of 183 /183
Ghid utilizator Nokia E52 Ediţia 4

Ghid utilizator Nokia E52 - Orange Romania · Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețelele UMTS 900 și 2100, și rețelele GSM 850, 900,

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ghid utilizator Nokia E52 - Orange Romania · Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat...

 • Ghid utilizator Nokia E52

  Ediţia 4

 • DECLARAȚIE DE CONFORMITATEPrin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs RM-469 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante aleDirectivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries și Nokia E52 sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este omarcă de sunet a Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi

  Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisăa firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document,fără notificare prealabilă.

  This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

  Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate custandardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video înformat MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare.Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea http://www.mpegla.com.ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI ȚINUȚI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FELDE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

  CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE,INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEASAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.Refacerea codului sursă al programelor din aparat este interzisă în limitele prevăzute de legislația aplicabilă. În măsura în care prezentul ghid al utilizatorului cuprindeorice limitări cu privire la interpretările, garanțiile, despăgubirile și răspunderile Nokia, respectivele limitări se vor aplica și în cazul oricăror interpretări, garanții,despăgubiri și răspunderi ale licențiatorilor Nokia.Este posibil ca aplicațiile oferite de terțe părți și furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de și să aparțină unor persoane sau entități neafiliate la sau carenu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deține drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor aparținând unor terțe părți. Ca atare, Nokia nu își

  http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

 • asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicații la utilizatorul final, privind funcționarea acestor aplicații sau privind informațiile prezentate în acesteaplicații sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanție pentru aplicațiile oferite de terțe părți. UTILIZÂND APLICAȚIILE, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACESTEA SUNT FURNIZATE„CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ NICI NOKIA ȘINICI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII PRIVIND DREPTUL DEPROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANȚII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAȚIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR,MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detaliiși informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementăriprivind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

  Administrarea drepturilor digitalePosesorii de conținut pot utiliza diferite tipuri de tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturilede autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat, puteți accesa conținut protejat prinWMDRM 10 și OMA DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel deprogram DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și carese află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejatprin DRM.OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADAAparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau IndustryCanada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală.Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoaceinterferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Oriceschimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

  Nokia CorporationP.O.Box 226

  FIN-00045 Nokia GroupFinlanda/Ediţia 4 RO

 • CuprinsSiguranța..............................................................7Despre aparatul Dvs...................................................................7Servicii de rețea.........................................................................8

  Găsirea informațiilor de ajutor............................9Asistență.....................................................................................9Mențineți la zi software-ul de pe aparat.................................9Ajutorul de pe aparat..............................................................11

  Pregătirea pentru utilizare................................12Cartela SIM, acumulatorul, încărcarea, cartela dememorie ..................................................................................12Taste și componente...............................................................15Prima pornire...........................................................................17Blocarea tastaturii...................................................................17Accesorii....................................................................................17Reglarea volumului.................................................................18Ecran inițial..............................................................................18Comutare Nokia.......................................................................19Configurarea contului e-mail.................................................21Antene......................................................................................21Nokia PC Suite..........................................................................21Coduri de acces........................................................................22Sfaturi pentru utilizare eficientă............................................23Vizitați Ovi................................................................................23

  Nokia E52 – Noțiuni de bază ..............................24Configurarea telefonului.........................................................24

  Asistent setări..........................................................................24Meniu........................................................................................24Indicatori pe afișaj...................................................................25Scrierea textului.......................................................................27Căutare......................................................................................28Acțiuni comune mai multor aplicații.....................................28Memorie liberă.........................................................................29

  Personalizare.....................................................30Profiluri ....................................................................................30Selectarea sunetelor de apel..................................................30Personalizarea profilurilor......................................................31Personalizarea ecranului inițial.............................................31Modificarea temei afișajului...................................................32Descărcarea unei teme............................................................32Schimbarea temelor audio.....................................................32Sunete de apel 3D ...................................................................33

  Nou de la Nokia Eseries......................................34Funcții principale.....................................................................34Ecran inițial..............................................................................34Taste de comandă printr-o singură apăsare........................36Trecerea pe silențios a apelurilor sau alarmelor..................36Agendă......................................................................................37Contacte....................................................................................39Multitasking.............................................................................41Fișiere Ovi.................................................................................41

 • Mesaje................................................................42Nokia Messages........................................................................42E-mail........................................................................................43Dosare de mesaje....................................................................46Mesaje text și multimedia......................................................46Organizarea mesajelor............................................................50Cititor mesaje...........................................................................50Vorbire......................................................................................50Tipuri de mesaje speciale.......................................................51Transmisie celulară.................................................................52Setări mesaje...........................................................................52

  Telefonul............................................................56Apeluri vocale...........................................................................56Mesageria vocală ....................................................................57Apeluri video............................................................................58Partajarea video......................................................................58Apeluri Internet.......................................................................61Funcții vocale...........................................................................62Apelarea rapidă.......................................................................62Redirecționarea apelurilor .....................................................63Restricționarea apelurilor.......................................................64Respingerea apelurilor Internet.............................................64Expedierea tonurilor DTMF.....................................................64Temă pentru vorbire...............................................................65Comenzi vocale........................................................................65Apasă și vorbește.....................................................................67Jurnal ........................................................................................71

  Internet..............................................................73Browser....................................................................................73Navigarea în intranet .............................................................77

  Magazinul Ovi...........................................................................78Conectarea calculatorului la Web..........................................78

  Deplasarea.........................................................79Poziționare (GPS).....................................................................79Hărți..........................................................................................83

  Instrumente de birou Nokia..............................93Note avansate .........................................................................93Calculator..................................................................................94Manager fișiere........................................................................94Quickoffice ...............................................................................95Convertor .................................................................................96Zip Manager .............................................................................96Aplicația PDF reader ...............................................................97Tipărire ....................................................................................97Ceas ..........................................................................................99Dicționar.................................................................................100Note .......................................................................................100

  Media................................................................101Camera foto-video.................................................................101Galerie.....................................................................................104Fotografii................................................................................106Partajare online.....................................................................111Centru video Nokia ...............................................................115Music player...........................................................................118RealPlayer ..............................................................................120Recorder.................................................................................121Playerul Flash.........................................................................121Radio FM.................................................................................121Nokia Radio Internet.............................................................122

 • Conectivitate....................................................125Pachete de date cu transmisie rapidă.................................125Cablul de date........................................................................125Bluetooth ...............................................................................126Profil de acces SIM.................................................................129Rețea LAN fără fir ..................................................................130Manager conexiuni................................................................132

  Gestionarea siguranței și a datelor.................133Blocarea aparatului...............................................................133Siguranța cartelei de memorie............................................133Criptare...................................................................................134Apelare fixă............................................................................135Manager certificate...............................................................135Vizualizarea și editarea modulelor de siguranță...............137Configurare de la distanță....................................................137Manager aplicații...................................................................138Licențe....................................................................................140Sincronizare...........................................................................142RVP mobil...............................................................................142

  Setări................................................................144Setări generale......................................................................144Setările telefonului................................................................148Setări conexiune....................................................................150Setările aplicației...................................................................158

  Comenzi rapide................................................159Comenzi rapide generale......................................................159

  Glosar...............................................................160

  Depanare..........................................................164

  Sfaturi pentru protecția mediului....................167Economisiți energia..............................................................167Reciclați..................................................................................167Economisiți hârtia.................................................................167Aflați mai multe.....................................................................167

  Informații de siguranță și despre produs........168

  Index................................................................176

 • SiguranțaCitiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestorinstrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informațiisuplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

  PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DESIGURANȚĂNu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelormobile este interzisă sau dacă aceasta poateprovoca interferențe sau pericole.SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATERespectați toate legile locale. Păstrați-văîntotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți unautovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conducețiun autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.INTERFERENȚEToate aparatele mobile pot intra în interferență,ceea ce le-ar putea afecta performanțele.OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚIIRespectați toate restricțiile. Opriți aparatul înavioane, în apropierea aparatelor medicale sau înapropierea zonelor cu carburanți, substanțechimice sau cu pericol de explozie.SERVICE CALIFICATInstalarea și repararea acestui produs estepermisă numai personalului calificat.

  ACCESORII ȘI ACUMULATORIFolosiți numai accesorii omologate și acumulatoriomologați. Nu conectați între ele produseincompatibile.REZISTENȚA LA APĂAparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul deumiditate.

  Despre aparatul Dvs.Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru afi utilizat în rețelele UMTS 900 și 2100, și rețelele GSM 850,900, 1800 și 1900. Pentru informații suplimentare desprerețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.Aparatul Dvs. acceptă mai multe metode de conectivitate și,la fel ca în cazul calculatoarelor, poate fi expus la virusuri șila alte tipuri dăunătoare de conținut. Fiți precauți în cazulmesajelor, solicitărilor de conectare, navigării pe paginileinternet și al descărcărilor. Instalați și utilizați numai serviciiși programe provenite din surse de încredere, cum suntaplicațiile Symbian Signed sau care au trecut testul deverificare Java Verified™, care oferă o siguranță și o protecțieadecvată. Aveți în vedere instalarea de aplicații antivirus și aaltor programe de siguranță pe aparatul Dvs. și pe oricecalculator conectat.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 7

 • Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă preinstalate o serie demarcaje și linkuri către site-uri Internet ale unor terțe părți șicare vă permit să accesați aceste site-uri. Acestea nu suntafiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumărăspunderea pentru ele. Dacă accesați astfel de site-uri, luațimăsuri de precauție în ceea ce privește siguranța șiconținutul.

