of 77/77
Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Proiect „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galaţi, cod poştal 800010, judeţul Galaţi, România, Cod Identificare Fiscală: 38465976 1 GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POCU 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A ...€¦ · Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ... Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A ...€¦ · Proiect cofinantat din...

Proiect cofinantat din Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
1
ÎN CADRUL APELURILOR DE FIE DE PROIECTE LANSATE DE
ASOCIAIA GRUP DE ACIUNE LOCAL STRATEGAL
în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC
PROGRAMUL OPERAIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Axa prioritar 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea srciei i a oricrei forme de
discriminare
Prioritatea de investiii 9.vi: Strategii de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea
comunitii
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numrului de persoane aflate în risc de srcie i excluziune
social din comunitile marginalizate (roma i non-roma) din orae/municipii cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele cu populaie aparinând minoritii roma, prin implementarea de
msuri/ operaiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Acest ghid se adreseaz beneficiarilor eligibili în cadrul POCU 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
2
Cuprins
Subseciunea 2.1: Introducere ............................................................................................................ 5
Subseciunea 2.3: Principalele reglementri europene i naionale precum i alte
documente programatice ..................................................................................................................... 8
Capitolul 3.1.3: Indicatori................................................................................................................. 14
Subseciunea 3.2: Informaii apeluri de fie de proiecte ............................................................ 19
Capitolul 3.2.1: Ce tip de apeluri de fie de proiecte se lanseaz ........................................... 19
Capitolul 3.2.2: Care este perioada în care pot fi depuse fiele de proiecte ......................... 20
Capitolul 3.2.3: Unde se depun fiele de proiecte si care este modalitatea de depunere... 20
Capitolul 3.2.4: Tipuri de aciuni sprijinite ................................................................................... 20
Capitolul 3.2.5: Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabil, egalitatea de gen i
nediscriminarea .................................................................................................................................. 36
Capitolul 3.2.6: Durata fiei de proiect ......................................................................................... 40
Capitolul 3.2.7: Care este valoarea minim eligibil a unui proiect i maxim eligibil a
unui pachet de proiecte? .................................................................................................................. 40
Capitolul 3.2.8: Rata de cofinanare acordat în cadrul apelurilor de proiecte .................... 42
Subseciunea 3.3: Reguli pentru acordarea finanrii .................................................................. 43
Capitolul 3.3.1: Eligibilitatea solicitanilor i a partenerilor (dac e cazul) ........................... 43
Capitolul 3.3.2: Eligibilitatea grupului int ................................................................................. 47
Capitolul 3.3.3: Eligibilitatea cheltuielilor .................................................................................... 51
Capitolul 3.3.4: Eligibilitatea fiei de proiect............................................................................... 64
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
3
Subseciunea 4.1: Fia de proiect .................................................................................................... 67
Subseciunea 4.2: Cererea de finanare – transmiterea, verificarea i contractarea ............ 74
SECIUNEA 5: Lista documentelor ce însoesc fia de proiect ................................. 76
SECIUNEA 6: Lista anexelor .......................................................................... 77
Anexa 1. - Formularul Fiei de proiect ........................................................................................ 78
Anexa 1.1 – Acord de parteneriat – model recomandat ........................................................... 91
Anexa 1.2 - Declaraia de angajament – model .......................................................................... 98
Anexa 1.3 – Declaratie de eligibilitate .......................................................................................... 99
Anexa 1.4 – Declaratie privind evitarea dublei finantari ....................................................... 101
Anexa 1.5 – Declaratie privind eligibilitatea TVA .................................................................... 102
Anexa 1.6 – Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatii pentru
asigurarea sustenabilitii msurilor sprijinite ........................................................................ 104
Anexa 1.7 – Contract de subvenie .............................................................................................. 105
Anexa 2 - Grila de verificare administrativ i a eligibilitii fiei de proiect ................. 115
Anexa 3 - Grila de verificare tehnic i financiar a fiei de proiect ................................. 116
Anexa 4 - Informaii generale i exemple privind combaterea segregrii......................... 118
Anexa 5 - Definiiile indicatorilor de rezultat i realizare - ghidul solicitantului – condiii
specifice OS 5.1 ................................................................................................................................ 126
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
4
AM POCU Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Capital Uman
OIR POCU Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaional Capital Uman
APL Administraie Public Local
CCS restrâns Comitet Comun de Selecie restrâns
CS Comitet de Selecie
ETF Evaluare tehnico-financiar
STRATEGAL Asociaia Grup de Aciune Local STRATEGAL
MFE Ministerul Fondurilor Europene
MySMIS 2014 Aplicaia informatic prin care solicitanii transmit cererile de finanare
POCU Programul Operaional Capital Uman
SDL Strategie de Dezvoltare Local
ZUM Zon Urban Marginalizat
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
5
Acest document reprezint un îndrumar pentru APELURILE DE FIE DE PROIECTE lansate în cadrul AXEI PRIORITARE 5: Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii în cadrul Programului Operaional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea srciei i a oricrei forme de discriminare, Prioritatea de investiii 9.vi: Strategii de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numrului de persoane aflate în risc de srcie i excluziune social din comunitile marginalizate (roma i non-roma) din orae/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaie aparinând minoritii roma, prin implementarea de msuri/ operaiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Acest ghid se adreseaz beneficiarilor eligibili în cadrul AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, pentru FIELE DE PROIECT aferente Strategiei de Dezvoltare Local Grupului de Aciune Local STRATEGAL.
Aspectele cuprinse în acest document ce deriv din Programul Operaional Capital Uman 2014- 2020, din documentul cu titlul Orientri pentru Grupurile de Aciune Local privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Local (la nivelul oraelor cu peste 20.000 locuitori) i modul su de implementare, vor fi interpretate exclusiv de ctre Ministerul Fondurilor Europene, cu respectarea legislaiei în vigoare i folosind metoda de interpretare sistematic.
Pentru o mai bun înelegere a ghidului, consultai textul integral al Strategiei de Dezvoltare Locala a STRATEGAL, disponibila pe site-ul STRATEGAL, www.strategal.ro, precum i legislaia naional i comunitar de referin.
V recomandm ca înainte de a începe completarea fiei de proiect pentru AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, s v asigurai c ai parcurs toate informaiile prezentate în acest document.
V recomandm ca pân la data limit de depunere a fielor de proiect, s consultai periodic pagina de internet www.strategal.ro pentru a urmri eventualele modificri ale condiiilor specifice, precum i alte comunicri / clarificri.
Contextul naional
Conform datelor1 furnizate în cadrul Strategiei naionale privind incluziunea social i reducerea srciei (2014-2020), în prezent, unul din cinci români se confrunt cu srcia determinat de venitul insuficient. În acelai timp, o mare parte din srcia bazat pe venit este persistent, trei sferturi dintre persoanele srace aflându-se în aceast situaie de cel puin trei ani. O treime din populaie este afectat de deprivare material sever, neputându-i permite s achiziioneze articolele considerate dezirabile sau necesare pentru a duce un trai decent.
1 Surse: Strategia naional privind incluziunea social i reducerea srciei (2014-2020); INS - „Dimensiuni ale incluziunii sociale în
România, în anul 2017”
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
6
În România înc mai exist copii care nu au mers niciodat la coal, iar procentajul tinerilor fr o educaie adecvat este ridicat. Multe persoane sunt inactive pe termen lung sau neangajate formal, cu anse reduse de a avea acces corespunztor la piaa muncii. Exist inegaliti în ceea ce privete acoperirea cu servicii medicale de baz. Exist un numr semnificativ de comuniti dezavantajate în care aceste probleme se cumuleaz, fcând aproape imposibil întreruperea ciclului excluderii, fr ca membrii si s fie sprijinii i integrai prin intervenii din exterior.
