Ghidul elevului 2015

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ghidul elevului 2015

 • 7/24/2019 Ghidul elevului 2015

  1/16

  www port linv t m nt ro

  Raport special

  Ghidul Elevului

  2015-2016

  ce s nvei

  cum s nvei cnd s nvei

  Portal

  +modeleiexemple

 • 7/24/2019 Ghidul elevului 2015

  2/16

  Raport special: Ghidul elevului 2015-2016.

  Ce s nvei, cum s nvei, cnd s nvei + modele i exemple

  2015 RENTROP & STRATON

  Autor: Colectiv RENTROP & STRATON

  RENTROP & STRATON

  (recunoscut CNCSIS conform Deciziei nr. 284/2007)

  Preedinte: George Straton

  Director General: Octavian Breban

  Director Divizie Editorial: Andreea Micu

  Manager de produs: Marilena Popescu

  Putei consulta i celelalte lucrri editate de RENTROP STRATON la www.rs.ro

  Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodus, arhivat sau transmis sub nicio form i prin niciun fel de mijloace,mecanice sau electronice, fotocopiere, nregistrare audio sau video, fr permisiunea n scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt respon-sabili pentru nicio pierdere provocat vreunei persoane fizice sau juridice care acioneaz sau se abine de la aciuni ca urmare a citirii materialelor pu-blicate n aceast lucrare.

  Bdul Naiunile Unite nr. 4, bloc 107A, etajul 1, sector 5, Bucureti

  Serviciul Clieni Tel.: 021.209.45.45; Fax: 021.408.28.99

  E-mail: [email protected]

  Informaii Specializate

  Foto copert: BigStockfoto.com

 • 7/24/2019 Ghidul elevului 2015

  3/161www.portalinvatamant.ro

  Ghidul elevului 2015-2016

  Portal

  Ghidul Elevului 2015-2016

  Ce sa inveti, cum sa inveti,

  cand sa inveti + modele si exemple

 • 7/24/2019 Ghidul elevului 2015

  4/16

  Incepe scoala

  Informatii complete privind anul scolar #!"$-#!"%

  ":4' ):3;' )5659+:?

  ''' -' +', ' ' ' ++ *'' ''' + >+ +. L' +

  +++, ++; ; +' ++, ; '' +>+ , >*' '+

  >'+ + >+, ; '+ ' '+ ' *+ +' ', *+ ;' *+

  ++.

  A *+ '' ++>' +'' '' ;'' +' ++;, *+'++ '' ' + +>+ ''

  +', ' +'. I' *' ''B I '+ ' + *+>;' '*+;''+ ++ + ;*' ; +>' + ' ' ;'.

  Structura anului scolar #!"$-#!"%

  A ' 2015-2016 '+ 36 *+ ''' *+ , '* 175 *+ >+ ''+. I++ + *''

  *+ 15 +++ 2015, + ++ + *'' *+ 11+++ 2016 + +'>' + *' +++, *'

  +'>':

  "++897 I

  ? C787/: , 14 +++ 2015 ;+, 18 *+++ 2015

  ? %')'9' 6+97 )6/// *+ ' 7'*//9' 8/ */ )'8++ 67+'9/9'7+ ? ' I%-': 31 + 8 ++

  2015

  ? %')'9' *+ /'7': ''', 19 *+++ 2015 *', 10 ''+ 2016 ('' *+: 3 ''+ 2016,

  ;''' '')

  ? C787/: , 11 ''+ 2016 ;+, 5 +'+ 2016 ('' *+: , 4 ''+ 2016 ;+, 29 '-

  '+ 2016)

  ? %')'9' /9+78++897/'': ''', 6 +'+ 2016 *', 14 +'+ 2016 ('' *+: ''',

  30 ''+ 2016 *', 7 +'+ 2016)

  "++897 ' II-+'

  ? C787/: , 15 +'+ 2016 ;+, 22 '+ 2016 ('' *+: , 8 +'+ 2016 ;+,

  22 '+ 2016)

