Click here to load reader

GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA - zd-mioc.hrzd-mioc.hr/dokumenti/2015/skolski-kurikulum-gimnazije-franje... · PDF fileDODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA-pripreme za državnu maturu

 • View
  224

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA -...

 • GIMNAZIJA FRANJE PETRIA

  Obala kneza Trpimira 26

  23 000 ZADAR

  KOLSKI KURIKUL ZA

  KOLSKU GODINU 2015./2016.

 • SADRAJ

  UVOD ............................................................................................................................... 1

  1. IZBORNA NASTAVA .................................................................................................... 2

  IZBORNA NASTAVA .................................................................................................................................. 2

  IZBORNA NASTAVA IZ INFORMATIKE ..................................................................................................... 3

  IZBORNA NASTAVA IZ PSIHOLOGIJE ........................................................................................................ 4

  LIKOVNA UMJETNOST ............................................................................................................................. 5

  2. DODATNA NASTAVA .................................................................................................. 6

  DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA............................................................................................ 6

  DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA -pripreme za dravnu maturu ......................................... 7

  DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ..................................................................................................... 8

  DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ............................................................................................ 9

  DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA .......................................................................................... 10

  DODATNA NASTAVA IZ TALIJANSKOG JEZIKA ........................................................................................ 11

  DODATNA NASTAVA IZ INFORMATIKE .................................................................................................. 12

  DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE ............................................................................................................... 13

  DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE ........................................................................................................ 14

  DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE ..................................................................................................... 15

  DODATNA NASTAVA IZ FILOZOFIJE ....................................................................................................... 16

  PRIPREME ZA NATJECANJA - DODATNI VOLONTERSKI RAD NASTAVNIKA .......................................... 17

  3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI .................................................................................. 18

  DRAMSKO-RECITATORSKA I LITERARNA SEKCIJA .................................................................................. 18

  PJEVAKI ZBOR ...................................................................................................................................... 19

  EKOGRUPA ............................................................................................................................................. 20

  MLADI KNJINIARI ............................................................................................................................... 21

  GRUPA '' PRVA POMO'' ....................................................................................................................... 22

  KREATIVNA LIKOVNA RADIONICA ......................................................................................................... 23

  SD-MIOC .............................................................................................................................................. 24

  VOLONTERSKI KLUB ............................................................................................................................... 25

  ITATELJSKI KLUB GFP ........................................................................................................................... 26

  KLUB FILMAA ....................................................................................................................................... 27

 • 4. PROJEKTI U NASTAVI ................................................................................................ 28

  GRAANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE .................................................................................................... 28

  SIMULIRANO SUENJE .......................................................................................................................... 28

  SIMULIRANA SJEDNICA HRVATSKOG SABORA ...................................................................................... 28

  MIOCOTEKA ........................................................................................................................................... 29

  KOLSKI LIST MIKROIP ......................................................................................................................... 30

  DEFICITARNA ZANIMANJA ..................................................................................................................... 31

  LEKTIRA U STRIPU .................................................................................................................................. 32

  KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ......................................................................................................... 33

  6. OSTALE KOLSKE AKTIVNOSTI / KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KOLE .................. 34

  HUMANITARNI KONCERT ...................................................................................................................... 34

  OBILJEAVANJE 30. GODINJICE KOLE ................................................................................................ 35

  AKTIV DDK GIMNAZIJE FRANJE PETRIA ............................................................................................... 36

  PLASTINIM EPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA ...................................................................................... 37

  VEER POEZIJE I PJESME POVODOM BOIA I NOVE GODINE ............................................................. 38

  VALENTINOVO VEER LJUBAVNIH PJESAMA I RECITACIJA ................................................................. 39

  MEUBISKUPIJSKI SUSRET MATURANATA ............................................................................................ 40

  MATURALNI PLES................................................................................................................................... 41

  SVEANA PROMOCIJA MATURANATA .................................................................................................. 42

  OBILJEAVANJE ZNAAJNIH DATUMA .................................................................................................. 43

  7. IZVANUIONIKA NASTAVA ..................................................................................... 44

  JEDNODNEVNI IZLET U KUKLJICU ......................................................................................................... 44

  JEDNODNEVNI IZLET U ZAGREB............................................................................................................. 45

  DVODNEVNI IZLET U GARDALAND ........................................................................................................ 46

  MATURALNA EKSKURZIJA ...................................................................................................................... 47

  TERENSKA NASTAVA PLANINE HRVATSKE ............................................................................................. 48

  LATINSKI NATPISI U ZADRU ................................................................................................................... 49

  POSJET UENIKA GKZD, ZNANSTVENOJ KNJINICI ZADAR I DRAVNOM ARHIVU U ZADRU ............... 50

  POSJET KAZALITU, MUZEJU, GALERIJI, KINU ....................................................................................... 51

 • 1

  UVOD

  Od utemeljenja Gimnazije Franje Petria (poeli smo djelovati 1986. godine kao

  MIOC), jasno smo odredili da elimo izgraditi modernu kolu koja e slijediti europske

  odgojno-obrazovne standarde i dobru gimnazijsku tradiciju Republike Hrvatske. U svim

  naim planovima kao primarna zadaa istaknuto je pripremanje naih uenika za studij. Oko

  temeljnih principa odgojno-obrazovnog rada postupno smo izgradili visok stupanj suglasnosti.

  To nam omoguuje i dobru pedagoku praksu. Uspijevamo u nastojanju da u svakom ueniku

  prepoznamo njegovu jau stranu (sposobnosti i sklonosti). Ve desetljeima prednjaimo u

  radu s nadarenim uenicima. Kod uenika razvijamo duh domoljublja, koji ukljuuje

  potivanje drugih i drugaijih ljudi i kultura te im pomaemo da dosegnu osobni sustav

  vrijednosti koji e im omoguiti da ive u skladu s okolinom. Potiui razvoj uenike

  osobnosti trudimo se da shvate svoju prolost kako bi razumjeli sadanjost i bili spremni za

  odreivanje budunosti. elimo da vide koliki je udio hrvatske kulturne batine u europskoj i

  svjetskoj. Nadrastajui sve to onemoguuje bre urastanje u europsko kulturno i politiko

  bie, uimo ih da je to mogue samo razvojem osobnosti i kroz nau nacionalnu i kulturnu

  posebnost.

  Za uspjeno obavljanje ovog sloenog i odgovornog posla paljivo planiramo i

  provodimo mnoge aktivnosti. Sve to planiramo i provedemo. Svaka aktivnost ima svoje

  nosit