  Avertizare: Pentru a utiliza orice funcție a acestuiaparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fiepornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobilepoate provoca interferențe sau pericole.La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum șiobiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturilegitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea,modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale saua altui tip de conținut.Faceți copii de siguranță sau păstrați înregistrări scrise aletuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.Când conectați aparatul la orice alt echipament, citițimanualul de utilizare al acestui echipament pentruinstrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între eleproduse incompatibile.Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afișajulaparatului Dvs.Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs.,consultați ghidul utilizatorului.

  Servicii de rețeaPentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiați de serviciileunui furnizor de servicii de comunicații mobile. Unele funcțiinu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumitefuncții să necesite încheierea de acorduri specifice cufurnizorul Dvs. de servicii pentru putea utiliza respectivelefuncții. Serviciile de rețea implică transmiterea de date. Cerețifurnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele dinrețeaua Dvs. din țară și când sunteți în roaming, din alterețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate explica ce tarife sevor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări ce influențeazămodul în care puteți utiliza unele funcții ale acestui aparat șicare necesită suport din partea rețelei, cum ar fi suport pentrutehnologii specifice precum protocoale WAP 2.0 (HTTP și SSL)care rulează prin protocoalele TCP/IP, precum și caracterelespecifice unor limbi.Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat caanumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau sănu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fiprezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea,ca aparatul Dvs. să aibă articole personalizate, cum ar fi numede meniuri, ordinea acestora și pictogramele.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.8

 • Găsirea informațiilor de ajutorAsistențăDacă doriți să aflați mai multe despre utilizarea produsuluisau aveți nelămuriri în legătură că funcționarea corectă aaparatului, consultați paginile de asistență de la adresawww.nokia.com/support sau site-ul Web local Nokia,www.nokia.mobi/support (cu un aparat mobil), aplicațiaAjutor de pe aparat sau ghidul utilizatorului.Dacă aceasta nu rezolvă problema, efectuați una dintreurmătoarele operații:• Reporniți aparatul: opriți-l și scoateți acumulatorul. După

  aproximativ un minut, reintroduceți acumulatorul șiporniți aparatul.

  • Restabiliți setările originale din fabrică, conformindicațiilor din ghidul utilizatorului. Documentele șifișierele vor fi șterse la resetare, de aceea efectuați întâicopii de siguranță ale datelor.

  • Actualizați regulat programele aparatului pentruperformanță optimă și pentru a beneficia de eventualelecaracteristici noi, conform instrucțiunilor din ghidul deutilizare.

  Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokiapentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție.Vizitați www.nokia.com/repair. Înainte de a trimite aparatulla reparat, creați întotdeauna copii de siguranță după datelede pe acesta.

  Mențineți la zi software-ul de pe aparatDespre actualizările software-ului aparatului și ale aplicațiilorPrin actualizările software-ului aparatului și actualizările deaplicații, puteți obține funcții noi și îmbunătățite pentruaparat. De asemenea, actualizarea software poate săîmbunătățească performanța aparatului.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 9

  http://www.nokia.com/supporthttp://www.nokia.mobi/supporthttp://www.nokia.com/repair

 • Se recomandă să creați ocopie de siguranță a datelorpersonale înainte de aactualiza software-ulaparatului.

  Avertizare: Dacăinstalați o actualizare a unuiprogram, aparatul nu poate fiutilizat, nici chiar pentru aefectua apeluri de urgență,decât după terminareainstalării și repornireaaparatului. Înainte de acceptainstalarea unei actualizări,efectuați copii de siguranțăale datelor.Descărcarea actualizărilor de programe poate implicatransmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientăenergie sau conectați încărcătorul înainte de a începeactualizarea.După ce actualizați software-ul aparatului sau aplicațiile, esteposibil ca instrucțiunile din ghidul de utilizare să nu mai fieactualizate.

  Actualizări de programe prinInternetSelectați Meniu > Panou. com. > Telefon > Actual.soft.Cu aplicația Actualizare programe (serviciu de rețea), putețiverifica dacă sunt disponibile actualizări pentru programeleși aplicațiile apratului Dvs. și le puteți decărca pe propriulaparat.Descărcarea actualizărilor de programe poate implicatransmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientăenergie sau conectați încărcătorul înainte de a începeactualizarea.

  Avertizare: Dacă instalați o actualizare a unuiprogram, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru aefectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalăriiși repornirea aparatului. Înainte de accepta instalarea uneiactualizări, efectuați copii de siguranță ale datelor.După actualizarea software-ului aparatului cu aplicațiaActualizare programe, este posibil ca instrucțiunile defuncționare care au legătură cu aplicațiile actualizate dinghidul utilizatorului și din ajutor să nu fie actualizate.Selectați Opțiuni și una din următoarele opțiuni:• Start actualizare — Preluați actualizările disponibile.

  Pentru a deselecta anumite actualizări pe care nu doriți săle descărcați, selectați actualizările din listă.

  • Actualizare prin PC — Pentru a vă actualiza aparatul cuajutorul unui calculator. Această opțiune înlocuiește

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.10

 • opțiunea Start actualizare atunci când există actualizăridisponibile numai cu ajutorul aplicației PC Nokia SoftwareUpdater.

  • Vizualizare detalii — Vizualizați informațiile despre oactualizare.

  • Vizual. istoric actualizări — Pentru a vizualiza stareaactualizărilor anterioare.

  • Setări — Pentru a modifica setările, cum ar fi cele alepunctului de acces implicit utilizat pentru descărcareaactualizărilor.

  • Declinare răspundere — Pentru a vizualiza contractul delicență Nokia.

  Actualizarea software-ului cuajutorul PC-uluiNokia Software Updater este o aplicație PC, care vă permitesă actualizați software-ul de pe aparat. Pentru a actualizasoftware-ul de pe aparat, aveți nevoie de un PC compatibil,acces Internet cu bandă largă și un cablu de date USBcompatibil, pentru a conecta aparatul la PC.Pentru informații suplimentare și pentru preluarea aplicațieiNokia Software Updater, accesați www.nokia.com/softwareupdate.

  Ajutorul de pe aparatAparatul conține instrucțiuni de ajutor în utilizareaaplicațiilor instalate pe aparat.

  Pentru a deschide texte de ajutor din meniulprincipal,selectați Meniu > Ajutor > Ajutor și aplicațiapentru care doriți ă citiți instrucțiunile.Când există o aplicație deschisă, selectați Opțiuni > Ajutorpentru a accesa aplicația de ajutor pentru ecranul curent.În timp ce citiți instrucțiunile, puteți să schimbațidimensiunea textului de ajutor selectând Opțiuni >Micșorare font sau Mărire font.Puteți găsi legături către subiecte conexe la sfârșitul textuluiexplicativ. Dacă selectați un cuvânt subliniat, se afișează oscurtă explicație. Ajutorul utilizează următorii indicatori: Legătură către un subiect conex de ajutor. Legătură cătreaplicația respectivă.Atunci când citiți instrucțiunile, comutați între textele deajutor și aplicația care se deschide în fundal, selectațiOpțiuni > Afișare aplic. deschise și aplicația dorită.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 11

  http://www.nokia.com/softwareupdatehttp://www.nokia.com/softwareupdate

 • Pregătirea pentru utilizareAparatul Dvs. Nokia E52 este un aparat profesional care sepotrivește perfect și utilizării în timpul liber.Pentru început, citiți aceste câteva pagini, iar apoi utilizațirestul ghidului pentru a explora noile funcționalități pe carevi le oferă Nokia E52 .

  Cartela SIM,acumulatorul,încărcarea, cartela dememorieAsamblați aceste componente și începeți să utilizați aparatulDvs. Nokia E52.

  Introducerea cartelei SIM și aacumulatorului1. Pentru a deschide capacul posterior al aparatului, cu

  spatele aparatului orientat spre Dvs., deblocați clemacapacului și ridicați capacul posterior.

  2. Dacă acumulatorul este introdus, ridicați acumulatorul îndirecția săgeții pentru a-l scoate.

  3. Introduceți cartela SIM. Asigurați-vă că zona cu contactea cartelei este orientată spre conectorii de pe aparat, iarcolțul teșit este orientat spre partea de jos a aparatului.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.12

 • 4. Aliniați contactele acumulatorului cu conectorii aferențidin compartimentul acumulatorului și introducețiacumulatorul în direcția săgeții.

  5. Pentru a pune la loc capacul posterior, aliniați clemele deblocare de pe suprafața superioară spre locașurileaferente și apăsați capacul până ce acesta se blochează înlocașul său.

  Încărcarea acumulatoruluiAcumulatorul Dvs. a fost încărcat parțial din fabrică. Dacăaparatul indică un nivel redus de încărcare, efectuațiurmătoarele:1. Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.2. Conectați mufa încărcătorului la un port USB de pe aparat.

