193
Osječka 125, Slavonski Brod OIB 20293328923 LOKACIJA : Viškog boja 13, 21480 Vis INVESTITOR : Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis OIB : GRAĐEVINA : MAPA : SADRŽAJ MAPE : Direktor: KULTURNI CENTAR Viškog boja 13, 21480 Vis TROŠKOVNIK RADOVA broj TD 256-15-4 GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE: KULTURNI CENTAR, Viškog boja 13, Vis ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA : 256-15 I 76486299480 ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod k.č. *596/2, 12340/1; k.o. Vis GRAD VIS ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE broj TD 256-15-2 Dražen LEKO, dipl.ing.građ. GLAVNI PROJEKTANT : DANIELA SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh. RAZINA RAZRADE : GLAVNI PROJEKT Slavonski Brod siječanj, 2016. ARHITEKTONSKI PROJEKT broj TD 256-15-1 ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE broj TD 256-15-3

GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Osječka 125, Slavonski Brod

OIB 20293328923

LOKACIJA :

Viškog boja 13, 21480 Vis

INVESTITOR :

Trg 30. svibnja 1992. br. 221480 Vis

OIB :

GRAĐEVINA :

MAPA :

SADRŽAJ MAPE :

Direktor:

KULTURNI CENTARViškog boja 13, 21480 Vis

TROŠKOVNIK RADOVA broj TD 256-15-4

GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE: KULTURNI CENTAR, Viškog boja 13, Vis

ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA :

256-15

I

76486299480

ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod

ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod

k.č. *596/2, 12340/1; k.o. Vis

GRAD VIS

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZA ŠTITE ZGRADE broj TD 256-15-2

Dražen LEKO, dipl.ing.gra đ.

GLAVNI PROJEKTANT :

DANIELA SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.RAZINA RAZRADE : GLAVNI PROJEKT

Slavonski Brod sije čanj, 2016.

ARHITEKTONSKI PROJEKT broj TD 256-15-1

ALFA inženjering d.o.o. Slavonski Brod

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE broj TD 256-15-3

Page 2: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1

MAPA

- 1

- 2

- 3

- 4

Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštitezgrade

Glavni arhitektonski projekt

Glavni građevinski projekt

ALFA - inženjering d.o.o.Slavonski Brod

Troškovnik radova

BROJ PROJEKTA

256-15

256-15

256-15

Viškog boja 13, 21480 Vis

Za investitora : GRAD VIS

Zajednička oznaka projekta :

256-15

21480 Vis

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

SADRŽAJ MAPE

KULTURNI CENTAR

PROJEKT IZRADIONAZIV PROJEKTA

76486299480

Za građevinu :

k.č. *596/2, 12340/1; k.o. Vis

256-15ALFA - inženjering d.o.o.

Slavonski Brod

ALFA - inženjering d.o.o.Slavonski Brod

ALFA-inženjering d.o.o.Slavonski Brod

I

________________________________________________________________________________

Page 3: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

2

OPĆI DIO : List :

Registracija tvrtke 2

Rješenje o imenovanju glavnog projektanata 3

Ovlaštenje glavnog projektanta 4

Ugovor o suradnji 5

Izjava glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti dokumentacije 6

7

Popis suradnika koji su sudjelovali u izradi projektne dokumentacije 8

S A D R Ž A J

Izjava glavnog projektanta da je dokumentacija izrađena u skladu s Generalnim urbanističikim planom te drugim zakonima i propisima

________________________________________________________________________________

Page 4: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 5: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

4

broj 256-15

kojim se

DANIELA SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt,

s ovlaštenjem redni broj 14 (UP/I-350-07/00-01/490), imenuje za

glavnog projektanta

za :

Investitor : GRAD VISTrg 30. svibnja 1992. br. 221480 Vis

Građevina :

Viškog boja 13, 21480 Visk.č. *596/2, 12340/1; k.o. Vis

256-15

SLAVONSKI BROD

siječanj, 2016.

INVESTITOR

Zajednička oznaka projekta :

Temeljem članka 49. stavak 2. i članak 52. stavka 4. Zakona o gradnji (NN RH 153/13) izdajem :

R J E Š E N J E

KULTURNI CENTAR

________________________________________________________________________________

Page 6: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

5

________________________________________________________________________________

Page 7: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

6

________________________________________________________________________________

Page 8: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

7

ELABORAT

1. - 1

2. - 2

3. - 3

4. - 4

za :Investitor : GRAD VIS

Trg 30. svibnja 1992. br. 221480 Vis

Građevina :

k.č. *596/2, 12340/1; k.o. Vis

Z O P : 256-15

ispravna i međusobno usuglašena.

GLAVNI PROJEKTANT :

Ovlašteni inženjer aritekture : DANIELA SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.Ovlaštenje broj . 14 (UP/I-350-07/00-01/490)

Zaposlen kod :

U Sl. Brodu siječanj, 2016.

ABP d.o.o. , Trg kralja Tomislava 5, Nova Gradiška

PROJEKT IZRADIOBROJ T.D.

256-15

ALFA-inženjering d.o.o.Slavonski Brod

Glavni arhitektonski projekt

Viškog boja 13, 21480 Vis

Projektant: Daniela SISGOREO MORSAN,dipl.ing.arh.

Projektant: Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

KULTURNI CENTAR

DA JE DOKUMENTACIJA PRIKAZANA ELABORATIMA :

Glavni građevinski projekt

256-15

ALFA - inženjering d.o.o.Slavonski Brod

Projektant: Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

ALFA - inženjering d.o.o.Slavonski Brod

Projektant: Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

ALFA - inženjering d.o.o.Slavonski Brod

br. 256-15-GP

Troškovnik radova 256-15

I Z J A V U

Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštitezgrade

256-15

Temeljem članka 52. stavka 1. Zakona o gradnji(NN RH 153/13) dajem :

_________________________________________________________________________ _______

Page 9: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

8

ELABORAT

1. - 1

2. - 2

3. - 3

4. - 4

za :Investitor : GRAD VIS

Trg 30. svibnja 1992. br. 221480 Vis

Građevina :

k.č. *596/2, 12340/1; k.o. Vis

Z O P : 256-15

GLAVNI PROJEKTANT :

Ovlašteni inženjer aritekture : DANIELA SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.Ovlaštenje broj . 14 (UP/I-350-07/00-01/490)

Zaposlen kod :

U Sl. Brodu siječanj, 2016.

Viškog boja 13, 21480 Vis

Projektant: Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

256-15

Projektant: Daniela SISGOREO MORSAN,dipl.ing.arh.

Elaborat racionalne uporabe energije i toplinskezaštite zgrade ALFA - inženjering d.o.o.

Slavonski Brod

ALFA - inženjering d.o.o.Slavonski Brod

ALFA - inženjering d.o.o.Slavonski BrodProjektant: Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

Troškovnik radova

Projektant: Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

Temeljem članka 52. stavka 1. Zakona o gradnji(NN RH 153/13) dajem :

I Z J A V U

Glavni građevinski projekt

256-15

PROJEKT IZRADIO

Glavni arhitektonski projekt

DA JE DOKUMENTACIJA PRIKAZANA ELABORATIMA :

br. 256-15-PP

ABP d.o.o. , Trg kralja Tomislava 5, Nova Gradiška

izrađena u skladu s Generalnim urbanističkim planom grada Visa (Službeni glasnik

grada Visa 05/09, 1/10 i 1/13)te drugim zakonima i propisima koji su na snazi.

KULTURNI CENTAR

256-15

256-15ALFA-inženjering d.o.o.

Slavonski Brod

BROJ T.D.

________________________________________________________________________________

Page 10: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

9

1.

2.

3.

4.

Investitor : GRAD VISTrg 30. svibnja 1992. br. 221480 Vis

Građevina :

k.č. *596/2, 12340/1; k.o. Vis

Z O P : 256-15

U Sl. Brodu siječanj, 2016.

Suradnik: Martin STEPANOVIĆ, mag.ing.aedif

Projektant: Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

Suradnik: Martin STEPANOVIĆ, mag.ing.aedif

Projektant: Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

Suradnik: Kristijan ĐURČEVIĆ, mag.ing.aedif

Troškovnik radova

Viškog boja 13, 21480 VisKULTURNI CENTAR

Glavni gra đevinski projekt

P O P I S S U R A D N I K A

KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Glavni arhitektonski projekt

Projektant: Daniela SISGOREO MORSAN,dipl.ing.arh.

Elaborat racionalne uporabe energije i toplinskezaštite zgrade

Projektant: Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

________________________________________________________________________________

Page 11: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1

INVESTITOR

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 Vis

GRAĐEVINA

GLAVNI PROJEKT

MAPA I

256-15

BROJ T.D. 256-15-1

DIREKTOR Dražen LEKO, dipl.ing.gra đ.

Viškog boja 13, 21480 Vis

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

PROJEKTANT Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI

Slavonski Brod, sije čanj, 2016.

GRAD VIS

RAZINA RAZRAĐENOSTI

VRSTA PROJEKTA

- KULTURNI CENTAR

_________________________________________________________________________________________

Page 12: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1

OPĆI DIO : List :

Registracija tvrtke 2

Rješenje o imenovanju projektanata 3

Ovlaštenje projektanta 4

Izjava projektanta za posebne uvjete za ishođenje građevinske dozvole 5

6

8

9

I.

Tehnički opis 13

Fotodokumentacija 21

Grafički prilozi - postojeće stanje 25

SITUACIJA list br. 1 1 : 1000

TLOCRT SUTERENA NA -4,38 list br. 2 1 : 100

TLOCRT SUTERENA NA -2,80 list br. 3 1 : 100

TLOCRT PRIZEMLJA list br. 4 1 : 100

TLOCRT POTKROVLJA list br. 5 1 : 100

TLOCRT KROVNIH PLOHA list br. 6 1 : 100

PRESJEK A-A list br. 7 1 : 100

ISTOČNO I JUŽNO PROČELJE list br. 8 1 : 100

ZAPADNO I SJEVERNO PROČELJE list br. 9 1 : 100

Grafički prilozi - novo stanje 26

TLOCRT SUTERENA NA -4,38 list br. 10 1 : 100

TLOCRT SUTERENA NA -2,80 list br. 11 1 : 100

TLOCRT PRIZEMLJA list br. 12 1 : 100

TLOCRT POTKROVLJA list br. 13 1 : 100

TLOCRT KROVNIH PLOHA list br. 14 1 : 100

PRESJEK A-A list br. 15 1 : 100

ISTOČNO I JUŽNO PROČELJE list br. 16 1 : 100

ZAPADNO I SJEVERNO PROČELJE list br. 17 1 : 100

Pozicije PVC stolarije 27

SHEME STOLARIJE list br. 18-32 1 : 50

Grafički prilozi - detalji 29

DETALJI list br. 33-35 1 : 5

ARHITEKTONSKI PROJEKT - SNIMAK POSTOJE ĆEG STANJA S OPISOM TOPLINSKIH KARAKTERISTIKA ZGRADE

Potvrda i posebni uvjeti Ministarstva kulture - Konzervatorski odjel uSplitu

Izjava projektanta o usklađenosti sa Pravilnikom o jednostavnimgrađevinama

Izjava projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s dokumentimaprostornog uređenja

S A D R Ž A J

_________________________________________________________________________________________

Page 13: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

2

_________________________________________________________________________________________

Page 14: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

3

kojim se

Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh. ovlašteni gra đevinar,

s ovlaštenjem redni broj 14 (UP/I-350-07/00-01/490), imenuje za projektanta

za :

Investitor : GRAD VISTrg 30. svibnja 1992. br. 221480 Vis

Građevina :

KULTURNI CENTARViškog boja 13, 21480 Vis

Razina razrađenosti : GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta :

Broj projekta : 256-15-1

Z O P : 256-15

Za ALFA - inženjering d.o.o.Slavonski Brod siječanj, 2016.

Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

ARHITEKTONSKI

R J E Š E N J E

Temeljem članka 49. stavka 2. i članka 52. stavka 3. Zakona o gradnji (NN RH broj 153/13) dajem :

_________________________________________________________________________________________

Page 15: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

4

_________________________________________________________________________________________

Page 16: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

5

Ovlašteni projektant : Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.Ovlaštenje broj : 14 (UP/I-350-07/00-01/490)Zaposlen kod :

Investitor :

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 Vis

Građevina :

Viškog boja 13, 21480 Vis

Sadržaj : GLAVNI PROJEKT

REKONSTRUKCIJE ZGRADE

Broj projekta : 256-15

siječanj, 2016.

Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

˝ABP˝ d.o.o. projektiranje – gra đenje – nadzor, Trg kralja Tomislava 5/II, Nova Gradiška

I Z J A V U

GRAD VIS

KULTURNI CENTAR

Izjavljujem da prema Zakonu o gradnji (NN153/13) za predmet ne radove (koji se izvode u skladu sGlavnim projektom rekonstrukcije višestambene zgrade (br oj projekta: 256-15)) nije potrebno ishoditiodobrenja, suglasnosti i posebne uvjete gra đenja.

Projektant:

Temeljem članka 81. stavka 1. Zakona o gradnji (NN RH broj 153/13) dajem :

_________________________________________________________________________________________

Page 17: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

6

Ovlašteni projektant : Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.Ovlaštenje broj : 14 (UP/I-350-07/00-01/490)Zaposlen kod :

Izjavljujem da je ovaj projekt :

Investitor :

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 Vis

Građevina :

KULTURNI CENTAR

Viškog boja 13, 21480 Vis

Sadržaj : GLAVNI PROJEKT

REKONSTRUKCIJE ZGRADE

Broj projekta : 256-15

usklađen sa sljedećim zakonima i pravilnicima :

1.

2. Zakon o gradnji (NN RH 153/13)

3. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13)

4. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN RH 153/13)

5. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN RH 127/14)

6.

7. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12, 71/14)

8. Zakon o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

9. Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13)

10. Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13)

GRAD VIS

Dokument prostornog uređenja - Generalni urbanistički plan Grada Visa (Službeni glasnik GradaVisa 05/2009)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)

Temeljem članka 49. stavka 2. i članka 52. stavka 3. Zakona o gradnji (NN RH broj 153/13) dajem :

I Z J A V U

˝ABP˝ d.o.o. projektiranje – gra đenje – nadzor, Trg kralja Tomislava 5/II, Nova Gradiška

_________________________________________________________________________________________

Page 18: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

7

11. Zakon o zaštiti zraka (NN RH 130/11)

12. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13)

13. Zakon o zaštiti od požara (N.N. RH 92/10)

14. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( N.N. RH 145/04 )

15. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13)

16.

17. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN RH 14/10, 125/10, 136/12)

18. Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN RH 01/07)

19. Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN RH 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

20. Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN RH 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

21. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN RH 110/08)

22.

23.

siječanj, 2016.

Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

Pravilnik o osiguranju pristupačnosi građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN RH 151/05)

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH 110/08, 89/09, 79/13, 97/14)

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine (NN RH 87/08, 33/10)

Projektant:

_________________________________________________________________________________________

Page 19: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

8

Ovlašteni projektant : Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.Ovlaštenje broj : 14 (UP/I-350-07/00-01/490)Zaposlen kod :

Investitor :

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 Vis

Građevina :

Viškog boja 13, 21480 Vis

Sadržaj : GLAVNI PROJEKT

REKONSTRUKCIJE ZGRADE

Broj projekta : 256-15

siječanj, 2016.

Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

I Z J A V U

GRAD VIS

KULTURNI CENTAR

Izjavljujem da prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gra đevinama i radovima ("Narodne novine"broj 79/14) za izvo đenje radova na predmetnoj postoje ćoj zgradi u skladu s Glavnim projektomrekonstrukcije višestambene zgrade (broj projekta: 256-1 5) nije potreban akt kojim se odobravagrađenje.

Projektant:

˝ABP˝ d.o.o. projektiranje – gra đenje – nadzor, Trg kralja Tomislava 5/II, Nova Gradiška

Temeljem natječaja za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti višestambenih zgrada dajem :

_________________________________________________________________________________________

Page 20: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

9

_________________________________________________________________________________________

Page 21: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

10

_________________________________________________________________________________________

Page 22: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

11

_________________________________________________________________________________________

Page 23: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

12

_________________________________________________________________________________________

Page 24: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

13

Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

I. ARHITEKTONSKI PROJEKT - SNIMAK POSTOJE ĆEG STANJA S OPISOM TOPLINSKIH KARAKTERISTIKA ZGRADE

Projektant:

_________________________________________________________________________________________

Page 25: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

14

Nakon pregleda zgrade pristupilo se izradi postojećeg stanja na osnovu kojega je napravljen arhitektonskiprojekt te elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade.

Energetski pregled građevine obavljen je 22. rujna 2015. godine. Zgrada je razvedenog tlocrtnog oblika gdje jesuteren starijeg dijela objekta u ravnini s prilaznom cestom, dok je suteren naknadno dograđenog dijela ukopante većim dijelom obložen zemljom. Postoje dva glavna ulaza u svaki pojedinačno izgrađeni dio. Na dograđenomdijelu, suteren i dio prostorija u prizemlju nisu u funkciji te se ne koriste u cijelosti. Neto površina grijanog dijelaobjekta je 1.381,80 m2, dok je bruto površina grijanog dijela objekta jednaka 1.625,98 m2.

Veza između etaža u starom dijelu osigurana je s glavnim stubištem.

Zgrada Kulturnog centra sastoji se od dvije građevine od kojih je jedna izgrađena u prvoj polovici 20. stoljeća u tradicijskom izričaju, dok je drugi dio izgrađen 1977. godine. Projektirana je kao nestambena sa suterenom, prizemljem i potkrovljem. Namjena zgrade je nestambena za potrebe kulturno-umjetničkih društava, knjižnice i raznih ureda.

Nestambena zgrada, Viški boj 13, Vis, k.č. *596/2, 12340/1; k.o. Vis.Katnost i namjena građevine - suteren, prizemlje i potkrovlje - poslovne namjene.

TEHNIČKI OPIS:

Cilj ovog projekta je prikaz postojećeg stanja građevine te davanje građevinskih mjera za poboljšanjeenergetske učinkovitosti objekta.Osnovni cilj energetskog pregleda zgrade je prikupljanjem i obradom podataka o tehničkim sustavima zgradedobiti uvid u energetska svojstva zgrade.

Visina zgrade od kote terena do najviše točke na kosom krovu iznosi 10,80 m.

Hlađenje pojedinih prostora je pomoću klima jedinica na električnu energiju.

Glavni ulazi u stari dio zgrade se nalazi na južnom pročelju, a u dograđeni dio na istočnom pročelju.

Vanjski zidovi starijeg dijela zgrade izvedeni su kamenom d=60 cm obostrano ožbukani vapneno-cementnomžbukom. Suteren je dodatno obložen kamenim pločama. Dograđeni dio zgrade zidan je punom opekom d=25cm također obostrano ožbukan vapneno-cementnom žbukom dok su zidovi prema tlu izvedeni armiranimbetonom. Vanjski zidovi nemaju toplinske izolacije kao niti podovi na tlu. Na starijem dijelu zgrade strop prematavanu i građevni element kosi krov su izvedeni kao drveni grednici bez toplinske izolacije, dok je nadograđenom dijelu kosi krov izveden armiranim betonom. Pokrov na oba objekta je kupa kanalica. Ravni kroviznad grijanog prostora je izvedenim armiranim betonom i nema toplinske izolacije, a s vanjske strane jepostavljena hidroizolacija. Svi podgledi stropova i krovova prema vanjskom i negrijanom prostoru su obloženidrvenom oblogom. Na objektu se osim originalne drvene stolarije iz vremena izgradnje s jednostrukim staklomnalazi i dio aluminijske stolarije s dvostrukim izolirajućim staklom te ostakljena bravarija s jednostrukim staklomu prostorijama suterena. Ulazna vrata su drvena. Kao zaštita od sunčeva zračenja djelomično su postavljenevanjske naprave u vidu grilja. Unutarnja obrada objekta: Podovi (keramičke pločice, kamen); Zidovi (žbuka,bojanje); Stropovi (žbuka, bojanje, drvena obloga).

Prilikom energetskog pregleda zgrade, prema riječima korisnika i vlasnika, grijanje zgrade je lokalno naelektričnu energiju pomoću termoakumulacijskih peći, uljnih radijatora i klima jedinica.

_________________________________________________________________________________________

Page 26: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

15

1. OPIS TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA POSTOJE ĆE STOLARIJE:

2. OPIS TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA POSTOJE ĆIH GRAĐEVINSKIH DIJELOVA PRIJE ZAHVATA:

PRIKAZ GRAĐEVINSKIH ELEMENATA - POSTOJE ĆE STANJE:

Z4 - zid prema tlu 3,67 0,45

P2 - pod na tlu - dograđeni dio 4,21 0,45

Strop prema tavanu 1,43

Z1 - vanjski zid starog dijela - žbuka

Z2 - vanjski zid starog dijela - kamen

P1 - pod na tlu - stari dio

Tablica 1. Prikaz koeficijenata prolaska topline kroz otvore - postojeće stanje

GRAĐEVNI DIOKOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE

POSTOJEĆE STANJE (W/m2K)

Vanjska stolarija je uglavnom drvena s običnim jednostrukim staklom dok je manjim dijelom aluminijska s dvostrukim IZOstaklom te ostakljena bravarija s jednostrukim staklom u lošem stanju. Odnos postojeće stolarije je: drvena (83 %),aluminijska (11%) te metalna (6%). Koeficijent prolaska topline za cijeli otvor drvene stolarije iznosi U=5,20 W/m2K, zaaluminijsku iznosi U= 2,60 W/m2K, dok je za metalnu koeficijent jednak 5,90 W/m2K. Vanjska zaštita od sunca je izvedenau vidu roleta. Pretpostavljeni koeficijent prolaska topline za ulazna vrata u zgradu iznosi U= 5,20 W/m2K. Ulazna vrata ustanove su većinom drvena, a manjim dijelom PVC.

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINEMAX. DOPUŠTENI (W/m2K)

Z3 - vanjski zid dograđenog dijela 1,93

0,401,52

1,49

4,19

0,40

0,40

0,45

0,25

_________________________________________________________________________________________

Page 27: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

16

3. OPIS TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA POSTOJE ĆIH GRAĐEVINSKIH DIJELOVA PRIJE I NAKON ZAHVATA:

Tablica 3. Prikaz građevinskih elemenata na kojima će se izvest zahvati energetske obnove - postojeće i novo stanje

K1 - kosi krov - stari dio 2,14 0,25

Ravni krov 2,02

Aluminijska stolarija

Metalna stolarija

K2 - kosi krov - dograđeni dio 2,12 0,25

Drvena puna vrata 4,50 1,40

Ravni krov 2,02 0,25

2,14

Metalna stolarija

Strop prema tavanu

0,24

K1 - kosi krov - stari dio

2,60

Drvena stolarija 5,20

5,90 1,40

0,22

Drvena stolarija 5,20

4,50

2,60

5,90

1,40

1,60

1,60

GRAĐEVNI DIOKOEFICIJENT PROLASKA TOPLINEPRIJE REKONSTRUKCIJE (W/m2K)

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINENAKON REKONSTRUKCIJE (W/m2K)

1,93

1,10

K2 - kosi krov - dograđeni dio

Aluminijska stolarija

0,35

0,23

Drvena puna vrata

GRAĐEVNI ELEMENTI NA KOJIMA ĆE SE OBAVITI ENERGETSKA OBNOVA ODNOSNO NA KOJIMA ĆE SE PROVESTI GRAĐEVINSKE MJERE:

Tablica 2. Prikaz svih građevinskih dijelova zgrade - postojeće stanje

PROJEKTIRANE MJERE

Z3 - vanjski zid dograđenog dijela

1,43

2,12 0,25

1,60

1,60

_________________________________________________________________________________________

Page 28: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

17

3. OPIS NAČINA MONTAŽE I UPORABE NOVE STOLARIJE:

4. OPIS RJEŠENJA UGRADNJE, PRI ČVRŠĆENJA, OVJEŠENJA, POTREBNIH BRTVLJENJA:

4) Postoje ći kosi krov iznad dogra đenog dijela zgrade ima koeficijent prolaska topline U=2,12 W/m2K. Predlaže se mjera izvedbe toplinske izolacije, mineralnom vunom debljine d=15 cm sa završnom oblogom gips-kartonskimpločama debljine d=1,25 cm. Nakon provo đenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za nave denigrađevinski element iznosit će U=0,25 W/m2K.