  ? %')'9' *+ 67/';'7': ''', 23 '+ 2016 ', 3 ' 2016

  ? C787/: +, 4 ' 2016 ;+, 24 + 2016 ('' *+: +, 4 ' 2016 ;+, 17 +

  2016)

  ? %')'9' *+ ;'7': ''', 25 + 2016 *', 11 +++ 2016 ('' *+: ''', 18 +

  2016 *', 4 +++ 2016)

  2www.portalinvatamant.ro

  Ghidul elevului 2015-2016

  Portal

 • 7/24/2019 Ghidul elevului 2015

  5/16

  Saptamana Scoala Altfel ramane in saptamana "&-## aprilie #!"%.

  N ' '+ +'*'+ M+ E*'+ ++'+ ' *'++ '' ' '+ ++

  + +>++ '+:

  ? #+>++ */ 8++897 I ' ' ' 2015-2016 + , *+ +', '' ' *'' *+ 11 *+++

  2015.? #+>++ */ 8++897 ' II-+' ' ' ' 2015-2016 + , *+ +', '' ' *'' *+ 20 '

  2016.

  Cum ii ajutam pe copii sa se acomodeze cu programul

  matinal si facutul temelor

  N ' ++ +' '' ' *+ ' ', ' + ' ++ *+, ++ *' +-

  + ' + '' *'+ +> *+ *+'', ' = ++ > *++'

  ' ' >+.

  + ' +' ' ' ' ' ', ++ ++' '* ' +

  ' + +>+'' ' '++' ' +' ' '+ + +>+ '* + ' ''. F'+ '+ +=++ +

  '''' '+ *+ ' ' ;+ +;' ' + ; '' ' > *+ ''

  ' ''.

  L' + ;' * ' + +>+'' *+;++ , ' '+, +'+ > ' '++' ', *' + *+

  + ' '; ' +.

  + '- '', ++ '- + ' '+ +'+ +'' ' '++' ', ' +*+ ++-

  ' ++;>/'' '+ *+ '+ ' '+ + '+' '+ + *+.

  A *+' ' ++ + *+ +'+ ' + >+, *' + *+ ;'''. C+ ++ ' +++

  ' ='' + ++ + ++ '+ >+, *+ *+'' + ' + ' '' ' ' + ++ ' ;' '+

  ' '+' >'.

  " *' '' ++ ', ' *' ''>' ++ +>+;'' ++ + +'+.

  ' +>+;' ++ + +'+ ++ ++' >, '' +=+ * '+' '-

  , + '- + + +''+ ;+ *+ '.

  E+ ' ' + ' + *', ' + ' ' ' ++ ' '

  '+>+ *+' ' +' + +>+, '+ '+++ *+ ' +, *+' '+ ; ';+'

  +;+ *+ ++ + *+ ''.

  E+ ', *+ '+++', ' + *+ '>'+' + ;++'+ + '+ ;' '

  ' '', ' '> '+ '+' ++ ' '+ ' '+, ++ ' + '+

  '* ' += ' '+ '+ ;++' *++'>' *+ +' , * ''' '

  ++ ' '+ '*+.

  3www.portalinvatamant.ro

  Ghidul elevului 2015-2016

  Portal

 • 7/24/2019 Ghidul elevului 2015

  6/16

  $ trucuri pentru parintii care isi ajuta copiii

  la teme

  C ' ' + ' '' *'' ' + ' ';'+ +*''+, *'' '*'

  ++ +' + + '' '' ' +>;'+' ++, + '' ''' *+ '+-

  *+ '. "+ *+ '*? I '' + ' ++?

  D+, ';+ ' + '+ *+ ': + '+ ' ' ++ ++ +>;'+' ++;' '

  ++ , + '+ ' ' * *++ ;+ +>' ' ++ ' + '+

  *' *+' +' ' '' ' + *++ .

  A+' * ' ' ' '+>+ +, ' '*+' + ' + ' ' +>'++

  + ' ;''' '+ .