  3. Când aparatul indică nivelul de încărcare completă,scoateți acumulatorul din aparat și apoi din priza dealimentare.

  Nu este necesară încărcarea acumulatorului pentru oanumită perioadă de timp și puteți să utilizați aparatul întimp ce acesta se încarcă. Dacă acumulatorul este completdescărcat, este posibil să dureze câteva minute înainte caindicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de aputea efectua apeluri.Încărcarea cu ajutorul cablului de date USBÎncărcarea cu ajutorul cablului de date USB este mai lentădecât cea efectuată cu încărcătorul. Este posibil ca încărcareacu ajutorul cablului de date USB să nu funcționeze dacăutilizați un hub USB. Hub-urile USB pot fi incompatibile pentruîncărcarea unui dispozitiv USB.Încărcarea prin intermediul cablului de date USB poate duramai mult în cazul în care acumulatorul este completdescărcat.Când cablul de date USB este conectat, puteți să transferațidate în timpul încărcării.1. Conectați un dispozitiv USB compatibil la aparatul Dvs.

  folosind un cablu de date USB compatibil.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 13

 • În funcție de tipul dispozitivului utilizat pentru încărcare,poate dura un timp până la începerea încărcării.

  2. Dacă dispozitivul este pornit, selectați unul dintremodurile USB disponibile.

  Introducerea cartelei dememorieUtilizați o cartelă de memorie pentru a economisi spațiul dememorie al aparatului Dvs. De asemenea, puteți realiza pecartela de memorie copii de siguranță ale informațiilor dinaparatul Dvs.Utilizați numai cartele de memorie microSD și microSDHCcompatibile, omologate de Nokia spre a fi utilizate cu acestaparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobatepentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mărcisă nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Carteleleincompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei șiaparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.Nu lăsați cartelele de memorie la îndemânacopiilor mici.Pentru verificarea compatibilității unei cartele dememorie, contactați producătorul sau distribuitorulacesteia.Este posibil ca o cartelă de memorie compatibilă săfie inclusă în pachetul de vânzare. Cartela de memorie poatefi deja introdusă în aparat. În caz contrar, efectuațiurmătoarele operații:1. Pentru a împiedica detașarea acumulatorului, plasați

  aparatul cu carcasa posterioară orietată înspre suprafață.

  2. Scoateți capacul posterior.

  3. Așezați cartela de memorie în locaș, introducând mai întâizona cu contactele. Asigurați-vă că zona cu contacte esteorientată spre conectorii de pe aparat.

  4. Împingeți cartela până când aceasta se blochează înlocașul său.

  5. Închideți capacul posterior.

  Scoaterea cartelei de memorieImportant: Nu scoateți cartela de memorie în timpul

  unei operații de accesare a cartelei. În caz contrar se potproduce defecțiuni ale cartelei de memorie și aparatului,afectând și datele stocate pe cartelă.1. Apăsați scurt tasta de pornire și selectați Scoatere cart.

  memorie.2. Pentru a împiedica detașarea acumulatorului, plasați

  aparatul cu carcasa posterioară orietată înspre suprafață.3. Scoateți capacul posterior.4. Apăsați partea inferioară a cartelei de memorie pentru a

  o scoate din locașul său și scoateți cartela.5. Închideți capacul posterior.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.14

 • Taste și componenteTaste și componente

  1 — Tasta de pornire/oprire2 — Senzor lumină3 — Tasta de selecție. Apăsați tasta de selecție pentru aefectua funcția afișată deasupra acesteia.4 — Tasta Pagină inițială5 — Tasta Apelare6 — Tasta Agendă7 — Microfon8 — Tasta E-mail9 — Tasta Terminare

  10 — Tasta Backspace. Apăsați tasta pentru a ștergearticolele.11 — Tasta de selecție12 — Tasta Navi™; denumită în continuare tasta deparcurgere. Apăsați tasta de parcurgere pentru a selecta unarticol sau pentru a vă deplasa la stânga, dreapta, în sus sauîn jos pe ecran. Apăsați și mențineți apăsată tasta deparcurgere pentru navigare rapidă.13 — Receptor14 — Cameră foto-video secundară15 — Conector set cu cască

  1 — Bliț2 — Cameră foto-video principală3 — Difuzor

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 15

 • Taste și componente (laturi)

  1 — Conector micro-USB2 — Tasta Mărire volum/Apropiere3 — Tastă silențios/Apăsați tasta pentru vorbire4 — Tasta Micșorare volum/Depărtare5 — Tasta de captareSuprafața acestui aparat nu conține nichel.În perioadele de utilizare prelungită cum ar fi un apel videoactiv și o conexiune de transmisii de date de mare viteză, esteposibil ca aparatul să se încălzească. În cele mai multe cazuri,această stare este normală. Dacă aveți motive să bănuiți căaparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel maiapropiat atelier de service autorizat pentru reparații.Feriți aparatul de magneți sau de câmpurile magnetice.

  Taste de comandă printr-osingură apăsareCu tastele de comandă printr-o singură apăsare puteți accesacu ușurință aplicațiile și sarcinile.Pentru a modifica aplicația sau funcția alocate, selectațiMeniu > Panou. com. > Setări și General >Personalizare > Taste memor.. Este posibil ca furnizorulDvs. de servicii să fi alocat deja aplicații tastelor, caz în carenu le veți putea modifica.

  1 — Tasta Pagină inițială2 — Tasta E-mail3 — Tasta Agendă

  Tastă Apăsare rapidă Apăsare șimenținere

  Tasta Paginăinițială (1)

  Deschideți ecranulinițial

  Vizualizați listaaplicațiilor active

  Tasta E-mail (2) Deschideți căsuțapoștală implicită

  Creați un mesaj e-mail nou

  Tasta Agendă (3) Deschidețiaplicația Agendă

  Creați o nouăînregistrarepentru o întâlnire

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.16

 • Prima pornire1. Apăsați și mențineți apăsată tasta de

  pornire până când simțiți vibrațiileaparatului.

  2. Dacă vi se solicită, introduceți codul PINsau codul de blocare și selectați OK.

  3. Introduceți țara în care vă aflați precumși data și ora curentă, când vi se solicităacest lucru. Pentru a găsi țara Dvs.,introduceți primele litere ale numeluițării. Este important să selectați țaracorectă, deoarece înregistrările deagendă programate se pot modifica dacăschimbați ulterior țara, iar noua țară areun alt fus orar.

  4. Se deschide aplicația de configurare a telefonului. Pentrua configura o aplicație, selectați Start. Pentru a trecepeste aplicațiile de configurare, selectați în mod repetatSalt peste. Pentru a deschide mai târziu aplicația deconfigurare a telefonului, selectați Meniu > Ajutor >Conf. telefon.

  Pentru a configura diferitele setări din aparatul Dvs., utilizațiasistenții disponibili pe ecranul inițial și aplicația Asistentsetări. La pornirea aparatului, este posibil ca acesta sărecunoască furnizorul cartelei SIM și să configureze automatanumite setări. În caz contrar, contactați furnizorul de serviciipentru a obține setările corecte.Puteți porni aparatul fără a introduce o cartelă SIM. Aparatulpornește în profilul Deconectat și nu puteți utiliza funcțiiletelefonului ce sunt specifice rețelei.

  Pentru a opri aparatul, apăsați și mențineți apăsată tasta depornire.

  Blocarea tastaturiiDacă aparatul sau tastatura sunt blocate, efectuarea deapeluri către numărul oficial de urgență programat înaparatul Dvs. poate fi posibilă.Tastatura aparatului Dvs. se blochează automat pentru apreveni apăsarea accidentală a tastelor.Pentru a schimba perioada de timp după care se blocheazătastatura, selectați Meniu > Panou. com. > Setări șiGeneral > Siguranță > Telefon și cartelă SIM > Per.autobloc. tastatură.Pentru a bloca manual tastatura înecranul inițial, apăsați tasta de selecțiestânga și apoi tasta de selecție dreapta.Pentru a bloca manual tastatura dinmeniu sau dintr-o aplicație deschisă,apăsați scurt tasta de pornire și selectațiBlocare tastatură.Pentru a debloca tastele, apăsați tasta de selecție stânga șiapoi tasta de selecție dreapta.

  AccesoriiLa aparat se pot conecta o multitudine de accesoriicompatibile. Verificați disponibilitatea accesoriilor aprobatela dealer.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 17

 • Conectarea setului cu cascăAvertizare: Când utilizați setul cu cască, abilitatea

  Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nuutilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclitasiguranța.Conectați setul cu cască compatibil la conectorulcorespunzător de pe aparatul Dvs.

  Prinderea curelușei de purtat lamânăTreceți curelușa de purtat la mână șistrângeți-o.

  Reglarea volumuluiPentru a regla volumul receptorului în timpul unui apel sauvolumul aplicațiilor media, utilizați tastele de volum.

  Ecran inițialÎn ecranul inițial puteți accesa rapid aplicațiile utilizate celmai frecvent și puteți determina dintr-o singură privire dacăaveți apeluri nepreluate sau mesaje noi.Ori de câte ori se afișează pictograma , parcurgeți spredreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentrua închide lista, parcurgeți spre stânga.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.18

 • Ecranul inițial cuprinde:1. Comenzi rapide pentru

  aplicații. Pentru a accesa oaplicație, selectați comandarapidă a aplicației.

  2. Zona de informații. Pentru averifica un articol afișat în zonade informații, selectațiarticolul respectiv.

  3. Zona de notificări. Pentru avizualiza notificările,parcurgeți până la o casetă. Ocasetă este vizibilă numai încazul în care conține articole.

