Click here to load reader

Glava 4: Organizovanje - Ekonomski · PDF file institucije ili funkcionalne grupe kako bi se ostvarili njeni ciljevi. Organizacija Organizacija ≠ Organizovanje. Balans između stabilnosti

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Glava 4: Organizovanje - Ekonomski · PDF file institucije ili funkcionalne grupe kako bi se...

 • Glava 4: Organizovanje

 • Teme

  5

  3

  2

  1 Podela rada

  Organizaciona struktura - modeli

  Centri odgovornosti

  Autoritet

  4 Koordinacija

  6 Delegiranje

  7 Organizacija posla

  8 Decentralizacija

 • Organizacija

 • Organizacija

  Organizacija ≠ Organizovanje

 • Organizacija

  Organizacija ≠ Organizovanje

  Organizacija predstavlja infrasturkuturu za obavljanje poslova jedne institucije ili funkcionalne grupe kako bi se ostvarili njeni ciljevi

 • Organizacija

  Organizacija ≠ Organizovanje

  Balans između stabilnosti i promena

  Kriterijumi kvaliteta: Fleksibilnost i responzivnost

  Organizacija predstavlja infrasturkuturu za obavljanje poslova jedne institucije ili funkcionalne grupe kako bi se ostvarili njeni ciljevi

 • Podela rada

 • Podela rada

  Osnovni pojmovi

 • Podela rada

  Podela rada je svrstavanje poslova u grupe srodnih poslova prema određenom kriterijumu srodnosti

  Osnovni pojmovi

 • Podela rada

  Podela rada je svrstavanje poslova u grupe srodnih poslova prema određenom kriterijumu srodnosti

  Specijalizacija

  Osnovni pojmovi

 • Podela rada

  Podela rada je svrstavanje poslova u grupe srodnih poslova prema određenom kriterijumu srodnosti

  Specijalizacija

  Podela rada ≠ Podela posla

  Osnovni pojmovi

 • Podela rada

  Podela rada je svrstavanje poslova u grupe srodnih poslova prema određenom kriterijumu srodnosti

  Specijalizacija

  Podela rada ≠ Podela posla

  Prednosti vs nedostaci

  Osnovni pojmovi

 • Podela rada

  Menadžerska nadležnost

  Podela rada je svrstavanje poslova u grupe srodnih poslova prema određenom kriterijumu srodnosti

  Specijalizacija

  Podela rada ≠ Podela posla

  Prednosti vs nedostaci

  Osnovni pojmovi

 • Podela rada

  Osnovni pojmovi

  Podela rada je svrstavanje poslova u grupe srodnih poslova prema određenom kriterijumu srodnosti

  Specijalizacija

  Podela rada ≠ Podela posla

  Prednosti vs nedostaci

  Visoka struktura

  Niska struktura

  Menadžerska nadležnost

 • Organizaciona struktura

 • Organizaciona struktura

  Funkcionalni model

  Divizioni model

  Hibridni model

  Matrični model

 • Organizaciona struktura

  Funkcionalni model

  Divizioni model

  Hibridni model

  Matrični model

 • Funkcionalni model

  Kompanijski vrh

  Proizvodnja Marketing IT Prodaja Finansije

 • Funkcionalni model

  Kompanijski vrh

  Proizvodnja Marketing IT Prodaja Finansije

  Mala i srednja preduzeća

  Homogeni proizvod u stabilnom okruženju

  Prednosti

  Nedostaci

 • Funkcionalni model

  Nedostaci i problemi

  Smanjena brzina reagovanja

  Odgovornost pripada samo top menadžerima

  Parohijalni mentalitet

  Upravljački jaz

 • Funkcionalni model

  Nedostaci i problemi

  Smanjena brzina reagovanja

  Odgovornost pripada samo top menadžerima

  Parohijalni mentalitet

  Funkcionalni silosi

  Izolovana ostrva

  Upravljački jaz

 • Organizaciona struktura

  Funkcionalni model

  Divizioni model

  Hibridni model

  Matrični model

 • Divizioni model

  Decentralizacija nadležnosti za rezultate na nivo proizvoda, tržišta ili geografskog pordručja

  Karakteristike

  Divizija = Preduzeće u malom (SPJ)

  Tri osnovna modaliteta

  Pogodan za velika i diversifikovana preduzeća

 • Kompanijski vrh

  Biznis 1

  Divizija

  Biznis 2 Biznis 3

  Proizvodnja Istraživanje i razvoj LogistikaMarketing

  Divizioni model

 • Kompanijski vrh

  Kupac 1

  Divizija

  Kupac 2 Kupac 3

  Proizvodnja Istraživanje i razvoj LogistikaMarketing

  Divizioni model

 • Kompanijski vrh

  Region 1

  Divizija

  Region 2 Region 3

  Proizvodnja Istraživanje i razvoj LogistikaMarketing

  Divizioni model

 • Kompanijski vrh

  Region 1

  Divizija

  Region 2 Region 3

  Proizvodnja Istraživanje i razvoj LogistikaMarketing

  Divizioni model

  Prednosti Nedostaci

 • Organizaciona struktura

  Funkcionalni model

  Divizioni model

  Hibridni model

  Matrični model

 • Hibridni model

  Kompanijski vrh

  Divizija 1 Divizija 2 Divizija 3

  Proizvodnja Istraživanje i razvoj LogistikaMarketing

  Planiranje

  HR

  Finansije

 • Organizaciona struktura

  Funkcionalni model

  Divizioni model

  Hibridni model

  Matrični model

 • Matrični model

  Kompanijski vrh

  Proizvodnja Istraživanje i razvoj LogistikaMarketing

  SBU 3

  SBU 2

  SBU 1

  SBU 4

 • Matrični model

  Proizvodnja Istraživanje i razvoj LogistikaMarketing

  SBU 3

  SBU 2

  SBU 1

  SBU 4

  Kompanijski vrh

 • Organizaciona struktura

  Funkcionalni model

  Divizioni model

  Hibridni model

  Matrični model

 • Primeri organizacionih šema

 • Primeri organizacionih šema

 • Centri odgovornosti

  Centri odgovornosti

  Investicioni centri

  Troškovni centri

  Prihodni centri

  Profitni centri

 • Koordinacija

 • Koordinacija

  Integracija ciljeva i aktivnosti pojedinaca i organizacionih delova kako bi se efikasno ostvarili ciljevi organizacije

  Dimenzije: Vertikalna, horizontalna i lateralna

  Principi menadžmenta

  Tri pristupa za postizanje sistema koordinacije

  Rast potencijala koordinacije

  Smanjenje potrebe za koordinacijom

 • Autoritet

 • Autoritet

  Formalni vs neformalni autoritet Moć

  Uticaj

 • Autoritet

  Formalni vs neformalni autoritet Moć

  Uticaj Pristup prirodnog prava

  Pristup prihvatanja autoriteta

 • Delegiranje

 • Delegiranje

  Delegiranje je prenošenje autoriteta (ili legitimne moći) sa višeg menadžerskog nivoa na niži nivo ili sa menadžera na podređene

 • Delegiranje

  Delegiranje je prenošenje autoriteta (ili legitimne moći) sa višeg menadžerskog nivoa na niži nivo ili sa menadžera na podređene

  Participativni menadžment

 • Delegiranje

  Delegiranje je prenošenje autoriteta (ili legitimne moći) sa višeg menadžerskog nivoa na niži nivo ili sa menadžera na podređene

  Tri principa delegiranja:

  Participativni menadžment

  1 Princip najnižeg nivoa odgovornosti

  2 3 Princip jedinstva komande

  Skalarni princip

 • Organizacija posla i

  decentralizija

 • Organizacija posla

  Mehanička organizacija posla

  Motivaciona organizacija posla

  Biološka organizacija posla

  Perceptivna organizacija posla

 • Organizacija posla

  Mehanička organizacija posla

  Motivaciona organizacija posla

  Biološka organizacija posla

  Perceptivna organizacija posla

  Uvećanje širine posla

  Obogaćivanje posla

  Davanje ovlašćenja

 • Decentralizacija

  Decentralizacija vs Centralizacija

  Prednosti vs Opasnosti

  Divizionalizacija = org. posledica decentralizacije

  Divizionalizacija ≠ Decentralizacija

  Slide Number 1 Slide Number 2 Slide Number 3 Slide Number 4 Slide Number 5 Slide Number 6 Slide Number 7 Slide Number 8 Slide Number 9 Slide Number 10 Slide Number 11 Slide Number 12 Slide Number 13 Slide Number 14 Slide Number 15 Slide Number 16 Slide Number 17 Slide Number 18 Slide Number 19 Slide Number 20 Slide Number 21 Slide Number 22 Slide Number 23 Slide Number 24 Slide Number 25 Slide Number 26 Slide Number 27 Slide Number 28 Slide Number 29 Slide Number 30 Slide Number 31 Slide Number 32 Slide Number 33 Slide Number 34 Slide Number 35 Slide Number 36 Slide Number 37 Slide Number 38 Slide Number 39 Slide Number 40 Slide Number 41 Slide Number 42 Slide Number 43 Slide Number 44 Slide Number 45 Slide Number 46 Slide Number 47 Slide Number 48 Slide Number 49 Slide Number 50 Slide Number 51 Slide Number 52