of 4 /4
fokus OGLASNA PRILOGA ARSANA - ART PTUJ 2012

Glasbeni festival ARSANA PTUJ 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Večer FOKUS - Glasbeni festival ARSANA PTUJ 2012 / Vecer FOKUS - Music festival ARSANA PTUJ 2012; contact: [email protected]

Text of Glasbeni festival ARSANA PTUJ 2012

 • fokusOGLASNA PRILOGA

  ARSANA - ART PTUJ 2012

 • Za nami je dobrih est mesecev EPK in ob obilici presekov, ki jih je ponudila, smo ve kot ponosen del nje. etrti mednarodni glasbeni festi-val ARSANA ART PTUJ 2012 bo v konici poletja ponovno postal mednarodno stiie umetnosti. V petnajstih dneh bo na Ptuju gostovalo preko 400 umetnikov s celega sveta s podroja klasine, jazz, etno, popularne, vokalne in instru-mentalne glasbe. Na mnogih notranjih in zunanjih priredit-venih prizoriih starega mes-tnega jedra se bo zvrstilo ve kot 35 koncertov uveljavljen-ih slovenskih in tujih glasbe-nikov. Prav tako bodo vabili mnogi spremljevalni dogod-ki, od mednarodne poletne akademije, okroglih miz, po-topisnih predavanj, l iter-arnih in kulinarinih veerov, poulinega dogajanja in e ve.

  Donavska/Bohuslav Martinu filharmonija & Janez Lotri, Miha Rogina, Borut Zagoranski, Alexei Kornienko20. 7., 20.00 (dvorie Minoritskega samostana)"Izkunje udovite edinstvene kulture in izjemna glasbe-na raznolikost Evrope!" To je posebno poslanstvo Donavske filharmonije. Novi mednar-odni orkester, sestavljen iz najboljih glasbenikov, priha-ja iz drav, skozi katere tee reka Donava. Ta edinstveni orkester, ustanovljen leta 2002, se ponaa z zastopanjem duha in bogastva kulturne dediine srednje Evrope. V orkestru se najbolji simfonini glasbe-niki, ki se skupaj z izjemno nadarjenimi lani orkestra Akademije, ki jih spodbujajo lani Dunajske filharmonije in filharmonije Bohuslav Mar-tinu (Zlin, Republika eka), posveajo izbranim orkestrs-kim projektom.

  Alexei Kornienko se je z glasbo prvi sreal v ruskem Novosibirsku, ko mu je bilo pet let. Kot pianist in dirigent je sodeloval s tevilnimi svetov-no znanimi orkestri, vkljuno s Kraljevim simfoninim orke-strom iz Londona, orkestrom Moskovske filharmonije, Mn-chenskim simfoninim orke-strom in drugimi.

  Borut Zagoranski je dobi-tnik prestine nagrade The fri-ends of the Royal Academy of Music Wigmore Award 2006. Je udeleenec in nagrajenec te-vilnih dravnih in mednaro-dnih tekmovanj za harmoniko.

  Miha Rogina je predstavljen kot najbolji saksofonist dana-nje mlaje generacije v reviji The Sax. Slovi po svojih inova-tivnih interpretacijah glasbe-nih del. Je dobitnik 1. nagrade na ni manj kot desetih med-narodnih tekmovanjih. So-deloval je z mnogimi danes vodilnimi glasbeniki, kot je Pierre Boulez, in nastopil na velikih mednarodnih koncer-tnih odrih irom Evrope, Azije, Amerike in Afrike, kot so du-najski Musikverein, pariki

  Salle Pleyel in japonski Ishiha-ra Hall.

  Janez Lotri je mednarodno uveljavljen slovenski tenorist, ki nastopa v vseh najpomemb-nejih in najprestinejih oper-nih hiah po svetu. Je stalni gost dunajske dravne Opere. Njegov repertoar obsega preko 50 razlinih opernih vlog. Uspehi, ki jih v zadnjih letih dosega Janez Lotri, so primer-ljivi z uspehi najvejih tenorjev naega asa.