Combaterea srciei i excluziunii sociale necesit o abordare pe tot parcursul vieii. Pentru copii i tineri, obiectivul este acela de a le asigura oportunitatea de dezvoltare a întregului potenial individual, indiferent de originea social sau etnic, prin dezvoltarea abilitilor, cunotinelor i experienei necesare pentru a-i atinge pe deplin acest potenial. Un alt obiectiv este acela de se asigura premisele participrii lor depline la viaa economic, social i cultural a României.
Pentru persoanele care au depit vârsta activ, obiectivul este acelea de a le aprecia i respecta, de a le sprijini s rmân independente i s poat participa la toate aspectele vieii în calitate de ceteni activi, precum i de a le ajuta s se bucure de o calitate ridicat a vieii într-o comunitate sigur.
Deoarece copiii care cresc în gospodrii srace se confrunt cu un risc mai mare de srcie, necesitatea întreruperii ciclului intergeneraional al srciei conduce la nevoia adoptrii unor programe care pot aborda simultan atât srcia copiilor, cât i pe cea a adulilor din aceeai gospodrie. În special în cazul persoanelor afectate de srcie persistent i al populaiei rome, diversele dimensiuni ale excluziunii tind s se susin reciproc i s se perpetueze de la o generaie la alta. Ciclul intergeneraional al excluziunii este perpetuat atunci când rezultatele slabe la învtur i starea precar de sntate limiteaz semnificativ oportunitile de pe piaa muncii pentru urmtoarea generaie. Întreruperea ciclului intergeneraional al srciei i excluziunii necesit intervenii orientate, concepute astfel încât s abordeze factorii de baz ai inegalitii.
Astfel, este esenial creterea capacitii de evaluare a nevoilor existente la toate nivelurile i coordonarea serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare a forei de munc i a serviciilor de sntate, pentru a determina ocuparea persoanelor care nu lucreaz, dar care sunt apte de munc. Aceast abordare a srciei i excluziunii sociale se bazeaz pe conceptul de furnizare de servicii integrate i pe asigurarea armonizrii i coerenei dintre diferitele programe i intervenii, atât la nivel de individ, cât i la nivelul comunitii.
Din punct de vedere statistic, în România, în perioada 2014 - 2017, rata srciei s-a meninut la
valori ridicate, între 25,1% i 25,4% pân în anul 2016, pentru ca în anul 2017 s scad la 23,6%. Astfel c, sub unul din patru locuitori ai României tria într-o gospodrie ale crei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult- echivalent.
În aceast perioad, cea mai ridicat inciden a srciei a fost înregistrat în rândul copiilor i tinerilor cu vârsta sub 18 ani, peste o treime dintre acetia aflându-se sub pragul de srcie, mult peste nivelurile corespunzatoare populaiei adulte. Nivelul de srcie în aceast perioad s-a meninut la cote ridicate i în rândul tinerilor cu vârste curprinse între 18-24 ani, îns diferena
fa de începutul perioadei a fost de 2,4 puncte procentuale.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
7
Referitor la persoanele neocupate, situaia omerilor este special, acetia înregistrând o rat de srcie foarte mare. Astfel, un omer din doi este srac, brbaii omeri având situaia cea mai grea, comparativ cu femeile aflate în omaj (mai mult de jumtate dintre brbai sunt în aceast
situaie, fa de aproape dou din cinci femei aflate în situaie similar).
Populaia de etnie rom prezint un risc mult mai mare de srcie, indiferent de vârst, educaie sau mediul de reedin/domiciliu. Analiza datelor din Ancheta Bugetelor de Familie a indicat faptul c romii sunt expui unui risc de srcie de zece ori mai mare decât celelalte etnii (33% dintre ei triau în srcie absolut pe baza pragului naional al srciei din 2013, în timp ce doar 3,4% din populaia care nu este de etnie rom au avut niveluri de consum sub pragul srciei). De asemenea, riscul de srcie este extrem de mare pentru copiii romi – rata de srcie în cazul lor fiind de 37,7%, în timp ce rata naional a srciei este de doar 4,3%.
Segregarea
O mare parte dintre zonele urbane pot fi segregate (separate de restul comunitii, aflate la marginea localitii). Graniele dintre comunitatea segregat i comunitatea majoritar pot fi granie naturale (de ex., un râu, un deal etc.), granie construite (de ex., un zid, un gard etc.) sau pot fi simbolice (de ex., locuitorii unei strzi se consider segregai, separai de restul comunitii, nu exist interaciune social între ei i vecini). Serviciile educaionale pot fi, de asemenea, segregate, iar identificarea segregrii se poate face atât pe baza definiiei existente în lege, cât i pe baza recomandrilor din Anexa 5: Informaii generale i exemple privind combaterea segregrii a Ghidului Solicitantului – Condiii Specifice.
Subseciunea 2.2: Descrierea Strategiei de Dezvoltare Local a GAL STRATEGAL
Obiectivul general al SDL este reducerea pân în anul 2023 a numrului de persoane
aflate în risc de srcie sau excluziune social în ZUM, alturi de îmbuntirea calitii
vieii, creterea coeziunii sociale, îmbuntirea mediului de via i creterea economic
în teritoriul SDL.
Atingerea obiectivului general al SDL va fi realizat prin obiectivele specifice, aa cum au
rezultat din consultarea tuturor prilor interesate de la nivel local: sectorul public,
sectorul privat, societatea civil i comunitatea marginalizat din municipiul Galai,
organizate pe urmtoarele sectoare: infrastructur, mobilitate urban, spaii publice
urbane, locuire, ocupare, educaie, acces la servicii, comunitate i imagine public:
• Obiectiv specific 1: Reabilitarea infrastructurii de baz i dezvoltarea funcional a
spaiilor publice urbane din zonele marginalizate urban în folosul unei comuniti
responsabile, pân în 2023
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
8
• Obiectiv specific 3: Sprijinirea accesului i meninerii pe piaa muncii populaiei
marginalizate, inclusiv prin dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul comunitii din
zona analizat, pân în 2023
• Obiectiv specific 4: Îmbuntirea nivelului de educaie al populaiei din comunitile
marginalizate, pân în 2023
servicii medicale, sociale, comunitare, agrement i sport, pân în 2023
• Obiectiv specific 6: Promovarea spiritului comunitar, a înelegerii reciproce precum
i prevenirea i combaterea discriminrii, pân în 2023
Subseciunea 2.3: Principalele reglementri europene i naionale precum i alte documente programatice
• Contractul de finanare nr POCU/390/5/1/123303 încheiat între încheiat între MFE- AMPOCU/OI POCU responsabil i Asociaiei Grup de Aciune Local STRATEGAL, pentru implementarea proiectului ”Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
• Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;
• Strategia de Dezvoltare Local a STRATEGAL
• Orientri pentru Grupurile de Aciune Local privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Local la nivelul oraelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a IIIa a mecanismului DLRC
• O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute în obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora.
• POCU 2014-2020 – Axa 5 Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii (DLRC)
• Alte prevederi comunitare i naionale incidente.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
9
Ocupare
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv legislaia subsecvent;
Legea nr. 448/2006 (republicat) privind protecia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ordonana Guvernului nr. 129/2000 (republicat) privind formarea profesional a adulilor, inclusiv legislaia subsecvent;
Hotrârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naional al calificrilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrârea Guvernului nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la msurile pentru stimularea ocuprii forei de munc, modalitile de finanare si instruciunile de implementare a acestora;
Legea nr. 279/2005 (republicat) privind ucenicia la locul de munc, inclusiv legislaia subsecvent;
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de învmânt superior, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv legislaia subsecvent.
Antreprenoriat
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile familiale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinrii i dezvoltrii întreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare.