1) Postoje ći vanjski zidovi izvedeni punom opekom, obostrano ožbukani s vapneno cementnom žbukom imajukoeficijent prolaska topline U=1,93 W/m2K. Predlaže se mjera izvedbe toplinske izolacije fasade s novim ETICS sustavom, kamenom mineralnom vunom debljine 8cm. sa završnim slojem od silikatno-silikonske žbuke. Nakon provo đenja navedenih mjera, koeficijent prolaska toplineza navedeni gra đevinski element iznosit će U=0,35 W/m2K.

3) Postoje ći kosi krov iznad starog dijela zgrade ima koeficijent prolaska topline U=2,14 W/m2K. Predlaže se mjera izvedbe toplinske izolacije, mineralnom vunom debljine d=15 cm sa završnom oblogom gips-kartonskimpločama debljine d=1,25 cm. Nakon provo đenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za nave denigrađevinski element iznosit će U=0,23 W/m2K.

Vanjska stolarija ugrađuje se mokrim ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire ili ekspandirajućom pjenom). Uslučaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvižbukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima.Sve stavke izrađuju se oblika i dimenzija prema postojećim izvedenim na objektu u prijašnjim fazama.

2) Postoje ći strop prema tavanu, izveden kao drveni grednik ima koeficijent prolaska topline U=1,43 W/m2K. Predlaže se mjera izvedbe toplinske izolacije mineralnom vunom debljine 15 cm te završnom oblogom gips-kartonskimpločama. Nakon provo đenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za nave deni gra đevinski element iznositće U=0,22 W/m2K.

8) Postoje ća ostakljena bravarija ima koeficijent prolaska topline U=5,90 W/m2K. Predlaže se mjera zamjene metalneostakljene bravarije novom aluminijskom stolarijom s trostrukim IZO staklom s low-e premazom. Nakon provo đenjanavedenih mjera, koeficijent prolaska topline za na vedenu stolariju iznosit će U=1,40 W/m2K.

9) Postoje ća drvena ulazna vrata u dogra đeni dio zgrade ima koeficijent prolaska topline U=4,50 W/m2K. Predlaže semjera zamjene ulaznih vrata novim aluminijskim vratima s prekinutim toplinskim mostom i sa trostrukim IZO staklom.Nakon provo đenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za navedenu stolariju iznosit će U=1,40 W/m2K.

6) Postoje ća drvena stolarija ima koeficijent prolaska topline U=5,20 W/m2K. Predlaže se mjera zamjene kompletnedrvene stolarije novom drvenom stolarijom s dvostrukim IZO staklom s low-e premazom i griljama kao zaštitom od sunca.Nakon provo đenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za navedenu stolariju iznosit će U=1,10 W/m2K.

Svi profili moraju biti izrađeni s prekinutim toplinskim mostovima, a zaptivanje između elemenata izvesti odgovarajućimneprekinutom brtvom. Prozori u ugrađenom stanju moraju zadovoljiti uvjete vezane za zaštitu od buke RW = 35 dB. Prozorii vrata izvedeni od aluminjskih šestkomornih profila u bijeloj boji. Okov u boji okvira. Svi zazori moraju biti neprekidnobrtvljeni s mekom zaštitnom trakom, trajno elastičnim kitom otpornim na staranje, koje se može lako čistiti. U sve stavkeuljučiti potrebne završne ukrasne "lajsne" na svim potrebnim mjestima. U cijenu uračunati izmjeru zidarskih otvora u naravi.

5) Postoje ći ravni krov bez toplinske izolacije ima koeficijent prolaska topline U=2,02 W/m2K. Predlaže se mjera izvedbe toplinske izolacije, kamenom mineralnom vunom debljine d=15 cm te hidroizolacijom na baziPVC-a. Nakon provo đenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za nave deni gra đevinski element iznosit ćeU=0,24 W/m2K.

7) Postoje ća aluminjska stolarija ima koeficijent prolaska topline U=2,60 W/m2K. Predlaže se mjera zamjene aluminijskestolarije novom aluminijskom stolarijom s trostrukim IZO staklom s low-e premazom. Nakon provo đenja navedenihmjera, koeficijent prolaska topline za navedenu sto lariju iznosit će U=1,40 W/m2K.

_________________________________________________________________________________________

Page 29: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

18

5. NAČIN TOPLINSKE SANACIJE KONSTRUKCIJSKIH TOPLINSKIH MO STOVA:

Toplinski mostovi su područja na dijelovima toplinske ovojnice zgrade gdje dolazi do povećanog protoka energije, odnosnogubitka topline. U osnovi postoje dvije vrste ovog fenomena: geometrijski toplinski mostovi, gdje dio strukture djelomičnostrši izvan ravnine vanjskog plašta zgrade i materijalom uvjetovani toplinski mostovi gdje se kombinirano koriste materijali srazličitom toplinskom vodljivošću. U praksi su mjesta gdje nastaju toplinski mostovi često mjesta gdje dolazi do kombinacijeovih dviju vrsta djelovanja.

Koje su posljedice pojave toplinskih mostova?Zbog gubitaka topline na mjestu pojave toplinskih mostova dolazi do porasta potrošnje energije za grijanje te samim time ipovećanih financijskih troškova, no još gora negativna posljedica toplinskih mostova jest kondenzacija vlage kada unutarnjatemperatura zraka između susjednih prostorija padne ispod točke rosišta. Pojava vlage idealan je preduvjet za stvaranjeplijesni koja može naštetiti zdravlju ljudi, a prilikom trajne izloženosti građevine vlazi može doći i do ozbiljnih građevinskihšteta. U konačnici, jedna od posljedica toplinskih mostova su i hladne površine podova i zidova koje predstavljaju neugodani nezdrav životni prostor za ukućane.

Detalji izvedbe zahvata kojima će se sprije čiti pojava toplinskih mostova je dana u grafi čkom dijelu projekta,odnosno u detaljnim nacrtima.6.OPIS NAČINA IZVEDBE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE POBOLJŠANIH DIJE LOVA OVOJNICE ZGRADE-VANJSKI ZIDOVI:

U stručnu organizaciju gradilišta ubraja se i propisno skladištenje svih komponenti koje čine ETICS sustav. Niti u jednukomponentu sustava nije dozvoljeno miješanje bilo kakvog drugog dodatka, osim ako proizvođač ne navodi drugačije.Eventualno nijansiranje pastoznih završno-dekorativnih žbuka dozvoljeno je jedino uz konzultaciju s proizvođačem i uznjegovo odobrenje. Vremenski uvjeti imaju snažan utjecaj na kvalitetu izvedenih radova, stoga treba poštivati sljedećeupute:

1. Tijekom cjelokupne faze izvedbe, sušenja i stvrdnjavanja temperatura okoline, podloge i materijala mora iznositinajmanje +5 °C (kod silikatnih žbuka najmanje +8 °C). Na temperaturi nižoj od +5 °C prestaje svako vezanje i sušenjematerijala, osim u slučajevima kad je to izričito naglašeno od strane proizvođača, odnosno u slučajevima kad su materijaliprimjenjivi do 0 °C. Nepovoljni vremenski utjecaji kao npr. temperature iznad +30 °C, visoka relativna vlažnost zraka, vjetari izravno zračenje sunčeve svjetlosti mogu promijeniti svojstva materijala kod obrade.2. Svako ozbiljno gradilište podrazumijeva korištenje zaštite, stoga se preporuča uvijek koristiti skelsko platno.3. Tijekom izvedbe treba upotrebljavati samo čistu vodu uobičajene temperature. Ljeti se ne smije upotrebljavati voda kojase, na primjer, zagrijala u crijevu za vodu.

Prije ugradnje ETICS-a moraju biti izvedeni sljedeći radovi:■ odvođenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, žljebovi itd.■ unutarnje žbukanje, postavljanje estriha itd., a ugrađeni materijali osušeni prema naputku proizvođača■ postavljena vanjska stolarija■ postavljene sve vanjske instalacije■ ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202:■ fuge moraju biti zapunjene■ s betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve eventualne masnoće■ provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima.

NAPOMENA:ETICS sustav izvoditi prema smjernicama HUPFASA za izradu ETICS sustava, studeni 2012.

_________________________________________________________________________________________

Page 30: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

19

Građevni dijelovi grijane zgrade, koji graniče s vanjskim zrakom ili negrijanim prostorijama projektiraju se i izvode na načinda se spriječi nastajanje građevinske štete uslijed kondenzacije vodene pare koja difuzijom ulazi u građevni dio.Kondenzacija vodene pare unutar građevnog dijela zgrade i njeno isparavanjeračunaju se u skladu s HRN EN ISO13788:2002, uzimajući u obzir sljedeće uvjete:

– za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene, u kojima nije uveden sustav klimatizacije, proračun se provodiza temperaturu unutarnjeg zraka Θi= 20 °C i projektnu vlažnost zraka u skladu s intenzitetom korištenja prostora ili premadrugačijoj projektnoj temperaturi i vlažnosti zraka definiranoj Algoritmom, ovisno o pretežitoj namjeni prostora cijele zgradeili toplinske zone zgrade

7. UVJETI ZA OSIGURANJE NORMALNIH PROJEKTNIH UVJETA U POGLEDU KVALITETE ZRAKA U PROSTORU I SPREČAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINSKE KONDENZACIJE NAKON TOPLINSKIH POBOLJŠANJA:

Da kod kondenzacije vodene pare unutar građevnog dijela ne nastane građevinskašteta potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:1. građevni materijal koji dolazi u dodir skondenzatom ne smije biti oštećen (npr. uslijedkorozije i sl.)2. nastali kondenzat na jednoj ili više graničnih površina, na svakojod tih površina, morapotpuno ispariti tijekom ljetnihmjeseci; 3. najveća ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 1,0 kg/m2, odnosno najveći sadržajvlage u materijalu sloja u kojem dolazi do kondenzacijevodene pare ne smije biti veći od vrijednosti koja je utvrđena utehničkoj specifikaciji za taj materijal.

Napomena:Nakon provo đenja mjera, tj. nakon izvedbe toplinske izolacije vanjskih zidova, ravnog i kosog krova te nakonizmjene postoje će stolarije s novom aluminjskom stolarijom u objektu će se pojaviti pove ćana površinskavlažnost, odnosno pojavit će se kondenzat. Kako bi se sprije čilo razvijanje gljivica po zidovima potrebno je sveprostorije prozra čivati nekoliko puta na dan sa otvaranjem prozora na nekoliko minuta. Prozore je potrebno upotpunosti otvoriti kako bi vlagom zasi ćeni zrak izašao iz prostorije, nije dovoljno "kipanj e" prozora.

_________________________________________________________________________________________

Page 31: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

20

_________________________________________________________________________________________

Page 32: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

21

Slika 1. Istočno (ulično) pročelje starog dijela zgrade

Slika 2. Zapadno pročelje starog i dograđenog dijela zgrade

FOTODOKUMENTACIJA:

_________________________________________________________________________________________

Page 33: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

22

Slika 3. Istočno pročelje starog dijela zgrade Slika 4. Sjeverno pročelje dograđenog dijela zgrade

Slika 5. Istočno pročelje dograđenog dijela

_________________________________________________________________________________________

Page 34: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

23

Sika 6. Ravni krov Sika 7. Kosi krov

Sika 8. Drvena ulazna vrata u dograđeni dio

_________________________________________________________________________________________

Page 35: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

24

Slika 9.Postojeća drvena stolarija

Slika 10. Ostakljena bravarija Slika 11. Slojevi kosog krova

Slika 12. Unutrašnjost prostorija Slika 13. Aluminijska stolarija

_________________________________________________________________________________________

Page 36: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

25

Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

GRAFIČKI PRILOZI - POSTOJEĆE STANJE

Projektant:

_________________________________________________________________________________________

Page 37: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 38: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 39: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 40: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 41: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 42: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 43: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 44: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 45: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 46: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

26

Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

GRAFIČKI PRILOZI - NOVO STANJE

Projektant:

_________________________________________________________________________________________

Page 47: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 48: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 49: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 50: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 51: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 52: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 53: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 54: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 55: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

27

list br. 18

list br. 18

list br. 19

list br. 19

list br. 20

list br. 20

list br. 21

Projektant:

Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

POZICIJE DRVENE STOLARIJE

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA DRVENE STOLARIJE

Doprema, izrada i ugradnja drvene IZO stolarije po istoj she mi kao izvorna (postoje ća) stolarija.Stolariju izvesti od drvenih profila, višestruko brtvljen u sa svim fazonskim komadima. Prozorska oknamoraju biti razdijeljena horizontalnim letvicama iste pro filacije kao izvorna stolarija. Grilje moraju bitiizvedene prema postoje ćem modelu s podjelom na niži gornji i viši donji dio. Oblikova nje grilja morabiti jednako na svim pro čeljima. Prozori s griljama su nazna čeni posebno. Ustakljenje izvestidvostrukim IZO staklom (4/16/4) s plinovitim punjenjem, lo w-e premazom i dvostrukim brtvljenjem sdefiniranim maximalnim koeficijentom prolaska topline U= 1,10 W/m2K za cijeli otvor. Materijal izrade:jela/smreka. Boja drvenih okvira i okova po odabiru nadležnog Konzervatorskog odjela Grada Splita.U cijenu uklju čiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreba n okov (uklju čivo kvake, brave,klju čeve, ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr. Sve stavkeizraditi prema shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugr ađenih materijala (ateste za prozore, fasadnestijene i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjest a.

POZ 1 - prozor (bez grilja) 100 x 165 cmPOZ 2 - prozor (bez grilja) 145 x 255 cmPOZ 3 - prozor (bez grilja) 100 x 200 cm

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:

Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!

Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZ 4 - prozor (bez grilja) 100 x 70 cmPOZ 5 - ulazna vrata 150 x 330 cmPOZ 6 - prozor (s griljama) 100 x 200 cmPOZ 7 - prozor (bez grilja) 130 x 100 cm

_________________________________________________________________________________________

Page 56: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

28

list br. 21

list br. 22

list br. 22

list br. 23

list br. 23

list br. 24

list br. 24

list br. 25

list br. 25

list br. 26

list br. 26

list br. 27

list br. 27

list br. 28

list br. 28

list br. 29

list br. 29

list br. 30

list br. 30

list br. 31

list br. 32

Projektant:

Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

POZICIJE ALUMINIJSKE STOLARIJE

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA ALUMINIJSKE STOLARIJE

ALUMINIJSKU stolariju izvesti od standardnih ALU profila s prekinutim termi čkim mostom, višestrukobrtvljenusa svim fazonskim komadima bez vanjske zaštite. Profili mor aju imati mogu ćnost skupljanja i drenažekondenzata. Boja po uzboru Konzervatorskog odjela Grada Sp lita. Ustakljenje izvesti trostrukim IZOstaklom (4/14/4/14/4) s plinovitim punjenjem, low-e prema zom i trostrukim brtvljenjem s definiranimmaximalnim koeficijentom prolaska topline. Maksimalni ko eficijent prolaska topline za cijeli sustaviznosi 1,40 W/m2K. U cijenu uklju čiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreba n okov (uklju čivo kvake, brave,klju čeve, ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr. Sve stavkeizraditi prema shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugr ađenih materijala (ateste za prozore, fasadnestijene i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjest a.

POZ 24 - vrata 200 x 225POZ 25 - prozor 300 x 60 cmPOZ 26 - prozor 160 x 200 cm POZ 27 - prozor 295 x 100 cm POZ 28 - vrata 555 x 255

POZ 17 - prozor 240 x 75 cm POZ 18 - prozor 160 x 220 cm POZ 19 - vrata 180 x 290POZ 20 - vrata 85 x 200

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:

Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!

Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZ 11 - prozor 80 x 45 cm POZ 12 - vrata 100 x 245 cm POZ 13 - vrata 75 x 175 cm POZ 14 - vrata 200 x 210POZ 15 - prozor 280 x 70 cm POZ 16 - vrata 150 x 250

POZ 8 - prozor 190 x 100 cm POZ 9 - prozor 300 x 100 cmPOZ 10 - vrata 180 x 270 cm

POZ 21 - prozor 90 x 160 cm POZ 22 - prozor 380 x 200 cmPOZ 23 - prozor 605 x 200 cm

_________________________________________________________________________________________

Page 57: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 58: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 59: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 60: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 61: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 62: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 63: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 64: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 65: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 66: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 67: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 68: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 69: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 70: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 71: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 72: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

29

DETALJ 1 DETALJ UGRADNJE PROZORSKE KLUPČICE list br. 33

DETALJ 2 DETALJ IZVEDBE TOPLINSKE IZOLACIJE STROPA PREMA TAVANU list br. 34

DETALJ 3 list br. 35

Projektant:

Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

DETALJ IZVEDBE TOPLINSKE IZOLACIJE RAVNOG KROVA

GRAFIČKI PRILOZI - DETALJI

_________________________________________________________________________________________

Page 73: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 74: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 75: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 76: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1

GRAD VIS

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 Vis

ALFA - INŽENJERING d.o.o.

Osječka 125, Slavonski Brod

tel: 035 449 397, fax: 035 408 258

e-mail: [email protected]

Viškog boja 13, 21480 Vis

MAPA I

256-15

BROJ T.D. 256-15-2

DIREKTOR Dražen LEKO, dipl.ing.gra đ.

LOKACIJA ZGRADE:

VRSTA DOKUMENTACIJE

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

OVLAŠTENI INŽENJER: Dražen LEKO, dipl.ing.gra đ.

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

sije čanj, 2016.

NAZIV I ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA:

NAZIV I ADRESA PROJEKTANTSKE TVRTKE:

NAZIV / NAMJENA ZGRADE:

KULTURNI CENTAR

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 Vis

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923, Slavonski Brod, Osječka ul. br. 125

_______

Page 77: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

II. ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZA ŠTITE ZGRADE

Rješenje o imenovanju projektanata 2

Ovlaštenje projektanta 3

Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade 4

Fizika - postojeće stanje 5

Fizika - projektirane mjere 6

Proračun uštede energije 7

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-2

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

S A D R Ž A J

_________________________________________________________________________________________

Page 78: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

2

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

kojim se

Dražen LEKO, dipl.ing.gra đ. ovlašteni inženjer gra đevinarstva,

s ovlaštenjem redni broj 3026 (UP/I-360-01/01-01/3026), imenuje za projektanta

za :

Investitor : GRAD VISTrg 30. svibnja 1992. br. 221480 Vis

Građevina :

KULTURNI CENTARViškog boja 13, 21480 Vis

Razina razrađenosti : GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta :

Broj projekta : 256-15-2

Z O P : 256-15

Za ALFA - inženjering d.o.o.Slavonski Brod siječanj, 2016.

Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-2

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

ARHITEKTONSKI

Temeljem članka 49. stavka 2. i članka 52. stavka 3. Zakona o gradnji (NN RH broj 153/13) dajem :

R J E Š E N J E

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125

_______

Page 79: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 80: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

4

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-2

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

II. ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

Projektant:

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125

_______

Page 81: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

5

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-2

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

FIZIKA ZGRADE - POSTOJEĆE STANJE

Projektant:

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125

_______

Page 82: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

KULTURNI CENTAR VIS - POSTOJEĆE STANJE

Projektantska tvrtka:

Investitor:

Građevina:

Lokacija:

Broj projekta:

Broj mape:

Glavni projektant:

Projektant:

Projektant uštede energije i toplinske zaštite:

Datum izrade: 27.11.2015.

Page 83: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Sadržaj

Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje 4

A. Zona 1 - Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje 4

1. Tehnički opis 8

1.1. Podaci o lokaciji objekta 8

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone 9

1.3. Zona 1 - Zona 1 9

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade 9

1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 9

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade 12

1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 12

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje zgrade 13

ZONA 1 14

2.A. Zona 1 - Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu

14

2.A.1. Proračun građevnih dijelova zgrade 14

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000) 25

2.A.3. Proračun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683) 26

2.A.4. Ukupni transmisijski gubici 27

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade 27

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore 27

2.A.4.3. Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370) 28

2.A.4.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo 28

2.A.4.3.2. Podovi na tlu 28

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore 28

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade 28

2.A.5. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790:2008) 28

2.A.5.1. Toplinski gubici 29

2.A.5.2. Toplinski dobici 30

2.A.5.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje 31

2.A.5.4. Rezultati proračuna 32

2.A.5.5. Proračun potrošnje i cijene energenata 33

2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2 33

2.A.5.7. Godišnja primarna energija za grijanje 33

2.A.5.8. Godišnja primarna energija za hlađenje 33

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 35

4. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade te detalji rješavanja toplinskih mostova 42

5. Primijenjeni propisi i norme 43

Page 84: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Obrazac 1, list 1/4

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu

1. INVESTITOR

2. OZNAKA PROJEKTA

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade Zona 1

Lokacija zgrade (katastarska čestica, katastarska općina, naselje s poštanskim brojem, ulica, kućni broj, nadmorska visina)

Mjesec i godina izrade projekta Studeni 2015. godine

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m 2 ) 2759,67

Obujam grijanog dijela zgrade V e (m 3 ) 6109,32

Faktor oblika zgrade f 0 (m -1 ) 0,45

Ploština korisne površine zgrade A K (m 2 ) 1381,80

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, toplansko) Lokalno

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00

Prosječna unutarnja projekta temperatura hlađenja °C 22,00

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom Komiža (20,00 m n.v.)

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min (°C)

9,60

Srednje mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,max (°C)

25,90

Page 85: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Obrazac 1, list 2/4

4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE I IZRAČUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLAĐENJE

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Q prim [kWh/a]

449295,30*

Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Q'' prim [KWh/m 2 a] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveća dopuštena izračunata

80,00 325,15*

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke Q H,nd [kWh/a]

111127,70

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade, za stvarne klimatske podatke Q'' H,nd [kWh/(m 2 a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveća dopuštena izračunata

27,05 80,42

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke Q' H,nd [kWh/(m 3 a)] (za nestambene zgrade prosječne visine etaže veće od 4,2 m)

najveća dopuštena izračunata

- -

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje Q C,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja)

113519,90

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q'' C,nd [kWh/(m

2 a)] (za zgrade sa sustavom

hlađenja)

najveća dopuštena izračunata

50,00 82,15

* Procijenjena vrijednost. Detaljan proračun u izradi.

Page 86: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Obrazac 1, list 3/4

5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA OSTVARENO (%) ISPUNJENO

(DA/NE)

Najmanje 20% ukupne potrebne energije za rad sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

0,00 NE

Udio

u u

kupnoj

ispor

uče

noj

ener

giji z

a grija

nje

i hla

đen

je

zgra

de

i pripre

mu

pot

rošn

e to

ple

vode

dob

iven

na

jedan

od

slijed

ećih

nač

ina:

Najmanje 25% iz sunčeva zračenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz čvrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

Najmanje 50% iz topline okoline

Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s visokom učinkovitošću

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski učinkovitog daljinskog grijanja prema članku 44. stavak 1.