  Zgodba o tangu28. 7., 20.30 (dvorie Minoritskega samostana)Zgodba o tangu - Tango story je produkcija drutva ARSANA, ki je eden izmed projektov Ev-ropske prestolnice kulture Maribor 2012 Ptuj. Projekt eli opozoriti na kaotino drubeno stanje neusmiljen-ega trdega kapitalizma in nakazati na svetlobo, ki jo nudijo umetnost, kreativnost in drubena ozaveenost in kritinost. Vrhunski gostujoi solisti in mednarodno priz-nani glasbeniki monih oseb-nosti z lahkoto ustvarijo as od starega Tanga Vieha iz gos-tiln in bordela do Tanga Nueva klasinega modernega tanga. Konceptualno osmiljen izbor glasbe, nastale v preteklih sto letih, izkazuje ljubezen, strah, sov ratvo, apoka l ipt ino stanje, po drugi strani pa veliko trenutkov meditativne atmosfere. V tem glasbeno-scenskem eksperimentu je ob strastni glasbi, plesu in besedi mogoe doiveti tudi atmos-fero milonge, karizmatinega violinista Stefana Milenkov-icha pa v vlogi, v kateri ga poznajo samo nekateri kot strastnega tanguerosa! Tango se je od svojih zaetkov do danes razvil v socialno-kul-turni fenomen, ki ob glasbi in plesu vkljuuje tudi poezijo, filozofijo, z eno besedo - nain ivljenja. Iz bordela se je povz-pel na koncertna prizoria irom po svetu. Zadnja leta doivlja mono prebujanje in planetarno popularnost.

  V tej izvrstni in nepono-vljivi zgodbi sodelujejo Marko Hatlak (harmonika), Marko Koroec (k ita ra), M laden Delin (klavir), Luka Herman Gaiser (kontrabas), Ana Delin (sopran), P r imo Vidov i (tenor), Uro Andi, Mateja Juvan (ples) in solist Stefan Mi-lenkovich (violina).

  SVETOVNA GLASBENA DOIVETJA

  Allan Kelly Gang 21. 7., 20.30 (dvorie Minoritskega samostana)Irska je samo izhodie iz-vrstne skupine, ki zajema iz bogate tradicije Irske, Angli-je, Avstrije, Keltov in Amerike. "Njihove priredbe kot tudi sami glasbeniki sodijo v svetov-ni vrh in irski melos se najde vedno nekje vmes" - Irish Music Magazin. S svojim ognjevitim nastopom in udovitimi sklad-bami navduujejo obinstvo irom po svetu.

  Skupino sestavljajo Alan Kelly (klavir & harmonika),

  Steph Geremia (flavta & vokal), Tony Byrne (kitara), Maureen Browne (violina)

  Neisha22. 7., 20.30 (dvorie Minoritskega samostana)Koncert uveljavljene sloven-ske glasbenice, ki posega po la-hkotnem popu in rada zahaja na podroje soula. Izdala je ve uspenih avtorskih zgoenk ter nastopila po vsej Evropi in Balkanu. Neisha se vam tokrat predstavlja v akustini razliici. Poleg njenih uspenic z vseh treh dosedanjih studijskih plo bomo sliali tudi venek skladb izpod avtorskega peresa svetovnih kalibrov, ki bodo za-zvenele v njenih svojstvenih priredbah prav njim v poklon. Akustien set ji dovoljuje e veji dinamini razpon in in-timno neposrednost, kjer pri-deta njena vokalna mo in krhkost najbolj do izraza. Pri-dite, prepustite se glasbi in uivajte!

  Skupino sestavljajo: Neisha klavir, vokal, Tadej Koir kitara, Mate Brodar kitara, Jernej Kri bas, Botjan Gra-diek - bobni.

  Lela Kaplowitz s prijatelji23. 7., 20.30 (dvorie hotela Mitra)Lela Kaplowitz je hrvaka jazz vokalistka s svetovni-mi glasbenimi izkunjami, razkonim glasom, zanimivi-mi zamislimi in hkrati enska ustvenih interpretacij in ko-munikacije. Ptujski publiki bo predstavila raznolik rep-ertoar avtorskih del jazz stan-darda in zbrane skladbe z najnovejega albuma Little boy with a big heart - skladbe Boka Petrovia, za katere je sama napisala besedilo. Lela Kaplowitz in prijatelji uprizori-jo nekompromisno jazz glasbo brez prevelikega stremljenja k modernizmu. Pripravite se na veer vrhunskega jazza!