  Puteți defini două ecrane inițiale diferite în diverse scopuri,de exemplu, puteți seta ca un ecran să afișeze mesajele e-mail și notificările de serviciu, iar celălalt ecran să afișezemesajele e-mail personale. În acest mod, nu trebuie să vedețimesajele de serviciu după terminarea programului de lucru.Pentru a comuta între ecranele inițiale, selectați .Pentru a defini ce articole și comenzi rapide doriți să aparăîn ecranul inițial și pentru a stabili aspectul ecranului inițiale,selectați Meniu > Panou. com. și Moduri.

  Comutare NokiaTransferul conținutuluiPuteți utiliza aplicația Comutare pentru a copia conținutprecum numere de telefon, adrese, articole de agendă șiimagini de pe vechiul aparat Nokia pe aparat.Tipul de conținut ce poate fi transferat depinde de modelulaparatului de pe care doriți să transferați conținutul. Dacăaparatul respectiv acceptă sincronizarea, puteți săsincronizați date între cele două aparate. Aparatul vă notificădacă celălalt aparat nu este compatibil.În cazul în care celălalt aparat nu poate fi pornit fără o cartelăSIM, puteți introduce cartela SIM proprie în aparatul respectiv.Dacă aparatul este pornit fără o cartelă SIM, profilulDeconectat se activează automat și transferul se poateefectua.Transferul conținutului pentru prima dată1. Pentru a prelua date de pe celălalt aparat pentru prima

  oară, pe propriul aparat selectați Meniu > Panou.com. > Comutare.

  2. Selectați tipul conexiunii prin care doriți să transferațidate. Ambele aparate trebuie să accepte tipul deconexiune selectat.

  3. În cazul în care selectați conexiunea Bluetooth ca tip deconexiune, conectați cele două aparate. Pentru caaparatul să caute aparate cu conectivitate Bluetooth,selectați Continuare. Selectați aparatul de pe care dorițisă transferați conținut. Vi se cere să introduceți un cod înaparat. Introduceți un cod (1-16 cifre) și selectați OK.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 19

 • Introduceți același cod în celălalt aparat și selectați OK.Aparatele sunt acum asociate.Este posibil ca unele aparate Nokia mai vechi să nu aibăaplicația Comutare. În acest caz, aplicația Comutare seexpediază către celălalt aparat într-un mesaj. Pentru ainstala aplicația Comutare pe celălalt aparat, deschidețimesajul și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

  4. Pe aparatul propriu, selectați conținutul pe care doriți să-l transferați de pe celălalt aparat.După ce ați pornit transferul, îl puteți anula și îl putețirelua ulterior.

  Conținutul este transferat din memoria celuilalt aparat înamplasarea corespunzătoare de pe aparatul Dvs. Duratatransferului depinde de volumul de date ce trebuietransferat.

  Sincronizarea, preluarea sauexpedierea conținutuluiSelectați Meniu > Panou. com. > Comutare.După primul transfer, selectați din următoarele opțiunipentru a începe un nou transfer, în funcție de model:

  pentru a sincroniza conținut între aparatul Dvs. și un altul,dacă aparatul respectiv acceptă sincronizarea. Sincronizareaeste bidirecțională. Dacă se șterge un articol de pe un aparat,acesta va fi șters de pe ambele aparate. Articolele șterse nuse pot restaura prin sincronizare.

  pentru a prelua conținut de pe celălalt aparat pe celpropriu. Operația de preluare transferă conținutul de pe

  celălalt aparat pe cel propriu. Este posibil să vi se solicite săpăstrați sau să ștergeți conținutul original de pe celălaltaparat, în funcție de modelul acestuia.

  pentru a expedia conținut de pe propriul aparat cătrecelălaltDacă nu puteți să expediați un articol, în funcție de tipulceluilalt aparat, puteți adăuga articolul la dosarul Nokia, laC:\Nokia sau la E:\Nokia pe aparat. Atunci când selectațidosarul de transferat, articolele se sincronizează în dosarulcorespunzător de pe celălalt aparat și invers.Utilizarea comenzilor rapide pentru a repeta untransferDupă transferul de date, puteți memora în ecranul principalo comandă rapidă cu setările transferului pentru a putearepeta ulterior același transfer.Pentru a edita o comandă rapidă, selectați Opțiuni > Setăricomandă rapidă. De exemplu, puteți crea sau modificanumele comenzii rapide.După fiecare transfer se afișează jurnalul acestuia. Pentru avizualiza jurnalul ultimului transfer, mergeți la comandarapidă în ecranul principal și selectați Opțiuni > Vizualizarejurnal.Rezolvarea conflictelor de transferDacă un articol de transferat a fost editat pe ambele aparate,aparatul încearcă să îmbine automat modificările. Dacă acestlucru nu este posibil, apare un conflict de transfer. SelectațiVerif. unul câte unul, Prioritate acest telefon sauPrioritate alt telefon pentru a rezolva conflictul.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.20

 • Configurarea contului e-mailAparatul Dvs. Nokia Eseries lucrează la fel de mult și la fel derepede ca și Dvs. Păstrați-vă mesajele e-mail, contactele șiagenda sincronizate - rapid și practic cu ajutorul conexiunilorde mare viteză.La configurarea contului e-mail, este posibil să vi se soliciteurmătoarele informații: numele de utilizator, tipul de e-mail,serverul de recepționare mesaje e-mail, portul serverului derecepționare mesaje e-mail, serverul de expediere mesaje e-mail, portul serverului de expediere mesaje e-mail, parolasau punctul de acces.Cu asistentul e-mail, puteți configura contul e-mail deserviciu, cum ar fi Microsoft Exchange, sau conturile e-mail peInternet, cum ar fi serviciile e-mail Google. Asistentul acceptăprotocoalele POP/IMAP și ActiveSync.În cazul în care configurați un cont e-mail pentru serviciu,solicitați detalii departamentului IT al companiei Dvs. În cazulîn care vă configurați contul e-mail pe Internet, accesați site-ul Internet al furnizorului Dvs. de servicii pentru detalii.Pentru a activa asistentul e-mail:1. În ecranul inițial, parcurgeți până la asistentul e-mail.2. Introduceți adresa și parola Dvs. e-mail. Dacă asistentul

  nu poate configura automat setările Dvs. de e-mail,selectați tipul contului Dvs. e-mail și introduceți setărileaferente.

  Indicaţie: Dacă nu v-ați configurat căsuța poștală,apăsați tasta e-mail pentru a activa asistentul e-mail.

  Dacă în aparatul Dvs. sunt memorați și alți clienți e-mail,setările respective vă sunt furnizate la activarea asistentuluie-mail.

  AnteneEste posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioareși exterioare. Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timpce aceasta transmite sau recepționează semnale. Contactulcu antenele afectează calitatea comunicării, poate provocacreșterea nivelului de consum în timpul funcționării și poatereduce durata de viață a acumulatorului.

  Nokia PC SuiteNokia PC Suite este un set de aplicații ce poate fi instalat peun calculator compatibil. Nokia PC Suite grupează toateaplicațiile disponibile într-o fereastră de lansare din careacestea pot fi activate. Nokia PC Suite poate fi inclus pe ocartelă de memorie dacă aceasta v-a fost furnizată împreunăcu aparatul.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 21

 • Puteți utiliza Nokia PC Suite pentru a vă sincroniza contactele,agenda și pentru a efectua alte note între aparatul Dvs. și oaplicație PC compatibilă, cum ar fi Microsoft Outlook sau LotusNotes. De asemenea, puteți să utilizați Nokia PC Suite pentrua transfera marcaje între aparatul Dvs. și browserelecompatibile și pentru a transfera imagini și video clipuri întreaparatul Dvs. și calculatoarele compatibile.

  Observaţie: Acordați atenție setărilor desincronizare. Ștergerea datelor, ca parte a procesului normalde sincronizare, este determinată de setările selectate.Pentru a utiliza Nokia PC Suite, aveți nevoie de un calculatorcu sistem de operare Microsoft Windows XP (SP2) sauWindows Vista, care să fie compatibil cu un cablu de date USBsau care să dispună de conectivitate Bluetooth.Nokia PC Suite nu funcționează cu Macintosh.Pentru informații suplimentare despre Nokia PC Suite,consultați ajutorul suitei de pe site-ul Web Nokia.Pentru a instala Nokia PC Suite:1. Verificați dacă este inserată cartela de memorie în Nokia

  E52.2. Conectați cablul USB. PC-ul recunoaște noul aparat și

  instalează driverele necesare. Poerația poate dura câtevaminute.

  3. Selectați Memorie de masă ca mod de conectare USB depe aparat. Aparatul se afișează în Windows ca Discamovibil.

  4. Deschideți în Windows directorul rădăcină al cartelei dememorie și selectați instalare PC Suite.

  5. Se pornește instalarea. Urmați instrucțiunile afișate.Indicaţie: Pentru a actualiza Nokia PC Suite, sau dacăîntâmpinați dificultăți la instalarea Nokia PC Suite depe cartela de memorie, copiați fișierul de instalare pecalculatorul Dvs. și inițiați instalarea de pe acesta.

  Coduri de accesDacă ați uitat oricare din aceste coduri de acces, contactațifurnizorul de servicii.• Codul PIN (Personal Identification Number) — Acest cod

  protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate.Codul PIN (4 - 8 cifre) este furnizat de obicei, la livrareacartelei SIM. După ce ați introdus de trei ori consecutiv uncod PIN incorect, codul PIN se blochează și aveți nevoie decodul PUK pentru a-l debloca.