Najmanje 30% niža od dozvoljene godišnje potrebne topline za grijanje zgrade

Najmanje 4m 2 ugrađenih sunčanih kolektora (vrijedi iznimno za jednoobiteljske stambene zgrade)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEŽJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H' tr,adj [W/(m

2 K]

najveći dopušteni izračunati

0,78 1,71

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H' tr,adj (W/K) 4718,508

Koeficijent transmisjskog gubitka provjetravanjem H Ve,adj (W/K) 1774,15

Ukupni godišnji gubici topline Q l (kWh) 243.116,28

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q i (kWh) 72.627,41

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh) 107.173,97

Ukupni godišnji iskoristivi dobici topline Q g (kWh) 179.801,38

Page 87: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Obrazac 1, list 4/4

7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i pečat)

Glavni projektant zgrade (potpis i pečat)

Datum i pečat projektantske tvrtke 27.11.2015.

Page 88: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1. Tehni čki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna građevina se nalazi u 5. zoni globalnog Sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min > 3

o C i unutarnjom temperaturom Θ i ≥ 18°C.

Klimatološki podaci lokacije objekta:

Lokacija:

Referentna postaja: Komiža

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.

Temperature zraka ( o C)

m 9,8 9,6 11,7 14,5 19,3 23,3 25,9 25,9 21,5 18,2 14,2 11 17,1

min 0 0,6 0,4 4,9 10,7 14,5 19,4 17,2 13,4 9,7 5,2 0,8 0

max 15,9 15,7 19,5 22,1 27 31,6 32,9 32,2 30,9 25 22,5 18,5 32,9

Tlak vodene pare (Pa)

m 870 860 940 1100 1400 1680 1810 1860 1740 1460 1160 950 1320

Relativna vlažnost zraka (%)

m 68 64 64 65 61 59 55 57 63 68 70 67 63

Brzina vjetra (m/s)

m 3,6 3,8 3,6 3,4 2,8 2,5 2,5 2,4 2,5 2,9 3,4 3,6 3,1

Broj dana grijanja

Temperatura vanjskog zraka ≤ 10 o C 61,8

≤ 12 o C 104,7

≤ 15 o C 160,9

Orij [ o ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.

Globalno Sunčevo zračenje (MJ/m 2 )

S

0 205 279 461 576 729 800 829 704 527 386 227 167 5891

15 279 353 529 609 733 787 825 733 591 479 305 228 6452

30 338 409 570 614 706 743 786 727 625 546 368 278 6710

45 379 443 582 589 649 668 713 686 625 583 410 313 6639

60 398 452 563 536 566 568 611 613 593 587 428 330 6244

75 394 435 515 460 461 449 486 512 530 559 423 329 5553

90 369 395 441 364 345 323 352 393 440 500 393 309 4622

SE, SW

0 205 279 461 576 729 800 829 704 527 386 227 167 5891

15 256 331 510 601 733 792 828 726 573 451 281 210 6293

30 295 368 538 605 715 762 802 724 598 497 323 242 6470

45 319 387 543 587 674 707 750 696 597 518 347 263 6388

60 326 387 523 546 610 631 674 641 569 513 353 269 6043

75 316 367 481 485 528 538 577 564 518 483 341 262 5457

90 289 328 418 410 434 435 470 471 446 429 311 240 4680

E, W

0 205 279 461 576 729 800 829 704 527 386 227 167 5891

15 207 280 459 571 720 790 819 698 524 387 228 169 5852

30 208 279 453 557 698 763 793 679 516 385 230 170 5729

45 206 274 438 532 661 721 751 648 498 377 227 168 5501

60 196 262 414 496 611 664 693 603 469 361 219 161 5150

75 185 243 378 448 548 594 622 544 428 334 204 150 4677

90 166 217 334 391 475 514 539 475 377 297 183 135 4101

NE, NW 0 205 279 461 576 729 800 829 704 527 386 227 167 5891

15 155 223 400 532 699 780 801 658 465 314 172 126 5326

Page 89: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

30 120 179 340 475 642 725 738 591 399 253 133 99 4695

45 90 149 292 416 571 647 655 518 343 212 101 76 4070

60 79 106 249 366 503 568 574 454 298 157 81 71 3506

75 73 89 176 307 439 498 503 389 223 113 75 65 2950

90 66 82 134 209 336 395 389 273 144 105 69 58 2261

E, N

0 205 279 461 576 729 800 829 704 527 386 227 167 5891

15 122 192 370 513 683 764 782 637 437 274 138 99 5011

30 88 110 264 425 596 673 681 534 325 156 90 80 4020

45 84 101 174 318 479 545 543 404 206 124 124 76 3139

60 79 95 155 212 342 394 381 260 157 118 81 71 2345

75 73 89 144 182 222 235 219 195 148 112 75 65 1759

90 66 82 134 168 206 207 204 184 140 105 69 58 1623

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namjena zgrade Nestambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone ne

1.3. Zona 1 - Zona 1 1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1

Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m 2 ] 2759,67

Obujam grijanog dijela zgrade – V e [m 3 ] 6109,32

Obujam grijanog zraka – V [m 3 ] 4887,46

Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1

] 0,45

Ploština korisne površine – A K [m 2 ] 1381,80

Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ] 1839,05

Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ] 175,99

1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi građevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za građevne dijelove grupirane prema zonama i prema vrsti građevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - Z1 - vanjski zid starog dijela - žbuka

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka

3,000 1,000 20,00 0,60 1800,00

2 1.15 Prirodni kamen 60,000 1,400 50,00 30,00 2000,00

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka

3,000 1,000 20,00 0,60 1800,00

Definirane ploštine [m 2 ]: Istok 82,57

Sjever 98,37

Zapad 82,57

Page 90: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Jug 66,22

1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - Z2 - vanjski zid starog dijela - kamen

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka

3,000 1,000 20,00 0,60 1800,00

2 1.15 Prirodni kamen 60,000 1,400 50,00 30,00 2000,00

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka

3,000 1,000 20,00 0,60 1800,00

4 4.04 Kamene ploče 4,000 2,800 170,00 6,80 2500,00

Definirane ploštine [m 2 ]: Istok 67,31

Sjever 63,69

Zapad 73,11

1.3.2.3 Vanjski zidovi 3 - Z3 - vanjski zid dograđenog dijela

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka

2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00

2 1.01 Puna opeka od gline 25,000 0,810 10,00 2,50 1800,00

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka

2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00

Definirane ploštine [m 2 ]: Istok 202,42

Sjever 60,73

Zapad 82,83

Jug 54,01

Jugozapad 66,24

1.3.2.4 Zidovi prema tlu 1 - Z4 - zid prema tlu

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka

2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00

2 2.01 Armirani beton 25,000 2,600 110,00 27,50 2500,00

3 Bitumenska ljepenka (traka)

0,600 0,230 50000,00 300,00 1100,00

4 1.01 Puna opeka od gline 6,500 0,810 10,00 0,65 1800,00

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)

20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00

Definirana ploština [m 2 ]: 136,32

1.3.2.5 Podovi na tlu 1 - P1 - pod na tlu - stari dio

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.03 Keramičke pločice 1,500 1,300 200,00 3,00 2300,00

2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00

3 Bitumenska ljepenka (traka)

0,600 0,230 50000,00 300,00 1100,00

Page 91: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

4 2.01 Armirani beton 14,000 2,600 110,00 15,40 2500,00

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)

25,000 0,810 3,00 0,75 1700,00

Definirana ploština [m 2 ]: 250,83

1.3.2.6 Podovi na tlu 2 - P2 - pod na tlu - dograđeni dio

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.03 Keramičke pločice 1,000 1,300 200,00 2,00 2300,00

2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00

3 Bitumenska ljepenka (traka)

0,600 0,230 50000,00 300,00 1100,00

4 2.01 Armirani beton 14,000 2,600 110,00 15,40 2500,00

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)

20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00

Definirana ploština [m 2 ]: 460,28

1.3.2.7 Stropovi prema tavanu 1 - Strop prema tavanu

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.05 Drvo - meko - crnogorica

2,000 0,130 50,00 1,00 500,00

2 Neprovjetravan sloj zraka 20,000 - 1,00 0,01 -

3 4.05 Drvo - meko - crnogorica

2,400 0,130 50,00 1,20 500,00

Definirana ploština [m 2 ]: 73,19

1.3.2.8 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - K1 - kosi krov - stari dio

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.05 Drvo - meko - crnogorica

2,000 0,130 50,00 1,00 500,00

2 Neprovjetravan sloj zraka 25,000 - 1,00 0,01 -

3 Crijep (krovni) glina 2,000 1,500 100,00 2,00 2100,00

Definirana ploština [m 2 ]: 197,14

1.3.2.9 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - K2 - kosi krov - dograđeni dio

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.06 Drvo - meko - bjelogorica

1,500 0,180 200,00 3,00 700,00

2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - 1,00 0,01 -

3 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00

4 3.18 Cementni mort 2,000 1,600 25,00 0,50 2000,00

5 Crijep (krovni) glina 2,000 1,500 100,00 2,00 2100,00

Definirana ploština [m 2 ]: 252,21

Page 92: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1.3.2.10 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.06 Drvo - meko - bjelogorica

1,500 0,180 200,00 3,00 700,00

2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - 1,00 0,01 -

3 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00

4 2.03 Beton 5,000 2,000 100,00 5,00 2400,00

5 Bitumenska ljepenka (traka)

0,600 0,230 50000,00 300,00 1100,00

Definirana ploština [m 2 ]: 213,64

Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko

izolacijski materijal, ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvi đenog

niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost,

klasa gorivosti,..). Za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale moraju se priložiti valjane

potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvi đenim sve potrebne suglasnosti i dokazi

da isti ne narušavaju prora čunom dokazane vrijednosti.

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m

2 ] n

Sjever drvo - Z1 5,20 Sjever 15,60 1,00

Jug drvo - Z1 5,20 Jug 5,60 1,00

Istok drvo - Z1 5,20 Istok 10,80 1,00

Zapad drvo - Z1 5,20 Zapad 10,80 1,00

Sjever drvo - Z2 5,20 Sjever 15,65 1,00

Istok drvo - Z2 5,20 Istok 10,70 1,00

Zapad drvo - Z2 5,20 Zapad 4,90 1,00

Istok drvo - Z3 5,20 Istok 37,20 1,00

Zapad drvo - Z3 5,20 Zapad 17,52 1,00

Sjever drvo - Z3 5,20 Sjever 1,65 1,00

Jug drvo - Z3 5,20 Jug 2,88 1,00

JZ drvo - Z3 5,20 Jugo-zapad 4,80 1,00

Drvena puna vrata- Z3 4,50 Zapad 4,50 1,00

Zapad metal - Z3 5,90 Zapad 5,59 1,00

Sjever metal - Z3 5,90 Sjever 4,86 1,00

Zapad aluminij - Z3 2,60 Zapad 19,70 1,00

Krovni prozor 5,20 Zapad 3,24 1,00

1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sun čevog zra čenja (ljetni period)

Nema definiranih prostorija!

Page 93: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje

Sustav grijanja: Lokalno

Grijanje s prekidima ili podešenom nižom temperaturom: Isprekidano grijanje

Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom – f H,hr

(režim rada termotehničkog sustava za grijanje):

0,50

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za hlađenje) – f C,day :

0,71

Vrsta energenta za grijanje: Električna energija

Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energrije u potrebnoj energiji za grijanje [%]: 0,00

Page 94: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

ZONA 1

2.A. Prora čun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

2.A.1. Prora čun gra đevnih dijelova zgrade

Naziv građevnog dijela A [m 2 ] U [W/m

2 K] U max [W/m

2 K] OK

Z1 - vanjski zid starog dijela - žbuka 329,73 1,52 0,45 Z2 - vanjski zid starog dijela - kamen 204,11 1,49 0,45 Z3 - vanjski zid dograđenog dijela 466,23 1,93 0,45 Z4 - zid prema tlu 136,32 3,67 0,50 P1 - pod na tlu - stari dio 250,83 4,19 0,50 P2 - pod na tlu - dograđeni dio 460,28 4,21 0,50 Strop prema tavanu 73,19 1,43 0,30 K1 - kosi krov - stari dio 197,14 2,14 0,20 K2 - kosi krov - dograđeni dio 252,21 2,12 0,30 Ravni krov 213,64 2,02 0,30

2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - Z1 - vanjski zid starog dijela - žbuka

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

329,73 82,57 82,57 98,37 66,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 1,52 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,41 ≤ 0,62 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 1308,00 ≥ 100 kg/m 2 NE ZADOVOLJAVA

Page 95: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

U = 1,52 ≤ 0,45

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m

2 K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 3,000 1800,00 1,000 0,030

2 1.15 Prirodni kamen 60,000 2000,00 1,400 0,429

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 3,000 1800,00 1,000 0,030

R si = 0,130

R se = 0,040

R T = 0,659

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,52 U = 1,52 ≥ U max = 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 1308,00 [kg/m2] 1308,00 ≥ 100 kg/m 2

U = 1,52 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 9,8 0,68 823 413 1278 1597 14,0 20,0 0,41

Veljača 9,6 0,64 765 421 1228 1535 13,4 20,0 0,36

Ožujak 11,7 0,64 880 336 1249 1562 13,6 20,0 0,23

Travanj 14,5 0,65 1073 223 1318 1647 14,5 20,0 0,00

Svibanj 19,3 0,61 1365 28 1396 1745 15,4 20,0 0,00

Lipanj 23,3 0,59 1687 0 1687 2109 18,3 20,0 0,00

Srpanj 25,9 0,55 1837 0 1837 2296 19,7 20,0 0,00

Kolovoz 25,9 0,57 1904 0 1904 2380 20,3 20,0 0,00

Rujan 21,5 0,63 1615 0 1615 2018 17,7 20,0 0,00

Listopad 18,2 0,68 1420 73 1501 1876 16,5 20,0 0,00

Studeni 14,2 0,70 1133 235 1391 1739 15,3 20,0 0,19

Prosinac 11,0 0,67 879 365 1280 1600 14,0 20,0 0,34

Površinska vlažnost fR si = 0,41 ≤ fR si, max = 0,62 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min OK

Sjever drvo - Z1 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Jug drvo - Z1 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Istok drvo - Z1 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Zapad drvo - Z1 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - Z2 - vanjski zid starog dijela - kamen

Page 96: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

204,11 67,31 73,11 63,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 1,49 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,41 ≤ 0,63 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 1408,00 ≥ 100 kg/m

2

U = 1,49 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m

2 K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 3,000 1800,00 1,000 0,030

2 1.15 Prirodni kamen 60,000 2000,00 1,400 0,429

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 3,000 1800,00 1,000 0,030

4 4.04 Kamene ploče 4,000 2500,00 2,800 0,014

R si = 0,130

R se = 0,040

R T = 0,673

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,49 U = 1,49 ≥ U max = 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 1408,00 [kg/m2] 1408,00 ≥ 100 kg/m 2

U = 1,49 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 9,8 0,68 823 413 1278 1597 14,0 20,0 0,41

Veljača 9,6 0,64 765 421 1228 1535 13,4 20,0 0,36

Ožujak 11,7 0,64 880 336 1249 1562 13,6 20,0 0,23

Travanj 14,5 0,65 1073 223 1318 1647 14,5 20,0 0,00

Svibanj 19,3 0,61 1365 28 1396 1745 15,4 20,0 0,00

Lipanj 23,3 0,59 1687 0 1687 2109 18,3 20,0 0,00

Srpanj 25,9 0,55 1837 0 1837 2296 19,7 20,0 0,00

Kolovoz 25,9 0,57 1904 0 1904 2380 20,3 20,0 0,00

Rujan 21,5 0,63 1615 0 1615 2018 17,7 20,0 0,00

Listopad 18,2 0,68 1420 73 1501 1876 16,5 20,0 0,00

Studeni 14,2 0,70 1133 235 1391 1739 15,3 20,0 0,19

Prosinac 11,0 0,67 879 365 1280 1600 14,0 20,0 0,34

Površinska vlažnost fR si = 0,41 ≤ fR si, max = 0,63 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min OK

Sjever drvo - Z2 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Page 97: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Istok drvo - Z2 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Zapad drvo - Z2 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.3. Vanjski zidovi 3 - Z3 - vanjski zid dograđenog dijela

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

466,23 202,42 82,83 60,73 54,01 0,00 0,00 0,00 66,24

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 1,93 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,41 ≤ 0,52 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 522,00 ≥ 100 kg/m

2

U = 1,93 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m

2 K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

2 1.01 Puna opeka od gline 25,000 1800,00 0,810 0,309

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

R si = 0,130

R se = 0,040

R T = 0,519

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,93 U = 1,93 ≥ U max = 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 522,00 [kg/m2] 522,00 ≥ 100 kg/m 2

U = 1,93 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 9,8 0,68 823 413 1278 1597 14,0 20,0 0,41

Veljača 9,6 0,64 765 421 1228 1535 13,4 20,0 0,36

Ožujak 11,7 0,64 880 336 1249 1562 13,6 20,0 0,23

Travanj 14,5 0,65 1073 223 1318 1647 14,5 20,0 0,00

Svibanj 19,3 0,61 1365 28 1396 1745 15,4 20,0 0,00

Lipanj 23,3 0,59 1687 0 1687 2109 18,3 20,0 0,00

Srpanj 25,9 0,55 1837 0 1837 2296 19,7 20,0 0,00

Kolovoz 25,9 0,57 1904 0 1904 2380 20,3 20,0 0,00

Rujan 21,5 0,63 1615 0 1615 2018 17,7 20,0 0,00

Page 98: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Listopad 18,2 0,68 1420 73 1501 1876 16,5 20,0 0,00

Studeni 14,2 0,70 1133 235 1391 1739 15,3 20,0 0,19

Prosinac 11,0 0,67 879 365 1280 1600 14,0 20,0 0,34

Površinska vlažnost fR si = 0,41 ≤ fR si, max = 0,52 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min OK

Istok drvo - Z3 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Zapad drvo - Z3 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Sjever drvo - Z3 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Jug drvo - Z3 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

JZ drvo - Z3 0,32 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Drvena puna vrata- Z3 0,42 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Zapad metal - Z3 0,23 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Sjever metal - Z3 0,23 0,41 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Zapad aluminij - Z3 0,66 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.4. Zidovi prema tlu 1 - Z4 - zid prema tlu

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

136,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 3,67 ≤ 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,00 ≤ 0,08 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m

2 K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

2 2.01 Armirani beton 25,000 2500,00 2,600 0,096

3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 1100,00 0,230 0,026

4 1.01 Puna opeka od gline 6,500 1800,00 0,810 -

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 -

R si = 0,130

R se = 0,000

R T = 0,272

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 3,67 U = 3,67 ≥ U max = 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Page 99: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Veljača 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Ožujak 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Travanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Svibanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Lipanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Srpanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Kolovoz 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Rujan 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Listopad 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Studeni 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Prosinac 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Površinska vlažnost fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,08 ZADOVOLJAVA

2.A.1.5. Podovi na tlu 1 - P1 - pod na tlu - stari dio

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

250,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 4,19 ≤ 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,00 ≥ -0,05 NE ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m

2 K/W]

1 4.03 Keramičke pločice 1,500 2300,00 1,300 0,012

2 3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031

3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 1100,00 0,230 0,026

4 2.01 Armirani beton 14,000 2500,00 2,600 -

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 25,000 1700,00 0,810 -

R si = 0,170

R se = 0,000

R T = 0,239

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 4,19 U = 4,19 ≥ U max = 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Page 100: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Veljača 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Ožujak 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Travanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Svibanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Lipanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Srpanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Kolovoz 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Rujan 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Listopad 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Studeni 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Prosinac 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Površinska vlažnost fR si = 0,00 ≥ fR si, max = -0,05 NE ZADOVOLJAVA

Kritični mjeseci: , prosinac

2.A.1.6. Podovi na tlu 2 - P2 - pod na tlu - dograđeni dio

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

460,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 4,21 ≤ 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,00 ≥ -0,05 NE ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m

2 K/W]

1 4.03 Keramičke pločice 1,000 2300,00 1,300 0,010

2 3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031

3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 1100,00 0,230 0,026

4 2.01 Armirani beton 14,000 2500,00 2,600 -

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 -

R si = 0,170

R se = 0,000

R T = 0,237

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 4,21 U = 4,21 ≥ U max = 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Page 101: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Veljača 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Ožujak 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Travanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Svibanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Lipanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Srpanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Kolovoz 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Rujan 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Listopad 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Studeni 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Prosinac 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Površinska vlažnost fR si = 0,00 ≥ fR si, max = -0,05 NE ZADOVOLJAVA

Kritični mjeseci: , prosinac

2.A.1.7. Stropovi prema tavanu 1 - Strop prema tavanu

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

73,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 1,43 ≤ 0,30 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,58 ≤ 0,64 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m

2 K/W]

1 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,000 500,00 0,130 0,154

2 Neprovjetravan sloj zraka 20,000 - - R g = 0,160

3 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185

R si = 0,100

R se = 0,040

R u = 0,060

R T = 0,698

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,43 U = 1,43 ≥ U max = 0,30 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 Neprovjetravani A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)

Page 102: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Tip pokrova: Pokrov crijepom, bez krovne ljepenke, oplatnih ploča, ili sl.