  Poklon Michaelu Jacksonu24. 7., 20.30 (dvorie Minoritskega samostana)Pr iprav i l i smo vam novo glasbeno poslastico, posveeno najveji ikoni popa. Obeta se veer, ki ga bodo odlini glasbeniki posvetili edinstven-emu Michaelu Jacksonu.

  Skupino sestavljajo: David Matii - glavni vokal, Karin Zemlji - spremljevalni vokal, Beno Sorak kitara, Denis Horvat klaviature, Toma Gajt - klaviature in trobenta, Matjaz Vertus bas, Bruno Do-miter bobni.

  Alenka Godec, So najlepe pesmi e napisane25. 7., 20.30 (dvorie Minoritskega samostana) Alenka Godec nas bo s svojim prijetnim glasom, pretanjen-im obutkom za izvedbo in enkratnim pevskim slogom popeljala po asovnem traku slovenske popevke. Z ust-varjalnim spotovanjem do izvirnikov je neminljivim

  Donavska/Bohuslav Martinu filharmonija

  Zgodba o tangu

  Allan Kelly Gang

  Stefan MilenkovichV Beogradu rojeni glasbenik, ki ivi na relaciji med Zdruenimi dravami in Italijo, je ena najvejih sodobnih zvezd klasine glasbe. Oi irega obinstva in kritikov so bile vanj prvi uprte, ko so ga pri komaj desetih letih povabili, da je zaigral v boini predstavi v Beli hii pred takratnim predsednikom Ronaldom Reaganom. Violinist, ki je svoj prvi nastop z orkestrom odigral pri starosti petih let, je v letih, ki so sledila, nastopil tudi za nekdanjega sovjetskega predsed-nika Gorbaova in kar dvakrat za papea Janeza Pavla II., svoj tisoi koncert pa je odigral pri 16 letih v mehikem Monterreyju.

  Kot solist je nastopil z Berlinskim simfoninim orkestrom, Helsin-ko filharmonijo, Zagrebko filharmonijo, Beograjsko filharmonijo, orkestrom Radio France, orkestrom Boloj teatra, nacionalnim orke-strom Belgije, komornim orkestrom Orpheus, aspenskimi komornimi simfoniki, simfoninim orkestrom Indianapolisa, mehikimi drav-nimi simfoniki, simfoninim orkestrom drave Sao Paulo v Braziliji, simfoninim orkestrom Melbourna in Queenslanda v Avstrliji. Delal je z znamenitimi dirigenti, kot so Lorin Maazel, Daniel Oren, Vladi-mir Fedoseyev, Lu Jia, Lior Shambadal in En Shao.

  Glasbeni festival Arsana Art Ptuj 2012Festivalski vrhunci desetletja

 • Lela Kaplowitz

  Vito Marene - Flamenco Group

  Vox Arsana

  Alenka Godec

  glasbenim biserom dala nov lesk in pridih sodobnosti ter z albumom So najlepe pesmi e napisane navduila kritike in iroko obinstvo. Sodi med vo-dilne slovenske pevke zadnjih 20 let. Nastopala je z najvejimi imeni sveta jazz glasbe, odlino se znajde tudi v popu, saj je z albumom So najlepe pesmi e napisane dve leti osvajala vrhove slovenskih glasbenih lestvic.

  Skupino sestavljajo: Alenka Godec - vokal, Miran Juvan - klaviature, Davor Klari - ham-mond, Teo Collori - kitara, Jani Hace - bas kitara, Peter Ogrinc - bobni.

  Stane Hebar Kvartet25. 7., 21.00 (dvorie hotela Mitra)Ptujski jazz kitarist, Stane Heba r, je zd rui l moi s tremi vodilnimi glasbeni-ki mnchenske jazz scene, s katerimi je imel v letu 2011 prilonost sodelovati v Nemiji. Koncert nam bo ponudil spre-hod skozi jazzovsko tradici-jo, na kateri vsi lani zasedbe gradijo temelje svojega ust-varjanja. Skupino sestavljajo: Tom Reinbrecht - alt saksofon, Stane Hebar - kitara, Andreas Kurz - kontrabas, Bernd Reiter - bobni.