  • Cod UPIN — Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM.Cartela USIM este o versiune îmbunătățită a cartelei SIM șieste acceptată de telefoanele mobile 3G.

  • Codul PIN2 — Acest cod (4 - 8 cifre) este livrat cu unelecartele SIM și este necesar pentru a accesa unele funcții aleaparatului.

  • Codul de blocare (cunoscut și sub numele de cod desiguranță) — Codul de blocare vă ajută să vă protejațiaparatul împotriva utilizării neautorizate. Codul presetateste 12345. Aveți posibilitatea să creați și să schimbațicodul și să setați aparatul să-l solicite. Păstrați noul codsecret și într-un loc sigur, separat de aparat. În cazul încare uitați codul și aparatul este blocat, aparatul va aveanevoie de service. Este posibil să se aplice taxesuplimentare și este posibil ca toate datele personale din

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.22

 • aparat să fie șterse. Pentru mai multe informații, luațilegătura cu un punct Nokia Care sau cu distribuitorulaparatului.

  • Codul personal de deblocare (PUK) și codul PUK2 — Acestecoduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui codPIN sau PIN2 blocat. Dacă aceste coduri nu sunt furnizateodată cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii derețea a cărui cartelă SIM se află în aparat.

  • Cod UPUK — Acest cod (8 cifre) este necesar pentruschimbarea unui cod UPIN blocat. Dacă acest cod nu estefurnizat odată cu cartela USIM, contactați furnizorul deservicii de rețea a cărui cartelă USIM se află în aparat.

  Sfaturi pentru utilizareeficientăPentru a comuta între profiluri, apăsați scurt tasta de pornire.Pentru a comuta la profilul Silențios, apăsați și menținețiapăsată tasta #.Pentru a căuta articole în aparat sau pe Internet (serviciu derețea), selectați Meniu > Aplicații > Căutare.Când răsfoiți pagini Web cu aplicația browser Web sau hărțiîn aplicația Hărți, apăsați * pentru a mări și # pentru amicșora.

  Vizitați OviOvi conține servicii oferite de Nokia. Cu Ovi puteți, deexemplu, să creați un cont de e-mail, să vă partajați imaginile

  și videoclipurile cu prietenii și cu familie, să planificațicălătorii și să vizualizați locații pe o hartă, să preluați jocuri,aplicații, videoclipuri și sunete pentru aparat. De asemenea,puteți cumpăra muzică. Serviciile disponibile depind deregiune. Nu sunt acceptate toate limbile.Accesați serviciile — Vizitați www.ovi.com și înregistrațipropriul cont Nokia.Pentru informații suplimentare privind utilizarea serviciilor,consultați paginile de asistență ale fiecărui serviciu.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 23

  http://www.ovi.com

 • Nokia E52 – Noțiuni de bazăConfigurarea telefonului

  La prima pornire a aparatului, se deschide aplicația deConfigurare a telefonului.Pentru a accesa mai târziu aplicația de Configurare atelefonului, selectați Meniu > Ajutor > Conf. telefon.Pentru a configura conexiunile aparatului, selectați Asistentsetări.Pentru a transfera pe aparatul Dvs. date de pe un aparat Nokiacompatibil, selectați Comutare.Opțiunile disponibile pot varia.

  Asistent setăriSelectați Meniu > Panou. com. > Asist. setări.Utilizați Asistent setări pentru a defini setările de conexiuneși e-mail. Articolele disponibile în Asistent setări depind decaracteristicile aparatului, de cartela SIM, de furnizorul deservicii și de datele din baza de date a programului Asistentsetări.Pentru a porni programul Asistent setări, selectați Start.

  Pentru a obține cele mai bune rezultate când utilizațiasistentul de setări, mențineți cartela SIM în aparat. În cazulîn care cartela SIM nu este introdusă, urmați instrucțiunile depe ecran.Selectați dintre următoarele opțiuni:• Operator — Definiți setările specifice operatorului, cum

  ar fi setările MMS, Internet, WAP și de streaming.• Configur. e-mail — Configurați un cont POP, IMAP sau

  Mail for Exchange.• Apăsă și vorb. — Configurați setările Apasă / vorbește.• Partajare video — Configurați setările pentru partajarea

  video.Setările disponibile pentru editare pot varia.

  MeniuSelectați Meniu.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.24

 • Meniul reprezintă punctul de lacare puteți deschide toateaplicațiile din aparat sau de pecartela de memorie.Meniul conține aplicații și dosare,care sunt grupuri de aplicațiisimilare. Toate aplicațiile pe carele instalați în aparat suntmemorate implicit în dosarulAplicații.Pentru a deschide o aplicație,selectați-o, adică parcurgeți până la aplicație și apăsați tastade parcurgere.Pentru a comuta între aplicații deschise, apăsați și menținețiapăsată tasta pagină inițială și selectați o aplicație. Rulareaaplicațiilor în fundal crește consumul de energie dinacumulator și reduce durata de viață a acestuia.Selectați Opțiuni și una din următoarele opțiuni:• Schimbare ecran meniu — Vizualizați aplicațiile într-o

  listă sau într-un tabel.• Detalii memorie — Vizualizați memoria ocupată de

  diferite aplicații și date stocate pe aparat sau pe cartela dememorie și verificați volumul de memorie liberă.

  • Dosar nou — Creați un dosar nou.• Redenumire — Redenumiți un dosar nou.• Mutare — Rearanjați dosarul. Parcurgeți până la aplicația

  pe care doriți să o mutați și selectați Mutare. Lângăaplicație va fi plasat un marcaj de selectare. Parcurgețipână la o locație nouă și selectați OK.

  • Mutare în dosar — Mutați o aplicați în alt dosar.Parcurgeți până la aplicația pe care doriți să o mutați șiselectați Mutare în dosar, noul dosar și OK.

  • Descărcare aplicații — Preluați aplicații de pe Web.

  Indicatori pe afișajAparatul este utilizat în momentul respectiv într-orețea UMTS (serviciu de rețea).

  Nivelul de încărcare a acumulatorului. Cu cât baraeste mai lungă, cu atât acumulatorul este maiîncărcat.

  Aveți unul sau mai multe mesaje necitite în dosarulCăsuță intrări din Mesaje.

  Ați primit un mesaj nou de e-mail în căsuța poștalăde la distanță.

  În dosarul Căsuță ieșiri din Mesaje există mesaje careașteaptă să fie expediate.

  Aveți unul sau mai multe apeluri nepreluate.

  Tastele aparatului sunt blocate.

  O alarmă este activă.

  Ați selectat profilul Silențios și aparatul nu va sunala recepționarea unui apel sau a unui mesaj.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 25

 • Conectivitatea Bluetooth este activă.

  A fost stabilită o conexiune Bluetooth. Cândindicatorul clipește, aparatul Dvs. încearcă să seconecteze la un alt aparat.

  Este disponibilă o conexiune GPRS pentru transmisiide date sub formă de pachete (serviciu de rețea). indică o conexiune activă. indică o conexiune înașteptare.

  Este disponibilă o conexiune EGPRS pentrutransmisii de date sub formă de pachete (serviciu derețea). indică o conexiune activă. indică oconexiune în așteptare.

  Este disponibilă o conexiune UMTS pentru transmisiide date sub formă de pachete (serviciu de rețea). indică o conexiune activă. indică o conexiune înașteptare.

  Opțiunea de acces la pachete cu transmisie de mareviteză (HSDPA) este compatibilă și disponibilă(serviciu de rețea). Pictograma poate varia în funcțiede regiune. indică o conexiune activă. indică oconexiune în așteptare.

  Ați setat aparatul să scaneze rețele LAN (WLAN), iaro rețea WLAN este disponibilă.

  Este activă o conexiune WLAN într-o rețea care nueste criptată.

  Este activă o conexiune WLAN într-o rețea care estecriptată.

  Aparatul Dvs. este conectat la un calculator printr-uncablu de date USB.

  A doua linie telefonică este în uz (serviciu de rețea).

  Toate apelurile sunt redirecționate către un altnumăr. Dacă aveți două linii telefonice, un numărindică linia activă.

  La aparat este conectat un set cu cască.

  La aparat este conectat un set auto fără comenzimanuale.

  La aparat este conectat un dispozitiv inductiv.

  La aparat este conectat un telefon pentru text.

  Aparatul Dvs. execută o sincronizare.

  Aveți o conexiune Apasă și Vorbește (ASV) îndesfășurare.

  Conexiunea Dvs. "Apasă și vorbește" este în modul"Nu deranjați", pentru că tipul de sunet de apel alaparatului Dvs. este setat pe Un bip sau Silențios,sau pentru că există un apel primit sau în curs dedesfășurare. În acest mod, nu puteți efectua apeluriASV.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.26

 • Scrierea textuluiMetodele de introducere a textului instalate în aparat potdiferi în funcție de piețele de vânzare.

