of 5 /5
Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobiť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše 3 MILIÓNOV Američanov má glaukóm. Len polovica z nich to VIE. D D I I A A G G N N Ó Ó Z Z A A J J E E P P R R V V Ý Ý M M K K R R O O K K O O M M Z Z Á Á C C H H R R A A N N Y Y V V Á Á Š Š H H O O Z Z R R A A K K U U Dva hlavné typy glaukómu sú primárny glaukóm s otvoreným uhlom (POAG) a zriedkavý glaukóm s uzavretým uhlom . Môže sa u nich vyskytnúť zvýšený alebo normálny vnútroočtlak (IOT). Sekundárny glaukóm vzniká inou chorobou alebo príčinou vedúcou k nadmernému zvýšeniu a následnému poškodeniu optického nervu (úraz, zápal, liečba kortikoidmi). Glaukóm vyskytujúci sa hlavne u rómskej populácie s určitým typom genetického poškodenia je vrodený (kongenitálny glaukóm), má za následok ťažké zníženie zrakovej ostrosti už počas vnútromaternicového vývinu. Hlavným rizikovým faktorom glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak (IOT) (asi 2% populácie vo veku 40 - 50 rokov a 8% nad 70 rokov má zvýšený IOT). Ďalšie riziká zvyšujúce pravdepodobnosť, že ochoriete na glaukóm, sú vek, stres, rodinný výskyt, ťažká krátkozrakosť, cievne poruchy, tenká rohovka, cukrovka, afroamerická rasa. 4 hlavné fakty o glaukóme: Glaukóm je hlavná príčina slepoty – ak je neliečený. Nanešťastie približne 10% pacientov napriek liečbe prichádza o zrak ( V USA to je asi 120000 prípadov slepoty spôsobenej glaukómom – 9 – 12%. Glaukóm je 2. najčastejšia príčina slepoty vo svete podľa WHO, 65 miliónov ľudí vo svete má podozrenie na glaukóm) Glaukóm je nevyliečiteľný a stratený alebo poškodený zrak sa nedá obnoviť. Liečbou (kvapkami a/alebo chirurgicky) možno zastaviť alebo spomaliť jeho ďalšie zhoršovanie. Choroba však musí byť celý život kontrolovaná a sledovaná. Glaukóm môže vzniknúť u každého – od bábätiek po dôchodcov Nemusíte mať nijaké príznaky. Ochorenie sa prejavuje poškodením zorného poľa, pričom pacient si všimne zmeny, až keď sú závažné a nenapraviteľné (viď obrázky, video), pretože obraz vždy snímame oboma očami a náš mozog vie doplniť chýbajúce časti obrázka.

Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi stratu zraku bez … · Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi ť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše

  • Upload
    dothien

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi stratu zraku bez … · Glaukóm je skupina...

Page 1: Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi stratu zraku bez … · Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi ť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše

Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobiť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše 3 MILIÓNOV

Američanov má glaukóm. Len polovica z nich to VIE.

DDDIIIAAAGGGNNNÓÓÓZZZAAA JJJEEE PPPRRRVVVÝÝÝMMM KKKRRROOOKKKOOOMMM ZZZÁÁÁCCCHHHRRRAAANNNYYY VVVÁÁÁŠŠŠHHHOOO ZZZRRRAAAKKKUUU

Dva hlavné typy glaukómu sú primárny glaukóm s otvoreným uhlom (POAG) a zriedkavý

glaukóm s uzavretým uhlom. Môže sa u nich vyskytnúť zvýšený alebo normálny vnútroočný

tlak (IOT).

Sekundárny glaukóm vzniká inou chorobou alebo príčinou vedúcou k nadmernému zvýšeniu

a následnému poškodeniu optického nervu (úraz, zápal, liečba kortikoidmi).

Glaukóm vyskytujúci sa hlavne u rómskej populácie s určitým typom genetického poškodenia

je vrodený (kongenitálny glaukóm), má za následok ťažké zníženie zrakovej ostrosti už počas

vnútromaternicového vývinu.

Hlavným rizikovým faktorom glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak (IOT) (asi 2% populácie

vo veku 40 - 50 rokov a 8% nad 70 rokov má zvýšený IOT).