  Zz (Zjaa - Zanchini) Kvartet, 26. 7., 20.30 (dvorie hotela Mitra)Dva izredna, a zelo razlina glasbenika sta ustvarila skupen projekt, ki je s svojo kvalite-to in izvirnostjo izzval veliko zanimanje v Evropi in Ameri-ki. Skupina ima edinstveno glasbeno vizijo, ki absorbira in odraa vse vrste glasbe, pri emer pa ohranja zavidljiv in-dividualizem in visoko ka-kovost izdelave, ki je lahko v razponu od mirne intim-nosti do goe intenzivnos-ti. Razlina glasbena okolja jim vkljuujejo jazz, sodobno klasino in svetovno glasbo ter prosto improvizacijo. So edinstvena zvona pokrajina. Simone Zanchini velja za enega najbolj zanimivih in inova-tivnih harmonikarjev v Evropi. Skupino sestavljajo: Ratko Zjaa (kitara), Simone Zanchini (har-monika), Martin Gjakonovski (kontrabas), Adam Nussbaum (bobni).

  Vito Marene Flamenco Group 29. 7., 20.30 (dvorie Minoritskega samostana)Virtuoz kitarskih strun in skla-datelj Vito Marene se pred-stavlja z uveljavljenimi imeni slovenske glasbe, dejavnimi tako doma kot tudi v tujini, ter maestro f lamenka, ple-salko Ano Pandur. Veer bo posveen tradicionalni in uni-katni panski glasbi flamen-ka. Skupino sestavljajo: Vito Marene - kitara, Jaka Kopa - saksofon, Jot Draler - kontra-bas, Nino Mureki - tolkala, Ana Pandur - ples.

  Klapa Cambi 1. 8., 20.30 (dvorie Minoritskega samostana)Klapa Cambi je ena najvekrat nagrajenih in popularnih dal-matinskih klap, ki je leta 1990 zaela svoj triumfalni pohod in nekajkrat osvojila prvo nagrado na festivalu dalmatinskih klap v Omiu in veerih dalmatin-skih pesmi v Katelu. Hkrati je dosegla velik komercialni uspeh s skladbami Gibonnija in e danes sodi v sam vrh te glasbene zvrsti. Skupino ses-tavljajo: Vladimir Gari - tenor 1, Jure Nikoli - tenor 2 , Zdeslav

  Petrai - tenor 2, Tomislav Jeli - tenor 2, Toni Kesi bariton, Teo Kapov - bariton, Marin Mandi - bariton, Joko Tranfi - bas 1, Emil Koul - bas 2, Ante Nikoli - bas 2.

  Vox Arsana & Ana Sokli2. 8., 20.30 (dvorie Minoritskega samostana)Vox Arsana je energien pre-plet vokalnega kvarteta in in-strumentalnega sestava. Tokrat se bo predstavila s sveimi pop uspenicami, venimi sloven-skimi popevkami in znanimi hiti amerikega swinga. Njiho-vo odrsko eksplozivnost pop, soul in jazz glasbe bo dopol-nila posebna gostja Ana Sokli.Vox Arsana so: Teja Letonja sopran, Ana Delin sopran, Primo Vidovi tenor, Mladen Delin tenor, Tom Hajek klavir, Bruno Domiter bobni, Luka Herman Gaiser bas.

  Nov, prodoren in izra-zen glas slovenske glasbene scene je zagotovo Ana Sokli. Z glasbo se ukvarja e od malih nog. V njej ie tisto lu, ki sije in nikoli ne ugasne. Je tudi so-avtorica svoje glasbe in zanjo pie besedila. Glasba ji pred-stavlja nain ivljenja, sodelo-vala je tudi na festivalih, kot so Slovenska popevka, Ema in X Factor.

  Koncert Sozvoja Slovenije3. 8., 20.30 (dvorie Minoritskega samostana)Kaj dobimo, e zdruimo vr-hunske domae glasbenike in nae ljudsko glasbeno izroilo? Nastanejo Sozvoja Slovenije, multimedijski projekt, ki pov-ezuje uveljavljene slovenske soliste, kjer umetniko vodstvo projekta podpisuje Janez Dov, konni izdelek pa so neverjet-no ive in sodobne priredbe ljudskega izroila.

  Slovenska ljudska glasba je spomin iz davnine, odmev pro-stora, ki v sebi nosi razlinost slovenskih pokrajin in kae, kaj pomeni bogastvo razlik in kako pomembna je raznolikost ne samo v kulturnem svetu, temve tudi v gospodarskem in politinem.

  Spo tovanje ra z l i k i n upotevanje celovitosti sveta sta kljuna za prepoznavanje novih vzorcev, ki nas popelje-jo iz ekonomske in ekoloke krize.

  Nastopajo: Janez Dov, Aphra Tesla, Eva Hren, Vesna Zornik, Tinkara Kova, Katice, Botjan Gomba in drugi.

  KLASINE POSLASTICE

  Veer muzikala in opernih arij 27. 7., 19.30 (slavnostna dvorana gradu)Koncert tudentov akademije za glasbo iz Ljubljane, z oddelka za solo petje iz razreda Alenke Derna Bunta. Predstavili bodo zanimiv program iz bogate za-kladnice opernih arij, samospe-vov in muzikala.

  Mojstri Komorne Glasbe 29. 7., 19.30 (slavnostna dvorana gradu)Na odru bodo zdruili moi uveljavljeni svetovni in ev-ropski mojstri klasine glasbe. Sliali bomo dela R. Schuman-na, J. Brahmsa, P. I. ajkovskega, C. Debussya, G. Mahlerja in drugih. Predstavili se nam bodo Konstant in Bogino, Alexei Kornienko, Laura Pi-etrocini, Viktor Bogino, Marko Fiorentini, Elena Denisova, P. H. Quereb, Michele Flaksman, Jelena Oi, Sanja Repe in Miomira Vitas.

  Veer komorne glasbe - Sreanje generacij 30. 7., 19.30 (slavnostna dvorana gradu)V vejih komornih sestavih bomo sliali profesorje ev-ropskih glasbenih akademij, ki bodo poustvarjali dela ve-likanov klasine glasbe.

  Koncert Virtuozov poletne akademije 31. 7., 19.30 (slavnostna dvorana gradu)Predstavili se bodo najbolji mladi solisti mednarodne po-letne akademije.

  Ruski komorni zbor Smolny 31. 7., 20.30 (Minoritski samostan)Svetovno znani Komorni zbor Smolny je izjemen, pretan-jeno uglaen in polnokrvn ruski ansambel, v katerem poje 32 mladih profesional-nih glasbenikov, tudentov o z i r om a d i p l om a n t o v sanktpeterburkega konser-vatorija. Od leta 2004 ga vodi V. Begletsov, z njim pa redno sodelujejo svetovno znani diri-genti. Koncertni program oblju-blja dve podobi ruskega zbora: poduhovljeno liturgijo in s ustvi mono obarvano nar-odno rusko glasbo.

  Mednarodni orkester Arsana 1. 8., 19.30 (slavnostna dvorana gradu)Ob zakljuku poletne glasbene akademije Arsana se bodo v mednarodnem orkestru zdruili najbolji mladi solisti iz razlinih evropskih drav.

  PRIDIH FESTIVALSKE UMETNOSTI

  Literarni veer s pesnico Majo Vidmar 23. 7., 19.30 (hotel Mitra)Maja Vidmar bo na literar-nem veeru brala in govorila o pesmih iz svoje zadnje pesnike zbirke Kako se zaljubi, ki je letos izla pri tudentski zalobi.

  Okusi argentinske kuhinje in plesa 28. 7., 22.00 (hotel Mitra)Ekipa hotela Mitra vabi na veer vroega argentinskega temperamenta ob argentinskih vinih, hrani in glasbi.

  Okrogla miza: umetnost pot iz krize 29. 7., 11.00 (Muzikafe)Svet, prostor umetnosti in kreativnosti ter povezovanja v asu krize. Pogovor z evropski-mi umetniki bo vodila Neven-ka Dobljekar.

  Transtrmer 30. 7., 20.30 (Vrazov trg)Morda najveji pesnik naega asa. Velik, tih in vseveden. Pesnik narave, vsakdanjih tre-nutkov, ki sestavljajo bistvo naih ivljenj. Pianist in psi-holog. Kako je mogoe, da je pesnik postal najbolj prilju-bljen ved, morda ga prekaa le e Pika Nogavika? Odgovore bosta iskali prostorska instalaci-ja in kratek dokumentarni film.

  lani zasedbe so: idejna za-snova Jelka Cigleneki, snema-lec Marko Mur, producenta Ramus Forlag in Dom KULTure.

  Vinski veer 30. 7., 21.30 (vinska klet hotela Mitra)Degustacija vrhunskih vin priz-nanih slovenskih vinograd-nikov.