  Iata cateva trucuri care va pot ajuta in aceasta directie:

  1. C: )'9 ):'89+9/ '/ ( /+ 67+87:, ): '9'9 89/9/ )+ '89+69'7/ '7+.

  I+' ' '' ' ' ' + +;+++ '>'+ ' '': +*+ ', +', -

  , '+ ' ' '+ + ' ' +. A+ ;+ *++ + *+ *+ '

  , + + '+ '+ ;+ ' '' ''', '* ' ++ *+ '.

  2. I)+'7)'9/ 8' )7+'9/ >' 67/+9+'8' 6+97: 7+>;'7+' 9++7.

  A'-;' ' + +>;' +++ - '++ ++'', '+ ' '+>+ ' *'

  ' +' ' + ++>+ + ++' + '+ *+ '. "'+ - *' '+ +>++ ++-'+: =, +'+, ' ++', '+ '++, '+ ' ' '' ' ++' + ++.

  3. !+*:)+9/ ' //: +++9++ )'7+ / 69 */897'+ 6+ )6/.

  I+' ' =' >' *+'' * '+ ' + ++;>, '* ' '',

  ;+ ' '*+ ++ '+ ' *'' '+' + *+ ' ++.

  4. "9'(//9/ : 677'.

  I + *+ ' *+ ';'+ +=''+ ' '+ '', ' ' >

  + ++ +'' ' ++. A+, *'' ' 16:00 ++ *+'' *, + ;' '+ ' + ;' +' ' '+.

  5. M9/;'9/- 8/ /97/>'9/-.

  I497+'9/-2 6+ 56/2 *+867+ 8+34+ *+ 6:49:'9/+ 8': 7+:2/ *+ +53+97/+, ;+7//'9/-/ 9+3+2+ 8/ +=62/'9/-/ :4*+

  7+8+89+. I4:7'0'9/-2 8/ *'9/-/ 8'9:7/, *+856+7/9/-/ 6:49+2+ 82'+ 8/ /4+'7'9/ 8' /2 '0:9'9/ 8' /49+2+'' + '+

  7+8/9.

  4www.portalinvatamant.ro

  Ghidul elevului 2015-2016

  Portal

 • 7/24/2019 Ghidul elevului 2015

  7/16

  Cum ii ajutati pe copii sa 'ie mai motivati

  la scoala

  A;+ +' ' + ' '+ *;. ;' ' ''? I '' ' *+ + *+ ++,

  + '' + ' '+' ++? E+ ' ' + ' *+', ' *'' '+ ;'+ ' +

  ;' *' ' '*. D;. + '+ '+ '>?

  " ' ' *+ -' + *+ ' '+, ;' '+ ;' '' ++ ' -

  ++, *'' + ;+'. ' +' '+ ++ '?

  E;*+, ' ++ ' '' ' *+;' ' ;'. "' ++'' ' ++' + '+, '+ + +.

  C' *'' ++ +' + ' +++ ' *+ '+' +'+' *+ ' '' *+* *+>;'+'

  '' ++'', '+' *+ ' ' '' '+ ''+' ; -

  , ++ ' '+ ' ++ ;''.

  I*++' ++ ' *++' ' '' ' ;++, ' +, ' +'' ' +''. '+ ++ '

  ' '+'', ' '+ ' +''.

  N ++ '+*+B I *, '+ + ;'', ' '* '+ + *'.

  C' *'' ;' >' '+ ' + ' F''+' *+ A'' '''+, '*-;' '

  ++ ' ' + *++ +. '+ ;+' ' *+;' >. "' +. "' *+ '*. A' -

  +'' ' ++ ' ;++ '+'', '+ ' *++ '+' + '+' ''B C+ '

  ' ++ ' ;++ '+ * '+B N ' ;' '+ +?

  Iata cateva sfaturi utile:

  1. '897'9/-;' )':.