Social
Legea nr. 292/2011 a asistenei sociale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 219/2015 privind economia social;
Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, republicat;
Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitii în domeniul serviciilor sociale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
10
Hotrârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituiilor de asisten social i a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a instituiilor de asisten social, precum i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naionale pentru protecia i promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 i a Planului operaional pentru implementarea Strategiei naionale pentru protecia i promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016;
Hotrârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitii în domeniul serviciilor sociale;
Hotrârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetenilor români aparinând minoritii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naionale privind incluziunea social i reducerea srciei pentru perioada 2015-2020 i a Planului strategic de aciuni pentru perioada 2015 - 2020;
Hotrârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum i a regulamentelor-cadru de organizare i funcionare a serviciilor sociale;
Ordinul Ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitilor protejate;
Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Normativ privind adaptarea cldirilor civile i spaiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";
Ordinul Ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vârstnice nr. 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenionare prioritare în domeniul asistenei sociale pentru anul 2015, respectiv unitile de asisten social i capitolele de cheltuieli pentru care asociaiile i fundaiile pot solicita subvenii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenii asociaiilor i fundaiilor române cu personalitate juridic, care înfiineaz i administreaz uniti de asisten social;
Ordinul Ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vârstnice nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditrii furnizorilor de servicii sociale;
Ordinul Ministrului muncii i justiiei sociale nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
11
persoanelor vârstnice, persoanelor fr adpost, tinerilor care au prsit sistemul de protecie a copilului i altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum i a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat i cantinele sociale
Ordinul Ministrului Muncii i Justiiei Sociale nr. 653 din 13 martie 2019 privind instruciunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licenierea serviciilor sociale în contextul aprobrii unor noi standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale i pentru abrogarea unor ordine;
Ordinul Ministrului Muncii i Justiiei Sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabiliti;
Ordinul Ministrului Muncii i Justiiei Sociale nr. 28 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii i combaterii violenei domestice.
Educaie
OMCTS nr. 5564/2011 privind Metodologia de acreditare i evaluare periodic a furnizorilor de formare continu i a programelor de formare oferite de acetia, cu modificrile i completrile ulterioare;
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învmântul preuniversitar în anul colar 2019-2020;
OMECS nr. 5439/07.10.2015 pentru modificarea Metodologiei privind formarea continu a personalului din învmântul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5561/2011;
ORDIN nr. 5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaterea i echivalarea competenelor profesionale dobândite formal, non-formal sau informal de ctre cadrele didactice care ocup funcii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învtori/învtoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocuprii funciei didactice de profesor pentru învmântul precolar, profesor pentru învmântul primar, profesor de instruire practic, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive colare, palatele i cluburile copiilor;
Hotrârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participrii în învmântul precolar a copiilor provenind din familii defavorizate i a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grdini a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016;
Ordin al ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „coal dup coal”;
Legea nr. 1/2011 a educaiei naionale cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordin MECTS nr. 5248/2011, privind aplicarea Programului „A doua ans”;
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
12
Metodologia privind organizarea programului „A doua ans”- învmânt primar, anexa 1 la OMECTS 5248/2011;
Plan cadru de învmânt pentru programul „A doua ans” - învmânt primar, anexa 2 la OMECTS 5248/2011;
Metodologia privind organizarea procesului de învmânt în cadrul Programului "A doua ans" pentru învmântul secundar inferior - anexa 3 la OMECTS 5248/2011;
Plan - cadru de învmânt pentru programul "A doua ans", pentru învmântul secundar inferior - anexa 4 la OMECTS 5248/2011;
Ordinul MENCS nr. 5293/2015, privind aprobarea Structurii standardului de pregtire profesionala din învmântul profesional si tehnic;
Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studenilor.
Sntate - Asisten medical comunitar
OUG 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuii i competene exercitate de Ministerul Sntii Publice ctre autoritile administraiei publice locale;
HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuii i competene exercitate de Ministerul Sntii ctre autoritile administraiei publice locale;
HG nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitile medico-sociale i a unor normative privind personalul din unitile de asisten medico-social si personalul care desfoar activiti de asisten medical comunitar;
HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale, a medicamentelor i a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2018 - 2019.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
13
Capitolul 3.1.1: Axa prioritar, obiectivul specific POCU/SDL, rezultat ateptat
Pentru a putea obine finanare în cadrul acestui apel, fiele de proiecte trebuie s se încadreze în:
• Programul Operaional Capital Uman 2024-2020
o Axa prioritar 5. Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii
o Obiectiv tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea srciei i a oricrei forme de discriminare
o Prioritate de investiii 9.vi. Strategii de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii
o Obiectivul specific 5.1. Reducerea numrului de persoane aflate în risc de srcie i excluziune social din comunitile marginalizate (roma i non-roma) din orae/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaie aparinând minoritii roma, prin implementarea de msuri/ operaiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
• Strategia de Dezvoltare a STRATEGAL
o Obiectiv specific 3: Sprijinirea accesului i meninerii pe piaa muncii populaiei
marginalizate, inclusiv prin dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul comunitii
din zona analizat, pân în 2023
o Obiectiv specific 4: Îmbuntirea nivelului de educaie al populaiei din
comunitile marginalizate, pân în 2023
o Obiectiv specific 5: Creterea accesului persoanelor din comunitile
defavorizate la servicii medicale, sociale, comunitare, agrement i sport, pân
în 2023
Rezultat ateptat
Principalul rezultat ateptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de fie de proiecte îl reprezint:
- Numr redus de persoane aflate în risc de srcie sau excluziune social din comunitile marginalizate (roma i non-roma) din ZUM Galai, cu accent pe cele cu populaie aparinând minoritii roma, prin implementarea de msuri/ operaiuni integrate în contextul mecanismului DLRC.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
14
Aceast prioritate de investiie se adreseaza regiunii de dezvoltare Sud-Est, fiind plasat sub responsabilitatea Grupului de Aciune Local STRATEGAL i realizat prin Strategia de Dezvoltare Local cu caracter integrat i multisectorial, elaborat de ctre STRATEGAL.
APELURILE DE FIE DE PROIECTE se adreseaz beneficiarilor de proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare Local (SDL) aprobat a STRATEGAL.
Conform Strategiei de Dezvoltare Local a Asociaiei Grupul de Aciune Local STRATEGAL, Zonele Urbane Marginalizate în cadrul crora se pot solicita finanri conform prezentului ghid sunt:
1. Zon Urban Marginalizat 1 Port
2. Zon Urban Marginalizat 2 Dogriei
3. Zon Urban Marginalizat 3 Parcul Eminescu
4. Zon Urban Marginalizat 4 Rizer
5. Zon Urban Marginalizat 5 Movilei
6. Zon Urban Marginalizat 6 Drumul Viilor
7. Zon Urban Marginalizat 7 Laminoritilor
8. Zon Urban Marginalizat 8 Petrini Galatzi
9. Zon Urban Marginalizat 9 Papilian nr. 9
10. Zon Urban Marginalizat 10 Papilian 1
11. Zon Urban Marginalizat 11 Milcov 28
12. Zon Urban Marginalizat 12 Milcov 25
13. Zon Urban Marginalizat 13 Podu Înalt
Capitolul 3.1.3: Indicatori
Indicatorii afereni proiectului contribuie la atingerea intelor indicatorilor relevani afereni
POCU din cadrul SDL STRATEGAL.
Fiecare cerere de finanare va include indicatori de realizare i indicatori de rezultat imediat,
conform fiei de proiect selectat în cadrul apelului specific lansat de GAL în baza SDL
aprobat. Tipologia indicatorilor de realizare i a indicatorilor de rezultat imediat aplicabil
fiecrei fie de proiect, precum i intele minime ale ambelor tipuri de indicatori sunt cele
stabilite de GAL prin ghidul specific de la nivel de SDL, în funcie de specificul
interveniei/interveniilor finanate.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
15
Definiiile tuturor indicatorilor de realizare (4S168, 4S169, 4S170) i ale tuturor indicatorilor
de rezultat imediat (4S164, 4S165, 4S166, 4S167) se regsesc în Anexa 5 - Definiiile
indicatorilor de rezultat i realizare - ghidul solicitantului – condiii specifice OS 5.1.
Ca regul general, pentru fiecare indicator de realizare i pentru fiecare indicator de rezultat
imediat, totalul intelor asumate prin fiele de proiect POCU trebuie s asigure atingerea
intelor pentru indicatorii de realizare i rezultat POCU din SDL STRATEGAL.
În mod specific, totalul valorilor asumate pentru indicatorul 4S165 din fisele de proiect POCU
selectate de GAL in vederea finantarii si avizate de CCS restrans trebuie s asigure atingerea
tintei minime obligatorii de 25% din numarul persoanelor care beneficiaza de masuri de ocupare
la nivelul interveniilor POCU din cadrul SDL aprobat.
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul social european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1081/2006 al Consiliului, „Participani” sunt persoanele care beneficiaz în mod direct de o
intervenie din FSE, care pot fi identificate i crora li se pot solicita caracteristicile, i pentru
care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificate ca participani.
Solicitantul va avea obligaia raportrii indicatorilor comuni, având în vedere prevederile
Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul social european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al
Consiliului, art. 5: ”Toi indicatorii comuni de realizare i de rezultat trebuie raportai pentru
toate prioritile de investiii”.
Toate datele aferente indicatorilor privind participanii trebuie raportate conform atributelor
menionate în anexa I a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului).
În vederea dezvoltrii unui mecanism fiabil de monitorizare a indicatorilor vizai de proiect
care s asigure furnizarea de date privind statusul atingerii intelor propuse, beneficiarul are
obligaia de a încrca lunar în sistemul informatic, informaiile aferente procesului de
monitorizare.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
16
Indicatori de realizare i rezultat POCU i POR
Program
Indicatori
3 spaii
srcie i excluziune social
care beneficiaz de servicii
* Minimum 50% din
grupul int aferent
acestui indicator va
excluziune social care
50% din numrul
persoanelor care
2 În cadrul proiectelor POCU, prin persoane care beneficiaz de servicii integrate se înelege persoane care beneficiaz, în cadrul unui proiect de
minimum 2 msuri din urmtoarele:
educaie ocupare – (ex. ucenicie, stagiu, formare profesional, informare i consiliere profesional, subvenionarea angajatorilor pentru angajarea
persoanelor aparinând acestor categorii, evaluarea competenelor dobândite în sistem non-formal i informal, sprijin pentru înfiinarea unei afaceri, sprijin pentru ocuparea în cadrul întreprinderilor de economie social);
servicii (sociale/ medicale/ medico- sociale) asisten juridic pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civil (acolo unde este cazul), de obinere a drepturilor
de asisten social (beneficii de asisten/servicii sociale) locuire
3Indicatorul ia în calcul fiecare tip de serviciu social furnizat în cadrul proiectului în comunitatea marginalizat vizat (ex. servicii de îngrijire
personal; servicii de recuperare/reabilitare; servicii de inserie/ reinserie social, servicii sociale destinate anumitor categorii de beneficiari:- copilului i/sau familiei; persoanelor cu dizabiliti; persoanelor vârstnice; victimelor violenei în familie; persoanelor fr adpost; persoanelor cu diferite adicii (consum de alcool, droguri, alte substane toxice, internet, jocuri de noroc etc.) etc.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
17
Indicatori
de
rezultat
încetarea calitii de
participant – 250 persoane,
srcie i excluziune social
inclusiv cele care desfoar o
activitate independent, la
încetarea calitii de
participant – 125 persoane,
srcie i excluziune social
funcionale – 1 serviciu, din
INDICATORI DE REZULTAT UM Nivel
de
baz
urbane marginalizate
PUBLICE URBANE)
Nr. de spaii urbane de recreere i petrecere a timpului
liber pentru comunitate (parcuri), create
spaii 0 1
Nr. de spaii de joac pentru copii nou create spaii 0 2
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
18
de
baz
privete utilizarea infrastructurii i spaiului public
campanii 0 5
privete utilizarea locuinelor sociale
campanii 0 2017 12
Obiectiv specific 3 (OCUPARE)
ocupare
implementrii strategiei
Persoane care îi gsesc un loc de munc, inclusiv care
desfoar activiti independente
grupuri vulnerabile
nediscriminare pe piaa muncii
campanii 0 2017 12
Obiectiv specific 4 (EDUCAIE)
prioritare de educaie/ coal dup coal
persoane 0 2017 40
ans”
i combaterea abandonului colar
campanii 0 2017 6
beneficiaz de servicii sociale
persoane 0 2017 1.000
accesului la serviciilor sociale i combaterea
nediscriminrii
Nr. de voluntari din comunitate implicai în aciuni
pentru atingerea unor obiective comunitare
Persoane 0 2017 600
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
19
de
baz
problemelor comunitilor marginalizate
social privind grupurile marginalizate
Nr. articole in mass media local care transmit un mesaj
pozitiv despre zon i transformarea acesteia
articole 0 2017 24
ctre cetenii din comunitatea marginalizat
aplicaie 0 2017 1
de etnie rom
comunitatea cu privire la activitile desfurate în
zon, rezultatele i problemele legate de acestea
edine 0 2017 12
Subseciunea 3.2: Informaii apeluri de fie de proiecte
Capitolul 3.2.1: Ce tip de apeluri de fie de proiecte se lanseaz
În conformitate cu prevederile documentului ORIENTRILE PENTRU GRUPURILE DE ACIUNE LOCAL PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCAL LA NIVELUL ORAELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI Etapa a III-a mecanismului DLRC, precum i cu PROCEDURA DE EVALUARE I SELECIE A FIELOR DE PROIECTE avizat de CCS Restrâns STRATEGAL va lansa apeluri de tip competitiv. Selecia fielor de proiecte se va face în baza punctajului obinut, în limita bugetului aprobat.
Fiele de proiect sunt selectate de STRATEGAL printr-o procedur transparent i echitabil, cu respectarea prevederilor documentului ORIENTRILE PENTRU GRUPURILE DE ACIUNE LOCAL PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCAL LA NIVELUL ORAELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI Etapa a III-a mecanismului DLRC, în conformitate cu PROCEDURA DE EVALUARE I SELECIE A FIELOR DE PROIECTE avizat de CCS Restrâns.
NOTA: Fiele de proiecte vor fi selectate de ctre STRATEGAL, în cadrul apelurilor specifice, fiele de proiecte ctigtoare fiind ulterior dezvoltate în proiecte mature ce vor fi depuse în cadrul apelului naional de proiecte lansate de AMPOCU prin MYSMIS2014 pentru AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
Lista de fie de proiecte selectate de STRATEGAL trebuie s îndeplineasc urmtoarele condiii:
- s se încadreze în bugetul alocat proiectelor POCU conform bugetului Strategiei de Dezvoltare Locala (2.125.000 euro).
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
20
- interveniile POCU vor viza cel puin dou din tipurile de aciuni finanabile prin POCU 2014- 2020 AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
Apelul lansat de STRATEGAL este de tip competitiv. Selecia fielor de proiecte se va face în baza punctajului obinut, în limita bugetului aprobat. În cazul fielor de proiecte POCU nu se aplic modalitatea de selecie ”primul venit-primul servit”.
Capitolul 3.2.2: Care este perioada în care pot fi depuse fiele de proiecte
Data lansrii cererii de fie de proiecte: ......................;
Data i ora de începere a depunerii de fie de proiecte......................, ora .......;
Data i ora de închidere a depunerii de fie de proiecte....................., ora ........
Capitolul 3.2.3: Unde se depun fiele de proiecte si care este modalitatea de depunere
Fiele de proiect trebuie s fie întocmite în limba român, s respecte formatul i instruciunile de completare prezentate în cadrul Anexei 1 la prezentul ghid i s fie semnate de reprezentantul legal. Documentele redactate în alt limb vor fi însoite, în mod obligatoriu de traducere autorizat în limba român. Nu se accept fie de proiect completate de mân. Fiele de proiect vor fi depuse fizic de beneficiari la sediul STRATEGAL, din str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, jud Galati, într- un plic sigilat, care conine 1 exemplar original i 2 CD/memory stick care vor conine aceleai informaii cu exemplarul original pe hârtie. Pe plic se va scrie numai:
Pentru Apel (denumirea apelului).... A nu se deschide pân la data de ..................(data limit de depunere aferent apelului)
Capitolul 3.2.4: Tipuri de aciuni sprijinite
A. Aciunile sprijinite în cadrul axei prioritare/prioritii de investiii POCU
Fiele de proiecte trebuie s se încadreze în urmtoarele domenii eligibile :
- domeniul ocuprii forei de munc: sprijin pentru accesul i/sau meninerea pe piaa muncii, susinerea antreprenoriatului în cadrul comunitii, inclusiv a ocuprii pe cont-propriu;
- domeniul dezvoltrii/ furnizrii de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea dezvoltrii/furnizrii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
- domeniul educaiei: sprijin pentru creterea accesului i participrii la educaie - educaia timpurie (de nivel anteprecolar i precolar), învmânt primar i secundar, inclusiv a doua ans i reducerea prsirii timpurii a colii, prin acordarea unor pachete integrate;
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
21
- domeniul acordrii de asisten juridic pentru reglementarea actelor persoanelor din grupul int (acolo unde este cazul);
- domeniul combaterii discriminrii i a segregrii: campanii de informare i contientizare/ aciuni specifice în domeniul combaterii discriminrii, aciuni de implicare activ i voluntariat a/al membrilor comunitii pentru soluionarea problemelor cu care se confrunt comunitatea, aciuni de facilitare i mediere pentru identificarea i consolidarea de parteneriate.
ATENIE! La finalul implementrii SDL, totalul indicatorilor POCU din cadrul cererilor de finanare finanate din bugetul POCU al SDL STRATEGAL trebuie s fie cel puin egal cu intele minime asumate prin SDL aprobat. În acest sens fiecare beneficiar din cadrul prezentului apel va informa periodic STRATEGAL cu privire la stadiul implementrii proiectului, în scopul monitorizrii de ctre GAL a implementrii SDL i îndeplinirii indicatorilor asumai la nivel de SDL.
În cadrul domeniului ocuprii forei de munc, activitile eligibile sunt urmtoarele: ACTIVITATEA PRINCIPAL 1 – SPRIJIN PENTRU ACCESUL I/SAU MENINEREA PE PIAA MUNCII, de exemplu:
- participarea la programe de ucenicie;
- stagii pentru persoanele din cadrul comunitilor marginalizate;
- informare i consiliere profesional;
- formare profesional;
- alte msuri de sprijin pentru gsirea unui loc de munc, inclusiv prin msuri de acompaniere;
- evaluarea competenelor dobândite în sistem non-formal i informal;
- alte tipuri de intervenii identificate ca fiind necesare.
Sub-activitatea 1.1. - Participarea la programe de ucenicie la locul de munc Ucenicia reprezint formarea profesional realizat la locul de munc în baza unui contract de ucenicie, fiind organizat conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munc, republicat, cu modificarile si completrile ulterioare. Ucenicia la locul de munc se organizeaz pentru calificrile stabilite prin legislaia în vigoare i pentru ocupaiile cuprinse în Clasificarea ocupaiilor din România, pentru care exist standarde de pregtire profesional, respectiv standarde ocupaionale. Angajatorii care doresc s organizeze activiti de ucenicie la locul de munc potrivit domeniilor de activitate au obligaia s declare la AJOFM/ AMOFM locurile de munc vacante pentru care organizeaz aceste activiti.
Pentru formarea profesional a ucenicului, angajatorul are obligaia de a respecta prevederile OG 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, cu modificrile i completrile
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
22
ulterioare, activitatea de formare fiind finalizat cu certificate de calificare cu recunoatere naional. Evaluarea i certificarea formrii profesionale prin ucenicie la locul de munc se realizeaz în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesional.
NOT: Dei cheltuielile aferente subveniilor pentru ucenicie nu vor fi bugetate i decontate în
cadrul proiectului aferent OS 5.1 POCU, participanii la programele de ucenicie pot fi cuantificai ca grup int pe msurile de ocupare. Angajatorii care doresc s beneficieze de subveniile acordate în baza Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul forei de munc pentru încheierea de contracte de ucenicie se vor adresa structurilor teritoriale ale ANOFM.
Sub-activitatea 1.2. - Participarea la programe de stagii pentru absolvenii de învmânt superior Organizarea stagiilor pentru absolvenii de învmânt superior de ctre angajatori se realizeaz în baza unui contract de stagiu încheiat între angajator i stagiar, cu durat de 6 luni, anex la contractul individual de munc, conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de învmânt superior, cu modificrile i completrile ulterioare. Perioada de stagiu se desfoar conform unui program de activiti aprobat de angajator, la propunerea conductorului compartimentului în care îi desfoar activitatea stagiarul. Angajatorul desemneaz un mentor – persoana care coordoneaz stagiarul pe durata stagiului i care particip la activitatea de evaluare a acestuia.
La sfâritul perioadei de stagiu, angajatorul are obligaia s evalueze cunotinele stagiarului i s elibereze certificatul/adeverina din care s reias perioada în care acesta a desfurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenele i deprinderile practice dobândite. Certificatul atest dobândirea de experien i vechime în munc sau în specialitate, dup caz.
NOT: Dei cheltuielile aferente subveniilor pentru stagii nu vor fi bugetate i decontate în cadrul
proiectului, participanii la programele de stagii pot fi cuantificai ca grup int pe msurile de ocupare. Angajatorii care doresc s beneficieze de subveniile acordate în baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul forei de munc pentru încheierea de contracte de stagiu se vor adresa structurilor teritoriale ale ANOFM.
Sub-activitatea 1.3. - Sprijin pentru accesul i/sau meninerea pe piaa muncii (de ex., msuri de sprijin pentru gsirea unui loc de munc - informare i consiliere profesional, medierea muncii, plasarea pe piaa muncii, formare profesional, evaluarea competenelor dobândite în sistem non-formal i informal etc.)
Formarea profesional trebuie s fie realizat de ctre furnizori de formare profesional autorizai în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, fiind finalizat cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoatere naional. Formarea profesional se organizeaz prin programe de iniiere, calificare, recalificare, perfecionare i specializare. Angajatorii pot
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
23
organiza programe de formare profesional doar dac sunt autorizai ca furnizori de formare profesional în condiiile OG nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Conform anexei 2 a HG 918/2013 privind Cadrul naional al calificrilor, cu modificrile i completrile ulterioare, persoanele care au absolvit învmântul primar (4 clase) pot participa la programe de iniiere, definite în OG nr. 129/2000, privind formarea profesional a adulilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, organizate de furnizori de formare profesional autorizai, care se finalizeaz cu certificate de absolvire cu recunoatere naional.
NOT: Dei cheltuielile aferente subveniilor acordate angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparinând grupului int nu vor fi bugetate i decontate în cadrul proiectului, participanii la msurile de sprijin pentru accesul i/sau meninerea pe piaa muncii pot fi cuantificai ca grup int pe msurile de ocupare. Angajatorii care doresc s beneficieze de subveniile acordate în baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul forei de munc se vor adresa structurilor teritoriale ale ANOFM. Activitile de contractare, pe baze temporare, a personalului, desfurate de persoanele juridice în baza autorizaiei de funcionare ca agent de munc temporar, nu intr în sfera serviciilor specializate pentru stimularea ocuprii forei de munc.
ACTIVITATEA PRINCIPAL 2 - SUSINEREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL COMUNITII, INCLUSIV A OCUPRII PE CONT PROPRIU
Pentru aceast activitate, în funcie de nevoile de ocupare ale persoanelor din grupul int, fiele de proiecte pot implica derularea urmtoarelor sub-activiti:
Sub-activitatea 2.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul int (persoane aflate în risc de srcie sau excluziune social) pentru înfiinarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin, de exemplu: consiliere/ consultan/ mentorat/ formare profesional antreprenorial/ sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., sprijinirea ocuprii persoanelor aparinând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale de inserie, analiza i selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înfiinarea companiei etc.
Planurile de afaceri vor fi supuse aprobrii unei comisii de selecie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanrii nerambursabile, în cadrul unui proces transparent i nediscriminatoriu. Comisia de selecie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un numr impar de membri din care se recomand s fac parte reprezentani ai:
- Mediului de afaceri;
- Patronatelor din aria de implementare a proiectului.
Doar persoanele fizice aflate în risc de srcie sau excluziune social ale cror planuri de afaceri sunt aprobate de ctre aceast comisie vor beneficia de sprijin prin subactivitatea 2.2 - Acordarea de micro-granturi (subvenie) pentru înfiinarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinare afacere.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
24
Sub-activitatea 2.2 - Acordarea de micro-granturi pentru înfiinarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinare afacere, de exemplu oferirea de servicii de contabilitate primar, servicii financiare, de marketing.
Antreprenorii vor fi instruii pentru dezvoltarea planului de afaceri, managementul resurselor umane, identificarea de oportuniti de finanare pentru dezvoltarea activitii independente.
Acordarea (micro-grantului) va fi condiionat de înfiinarea firmei (costurile aferente înfiinrii firmei vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 2.1).
Suma maxim alocat (micro-grantul) pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro4/ plan de afaceri/ firm. Pentru micro-grantul acordat este obligatorie angajarea a minimum 1 persoan în cadrul afacerii sprijinite. Perioada obligatorie de funcionare a afacerii este de 12 luni pe perioada implementrii proiectului la care se adaug perioada minim de sustenablilitate de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcionare a afacerii.
Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât i al partenerilor) nu poate face parte din firmele înfiinate prin proiect.
NOT: Beneficiarul finanrii nerambursabile are obligaia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de ctre beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv continuarea funcionrii afacerii, inclusiv meninerea locului de munc creat, pe o perioad de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de funcionare a afacerii de 12 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcionrii afacerii, inclusiv obligaia meninerii locului de munc ocupat i poate fi contabilizat pe perioada implementrii proiectului sau dup finalizarea implementrii.
Ajutorul de minimis
Activitatea de susinere a antreprenoriatului în cadrul comunitii (Activitatea 2 - Susinerea antreprenoriatului în cadrul comunitii, inclusiv a ocuprii pe cont propriu) face obiectul Schemei de minimis, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1581/ 02.09.2019.
În cadrul acestei activiti, cheltuielile aferente Sub-activitii 2.1. nu vor intra sub incidena ajutorului de minimis, acestea fiind efectuate pentru persoane fizice.
Pentru Activitatea 2 - Beneficiarul finanrii nerambursabile va asigura monitorizarea implementrii msurilor de ajutor de minimis, în calitate de administrator al schemei de ajutor de minimis.
Scrisoarea de înaintare a Planului de afaceri prin care se solicita finanarea poate fi considerat cerere de ajutor de minimis. Astfel, administratorii schemei de ajutor de minimis trebuie s se asigure c planul de afaceri este înaintat într-o modalitate corespunztoare, aceste documente având calitate de cerere de ajutor de minimis în relaia cu administratorul schemei.
4 Cursul inforeuro valabil în luna publicrii în Monitorul Oficial a ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
25
Întreprinderile care îi desfoar activitatea în sectorul prelucrrii i comercializrii produselor agricole pot beneficia de ajutor de minimis, cu respectarea cumulativ a urmtoarelor conditii:
(i) valoarea ajutoarelor s nu fie stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor
achiziionate de la productorii primari sau introduse pe pia de întreprinderile respective;
(ii) ajutoarele s nu fie condiionate de transferarea lor parial sau integral ctre productorii primari.
Administratorii schemei de ajutor de minimis au obligaia de a informa beneficiarii selectai conform prevederilor din legislaia naional, respectiv OUG 77/2014 privind procedurile naionale în domeniul ajutorului de stat, precum i pentru modificarea i completarea Legii concurenei nr. 21/1996 – art. 19 - Furnizorul sau, dup caz, administratorul msurilor de ajutor de minimis va informa beneficiarii, la data acordrii ajutorului, cu privire la caracterul de minimis al ajutorului i va verifica respectarea plafonului de minimis impus de legislaia Uniunii Europene.
ACTIVITATEA PRINCIPAL 3 - SPRIJINIREA DEZVOLTRII/ FURNIZRII DE SERVICII SOCIALE/ MEDICALE/ MEDICO-SOCIALE, INCLUSIV ÎN CADRUL CENTRELOR COMUNITARE INTEGRATE
Nomenclatorul serviciilor sociale, precum i a regulamentelor – cadru de organizare i funcionare a serviciilor sociale este aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum i a regulamentelor-cadru de organizare i funcionare a serviciilor sociale, cu modificrile i completrile ulterioare.
Exemple de servicii sociale (fr ca lista s fie exhaustiv):
- Servicii de consiliere social i informare, consiliere juridic, socializare i petrecerea timpului liber, organizare i implicare în activiti comunitare i culturale, asisten i suport pentru familie, suport pentru realizarea activitilor administrative i gestiunea bunurilor, orientare vocaional, acordare de alimente, ajutoare materiale i financiare, servicii de îngrijire la domiciliu, ajutor pentru realizarea activitilor de baz ale vieii zilnice, ajutor pentru realizarea activitilor instrumentale ale vieii zilnice, integrarea social i participare, recuperare/ reabilitare funcional, mici amenajri, reparaii, asisten medical, consiliere psihosocial i suport emoional, suport pentru dezvoltarea abilitilor de via independent, reintegrare familial i comunitar, contientizare i sensibilizare a populaiei, terapie ocupaional, linie telefonic de urgen.
ACTIVITATEA PRINCIPAL 4 - SPRIJIN PENTRU CRETEREA ACCESULUI I PARTICIPRII LA EDUCAIE: educaia timpurie (de nivel anteprecolar i precolar), învmânt primar i secundar, inclusiv a doua ans i reducerea prsirii timpurii a colii, precum i pentru îmbuntirea condiiilor pentru desfurarea învmântul dual, ca parte a învmântului profesional i tehnic. Msurile de sprijin pot include acordarea unor pachete integrate, ca de exemplu: decontarea cheltuielilor de transport i mas pentru copiii din grupul int, materiale
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
26
educaionale, accesul la servicii medicale i sociale, msuri de prevenire i diminuare a prsirii timpurii a colii prin servicii educaionale specifice nevoilor persoanelor din grupul int, msuri de acompaniere (ex. îmbrcminte i înclminte, stimulente condiionate de prezen), adaptate nevoilor i specificului comunitii etc.
În vederea sprijinirii i stimulrii creterii calitii nivelului educaional în colile care deservesc copiii din comunitile vizate de proiect, în cadrul acestei activiti pot fi acordate pachete integrate pentru coli defavorizate i/sau pentru profesorii din aceste coli, pe baza performanei acestora în ceea ce privete atragerea copiilor din grupul int ctre sistemul de învmânt (creterea prezenei zilnice, îmbuntirea performanelor colare, organizarea de activiti extracurriculare cu o participare mare a copiilor din grupul int, educaia prinilor etc.).
Pentru activitatea 4, în funcie de nevoile de educaie ale persoanelor din grupul int, propunerile de proiecte pot implica derularea urmtoarelor sub-activiti:
Sub-activitatea 4.1. - Sprijin pentru creterea accesului i participrii la educaia timpurie (învmânt anteprecolar i/ sau învmânt precolar) prin asigurarea/ dezvoltarea i utilizarea de servicii locale i materiale de învare pentru copiii din învmântul anteprecolar i precolar, în special pentru copiii aparinând minoritii Roma i copiii cu dizabiliti (dac exist astfel de cazuri la nivelul teritoriului acoperit de SDL), furnizarea de servicii de informare i consiliere a prinilor, programe de educaie parental, inclusiv msuri de acompaniere i de asigurare de sprijin financiar.
Sub-activitatea 4.2. - Sprijin pentru reducerea prsirii timpurii a colii prin: programe de tip zone prioritare de educaie/ coal dup coal, în cadrul crora pot fi finanate aciuni care vizeaz reducerea prsirii timpurii a colii, inclusiv prin servicii de informare, consiliere i mentorat destinate elevilor în risc de prsire timpurie a colii, precum i prinilor acestora, programe care promoveaz activitile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competene cheie, msuri care vizeaz desegregarea colar, aciuni care contribuie la creterea stimei de sine, educaie intercultural, programe de sprijin individualizat i adaptare curricular, dezvoltare de resurse i materiale noi de învare etc., furnizarea unor programe specifice de promovare a regulilor elementare de igien dezvoltate i adaptate pentru copii/tineri roma i pentru copii/tineri care sunt cel mai afectai de srcie i au o stare de sntate i condiii de via precare etc.
Sub-activitatea 4.3. Programe de tip „A doua ans” - Sprijin pentru implementarea programelor integrate destinate tinerilor care au abandonat coala i adulilor care nu i-au finalizat educaia obligatorie, consiliere i programe de educaie parental pentru membrii familiilor copiilor i adulilor care se afl în afara sistemului educaional, aciuni i campanii de contientizare destinate creterii ratelor de meninere în sistemul iniial de învmânt i pentru a asigura înelegerea beneficiilor pe care le ofer educaia în relaie cu oportunitile de angajare, furnizarea de programe de tip ”A doua ans” pentru implementarea
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
27
programelor integrate dedicate persoanelor care se reîntorc în sistemul de educaie i formare.
Sub-activitatea 4.4. Sprijin pentru îmbuntirea condiiilor pentru desfurarea învmântul dual, ca parte a învmântului profesional i tehnic, conform metodologiei de organizare i funcionare a învmântului dual.
Învmântul dual are urmtoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la iniiativa operatorilor economici interesai, în calitate de poteniali angajatori i parteneri de practic;
b) asigur oportuniti sporite de educaie i formare profesional pe baza unui contract de parteneriat i a unor contracte individuale de pregtire practic, prin pregtirea practic organizat în rspunderea principal a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigur pregtirea practic a elevilor, burs la nivelul celei acordate din fonduri publice i alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) faciliteaz implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unitii de învmânt partenere
ACTIVITATEA PRINCIPAL 5 – ACTIVITI DE ÎMBUNTIRE A CONDIIILOR DE LOCUIT ALE PERSOANELOR DIN GRUPUL INT (lucrri de reparaii, izolaie termic i înclzirea locuinei, îmbuntirea igienei locuinei i a spaiilor conexe, servicii de branare la utiliti), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precar îl reprezint pentru sigurana familiilor i pentru a facilita îmbuntirea strii de sntate i a condiiilor de învare i ocupare a persoanelor din grupul int.
În selectarea fielor de proiect, STRATEGAL se va asigura de evitarea dublei finanri, respectiv c aciunile desfurate în cadrul activitii de îmbuntire a condiiilor de locuit ale persoanelor din grupul int i cheltuielile aferente NU FAC obiectul msurilor de infrastructur finanate prin POR la nivelul SDL i c se limiteaz la asigurarea condiiilor decente de locuit pentru membrii grupului int pentru care s-a identificat prin analiza SDL aceast nevoie.
ACTIVITATEA PRINCIPAL 6 – ASISTEN JURIDIC PENTRU REGLEMENTAREA ACTELOR DE IDENTITATE, DE PROPRIETATE, DE STARE CIVIL (acolo unde este cazul). În cadrul acestei activiti se va acorda sprijin pentru furnizarea de asisten juridic pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civil, de obinere a drepturilor de asisten social (beneficii de asisten/ servicii sociale) etc.
Aceast activitate va fi selectat doar în situaia în care exist astfel de nevoi pentru grupul int.
ACTIVITATEA PRINCIPAL 7 - COMBATEREA DISCRIMINRII I A SEGREGRII: campanii de informare i contientizare/ aciuni specifice în domeniul combaterii discriminrii, aciuni de
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
28
implicare activ i voluntariat a/al membrilor comunitii pentru soluionarea problemelor cu care se confrunt comunitatea, aciuni de facilitare i mediere pentru identificarea i consolidarea de parteneriate. În cazul comunitilor segregate sau a existenei unor servicii segregate (precum cele educaionale) sunt încurajate campaniile de informare care au ca scop pregtirea procesului de desegregare i integrare a grupului marginalizat în societate (în special cele ce vizeaz desegregarea colar i cea legat de locuire).
Fiecare activitate principal din cadrul proiectului POCU trebuie s fie fundamentat adecvat, cu date din teritoriul vizat.
În situaii excepionale, pentru proiectul POCU, anumite activiti specifice se pot desfura i în afara teritoriului acoperit de SDL, dar trebuie s existe o fundamentare adecvat în cadrul proiectului i al cererii de finanare pentru aceste situaii posibile (ex. activiti de formare, ucenicie, învmânt dual) cu condiia obligatorie ca grupul int pentru proiectul POCU s fie cel definit conform Ghidului Solicitantului.
Se va acorda atenie propunerilor de proiecte care valorific iniiativele finanrilor anterioare din Programul Operaional Regional 2007-2013 prin care a fost susinut infrastructura destinat furnizrii de servicii sociale/ medicale/ centre multifuncionale.
NOT: Acordarea finanrii va fi condiionat de asumarea responsabilitii pentru asigurarea sustenabilitii serviciilor dezvoltate dup finalizarea proiectului. Sustenabilitatea serviciilor dezvoltate prin proiect (antreprenoriat) este de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de funcionare a afacerii de 12 luni (criteriu de eligibilitate). Sustenabilitatea serviciilor dezvoltate prin proiect (sociale/ medicale/ medico-sociale) este de minimum 6 luni de la finalizarea implementrii proiectului (criteriu de eligibilitate). Sustenabilitatea serviciilor educaionale este de minimum 6 luni de la finalizarea implementrii proiectului (criteriu de eligibilitate).
A. Interveniile din lista indicativ din cadrul Strategiei de Dezvoltare Local a STRATEGAL care vor fi realizate prin POCU AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
Fiele de proiect depuse trebuie s rspund urmtoarelor intervenii:
• Intervenie POCU cu aciuni integrate în domeniul ocuprii forei de munc, furnizrii de servicii i combaterii discriminrii
• Intervenie POCU cu aciuni integrate în domeniul educaiei, furnizrii de servicii, asisten juridic i combaterii discriminrii
• Intervenie POCU cu aciuni integrate în domeniul furnizrii de servicii, combaterii discriminrii i promovrii multiculturalismului, educaiei, ocuprii forei de munc i asisten juridic
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
29
Fia interveniei #5: Intervenie POCU cu aciuni integrate în domeniul ocuprii
forei de munc, furnizrii de servicii i combaterii discriminrii:
1. Regiune de dezvoltare Jude Ora/municipiu
Regiunea Sud Est Jude Galai Municipiu Galai
2. Nume GAL Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL
3.
Date de contact GAL Str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, jud Galati Email: [email protected] Web: strategal.ro Preedinte: Vlad Gogoncea – tel: 0723271918
4.
Teritoriul vizat de SDL Teritoriul SDL este amplasat în Municipiul Galai, fiind constituit dintr-o Zon Funcional i 13 Zone Urbane Marginalizate care se suprapun peste 20 sectoare de recensmânt conform Atlasului Zonelor Marginalizate. Teritoriul este delimitat astfel: la Nord: cartierul Traian Nord, la Nord – Est: Lacul Brate, la Nord – Vest: Cimitirul evreiesc, la Est: DN2B, la Sud: fluviul Dunrea, la Sud – Vest: râul Siret, la Vest: ArcelorMittal Galai.
5.
Titlul interveniei Intervenie POCU cu aciuni integrate în domeniul ocuprii forei de munc, furnizrii de servicii i combaterii discriminrii: • Programe de ucenicie la locul de munc • Programe de stagii pentru absolvenii de învmânt superior • Msuri de sprijin pentru gsirea unui loc de munc • Susinerea antreprenoriatului în cadrul comunitii, inclusiv a ocuprii pe cont-propriu • Acordarea de sprijin persoanelor din grupul int pentru înfiinarea de afaceri • Sprijinirea dezvoltrii/furnizrii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico- sociale); • Campanii de informare i contientizare pentru integrarea pe piaa muncii a persoanelor din grupurile marginalizate i combaterea discriminrii la locul de munc, inclusiv la angajare
6.
Obiectiv specific 3: "Dezvoltarea resurselor umane i creterea ocuprii"
7.
Msura din Planul de aciune vizat prin intervenie
Msura 3.1: Participarea la programe de ucenicie la locul de munc i / sau programe de stagii (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor); Msura 3.2: Oferirea de servicii de ocupare individualizate: informare i consiliere profesional, plasare pe piaa muncii, formare profesional, evaluarea competenelor dobândite în sistem non-formal i informal Msura 3.3: Oferirea de servicii personalizate pentru înfiinarea de afaceri i ocuparea pe cont-propriu i acordarea de subvenii (micro-
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
30
granturi) pentru înfiinarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinare afacere Msura 3.4: Acordarea de subvenii pentru angajatori care angajeaz persoane vulnerabile Msura 3.5: Campanii de informare i contientizare pentru nediscriminare pe piaa muncii
8. Justificarea interveniei
Intervenia permite rezolvarea problemei Problemei #5: Nivelul sczut de ocupare pe piaa muncii i veniturile insuficiente.
9. Comunitatea marginalizat din teritoriu
Comunitatea marginalizat din teritoriul SDL include toate ZUMurile, din care ZUM-urile 3, 5, 8 i 9 sunt comuniti roma, fr a fi orientate în mod particular ctre anumite zone urbane marginalizate.
10.
Grupuri int vizate (persoane aflate în risc de srcie i excluziune social)
Grupul int vizat este reprezentat de 1.000 persoane aflate în risc de srcie i excluziune social din 13 comuniti marginalizate, din care 50 persoane de etnie roma, care vor beneficia de servicii integrate5. Minimum 50% din grupul int aferent acestui indicator va beneficia de msuri de ocupare, respectiv: 500 persoane. Persoane din comunitile marginalizate aflate în risc de srcie i excluziune social care dobândesc o calificare, la încetarea calitii de participant – 250 persoane, din care:
• Roma: 10 persoane Persoane din comunitile marginalizate aflate în risc de srcie i excluziune social care au un loc de munc, inclusiv cele care desfoar o activitate independent, la încetarea calitii de participant – 125 persoane
11. Durata estimat a interveniei
Durata estimat a interveniei: 36 luni
12. Buget estimativ 1.125.000 Euro
13. Surse de finanare POCU
14.
Sustenabilitatea interveniei dup încheierea perioadei de finanare DLRC
Sustenabilitatea acestei intervenii va fi asigurat printr-o serie de aciuni care vizeaz atât implementarea de proiecte proprii ale GAL (din surse proprii sau surse atrase) cât i implicarea mediului privat i dezvoltarea de proiecte în parteneriat sau cu atragerea unor finanri provenite de la mediul de afaceri local.
5 În cadrul proiectelor POCU, prin persoane care beneficiaz de servicii integrate se înelege persoane care beneficiaz, în
cadrul unui proiect de minimum 2 msuri din urmtoarele: - educaie - ocupare – (ex. ucenicie, stagiu, formare profesional, informare i consiliere profesional, subvenionarea angajatorilor
pentru angajarea persoanelor aparinând acestor categorii, evaluarea competenelor dobândite în sistem non-formal i informal, sprijin pentru înfiinarea unei afaceri, sprijin pentru ocuparea în cadrul întreprinderilor de economie social);
- servicii (sociale/ medicale/ medico- sociale) - asisten juridic pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civil (acolo unde este cazul), de
obinere a drepturilor de asisten social (beneficii de asisten/servicii sociale)
- locuire
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
31
Fia interveniei #7: Intervenie POCU cu aciuni integrate în domeniul educaiei,
furnizrii de servicii, asisten juridic i combaterii discriminrii
1. Regiune de dezvoltare Jude Ora/municipiu
Regiunea Sud Est Jude Galai Municipiu Galai
2. Nume GAL Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL
3.
Date de contact GAL Str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, jud Galati Email: [email protected] Web: strategal.ro Preedinte: Vlad Gogoncea – tel: 0723271918
4.
Teritoriul vizat de SDL Teritoriul SDL este amplasat în Municipiul Galai, fiind constituit dintr-o Zon Funcional i 13 Zone Urbane Marginalizate care se suprapun peste 20 sectoare de recensmânt conform Atlasului Zonelor Marginalizate. Teritoriul este delimitat astfel: la Nord: cartierul Traian Nord, la Nord – Est: Lacul Brate, la Nord – Vest: Cimitirul evreiesc, la Est: DN2B, la Sud: fluviul Dunrea, la Sud – Vest: râul Siret, la Vest: ArcelorMittal Galai.
5.
Titlul interveniei Intervenie POCU cu aciuni integrate în domeniul educaiei, furnizrii de servicii, asisten juridic i combaterii discriminrii: • Educaia timpurie de nivel ante-precolar i precolar • Învmânt primar i secundar • Programe de tip zone prioritare de educaie/ coal dup coal • Programe de tip a doua ans • Sprijinirea dezvoltrii/furnizrii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico- sociale); • Asisten juridic pentru reglementri acte (reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civil (acolo unde este cazul), de obinere a drepturilor de asisten social (beneficii de asisten/servicii sociale)) • Campanii de informare i contientizare care vizeaz desegregarea colar, combaterea abandonului colar
6.
Obiectiv specific 4:
7.
Msura din Planul de aciune vizat prin intervenie
Msura 4.3: Organizarea de programe de tip zone prioritare de educaie/ coal dup coal • servicii de informare, consiliere i mentorat destinate elevilor în risc de prsire timpurie a colii, precum i prinilor acestora; • programe care promoveaz activitile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competene cheie;
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Proiect „Sprijin pentru funcionarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asociaia Grupul de Aciune Local STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galai, cod potal 800010, judeul Galai, România, Cod Identificare Fiscal: 38465976
32
• msuri care vizeaz desegregarea colar; • aciuni care contribuie la creterea stimei de sine, educaie intercultural; • programe de sprijin individualizat i adaptare curricular; • dezvoltare de resurse i materiale noi de învare etc.; • furnizarea unor programe specifice de promovare a regulilor elementare de igien dezvoltate i adaptate pentru copii/ tineri romi i pentru copii/ tineri care sunt cel mai afectai de srcie i au o stare de sntate i condiii de via precare etc. • Activiti de familiarizare i principii de baz pentru navigare pe Internet, tehnici de redactare pentru toate vârstele (copii, adolesceni i persoane adulte) • Seminarii cu adulii i copiii din zon, la care vor fi invitai specialiti din diferite domenii, pentru a informa participanii cu privire la: Drepturile omului, Drepturile i obligaiile ceteanului, Etic i bune maniere, Prevenirea bolilor hepatice, Prevenirea cariilor dentare, Msuri de combatere a SIDA, Despre pericolul drogurilor etc. Msura 4.4: Realizarea de programe de tip a doua ans pentru persoanele adulte: • consiliere i pro