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Površinska vlažnost fR si = 0,58 ≤ fR si, max = 0,64 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.8. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - K1 - kosi krov - stari dio

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

197,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 2,14 ≤ 0,20 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,58 ≥ 0,46 NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 52,00 < 100 kg/m

2

U = 2,14 ≤ 0,20 NE ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m

2 K/W]

1 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,000 500,00 0,130 0,154

2 Neprovjetravan sloj zraka 25,000 - - R g = 0,160

3 Crijep (krovni) glina 2,000 2100,00 1,500 0,013

R si = 0,100

R se = 0,040

R T = 0,467

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 2,14 U = 2,14 ≥ U max = 0,20 NE ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 52,00 [kg/m2] 52,00 < 100 kg/m 2

U = 2,14 ≤ 0,20 NE ZADOVOLJAVA

Page 103: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 Neprovjetravani A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Površinska vlažnost fR si = 0,58 ≥ fR si, max = 0,46 NE ZADOVOLJAVA

Kritični mjeseci: , prosinac

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min OK

Krovni prozor 0,32 0,58 2,9 NE ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.9. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - K2 - kosi krov - dograđeni dio

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

252,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 2,12 ≤ 0,30 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,41 ≤ 0,47 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 492,50 ≥ 100 kg/m

2

U = 2,12 ≤ 0,30 NE ZADOVOLJAVA

Page 104: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m

2 K/W]

1 4.06 Drvo - meko - bjelogorica 1,500 700,00 0,180 0,083

2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - - R g = 0,160

3 2.01 Armirani beton 16,000 2500,00 2,600 0,062

4 3.18 Cementni mort 2,000 2000,00 1,600 0,013

5 Crijep (krovni) glina 2,000 2100,00 1,500 0,013

R si = 0,100

R se = 0,040

R T = 0,471

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 2,12 U = 2,12 ≥ U max = 0,30 NE ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 492,50 [kg/m2] 492,50 ≥ 100 kg/m 2

U = 2,12 ≤ 0,30 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 Neprovjetravani A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 9,8 0,68 823 413 1278 1597 14,0 20,0 0,41

Veljača 9,6 0,64 765 421 1228 1535 13,4 20,0 0,36

Ožujak 11,7 0,64 880 336 1249 1562 13,6 20,0 0,23

Travanj 14,5 0,65 1073 223 1318 1647 14,5 20,0 0,00

Svibanj 19,3 0,61 1365 28 1396 1745 15,4 20,0 0,00

Lipanj 23,3 0,59 1687 0 1687 2109 18,3 20,0 0,00

Srpanj 25,9 0,55 1837 0 1837 2296 19,7 20,0 0,00

Kolovoz 25,9 0,57 1904 0 1904 2380 20,3 20,0 0,00

Rujan 21,5 0,63 1615 0 1615 2018 17,7 20,0 0,00

Listopad 18,2 0,68 1420 73 1501 1876 16,5 20,0 0,00

Studeni 14,2 0,70 1133 235 1391 1739 15,3 20,0 0,19

Prosinac 11,0 0,67 879 365 1280 1600 14,0 20,0 0,34

Površinska vlažnost fR si = 0,41 ≤ fR si, max = 0,47 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.10. Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

213,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 2,02 ≤ 0,30 NE ZADOVOLJAVA

Page 105: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,41 ≤ 0,50 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 537,10 ≥ 100 kg/m

2

U = 2,02 ≤ 0,30 NE ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m

2 K/W]

1 4.06 Drvo - meko - bjelogorica 1,500 700,00 0,180 0,083

2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - - R g = 0,160

3 2.01 Armirani beton 16,000 2500,00 2,600 0,062

4 2.03 Beton 5,000 2400,00 2,000 0,025

5 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 1100,00 0,230 0,026

R si = 0,100

R se = 0,040

R T = 0,496

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 2,02 U = 2,02 ≥ U max = 0,30 NE ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 537,10 [kg/m2] 537,10 ≥ 100 kg/m 2

U = 2,02 ≤ 0,30 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 Neprovjetravani A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 9,8 0,68 823 413 1278 1597 14,0 20,0 0,41

Veljača 9,6 0,64 765 421 1228 1535 13,4 20,0 0,36

Ožujak 11,7 0,64 880 336 1249 1562 13,6 20,0 0,23

Travanj 14,5 0,65 1073 223 1318 1647 14,5 20,0 0,00

Svibanj 19,3 0,61 1365 28 1396 1745 15,4 20,0 0,00

Lipanj 23,3 0,59 1687 0 1687 2109 18,3 20,0 0,00

Srpanj 25,9 0,55 1837 0 1837 2296 19,7 20,0 0,00

Kolovoz 25,9 0,57 1904 0 1904 2380 20,3 20,0 0,00

Rujan 21,5 0,63 1615 0 1615 2018 17,7 20,0 0,00

Listopad 18,2 0,68 1420 73 1501 1876 16,5 20,0 0,00

Studeni 14,2 0,70 1133 235 1391 1739 15,3 20,0 0,19

Prosinac 11,0 0,67 879 365 1280 1600 14,0 20,0 0,34

Površinska vlažnost fR si = 0,41 ≤ fR si, max = 0,50 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

Page 106: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

Korištene kratice:

M.o. – Materijal okvira (D – Drvo, P – PVC, M - Metal, M2 – Metal s prekinutim topl. mostom, B – Beton)

N.p. – Nagib plohe

M.i. – Materijal ispune

Sjever

Naziv M.o. N.p. [°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl A Sol

[m 2 ] A f

[m 2 ] A g

[m 2 ] A w

[m 2 ] n U w

[W/m 2 Sjever drvo - Z1 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 9,77 3,12 12,48 15,60 1,00 5,20

Sjever drvo - Z2 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 9,80 3,13 12,52 15,65 1,00 5,20

Sjever drvo - Z3 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 1,03 0,33 1,32 1,65 1,00 5,20

Sjever metal - Z3 M 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 3,04 0,97 3,89 4,86 1,00 5,90 (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 66; Velj = 82; Ožu = 134; Tra = 168; Svi = 206; Lip = 207; Srp = 204; Kol = 184; Ruj = 140; Lis = 105; Stu = 69; Pro = 58

Jug

Naziv M.o. N.p. [°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl A Sol

[m 2 ] A f

[m 2 ] A g

[m 2 ] A w

[m 2 ] n U w

[W/m 2 Jug drvo - Z1 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 3,51 1,12 4,48 5,60 1,00 5,20

Jug drvo - Z3 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 1,80 0,58 2,30 2,88 1,00 5,20 (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 369; Velj = 395; Ožu = 441; Tra = 364; Svi = 345; Lip = 323; Srp = 352; Kol = 393; Ruj = 440; Lis = 500; Stu = 393; Pro = 309

Istok

Naziv M.o. N.p. [°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl A Sol

[m 2 ] A f

[m 2 ] A g

[m 2 ] A w

[m 2 ] n U w

[W/m 2 Istok drvo - Z1 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 6,77 2,16 8,64 10,80 1,00 5,20

Istok drvo - Z2 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 6,70 2,14 8,56 10,70 1,00 5,20

Istok drvo - Z3 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 23,30 7,44 29,76 37,20 1,00 5,20 (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 166; Velj = 217; Ožu = 334; Tra = 391; Svi = 475; Lip = 514; Srp = 539; Kol = 475; Ruj = 377; Lis = 297; Stu = 183; Pro = 135

Zapad

Naziv M.o. N.p. [°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl A Sol

[m 2 ] A f

[m 2 ] A g

[m 2 ] A w

[m 2 ] n U w

[W/m 2 Zapad drvo - Z1 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 6,77 2,16 8,64 10,80 1,00 5,20

Zapad drvo - Z2 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 3,07 0,98 3,92 4,90 1,00 5,20

Zapad drvo - Z3 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 10,97 3,50 14,02 17,52 1,00 5,20

Zapad metal - Z3 M 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 3,50 1,12 4,47 5,59 1,00 5,90

Zapad aluminij - Z3 M2 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 11,35 3,94 15,76 19,70 1,00 2,60

Krovni prozor D 30 (2) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 2,03 0,65 2,59 3,24 1,00 5,20 (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 166; Velj = 217; Ožu = 334; Tra = 391; Svi = 475; Lip = 514; Srp = 539; Kol = 475; Ruj = 377; Lis = 297; Stu = 183; Pro = 135

(2) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 208; Velj = 279; Ožu = 453; Tra = 557; Svi = 698; Lip = 763; Srp = 793; Kol = 679; Ruj = 516; Lis = 385; Stu = 230; Pro = 170

Page 107: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Jugo-zapad

Naziv M.o. N.p. [°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl A Sol

[m 2 ] A f

[m 2 ] A g

[m 2 ] A w

[m 2 ] n U w

[W/m 2 JZ drvo - Z3 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 3,01 0,96 3,84 4,80 1,00 5,20 (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 289; Velj = 328; Ožu = 418; Tra = 410; Svi = 434; Lip = 435; Srp = 470; Kol = 471; Ruj = 446; Lis = 429; Stu = 311; Pro = 240

Naziv M.i. M.o. A f [m 2 ] A g [m 2 ] A w [m 2 ] n U w [W/m 2 K]

Drvena puna vrata- Z3 D 0,90 3,60 4,50 1,00 4,50

2.A.3. Prora čun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rješenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rješenje toplinskog mosta nije u skladu s rješenjem iz norme koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova, ili se radi o postojećoj zgradi koja nije adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehničkom regulativom po pitanju toplinske zaštite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto točnog proračuna prema hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova može uzeti u obzir s povećanjem U svakog građevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m

2 K).

2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu, H D [W/K] 4238,026

Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K] 480,482

Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K] 0,000

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K] 0,000

Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H Tr [W/K] 4718,508

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omota č zgrade

Popis građevnih dijelova koji ulaze u proračun H D

Naziv gra đevnog dijela (U + 0,10) · A

Z1 - vanjski zid starog dijela - žbuka 533,648

Z2 - vanjski zid starog dijela - kamen 323,759

Z3 - vanjski zid dograđenog dijela 945,567

Strop prema tavanu 112,106

K1 - kosi krov - stari dio 441,693

K2 - kosi krov - dograđeni dio 561,034

Ravni krov 452,126

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Page 108: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Definirani otvori na vanjskom omotaču zgrade:

Naziv otvora n A w U w H D

Sjever drvo - Z1 1,00 15,60 5,20 81,12

Jug drvo - Z1 1,00 5,60 5,20 29,12

Istok drvo - Z1 1,00 10,80 5,20 56,16

Zapad drvo - Z1 1,00 10,80 5,20 56,16

Sjever drvo - Z2 1,00 15,65 5,20 81,38

Istok drvo - Z2 1,00 10,70 5,20 55,64

Zapad drvo - Z2 1,00 4,90 5,20 25,48

Istok drvo - Z3 1,00 37,20 5,20 193,44

Zapad drvo - Z3 1,00 17,52 5,20 91,10

Sjever drvo - Z3 1,00 1,65 5,20 8,58

Jug drvo - Z3 1,00 2,88 5,20 14,98

JZ drvo - Z3 1,00 4,80 5,20 24,96

Drvena puna vrata- Z3 1,00 4,50 4,50 20,25

Zapad metal - Z3 1,00 5,59 5,90 32,98

Sjever metal - Z3 1,00 4,86 5,90 28,67

Zapad aluminij - Z3 1,00 19,70 2,60 51,22

Krovni prozor 1,00 3,24 5,20 16,85

2.A.4.3 Prora čun gra đevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Korištene kratice:

K.p. – Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla

R.i. – Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tabli čni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak Tip građevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 2 K]

Hg [W/K]

G1 Podovi na tlu 0,51 168,48

G2 Podovi na tlu 0,51 310,31

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K]

Gubitak I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

G1 96,84 96,28 103,46 121,57 959,07 -121,13 -37,83 -37,83 -347,98 231,88 118,79 100,70

G2 179,93 178,94 191,75 224,04 1771,44 -220,24 -66,64 -66,64 -638,49 420,83 219,09 186,81

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun hlađenja, H g,m,C [W/K]

Gubitak I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

G1 80,96 80,75 83,37 89,15 248,65 -307,49 -57,23 -57,23 1043,93 109,84 88,33 82,39

G2 150,43 150,08 154,51 164,30 459,26 -559,07 -100,82 -100,82 1915,48 199,34 162,91 152,85

2.A.4.3.2. Podovi na tlu

Gubitak A P B d t R f K.p. ΔΨ U 0 U d‘ R‘ R n d n

R.i. D ψ g H g

[m 2 ] [m] [m] [m] [m 2 K/W]

[W/mK] [W/mK] [W/m 2 K]

[W/m 2 K]

[m] [m] [m 2 K/W]

[cm] [m] [W/mK] [W/mK]

G1 250,83 63,94 7,85 1,00 0,00 2,00 (1) 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 (A) 0,00 0,65 168,48

G2 460,28 113,10 8,14 0,88 0,00 2,00 (1) 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 (B) 0,00 0,65 310,31

Page 109: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

(1) Pijesak, šljunak

(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica

Oplošje grijanog dijela zgrade A 2759,67 [m 2 ]

Obujam grijanog dijela zgrade V e 6109,32 [m 3 ]

Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i

toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11) V 4887,46 [m

3 ]

Faktor oblika zgrade f 0 0,45 [m -1

]

Ploština korisne površine A K 1381,80 [m 2 ]

Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone računate s vanjskim dimenzijama

A f 1625,98 [m 2 ]

Ukupna ploština pročelja A uk 1839,05 [m 2 ]

Ukupna ploština prozora A wuk 175,99 [m 2 ]

2.A.5.1. Toplinski gubici

Uklju čivanje grijanja

Temperatura manja od 10 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

H Tr = H D + H g,avg + H U + H A

H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu

H g,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru

H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline 4718,508 [W/K]

Page 110: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

Prirodno provjetravanje

V = 4887,46 [m 3 ]

n min = 1,10

V d = 0,00 [m 3 ]

Zaklonjenost - Umjereno zaklonjeno

Broj izloženih fasada - Više izloženih fasada

Razina zrakonepropusnosti - Niska razina

Koef. gubitka topline provjetravanjem H V = 1774,15 [W/K]

c) Ukupni gubici topline

Ukupni gubici topline

Ukupni koeficijent toplinskog gubitka, H [W/K] H = 6492,66 [W/K]

Način grijanja - Isprekidano grijanje θ int,set.H = 20,00 [°C]

Mjesečni gubici topline

Mjesec Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]

Siječanj 177377,30 49271,47

Veljača 163353,20 45375,89

Ožujak 144336,50 40093,47

Travanj 92559,34 25710,93

Svibanj 12172,97 3381,38

Lipanj 0,00 0,00

Srpanj 0,00 0,00

Kolovoz 0,00 0,00

Rujan 0,00 0,00

Listopad 31301,87 8694,96

Studeni 97608,03 27113,34

Prosinac 156509,40 43474,83

Godišnji gubici topline

Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]

Godišnje 875218,63 243116,28

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Page 111: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Solarni dobici topline se računaju za definirane otvore u projektu. Otvori su prikazani pod točkom 2.A.2. ovoga elaborata.

Napomena! U proračunu solarnih dobitaka, utjecaj definiranih zaslona se uzima u obzir za mjesece: svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan.

Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Mjesečni unutarnji dobici topline

Mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Q int 6.168,36 5.571,42 6.168,36 5.969,38 6.168,36 5.969,38 6.168,36 6.168,36 5.969,38 6.168,36 5.969,38 6.168,36

Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa su sjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

Dodatni unutarnji dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

c) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline

Unutarnji dobici topline Q int = 72.627,41 [kWh]

Solarni dobici topline Q sol = 385.826,28 [MJ]

Ostali dobici topline Q' = 0,00 [MJ]

Mjesečni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

Siječanj 39041,29 10844,80

Veljača 41364,03 11490,01

Ožujak 54085,06 15023,63

Travanj 58079,30 16133,14

Svibanj 66035,75 18343,26

Lipanj 68185,80 18940,50

Srpanj 70962,03 19711,67

Kolovoz 65843,04 18289,73

Rujan 56831,77 15786,60

Listopad 50927,78 14146,61

Studeni 39865,47 11073,74

Prosinac 36063,66 10017,68

Page 112: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Godišnji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

Godišnje 647284,98 179801,38

2.A.5.3. Prora čun potrebne topline za grijanje i hla đenje

Masivna zgrada, plošna masa zidova m' > 550 kg/m2; C m = 370000 A f [kJ/K]; C m = 601612600,00 [J/K]

a) Potrebna energija za grijanje

Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 0,50

(Korisnički unos)

Mjesec Q H,tr Q H,ve Q H,ht [kWh]

Q H,sol Q H,int Q H,gn [kWh]

γ H η H,gn α red,H L H,m Q H,nd [kWh]

MJESEČNO

Siječanj 34.262 13.464 47.726 4.676 6.168 10.845 0,23 0,986 0,80 31,00 29.675

Veljača 31.542 12.399 43.941 5.919 5.571 11.490 0,26 0,981 0,77 28,00 25.206

Ožujak 27.994 10.956 38.949 8.855 6.168 15.024 0,39 0,952 0,66 31,00 16.332

Travanj 18.151 7.026 25.177 10.164 5.969 16.133 0,64 0,867 0,50 21,00 3.914

Svibanj 3.629 924 4.553 12.175 6.168 18.343 4,03 0,244 0,50 0,00 0

Lipanj - 9.258 - 4.215 - 13.474 12.971 5.969 18.941 - 1,41 - 0,711 1,00 0,00 0

Srpanj - 18.145 - 7.788 - 25.932 13.543 6.168 19.712 - 0,76 - 1,316 1,00 0,00 0

Kolovoz - 18.145 - 7.788 - 25.932 12.121 6.168 18.290 - 0,71 - 1,418 1,00 0,00 0

Rujan - 3.512 - 1.916 - 5.428 9.817 5.969 15.787 - 2,91 - 0,344 1,00 0,00 0

Listopad 6.550 2.376 8.926 7.978 6.168 14.147 1,58 0,550 0,50 10,00 186

Studeni 19.109 7.409 26.518 5.104 5.969 11.074 0,42 0,943 0,63 30,00 10.204

Prosinac 30.303 11.880 42.183 3.849 6.168 10.018 0,24 0,985 0,79 31,00 25.610

UKUPNO 111128

b) Potrebna energija za hla đenje

Napomena : Proračun potrebne energije za hlađenje je proveden metodom proračuna po mjesecima, dok se točniji rezultati dobivaju pomoću satnih podataka koji trenutno nisu dostupni.

Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hlađenja θ int,set,C = 22,00 [°C]

Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 0,71

Mjesec Q C,tr Q C,ve Q C,ht [kWh]

Q C,sol Q C,int Q C,gn [kWh]

γ C η C,ls α red,C Q C,nd [kWh]

MJESEČNO

Siječanj 40.568 16.104 56.672 4.676 6.168 10.845 0,19 0,190 0,90 89

Veljača 37.238 14.784 52.022 5.919 5.571 11.490 0,22 0,218 0,89 132

Ožujak 34.300 13.596 47.895 8.855 6.168 15.024 0,31 0,304 0,84 377

Travanj 24.254 9.580 33.834 10.164 5.969 16.133 0,48 0,441 0,76 915

Svibanj 9.935 3.564 13.499 12.175 6.168 18.343 1,36 0,831 0,71 5.058

Page 113: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Lipanj - 3.156 - 1.661 - 4.816 12.971 5.969 18.941 - 3,93 1,000 1,00 23.757

Srpanj - 11.838 - 5.148 - 16.986 13.543 6.168 19.712 - 1,16 1,000 1,00 36.698

Kolovoz - 11.838 - 5.148 - 16.986 12.121 6.168 18.290 - 1,08 1,000 1,00 35.276

Rujan 2.591 639 3.230 9.817 5.969 15.787 4,89 0,989 0,71 8.940

Listopad 12.856 5.016 17.872 7.978 6.168 14.147 0,79 0,641 0,71 1.912

Studeni 25.212 9.964 35.175 5.104 5.969 11.074 0,31 0,305 0,84 280

Prosinac 36.609 14.520 51.129 3.849 6.168 10.018 0,20 0,194 0,90 87

UKUPNO 113520

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proračun potrebne energije za potrošnju tople vode.

2.A.5.4. Rezultati prora čuna

Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje prema poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili višu

Oplošje grijanog dijela zgrade A = 2759,67 [m 2 ]

Obujam grijanog dijela zgrade V e = 6109,32 [m 3 ]

Faktor oblika zgrade f o = 0,45 [m -1

]

Ploština korisne površine A k = 1381,80 [m 2 ]

Godišnja potrebna toplina za grijanje Q H,nd = 111127,70 [kWh/a]

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine (za stambene i nestambene zgrade)

Q'' H,nd = 80,42 (max = 27,05) [kWh/m 2 a]

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosječne visine etaže veće od 4.2m)

Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a]

Godišnja potrebna energija za hlađenje Q C,nd = 113519,90 [kWh/a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade

H' tr,adj = 1,71 (max = 0,78) [W/m 2 K]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H tr,adj = 4718,51 [W/K]

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve,adj = 1774,15 [W/K]

Ukupni godišnji gubici topline Q l = 875218,63 [MJ]

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q i = 261458,68 [MJ]

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Q s = 385826,28 [MJ]

2.A.5.5. Prora čun potrošnje i cijene energenata

Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata temeljem godišnje potrebne topline za grijanje.

Parametri prora čuna Formule Vrijednosti Jedinice

Korisna toplina za grijanje (Q H,nd ) 111127,70 kWh/a

Konačna toplina za grijanje (Q H,del ) Q H,del =Q H,nd /η 113395,60 kWh

Odabrani energent Električna energija kWh

Iskoristivost energenta (I) 98,00 %

Ogrijevna vrijednost (Ov) 1,00 kWh/kWh

Godišnja potrošnja energenta (Pe) Pe=Q H,del /Ov 113395,60 kWh

Cijena energenta (C) 0,50 kn/kWh

Ukupna cijena za grijanje (Uc) Uc=Pe·C 56697,82 kn

Page 114: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2

Rezultati proračuna godišnje emisije CO 2

Parametri proračuna Formule Vrijednosti Jedinice

Konačna toplina za grijanje (Q H,del ) 113395,60 kWh

Emisija CO 2 po jedinici topline (E) 0,235 kg/kWh

Godišnja emisija CO 2 (Ge) Ge=Pe·E 26626,43 kg

2.A.5.7. Godišnja primarna energija za grijanje

Parametri prora čuna Formule Vrijednosti Jedinice

Potrebna energija za grijanje (Q H,nd ) 111127,70 kWh/a

Odabrani izvor Električna energija

Odabrani energent Iz akumulacijskih sustava

Faktor primarne energije (e p ) 2,00

Primarna energija za grijanje (E prim ) E prim =Q C,nd ·e p 222255,50 kWh/a

2.A.5.8. Godišnja primarna energija za hla đenje

Parametri prora čuna Formule Vrijednosti Jedinice

Potrebna energija za hlađenje (Q C,nd ) 113519,90 kWh/a

Odabrana vrsta struje Iz akumulacijskih sustava

Faktor primarne energije (e p ) 2,00

Primarna energija za hlađenje (E prim ) E prim =Q C,nd ·e p 227039,90 kWh/a

Page 115: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o građevnim proizvodima (NN br. 76/13 i dop.), te Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08 i dop.).

Građevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za građenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

1. mehanička otpornost i stabilnost

2. sigurnost u slučaju požara

3. higijena, zdravlje i okoliš

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

5. zaštita od buke

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline

7. održiva uporaba prirodnih izvora.

Građevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim normom na koju upućuje tehnički propis, tehničko dopuštenje ili tehnički propis.

Uporabivost građevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima građevnog proizvoda koja se izdaje nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda.

- Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

- U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen.

- Uz pisani tekst, tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije.

- Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje.

- Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugrađene toplinsko-izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje projektom predviđenih toplinsko-izolacijskih materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama.

Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste građevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem

- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m•K)] i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare µ (-)) u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14; 130/14).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih normom HRN EN 1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski materijali zadovoljavaju minimalnu čvrstoću za prohodne krovove.

Page 116: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN

Page 117: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004

Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni proizvodi

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju:

Zidovi:

- kao dodatna toplinska zaštita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s

toplinskom izolacijom od ploča ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete HRN EN

13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvođača (distributera) sustava i

pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplošno, a ploče linijski po rubovima i točkasto po sredini (ca.

40% površine ploče), polimerno-cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune

(paropropusnost!), debljine ne veće od 0,5 cm. U slučaju postojanja neravnina zidova većih od normama

dozvoljenih, izravnanja izvršiti slojem lagane ili produžne podložne žbuke. Lamele se ne trebaju dodatno

pričvrstiti pričvrsnicama, osim u iznimnim slučajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna područja).

Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od približno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno-

otporna mrežica. Sistemom „mokro na suho“ nanosi se sljedeći sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno

7-10 dana sušenja nanosi se sloj za izjednačavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se

nanosi završni sloj na osnovu silikata ili silikona. Ploče kamene vune lijepe se linijski po rubovima i točkasto po

sredini, uz obaveznu primjenu mehaničkih spojnica po shemi „W“ (vidi smjernice proizvođača!).

- primjena proizvoda od kamene vune preporuča se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvučne zaštite,

protupožarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica),

dugovječnosti, zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti na udar (udar tuče), te mogućnosti lakšeg izlaska

vlage iz AB-konstrukcije, čime se sprečava pojava preuranjene korozije armature i betona.

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i

Page 118: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

- obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima kako

bi se izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i točkasto lijepi o

podlogu, te još ispod razine tla dodatno mehanički zaštićuje čepićastim trakama. Iznad razine tla kao završni

sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvođača). Armirano-betonske

zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanje ili tankim slojem cementne žbuke.