  D++'' ;' >'+, ;' ++;', ;' +*+ +'. C '' ' ;+ + ' +

  * ' ;+ ' '' ++' + ;' *B L' + + '*, ;- , '-

  *+ + ' *+ ' ++ ' ', + +B

  2. F/9/ : (: +=+6 :.

  N +' ' ;' '*' +++ *;., ' *+ '' + '+ ';+ '+ '>

  ' ' '+'' '++' '+ +'' ' *;. E='- *' ' + + + + +

  '+ +-' ' + ;'', '+ ;-' '* '+' ''+ '' +'' ' + ++ + ' +-

  *' + '+ ; -' ' ;''. C '+ *+ ;+, ;+ + ' +' ' + + '

  + * +B

  3. I)+7)'9/ 8'- ):'89+9/ ' / (/+ /'/9+ *+ '-/ *' 8'9:7/.

  D+ '* ' , '' + +' +'+ > ' *++ ' +> F''+' *+ F''+, '

  ' ;+*+ '++ ''+ '+ , *' *' ++'' + '' *+ '+, ' '+, '-'* ' + + ' +'>' +*'++ + '+ ';. A *+ *+ * '

  ' ' +'' ' ' *+ ' *+; '.

  5www.portalinvatamant.ro

  Ghidul elevului 2015-2016

  Portal

 • 7/24/2019 Ghidul elevului 2015

  8/16

  "' ;*+ '+ * , *' '+B C ;+ '+, '+ ' +> +''+' -

  * >;.

  D'' ' +' '*+;'', ' ' + '' ' '' ' *' + +' ' '

  '+ ';+' + ''.

  Sfaturi pentru elevi:

  scrisul de mana, secretul succesului la invatatura

  I + ++, ''+' ++; ' '+ ' ++ *+ + ', '+' '

  '+, + '+ + ';'+' ''.

  ", ' ''' ++ ' , ' '* ' ++, ' *+ '' '' ' +++'

  '*' ' '.

  I*++ *'' ++ ;' *+ ++ +*'+ *+ + ' '' ' *+ +>++ + '+ + '+ '''

  '* ';+ *+ ;'' ++ *+ + ' ++' ' '+'', *'' ;+ + *+ '' ;+ ++ '

  B I , ;' + ' '* *+ ' ;''+' +'' *'' >' ++ + *+ '', '+ '-

  +'>' + *+ ;''+ '>' + '.

  O '' ++'' '+ ''+ ' '* + +++ ' ++ + ' ' '+' ++ ' ;+ *-

  ' *+ +'++ ' '' ''+. E+ ''+ ' '' >' +

  +, ' '+ '>' *+ 5 + + ' '* ';+ '*+-+ +++ ''.

  I4 62:8, 87/8:2 *+ 3'4' +89+ 3'/ 2+49 '9' *+ 87/+7+' 2' 9'89'9:7', ++' + ;' '0:9' 8' 3+357'9/ 3'/ :857 /4-

  573'9//2+ 459'9+ 8/ ;' 6+73/9+ 8' '+9/ 8/ 54+=/:4/2+ 25/+ /497+ '+89+'. $4 675+8 *+ 87/+7+ 3'/ 2+49 67+-

  8:6:4+ :4 675+8 *+ /4;'9'7+ '+2+7'9, /4 9/36 + 87/+7+' 7'6/*' (2' 2'6956) 4: 852//9' '9/;/9'9+' 7+/+7:2:/.

  $ '+ ++ +='' ':

  AC'4* 8)7/+3 ): 3'4' :4 )/7):/9 4+:754' 8+ ')9/;+'>' ':953'9. I4 *53+4/: 8)7/+7// ''(+9/)+, )/7):/9:

  ;/>:' 8/ +89:' ' 8)7/8::/ ')//9+'>' 3+357'7+'@, + '+> "'' D+'++. D '+

  ;, + *+ +++ ' ' ++ ' *'' '++' '+ *+ ''.

  Sfaturi pentru parinti: