Ghidul utilizatorului pentru Cisco Unified Communications ... Cisco Unified Communications Manager Assistant

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ghidul utilizatorului pentru Cisco Unified Communications ... Cisco Unified Communications Manager...

 • Sediul central din America Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 S.U.A. http://www.cisco.com Tel.: +1 408 526-4000

  +1 800 553-NETS (6387) Fax: +1 408 527-0883

  Ghidul utilizatorului pentru Cisco Unified Communications Manager Assistant pentru Cisco Unified Communications Manager 6.0

  Cod componentă text: OL-13730-01

  http://www.cisco.com

 • Cuprins

  Prefaţă vii Prezentare generală vii Organizare viii Cum se utilizează ajutorul interactiv ix Documentaţie corelată ix Obţinerea documentaţiei, obţinerea asistenţei şi instrucţiuni de securitate x

  Prezentare introductivă a aplicaţiei Cisco Unified Communications Manager Assistant 1 Descrierea modurilor Linie partajată şi Linie proxy 1

  Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie partajată 1 Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie proxy 2

  Cum se identifică modul la telefonul unui manager 3 Cum se identifică modul de la Consola asistent 4 Suport pentru alte limbi 5

  Noţiuni de bază despre Consola Cisco Unified Communications Manager Assistant 7 Noţiuni de bază despre Consola asistent 8

  Cum se face Login la Consola asistent 8 Cum se face Logout de la Consola asistent 9 Cum se explorează Consola fără a oferi suport managerilor 10 Cum să vă familiarizaţi cu Consola 10

  Utilizarea barei de meniu 11 Utilizarea butoanelor de control al apelurilor 11 Utilizarea panoului Apelurile mele 14 Utilizarea panoului Managerii mei 16 Utilizarea caracteristicii Apelare rapidă 18 Utilizarea Directorului 19

  Cisco Unified Communications Manager Assistant iii

 • Utilizarea barei de stare 20 Ajustarea aspectului consolei 20 Vizualizarea setărilor administrative 21 Setările pentru Preferinţe 21

  Cum se utilizează Consola cu mouse-ul şi tastatura 22 Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă 22 Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură 24 Cum veţi utiliza, dvs. şi managerul, aplicaţia Cisco Unified Communications Manager Assistant 25

  Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor 27 Cum se efectuează un apel 27 Cum se răspunde la un apel 28 Cum se termină un apel 28 Cum se plasează un apel în aşteptare 29 Cum se recuperează un apel din aşteptare 29 Cum se transferă un apel 30 Cum se configurează un apel conferinţă 31 Cum se deviază un apel către un alt număr 32

  Cum se utilizează redirecţionarea 32 Cum se configurează Destinaţie deviere 33

  Cum se trimite un apel la un serviciu de mesagerie vocală 34

  Asistenţi — Cum se utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant pe telefonul dvs. 35 Modul Linie proxy în comparaţie cu modul Linie partajată 36

  Modul Linie partajată 36 Modul Linie proxy 36 Identificarea modului 37

  Secvenţa de Login la Manager Assistant pe telefonul asistentului 37 Verificarea stării managerilor 38

  Informaţii afişate pe ecranul Stare manager 39 Pictogramele de stări ale apelurilor 39

  iv OL-13730-01

 • Gestionarea apelurilor şi efectuarea altor acţiuni 41 Cum se răspunde la un apel utilizând Manager Assistant pe telefon 42 Configurarea setărilor pentru manager 43 Configurarea setărilor pentru asistent 45 Cum se particularizează caracteristica Sunet de apel distinct 48

  Pentru manageri — Cum se utilizează telefonul cu Cisco Unified Communications Manager Assistant în modul Linie partajată 49 Utilizarea caracteristicii Mobilitate extensie Cisco 50 Cum se deviază şi cum se transferă apelurile 50

  Cum se redirecţionează imediat un apel recepţionat către alt număr 50 Cum se transferă un apel către serviciul de mesagerie vocală 51

  Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent 51 Cum se dezactivează soneria telefonului 52

  Pentru manageri — Cum se utilizează telefonul cu Cisco Unified Communications Manager Assistant în modul Linie proxy 55 Noţiuni de bază — pentru manageri 56

  Utilizarea caracteristicii Mobilitate extensie Cisco 56 Despre selectarea asistentului 56 Utilizarea ferestrei de stare 57 Utilizarea Meniului stare manager de pe telefon 61 Configurarea tonului de alarmă pentru apelurile recepţionate 62

  Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile 62 Cum se interceptează un apel care sună la telefonul asistentului 63 Cum se redirecţionează imediat un apel recepţionat către alt număr 63 Cum se redirecţionează toate apelurile către un alt număr 64 Cum se transferă un apel către serviciul de mesagerie vocală 65

  Cum se utilizează filtrarea apelurilor 65 Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent 68 Cum se dezactivează soneria telefonului 69

  Cisco Unified Communications Manager Assistant v

 • Cum se configurează caracteristicile pentru manager 71 Cum se accesează Configuraţie manager 71

  Pentru manageri — Cum se accesează Configuraţie manager 72 Pentru asistenţi — Cum se accesează Configuraţie manager 73

  Cum se atribuie un asistent implicit unui manager 73 Cum se configurează destinaţia de deviere pentru un manager 74 Cum se creează liste de filtre pentru un manager 75

  Index 77

  vi OL-13730-01

 • Prefaţă

  Această prefaţă prezintă cui se adresează această publicaţie şi convenţiile acestui document. Prefaţa acoperă următoarele subiecte: • Prezentare generală, pagina vii • Organizare, pagina viii • Cum se utilizează ajutorul interactiv, pagina ix • Documentaţie corelată, pagina ix • Obţinerea documentaţiei, obţinerea asistenţei şi instrucţiuni de securitate, pagina x

  Prezentare generală Cisco Unified Communications Manager Assistant este o caracteristică ce îmbunătăţeşte funcţionalitatea sistemului de telefonie pentru a permite managerilor şi asistenţilor lor să lucreze mai eficient împreună. Ghidul utilizatorului pentru Cisco Unified Communications Manager Assistant furnizează instrucţiuni şi exemple pentru a vă ajuta să utilizaţi caracteristica Cisco Unified Communications Manager Assistant. Această publicaţie este recomandată tuturor utilizatorilor aplicaţiei Cisco Unified Communications Manager Assistant. Utilizatorii pot fi manageri şi asistenţi.

  Manageri Un manager Cisco Unified Communications Manager Assistant este un utilizator ale cărui apeluri recepţionate sunt interceptate şi redirecţionate către un asistent. Managerul este deservit de cel puţin un asistent. Managerii pot utiliza Cisco Unified Communications Manager Assistant direct pe telefoanele IP Cisco Unified. Cu toate acestea, managerii vor configura caracteristicile din fereastra Configuraţie manager sau pot solicita asistenţilor să configureze aceste preferinţe în locul lor. Pentru detalii, consultaţi Cum se configurează caracteristicile pentru manager, pagina 71.

  Asistenţi Un asistent Cisco Unified Communications Manager Assistant este un utilizator care gestionează apelurile în numele unui manager.

  Cisco Unified Communications Manager Assistant vii

 • În funcţie de cum este configurată şi utilizată caracteristica, Cisco Unified Communications Manager Assistant interceptează în mod automat sau manual apelurile recepţionate care erau destinate iniţial unui manager şi le redirecţionează către o altă destinaţie care poate fi asistentul managerului. Asistenţii pot răspunde, transfera, devia sau gestiona în alt mod apelurile pe care Cisco Unified Communications Manager Assistant le redirecţionează către ei. Un asistent poate oferi suport pentru până la 33 de manageri. Asistenţii pot accesa majoritatea caracteristicilor Cisco Unified Communications Manager Assistant de la computerele personale, utilizând o aplicaţie denumită Consola asistent. Asistenţii pot utiliza Consola asistent pentru: • Efectuarea, răspunsul, transferarea, plasarea în aşteptare, terminarea, devierea unui apel sau adăugarea

  de participanţi la o conferinţă. • Monitorizarea activităţii de apel şi a stării caracteristicilor managerului. • Activarea sau dezactivarea caracteristicilor managerului. • Configurarea caracteristicilor managerului.

  Organizare Tabelul 1 oferă o prezentare generală a organizării acestui ghid.

  Tabelul 1 Organizarea Ghidul utilizatorului pentru Cisco Unified Communications Manager Assistant

  Secţiune Descriere „Prezentare introductivă a aplicaţiei Cisco Unified Communications Manager Assistant”

  Descrie Cisco Unified Communications Manager Assistant în modul Linie partajată, în modul Linie proxy şi modalitatea de a identifica modul pe care îl utilizaţi.

  „Noţiuni de bază despre Consola Cisco Unified Communications Manager Assistant”

  Oferă asistenţilor o prezentare generală cuprinzătoare a Consolei asistent.

  „Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor”

  Oferă asistenţilor instrucţiuni pe bază de activitate pentru utilizarea Consolei asistent în vederea gestionării şi monitorizării apelurilor şi caracteristicilor pentru unul până la cinci manageri.

  „Asistenţi — Cum se utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant pe telefonul dvs.”

  Descrie modul de utilizare a tonurilor de apel distincte, a cheilor soft şi a caracteristicii intercom pe telefonul IP Cisco Unified al asistentului.

  „Pentru manageri — Cum se utilizează telefonul cu Cisco Unified Communications Manager Assistant în modul Linie partajată”

View more >