Podovi:

- kod plivajućih podova voditi računa o tome da se ploče toplinske izolacije spajaju bez reški, kako bi se u

najvećoj mogućoj mjeri umanjili utjecaji zračnih šupljina. Ukoliko se kao toplinska i zvučna izolacija

(međukatne konstrukcije) koriste ploče od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. U

slučaju primjene ploča od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-

izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod međukatnih konstrukcija

između grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je sprečavanje prodora zaostale vlage iz AB-

stropova, odnosno vlage iz svježeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha armaturnim mrežama,

iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili čeličnim vlaknima, ali uz kvalitetno umješavanje i po točno

određenim „recepturama“ proizvođača i/ili dobavljača vlakana. Ukoliko se kao izolacija koriste ploče

polistirena, voditi računa da se prilikom ugradnje ugrađuju isključivo ploče samogasivog elastificiranog

polistirena gustoće 15 kg/m³. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC- hidroizolacijskim trakama

moraju biti odijeljene uloškom neutralnog sloja – PES-filc i sl.

- podovi terasa – kao toplinsku izolaciju unutar plivajućeg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u

pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim

prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom hodanja

i korištenja lođa i terasa.

- u slučaju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune

punoplošno, uz obavezno pridržavanje daskama okomito na smjer pružanja lamela i podupiračima kako bi se

osigurala što kvalitetnija penetracija ljepila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod.

- proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće oštećenje uslijed djelovanja

atmosferilija (kiša, snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda DDP-RT i DDP, proizvod DDP-RT se postavlja ISKLJUČIVO ispod

proizvoda DDP, pri čemu debljina proizvoda DDP ne smije biti manja od 5,00 cm.

- proizvodi DDP i DDP-RT namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasičnih, ravnih neprohodnih krovova. Isti se

mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedeće napomene:

◦ obavezna primjena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije,

◦ obavezna primjena armaturnih mreža nosivih u oba smjera u vlačnoj zoni armirano-betonske ploče

(ili estriha), kao nosivih slojeva završne obloge,

Page 119: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

◦ ne preporuča se postava predgotovljenih ploča preko podmetača (podložnih pločica) koji su oslonjeni

direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slučaju, preporuča se postava podmetača površine ca. 50%

površine završnih ploča, ili oslanjanje podmetača na armirano-betonsku ploču ili estrih preko toplinske

izolacije.

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije

danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te

prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača.

- tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske

izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.)

preko sloja izolacije.

- ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je

postava hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® DDP, DDP-RT, odnosno Knauf

Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprječavanje oštećenja izolacijskog materijala

(izrada privremenih transportnih puteva).

Kod vidljivih završnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine 0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehaničkom zaštitom hidroizolacijskih traka.

Kosi krovovi

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili parnih kočnica. Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, kočnica i paropropusnih-vodonepropusnih folija. Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i bočnih zidova.

Klju čevi za obilježavanje

Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti ključ za obilježavanje proizvoda, ovisno o aplikaciji:

Ti Tolerancija za debljinu

T2 :+15 mm - 5 mm

T5: +3 mm - 1 mm

T6: +3 mm - 1 mm

T7: +2 mm - 0 mm

DS(TH) Proizvođač označava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 °C i 90 % relativne vlažnosti zraka

Page 120: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlačne čvrsto će - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 10%. Ako proizvođač izjavi klasu CS(10)70 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 70 kPa.

TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na površinu proizvoda, je potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvođač izjavi klasu TR10 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu točkastog optere ćenja – kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvođač izjavi klasu PL(5)500 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 500 N.

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izložen vodi u trajanju 24 sata ne smije upiti više od 1 kg/m

2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje

proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti – proizvod izložen vodi u trajanju 28 dana ne smije upiti više od 3 kg/m

2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje

proizvoda stavljati oznaku WL(P)

SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinami čke krutosti – svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog zvuka.

Ako proizvođač izjavi klasu SD20 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m

3 (poželjno je čim manja)

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stišljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.

CP5 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri debljina pod opterećenjem 0,25 kPa (d L ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2 minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se opterećenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljina d B . Zahtjev za CP5: d L – d B ≤ 5 mm

CP3 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini najviše 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini najviše 2 mm

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustičkih svojstava (α w vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako proizvođač izjavi klasu AW0,90 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvođač izjavi klasu AF5 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

Primjeri :

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju kosih krovova

o T5-DS(TH)-WS-AF5

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ventiliranih fasada:

o T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju unutar ETICS sustava

o T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova

o T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14; 130/14) održavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zaštitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade i Tehničkim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji.

Održavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih

Page 121: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

zahtjeva za zgradu propisana Tehničkim propisom o uštedi energije i toplinskoj zaštititi u zgradama.

Održavanje zgrade u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite podrazumijeva:

- pregled zgrade u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu u razmacima i na način određen projektom

zgrade i/ili na način određen posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA

PUTA GODIŠNJE, u proljeće i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci očistili od lišća, te na taj način

spriječilo procurivanje, odnosno začepljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedeće građevne dijelove:

- krovovi – obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguće sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvršiti

obavezno prije zime , ali i tijekom čitave godine kako bi se spriječio prodor oborinskih voda u konstrukciju

krovišta i toplinsku izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera završnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se spriječio prodor

vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konačan prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije

zida.

Obavezna je također provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih oštećenja.

Važna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal, ugrađeni materijal NE SMIJE BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIĐENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na požar, ...). Za sve ugrađene toplinsko-izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvi đenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju prora čunom dokazane vrijednosti.

Page 122: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

4. Primijenjeni propisi i norme

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUNE GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE

NORME ZA PRORAČUN

HRN EN 410:2011

Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011

Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda

(EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008

Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda

proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN EN ISO 9836:2011

Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:

Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:

Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature -- Detaljni proračuni

(ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008

Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablične projektne vrijednosti

i postupci određivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012

Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002

Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti

(EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004

Sustavi grijanja u građevinama -- Postupak proračuna normiranoga toplinskog opterećenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008

Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 13370:2007; EN ISO

13370:2007)

HRN EN 13779:2008

Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

Page 123: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

HRN EN ISO 13788:2002

Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje

površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- Metode proračuna

(ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008

Toplinske značajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proračuna

(ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008

Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrđene

vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012

Energijske značajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008

Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih značajka zgrada koji se odnose na

kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012

Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom

vrućom pločom (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN ISO 12412-2:2004

Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Određivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruće

komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011

Toplinske značajke prozora i vrata -- Određivanje prolaza topline metodom vruće komore -- 1. dio:

Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002

Toplinske značajke zgrada -- Određivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova

(ISO 9972:1996, preinačena; EN 13829:2000)

Page 124: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI

Tehni čki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Narodne novine 97/14, 130/14.

Zakon o gradnji

Narodne novine 153/13

Tehni čki propis za prozore i vrata (NN broj 69/06)

Narodne novine 69/06

Zakon o građevnim proizvodima

Narodne novine 76/13

Tehni čki propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada

Narodne novine 110/08 i dop.

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

Narodne novine 152/08, 55/12

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru

Narodne novine 69/12

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Narodne novine 48/14, 150/14.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje

zgrada

Narodne novine 113/08, 89/09 i dop., Odnosi se samo na sljedeće odredbe: članci 7., 8., 9. – ispunjavanje

uvjeta za obavljanje poslova energetskih pregleda i energetskog certificiranje zgrada, te članci 18. i 19. isprave i dokazi koji se prilažu uz zahtjev za ovlaštenje za energetske preglede i energetskog certificiranje zgrada, za

osobe koje su uspješno završile Program osposobljavanja – Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2, prema Programu

izobrazbe koji je propisan tim Pravilnikom.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko

certificiranje zgrada

Narodne novine 81/12

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješ ća o energetskim pregledima građevina

Narodne novine 81/12 i dop.

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara

Narodne novine br. 29/13

Metodologija provo đenja energetskog pregleda građevina (lipanj 2014)

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrade

Page 125: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

6

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-2

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

FIZIKA ZGRADE - PROJEKTIRANE MJERE

Projektant:

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125

_______

Page 126: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

KULTURNI CENTAR VIS - SVE MJERE

Projektantska tvrtka:

Investitor:

Građevina:

Lokacija:

Broj projekta:

Broj mape:

Glavni projektant:

Projektant:

Projektant uštede energije i toplinske zaštite:

Datum izrade: 20.1.2016.

Page 127: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Sadržaj

Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje 4

A. Zona 1 - Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje 4

1. Tehnički opis 8

1.1. Podaci o lokaciji objekta 8

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone 9

1.3. Zona 1 - Zona 1 9

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade 9

1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 9

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade 13

1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 13

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje zgrade 13

ZONA 1 14

2.A. Zona 1 - Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu

14

2.A.1. Proračun građevnih dijelova zgrade 14

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000) 26

2.A.3. Proračun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683) 27

2.A.4. Ukupni transmisijski gubici 27

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade 28

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore 28

2.A.4.3. Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370) 28

2.A.4.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo 28

2.A.4.3.2. Podovi na tlu 29

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore 29

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade 29

2.A.5. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790:2008) 29

2.A.5.1. Toplinski gubici 29

2.A.5.2. Toplinski dobici 31

2.A.5.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje 32

2.A.5.4. Rezultati proračuna 33

2.A.5.5. Proračun potrošnje i cijene energenata 33

2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2 34

2.A.5.7. Godišnja primarna energija za grijanje 34

2.A.5.8. Godišnja primarna energija za hlađenje 34

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 35

4. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade te detalji rješavanja toplinskih mostova 42

5. Primijenjeni propisi i norme 43

Page 128: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Obrazac 1, list 1/4

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu

1. INVESTITOR

2. OZNAKA PROJEKTA

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade Zona 1

Lokacija zgrade (katastarska čestica, katastarska općina, naselje s poštanskim brojem, ulica, kućni broj, nadmorska visina)

Mjesec i godina izrade projekta Siječanj 2016. godine

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m 2 ) 2759,67

Obujam grijanog dijela zgrade V e (m 3 ) 6109,32

Faktor oblika zgrade f 0 (m -1 ) 0,45

Ploština korisne površine zgrade A K (m 2 ) 1381,80

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, toplansko) Lokalno

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00

Prosječna unutarnja projektna temperatura hlađenja °C 22,00

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom Komiža (20,00 m n.v.)

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min (°C)

9,60

Srednje mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,max (°C)

25,90

Page 129: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Obrazac 1, list 2/4

4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE I IZRAČUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLAĐENJE

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Q prim [kWh/a]

207651,00*

Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke Q'' prim [kWh/m 2 a] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveća dopuštena izračunata

80,00 150,28*

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke Q H,nd [kWh/a]

29588,37

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade, za stvarne klimatske podatke Q'' H,nd [kWh/(m 2 a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveća dopuštena izračunata

27,05 21,41

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke Q' H,nd [kWh/(m 3 a)] (za nestambene zgrade prosječne visine etaže veće od 4,2 m)

najveća dopuštena izračunata

- -

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje Q C,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja)

74237,15

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q'' C,nd [kWh/(m 2 a)] (za zgrade sa sustavom hlađenja)

najveća dopuštena izračunata

50,00 53,72

* Procijenjena vrijednost. Detaljan proračun u izradi.

Page 130: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Obrazac 1, list 3/4

5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA OSTVARENO (%) ISPUNJENO

(DA/NE)

Najmanje 20% ukupne potrebne energije za rad sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

0,00 NE

Udio

u u

kupnoj

ispor

uče

noj

en

ergiji z

a grija

nje

i hla

đen

je

zgra

de

i pripre

mu

pot

rošn

e to

ple

vo

de

dob

iven

na

jedan

od

sl

ijed

ećih

nač

ina:

Najmanje 25% iz sunčeva zračenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz čvrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

Najmanje 50% iz topline okoline

Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s visokom učinkovitošću

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski učinkovitog daljinskog grijanja prema članku 44. stavak 1.

Najmanje 30% niža od dozvoljene godišnje potrebne topline za grijanje zgrade

Najmanje 4m 2 ugrađenih sunčanih kolektora (vrijedi iznimno za jednoobiteljske stambene zgrade)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEŽJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H' tr,adj [W/(m 2 K]

najveći dopušteni izračunati

0,78 0,73

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H tr,adj (W/K) 2022,195

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H Ve,adj (W/K) 806,43

Ukupni godišnji gubici topline Q l (kWh) 105.917,30

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q i (kWh) 72.627,41

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh) 67.200,85

Ukupni godišnji iskoristivi dobici topline Q g (kWh) 139.828,26

Page 131: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Obrazac 1, list 4/4

7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i pečat)

Glavni projektant zgrade (potpis i pečat)

Datum i pečat projektantske tvrtke 20.1.2016.

Page 132: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1. Tehni čki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta Predmetna građevina se nalazi u 5. zoni globalnog Sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min > 3 o C i unutarnjom temperaturom Θ i ≥ 18°C. Klimatološki podaci lokacije objekta:

Lokacija:

Referentna postaja: Komiža

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.

Temperature zraka ( o C)

m 9,8 9,6 11,7 14,5 19,3 23,3 25,9 25,9 21,5 18,2 14,2 11 17,1

min 0 0,6 0,4 4,9 10,7 14,5 19,4 17,2 13,4 9,7 5,2 0,8 0

max 15,9 15,7 19,5 22,1 27 31,6 32,9 32,2 30,9 25 22,5 18,5 32,9

Tlak vodene pare (Pa)

m 870 860 940 1100 1400 1680 1810 1860 1740 1460 1160 950 1320

Relativna vlažnost zraka (%)

m 68 64 64 65 61 59 55 57 63 68 70 67 63

Brzina vjetra (m/s)

m 3,6 3,8 3,6 3,4 2,8 2,5 2,5 2,4 2,5 2,9 3,4 3,6 3,1

Broj dana grijanja

Temperatura vanjskog zraka ≤ 10 o C 61,8

≤ 12 o C 104,7

≤ 15 o C 160,9

Orij [ o ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.

Globalno Sunčevo zračenje (MJ/m 2 )

S

0 205 279 461 576 729 800 829 704 527 386 227 167 5891

15 279 353 529 609 733 787 825 733 591 479 305 228 6452

30 338 409 570 614 706 743 786 727 625 546 368 278 6710

45 379 443 582 589 649 668 713 686 625 583 410 313 6639

60 398 452 563 536 566 568 611 613 593 587 428 330 6244

75 394 435 515 460 461 449 486 512 530 559 423 329 5553

90 369 395 441 364 345 323 352 393 440 500 393 309 4622

SE, SW

0 205 279 461 576 729 800 829 704 527 386 227 167 5891

15 256 331 510 601 733 792 828 726 573 451 281 210 6293

30 295 368 538 605 715 762 802 724 598 497 323 242 6470

45 319 387 543 587 674 707 750 696 597 518 347 263 6388

60 326 387 523 546 610 631 674 641 569 513 353 269 6043

75 316 367 481 485 528 538 577 564 518 483 341 262 5457

90 289 328 418 410 434 435 470 471 446 429 311 240 4680

E, W

0 205 279 461 576 729 800 829 704 527 386 227 167 5891

15 207 280 459 571 720 790 819 698 524 387 228 169 5852

30 208 279 453 557 698 763 793 679 516 385 230 170 5729

45 206 274 438 532 661 721 751 648 498 377 227 168 5501

60 196 262 414 496 611 664 693 603 469 361 219 161 5150

75 185 243 378 448 548 594 622 544 428 334 204 150 4677

90 166 217 334 391 475 514 539 475 377 297 183 135 4101

NE, NW 0 205 279 461 576 729 800 829 704 527 386 227 167 5891

15 155 223 400 532 699 780 801 658 465 314 172 126 5326

Page 133: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

30 120 179 340 475 642 725 738 591 399 253 133 99 4695

45 90 149 292 416 571 647 655 518 343 212 101 76 4070

60 79 106 249 366 503 568 574 454 298 157 81 71 3506

75 73 89 176 307 439 498 503 389 223 113 75 65 2950

90 66 82 134 209 336 395 389 273 144 105 69 58 2261

E, N

0 205 279 461 576 729 800 829 704 527 386 227 167 5891

15 122 192 370 513 683 764 782 637 437 274 138 99 5011

30 88 110 264 425 596 673 681 534 325 156 90 80 4020

45 84 101 174 318 479 545 543 404 206 124 124 76 3139

60 79 95 155 212 342 394 381 260 157 118 81 71 2345

75 73 89 144 182 222 235 219 195 148 112 75 65 1759

90 66 82 134 168 206 207 204 184 140 105 69 58 1623

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namjena zgrade Nestambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone ne

1.3. Zona 1 - Zona 1 1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1

Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m 2 ] 2759,67

Obujam grijanog dijela zgrade – V e [m 3 ] 6109,32

Obujam grijanog zraka – V [m 3 ] 4887,46

Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ] 0,45

Ploština korisne površine – A K [m 2 ] 1381,80

Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ] 1839,05

Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ] 175,99

1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi građevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za građevne dijelove grupirane prema zonama i prema vrsti građevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - Z1 - vanjski zid starog dijela - žbuka

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka

3,000 1,000 20,00 0,60 1800,00

2 1.15 Prirodni kamen 60,000 1,400 50,00 30,00 2000,00

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka

3,000 1,000 20,00 0,60 1800,00

Definirane ploštine [m 2 ]: Istok 82,57

Sjever 98,37

Zapad 82,57

Page 134: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Jug 66,22

1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - Z2 - vanjski zid starog dijela - kamen

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka

3,000 1,000 20,00 0,60 1800,00

2 1.15 Prirodni kamen 60,000 1,400 50,00 30,00 2000,00

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka

3,000 1,000 20,00 0,60 1800,00

4 4.04 Kamene ploče 4,000 2,800 170,00 6,80 2500,00

Definirane ploštine [m 2 ]: Istok 67,31

Sjever 63,69

Zapad 73,11

1.3.2.3 Vanjski zidovi 3 - Z3 - vanjski zid dograđenog dijela

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka

2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00

2 1.01 Puna opeka od gline 25,000 0,810 10,00 2,50 1800,00

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka

2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00

4 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00

5 Knauf Insulation ploča za kontaktne fasade FKD-S Thermal

8,000 0,035 1,10 0,09 100,00

6 Polimerno-cementno ljepilo 0,400 0,900 14,00 0,06 1650,00

7 RÖFIX SiSi VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka

0,200 0,700 60,00 0,12 1800,00

Definirane ploštine [m 2 ]: Istok 202,42

Sjever 60,73

Zapad 82,83

Jug 54,01

Jugozapad 66,24

1.3.2.4 Zidovi prema tlu 1 - Z4 - zid prema tlu

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka

2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00

2 2.01 Armirani beton 25,000 2,600 110,00 27,50 2500,00

3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 0,230 50000,00 300,00 1100,00

4 1.01 Puna opeka od gline 6,500 0,810 10,00 0,65 1800,00

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)

20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00

Page 135: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Definirana ploština [m 2 ]: 136,32

1.3.2.5 Podovi na tlu 1 - P1 - pod na tlu - stari dio

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.03 Keramičke pločice 1,500 1,300 200,00 3,00 2300,00

2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00

3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 0,230 50000,00 300,00 1100,00

4 2.01 Armirani beton 14,000 2,600 110,00 15,40 2500,00

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 25,000 0,810 3,00 0,75 1700,00

Definirana ploština [m 2 ]: 250,83

1.3.2.6 Podovi na tlu 2 - P2 - pod na tlu - dograđeni dio

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.03 Keramičke pločice 1,000 1,300 200,00 2,00 2300,00

2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00

3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 0,230 50000,00 300,00 1100,00

4 2.01 Armirani beton 14,000 2,600 110,00 15,40 2500,00

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)

20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00

Definirana ploština [m 2 ]: 460,28

1.3.2.7 Stropovi prema tavanu 1 - Strop prema tavanu

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00

2 Polietilenska folija 0,25 mm 0,020 0,500 400000,00 20,00 980,00

3 Knauf Insulation višenamjenski filc CLASSIC 040

15,000 0,040 1,10 0,17 11,00

4 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - 1,00 0,01 -

5 4.05 Drvo - meko - crnogorica

2,400 0,130 50,00 1,20 500,00

Definirana ploština [m 2 ]: 73,19

1.3.2.8 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - K1 - kosi krov - stari dio

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00

2 Polietilenska folija 0,25 mm 0,020 0,500 400000,00 20,00 980,00

3 Knauf Insulation višenamjenski filc CLASSIC 040

15,000 0,040 1,10 0,17 11,00

Page 136: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

4 Neprovjetravan sloj zraka 8,000 - 1,00 0,01 -

5 4.05 Drvo - meko - crnogorica

2,400 0,130 50,00 1,20 500,00

6

Knauf Insulation paropropusna i vodonepropusna folija LDS 0,04

0,040 0,200 75,00 0,03 300,00

7 Crijep (krovni) glina 2,000 1,500 100,00 2,00 2100,00

1.3.2.9 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - K2 - kosi krov - dograđeni dio

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00

2 Polietilenska folija 0,25 mm 0,020 0,500 400000,00 20,00 980,00

3 Knauf Insulation višenamjenski filc CLASSIC 040

15,000 0,040 1,10 0,17 11,00

4 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00

5 3.18 Cementni mort 2,000 1,600 25,00 0,50 2000,00

6 Crijep (krovni) glina 2,000 1,500 100,00 2,00 2100,00

1.3.2.10 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov

R.b. Materijal d [cm] λ [W/mK] µ [ - ] sd [m] ρ [kg/m 3 ]

1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00

2 Polietilenska folija 0,25 mm 0,020 0,500 400000,00 20,00 980,00

3 Knauf Insulation višenamjenski filc CLASSIC 040

15,000 0,040 1,10 0,17 11,00

4 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00

5 2.03 Beton 5,000 2,000 100,00 5,00 2400,00

6 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 0,230 50000,00 300,00 1100,00

7 Geotekstil 150-200 g/m2 0,100 0,200 1000,00 1,00 900,00

8 5.05 Polim. hidro. traka na bazi PVC-P

0,150 0,140 100000,00 150,00 1200,00

Definirana ploština [m 2 ]: 213,64

Page 137: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko

izolacijski materijal, ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvi đenog

niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost,

klasa gorivosti,..). Za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale moraju se priložiti valjane

potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvi đenim sve potrebne suglasnosti i dokazi

da isti ne narušavaju prora čunom dokazane vrijednosti.

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgra de

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2 ] n

Sjever drvo - Z1 1,10 Sjever 15,60 1,00

Jug drvo - Z1 1,10 Jug 5,60 1,00

Istok drvo - Z1 1,10 Istok 10,80 1,00

Zapad drvo - Z1 1,10 Zapad 10,80 1,00

Sjever drvo - Z2 1,10 Sjever 15,65 1,00

Istok drvo - Z2 1,10 Istok 10,70 1,00

Zapad drvo - Z2 1,10 Zapad 4,90 1,00

Istok drvo - Z3 1,40 Istok 37,20 1,00

Zapad drvo - Z3 1,40 Zapad 17,52 1,00

Sjever drvo - Z3 1,40 Sjever 1,65 1,00

Jug drvo - Z3 1,40 Jug 2,88 1,00

JZ drvo - Z3 1,40 Jugo-zapad 4,80 1,00

Drvena puna vrata- Z3 1,40 Zapad 4,50 1,00

Zapad metal - Z3 1,40 Zapad 5,59 1,00

Sjever metal - Z3 1,40 Sjever 4,86 1,00

Zapad aluminij - Z3 1,40 Zapad 19,70 1,00

Krovni prozor 1,10 Zapad 3,24 1,00

1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sun čevog zra čenja (ljetni period)

Nema definiranih prostorija!