Ďalšie riziká zvyšujúce pravdepodobnosť, že ochoriete na glaukóm, sú vek, stres, rodinný

výskyt, ťažká krátkozrakosť, cievne poruchy, tenká rohovka, cukrovka, afroamerická rasa.

4 hlavné fakty o glaukóme:

• Glaukóm je hlavná príčina slepoty – ak je neliečený. Nanešťastie približne 10%

pacientov napriek liečbe prichádza o zrak ( V USA to je asi 120000 prípadov slepoty

spôsobenej glaukómom – 9 – 12%. Glaukóm je 2. najčastejšia príčina slepoty vo svete

podľa WHO, 65 miliónov ľudí vo svete má podozrenie na glaukóm)

• Glaukóm je nevyliečiteľný a stratený alebo poškodený zrak sa nedá obnoviť. Liečbou

(kvapkami a/alebo chirurgicky) možno zastaviť alebo spomaliť jeho ďalšie

zhoršovanie. Choroba však musí byť celý život kontrolovaná a sledovaná.

• Glaukóm môže vzniknúť u každého – od bábätiek po dôchodcov

• Nemusíte mať nijaké príznaky. Ochorenie sa prejavuje poškodením zorného poľa,

pričom pacient si všimne zmeny, až keď sú závažné a nenapraviteľné (viď obrázky,

video), pretože obraz vždy snímame oboma očami a náš mozog vie doplniť chýbajúce

časti obrázka.

Page 2: Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi stratu zraku bez … · Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi ť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše

[0] Pri miernych glaukómových zmenách chýba 1 vtáčik na obrázku 1.7, pri stredne závažných 2 vtáčiky na obrázku 1.8

Keďže hodnoty IOT môžu byť normálne, glaukóm sa dá zistiť vyšetrením očného pozadia,

konkrétne terča zrakového nervu.

Zrakový (optický) nerv je tvorený miliónmi nervových vláken z nervových buniek očného

pozadia, ktorý vedie zrakové vnemy vo forme elektrických impulzov do mozgu. Predstavuje

vlastne kábel s miliónmi drôtov. Pri glaukóme sa znižuje počet vláken nervu, čo sa prejavuje

zväčšením prázdneho priestoru (tzv. jamky alebo exkavácie) v jeho strede.

Toto včasné štádium, pri ktorom sa ešte nemusia objaviť zmeny v zornom poli, sa dá

zistiť laserovým snímaním očného nervu po vrstvách, pričom sa vytvorí trojrozmerný obraz

nervu. Umožňuje to prístroj HRT (Heidelberský retinálny tomograf). [0]

Page 3: Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi stratu zraku bez … · Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi ť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše

Glaukómový očný nerv s veľkou exkaváciou

Výpadok vo vrstve nervových vláken u pacienta s glaukómom

Page 4: Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi stratu zraku bez … · Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi ť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše

Prehlbovanie a zväčšovanie jamky zrakového nervu u pacienta s glaukómom v priebehu 4 rokov

Diagnostika glaukómu

§anamnéza

§ biomikroskopia – vyšetrenie štrbinovou lampou

§ denná krivka – meranie denných výkyvov IOT

§ gonioskopia

§ oftalmoskopia

§ perimetria

§ meranie hrúbky rohovky

§ laserové skenovanie

V očnej ambulancii našej nemocnice poskytujeme VŠETKY vyššie uvedené formy

odhaľovania glaukómu, VRÁTANE HRT. Tento prístroj sa na východnom Slovensku sa nachádza len v 3 fakultných nemocniciach

a v našom zariadení.

Page 5: Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi stratu zraku bez … · Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi ť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše

Uvedené vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia s doplatkom 100 Sk, ak po odoslaní

obvodným lekárom pri vyšetrení očného pozadia lekár zistí zmeny na zrakovom nerve.

Existuje možnosť priameho objednania a uvedeného vyšetrenia za poplatok 500 Sk cez

internet (v danom prípade už neplatíte 150 Sk za online objednanie alebo telefonicky po 12.00

hod na telef. čísle 055/229 5871 u Dr. Gáborovej.

Odkazy:

www.visionsimulator.com

www.glaucoma.org

www.hrt2.com

www.glaucomainfo.com