  Modul tradițional deintroducere a textului

  indică modul tradițional de introducere a textului. și indică scrierea cu majuscule sau cu litere mici. indică modul de scriere a propoziției, adică, prima

  literă a propoziției este scrisă cu majusculă și toate celelaltelitere sunt scrise autmoat cu litere mici. indică modulde scriere a cifrelor.Pentru a scrie text cu tastatura, apăsați o tastă numerotată,2-9, în mod repetat până la afișarea caracterului dorit. Pentruo tastă numerotată există mai multe caractere disponibiledecât cele marcate pe aceasta. Dacă următoarea literă estealocată aceleiași taste, așteptați afișarea cursorului șiintroduceți litera.Pentru a introduce un număr, apăsați și mențineți apăsatătasta numerică.Pentru a comuta între scrierea cu majuscule și scrierea culitere mici și diferite moduri, apăsați #.Pentru a șterge un caracter, apăsați tasta backspace. Apăsațiși mențineți apăsată tasta backspace pentru a șterge maimulte caractere.

  Pentru a introduce cele mai frecvente semne de punctuație,apăsați 1 în mod repetat până la afișarea semnului depunctuație dorit.Pentru a adăuga caractere speciale, apăsați și menținețiapăsată tasta *.Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta 0. Pentru a separarândurile, apăsați tasta 0 de trei ori.

  Modul de introducere a textuluicu funcția de predicțieCu modul de introducere a textului cu funcția de predicție,puteți introduce orice literă printr-o singură apăsare. Modulde introducere a textului cu funcția de predicție funcționeazăpe baza unui dicționar incorporat.Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere atextului cu funcția de predicție, selectați Opțiuni > Opțiuniintrare. Indicatorul este afișat. Când începeți să scriețiun cuvânt, aparatul dvs. vă sugerează variante posibile. Dacăaparatul a găsit cuvântul corect, apăsați tasta de spațiu (0)pentru a-l confirma și a adăuga un spațiu. În timp ce scrieți,puteți derula în jos pentru a accesa o listă de cuvintesugerate. Dacă găsiți cuvântul dorit în listă, selectați-l. Dacădupă cuvânt este afișat caracterul ?, cuvântul pe careintenționați să îl scrieți nu figurează în dicționar. Pentru aadăuga un cuvânt în dicționar, selectați Scriere, introducețicuvântul utilizând modul tradițional de introducere a textuluiși selectați OK. Când dicționarul este plin, ultimul cuvântadăugat îl va înlocui pe cel mai vechi.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 27

 • Pentru a dezactiva completarea automată a cuvintelor,selectați Opțiuni > Opțiuni intrare > Setări.Pentru a modifica limba de scriere, selectați Opțiuni >Opțiuni intrare > Limba de scriere.

  CăutareDespre CăutareSelectați Meniu > Aplicații > Căutare.Căutarea vă permite să utilizați diferite servicii de căutare peInternet pentru a găsi, de exemplu, site-uri Web și imagini.Conținutul și disponibilitatea serviciilor pot să difere.

  Inițierea unei căutăriSelectați Meniu > Aplicații > Căutare.Pentru a căuta conținuturi în aparatul Dvs. mobil, introducețitermeni de căutare în câmpul de căutare sau parcurgețicategoriile de conținut. Pe măsură ce introduceți termenii decăutare, rezultatele sunt organizate pe categorii.Pentru a căuta pagini web pe Internet, selectați Căutare peInternet sau un motor de căutare și introduceți termenii decăutare în câmpul de căutare. Motorul de căutare selectat vafi configurat ca motor implicit de căutare pe Internet.Pentru schimbarea motorului implicit de căutare, selectațiOpțiuni > Setări > Servicii căutare.Pentru a modifica setările referitoare la țară sau regiuneastfel încât mai multe motoare de căutare să poată fi

  identificate, selectați Opțiuni > Setări > Țară sauregiune.

  Acțiuni comune maimultor aplicațiiPuteți găsi următoarele acțiuni în mai multe aplicații:Pentru a schimba profilul sau pentru a opri sau blocaaparatul, apăsați scurt tasta de pornire.Dacă o aplicație include mai multesecțiuni (a se vedea figura),deschideți o secțiune apăsândtasta de parcurgere dreapta saustânga.Pentru a memora setărileconfigurate într-o aplicație, selectați Înapoi.Pentru a memora un fișier, selectați Opțiuni > Memorare.Există diferite opțiuni de memorare, în funcție de aplicațiautilizată.Pentru a expedia un fișier, selectați Opțiuni > Expediere.Puteți expedia un fișier atașat la un mesaj e-mail saumultimedia sau utilizând diferite metode de conectare.Pentru a copia, apăsați și mențineți apăsată tasta Shift șiselectați textul cu tasta de parcurgere. Apăsați și menținețiapăsată tasta Shift și selectați Copiere. Pentru a insera,parcurgeți până la locația în care doriți să inserați textul,apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și selectați

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.28

 • Inserare. Este posibil ca această metodă să nu funcționezela aplicațiile care au propriile comenzi de copiere și inserare.Pentru a selecta diferite articole, cum ar fi mesaje, fișiere saucontacte, parcurgeți până la articolul pe care doriți să îlselectați. Selectați Opțiuni > Marcare/Anul. marcare >Marcare pentru a alege un articol sau Opțiuni > Marcare/Anul. marcare > Marcare toate pentru a le alege pe toate.

  Indicaţie: Pentru a selecta aproape toate articolele,alegeți mai întâi Opțiuni > Marcare/Anul.marcare > Marcare toate, apoi pe cele pe care nu ledoriți și Opțiuni > Marcare/Anul. marcare >Anulare marcare.

  Pentru a selecta un articol (de exemplu, fișierul atașat unuidocument) parcurgeți până la acesta în așa fel încât pe fiecareparte a obiectului să apară marcaje pătrate.

  Memorie liberăPentru a vizualiza memoria disponibilă pentru diferite tipuride date, selectați Meniu > Birou > Mngr. fișiere.Multe funcții ale acestui aparat utilizează memoria pentru astoca date. Aparatul vă anunță dacă memoria disponibilă aaparatului este insuficientă.Pentru a elibera spațiu de memorie, transferați datele într-omemorie alternativă (dacă este disponibilă) sau pe uncomputer compatibil.Pentru a elimina datele de care nu mai aveți nevoie, utilizațiManagerul de fișiere sau aplicația respectivă. Puteți săștergeți:

  • Mesajele din dosarele Mesaje și mesajele e-mail preluatedin căsuța poștală

  • Pagini Web memorate• Informații de contact• Note de agendă• Aplicațiile afișate în Manager aplicații de care nu mai aveți

  nevoie• Fișierele de instalare (cu extensiile .sis sau .sisx) ale

  aplicațiilor pe care le-ați instalat. Efectuați copii desiguranță ale fișierelor de instalare pe un computercompatibil.

  • Imagini și videoclipuri din Fotografii. Efectuați copii desiguranță ale fișierelor pe un PC compatibil utilizândaplicația Nokia PC Suite.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 29

 • PersonalizareVă puteți personaliza aparatul reglând, de exemplu, diferitelesunete, imaginile de fundal și protectoarele de ecran.

  Profiluri Selectați Meniu > Panou. com. > Profiluri.Puteți modifica și personaliza sunete de apel, tonuri de alertăși alte sunete pentru diferite evenimente, medii sau grupuride apelanți. Profilul activ este afișat în partea superioară aafișajului în ecranul inițial. Totuși, dacă profilul activ esteGeneral, este afișată numai data curentă.Pentru a crea un nou profil, selectați Opțiuni > Creareprofil și definiți setările.Pentru a personaliza un profil, selectați-l și Opțiuni >Personalizare.Pentru a schimba un profil, selectați-l și Opțiuni >Activare. Profilul Offline împiedică pornirea accidentală aaparatului, expedierea sau recepționarea mesajelor sauutilizarea LAN fără fir, conectivității Bluetooth, GPS sau radioFM; de asemenea, închide toate conexiunile Internet ce arputea fi active în momentul selectării profilului. ProfilulOffline nu vă împiedică să inițiați o conexiune LAN fără fir sauBluetooth mai târziu sau să reporniți sistemul GPS sau radioulFM. Respectați toate cerințele de siguranță aplicabile lainițierea și utilizarea acestor funcții.

  Pentru a seta profilul să fie activ până la o anumită oră înurmătoarele 24 de ore, mergeți la profil, selectați Opțiuni >Programare și setați ora. La expirarea perioadei, profilulrevine la profilul fără temporizare activ anterior. Când profiluleste temporizat, se afișează în ecranul inițial. ProfilulOffline nu se poate temporiza.Pentru a șterge un profil pe care l-ați creat, selectațiOpțiuni > Ștergere profil. Nu puteți șterge profilurilepredefinite.

  Selectarea sunetelor deapelPentru a selecta un sunet de apel pentru un profil, selectațiOpțiuni > Personalizare > Sunet de apel. Selectați unsunet de apel din listă sau selectați Descărcare sunetepentru a deschide un dosar cu marcaje ce conține o listă demarcaje pentru preluarea sunetelor utilizând browserul.Toate sunetele descărcate sunt memorate în Galerie.Pentru a reda un sunet de apel numai pentru un grup selectatde contacte, selectați Opțiuni > Personalizare > Alertăpentru și grupul dorit. Apelurile telefonice din afara grupuluirespectiv au o alertă silențioasă.Pentru a schimba sunetul de mesaj, selectați Opțiuni >Personalizare > Sunet alertă mesaj.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.30

 • PersonalizareaprofilurilorSelectați Meniu > Panou. com. > Profiluri.Selectați Opțiuni > Personalizare și una din următoareleopțiuni:• Sunet de apel — Selectați un sunet de apel din listă sau

  selectați Descărcare sunete pentru a deschide un dosarcu marcaje ce conține o listă de marcaje pentru preluareasunetelor utilizând browserul. Dacă sunt active alternativdouă linii telefonice, puteți specifica un sunet de apelpentru fiecare linie.