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje

Sustav grijanja: Lokalno

Grijanje s prekidima ili podešenom nižom temperaturom: Isprekidano grijanje

Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom – f H,hr (režim rada termotehničkog sustava za grijanje):

0,50

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za hlađenje) – f C,day :

0,71

Vrsta energenta za grijanje: Električna energija

Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energrije u potrebnoj energiji za grijanje [%]: 0,00

Page 138: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

ZONA 1

2.A. Prora čun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

2.A.1. Prora čun gra đevnih dijelova zgrade

Naziv građevnog dijela A [m 2 ] U [W/m 2 K] U max [W/m 2 K] OK

Z1 - vanjski zid starog dijela - žbuka 329,73 1,52 0,45 Z2 - vanjski zid starog dijela - kamen 204,11 1,49 0,45 Z3 - vanjski zid dograđenog dijela 466,23 0,35 0,45 Z4 - zid prema tlu 136,32 3,67 0,50 P1 - pod na tlu - stari dio 250,83 4,19 0,50 P2 - pod na tlu - dograđeni dio 460,28 4,21 0,50 Strop prema tavanu 73,19 0,22 0,30 K1 - kosi krov - stari dio 197,14 0,23 0,20 K2 - kosi krov - dograđeni dio 252,21 0,25 0,30 Ravni krov 213,64 0,24 0,30

2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - Z1 - vanjski zid starog dijela - žbuka

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

329,73 82,57 82,57 98,37 66,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 1,52 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,41 ≤ 0,62 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 1308,00 ≥ 100 kg/m 2 NE ZADOVOLJAVA

Page 139: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

U = 1,52 ≤ 0,45

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 3,000 1800,00 1,000 0,030

2 1.15 Prirodni kamen 60,000 2000,00 1,400 0,429

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 3,000 1800,00 1,000 0,030

R si = 0,130

R se = 0,040

R T = 0,659

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,52 U = 1,52 ≥ U max = 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 1308,00 [kg/m2] 1308,00 ≥ 100 kg/m 2

U = 1,52 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 9,8 0,68 823 413 1278 1597 14,0 20,0 0,41

Veljača 9,6 0,64 765 421 1228 1535 13,4 20,0 0,36

Ožujak 11,7 0,64 880 336 1249 1562 13,6 20,0 0,23

Travanj 14,5 0,65 1073 223 1318 1647 14,5 20,0 0,00

Svibanj 19,3 0,61 1365 28 1396 1745 15,4 20,0 0,00

Lipanj 23,3 0,59 1687 0 1687 2109 18,3 20,0 0,00

Srpanj 25,9 0,55 1837 0 1837 2296 19,7 20,0 0,00

Kolovoz 25,9 0,57 1904 0 1904 2380 20,3 20,0 0,00

Rujan 21,5 0,63 1615 0 1615 2018 17,7 20,0 0,00

Listopad 18,2 0,68 1420 73 1501 1876 16,5 20,0 0,00

Studeni 14,2 0,70 1133 235 1391 1739 15,3 20,0 0,19

Prosinac 11,0 0,67 879 365 1280 1600 14,0 20,0 0,34

Površinska vlažnost fR si = 0,41 ≤ fR si, max = 0,62 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min OK

Sjever drvo - Z1 0,86 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Jug drvo - Z1 0,86 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Istok drvo - Z1 0,86 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Zapad drvo - Z1 0,86 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - Z2 - vanjski zid starog dijela - kamen

Page 140: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

204,11 67,31 73,11 63,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 1,49 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,41 ≤ 0,63 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 1408,00 ≥ 100 kg/m 2

U = 1,49 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 3,000 1800,00 1,000 0,030

2 1.15 Prirodni kamen 60,000 2000,00 1,400 0,429

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 3,000 1800,00 1,000 0,030

4 4.04 Kamene ploče 4,000 2500,00 2,800 0,014

R si = 0,130

R se = 0,040

R T = 0,673

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,49 U = 1,49 ≥ U max = 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 1408,00 [kg/m2] 1408,00 ≥ 100 kg/m 2

U = 1,49 ≤ 0,45 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 9,8 0,68 823 413 1278 1597 14,0 20,0 0,41

Veljača 9,6 0,64 765 421 1228 1535 13,4 20,0 0,36

Ožujak 11,7 0,64 880 336 1249 1562 13,6 20,0 0,23

Travanj 14,5 0,65 1073 223 1318 1647 14,5 20,0 0,00

Svibanj 19,3 0,61 1365 28 1396 1745 15,4 20,0 0,00

Lipanj 23,3 0,59 1687 0 1687 2109 18,3 20,0 0,00

Srpanj 25,9 0,55 1837 0 1837 2296 19,7 20,0 0,00

Kolovoz 25,9 0,57 1904 0 1904 2380 20,3 20,0 0,00

Rujan 21,5 0,63 1615 0 1615 2018 17,7 20,0 0,00

Listopad 18,2 0,68 1420 73 1501 1876 16,5 20,0 0,00

Studeni 14,2 0,70 1133 235 1391 1739 15,3 20,0 0,19

Prosinac 11,0 0,67 879 365 1280 1600 14,0 20,0 0,34

Površinska vlažnost fR si = 0,41 ≤ fR si, max = 0,63 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min OK

Sjever drvo - Z2 0,86 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Page 141: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Istok drvo - Z2 0,86 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Zapad drvo - Z2 0,86 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.3. Vanjski zidovi 3 - Z3 - vanjski zid dograđenog dijela

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

466,23 202,42 82,83 60,73 54,01 0,00 0,00 0,00 66,24

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0,35 ≤ 0,45 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,41 ≤ 0,91 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 548,45 ≥ 100 kg/m 2

U = 0,35 ≤ 0,45 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

2 1.01 Puna opeka od gline 25,000 1800,00 0,810 0,309

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

4 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 1650,00 0,900 0,010

5 Knauf Insulation ploča za kontaktne fasade FKD-S Thermal 8,000 100,00 0,035 2,286

6 Polimerno-cementno ljepilo 0,400 1650,00 0,900 0,010

7 RÖFIX SiSi VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka 0,200 1800,00 0,700 0,010

R si = 0,130

R se = 0,040

R T = 2,834

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,35 U = 0,35 ≤ U max = 0,45 ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 548,45 [kg/m2] 548,45 ≥ 100 kg/m 2

U = 0,35 ≤ 0,45 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 9,8 0,68 823 413 1278 1597 14,0 20,0 0,41

Veljača 9,6 0,64 765 421 1228 1535 13,4 20,0 0,36

Ožujak 11,7 0,64 880 336 1249 1562 13,6 20,0 0,23

Travanj 14,5 0,65 1073 223 1318 1647 14,5 20,0 0,00

Svibanj 19,3 0,61 1365 28 1396 1745 15,4 20,0 0,00

Page 142: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Lipanj 23,3 0,59 1687 0 1687 2109 18,3 20,0 0,00

Srpanj 25,9 0,55 1837 0 1837 2296 19,7 20,0 0,00

Kolovoz 25,9 0,57 1904 0 1904 2380 20,3 20,0 0,00

Rujan 21,5 0,63 1615 0 1615 2018 17,7 20,0 0,00

Listopad 18,2 0,68 1420 73 1501 1876 16,5 20,0 0,00

Studeni 14,2 0,70 1133 235 1391 1739 15,3 20,0 0,19

Prosinac 11,0 0,67 879 365 1280 1600 14,0 20,0 0,34

Površinska vlažnost fR si = 0,41 ≤ fR si, max = 0,91 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min OK

Istok drvo - Z3 0,82 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Zapad drvo - Z3 0,82 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Sjever drvo - Z3 0,82 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Jug drvo - Z3 0,82 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

JZ drvo - Z3 0,82 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Drvena puna vrata- Z3 0,82 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Zapad metal - Z3 0,82 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Sjever metal - Z3 0,82 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Zapad aluminij - Z3 0,82 0,41 2,9 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.4. Zidovi prema tlu 1 - Z4 - zid prema tlu

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

136,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 3,67 ≤ 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,00 ≤ 0,08 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

2 2.01 Armirani beton 25,000 2500,00 2,600 0,096

3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 1100,00 0,230 0,026

4 1.01 Puna opeka od gline 6,500 1800,00 0,810 -

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 -

R si = 0,130

R se = 0,000

Page 143: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

R T = 0,272

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 3,67 U = 3,67 ≥ U max = 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Veljača 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Ožujak 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Travanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Svibanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Lipanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Srpanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Kolovoz 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Rujan 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Listopad 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Studeni 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Prosinac 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Površinska vlažnost fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,08 ZADOVOLJAVA

2.A.1.5. Podovi na tlu 1 - P1 - pod na tlu - stari dio

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

250,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 4,19 ≤ 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,00 ≥ -0,05 NE ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]

1 4.03 Keramičke pločice 1,500 2300,00 1,300 0,012

2 3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031

3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 1100,00 0,230 0,026

4 2.01 Armirani beton 14,000 2500,00 2,600 -

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 25,000 1700,00 0,810 -

R si = 0,170

R se = 0,000

R T = 0,239

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 4,19 U = 4,19 ≥ U max = 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Page 144: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Veljača 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Ožujak 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Travanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Svibanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Lipanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Srpanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Kolovoz 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Rujan 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Listopad 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Studeni 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Prosinac 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Površinska vlažnost fR si = 0,00 ≥ fR si, max = -0,05 NE ZADOVOLJAVA

Kritični mjeseci: , prosinac

2.A.1.6. Podovi na tlu 2 - P2 - pod na tlu - dograđeni dio

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

460,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 4,21 ≤ 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,00 ≥ -0,05 NE ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]

1 4.03 Keramičke pločice 1,000 2300,00 1,300 0,010

2 3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031

3 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 1100,00 0,230 0,026

4 2.01 Armirani beton 14,000 2500,00 2,600 -

5 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 -

R si = 0,170

R se = 0,000

R T = 0,237

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 4,21 U = 4,21 ≥ U max = 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Page 145: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Veljača 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Ožujak 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Travanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Svibanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Lipanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Srpanj 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Kolovoz 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Rujan 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Listopad 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Studeni 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Prosinac 17,1 1,00 1949 117 2078 2598 21,7 20,0 0,00

Površinska vlažnost fR si = 0,00 ≥ fR si, max = -0,05 NE ZADOVOLJAVA

Kritični mjeseci: , prosinac

2.A.1.7. Stropovi prema tavanu 1 - Strop prema tavanu

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

73,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0,22 ≤ 0,30 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,58 ≤ 0,95 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]

1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 900,00 0,250 0,050

2 Polietilenska folija 0,25 mm 0,020 980,00 0,500 0,010

3 Knauf Insulation višenamjenski filc CLASSIC 040 15,000 11,00 0,040 3,750

4 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - - R g = 0,160

5 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185

R si = 0,100

R se = 0,040

R u = 0,300

R T = 4,595

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,22 U = 0,22 ≤ U max = 0,30 ZADOVOLJAVA

Page 146: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 Neprovjetravani A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)

Tip pokrova: Krov podstavljen s oplatnim pločama u kombinaciji s pp folijom, krovnom ljepenkom i sl.

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Površinska vlažnost fR si = 0,58 ≤ fR si, max = 0,95 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.8. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - K1 - kosi krov - stari dio

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

197,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0,23 ≤ 0,20 NE ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,58 ≤ 0,94 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 67,22 < 100 kg/m 2

U = 0,23 ≤ 0,20 NE ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]

1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 900,00 0,250 0,050

2 Polietilenska folija 0,25 mm 0,020 980,00 0,500 0,010

Page 147: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

3 Knauf Insulation višenamjenski filc CLASSIC 040 15,000 11,00 0,040 3,750

4 Neprovjetravan sloj zraka 8,000 - - R g = 0,160

5 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185

6 Knauf Insulation paropropusna i vodonepropusna folija LDS 0,04

0,040 300,00 0,200 0,010

7 Crijep (krovni) glina 2,000 2100,00 1,500 0,013

R si = 0,100

R se = 0,040

R T = 4,318

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,23 U = 0,23 ≥ U max = 0,20 NE ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 67,22 [kg/m2] 67,22 < 100 kg/m 2

U = 0,23 ≤ 0,20 NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 Neprovjetravani A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Svi mjeseci 2,9 0,95 714 693 1476 1476 12,8 20,0 0,58

Površinska vlažnost fR si = 0,58 ≤ fR si, max = 0,94 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min OK

Krovni prozor 0,86 0,58 2,9 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.9. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - K2 - kosi krov - dograđeni dio

Opći podaci o građevnom dijelu

Page 148: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

252,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0,25 ≤ 0,30 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,41 ≤ 0,94 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 495,10 ≥ 100 kg/m 2

U = 0,25 ≤ 0,30 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]

1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 900,00 0,250 0,050

2 Polietilenska folija 0,25 mm 0,020 980,00 0,500 0,010

3 Knauf Insulation višenamjenski filc CLASSIC 040 15,000 11,00 0,040 3,750

4 2.01 Armirani beton 16,000 2500,00 2,600 0,062

5 3.18 Cementni mort 2,000 2000,00 1,600 0,013

6 Crijep (krovni) glina 2,000 2100,00 1,500 0,013

R si = 0,100

R se = 0,040

R T = 4,037

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,25 U = 0,25 ≤ U max = 0,30 ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 495,10 [kg/m2] 495,10 ≥ 100 kg/m 2

U = 0,25 ≤ 0,30 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 9,8 0,68 823 413 1278 1597 14,0 20,0 0,41

Veljača 9,6 0,64 765 421 1228 1535 13,4 20,0 0,36

Ožujak 11,7 0,64 880 336 1249 1562 13,6 20,0 0,23

Travanj 14,5 0,65 1073 223 1318 1647 14,5 20,0 0,00

Svibanj 19,3 0,61 1365 28 1396 1745 15,4 20,0 0,00

Lipanj 23,3 0,59 1687 0 1687 2109 18,3 20,0 0,00

Srpanj 25,9 0,55 1837 0 1837 2296 19,7 20,0 0,00

Kolovoz 25,9 0,57 1904 0 1904 2380 20,3 20,0 0,00

Rujan 21,5 0,63 1615 0 1615 2018 17,7 20,0 0,00

Listopad 18,2 0,68 1420 73 1501 1876 16,5 20,0 0,00

Studeni 14,2 0,70 1133 235 1391 1739 15,3 20,0 0,19

Prosinac 11,0 0,67 879 365 1280 1600 14,0 20,0 0,34

Površinska vlažnost fR si = 0,41 ≤ fR si, max = 0,94 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000

Page 149: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.10. Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov

Opći podaci o građevnom dijelu

A gd [m 2 ] A I A Z A S A J A SI A SZ A JI A JZ

213,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zaštita: U [W/m 2 K] = 0,24 ≤ 0,30 ZADOVOLJAVA

Površinska vlažnost:

(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) fRsi = 0,41 ≤ 0,94 ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija: ΣM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA

Dinamičke karakteristike: 542,40 ≥ 100 kg/m 2

U = 0,24 ≤ 0,30 ZADOVOLJAVA

Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] ρ[kg/m 3 ] λ[W/mK] R[m 2 K/W]

1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 900,00 0,250 0,050

2 Polietilenska folija 0,25 mm 0,020 980,00 0,500 0,010

3 Knauf Insulation višenamjenski filc CLASSIC 040 15,000 11,00 0,040 3,750

4 2.01 Armirani beton 16,000 2500,00 2,600 0,062

5 2.03 Beton 5,000 2400,00 2,000 0,025

6 Bitumenska ljepenka (traka) 0,600 1100,00 0,230 0,026

7 Geotekstil 150-200 g/m2 0,100 900,00 0,200 0,010

8 5.05 Polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,150 1200,00 0,140 0,011

R si = 0,100

R se = 0,040

R T = 4,083

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,24 U = 0,24 ≤ U max = 0,30 ZADOVOLJAVA

Plošna masa građevnog dijela 542,40 [kg/m2] 542,40 ≥ 100 kg/m 2

U = 0,24 ≤ 0,30 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zračnih šupljina: Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlažnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C

Siječanj 9,8 0,68 823 413 1278 1597 14,0 20,0 0,41

Veljača 9,6 0,64 765 421 1228 1535 13,4 20,0 0,36

Ožujak 11,7 0,64 880 336 1249 1562 13,6 20,0 0,23

Travanj 14,5 0,65 1073 223 1318 1647 14,5 20,0 0,00

Svibanj 19,3 0,61 1365 28 1396 1745 15,4 20,0 0,00

Lipanj 23,3 0,59 1687 0 1687 2109 18,3 20,0 0,00

Srpanj 25,9 0,55 1837 0 1837 2296 19,7 20,0 0,00

Kolovoz 25,9 0,57 1904 0 1904 2380 20,3 20,0 0,00

Rujan 21,5 0,63 1615 0 1615 2018 17,7 20,0 0,00

Listopad 18,2 0,68 1420 73 1501 1876 16,5 20,0 0,00

Page 150: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Studeni 14,2 0,70 1133 235 1391 1739 15,3 20,0 0,19

Prosinac 11,0 0,67 879 365 1280 1600 14,0 20,0 0,34

Površinska vlažnost fR si = 0,41 ≤ fR si, max = 0,94 ZADOVOLJAVA

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1

Siječanj 0,00038 0,00038

Veljača -0,00051 0,00000

Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

Korištene kratice:

M.o. – Materijal okvira (D – Drvo, P – PVC, M - Metal, M2 – Metal s prekinutim topl. mostom, B – Beton)

N.p. – Nagib plohe

M.i. – Materijal ispune

Sjever

Naziv M.o. N.p. [°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl A Sol

[m 2 ] A f

[m 2 ] A g

[m 2 ] A w

[m 2 ] n U w

[W/m 2 Sjever drvo - Z1 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 6,74 3,12 12,48 15,60 1,00 1,10

Sjever drvo - Z2 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 6,76 3,13 12,52 15,65 1,00 1,10

Sjever drvo - Z3 M2 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,59 0,33 1,32 1,65 1,00 1,40

Sjever metal - Z3 M2 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,75 0,97 3,89 4,86 1,00 1,40 (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 66; Velj = 82; Ožu = 134; Tra = 168; Svi = 206; Lip = 207; Srp = 204; Kol = 184; Ruj = 140; Lis = 105; Stu = 69; Pro = 58

Jug

Naziv M.o. N.p. [°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl A Sol

[m 2 ] A f

[m 2 ] A g

[m 2 ] A w

[m 2 ] n U w

[W/m 2 Jug drvo - Z1 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 2,42 1,12 4,48 5,60 1,00 1,10

Jug drvo - Z3 M2 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,04 0,58 2,30 2,88 1,00 1,40 (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 369; Velj = 395; Ožu = 441; Tra = 364; Svi = 345; Lip = 323; Srp = 352; Kol = 393; Ruj = 440; Lis = 500; Stu = 393; Pro = 309

Istok

Naziv M.o. N.p. [°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl A Sol

[m 2 ] A f

[m 2 ] A g

[m 2 ] A w

[m 2 ] n U w

[W/m 2

Page 151: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Istok drvo - Z1 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 4,67 2,16 8,64 10,80 1,00 1,10

Istok drvo - Z2 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 4,62 2,14 8,56 10,70 1,00 1,10

Istok drvo - Z3 M2 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 13,39 7,44 29,76 37,20 1,00 1,40 (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 166; Velj = 217; Ožu = 334; Tra = 391; Svi = 475; Lip = 514; Srp = 539; Kol = 475; Ruj = 377; Lis = 297; Stu = 183; Pro = 135

Zapad

Naziv M.o. N.p. [°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl A Sol

[m 2 ] A f

[m 2 ] A g

[m 2 ] A w

[m 2 ] n U w

[W/m 2 Zapad drvo - Z1 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 4,67 2,16 8,64 10,80 1,00 1,10

Zapad drvo - Z2 D 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 2,12 0,98 3,92 4,90 1,00 1,10

Zapad drvo - Z3 M2 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 6,31 3,50 14,02 17,52 1,00 1,40

Zapad metal - Z3 M2 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 2,01 1,12 4,47 5,59 1,00 1,40

Zapad aluminij - Z3 M2 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 7,09 3,94 15,76 19,70 1,00 1,40

Krovni prozor D 30 (2) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,40 0,65 2,59 3,24 1,00 1,10 (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 166; Velj = 217; Ožu = 334; Tra = 391; Svi = 475; Lip = 514; Srp = 539; Kol = 475; Ruj = 377; Lis = 297; Stu = 183; Pro = 135

(2) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 208; Velj = 279; Ožu = 453; Tra = 557; Svi = 698; Lip = 763; Srp = 793; Kol = 679; Ruj = 516; Lis = 385; Stu = 230; Pro = 170

Jugo-zapad

Naziv M.o. N.p. [°]

F hor F ov F Fin F sh,ob g ⊥ F sh,gl A Sol

[m 2 ] A f

[m 2 ] A g

[m 2 ] A w

[m 2 ] n U w

[W/m 2 JZ drvo - Z3 M2 90 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,73 0,96 3,84 4,80 1,00 1,40 (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 289; Velj = 328; Ožu = 418; Tra = 410; Svi = 434; Lip = 435; Srp = 470; Kol = 471; Ruj = 446; Lis = 429; Stu = 311; Pro = 240

Naziv M.i. M.o. A f [m 2 ] A g [m 2 ] A w [m 2 ] n U w [W/m 2 K]

Drvena puna vrata- Z3 M2 3,60 0,90 4,50 1,00 1,40

2.A.3. Prora čun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rješenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rješenje toplinskog mosta nije u skladu s rješenjem iz norme koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova, ili se radi o postojećoj zgradi koja nije adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehničkom regulativom po pitanju toplinske zaštite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto točnog proračuna prema hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova može uzeti u obzir s povećanjem U svakog građevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K).

2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu, H D [W/K] 1541,713

Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K] 480,482

Page 152: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K] 0,000

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K] 0,000

Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H Tr [W/K] 2022,195

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omota č zgrade

Popis građevnih dijelova koji ulaze u proračun H D

Naziv gra đevnog dijela (U + 0,10) · A

Z1 - vanjski zid starog dijela - žbuka 533,648

Z2 - vanjski zid starog dijela - kamen 323,759

Z3 - vanjski zid dograđenog dijela 211,115

Strop prema tavanu 23,249

K1 - kosi krov - stari dio 65,370

K2 - kosi krov - dograđeni dio 87,690

Ravni krov 73,684

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotaču zgrade:

Naziv otvora n A w U w H D

Sjever drvo - Z1 1,00 15,60 1,10 17,16

Jug drvo - Z1 1,00 5,60 1,10 6,16

Istok drvo - Z1 1,00 10,80 1,10 11,88

Zapad drvo - Z1 1,00 10,80 1,10 11,88

Sjever drvo - Z2 1,00 15,65 1,10 17,22

Istok drvo - Z2 1,00 10,70 1,10 11,77

Zapad drvo - Z2 1,00 4,90 1,10 5,39

Istok drvo - Z3 1,00 37,20 1,40 52,08

Zapad drvo - Z3 1,00 17,52 1,40 24,53

Sjever drvo - Z3 1,00 1,65 1,40 2,31

Jug drvo - Z3 1,00 2,88 1,40 4,03

JZ drvo - Z3 1,00 4,80 1,40 6,72

Drvena puna vrata- Z3 1,00 4,50 1,40 6,30

Zapad metal - Z3 1,00 5,59 1,40 7,83

Sjever metal - Z3 1,00 4,86 1,40 6,80

Zapad aluminij - Z3 1,00 19,70 1,40 27,58

Krovni prozor 1,00 3,24 1,10 3,56

2.A.4.3 Prora čun gra đevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Korištene kratice:

K.p. – Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla

R.i. – Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tabli čni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Page 153: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Gubitak Tip građevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 2 K]

Hg [W/K]

G1 Podovi na tlu 0,51 168,48

G2 Podovi na tlu 0,51 310,31

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K]

Gubitak I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

G1 96,84 96,28 103,46 121,57 959,07 -121,13 -37,83 -37,83 -347,98 231,88 118,79 100,70

G2 179,93 178,94 191,75 224,04 1771,44 -220,24 -66,64 -66,64 -638,49 420,83 219,09 186,81

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun hlađenja, H g,m,C [W/K]

Gubitak I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

G1 80,96 80,75 83,37 89,15 248,65 -307,49 -57,23 -57,23 1043,93 109,84 88,33 82,39

G2 150,43 150,08 154,51 164,30 459,26 -559,07 -100,82 -100,82 1915,48 199,34 162,91 152,85

2.A.4.3.2. Podovi na tlu

Gubitak A P B d t R f K.p. ΔΨ U 0 U d‘ R‘ R n d n

R.i. D ψ g H g

[m 2 ] [m] [m] [m] [m 2 K/W]

[W/mK] [W/mK] [W/m 2 K]

[W/m 2 K]

[m] [m] [m 2 K/W]

[cm] [m] [W/mK] [W/mK]

G1 250,83 63,94 7,85 1,00 0,00 2,00 (1) 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 (A) 0,00 0,65 168,48

G2 460,28 113,10 8,14 0,88 0,00 2,00 (1) 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 (B) 0,00 0,65 310,31 (1) Pijesak, šljunak

(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

2.A.5. Prora čun potrebne energije za grijanje i hla đenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica

Oplošje grijanog dijela zgrade A 2759,67 [m 2 ]

Obujam grijanog dijela zgrade V e 6109,32 [m 3 ]

Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11)

V 4887,46 [m 3 ]

Faktor oblika zgrade f 0 0,45 [m -1 ]

Ploština korisne površine A K 1381,80 [m 2 ]

Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone računate s vanjskim dimenzijama

A f 1625,98 [m 2 ]

Ukupna ploština pročelja A uk 1839,05 [m 2 ]

Ukupna ploština prozora A wuk 175,99 [m 2 ]

Page 154: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

2.A.5.1. Toplinski gubici

Uklju čivanje grijanja

Temperatura manja od 10 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

H Tr = H D + H g,avg + H U + H A

H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu H g,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline 2022,195 [W/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjed nim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

Prirodno provjetravanje

V = 4887,46 [m 3 ] n min = 0,50 V d = 0,00 [m 3 ] Zaklonjenost - Umjereno zaklonjeno Broj izloženih fasada - Više izloženih fasada Razina zrakonepropusnosti - Visoka razina

Koef. gubitka topline provjetravanjem H V = 806,43 [W/K]

c) Ukupni gubici topline

Ukupni gubici topline

Ukupni koeficijent toplinskog gubitka, H [W/K] H = 2828,63 [W/K]

Način grijanja - Isprekidano grijanje θ int,set.H = 20,00 [°C]

Mjesečni gubici topline

Mjesec Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]

Siječanj 77277,13 21465,87

Veljača 71167,30 19768,69

Ožujak 62882,38 17467,33

Travanj 40324,88 11201,36

Page 155: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Svibanj 5303,34 1473,15

Lipanj 0,00 0,00

Srpanj 0,00 0,00

Kolovoz 0,00 0,00

Rujan 0,00 0,00

Listopad 13637,13 3788,09

Studeni 42524,42 11812,34

Prosinac 68185,70 18940,47

Godišnji gubici topline

Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]

Godišnje 381302,28 105917,30

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se računaju za definirane otvore u projektu. Otvori su prikazani pod točkom 2.A.2. ovoga elaborata. Napomena! U proračunu solarnih dobitaka, utjecaj definiranih zaslona se uzima u obzir za mjesece: svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan.

Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Mjesečni unutarnji dobici topline

Mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Q int 6.168,36 5.571,42 6.168,36 5.969,38 6.168,36 5.969,38 6.168,36 6.168,36 5.969,38 6.168,36 5.969,38 6.168,36

Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa su sjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

Dodatni unutarnji dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

c) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline

Page 156: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Unutarnji dobici topline Q int = 72.627,41 [kWh]

Solarni dobici topline Q sol = 241.923,05 [MJ]

Ostali dobici topline Q' = 0,00 [MJ]

Mjesečni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

Siječanj 32766,63 9101,84

Veljača 33416,35 9282,32

Ožujak 42197,49 11721,53

Travanj 44443,30 12345,36

Svibanj 49704,26 13806,74

Lipanj 50770,54 14102,93

Srpanj 52763,88 14656,63

Kolovoz 49558,93 13766,37

Rujan 43638,92 12121,92

Listopad 40205,42 11168,17

Studeni 33012,45 9170,12

Prosinac 30903,57 8584,32

Godišnji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

Godišnje 503381,74 139828,26

2.A.5.3. Prora čun potrebne topline za grijanje i hla đenje

Masivna zgrada, plošna masa zidova m' > 550 kg/m2; C m = 370000 A f [kJ/K]; C m = 601612600,00 [J/K]

a) Potrebna energija za grijanje

Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 0,50

(Korisnički unos)

Mjesec Q H,tr Q H,ve Q H,ht [kWh]

Q H,sol Q H,int Q H,gn [kWh]

γ H η H,gn α red,H L H,m Q H,nd [kWh]

MJESEČNO

Siječanj 13.800 6.120 19.920 2.933 6.168 9.102 0,46 0,989 0,83 31,00 9.022

Veljača 12.698 5.636 18.334 3.711 5.571 9.282 0,51 0,983 0,81 28,00 7.437

Ožujak 11.343 4.980 16.323 5.553 6.168 11.722 0,72 0,936 0,73 31,00 3.887

Travanj 7.474 3.193 10.667 6.376 5.969 12.345 1,16 0,766 0,56 15,00 340

Svibanj 2.225 420 2.645 7.638 6.168 13.807 5,22 0,192 0,50 0,00 0

Lipanj - 2.852 - 1.916 - 4.768 8.134 5.969 14.103 - 2,96 - 0,338 1,00 0,00 0

Srpanj - 6.309 - 3.540 - 9.849 8.488 6.168 14.657 - 1,49 - 0,672 1,00 0,00 0

Kolovoz - 6.309 - 3.540 - 9.849 7.598 6.168 13.766 - 1,40 - 0,715 1,00 0,00 0

Rujan - 600 - 871 - 1.471 6.153 5.969 12.122 - 8,24 - 0,121 1,00 0,00 0

Listopad 2.939 1.080 4.019 5.000 6.168 11.168 2,78 0,358 0,50 0,00 0

Studeni 7.849 3.368 11.217 3.201 5.969 9.170 0,82 0,903 0,69 21,00 1.414

Prosinac 12.248 5.400 17.648 2.416 6.168 8.584 0,49 0,985 0,81 31,00 7.489

Page 157: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

UKUPNO 29588

b) Potrebna energija za hla đenje

Napomena : Proračun potrebne energije za hlađenje je proveden metodom proračuna po mjesecima, dok se točniji rezultati dobivaju pomoću satnih podataka koji trenutno nisu dostupni.

Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hlađenja θ int,set,C = 22,00 [°C]

Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 0,71

Mjesec Q C,tr Q C,ve Q C,ht [kWh]

Q C,sol Q C,int Q C,gn [kWh]

γ C η C,ls α red,C Q C,nd [kWh]

MJESEČNO

Siječanj 16.094 7.320 23.414 2.933 6.168 9.102 0,39 0,386 0,91 48

Veljača 14.770 6.720 21.490 3.711 5.571 9.282 0,43 0,428 0,90 76

Ožujak 13.637 6.180 19.817 5.553 6.168 11.722 0,59 0,573 0,87 326

Travanj 9.694 4.355 14.049 6.376 5.969 12.345 0,88 0,774 0,81 1.189

Svibanj 4.519 1.620 6.139 7.638 6.168 13.807 2,25 0,990 0,71 5.489

Lipanj - 632 - 755 - 1.387 8.134 5.969 14.103 - 10,17 1,000 1,00 15.490

Srpanj - 4.015 - 2.340 - 6.355 8.488 6.168 14.657 - 2,31 1,000 1,00 21.011

Kolovoz - 4.015 - 2.340 - 6.355 7.598 6.168 13.766 - 2,17 1,000 1,00 20.121

Rujan 1.620 290 1.911 6.153 5.969 12.122 6,34 1,000 0,71 7.250

Listopad 5.233 2.280 7.513 5.000 6.168 11.168 1,49 0,949 0,71 2.868

Studeni 10.069 4.529 14.598 3.201 5.969 9.170 0,63 0,603 0,86 315

Prosinac 14.543 6.600 21.142 2.416 6.168 8.584 0,41 0,403 0,91 54

UKUPNO 74237

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proračun potrebne energije za potrošnju tople vode.

2.A.5.4. Rezultati prora čuna

Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje prema poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili višu

Oplošje grijanog dijela zgrade A = 2759,67 [m 2 ]

Obujam grijanog dijela zgrade V e = 6109,32 [m 3 ]

Faktor oblika zgrade f o = 0,45 [m -1 ]

Ploština korisne površine A k = 1381,80 [m 2 ]

Godišnja potrebna toplina za grijanje Q H,nd = 29588,37 [kWh/a]

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine (za stambene i nestambene zgrade)

Q'' H,nd = 21,41 (max = 27,05) [kWh/m 2 a]

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosječne visine etaže veće od 4.2m)

Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a]

Godišnja potrebna energija za hlađenje Q C,nd = 74237,15 [kWh/a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade

H' tr,adj = 0,73 (max = 0,78) [W/m 2 K]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H tr,adj = 2022,20 [W/K]

Page 158: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve,adj = 806,43 [W/K]

Ukupni godišnji gubici topline Q l = 381302,28 [MJ]

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q i = 261458,68 [MJ]

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Q s = 241923,05 [MJ]

2.A.5.5. Prora čun potrošnje i cijene energenata

Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata temeljem godišnje potrebne topline za grijanje.

Parametri prora čuna Formule Vrijednosti Jedinice

Korisna toplina za grijanje (Q H,nd ) 29588,37 kWh/a

Konačna toplina za grijanje (Q H,del ) Q H,del =Q H,nd /η 30192,21 kWh

Odabrani energent Električna energija kWh

Iskoristivost energenta (I) 98,00 %

Ogrijevna vrijednost (Ov) 1,00 kWh/kWh

Godišnja potrošnja energenta (Pe) Pe=Q H,del /Ov 30192,21 kWh

Cijena energenta (C) 0,50 kn/kWh

Ukupna cijena za grijanje (Uc) Uc=Pe·C 15096,11 kn

2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2

Rezultati proračuna godišnje emisije CO 2

Parametri proračuna Formule Vrijednosti Jedinice

Konačna toplina za grijanje (Q H,del ) 30192,21 kWh

Emisija CO 2 po jedinici topline (E) 0,235 kg/kWh

Godišnja emisija CO 2 (Ge) Ge=Pe·E 7089,43 kg

2.A.5.7. Godišnja primarna energija za grijanje

Parametri prora čuna Formule Vrijednosti Jedinice

Potrebna energija za grijanje (Q H,nd ) 29588,37 kWh/a

Odabrani izvor Električna energija

Odabrani energent Iz akumulacijskih sustava

Faktor primarne energije (e p ) 2,00

Primarna energija za grijanje (E prim ) E prim =Q C,nd ·e p 59176,73 kWh/a

2.A.5.8. Godišnja primarna energija za hla đenje

Parametri prora čuna Formule Vrijednosti Jedinice

Potrebna energija za hlađenje (Q C,nd ) 74237,15 kWh/a

Odabrana vrsta struje Iz akumulacijskih sustava

Faktor primarne energije (e p ) 2,00

Primarna energija za hlađenje (E prim ) E prim =Q C,nd ·e p 148474,30 kWh/a

Page 159: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o građevnim proizvodima (NN br. 76/13 i dop.), te Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08 i dop.). Građevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za građenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve: 1. mehanička otpornost i stabilnost 2. sigurnost u slučaju požara 3. higijena, zdravlje i okoliš 4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 5. zaštita od buke 6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 7. održiva uporaba prirodnih izvora. Građevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim normom na koju upućuje tehnički propis, tehničko dopuštenje ili tehnički propis. Uporabivost građevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima građevnog proizvoda koja se izdaje nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom. Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda. - Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom. - U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen. - Uz pisani tekst, tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije. - Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. - Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku. Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugrađene toplinsko-izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje projektom predviđenih toplinsko-izolacijskih materijala. Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama. Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s relevantnim zakonom. Vrste građevnih proizvoda su: - toplinsko-izolacijski materijali - samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem - zidovi i proizvodi za zidanje. Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m•K)] i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare µ (-)) u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14; 130/14). Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih normom HRN EN 1026:2001. Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski materijali zadovoljavaju minimalnu čvrstoću za prohodne krovove.

Page 160: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE: HRN EN 13162:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001) HRN EN 13162/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005) HRN EN 13163:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001) HRN EN 13163/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005) HRN EN 13164:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001) HRN EN 13164/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004) HRN EN 13164/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005) HRN EN 13165:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001) HRN EN 13165/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004) HRN EN 13165/A2:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2) HRN EN 13165/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005) HRN EN 13166:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001) HRN EN 13166/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004) HRN EN 13166/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005) HRN EN 13167:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001) HRN EN 13167/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004) HRN EN 13167/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005) HRN EN 13168:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001) HRN EN 13168/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004) HRN EN 13168/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN

Page 161: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

HRN EN 13169:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001) HRN EN 13169/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004) HRN EN 13169/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005) HRN EN 13170:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001) HRN EN 13170/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005) HRN EN 13171:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001) HRN EN 13171/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004) HRN EN 13171/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005) HRN EN 13172:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001) HRN EN 13172/A1:2005 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005) HRN EN 13499:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003) HRN EN 13500:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003) HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002) HRN EN 14509:2004 Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni proizvodi

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju: Zidovi: - kao dodatna toplinska zaštita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploča ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete HRN EN 13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvođača (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplošno, a ploče linijski po rubovima i točkasto po sredini (ca. 40% površine ploče), polimerno-cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne veće od 0,5 cm. U slučaju postojanja neravnina zidova većih od normama dozvoljenih, izravnanja izvršiti slojem lagane ili produžne podložne žbuke. Lamele se ne trebaju dodatno pričvrstiti pričvrsnicama, osim u iznimnim slučajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna područja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od približno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno- otporna mrežica. Sistemom „mokro na suho“ nanosi se sljedeći sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana sušenja nanosi se sloj za izjednačavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi završni sloj na osnovu silikata ili silikona. Ploče kamene vune lijepe se linijski po rubovima i točkasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehaničkih spojnica po shemi „W“ (vidi smjernice proizvođača!). - primjena proizvoda od kamene vune preporuča se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvučne zaštite, protupožarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovječnosti, zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti na udar (udar tuče), te mogućnosti lakšeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, čime se sprečava pojava preuranjene korozije armature i betona. - sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i

Page 162: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

- obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima kako bi se izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima. - kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i točkasto lijepi o podlogu, te još ispod razine tla dodatno mehanički zaštićuje čepićastim trakama. Iznad razine tla kao završni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvođača). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanje ili tankim slojem cementne žbuke.

Podovi: - kod plivajućih podova voditi računa o tome da se ploče toplinske izolacije spajaju bez reški, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri umanjili utjecaji zračnih šupljina. Ukoliko se kao toplinska i zvučna izolacija (međukatne konstrukcije) koriste ploče od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. U slučaju primjene ploča od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko- izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod međukatnih konstrukcija između grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je sprečavanje prodora zaostale vlage iz AB- stropova, odnosno vlage iz svježeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha armaturnim mrežama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili čeličnim vlaknima, ali uz kvalitetno umješavanje i po točno određenim „recepturama“ proizvođača i/ili dobavljača vlakana. Ukoliko se kao izolacija koriste ploče polistirena, voditi računa da se prilikom ugradnje ugrađuju isključivo ploče samogasivog elastificiranog polistirena gustoće 15 kg/m³. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC- hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeljene uloškom neutralnog sloja – PES-filc i sl. - podovi terasa – kao toplinsku izolaciju unutar plivajućeg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom hodanja i korištenja lođa i terasa. - u slučaju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune punoplošno, uz obavezno pridržavanje daskama okomito na smjer pružanja lamela i podupiračima kako bi se osigurala što kvalitetnija penetracija ljepila. Ravni krovovi (neprohodni i prohodni): - ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod. - proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. - prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, snijeg). - ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda DDP-RT i DDP, proizvod DDP-RT se postavlja ISKLJUČIVO ispod proizvoda DDP, pri čemu debljina proizvoda DDP ne smije biti manja od 5,00 cm. - proizvodi DDP i DDP-RT namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasičnih, ravnih neprohodnih krovova. Isti se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedeće napomene: ◦ obavezna primjena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije, ◦ obavezna primjena armaturnih mreža nosivih u oba smjera u vlačnoj zoni armirano-betonske ploče (ili estriha), kao nosivih slojeva završne obloge,

Page 163: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

◦ ne preporuča se postava predgotovljenih ploča preko podmetača (podložnih pločica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slučaju, preporuča se postava podmetača površine ca. 50% površine završnih ploča, ili oslanjanje podmetača na armirano-betonsku ploču ili estrih preko toplinske izolacije. - prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača. - tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja izolacije. - ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja. - kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® DDP, DDP-RT, odnosno Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprječavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih puteva).

Kod vidljivih završnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine 0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehaničkom zaštitom hidroizolacijskih traka. Kosi krovovi Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili parnih kočnica. Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, kočnica i paropropusnih-vodonepropusnih folija. Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i bočnih zidova. Klju čevi za obilježavanje Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti ključ za obilježavanje proizvoda, ovisno o aplikaciji:

Ti Tolerancija za debljinu

T2 :+15 mm - 5 mm T5: +3 mm - 1 mm T6: +3 mm - 1 mm T7: +2 mm - 0 mm

DS(TH) Proizvođač označava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 °C i 90 % relativne vlažnosti zraka

Page 164: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlačne čvrsto će - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 10%. Ako proizvođač izjavi klasu CS(10)70 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 70 kPa.

TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na površinu proizvoda, je potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvođač izjavi klasu TR10 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu točkastog optere ćenja – kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvođač izjavi klasu PL(5)500 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 500 N.

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izložen vodi u trajanju 24 sata ne smije upiti više od 1 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti – proizvod izložen vodi u trajanju 28 dana ne smije upiti više od 3 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje proizvoda stavljati oznaku WL(P)

SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinami čke krutosti – svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog zvuka. Ako proizvođač izjavi klasu SD20 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m 3 (poželjno je čim manja)

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stišljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova. CP5 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri debljina pod opterećenjem 0,25 kPa (d L ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2 minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se opterećenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljina d B . Zahtjev za CP5: d L – d B ≤ 5 mm CP3 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini najviše 3 mm CP2 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini najviše 2 mm

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustičkih svojstava (α w vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako proizvođač izjavi klasu AW0,90 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvođač izjavi klasu AF5 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

Primjeri : - Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju kosih krovova o T5-DS(TH)-WS-AF5 - Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ventiliranih fasada: o T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15 - Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju unutar ETICS sustava o T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60 - Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova o T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60 - itd.

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14; 130/14) održavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zaštitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade i Tehničkim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji. Održavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih

Page 165: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

zahtjeva za zgradu propisana Tehničkim propisom o uštedi energije i toplinskoj zaštititi u zgradama. Održavanje zgrade u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite podrazumijeva: - pregled zgrade u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu u razmacima i na način određen projektom zgrade i/ili na način određen posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODIŠNJE, u proljeće i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci očistili od lišća, te na taj način spriječilo procurivanje, odnosno začepljivanje oluka. Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedeće građevne dijelove: - krovovi – obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguće sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvršiti obavezno prije zime , ali i tijekom čitave godine kako bi se spriječio prodor oborinskih voda u konstrukciju krovišta i toplinsku izolaciju. - zidovi - obavezna provjera završnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se spriječio prodor vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konačan prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije zida. Obavezna je također provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih oštećenja. Važna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal, ugrađeni materijal NE SMIJE BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIĐENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na požar, ...). Za sve ugrađene toplinsko-izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvi đenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju prora čunom dokazane vrijednosti.

Page 166: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

4. Primijenjeni propisi i norme

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUNE GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE

NORME ZA PRORAČUN HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:2011) HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda (EN 673:2011) HRN EN ISO 6946:2008 Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007) HRN EN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011) HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006) HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009) HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature -- Detaljni proračuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007) HRN EN ISO 10456:2008 Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablične projektne vrijednosti i postupci određivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007) HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011) HRN EN 12524:2002 Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000) HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u građevinama -- Postupak proračuna normiranoga toplinskog opterećenja (EN 12831:2003) HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007) HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

Page 167: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

HRN EN ISO 13788:2002 Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- Metode proračuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske značajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proračuna (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007) HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN ISO 13790:2008) HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrđene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007) HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007) HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010) HRN EN 15232:2012 Energijske značajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012) HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih značajka zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007) HRN EN 674:2012 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom vrućom pločom (EN 674:2011) HRN EN 1026:2001 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000) HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999) HRN EN ISO 12412-2:2004 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Određivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruće komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003) HRN EN ISO 12567-1:2011 Toplinske značajke prozora i vrata -- Određivanje prolaza topline metodom vruće komore -- 1. dio: Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010) HRN EN 13829:2002 Toplinske značajke zgrada -- Određivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO 9972:1996, preinačena; EN 13829:2000)

Page 168: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI Tehni čki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama Narodne novine 97/14, 130/14, 128/15. Zakon o gradnji Narodne novine 153/13 Zakon o energetskoj učinkovitosti Narodne novine 127/14 Tehni čki propis za prozore i vrata (NN broj 69/06) Narodne novine 69/06 Zakon o građevnim proizvodima Narodne novine 76/13 Tehni čki propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada Narodne novine 110/08 i dop. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Narodne novine 152/08, 55/12 Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru Narodne novine 69/12 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju Narodne novine 48/14, 150/14, 133/15. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada Narodne novine 113/08, 89/09 i dop., Odnosi se samo na sljedeće odredbe: članci 7., 8., 9. – ispunjavanje uvjeta za obavljanje poslova energetskih pregleda i energetskog certificiranje zgrada, te članci 18. i 19. isprave i dokazi koji se prilažu uz zahtjev za ovlaštenje za energetske preglede i energetskog certificiranje zgrada, za osobe koje su uspješno završile Program osposobljavanja – Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2, prema Programu izobrazbe koji je propisan tim Pravilnikom. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada Narodne novine 81/12; 64/13 Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi Narodne novine 73/15 Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješ ća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi Narodne novine 73/15 Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješ ća o energetskim pregledima građevina Narodne novine 81/12 i dop. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara Narodne novine br. 29/13 Metodologija provo đenja energetskog pregleda građevina (lipanj 2014)

Page 169: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrade (ožujak, 2015.)

