsketeknik. Våra leverantörer ligger alltid i framkant och vi erbjuder såväl beprövad teknik som det senaste inom olika applikationsområden.

  “Kundanpassade processlösningar“

  VI ERBJUDER:

  • Dispergering, homogenisering och våtmalning

  • Vakuumprocessblandare och vakuum-avluftare

  • Blandning och omrörning

  • Membranfilter

  • Separering/centrifugering och extraktion

  • Glasemaljerad processutrustning

  • Glasanläggningar och -komponenter

  • Värmeväxlare

  Tandkolloidkvarn till Findus

 • W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E 1 1 1 0 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  PUMPAR

  Dosering och transport

  Vi tillhandahåller allt från komponenter till färdiga systemlösningar inom dosering, mätning, transport och desinfektionssystem.

  Sortimentet av pumpar är speciellt inriktat på dosering och hygieniska transportpumpar för livsmedels- och läkemedelsindustrin.

  Anpassa produkt till enhet

  Med marknadens bredaste sortiment av doser-ingspumpar löser vi applikationer för i princip alla vätskor – frätande syror, baser, slitande, lättantändliga eller trögflytande. Att sätta samman våra komponenter till system har blivit lite av vår specialitet och är ett område i tillväxt.

  Doserskåp, kompletta systemlösningar

  Kundanpassade doserskåp för bekväm och säker dosering. Med en komplett systemlösning samlas all kringutrustning i skåp med skjutdörrar. Våra systemlösningar har en kort installationstid, ger en bättre doserfunktion, säkrare arbetsmiljö och snabbare uppstart och intrimning.

  VI ERBJUDER:

  • Kolvmembranpumpar

  • Doserskåp

  • Kugghjulspumpar

  • Membranpumpar

  • Ejektorer, strålpumpar

  • Centrifugalpumpar

  • Fatpumpar

  • Lobrotorpumpar

  • Turbinpumpar

  • Dispergeringspumpar

  Doserskåp till Mälarenergis kraftvärmeverk

  LÄCKAGEFRI DOSERING

  Samla din dosering av farliga vätskor med en nyckelfärdig doserlösning.

 • 1 2 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  HÖGTRYCKSPUMPAR

  “Vi gör våra kunder mer konkurrenskraftiga“

  VI ERBJUDER:

  • Högtryckspumpar

  • Sugbilar

  • Reservdelar och tillbehör

  • Service och support

  • Säkerhetsutbildning

  • Uthyrning

  Sugbil till Mellansvensk Industrisanering AB

  Högtrycks- och vakuumteknik

  Inom högtrycksteknik erbjuder vi det senaste inom industriell användning av högtrycksvatten och vakuumteknik. Dessa produkter tillverkas av marknadsledande företag. Vår styrka är hög servicegrad, kompetens och erfarenhet i kombina-tion med kvalitetsprodukter. Vi levererar lösa pumpar, kompletta pumpaggre-gat samt tillbehör för bl.a. industriell rengöring, färgborttagning och bilning av betong med högtrycksvatten. Vi säljer även processpumpar för t.ex. injekter-ing och dosering inom petrokemisk industri. Vi tillhandahåller kompletta sugbilar med blåsfunk-tion för användning inom industriell sanering och anläggningsarbeten.

  Utbildning och service

  Vi arrangerar säkerhetsutbildningar, samt bistår med kvalificerad teknisk support då vi har stor erfarenhet från olika applikationer inom högtrycks-teknik.

 • W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E 1 3 1 2 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  FILTERTEKNIK

  Processfilter till AB Volvo

  En komplett filterleverantör

  Tusentals filteralternativ står till ditt förfogande i marknadens bredaste sortiment från ledande tillverkare.

  Med vår bredd och kompetens säkerställs att du får rätt filter till din process. Vi har kunskapen och produkterna för att hjälpa dig med all typ av vätskefiltrering. Involvera oss i hela din filtrerings-process, som t.ex. AB Volvo, så hjälper vi dig till en optimal lösning med just dina förutsättningar i fokus.

  Våra verksamhetsområden

  Process: Vätskefilter för industrin. Exempel på applikationer är filtrering av kylvatten, skärvätskor, intagsvatten, läkemedel, livsmedel m.m.

  Lab: Filter, kyvetter och mikrobiologiska snabbmetoder.

  Bränslefilter, bränsletillsatser, filtermagneter och vattenreningssystem inom hushåll och marina applikationer.

  AVFALLSFRI FILTRERING

  LAKOS partikelseparator ger kontinuerlig filtrering, reducering av avfallsmängder, lägre energiförbrukning samt små till inga vätske-förluster alls.

  LAKOS kan användas som förfilter till hög-belastade patron- och påsfilter för reducering av utbytesintervaller.

  VI ERBJUDER:

  • Filter för lab• Snabbtester mikrobiologi• Kyvetter och sonder

  • Bränslefilter och -tillsatser• Spolfilteranläggningar• Filtermagneter

  • Självrensande filter • Filterskikt, korgsilar• Membran- och patronfilter• Påsfilter och filterhus• Separatorer• Vattenreningssystem• Filterpressar

 • 1 4 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  ÅNGA, GAS OCH ENERGI

  Kraft- och processindustrin

  Välkända leverantörer och varumärken för turbin-er, kompressorer, vakuumpumpar, fläktar, ejektorer och separationsutrustning. Turbomaskiner och vakuumsystem

  Vi levererar såväl ång- och gasturbiner som turbo- och skruvkompressorer för industriella applika-tioner. För processer med höga flöden och låg tryckuppfordran passar våra fläktar bättre. Båda alternativen kan användas för industriella gaser och för ångkompression.

  Venturiteknik med ejektorer och termokompress-orer för t.ex. återvinning av ånga, transport av gas och för att skapa vakuum. Vi tillhandahåller även kolvkompressorer och kompressoranläggningar.

  Mekaniska och termiska vakuumsystem samt vätskeringkompressorer för kemisk- och farma-ceutisk industri. Separationsutrustning

  Inom masstransport, droppavkiljning och vätske-vätskeseparation har vi ett brett spektrum av produkter som används i flera enhetsprocesser såsom destillation, absorption, stripping och skrubbning.

  “Vi samarbetar med världsledande leverantörer“

  VI ERBJUDER:

  • Kompressorer, turbiner

  • Ejektorer, strålpumpar

  • Vakuumteknologi

  • Brännare

  • Gasproduktion, gasrening

  • Biobränsleanläggningar

  • Kylanläggningar

  • Destillation, rektifiering

  • Skrubbers

  • Kolonninredningar

  • Fyllkroppar

  • Droppavskiljare

  Skruvkompressor till Perstorp Oxo

 • W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E 1 5 1 4 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  ÅNGA, GAS OCH ENERGI

  “Vi samarbetar med världsledande leverantörer“

  PAPPERSTEKNIK

  Massa- och pappersindustrin

  Vi har ett omfattande program från renseri och massaberedningen till efterbearbetning och konvertering av papper.

  Inloppslåda och avvattning

  Högkvalitativa avvattningselement i plast och keramik. Vi erbjuder även fler delar av inlopps-lådan och vakuumsystemet för avvattning och torkning. Detta kompletteras av ångstrålepumpar (termokompressorer) för optimalt energiutnyttj-ande i ångsystemet.

  Kompletta valsuppsättningar

  I direkt anslutning till pappersmaskinen levererar vi bl.a. induktionsvärmda valsar och kompletta kalandrar, presspartier och valsuppsättningar. Även utrustning för efterbehandling, konvertering och förädling med smetkök, arbetsstationer, kantrems- och utskottssystem, av- och pårullningsmaskiner samt ark- och rullskärmaskiner.

  VI ERBJUDER:

  • Arkskärmaskiner

  • Brännare

  • Massaberedning

  • Slitdelar till pappersmaskiner

  • Smetkök/bestrykning

  • Termovalsar

  • Valsar och pressparti

  • Vakuumpumpar- och system

  Keramiska avvattningselement till Stora Enso

  HÅLLBAR PRODUKTION

  Lägre energiförbrukning, mindre spill, högre tillgänglighet och lång livslängd.

  Tekniska lösningar inom vakuumsystem, energiproduktion och processkontroll minskar miljöbelastningen.

 • 1 6 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  TEKNISK PLAST

  Halvfabrikat och färdigbearbetade detaljer

  Vi erbjuder allt från halvfabrikat till färdigbearbeta-de detaljer i såväl högkvalitativa plastmaterial som de mest förekommande konstruktionsplasterna.

  Vi har framförallt specialiserat oss på material med mycket låg friktion och hög slitstyrka, främst för mekaniska konstruktioner och inklädnader.

  Våra plaster

  OILON®, Nylube®, ROBALON®, MATROX®: Suveräna glidmaterial som är beständiga i starkt korrosiv och fuktig miljö och slagtåliga i kyla. Ersätter slitdelar av stål och metall vilket ökar livs-längd och minskar smörjbehov.

  COTEX®, WARTEX®, Gepotex, Syntex, epoxi/ glas-fiber, vävbakelit: Tekniska härdplastlaminat som används vid hög belastning och temperatur samt som elektriskt isolermaterial.

  “Analys av kundens tekniska behov“

  VI ERBJUDER:

  • Termoplaster: - Glid- och slitplast: PE och PA - Konstruktionsplast: POM, PE, PA, PTFE, PEEK, PC och PMMA - Specialplast för vakuumformning: ABS, PMMA, PC och PP - Glasklar plast: PC, PMMA och PET-G - Slitdelar till pappersmaskiner

  • Härdplaster - Hög temperatur och högt tryck: Väv- och glasfiberlaminat

  Konstruktionsplaster till Metso

 • W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E 1 7 1 6 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  “Analys av kundens tekniska behov“

  VIBRATIONSTEKNIK

  Vi skapar tysta och vibrationsfria miljöer

  Vi isolerar vibrationer, stomljud, stegljud och buller och skapar därmed goda arbets- och boende-miljöer. Lösningar som skyddar människor och känslig utrustning, samt skapar bättre och tystare produkter. I över 30 år har vi hjälpt våra kunder att finna den mest optimala lösningen. Rätt lösningar leder till bättre funktion och lönsamhet.

  Vi löser vibrations- och stomljuds-problem

  Vi kan erbjuda ett unikt program av PUR- elastomerer Sylomer® & Sylodyn®, stålfjäder-isolatorer och -element, vibrationsdämpare, samt ett komplett program med vibrationsisolatorer av gummi/metall. Nytt i vårt program är elastiska mattor av återvunnen polyuretan och kork för stegljudsisolering och skydd av vattentäta konstruktioner samt för transportsäkerhet.

  Vi strävar alltid efter full insikt i kundens situation för att vi tillsammans skall hitta den tekniskt och ekonomiskt mest optimala lösningen. Christian Berner är en tekniskt kunnig, flexibel och pålitlig partner i både små och stora projekt.

  VI ERBJUDER:

  • Skyddsmattor och stegljudsmattor

  • Stomljudsprodukter för installationer

  • Stålfjäderdämpare

  • Sylomer® och Sylodyn®

  • Vibrationsdämpare, gummi/metall

  • Vibrations- och bullerdämpning inom bygg, industri och järnväg

  Noisetrap® Bullerskärm till Trafikverket

  TYSTA MILJÖER

  Tyst och vibrationsfri miljö genom att isolera vibrationer, stomljud, stegljud och buller.

  Sylomer® är ett mångsidigt och flexibelt material som dämpar ljud och vibration effektivt.

 • 1 8 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  SERVICE & UNDERHÅLL

  Service på alla produkter och system

  Underhåll och reparationer av instrument, maskin-er och anläggningar utförs på plats av vår personal eller våra partners servicetekniker. Mindre kompo-nenter kan med fördel skickas till vår service-verkstad.

  Vi utför även förebyggande underhåll genom löpande serviceavtal, fjärruppkopplad driftsupport etc. Driftsupport kan var en del i ett serviceavtal, med regelbundna genomgångar av prestanda på anläggningen.

  Driftsättning och utbildning

  Vi erbjuder installation samt driftsättning för lev-ererad utrustning. För optimal drift tillhandahåller vi utbildning inom handhavande och säkerhet.

  Reservdelar

  Vi levererar reservdelar till alla våra produkter och anläggningar. De vanligaste slitagedelarna lager-hålls hos Christian Berner AB.

  SERVICE INOM:

  • Mätinstrument

  • UV-anläggningar

  • Pumpar och doserskåp

  • Maskiner och anläggningar

  • Högtryckspumpar och vakuumsugare

  • Maskiner för papper och massatillverkning

  • Vibrationsteknik för bygg och järnväg

  LÖPANDE SERVICE & SERVICEAVTAL

  Vi erbjuder löpande service, akut avhjälpande av fel eller service baserat på servicekontrakt och kan med våra egna tekniker ge er snabb support med utgångspunkt från vårt huvudkontor i Mölnlycke, eller med samarbetspartners runt om i landet.

  SLUTA LETA KONTAKTA OSS

  OPTIMAL DRIFT AV PROCESSEN

  Helhetslösningar i form av driftsättning, installation, utbildning, underhåll samt service-avtal ger optimal drift av din process.

  Detta medför minskade kostnader, ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och minskad miljöpåverkan.

 • W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E 1 9 1 8 W W W . C H R I S T I A N B E R N E R . S E

  Olof Rosander, Teknisk säljare Johannes Enström, Servicetekniker Anna-Maria, Innesäljare

  Yvonne Joheman, Innesäljare Sohrab Moshiri, Teknisk säljare

 • © 2

  013

  Chr

  istia

  n Be

  rner

  AB.

  All

  right

  s re

  serv

  ed.

  Christian Berner AB +46 31 33 66 900 • [email protected] • www.christianberner.se • www.christianberner.comChristian Berner AS Norge +47 23 34 84 00 • A/S Christian Berner Danmark +45 7025 4242 • Christian Berner OY Finland +358 9 2766 830

  DINA BÄSTA SÖKMOTORER INOM13 resultat (0,15 sekunder)

  INSTRUMENT OCH ANALYSwww.christianberner.se/instrument, www.christianberner.se/analysOnline-, lab- och fältinstrument för vattenkontroll och vätskeanalys.

  DESINFEKTIONSSYSTEMwww.christianberner.se/desinfektionssystemBakteriefritt dricksvatten med UV-desinfektion till enskilda fastigheter och större anläggningar.

  FÖRPACKNING OCH FYLLNINGwww.christianberner.se/forpackningsteknikFörpackning, fyllning och förslutning av flytande och fasta produkter.

  PULVER OCH TORKTEKNIKwww.christianberner.se/pulverteknik, www.christianberner.se/torkteknikPulvertransport, blandning, dosering, kompaktering, siktning, granulering, agglomerering och torkning.

  VÄTSKETEKNIKwww.christianberner.se/vatsketeknikBlandning, separering, våtmalning, termisk separation, homogenisering. Maskiner till industri och lab.

  PUMPARwww.christianberner.se/pumparSortiment av pumpar speciellt inriktat på dosering och hygieniska transportpumpar för livsmedel/läkemedel.

  HÖGTRYCKSPUMPARwww.christianberner.se/hogtryckspumparAvancerad högtrycks- och vakuumteknik, Hammelmann, Amphitec.

  FILTERTEKNIKwww.christianberner.se/filterteknikVätskefiltrering inom process, lab och marina applikationer.

  ÅNGA, GAS OCH ENERGIwww.christianberner.se/gasteknik, www.christianberner.se/energiteknikTurbiner, kompressorer, vakuumpumpar, fläktar och kyltorn för kraft och processindustri.

  PAPPERSTEKNIKwww.christianberner.se/pappersteknikNischprodukter för energibesparingar, förbättrad papperskvalitet, produktutveckling inom bioraffinaderi.

  TEKNISK PLASTwww.christianberner.se/tekniskplastHögkvalitativa plastmaterial med mycket låg friktion och hög slitstyrka löser mekaniska glid- och slitageproblem.

  VIBRATIONSTEKNIKwww.christianberner.se/vibrationsteknikTyst och vibrationsfri miljö genom att isolera vibrationer, stomljud, stegljud och buller.