  • Sunet de apel video — Selectați un sunet de apel pentruapeluri video.

  • Pronunțare nume apelant — Dacă selectați aceastăopțiune și sunteți apelat de un contact din lista Dvs. decontacte, aparatul emite un sunet de apel ce reprezintăcombinația dintre numele contactului pronunțat șisunetul de apel selectat.

  • Tip sunet de apel — Selectați tipul sunetului de apel.• Volum sonerie — Selectați nivelul de volum pentru

  sunetul de apel.• Sunet alertă mesaj — Selectați un sunet pentru mesajele

  text recepționate.• Sunet alertă e-mail — Selectați un sunet pentru

  mesajele e-mail recepționate.• Alertă vibrare — Configurați-vă aparatul astfel încât

  acesta să vibreze la recepționarea unui apel sau mesaj.• Sunete tastatură — Selectați nivelul volumului tonurilor

  de tastatură.

  • Sunete de avertizare — Dezactivați sunetele deavertizare. Această setare afectează, de asemenea,tonurile anumitor jocuri și aplicații Java™.

  • Alertă pentru — Configurați-vă aparatul astfel încât săsune numai la apelurile de la numerele de telefon ceaparțin unui grup selectat de contacte. Apelurile telefonicedin afara grupului respectiv au o alertă silențioasă.

  • Ton alertă apel ASV — Selectați un sunet de apel pentruapeluri ASV.

  • Stare ASV — Setați starea PTT pentru fiecare profil.• Nume profil — Puteți denumi un nou profil sau redenumi

  un profil existent. Profilurile General și Deconectat nu potfi redenumite.

  Personalizarea ecranuluiinițialSelectați Meniu > Panou. com. > Moduri.Pentru a schimba numele ecranului inițial curent, selectațiOpțiuni > Redenumire mod.Pentru a selecta aplicațiile și notificările pe care doriți să levedeți pe ecranul inițial, selectați Ecran inițial Aplicații.Pentru a schimba tema ecranului inițial în uz, selectați Temagenerală.Pentru a schimba imaginea de fundal a ecranului inițial în uz,selectați Imagine fundal.Pentru a trece de la un ecran la altul, parcurgeți până la Modcurent și selectați Opțiuni > Modificare.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 31

 • Modificarea temeiafișajuluiSelectați Meniu > Panou. com. > Teme.Pentru a schimba tema utilizată în toate aplicațiile, selectațiGeneral.Pentru a schimba tema utilizată în meniul principal, selectațiEcran meniu.Pentru a schima tema pentru a anumită aplicație, selectațidosarul acelei aplicații.Pentru a schimba imaginea de fundal pentru ecranul inițial,selectați dosarul Imagine fond.Pentru a selecta o animație pentru economizorul de energie,selectați Econ. energie.Pentru a activa sau a dezactiva efectele temelor, selectațiGeneral > Opțiuni > Efecte temă.

  Descărcarea unei temeSelectați Meniu > Panou. com. > Teme.Pentru a descărca o temă, selectați General > Descărcareteme > Opțiuni > Salt la adr. Internet. Introduceți adresaInternet de la care doriți să descărcați tema. După ce tema afost descărcată, puteți să o previzualizați sau descărcați.Pentru a previzualiza o temă, selectați Opțiuni >Previzualizare.

  Pentru a activa o temă, selectați Opțiuni > Activare.

  Schimbarea temeloraudioSelectați Meniu > Panou. com. > Teme și Teme audio.Puteți să stabiliți sunete pentru diferite evenimente de peaparat. Sunetele pot fi sunete de apel, vorbire sau ocombinație a celor două.Pentru a schimba tema audio curentă, selectați Temă audioactivă.Pentru a stabili un sunet pentru un eveniment, selectați grupde evenimente, cum ar fi sunetele de apel, și evenimentuldorit.Pentru a utiliza toate tonurile presetate în cadrul unui grup,selectați grupul și Opțiuni > Activare sunete.Selectați Opțiuni și una dintre următoarele opțiuni:• Redare voce — Pentru a reda sunetul înainte de a-l activa.• Memorare temă — Pentru a crea o nouă temă audio.• Sunete de apel 3 D — Pentru a adăuga efecte 3D la tema

  audio.• Pronunțare text — Selectați Pronunțare text pentru a

  seta un text vorbit ca sunet pentru un eveniment.Introduceți textul dorit în câmpul de text. OpțiuneaPronunțare text nu este disponibilă dacă ați activatopțiunea Pronunțare nume apelant în profilul curent.

  • Dezactivare sunete — Pentru a dezactiva toate sunetelepentru grupul de evenimente.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.32

 • Sunete de apel 3D Selectați Meniu > Panou. com. > Sunete 3D.Pentru a activa efectele sonore tridimensionale (3-D) pentrusunetele de apel, selectați Efecte 3D pt.sunete apel >Activate. Nu toate sunetele de apel acceptă efectele 3-D.Pentru a schimba efectul 3-D aplicat sunetului de apel,selectați Traiectorie sunet și efectul dorit.Pentru a modifica efectul 3D, selectați dintre următoarele:• Viteză pe traiectorie — Pentru a selecta viteza cu care

  sunetul se deplasează dintr-o direcție în alta. Aceastăsetare nu este disponibilă pentru toate efectele.

  • Reverberație — Pentru a selecta efectul dorit și a reglaecoul.

  • Efect Doppler — Selectați Activat pentru ca sunetul deapel să fie mai înalt atunci când sunteți mai aproape deaparat și mai jos atunci când sunteți mai departe. Aceastăsetare nu este disponibilă pentru toate efectele.

  Pentru a asculta sunetul de apel cu efectul 3-D, selectațiOpțiuni > Redare sunet.Pentru a regla volumul sunetului de apel, selectați Meniu >Panou. com. > Profiluri și Opțiuni > Personalizare >Volum sonerie.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 33

 • Nou de la Nokia EseriesNoul Dvs. aparat Nokia Eseries include o versiune nouă aaplicațiilor Agendă, Contacte și E-mail, precum și un nouecran inițial.

  Funcții principaleNoul Dvs. Nokia E52 vă permite gestionarea informațiilor deserviciu, precum și a celor personale. Unele dintre funcțiilecheie sunt indicate mai jos:

  Citiți și răspundeți la mesajele e-mail în timp ce vădeplasați.

  Fiți informat în permanență și planificați-văîntâlnirile cu aplicația Agendă.

  Gestionați-vă partenerii de afaceri și prietenii cuaplicația Contacte.

  Conectați-vă la o rețea radio LAN (WLAN) cuajutorul aplicației Asistent WLAN.

  Lucrați cu documente, foi de calcul și prezentăricu aplicația Quickoffice.

  Găsiți puncte de interes cu ajutorul aplicațieiHărți.

  Comutați de pe modul afaceri pe modul personal.

  Editați aspectul și setarea ecranului inițial cuaplicația Moduri.

  Navigați în rețeaua intranet a companiei Dvs. cuaplicația Intranet.

  Mutați informațiile referitoare la contacte șiagendă de pe aparatul Dvs. anterior pe aparatulNokia E52 cu ajutorul aplicației Comutare.

  Verificați actualizările disponibile pentru aplicațiiși descărcați-le în aparatul Dvs. cu ajutorulaplicației Actualizare programe.

  Criptați aparatul Dvs. sau cartela de memoriepentru a nu permite accesul altor persoane lainformații importante.

  Ecran inițialDin ecranul inițial, puteți accesa rapid cele mai utilizatefuncții și aplicații și puteți vedea dintr-o privire dacă avețiapeluri nepreluate sau mesaje noi.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.34

 • Ecran inițialÎn ecranul inițial puteți accesa rapid aplicațiile utilizate celmai frecvent și puteți determina dintr-o singură privire dacăaveți apeluri nepreluate sau mesaje noi.Ori de câte ori se afișează pictograma , parcurgeți spredreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentrua închide lista, parcurgeți spre stânga.Ecranul inițial cuprinde:1. Comenzi rapide pentru

  aplicații. Pentru a accesa oaplicație, selectați comandarapidă a aplicației.

  2. Zona de informații. Pentru averifica un articol afișat în zonade informații, selectațiarticolul respectiv.

  3. Zona de notificări. Pentru avizualiza notificările,parcurgeți până la o casetă. Ocasetă este vizibilă numai încazul în care conține articole.

  Puteți defini două ecrane inițiale diferite în diverse scopuri,de exemplu, puteți seta ca un ecran să afișeze mesajele e-mail și notificările de serviciu, iar celălalt ecran să afișezemesajele e-mail personale. În acest mod, nu trebuie să vedețimesajele de serviciu după terminarea programului de lucru.Pentru a comuta între ecranele inițiale, selectați .

  Pentru a defini ce articole și comenzi rapide doriți să aparăîn ecranul inițial și pentru a stabili aspectul ecranului inițiale,selectați Meniu > Panou. com. și Moduri.

  Lucrul pe ecranul inițialPentru a căuta contacte din ecranul inițial, începeți săintroduceți numele contactului. La introducerea caracterelor,apăsați fiecare tastă o dată. De exemplu, pentru a introduce"Eric", apăsați 3742. Aparatul afișează contacte carecorespund acestor criterii. Pentru a comuta între modulalfabetic și cel numeric, selectați Opțiuni > Modalfanumeric sau Mod numeric. Selectați contactul dorit dinlista contactelor sugerate. Este posibil ca această funcție sănu fie disponibilă în toate limbile.Pentru a apela contactul, apăsați tasta de apelare.Pentru a dezactiva opțiunea de căutare a contactelor,selectați Opțiuni > Dezact. căutare contact.Pentru a verifica mesajele recepționate, selectați caseta demesaje din zona de informare. Pentru a citi un mesaj,selectați mesajul. Pentru a accesa celelalte sarcini, apăsațitasta de parcurgere către dreapta.Pentru a verifica apelurile pierdute, selectați caseta deapeluri din zona de informare. Pentru a răspunde unui apel,selectați apelul, și apăsați tasta de apelare. Pentru a expediaun mesaj text unui apelant, selectați un apel, apăsați tasta deparcurgere către dreapta și selectați Expediere mesaj dinlista acțiunilor disponibile.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 35

 • Pentru a asculta mesageria vocală, selectați casetamesageriei vocale din zona de informare. Selectați căsuțamesageriei vocale dorite și apăsați tasta de apelare.

  Taste de comandă printr-o singură apăsareCu tastele de comandă printr-o singură apăsare, puteți accesacu ușurință aplicațiile și operațiile. Fiecărei taste i-a fostalocată o aplicație și o funcție. Pentru a le modifica, selectațiMeniu > Panou. com. > Setări și General >Personalizare > Taste memor.. Este posibil ca furnizorulDvs. de servicii să fi alocat deja aplicații tastelor, caz în carenu le veți putea modifica.

  1 — Tasta pagină inițială2 — Tasta e-mail3 — Tastă agendă

  Tasta pagină inițialăPentru a accesa ecranul inițial, apăsați scurt tasta pentrupagina inițială. Apăsați din nou scurt tasta pentru paginainițială pentru a accesa meniul.

  Pentru a vedea lista aplicațiilor active, apăsați tasta pentrupagina inițială timp de câteva secunde. Când lista estedeschisă, apăsați scurt tasta pentru pagină inițială pentru aparcurge lista. Pentru a deschide aplicația selectată, apăsațitasta pentru pagină inițială timp de câteva secunde, sauapăsați tasta de parcurgere. Pentru a închide aplicațiaselectată, apăsați tasta backspace.Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie dinacumulator și reduce durata de viață a acestuia.

  Tasta agendăPentru a deschide aplicația Agendă, apăsați scurt tastapentru agendă.Pentru a crea o nouă înregistrare pentru o întâlnire, apăsațitasta pentru agendă timp de câteva secunde.

  Tasta e-mailPentru a vă deschide căsuța poștală implicită, apăsați scurttasta e-mail.Pentru a crea un nou mesaj e-mail, apăsați tasta e-mail timpde câteva secunde.

  Trecerea pe silențios aapelurilor sau alarmelorCând activați senzorii din aparatul Dvs., puteți controlaanumite funcții prin rotirea aparatului.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.36

 • Selectați Meniu > Panou. com. > Setări și General >Setări senzor.Selectați dintre următoarele opțiuni:• Senzori — Setați afișajul aparatului astfel încât acesta să

  se rotească în funcție de orientarea aparatului.• Comandă rotire — Setați aparatul astfel încât acesta să

  treacă pe modul silențios apelurile recepționate sau săamâne alarmele atunci când îl orientați cu fața în jos.Pentru a activa această opțiune, trebuie activată opțiuneaSenzori.

  AgendăSelectați Meniu > Agendă.

  Despre AgendăSelectați Meniu > Agendă.Cu agendă, puteți să creați și să vizualizați evenimentele șiîntâlnirile programate și comutați între diferitele ecrane aleagendei.În ecranul lunar, înregistrările agendei sunt marcate cu untriunghi. Înregistrările referitoare la aniversări sunt, deasemenea, marcate printr-un semn al exclamării.Înregistrările din ziua selectată sunt afișate într-o listă.Pentru a deschide înregistrările de agendă, selectați un ecrande agendă și adăugați o înregistrare.

  Ori de câte ori se afișează pictograma , parcurgeți spredreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentrua închide lista, parcurgeți spre stânga.

  Crearea înregistrărilor deagendăSelectați Meniu > Agendă.Puteți crea următoarele tipuri de înregistrări în agendă:• Înregistrările referitoare la întâlniri vă reamintesc

  evenimentele care au o dată și o oră specifice.• Solicitările de întâlniri sunt invitații pe care le puteți

  expedia participanților. Înainte de a putea crea solicităride întâlnire, trebuie să aveți o căsuță poștală compatibilăinstalată pe aparatul Dvs.

  • Notele se referă la întreaga zi, nu la o anumită oră.• Înregistrările aniversărilor vă amintesc de zilele de naștere

  și datele speciale. Acestea se referă la o anumită zi, dar nula o oră specificată din zi. Înregistrările de aniversare suntrepetate în fiecare an.

  • Înregistrările cu note de rezolvat vă amintesc de o anumităproblemă scadentă, dar nu de o oră specifică.

  Pentru a crea o înregistrare de agendă, selectați o dată,Opțiuni > Notă nouă și tipul înregistrării.Pentru a seta prioritatea înregistrărilor referitoare laîntâlniri, selectați Opțiuni > Prioritate.Pentru a defini modul de gestionare a înregistrării în timpulsincronizării, selectați Privat pentru a nu permite

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate. 37

 • vizualizarea înregistrării, dacă agenda este disponibilăonline, Public pentru a permite vizualizarea, sauNesincronizat pentru a nu copia înregistrarea în calculatorulDvs.Pentru a expedia înregistrarea către un aparat compatibil,selectați Opțiuni > Expediere.Pentru a efectua o solicitare de întâlnire pentru o înregistrarereferitoare la o întâlnire, selectați Opțiuni > Adăugareparticipanți.

  Crearea solicitărilor de întâlnireSelectați Meniu > Agendă.Înainte de a putea crea solicitări de întâlnire, trebuie să avețio căsuță poștală compatibilă instalată pe aparatul Dvs.Pentru a crea o înregistrare pentru o întâlnire:1. Pentru a crea o înregistrare pentru o întâlnire, selectați o

  zi și Opțiuni > Notă nouă > Solicitare întâlnire.2. Introduceți numele participanților solicitați. Pentru a

  adăuga nume din lista Dvs. de contacte, introducețiprimele caractere și selectați din asocierile propuse.Pentru a adăuga participanți opționali, selectațiOpțiuni > Adăugare participanți.

  3. Introduceți subiectul.4. Introduceți orele și datele de începere și terminare sau

  selectați Evenim. întreaga zi.5. Introduceți informațiile referitoare la locație.6. Setați o alarmă pentru înregistrare, dacă este cazul.

  7. Pentru o întâlnire repetată, setați ora de repetare șiintroduceți data terminării.

  8. Introduceți o descriere.Pentru a seta prioritatea solicitării de întâlnire, selectațiOpțiuni > Prioritate.Pentru a expedia solicitarea de întâlnire, selectați Opțiuni >Expediere.

  Ecranele agendeiSelectați Meniu > Agendă.Puteți comuta între următoarele ecrane:• Ecranul lunar indică luna curentă și înregistrările din

  calendar pentru ziua selectată dintr-o listă.• Ecranul săptămânal afișează evenimentele pentru

  săptămâna selectată în șapte casete zilnice.• Ecranul zilnic afișează evenimentele pentru ziua selectată,

  grupate pe perioade de timp, în funcție de ora acestora.• Ecranul pentru note de rezolvat afișează toate problemele

  de rezolvat.• Ecranul agendă afișează o listă a evenimentelor aferente

  zilei selectate.Indicaţie: Pentru a comuta între ecrane, apăsați *.

  Pentru a schimba ecranul, selectați Opțiuni > Schimbareecran și ecranul dorit.

  Indicaţie: Pentru a deschide ecranul săptămânal,selectați numărul săptămânii.

  © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.38

 • Pentru a trece la ziua următoare sau anterioară în ecranelelunar, săptămânal, zilnic și de agendă, selectați ziua dorită.Pentru modificarea ecranului implicit, selectați Opțiuni >Setări > Ecran implicit.

  ContacteDespre ContacteSelectați Meniu > Contacte.Cu aplicația Contacte puteți memora și actualiza informațiireferitoare la contacte, precum numerele de telefon, adreselede domiciliu sau adresele e-mail. Puteți adăuga la contact unsunet de apel personal sau o imagine miniaturală. Deasemenea, puteți să creați grupuri de contacte, având astfelposibilitatea de a comunica în același timp cu mai multecontacte și de a expedia informații de contact la aparatecompatibile.Ori de câte ori se afișează pictograma , parcurgeți spredreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentrua închide lista, parcurgeți spre stânga.

  Lucrul cu contacteSelectați Meniu > Contacte.Pentru a crea un contact, selectați Opțiuni > Contact nouși introduceți