Page 170: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

7

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-2

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

PRORAČUN UŠTEDE ENERGIJE

Projektant:

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125

_______

Page 171: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

8

INVESTITOR : GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis

GRAĐEVINA : KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

Viškog boja 13, 21480 Vis

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

2.1. GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI ELEMENTI GRA ĐEVINE

2.1.1. Opis op ćeg stanja gra đevine i vanjske ovojnice gra đevine

Z4 - zid prema tlu 3,67 0,45

K2 - kosi krov - dograđeni dio 2,12

P2 - pod na tlu - dograđeni dio 4,21 0,45

K1 - kosi krov - stari dio 2,14 0,25

1,43

Aluminijska stolarija

1,60

0,25

Ravni krov 2,02 0,25

Z1 - vanjski zid starog dijela - žbuka 1,52

2,60

1,93

1,49

Z3 - vanjski zid dograđenog dijela

Z2 - vanjski zid starog dijela - kamen

4,19

Drvena stolarija 5,20

GRAĐEVNI DIOKOEFICIJENT PROLASKA

TOPLINE POSTOJEĆE STANJE (W/m2K)

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINEMAX. DOPUŠTENI (W/m2K)

T.D. 256-15-2

List br:

PRORAČUN UŠTEDE ENERGIJE

Vanjski zidovi starijeg dijela zgrade izvedeni su kamenom d=60 cm obostrano ožbukani vapneno-cementnomžbukom. Suteren je dodatno obložen kamenim pločama. Dograđeni dio zgrade zidan je punom opekom d=25cm također obostrano ožbukan vapneno-cementnom žbukom dok su zidovi prema tlu izvedeni armiranimbetonom. Vanjski zidovi nemaju toplinske izolacije kao niti podovi na tlu. Na starijem dijelu zgrade strop prematavanu i građevni element kosi krov su izvedeni kao drveni grednici bez toplinske izolacije, dok je nadograđenom dijelu kosi krov izveden armiranim betonom. Pokrov na oba objekta je kupa kanalica. Ravni kroviznad grijanog prostora je izvedenim armiranim betonom i nema toplinske izolacije, a s vanjske strane jepostavljena hidroizolacija. Svi podgledi stropova i krovova prema vanjskom i negrijanom prostoru su obloženidrvenom oblogom. Na objektu se osim originalne drvene stolarije iz vremena izgradnje s jednostrukimstaklom nalazi i dio aluminijske stolarije s dvostrukim izolirajućim staklom te ostakljena bravarija sjednostrukim staklom u prostorijama suterena. Ulazna vrata su drvena. Kao zaštita od sunčeva zračenjadjelomično su postavljene vanjske naprave u vidu grilja. Unutarnja obrada objekta: Podovi (keramičke pločice,kamen); Zidovi (žbuka, bojanje); Stropovi (žbuka, bojanje, drvena obloga). 2.1.2. Usporedba koeficijenata prolaska topline pos tojećeg stanja i dopušteni koeficijenti prema Tehničkim uvjetima Fonda

1,60

0,40

0,40

0,40

0,45

0,25

P1 - pod na tlu - stari dio

Strop prema tavanu

__________________________________________________________________________________________

Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125____________________

Page 172: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

9

INVESTITOR : GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis

GRAĐEVINA : KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

Viškog boja 13, 21480 Vis

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

T.D. 256-15-2

List br:

2.1.3. Proračun potrebne toplinske energije za grijanje i hla đenje gra đevine

2.1.4. Predložene mjere za gra đevinske elemente na kojima se predvi đa izvedba radova

4) Postojeći kosi krov iznad dograđenog dijela zgrade ima koeficijent prolaska topline U=2,12 W/m2K. Predlaže se mjera izvedbe toplinske izolacije, mineralnom vunom debljine d=15 cm sa završnom oblogomgips-kartonskim pločama debljine d=1,25 cm. Nakon provođenja navedenih mjera, koeficijent prolaska toplineza navedeni građevinski element iznosit će U=0,25 W/m2K.

4,50

Metalna stolarija

1,60

5,90 1,60

Drvena puna vrata

1) Postojeći vanjski zidovi izvedeni punom opekom, obostrano ožbukani s vapneno cementnom žbukom imajukoeficijent prolaska topline U=1,93 W/m2K. Predlaže se mjera izvedbe toplinske izolacije fasade s novim ETICS sustavom, kamenom mineralnom vunomdebljine 8 cm. sa završnim slojem od silikatno-silikonske žbuke. Nakon provođenja navedenih mjera,koeficijent prolaska topline za navedeni građevinski element iznosit će U=0,35 W/m2K.

6) Postojeća drvena stolarija ima koeficijent prolaska topline U=5,20 W/m2K. Predlaže se mjera zamjenekompletne drvene stolarije novom drvenom stolarijom s dvostrukim IZO staklom s low-e premazom i griljamakao zaštitom od sunca. Nakon provođenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za navedenu stolarijuiznosit će U=1,10 W/m2K.

Tablica 1. Prikaz svih građevinskih dijelova zgrade - postojeće stanje

Proračun toplinskih gubitaka proveden je prema HRN EN ISO 13790 kao kvazistacionarni proračun na bazimjesečnih vrijednosti. Toplinski mostovi su uzeti u obzir prema čl. 26 Tehničkog propisa o racionalnoj uporabienergije i toplinskoj zaštiti u zgradama kroz povećanje koeficijenta prolaska topline svakog građevnog dijelaoplošja grijanog dijela zgrade za ∆UTM=0,10 W/(m2K).Proračun je proveden za svaku zgradu posebno prema Tehničkom propisu za izračun potrebne energije zagrijanje i hlađenje prema HRN EN 13790, koristeći programski paket KI Expert. U nastavku su dani ukupnirezultati proračuna.

3) Postojeći kosi krov iznad starog dijela zgrade ima koeficijent prolaska topline U=2,14 W/m2K. Predlaže se mjera izvedbe toplinske izolacije, mineralnom vunom debljine d=15 cm sa završnom oblogomgips-kartonskim pločama debljine d=1,25 cm. Nakon provođenja navedenih mjera, koeficijent prolaska toplineza navedeni građevinski element iznosit će U=0,23 W/m2K.

2) Postojeći strop prema tavanu, izveden kao drveni grednik ima koeficijent prolaska topline U=1,43 W/m2K. Predlaže se mjera izvedbe toplinske izolacije mineralnom vunom debljine 15 cm te završnom oblogom gips-kartonskim pločama. Nakon provođenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za navedeni građevinskielement iznosit će U=0,22 W/m2K.

5) Postojeći ravni krov bez toplinske izolacije ima koeficijent prolaska topline U=2,02 W/m2K. Predlaže se mjera izvedbe toplinske izolacije, kamenom mineralnom vunom debljine d=15 cm tehidroizolacijom na bazi PVC-a. Nakon provođenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za navedenigrađevinski element iznosit će U=0,24 W/m2K.

7) Postojeća aluminjska stolarija ima koeficijent prolaska topline U=2,60 W/m2K. Predlaže se mjera zamjenealuminijske stolarije novom aluminijskom stolarijom s trostrukim IZO staklom s low-e premazom. Nakonprovođenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za navedenu stolariju iznosit će U=1,40 W/m2K.

__________________________________________________________________________________________

Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125____________________

Page 173: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

10

INVESTITOR : GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis

GRAĐEVINA : KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

Viškog boja 13, 21480 Vis

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

T.D. 256-15-2

List br:

GRAĐEVNI ELEMENTI NA KOJIMA ĆE SE OBAVIT ENERGETSKA OBNOVA:

Tablica 2. Prikaz građevinskih elemenata na kojima će se izvest zahvati energetske obnove - postojeće i novo stanje

Ušteda %

81.539,33 73

59,01 73

19,16 73

85.616,30 73

8) Postojeća ostakljena bravarija ima koeficijent prolaska topline U=5,90 W/m2K. Predlaže se mjera zamjenemetalne ostakljene bravarije novom aluminijskom stolarijom s trostrukim IZO staklom s low-e premazom.Nakon provođenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za navedenu stolariju iznosit će U=1,40W/m2K.

Ravni krov 2,02 0,24

2,12 0,25

Metalna stolarija 5,90 1,40

1,40Metalni otvori 4,20

1,43Strop prema tavanu

Z3 - vanjski zid dograđenog dijela 1,93

0,22

2,14

Aluminijska stolarija

Godišnja potrebna toplina za grijanje QH,nd

80,42

31.067,79

Godišnja emisija CO2 Ge

kWh/a 111.127,70 29.588,37

Godišnja potrebna toplina za grijanje pojedinici ploštine korisne površine

kWh/m2a

21,41

Kombinacija svih mjera s uštedom energije i smanjen jem emisije CO2

Element proračuna/pokazatelj potrošnjeOznak

aJedinica

Izračunata vrijednost -

prije

GRAĐEVNI DIO

Izračunata vrijednost -

poslije

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINENAKON REKONSTRUKCIJE (W/m2K)

t 26,12 6,95

Q''H,nd

Drvena stolarija 5,20

Ukupna cijena za grijanje Uc kn 116.684,09

0,35

9) Postojeća drvena ulazna vrata u dograđeni dio zgrade ima koeficijent prolaska topline U=4,50 W/m2K.Predlaže se mjera zamjene ulaznih vrata novim aluminijskim vratima s prekinutim toplinskim mostom i satrostrukim IZO staklom. Nakon provođenja navedenih mjera, koeficijent prolaska topline za navedenu stolarijuiznosit će U=1,40 W/m2K.

0,23

1,40

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE PRIJE

REKONSTRUKCIJE (W/m2K)

2,60

K1 - kosi krov - stari dio

1,10

K2 - kosi krov - dograđeni dio

__________________________________________________________________________________________

Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125____________________

Page 174: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

11

INVESTITOR : GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis

GRAĐEVINA : KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

Viškog boja 13, 21480 Vis

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE

T.D. 256-15-2

List br:

*Procijenjene novčane uštede su računate s prosječnom jediničnom cijenom električne energije u iznosu od1,05 kn/kWh s PDV-om. Da bi se odredile energetske i novčane uštede uslijed ugradnje toplinske izolacijeproveden je proračun potrebne energije za grijanje za projektirane uvjete. Rezultati proračuna dani su unastavku:

Odnos investicije i očekivanoggodišnjeg smanjenja ispuštanja CO2(kn/t/god)

100.445,69

Ukupna investicija (s PDV-om) ukunama

Ukupna godišnja ušteda ispuštanjaCO2 (t/god)

19,16

Odnos investicije i godišnje uštedeenergije (kn/kWh/god)

23,60

Odnos investicije (s PDV-om) i o čekivanog godišnjeg smanjenja ispuštanja CO2

1.924.714,50

Odnos investicije (s PDV-om) i godišnje uštede ener gije

Ukupna investicija (s PDV-om) ukunama

1.924.714,50

Ukupna godišnja ušteda energije(kWh/god)

81.539,33

__________________________________________________________________________________________

Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125____________________

Page 175: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1

GRAD VIS

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 Vis

ALFA - INŽENJERING d.o.o.

Osječka 125, Slavonski Brod

tel: 035 449 397, fax: 035 408 258

e-mail: [email protected]

Viškog boja 13, 21480 Vis

MAPA I

256-15

BROJ T.D. 256-15-3

DIREKTOR

sije čanj, 2016.

NAZIV I ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA:

NAZIV I ADRESA PROJEKTANTSKE TVRTKE:

NAZIV / NAMJENA ZGRADE:

KULTURNI CENTAR

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 Vis

Dražen LEKO, dipl.ing.gra đ.

LOKACIJA ZGRADE:

VRSTA DOKUMENTACIJE

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

OVLAŠTENI INŽENJER: Dražen LEKO, dipl.ing.gra đ.

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923, Slavonski Brod, Osječka ul. br. 125

_______

Page 176: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

1

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

III. GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

Rješenje o imenovanju projektanata 2

Ovlaštenje projektanta 3

Građevinski projekt i osvrt na vijek konstrukcije 4

Izjava o ispunjavanju bitnih svojstava građevine 11

Grafički prilozi 12

TLOCRT SUTERENA NA -4,38 list br. 1 1 : 100

TLOCRT SUTERENA NA -2,80 list br. 2 1 : 100

TLOCRT PRIZEMLJA list br. 3 1 : 100

TLOCRT POTKROVLJA list br. 4 1 : 100

TLOCRT KROVNIH PLOHA list br. 5 1 : 100

PRESJEK A-A list br. 6 1 : 100

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

S A D R Ž A J

_________________________________________________________________________________________

Page 177: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

2

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

kojim se

Dražen LEKO, dipl.ing.gra đ. ovlašteni inženjer gra đevinarstva,

s ovlaštenjem redni broj 3026 (UP/I-360-01/01-01/3026), imenuje za projektanta

za :

Investitor : GRAD VISTrg 30. svibnja 1992. br. 221480 Vis

Građevina :

KULTURNI CENTARViškog boja 13, 21480 Vis

Razina razrađenosti : GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta :

Broj projekta : 256-15-3

Z O P : 256-15

Za ALFA - inženjering d.o.o.Slavonski Brod siječanj, 2016.

Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

GRAĐEVINSKI

R J E Š E N J E

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125

_______

Page 178: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 179: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

4

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

III. GRAĐEVINSKI PROJEKT

Projektant:

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125

_______

Page 180: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

5

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

GRAD VIS

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

Vis

Viškog boja 13, 21480 Vis

NE

3. POSTUPAK ZA DOKAZIVANJE MEHANI ČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

ZAHTJEVNA ZGRADA

Nestambena zgrada

Viškog boja 13, 21480 Vis

1. PODRUČJE PRIMJENE

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VIŠESTAMBENE ZGRADE

ZAHTJEVU ZA IZRADOM GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE NESTAMBENE ZGRADE PODNOSITELJZAHTJEVA PRILAŽE DOKAZE O ISPUNJENOM BITNOM ZAHTJEVU MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTIIZRAĐENIM PO OVLAŠTENOM INŽENJERU GRAĐEVINARSTVA KAKO JE NAVEDENO

2. OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

LOKACIJA ZGRADE ZA KOJU SE PODNOSI ZAHTJEV :

GODINA

POČETKA GRADNJE 1977.

DOVRŠETKA GRADNJE 1977.

USELJENJA 1978.

IZVOĐAČ

SAMOGRADNJA NE

OVLAŠTENI MAJSTOR - OBRTNIK NE

PRAVNA OSOBA - PODUZEĆE DA

PROJEKTANT / AKO POSTOJI PROJEKT:

3.1. REDOVNI POSTUPAK DA

3.2. POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK

3.3. SLOŽENI POSTUPAK

3.2. REDOVNI POSTUPAK ZA DOKAZIVANJE MEHANI ČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

NAMJENA GRAĐEVINE

ETAŽA VISINA ETAŽE TLOCRTNA PLOŠTINA ETAŽE BRP

SUTEREN 4,50 m 761,64

1625,98PRIZEMLJE 4,70 m 611,93

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka ul. br. 125

_______

Page 181: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

6

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

A. ZAKONSKI, PODZAKONSKI AKTI I PROPISI IZ VREMENA GRADNJE

ZAKONI O GRADNJI

1961 Osnovni zakon o izgradnji investicijskih objekata (sl.list 45/61)

1967 Osnovni zakon o izgradnji investicijskih objekata (sl.list 20/67)

1969 Zakon o izgradnji investicijskih objekata i objekata građana i građanskih pravnih osoba (NN 9/69)

1975 Zakon o izgradnji objekata (NN 20/75)

OPTEREĆENJA - DJELOVANJA

1948 Privremeni tehnički propisi za opterećenja zgrada (sl.list 61/48) (PTP-2)

BETONSKE KONSTRUCIJE; BETON

1948 Privremeni tehnički propisi za beton i armirani beton (sl.list 61/48) (PTP-3)1971 Prvilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za prednapregnuti beton (NN 51/71)

ZIDANE KONSTRUCIJE; ZIĐE

1948 Privremeni tehnički propisi za zidove od opeke (sl.list 61/48) (PTP-7)

1970 Pravilnik o tehničkim mjerama i normativima za izvođenje zidova zgrada (NN 17/70)

POTRES

1964 Privremeni tehnički propisi za građene u seizmičkim područijima (karta iz 1952.) (sl.list 39/64)

TEMELJENJE

1948 Privremeni tehnički propisi za obično građevno fundiranje i fundiranje na šipovima. (Sl.list 42/48) (PTP-1)

1974

POTKROVLJE 2,80 m 252,41

3.3.1. UTVRĐIVANJE RELEVANTNIH ZAKONSKIH PROPISA

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvedbu radova na temeljenju građevinskih objekata radova na temeljenju građevinskih objekata. (Sl.list 34/1974)

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka ul. br. 125

_______

Page 182: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

7

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

OSTALA PODRUČIJA

1966 Građevinski elementi.Međukatna nosiva konstrucija. Opći uslovi. (HRN U.N8.050)

FAZA B: Utvrđivanje i pregled, te ocjena sadržaja i cjelovitosti projekta i druge dokumentacije.

B1: Pregled dokumentacije

B2: Popis pregledanih projekata i dokumentacije i osnovni podaci o projektu i ostaloj dokumentaciji

FAZA C: Utvrđivanje, pregled i ocjena izvedenog (zate čenog,postoje ćeg) stanja zgrade:

3.3.2. PREGLED TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

B. 1.1. Projekti prema vrstama građevinski i arhitektonski NE

arhitektonski snimak zgrade NE

B. 1.2. Projekti prema razini razrade

idejni NE

glavni NE

izvedbeni NE

POSTOJEĆE STANJE IZGRAĐENOSTI

B. 1.3. Ostala dokumentacija

podaci o ugrađenim materijalima NE

razne dozvole NE

potvrde NE

C. 1.

POČETAK GRADNJE

B. 2.Ocjena mehaničke otpornosti u

odnosu na dokumentacijuNema postojeće dokumentacije

3.3.3. PREGLED ZGRADE

IZJAVA VLASNIKAZAVRŠETAK GRADNJE 1977.

1977.

1978.

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka ul. br. 125

_______

Page 183: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

8

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

DA

C.2 SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA ARHITEKTONSKI SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA

C.3PREGLED ZGRADE S OSNOVNIM

IZMJERAMAUVIDOM NA TERENU

C.4VRSTA NOSIVE KONSTRUKCIJE

VERTIKALNI NOSIVI ELEMENTI

ZIDOVI OD BETONA NE

ZIĐE DA

STUPOVI DA

AB GREDE/PODVLAKE DA

STROPNA KONSTRUCIJA

BETONSKA DA

MONTA STROP NE

DRVENI GREDNIK DA

BIJELI STROP NE

SPREGNUTA KONSTRUKCIJA NE

KROVNA KONSTRUCIJAKOSI KROV

RAVNI KROV

C.5IZVEDENI ZAVRŠNI

RADOVIŽBUKA DAFASADA DATOPLINSKA IZOLACIJA NE

C.6 UTVRĐIVANJE MATERIJALA NOSIVIH ELEMENATA KONSTRUCIJE

VERTIKALNI NOSIVI ELEMENTI

ZIDOVI OD BETONA DAZIĐE DASTUPOVI AB STUPOVIOKVIR NE

STROPNA KONSTRUCIJA

BETONSKA DAMONTA STROP NEDRVENI GREDNIK DABIJELI STROP NESPREGNUTA KONSTRUKCIJA NE

KROVNA KONSTRUCIJARAVNI KROV DANAZIDNICA NE

DVOSTREŠNAPODROŽNICA NESTUP NE

ČETINARI II KLASEKOSNIK NERAZUPORA NEVEZNA GREDA NE

C.7OCJENA SUKLADNOSTI IZVEDENOG STANJA S PROJEKTOM I DOKUMENTACIJOM VEZANO ZA KONSTRUCIJSKE ELEMENTE

KVALITETU MATERIJALA I IZVEDBU

NEMA PROJEKTA

DA

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka ul. br. 125

_______

Page 184: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

9

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

ZGRADA JE IZVEDENA S ETAŽAMA SUTEREN, PRIZEMLJE I POTKROVLJE

TEMELJI

ZIDOVI:

STROPOVI i STEPENIŠTA:

KROVIŠTE:

OPIS OŠTEĆENJA / PUKOTINA / DEFORMACIJA

C.8UTVRĐIVANJE OŠTEĆENJA NEMA OŠTEĆENJA ŽBUKEPUKOTINA NEMA IZRAZIIH PUKOTINADEFORMACIJA / PROGIBA NEMA DEFORMACIJA/PROGIBA

FOTODOKUMENTACIJA OŠTEĆENJA NE

SKICE NA NACRTIMA NEPROGIBI NEPUKOTINE NE

OPIS PUKOTINA NA TEMELJIMA

C.9UTVRĐIVANJE SLIJEGANJA TEMELJA

NA TEMELJIMA NISU PRIMJEĆENE PUKOTINE KOJE BI UPUĆIVALE NA NERAVNOMJERNO SLIJEGANJE ILI LOŠE TEMELJENJE OBJEKTA

C.10PRORAČUN NA TEMELJU UTVRĐENOG STANJA

NIJE POTREBAN

C.11OCJENA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI U ODNOSU NA IZVEDENO STANJE ZGRADE.OCJENA SE DONOSI NA TEMELJU VIZUALNOG PREGLEDA I PRORAČUNA

3.3.4. ISTRAŽNI RADOVI

Građevina je temeljena na trakastim (pretpostavka) betonskim temeljima. Na temeljima građevine nisu uočenepukotine koje bi ukazivale na nejednoliko slijeganje objekta i/ili bilo kakva druga oštećenja istih.

Zidna konstrucija predmetne zgrade izvedena je zidovima od pune opeke debljine d=25 cm te kamenomdebljine 60 cm s ukrutama AB horizontalnih i vertikalnih serklaža. Zidovi suterena dograđenog dijela sumonolitni betonski. Na zidovima nema vidljivih pukotina ili odvajanja dijelova zida.

Stropovi građevine su izvedeni kao armirano-betonska ploča na dograđenom dijelu te kao drveni grednik nastarom dijelu objekta. Podgledi stropova su obloženi drvenom lamperijom, a na istima se ne vide deformacijekoje bi upućivala na neadekvatan presjek istih u pogledu nosivosti. Na stropovima nisu uočeni progibi za slučajkvazistalne kombinacije opterećenja.

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka ul. br. 125

_______

Page 185: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

10

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

3.3.5. KONAČNA OCJENA

Na temelju svega navedenog, a u skaldu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgra đenim zgradama (NN RH br.86/12) donosi se slijede ći zaklju čak:

PREDMETNA ZGRADA ZADOVOLJAVA BITNE ZAHTJEVE MEHANI ČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

Predmetna zgrada ima ravni i kosi krov. S vanjske strane na krovnoj plohi, nema nikakvih ulegnuća nitideformacija.

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka ul. br. 125

_______

Page 186: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

11

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

Ovlašteni inženjer : Dražen LEKO, dipl.ing.gra đ.Ovlaštenje broj : 3026 (UP/I-360-01/01-01/3026)Zaposlen kod : ALFA-INŽENJERING d.o.o. Slavonski Brod, Osječka ulica 125

Izjavljujem da ova višestambena zgrada:

Investitor :

Građevina :

Viškog boja 13, 21480 Vis

Sadržaj : DOKAZ O ISPUNJENOM BITNOM ZAHTJEVU

MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

Broj projekta : 256-15-3

Ovlašteni inženjer građevinarstva:

broj : 256-15-3

GRAD VIS

Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 Vis

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN RH broj 86/12) dajem :

KULTURNI CENTAR

ispunjava bitni zahtjev mehani čke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada gra đena.

Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

I Z J A V U

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka br. 125

_______

Page 187: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:

12

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

Viškog boja 13, 21480 Vis List br:

GRAĐEVINSKI PROJEKT I OSVRT NA VIJEK KONSTRUKCIJE

Dražen LEKO, dipl.ing.građ.

Projektant:

GRAD VIS Trg 30. svibnja 1992. br. 2 21480 Vis T.D. 256-15-3

KULTURNI CENTAR Z.O.P. 256-15

GRAFIČKI PRILOZI

_________________________________________________________________________Projektiranje, nadzor, i inženjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osječka ul. br. 125

_______

Page 188: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 189: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 190: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 191: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 192: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE:
Page 193: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ZGRADE: